Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2014


Proba E. d)
Chimie anorganic (nivel I/ nivel II)

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE


Varianta 10

Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii


Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1 substratului; 2 mic; 3 accept; 4 mic; 5 automobile. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 c; 2 b; 3 d; 4 b; 5 d. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1 - f; 2 - d; 3 - e; 4 - a; 5 - b. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. precizarea compoziiei nucleare (protoni, neutroni) pentru atomul 126 C (2x1p) 2p
2. a. scrierea configuraiei electronice a atomului elementului (E) (2p)
b. notarea numrului orbitalilor de tip s complet ocupai cu electroni ai atomului elementului (E) (2p)
4p
3. modelarea formrii legturii chimice n fluorura de sodiu 3p
4. modelarea formrii legturii chimice n ionul amoniu 3p
5. a. descrierea procesului modelat n prima etap (I) a dizolvrii cristalului ionic n apa distilat (2p)
b. notarea rolului ndeplinit de speciile chimice formate la trecerea curentului electric prin soluie (1p) 3p
Subiectul E 15 puncte
1. a. scrierea ecuaiilor proceselor de oxidare, respectiv de reducere (2x1p)
b. notarea rolului amoniacului (1p) 3p
2. notarea coeficienilor ecuaiei reaciei 1p
3. a. raionament corect (2p), calcule (1p), m(NaCl) = 468 g
b. raionament corect (1p), calcule (1p), c = 35,13% 5p
4. a. scrierea ecuaiei reaciei dintre hidrogen i clor (2p)
b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(HCl) = 51,1 g 4p
5. scrierea formulelor chimice ale substanelor care se obin la electroliza topiturii clorurii de sodiu (2x1p) 2p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. scrierea ecuaiei termochimice a reaciei de ardere a propanului 2p
2. raionament corect (3p), calcule (1p), Q = 612,7 kJ 4p
3. raionament corect (1p), calcule (1p), Q = 7,524 kJ 2p
4. raionament corect (4p), calcule (1p), rH = - 142,1 kJ 5p
5. notare corect (1p), justificare (1p) 2p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte
1. a. notarea rolului MnO2 (1p)
b. precizare corect (1p) 2p

Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Varianta 10


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

2. raionament corect (2p), calcule (1p), V(O2) = 16,4 L 3p


3. a. raionament corect (2p), calcule (1p), N(O) = 0,4NA atomi
b. raionament corect (2p), calcule (1p), m(H) = 20 g 6p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), pH = 3 3p
5. notarea caracterului acido-bazic al soluiei 1p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte
1. raionament corect (2p), calcule (1p), v = 3 10-8 molL-1s-1 3p
2. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere a reactivului Schweizer (2x2p) 4p
3. notarea sensului de deplasare a echilibrului chimic, n situaia n care, la echilibru:
a. scade presiunea; (1p)
b. se elimin SO3(g) din sistemul de reacie (1p) 2p
4. raionament corect (3p), calcule (1p), [SO2] = 1 mol/L 4p
5. scrierea ecuaiei reaciei de ionizare a acidului clorhidric n soluie apoas 2p

Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Varianta 10


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 2 din 2