Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2014


Proba E. d)
Chimie organic (nivel I/ nivel II)

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE


Varianta 10
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Se puncteaz orice modalitate de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se
acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Subiectul A 10 puncte
1 scad; 2 Etina; 3 prezena; 4 pierd; 5 amfoter. (5x2p)
Subiectul B 10 puncte
1 a; 2 b; 3 b; 4 b; 5 a. (5x2p)
Subiectul C 10 puncte
1 - d; 2 - f; 3 - e; 4 - c; 5 - a. (5x2p)
SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
Subiectul D 15 puncte
1. notarea tipului catenei din compusul (A) 1p
2. scrierea formulei de structur a oricrui izomer de poziie al compusului (A) 2p
3. a. determinarea raportului atomic Cteriar : Ccuaternar : Csecundar = 7 : 3 : 2 (3x1p)
b. determinarea raportului nr. (legturi covalente de tip ) : nr. (legturi covalente de tip ) = 13 : 4 (2x1p)
5p
4. raionament corect (2p), calcule (1p), m(A) = 20 g 3p
5. scrierea ecuaiilor compusului (A) cu:
a. H2(Ni) (2p) b. H2(Pd/Pb2+) (2p) 4p
Subiectul E 15 puncte
1. scrierea ecuaiei reaciei dintre acidul salicilic i anhidrida acetic 2p
2. raionament corect (2p), calcule (1p), n(acid acetilsalicilic) = 3 moli 3p
3. raionament corect (1p), calcule (1p), n = 5 2p
4. a. scrierea formulelor de structur ale celor dou pri ale spunului (S) ce confer acestuia
capacitate de splare (2x2p)
b. notarea comportrii fa de ap a celor dou pri ale spunului (S) (2x1p) 6p
5. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a izovalerianatului de metil 2p
SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Subiectul F 15 puncte
1. scrierea formulelor de structur ale -alaninei (2p) i glicinei (2p) 4p
2. scrierea formulei de structur a unei tripeptide (T) 2p
3. precizarea unui factor fizic (1p) i a unui factor chimic (1p) care determin denaturarea proteinelor
2p
4. scrierea ecuaiilor reaciilor cuprinse n schem (2x2p) 4p
5. raionament corect (2p), calcule (1p), m(A) = 18 g 3p
Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte
1. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere a monoclorometanului i diclorometanului, din metan i clor
(2x2p) 4p
2. raionament corect (3p), calcule (1p), V(Cl2) = 179,2 L 4p
3. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 2,4,6-trinitrotoluenului din toluen 2p
Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II) Varianta 10
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaiei Naionale
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

4. raionament corect (2p), calcule (1p), m(trinitrotoluen) = 908 kg 3p


5. scrierea ecuaiei reaciei de polimerizare a etenei 2p
Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte
1. scrierea ecuaiilor reaciilor de halogenare fotochimic a toluenului cu obinerea clorurii de benzil
(2p), clorurii de benziliden (2p) i a triclorofenilmetanului (2p) 6p
2. raionament corect (3p), calcule (1p), m(clorur de benzil) = 1265 kg 4p
3. scrierea ecuaiei reaciei de adiie a bromului la alchena cu 4 atomi de carbon n molecul i cu izomerie
geometric 2p
4. notarea numrului stereoizomerilor produsului de adiie: N = 3 1p
5. raionament corect (1p), calcule(1p), V = 0,5 L soluie 2p

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II) Varianta 10


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii
Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 2 din 2