Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Preedinte,

Subsemnatul/a........................................................CNP.., domiciliat/a n
...................................................................................................................................................., posesor
al Certificatului de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Olt, serianumr...,angajat/a
la, v rog s-mi aprobai cererea n vederea
actualizrii datelor personale n baza de date.

Anexez urmtoarele documente:


Actualizare nume
- copie BI/CI
- copie certificat de cstorie
- copie sentin de divor

Actualizare studii/specialitate
- Copie diplom de grad principal
- Copie legalizat a diplomei de absolvire a ..

Actualizare angajare/suspendare/ntrerupere activitate


- Copie..

(*)- Se marcheaz cu x documentul anexat

Data, Semntura,

Date de contact: - telefon..

-e-mail.

Domnului Preedinte al O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Olt