Sunteți pe pagina 1din 16

MU{CHII ANTEBRA}ULUI

2. Regiunea lateral`:

1. Regiunea m. brahioradial
anterioar`:
m.lung extensor radial al carpului
m.rotund
pronator m.scurt extensor radial al
m.flexor radial al carpului carpului
m.supinator
m.flexor ulnar al carpului
3. Regiunea posterioar`:
m.palmar lung
m. extensor al degetelor
m.flexor superficial al degetelor m. extensor al degetului mic
m.flexor profund al degetelor m. extensor ulnar al carpului
m.flexor lung al policelui m. anconeu

m.p`trat pronator m.lung abductor al policelui


m.lung extensor al policelui
m.scurt extensor al policelui
m. extensor al indexului
Mu[chii antebra]ului – regiunea
anterioar`
Originea este pe epicondilul medial al humerusului (capul
m.ROTUND s`u humeral) [i pe procesul coronoid (capul s`u ulnar).
PRONATOR Inser]ia este pe fa]a lateral` a radiusului \n treimea sa
mijlocie.
Ac]iunea const` \n flexia antebra]ului [i prona]ie.

m. FLEXOR RADIAL AL CARPULUI

Originea - pe epicondilul medial al humerusului.


Inser]ia - pe fa]a anterioar` a bazei metacarpului II.
Ac]iune: flexor al m#inii [i pronator al
antebra]ului.
m. FLEXOR ULNAR AL CARPULUI

Originea : pe epicondilul medial al humerusului (prin capul humeral) [i


pe olecran [i marginea posterioar` a ulnei (prin capul ulnar).
Inser]ia : pe osul pisiform.
Ac]iune: flexor [i adductor al m#inii.

m. PALMAR LUNG

Originea : pe epicondilul medial al


humerusului.
Inser]ia : pe aponevroza palmar`.
Ac]iune: flexor al m#inii [i tensor al
capsulei palmare.

aponevroza
palmar`
m. FLEXOR SUPERFICIAL AL DEGETELOR

Originea pe epicondilul medial al humerusului,


pe procesul coronoid (capul humero-ulnar) [i pe
fa]a anterioar` a radiusului, \n treimea mijlocie
(capul radial).
Inser]ia se realizeaz` prin c#te un tendon pentru
degetele II - V ce se prinde de baza falangei
mijlocii prin dou` f#[ii: lateral [i medial.
Ac]iune:
• flexor al falangelor mijlocii ale degetelor II - V.
• flexor al degetelor pe m#n`, al m#inii pe
antebra] [i a antebra]ului pe bra] (aceasta este
a. brahial`
ac]iune secundar`).
n.
median
n.ulnar
epicondil medial

m.flexor superficial al
degetelor
m.FLEXOR PROFUND AL DEGETELOR
Originea : pe fa]a anterioar` a ulnei, \n 3/4
superioare, pe membrana interosoas` [i pe radius,
la nivelul fe]ei sale anterioare.
Inser]ia se face prin 4 tendoane pe fa]a palmar` a
bazei falangei distale a degetelor II - V.
Ac]iune:
- flexia falangei distale
- ac]iune secundar` identic` cu
flexorul superficial (excep]ie : flexia
antebra]ului pe bra])

m. FLEXOR LUNG AL POLICELUI


Originea: pe radius, treimea proximal` a fe]ei sale anterioare [i pe
membrana interosoas`.
Inser]ia : pe fa]a anterioar` a bazei falangei distale a policelui.
Ac]iune:
• flexor al ultimei falange a policelui.
• ac]iune secundar`: flexia primei falange a metacarpianului I.
m. P~TRAT
PRONATOR

Originea pe marginea anterioar` [i medial` a ulnei, \n 1/4


inferioar`.
Inser]ia pe radius, pe fa]a sa anterioar` \n 1/4 distal`.
Ac]iune: pronator al antebra]ului.
MUSCHII ANTEBRATULUI
regiunea
lateral`

m. brahioradial
m.lung extensor radial al
carpului
m.scurt extensor radial al carpului
m.supinator
m. BRAHIORADIAL

Originea : pe humerus, pe marginea


sa lateral`, distal de [an]ul nervului
radial.

Inser]ia: pe apofiza stiloid` a


radiusului.

Ac]iune: supinator al antebra]ului


(este supinator numai atunci c#nd
antebra]ul este \n prona]ie).
- flexor al antebra]ului pe bra].
m. LUNG EXTENSOR RADIAL AL CARPULUI
Originea : humerus, sub cea a brahioradialului.
Inser]ia: fa]a posterioar` a bazei
metacarpianului II.
Ac]iune:
-extensor al m#inii pe antebra]; abductor al
m#inii pe antebra];
-flexor accesor al antebra]ului.

m. SCURT EXTENSOR RADIAL AL


CARPULUI
Originea : pe epicondilul lateral [i ligamentul lat al
cotului.
Inser]ia: pe baza metacarpianului III (fa]a dorsal`).
Ac]iunea este identic` cu lungul extensor radial al
carpului, dar abduc]ia este mai redus`.
m. SUPINATOR

Originea \n 1/4 proximal` a marginii laterale


a cubitusului, pe ligamentul inelar [i pe
ligamentul lateral al cotului.
Inser]ia : pe radius, \n 1/3 proximal` a fe]ei
sale laterale [i anterioare.
Ac]iune: supinator al antebra]ului.
MU{CHII ANTEBRA}ULUI

regiunea posterioar`

Sunt 8 mu[chi dispu[i \n dou`


planuri:

planul superficial:

mu[chiul extensor al degetelor


mu[chiul extensor al degetului
mic
mu[chiul extensor ulnar al
carpului
mu[chiul anconeu
planul profund:

mu[chiul lung abductor al policelui


mu[chiul scurt extensor al policelui
mu[chiul lung extensor al policelui
mus[chiul extensor al indexului
m. EXTENSOR AL DEGETELOR

Originea: pe epicondilul lateral al


humerusului [i pe fascia antebrahial`.
Inser]ia: prin 3 lame tendinoase pentru fiecare
deget: una mijlocie, pentru fa]a posterioar` a
bazei falangei mijlocii [i 2 colaterale, pentru
falanga distal`.
Ac]iune:
- extensia falangei mijlocii pe cea proximal`;
- ac]iune secundar`: extensia falangei distale.
- extensia degetelor pe metacarp, a m#inii [i a
antebra]ului.

m. EXTENSOR AL DEGETULUI
MIC
Originea: pe epicondilul lateral al humerusului
[i pe fascia antebrahial`.
Inser]ia: pe fe]ele dorsale ale bazelor falangelor II [i
III ale degetului mic, dup` ce s-a unit cu tendonul
mu[chiului extensor al degetelor.
Ac]iune: extensor al degetului mic.
m. EXTENSOR ULNAR AL CARPULUI
Originea: pe epicondilul lateral al humerusului (capul
humeral) [i pe fa]a posterioar` a ulnei (capul ulnar).
Inser]ia: pe partea medial` a bazei metacarpului V.
Ac]iune: extensor [i adductor al m#inii.

m. ANCONEU Originea : pe epicondilul lateral al


humerusului.
Inser]ia: pe marginea lateral` a
olecranului.
Ac]iune: extensor al antebra]ului.
m. LUNG ABDUCTOR AL POLICELUI
Originea: pe fa]a posterioar` a ulnei [i a radiusului [i pe membrana
interosoas`.
Inser]ia: pe partea lateral` a bazei metacarpului I.
Ac]iune: abductor al policelui; abductor al m#inii (produce [i
anteduc]ia policelui).
m. SCURT
EXTENSOR AL
POLICELUI
m. LUNG Originea : pe fa]a
posterioar` a ulnei
EXTENSOR AL [i radiusului [i pe
POLICELUI membrana
interosoas`.
Originea: pe fa]a posterioar` a Inser]ia : pe fa]a
ulnei [i pe membrana dorsal` a bazei
interosoas`. proximale a
Inser]ia : pe fa]a dorsal` a policelui.
falangei distale a policelui. Ac]iune: extensor
Ac]iune: extensor [i abductor al al falangei
policelui. proximale; abductor
al policelui
m. EXTENSOR AL INDEXULUI

Originea: pe fa]a posterioar` a ulnei [i pe membrana


interosoas`.

Inser]ia: pe articula]ia metacarpofalangian` a indexului,


unde fuzioneaz` cu tendonul mu[chiului extensor al
degetelor.

Ac]iune: extensia indexului.