Sunteți pe pagina 1din 9

MUSCHII MAINII

Mu[chii m#inii se grupeaz` \n 3 zone:


• mu[chii eminen]ei tenare (lateral);
• mu[chii eminen]ei hipotenare (medial);
• mu[chii intermediari (\ntre cele dou` zone precedente).

EMINENTA TENARA EMINENTA HIPOTENARA


mu[chiul scurt abductor al mu[chiul palmar scurt
policelui
mu[chiul scurt flexor al degetului mic
mu[chiul scurt flexor al
mu[chiul opozant al degetului mic
policelui
mu[chiul abductor al degetului mic
mu[chiul opozant al policelui
mu[chiul adductor al policelui
MUSCHII INTERMEDIARI
MU{CHII LOMBRICALI (sunt \n num`r de 4)
MU{CHII INTEROSO{I (sunt \n num`r de 7 dintre care 3 sunt palmari [i 4
sunt dorsali)
EMINENTA TENARA
mu[chiul scurt abductor al
policelui

mu[chiul scurt flexor al


policelui

mu[chiul opozant al
policelui

mu[chiul adductor al
policelui
m.scurt abductor al policelui
Originea : pe fa]a palmar` a navicularului carpian [i a
trapezului, pe retinaculul flexorilor [i pe tendonul
mu[chiului lung abductor al policelui.
Inser]ia : pe fa]a lateral` a bazei falangei proximale a
policelui.
Ac]iune: abduc]ia policelui.

m.scurt flexor al policelui

Originea : pe retinaculul flexorilor (prin capul


superficial) [i pe trapez, trapezoid [i osul mare (prin
capul profund).
Inser]ia : pe baza falangei proximale a policelui.
Ac]iune: roteaz` metacarpianul I \n jurul axului s`u
longitudinal [i \l deplaseaz` anterior [i medial; ajut`
mu[chiul scurt abductor al policelui [i opozantul.
m.opozant al policelui
Originea : pe retinaculul flexorilor [i pe trapez.
Inser]ia : pe partea lateral` a fe]ei palmare a
metacarpului I.
Ac]iune:
- aduce metacarpul I anterior [i medial, rotindu-l
medial \n jurul axului s`u longitudinal.
- particip` la realizarea “mi[c`rii de opozi]ie” a
policelui (pla-sarea sa anterior fa]` de fe]ele palmare
ale degetelor II - V).

m.adductor al policelui

Originea: pe fa]a palmar` a oaselor carpiene


din r#ndul I (capul oblic) precum [i pe baza [i
marginea palmar` a bazei metacarpului II (capul
transvers).
Inser]ia: pe osul sesamoid medial [i fa]a
medial` a bazei falangei proximale a policelui.
EMINENTA HIPOTENARA

mu[chiul palmar
scurt

mu[chiul abductor al
degetului mic

mu[chiul scurt flexor al degetului mic

mu[chiul opozant al degetului mic


m.opozant al degetului mic
Originea: pe c#rligul osului hamat [i pe
retinaculul flexorilor.
Inser]ia: pe fa]a medial` a metacarpului V.
Ac]iune: apropie metacarpul V de axul m#inii
[i-l duce u[or palmar.

m. abductor al
degetului mic
Originea: pe pisiform [i
tendonul mu[chiului flexor
ulnar al carpului.
Inser]ia: pe partea medial`
a bazei falangei proximale a
degetului mic.
Ac]iune: abduc]ia degetului
mic.
m.scurt flexor al degetului mic
Originea: pe c#rligul osului cu c#rlig [i pe retinaculul
flexorilor.
Inser]ia : pe partea medial` a falangei proximale a
degetului V.
Ac]iune: realizeaz` flexia degetului mic.

m.palmar scurt
Originea: pe fa]a profund` a dermului din
regiunea hipotenar`.
Insertia : pe aponevroza palmar`. Este un
mu[chi pielos, rudimentar; el produce cutele
transversale ale pielii regiunii hipotenare;
MUSCHII INTERMEDIARI

m.lombricali
Originea : pe tendoanele mu[chiului flexor
profund al degetelor.
Inser]ia: pe fa]a lateral` a articula]iilor
metacarpofalangiene a ultimelor 4 degete [i
pe tendonul extensor comun al degetului
respectiv.
Ac]iune: flexori ai primelor falange/extensori
ai falangelor II - III.
1. m.interososi dorsali

Se prind de ambele metacarpiene care delimiteaz` spa]iul


interosos respectiv.
Originea : pe jum`tatea dorsal` a fe]elor metacarpienelor.
Inser]ia : pe baza falangei proximale printr-o f#[ie [i pe
extensorul comun al degetelor, prin a doua f#[ie.
Ac]iune: flexori ai falangei proximale/extensori ai falangelor
II-III.
abductori ai degetelor (r`sfir` degetele)

2. m. interososi palmari
Originea :pe fa]a metacarpienelor care prive[te spre
axul m#inii, cu excep]ia metacarpianului III care trece
peste ax.
Inser]ia: pe tendonul mu[chiului extensor al degetului
respectiv, distal de articula]ia metacarpofalangian`.
Ac]iune: flexori ai falangei proximale/ extensori ai
falangelor II-III. Adductori ai degetelor (apropie
degetele).