Sunteți pe pagina 1din 7

MUSCHII PICIORULUI

M. SCURT EXTENSOR AL HALUCELUI


Originea este pe fa]a superioar` a calcaneului [i pe
retinaculul extensorilor.
Inser]ia se face pe falanga proximal` a halucelui.
Ac]iunea este de extensie a falangei proximale a
halucelui.

M. SCURT EXTENSOR AL
DEGETELOR
Originea este pe fa]a dorsal` [i lateral` a
calcaneului [i pe retinaculul extensorilor.
Inser]ia se face pe articula]iile
metatarsofalangiene II -IV [i pe tendonul mu[chiului
lung extensor al degetelor.
Ac]iunea const` \n extensia degetelor II - IV.
MU{CHII PLANTEI

-medial- loja mijlocie:

M. ABDUCTOR AL HALUCELUI m. scurt flexor al degetelor

M. ADDUCTOR AL HALUCELUI m. p`trat al plantei


M. SCURT FLEXOR AL HALUCELUI m. lombricali = 4
m. interoso[i = 7

- lateral-

M. ABDUCTOR AL DEGETULUI MIC


M. SCURT FLEXOR AL DEGETULUI MIC
M. ABDUCTOR AL HALUCELUI
Originea este pe tuberculul medial al
calcaneului, pe retinaculul flexorilor [i pe
aponevroza plantar`.
Inser]ia se face pe falanga proximal` a
halucelui [i pe sesamoidul medial.
Ac]iune:
- abductor al halucelui (\l \ndep`rteaz` de
axul piciorului);
- rol \n men]inerea bol]ii plantare.

M. ADDUCTOR
AL HALUCELUI
Originea se realizeaz` prin
capul oblic pe cuboid,
cuneiformul lateral, bazele
metatarsienelor II - IV [i prin
capul transvers, pe ultimele 3 - 4 cap
articula]ii metatarsofalangiene. transvers
Inser]ia se face pe falanga cap
proximal` a halucelui. oblic
Ac]iune:
- flexor la falangei proximale [i
adduc-tor al halucelui;
- rol \n men]inerea bol]ii
transversale a piciorului;
- apropie degetele de axul
M. SCURT FLEXOR AL HALUCELUI

Originea este pe fa]a inferioar` a cuboidului, pe


cuneiformul lateral [i pe tendonul mu[chiului tibial
posterior.
Inser]ia se realizeaz` prin dou` fascicule, medial [i
lateral, pe falanga proximal` a halucelui.
Ac]iune:
- flexia halucelui;
- rol \n men]inerea bol]ii plantare.

M. ABDUCTOR AL
DEGETULUI MIC
Originea este pe tuberculii lateral [i medial
ai calcaneului [i pe aponevroza plantar`.
Inser]ia se face pe falanga proximal` a
degetului mic.
Ac]iune:
- abductor al degetului mic [i flexor al
falangei sale proximale.
M. SCURT FLEXOR AL DEGETULUI MIC

Originea este la baza metatarsului V.


Inser]ia se face pe falanga proximal` a degetului
mic.
Ac]iunea este de flexie a degetului mic.

M. FLEXOR SCURT AL
DEGETELOR

Originea este pe tuberculul medial


al calcaneului [i pe aponevroza
plantar`.
Inser]ia se face prin 4 tendoane
pe falangele mijlocii ale ultimelor 4
degete.
Ac]iunea este de flexie a primelor
dou` falange ale degetelor.
M. P~TRAT AL PLANTEI

Originea se realizeaz` prin dou` fascicule pe


calcaneu.
Inser]ia este pe marginea lateral` a tendoanelor
mu[chiului lung flexor al degetelor.
Ac]iunea const` \n a ajuta mu[chiul lung flexor
al degetelor.

M. LOMBRICALI

 Sunt \n num`r de 4.
Originea se realizeaz` prin dou` capete pe
tendonul mu[chiului lung flexor al degetelor.
Inser]ia se face pe ultimele articula]ii
metatarsofalangiene (4).
Ac]iunea const` \n flexia falangei proximale [i
extensia ultimelor dou`.
M. INTEROSO{I

MU{CHII INTEROSO{I DORSALI


 
Sunt \n num`r de 4.
Originea este pe fe]ele care se privesc ale ambelor
metatarsiene \nvecinate.
Inser]ia este pe marginea opus` a axului piciorului a
falangelor proximale.
Ac]iune:
- flexori ai falangei proximale;
- slabi extensori ai celorlalte dou` falange;
- dep`rteaz` ultimele patru degete de axul
piciorului.
 
MU{CHII INTEROSO{I PLANTARI
 
Sunt \n num`r de 3.
Originea este pe fa]a dinspre axul piciorului a
metatarsienelor III - V.
Inser]ia se face pe marginea care prive[te spre axul
piciorului a falangei proximale a degetelor
corespunz`toare.
Ac]iunea este de flexie [i extensie asem`n`toare
celor dorsali, dar apropie degetele de axul piciorului.