Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 1 la Ordinul ministrului educaiei naionale nr.3597/18.06.

2014
(Anexa 2 la Metodologie)

ANTET
FIA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE N VEDEREA ACORDRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN NVMNTUL PREUNIVERSITAR

Numrul fiei postului: ................................


Numele i prenumele cadrului didactic: ...................................................
Specialitatea: ............................................................................................
Perioada evaluat: An colar 2016 2017
Calificativul acordat: ...............................................................................
Indicatori Punctaj Punctaj Validare
de maxim/ acordat consiliul
performan Indicato profesoral
r/ Auto
domeniu evaluare Evaluare
activitat consiliu
Evaluare
Domenii Criterii de performan e de
comisie
ale evalurii administ
raie

1. Proiectarea 1.1 Respectarea programei colare, a normelor de


activitii elaborare a documentelor de proiectare, precum i
adaptarea acesteia la particularitile grupei/clasei. 2
1.2. Implicarea n activitile de proiectare a ofertei
educaionale la nivelul unitii. 2
1.3 Folosirea tehnologiei informrii i comunicrii
(TIC) n activitatea de proiectare. 2

1
1.4 Proiectarea unor activiti extracurriculare corelate
cu obiectivele curriculare, nevoile i interesele
educabililor,. 2
8
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigur
2. Realizarea caracterul aplicativ al nvrii i formarea
activitilor didactice competenelor specifice. 1
2.2 Utilizarea eficient a resurselor materiale din
unitatea de nvmnt n vederea optimizrii
activitilor didactice-inclusiv a resurselor TIC. 5
2.3 Diseminarea, evaluarea i valorizarea activitilor
realizate. 2
2.4 Organizarea i desfurarea activitilor
extracurriculare, participarea la aciuni de voluntariat. 5
2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual i n
echip n vederea formrii/dezvoltrii competenei
de ,,a nva s nvei. 2
15
3. Evaluarea 3.1 Asigurarea transparenei criteriilor, a procedurilor
rezultatelor de evaluare i a rezultatelor activitilor de evaluare. 5
nvrii
3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea i
comunicarea rezultatelor. 2
3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare,
inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare
unic. 5
3.4 Evaluarea satisfaciei beneficiarilor educaionali. 3
3.5 Coordonarea elaborrii portofoliului educaional ca
element central al evalurii rezultatelor nvrii. 5

20

2
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduit,
atitudini, ambient) pentru desfurarea activitilor n
conformitate cu particularitile clasei de elevi.
3
4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor i
gestionarea situaiilor conflictuale. 3
4. Managementul
4.3 Cunoaterea, consilierea i tratarea difereniat a
clasei de elevi
elevilor. 3
4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de
bun practic. 3
12
5. Managementul 5.1 Valorificarea competenelor tiinifice, didactice i
carierei i al metodice dobndite prin participarea la programele de
dezvoltrii personale formare continu/perfecionare. 4
5.2 Implicarea n organizarea activitilor metodice la
nivelul comisiei/catedrei/responsabilului. 5
5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional
i dosarului personal. 4
5.4 Dezvoltarea capacitii de comunicare i
relaionare n interiorul i n afara unitii (cu elevii,
personalul colii, echipa managerial i cu beneficiarii
din cadrul comunitii-familiile elevilor). 5
5.5. Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj,
inut, respect, comportament), respectarea i
promovarea deontologiei profesionale 2

20
6. Contribuia la 6.1 Dezvoltarea de parteneriate i proiecte
dezvoltarea educaionale n vederea dezvoltrii instituionale. 1
instituional i la 6.2 Promovarea ofertei educaionale. 1

3
6.3 Participarea i rezultatele elevilor la olimpiade,
promovarea imaginii
concursuri, competiii, activiti extracurriculare i
unitii colare
extracolare. 10
6.4 Realizarea/participarea la programe/activiti de
prevenire i combatere a violenei i
comportamentelor nesntoase n mediul colar,
familie i societate. 3
6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sntate i
securitate a muncii i de PSI i ISU pentru toate
tipurile de activiti desfurate n cadrul unitii de
nvmnt precum i a sarcinilor suplimentare. 1
6.6 Implicarea activ n crearea unei culturi a calitii 4
la nivelul organizaiei.
20
7. Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale i civice (limbaj, 2
profesional inut, respect, comportament).
7.2. Respectarea i promovarea deontologiei 3
profesionale.
5
100

Data: Numele i prenumele: Semnturi:

Cadru didactic evaluat:


Responsabil comisie:
Director:
Membrii consiliului de administraie