Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT DE AUDIT INTERN NRDIN.

1. Data :

2. Obiectivele auditului :

3. Domeniul auditului : Procese / Activitati / Departament auditat

4. Documente de referinta in raport cu care s-a efectuat auditul :


5. Perioada de audit:

6. Auditor sef :

7. Auditori :

8. Reprezentanti compartimentului auditat :

9. Persoane contactate in timpul auditului :

10.Constatarile auditului :

11.Neconformitati constatate :

12.Concluziile privind conformitatea sistemului raportat la documentele de


referinta :

13.Aprecieri privind eficacitatea sistemului si atingerea obiectivelor :

14. Anexe : Chestionar de audit pg


Rapoarte de neconformitati
Altele

15. Difuzare : 1 ex. Departament auditat


1 ex. RMM

Semnaturi de primire raport Semnatura

Auditor sef ,