Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCTIUNI PROPRII NR.......

DE SECURITATE A MUNCII
PENTRU LUCRARI DE DRUMURI

BAZA LEGALA

Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii s-au elaborat in baza prevederilor


art.20.alin.1,din Legea nr.319/2006 si au aplicativitate in cadrul activitatilor desfasurate de societate, in
vederea asigurarii conditiilor de securitate in munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a
imbolnavirilor profesionale.
Aceste instructiuni au fost elaborate cu scopul de a se aplica in activitatile ce se desfasoara in cadrul
unitatii .
Realizarea efectiva a masurilor dispuse revine persoanelor cu atributii in organizarea si conducerea
procesului de munca , care sant direct raspunzatoare de aplicarea intocmai a prevederilor prezentelor
instructiuni proprii, in baza prevederilor art.7. Legea nr.319/ 2006.
Salariatii cu functii de executie au obligatia respectarii intocmai a prevederilor prezentelor instructiuni
si a dispozitiilor sefilor ierarhici, in baza prevederilor art.22.din Legea nr.319/2006.
Respectarea continutului acestor instructiuni precum si a normelor specifice de securitate a muncii
nu absolva persoanele juridice sau persoanele fizice de raspundere pentru prevenirea si asigurarea oricaror
altor masuri de securitate a muncii adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor respective.

DISPOZITII GENERALE

Prezentele instructiuni proprii sunt elaborate in baza prevederilor aplicabile ale:


- Legii nr.319/2006, Legea securitatii si sanatatii in munca.
- Normelor metodologige de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,aprobate prin
Hotararea Guvernului nr.1425/2006.
Intreg personalul este obligat sa respecte prevederile prezentelor instructiuni proprii de securitate in munca
pentru activitatile desfasurate.
Securitatea muncii reprezinta un ansamblu de activitati care are ca scop asigurarea conditiilor optime de
munca , prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, printr-un sistem unitar de masuri si reguli,
care acopera activitatile desfasurate in procesul muncii de catre salariatii societatii.
Instructiunile proprii de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate interna care cuprind prevederi
minimal obligatorii pentru salariatii societatii, prin care se asigura desfasurarea activitatilor in conditii de securitate a
muncii.
Adecvat conditiilor concretede desfasurare a activitatilor se pot prevedea si asigura ulterior si alte masuri de
securitate a muncii.
Structura acestei instructiuni proprii de securitate a muncii are la baza abordarea sistematica a aspectelor de
securitate in munca, practicata in cadrul legislatiei de securitate in munca.
Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele
elemente care interactioneaza reciproc:
Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele
elemente care interactioneaza reciproc:
- executantul : omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca ;
- sarcina de munca : totalitatea actiunilor ce trebuiesc efectuate prin intermediul mijloacelor de
productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca ;
- mijloace de productie : totalitatea mijloacelor de munca ( autovehicule, aparate, dispozitive, unelte
etc.) care se utilizeaza in procesul de munca ;
- mediul de munca : asamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologice in care, unul sau mai
multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.
Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul instructiunilor proprii de securitate a muncii, vizand
global desfasurarea uneia sau mai multor activitati, in conditii de securitate in munca, se realizeaza prin tratarea
tuturor aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sistemului executant-sarcina de
munca-mijloace de productie-mediul de munca propriu proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de
reglementare.
In contextul general prezentat, instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate au fost
elaborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe
baza studierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel incat, pentru fiecare pericol sa existe cel
putin o masura de prevedere la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.
Structura acestei instructiuni proprii este facuta pentru fiecare activitate, prevederile urmand o succesiune logica,
corespunzatoare modului de actiune al executantului in procesul de munca .
In acelas timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare, instructiunile proprii mai cuprind
o anexa in care sant explicati o serie de termeni uzuali.
REGULI GENERALE DE SECURITATE A MUNCII

Participare la instructajele de securitate a muncii ( in ziua programata ), insusirea instructiunilor proprii


specifice de securitate in munca si aplicarea corespunzatoare a prevederilor acestora, reprezinta obligatie de
serviciu.
Pentru desfasurarea activitatilorin conditii optime, personalul are obligatia ca la inceperea programului de lucru,
sa se prezinte apt pentru lucru.
Fiecare salariat are obligatia sa verifice inaintea inceperii activitatii, buna functionare a utilajelor si uneltelor pe
care le utilizeaza, cu excluderea operatiunilor de demontare sau acces in zone pentru care este necesar personal
specializat.
Personalul va utiliza echipamentul individual de protectie corespunzator activitatilor desfasurate si sa poarte
echipamentul de lucru corespunzator ajustat pe corp si a incaltamintei adecvate desfasurari procesului de
productie,respectiv,pantofi,pantofi-sanda sau bocanci bine fixati pe picior.
Personalul are obligatia sa acorde primul ajutor in caz de accident si sa puna in aplicare masurile stabilite pentru
astfel de situatii.
In caz de necesitate, parasirea locului de munca se va face conform masurilor stabilite si pe cat posibil fara
panica, cunoscut fiind faptul ca panica conduce la o crestere exponentiala a consencintelor unor elemente deosebite.
Regula generala, pentru toate categoriile de personal, este aceea de a nu interveni in activitati
pentru care nu sunt instruiti sau care necesita instruire speciala.

1.INSTRUCTIUNI OBLIGATORII LA EXECUTAREA TERASAMENTELOR PENTRU DRUMURI


Art.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente, beneficiarul si proiectantul vor preda executantului
amplasamentul lucrarilor si documentatia tehnica, care va trebui sa cuprinda toate datele cu privire la existenta
instalatiilor subterane ce se vor intalni in timpul executiei (conducte de forta, de telecomunicatii, de gaze, fundatii,
etc.), precizand masurile de protejare a acestora, cat si tehnologia de executie a lucrarilor proiectate.
Art.2. In cazul in care exista instalatii subterane, lucrarile de terasamente vor incepe numai dupa luarea
tuturor masurilor prevazute in proiect (devieri conducte, protejare cabluri, etc.), avand in prealabil acordul scris al
unitatii care exploateaza instalatiile subterane si la care s-au prevazut masuri de protectie.
Art.3. Atunci cand in timpul lucrului se descoperz constructii si instalatii subterane in afara de cele cunoscute
dinainte, lucrarile se vor intrerupe, personalul va fi evacuat pana la identificarea instalatiilor descoperite, pentru care
se vor stabili masuri pentru evitarea eventualelor accidente. Reintroducerea in lucru a muncitorilor se va face numai
dupa terminarea lucrarilor de protectie necesare continuarii lucrului.
Art.4. In timpul lucrului, cand apar conducte degradate si se constata emanatii de gaze sau alte substante
toxice, lucrarile trebuie oprite imediat, lucratorii evacuati, fumatul interzis, eventual ingradirea zonei afectate.
Art.5. Lucrarile de sapaturi si terasamente se vor executa in general mecanizat. In cazurile cand fronturile de
lucru nu permit folosirea de utilaje (trepte de infratire, locuri inguste, zone mocirloase, etc.), pentru evitarea
accidentelor, terasamentele se vor executa manual stabilindu-se in acest scop tehnologia de lucru.
Art.6. Saparea mecanizata fara sprijiniri se va face, fie in trepte la fronturi inalte, fie in taluzuri in mod curent.
Latimea platformei de lucru trebuie sa asigure stabilitatea deplasarii utilajelor de sapat si a mijloacelor de transport
puse la incarcare.
Art.7. Sapaturile executate in apropierea cablurilor electrice subterane sub tensiune se vor efectua numai
dupa ce s-a scos de sub tensiune sau dupa devierea conductoarelor de catre organele de specialitate.
Art.8. In apropierea conductelor sub presiune, lucrarile se vor executa numai sub supravegherea
conducatorului punctului de lucru.
Art. 9. Sculele sau utilajele puse la dispozitia muncitorilor trebuie sa fie in buna stare de functionare,
intretinerea lor fiind in sarcina punctului de lucru.
Art.10. Atunci cand nu s-a realizat evacuarea completa a gazelor vatamatoare (ele fiind mai grele decat aerul
raman pe fundul sapaturii), muncitorii care lucreaza in aceste locuri vor fi dotai cu masti protectoare.
Art.11. In apropiere de locurile unde se executa sapaturi in zona prismei de alunecare a terenului se interzice
instalarea de utilaje, circulatia autovehiculelor si depozitarea materialelor in apropierea terenurilor in miscare.
Art.12. Este interzisa depozitarea de materiale si pamant la marginea sapaturilor la o distanta mai mica decat
cea rezultata din calcul, dar nu mai putin de 1 m.
Art.13. Se interzice saparea manuala a pamantului la baza malurilor. In caz ca se descopera blocuri sau
bolovani izolati, lucratorii vor fi evacuati din aceste locuri periculoase pana la derocarea acestora, care vor fi coborate
cu grija la piciorul taluzului pentru evacuare.
Art.14. La lucrarile de sapaturi, starea terenurilor trebuie verificata zilnic inainte de inceperea lucrului si pe tot
timpul ct se lucreaza de catre seful de echipa, maistru sau seful punctului de lucru. Cand se constata crapaturi
paralele cu marginea sapaturii se opreste lucrul, se evacueaza muncitorii si utilajele. Lucrul se poate relua numai
dupa consolidarea malurilor si inlaturarea tuturor posibilitatilor de surpare sau alunecare a acestora.
Art.15. Se vor lua masuri de sprijinire a malurilor, in special cand in apropiere se lucreaza cu utilaje si
mecanisme care produc vibratii in timpul lucrului.
Art.16. Este interzisa circulatia si stationarea vehiculelor pe marginea sapaturilor netaluzate la o distanta mai
mic decat adancimea sapaturii.
Art.17. Coborarea lucratorilor in sapaturi de fundatii (santuri, gropi, etc.) se va face pe rampe de acces sau
scari speciale. Sunt interzise coborarea si urcarea pe spraituri sau pe consolidarile peretilor sapaturii.
Art.18. La executarea sapaturilor manuale, distanta dintre muncitori va fi de minimum 2 m.
Art.19. In timpul repausului este interzisa stationarea muncitorilor in incinta sapaturilor sau pe marginea lor.
Art.20. In timpul saparii si incarcarii mecanizate a pamantului, este interzisa stationarea in raza de
actiune a utilajului (excavatoare si autoincarcatoare).

2. ASTERNEREA STRATURILOR DE MIXTURI ASFALTICE


Art.21. Dirijarea autobasculantelor care descarca mixtura pe drum sau in buncarul
repartizatorului se va face de pe acostament, lucratorul ocupand o pozitie care sa nu fie in dreptul benei in curs de
descarcare.
Art.22. Este interzisa stationarea lucratorilor in dreptul utilajelor care astern sau compacteaza mixtura sau a
autovehiculelor care transporta si descarca in partea dinspre axul drumului.
Art.23. Longrinele folosite la asternerea asfaltului vor fi transportate utilizandu-se clesti sau carucioare
speciale.
Art.24. Este interzisa urcarea muncitorilor in bena sau pe sasiul autobasculantelor pentru a curata mixtura
ramasa pe bena. Curatarea acestei mixturi se va face cu unelte cu coada lunga dupa ce bena a fost coborata pe
sasiu si dupa ce s-a asigurat ca soferul a luat cunostinta de interventiile respective, pentru a nu efectua manevre cu
autobasculanta.
Art.25. In timpul descarcarii autobasculantei, lucratorii se vor indeparta de aceasta la o distanta suficienta
pentru prevenirea oricaror accidente.
Art.26. Sculele utilizate la asternerea mixturii vor fi asezate in locuri special destinate, interzicandu-se
aruncarea lor la intamplare.
Art.27. Se interzice udarea sau ungerea manuala a tamburilor cilindrului compresor folosit la compactarea
straturilor asfaltice.
Cilindrii compresori vor fi dotati cu dispozitive care sa asigure executarea mecanizata a acestei
operaiuni.
Art.28. In timpul executarii operatiunilor pentru realizarea straturilor de mixturi asfaltice, lucratorii vor ocupa o
astfel de poziiie incat sa nu inhaleze vaporii emanati de mixtura fierbinte.
Art.29. Curatirea cu peria a suprafetelor se va face in directia vantului.
In cazul curatirii cu aer comprimat se vor respecta prevederile de la curatirea rosturilor pavajelor.
Art.30. Muncitorii care corecteaza suprafata stratului de mixtura vor sta la minimum 5 m. in spatele
repartizatorului, cu fata spre utilaj.
Art.31. Este interzis a se introduce mana sau uneltele in snecul repartizatorului sau la transportul cu palete in
timpul functionarii.

3. EXECUTAREA DRUMURILOR DIN BETON DE CIMENT


Art.32. Dirijarea autobasculantelor care descarca betonul pe drum sau in buncarul repartizatorului se va face
de pe acostament, lucratorul ocupand o pozitie care sa nu fie in dreptul benei in curs de descarcare.
Art.33. Este interzisa urcarea muncitorilor in bena sau pe sasiul autobasculantelor pentru a ajuta descarcarea
betonului sau pentru a curata betonul ramas. Curatarea acestuia se va face dupa ce bena a fost coborata pe sasiu si
dupa ce s-a asigurat ca soferul a luat cunostinta de interventiile respective pentru a nu efectua manevre cu
autovehiculul.
Art.34. In timpul descarcarii autobasculantelor, lucratorii se vor indeparta de acestea la o distanta suficienta
pentru prevenirea oricaror accidente.
Art.35. Este interzisa stationarea lucratorilor in dreptul utilajelor care astern sau vibreaza betonul sau al
vehiculelor care il transporta si descarca, in partea dinspre axul drumului.
Art.36. Se interzice interventia lucratorilor la axul cu palete pentru scoaterea materialului necorespunzator
(bolovani), in timpul functionarii repartizatorului.
Art.37. Punerea repartizatorului sau vibratorului in miscare sau schimbarea sensului de mers vor fi precedate
de semnale acustice conform codului stabilit de conducatorul locului de munca.
Art.38. Longrinele vor fi manipulate numai cu clesti, folosindu-se un numar corespunzator de oameni, iar
transportul lor se va efectua numai cu carucioare speciale sau mijloace mecanizate.
Art.39. Se interzice folosirea longrinelor deformate.
Art.40. Sculele utilizate vor fi asezate in locuri special destinate, interzicandu-se aruncarea lor la intamplare.
Art.41. Este interzis ca in timpul finisarii suprafetei sa se depaseasca latimea semnalizata. In acest sens se
va da o atente deosebita cozilor de unelte care pot depasi linia semnalizarii expunand la accidente.

4. EXECUTAREA DE PAVAJE
Art.42. Echipa de pavatori va fi acoperita cu tablite semnalizatoare de avertizare si
interdictie si cu bariere.
Art.43. Maiurile cu care se bate pavajul vor avea suprafata plata, fara stirbituri si cu manere corespunzatoare
(bine fixate, grosime adecvata, suprafata neteda).
Art.44. Nu se admite baterea cu maiul langa muncitorii care executa pavajul. Distanta minima intre maiasi si
cei ce executa pavajul in tejghea va fi de minimum 10 m.
Art.45. Muncitorii care curata rosturile pavajului cu aer comprimat, vor lucra cu vantul in spate si vor fi echipati
cu manusi si ochelari de protectie.
Art.46. Este interzis accesul la o distanta mai mica de 5 m. de punctul de lucru unde se executa pavaj ori se
curata rosturile.
Art.47. Nu se admite perierea pavajului pentru curatire la o distanta mai mica de
5 m. pana la muncitorii care executa pavajul in tejghea.
Art.48. Pentru conducerea aerului comprimat in rosturi se va folosi o teava de otel cu lungimea de minimum
1,50 m.
Art.49. Pornirea si oprirea compresorului si manevrarea robinetelor de la recipientii de aer comprimat vor fi
efectuate numai de mecanicul autorizat pentru acest utilaj.
Art.50. Infundarea conductei cu materialul din rosturi va fi anuntata imediat mecanicului deservent care va
opri compresorul. Conducta se va desfunda numai dupa inchiderea robinetului de admisie a aerului comprimat.
Art.51. Legarea i dezlegarea conductelor se executa numai dupa inchiderea robinetului de admisie a aerului
comprimat, fiind interzisa oprirea aerului prin indoirea furtunului.
Art.52. La terminarea lucrului, conductele vor fi curatate, controlate si aduse langa compresor. Recipientii vor
fi goliti de aer, iar utilajul va fi asigurat impotriva pornirii accidentale.
Art.53. Este interzis mecanicilor deserventi sa deplaseze compresorul, fara sarcini de serviciu in acest sens.
Art.54. Compresorul va fi amplasat in afara frontului de lucru si asigurat impotriva deplasarii accidentale.
Art.55. Muncitorii care lucreaza la umplerea rosturilor pavajului cu bitum topit sau masticuri bituminoase vor
respecta masurile prevazute pentru topirea si manipularea bitumului.
Art.56. Canciocul folosit pentru umplerea rosturilor cu bitum va avea maner de lemn, bine fixat si cu lungimea
de minimum 50 cm.
Art.57. Canciocul nu va fi curatat cu mana, ci numai cu paleta din lemn sau metal.

5.LUCRARI SUB CIRCULATIE RUTIERA


Art. 93. La lucrarile executate pe drumurile in circulatie se vor respecta instructiunile M.I. in vigoare anexate
prezentelor norme.
Art. 94. In cazul cand beneficiarul lucrarilor are in administrare drumul respectiv, odata cu documentatia este
obligat sa predea constructorului si aprobarea pentru instituirea
restrictiilor impuse de executia acestor lucrari in conditii de siguranta, independent de nivelul de competenta
prevazut in instructiuni.
Aprobarea se va acorda pentru perioada de executie si in functie de data crearii conditiilor legale pentru
inceperea lucrarilor.
Art. 95. Personalul care executa lucrari pe drumurile publice va fi echipat cu vesta avertizoare si echipament
de protectie si de lucru conform Normativului republican.
Art. 96. Depozitarea materialelor in vederea executor lucrarilor se va face numai pe o parte a platformei cat si
mai spre marginea acesteia pentru ca partea carosabila sa ramana cat mai libera.
Art. 97. In perioada de inactivitate, utilajele de constructii vor stationa pe aceiasi parte pe care se executa
lucrari ori sunt depozitate materiale si pe cat posibil in afara partii carosabile.
Art. 98. Pe timpul noptii, utilajele care lucreazasau staioneaza pe platforma drumului vor fi inzestrate cu
lumini de semnalizare conform legislatiei in vigoare privind circulatia pe drumurile publice.
Art. 99. Locurile periculoase din cadrul punctelor de lucru vor fi plancardate independent de semnalizarea
pentru reglementarea circulatiei.
Art. 100. Personalul care executa lucrari pe drumurile publice va fi instruit si examinat pentru cunoasterea si
respectarea regulilor de circulatie.
Art. 101. Pe drumurile proprii din incinta grupurilor social-administrative, a bazelor de productie, a gropilor de
imprumut, a carierelor si balastierelor se va aplica semnalizarea rutiera in functie de caracteristicile drumurilor,
conform reglementarilor in vigoare.
Art. 102. Pentru protectia muncitorilor si siguranta circulatiei rutiere, punctele de lucru vor fi acoperite cu piloti
de circulatie care vor fi prevazuti in documentatia economica a lucrarilor.
Art. 103. Pilotii de circulatie vor fi echipati cu vesta avertizoare, paletele circulare avand una din fete de
culoare verde, iar cealalta de culoare rosie, cu mijloace de semnalizare sonora (fluier, sirena), iar pe timp de noapte
cu lampi de semnalizare.
Art. 104. Trecerea ori stationarea lucratorilor pe partea carosabila aflata in circulatie sunt interzise. In cazul in
care trecerea este impusa de executia lucrarilor, se va semnaliza locul respectiv, iar personalul inainte de a traversa
se va asigura.