Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT DE EVALUARE A CONFORMITATII CU CERINTELE LEGALE SI ALTE CERINTE APLICABILE

Nr......data...............

Entitate functionala evaluata:


Ocazia evaluarii (inspectie interna sau externa):
Nr. Prevederea evaluata Masuri Responsabil Termen Dovezi privind
crt. Lege, hotarare, ordonanta, ordin, dispuse ca urmare a neconformitatilor fata de de realizarea masurilor de realizare realizarea
reglementare, alta cerinta prevederile legale
Corectii:

Actiuni corective/preventive:
Corectii:

Actiuni corective/preventive:
1. Raport intocmit de:
Nume..FunctieSemnatura
2. Entitate functionala evaluata:
Nume.Functie..Semnatura..

Verificarea realizarii masurilor si a eficacitatii acestora:


Actiunile au fost realizate integral, au fost eficace si se hotareste inchiderea raportului.

Da Nu

Actiunile nu au fost realizate din urmatoarele cauze si se propune: .......................................

Pentru realizarea actiunii prevazute, termenul de realizare se modifica dupa cum urmeaza: ..........................................................
Sef entitate functionala implicata:Semnaturadata
Evaluator..............:..........Semnaturadata..