Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA CONFORMITATII CU CERINTELE LEGALE SI ALTE CERINTE APLICABILE

Data:

Nr. Cerinta legala Criteriul aplicabil Compartimentul unde Nivelul de indeplinire


Crt. se aplica/ dovada
aplicarii
0 1 2 3 4

0- cerinta neindeplinita;
1- cerinta indeplinita 25%;
2- cerinta indeplinita 50%;
3- cerinta indeplinita 75%;
4- cerinta indeplinita 100%.

Punctaj maxim PM:


Punctaj realizat PR:
PR
Gradul de conformare: GC = x 100% =

Data: Intocmit: