Sunteți pe pagina 1din 1

Doamna Decan,

Subsemnatul(a)..................student()
la Facultatea de Medicin Dentar, anul .. (2016-2017), seria ., grupa., v rog
s-mi aprobai mrirea notei la disciplina/disciplinele:

1. .;

2. ..:

3. . .

Menionez c sunt integralist().

Data, Semntura,