Sunteți pe pagina 1din 43

Cod SMIS __________

ANEXA 1 LA ORDINUL /.

ANEXA 10.8 CONTRACT DE FINANTARE (Model orientativ)

CONTRACTUL DE FINANARE
Nr./.
Not!
Prezentul model de contract de finanare va fi modificat/adaptat pentru apelurile aferente SUERD din cadrul POR 2014-
2020)

PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2014-2020


AXA PRIORITAR .........................
PRIORITATEA DE INVESTIII .........................
OPERAIUNEA
BENEFICIAR: ___________
TITLUL PROIECTULUI: ____________
Cod SMIS 2014+: _____________

OPISUL
Data Perioada de De la La
Documentul
emiterii valabilitate pag. pag.
Opisul Contractului de finanare 1
Contractul de finanare
Anexa 1 Condiii specifice
Anexa 2 Cererea de finanare cu anexele stabilite n cadrul
fiecrui apel n parte prin instruciune/adresa a AMPOR
Anexa 4 Graficul cererilor de prefinanare/rambursare/ plat
Anexa 5 = Acordarea i recuperarea prefinanrii
Anexa 6 Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor
Anexa 8 Msuri de informare i publicitate
Anexa 9 Monitorizarea i raportarea
Anexa 14 Formulare i alte documente relevante
Cod SMIS __________

Prile

Ministerul .................................... n calitate de Autoritate de Management pentru Programul


Operaional......................................................................., cu sediul n str.
..., nr. .., localitatea ., judeul ...,
Romnia, cod potal ..., telefon: .., fax: ..., pot electronic:
.., cod fiscal: ., reprezentat prin (persoana fizic, nume, prenume, funcia
deinut) .., denumit n cele ce urmeaz AM

Organismul Intermediar ........................................................................................., cu sediul


n str. ..., nr. .., localitatea ., judeul
..., Romnia, cod potal ..., telefon: .., fax: ..., pot electronic:
.., cod fiscal: ., reprezentat prin (persoana fizic, nume, prenume, funcia
deinut) .., denumit n cele ce urmeaz OI

[Persoana juridic] ............................., cod de identificare fiscal..................,


nregistrat la . sub nr. ....../.../......., cu sediul n localitatea
..............................................., str. ......................................................... nr. ......... ,
sector/judeul ......., Romnia, telefon ..........., fax ....., pot electronic
...................................................., reprezentat legal prin (funcia
deinut.....), identificat prin.,n calitate de Beneficiar
al finanrii,

Precizri prealabile
(1) n prezentul Contract de Finanare, cu excepia situaiilor cnd contextul cere altfel sau a unei prevederi
contrare:
(a) cuvintele care indic singularul includ i pluralul, iar cuvintele care indic pluralul includ i singularul;
(b) cuvintele care indic un gen includ toate genurile;
(c) termenul zi reprezint zi calendaristic dac nu se specific altfel;
(2) Trimiterile la actele normative includ i modificrile i completrile ulterioare ale acestora, precum i orice alte
acte normative subsecvente.
(3) n cazul n care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanare este sau devine nul, invalid sau
neexecutabil conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din
prezentul Contract de Finanare vor rmne neafectate, iar Prile vor depune eforturile necesare pentru a
realiza acele acte i/sau modificri care ar conduce la acelai rezultat legal i/sau economic care s-a avut n
vedere la data ncheierii Contractului de Finanare.
(4) n nelesul prezentului Contract de Finanare, atunci cnd exist i parteneri, drepturile i obligaiile
beneficiarilor revin i partenerilor;
(5) Finanarea nerambursabil acordat Beneficiarului este stabilit n termenii i condiiile prezentului Contract.

Condiii generale

Articolul 1 Obiectul Contractului de finanare


(1) Obiectul acestui Contract de Finanare l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre AM, dup caz
OI, pentru implementarea Proiectului nr. _____ [cod SMIS2014+], intitulat: ________, denumit n continuare
Cod SMIS __________

Proiect, pe durata stabilit i n conformitate cu obligaiile asumate prin prezentul Contract de Finanare,
inclusiv Anexele care fac parte integrant din acesta.
(2) Beneficiarul se angajeaz s implementeze Proiectul, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul
contract i legislaia european i naional aplicabile acestuia.
(3) AM/OI se angajeaz s plteasc finanarea nerambursabil, la termenele i n condiiile prevzute n prezentul
contract i n conformitate cu legislaia european i naional aplicabile acestuia.

Articolul 2 Durata Contractului i perioada de implementare a proiectului


(1) Contractul de Finanare intr n vigoare i produce efecte de la data semnrii lui de ctre ultima parte.
(2) Perioada de implementare a Proiectului este de ____ [durata] luni, respectiv ntre data ____[z/l/a] i data
______ [z/l/a], aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte
de semnarea Contractului de finanare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. / Perioada de
implementare a Proiectului este de .....luni, de la data semnrii contractului de finanare, la care se adaug,
dac este cazul, i perioada de desfurare a activitilor proiectului, nainte de semnarea Contractului de
finanare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. (dup caz)
(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungit prin acordul prilor, n conformitate cu prevederile
art. 9-Modificri i completri i/sau a Condiiilor specifice.
(4) Contractul de Finanare i nceteaz valabilitatea la data nchiderii Programului Operaional, sau la expirarea
perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
(5) n cazul proiectelor care includ investiii productive sau de infrastructur i care nu sunt co-finanate din FSE,
perioada de durabilitate a proiectului este de minimum 3 (trei) ani pentru beneficiarii care se ncadreaz n
categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru celelate categorii de beneficiari, de la efectuarea plaii
finale n cadrul prezentului contract sau durata prevzut n reglementrile privind ajutorul de stat, oricare
dintre acestea este mai mare.
(6) n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie, contribuia din partea fondurilor
ESI se ramburseaz dac, n termen de 10 ani de la efectuarea plii finale ctre beneficiar, activitatea de
producie n cauz este delocalizat n afara UE, cu excepia situaiei n care beneficiarul este un IMM.

Articolul 3 Valoarea Contractului


(1) Valoarea total a Contractului de Finanare este de ________ lei (_____[valoarea n litere]), dup cum urmeaz:

Dup caz (pentru proiecte negeneratoare de venituri)

Valoarea eligibil Valoarea eligibil Valoarea cofinanrii Valoarea


Valoarea Valoarea total
nerambursabil din nerambursabil din eligibile a neeligibil
total eligibil
FEDR bugetul naional Beneficiarului inclusiv TVA
(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(pentru proiecte generatoare de venituri)

Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea co- Valoarea ne-
total total veniturilor nete necesara de eligibil eligibil finanrii eligibil
eligibil actualizate finanare nerambursabil nerambursabil eligibile a inclusiv TVA
din din bugetul Beneficiarului
FEDR/FC/FSE naional
(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cod SMIS __________

(2) AM/OI acord o finanare nerambursabil n sum maxim de ______ lei (_____[valoarea n litere]), echivalent
cu .........[valoare] % din valoarea total eligibil aprobat.
(3) n cazul n care valoarea total a Proiectului crete fa de valoarea convenit prin prezentul Contract de
Finanare, diferena astfel rezultat va fi suportata n ntregime de Beneficiar.
(4) Finanarea va fi acordat, n baza cererilor de pre-finanare/rambursare/plat, elaborate n conformitate cu
anexele corespunztoare, respectiv Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinantare/rambursare/plat a cheltuielilor
la contract.
(5) n cazul n care, valoarea total autorizat este mai mic dect valoarea prevzuta n coloana [2 (doi)/5 (cinci)
dup caz,] din tabelul de mai sus, finanarea nerambursabil prevzut la alin. (2) se va reduce corespunztor.

Articolul 4 Eligibilitatea cheltuielilor


(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt n conformitate cu:
(a) Legislaia naional i european aplicabil
(b) Instruciunile AM dup caz /OI, pentru Contractele de Finanare semnate, dup data publicrii acestora
(c) Ghidul Solicitantului
(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiia ca acestea s fie cuprinse n Cererea de
Finanare i s fie efectuate n termenii i condiiile prezentului Contract de Finanare.

Articolul 5 Acordarea i recuperarea prefinanrii


(1) Beneficiarul are dreptul de a primi pre-finanare n condiiile legislaiei n vigoare, conform Anexei 5 (cinci) -
Acordarea i recuperarea pre-finanrii (dup caz).

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor


(1) Rambursarea sau plata se va realiza de ctre AM, dup caz OI, n conformitate cu Anexa 6 (ase) - Condiii de
rambursare i plat a cheltuielilor, pe baza cererilor Beneficiarului naintate la AM/OI.
(2) n termen de maximum 20 (douazeci) de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar a cererilor de
rambursare/plat nsoite de documentele justificative prevzute n Anexa 6 (ase) - Condiii de rambursare i
plata a cheltuielilor, AM, dup caz OI, va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse n cererea de rambursare/plat.
n cazul n care sunt necesare clarificri, termenul de plat se ntrerupe pe perioada clarificrilor, fr ca durata
cumulat de ntrerupere a acestora s poat depi 10 (zece) zile lucrtoare.
(3) Dup autorizarea cheltuielilor, AM/OI va efectua plata n termen de 3 (trei) zile lucrtoare de la momentul n
care AM/OI dispune de resurse n conturile sale i va informa Beneficiarul cu privire la plata aferent
cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare/plat.
(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plat, n conformitate cu prevederile
Ordonanei de urgen a Guvernului 40/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020 i Hotrrea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, sau dup caz, ale Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiar a fondurilor europene nerambursabile aferente
politicii agricole comune, politicii comune de pescuit i politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene,
precum i a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i pentru
modificarea i completarea unor acte normative din domeniul garantrii.
(5) AM/OI va efectua transferul fondurilor n limita disponibilitilor, iar n cazul insuficienei fondurilor, procesul
de plat se va suspenda pn cnd conturile AM dup caz /OI sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor
necesare. n cazul suspendrii procesului de plat, beneficiarul poate s solicite suspendarea sau prelungirea
implementrii proiectului, pentru aceeai perioad, fr a se depi perioada de finalizare a programului
aferent

Articolul 7 Obligaiile prilor


A. Drepturile i obligaiile beneficiarului
(1) Beneficiarul are obligaia i responsabilitatea s asigure managementul i implementarea Proiectului n
concordan cu prevederile acestui contract, ale legislaiei europene i naionale, aplicabile.
Cod SMIS __________

(2) Beneficiarul are obligaia de a ncepe executarea contractului n cel mult 6 (ase) luni de la intrarea n vigoare a
acestuia i de a realiza toate activitile prevzute n Anexa 2 (doi) - Cererea de finanare fr a depi perioada
de implementare sau n condiiile i termenele prevzute de Anexa 1 (unu) Condiii specifice .
(3) Beneficiarul poate solicita n scris punctul de vedere al AM/OI, cu privire la aspectele survenite de natur s
afecteze buna implementare a proiectului.
(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect n sistemul Trezoreriei Statului, n cazul n care
fac parte din categoria instituiilor publice, indiferent de sistemul de finanare i de subordonare. Celelalte
categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect n
sistemul Trezoreriei Statului sau la o banc comercial n conformitate cu legislaia aplicabil.
(5) Beneficiarul i/sau partenerii au obligaia de a pune la dispoziia AM/OI, sau oricrui alt organism abilitat de
lege documentele i/sau informaiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanrii
nerambursabile, la cerere i n termen de maximum 5 (cinci) zile lucrtoare, i s asigure condiiile pentru
efectuarea verificrilor la faa locului.
(6) n vederea efecturii verificrilor prevzute la alin. (5), Beneficiarul i membrii Parteneriatului se angajeaz s
acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz Proiectul, inclusiv acces la sistemele
informatice care au legtur direct cu proiectul, i s pun la dispoziie documentele solicitate privind
gestiunea tehnic i financiar a Proiectului, att pe suport hrtie, ct i n format electronic. Documentele
trebuie sa fie uor accesibile i arhivate astfel nct, s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s
informeze organismele i autoritile menionate la alin.(5) cu privire la locul arhivrii documentelor, n termen
de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitrii de ctre AM/OI/organism abilitat i de a asigura accesul nengrdit al
acestora la documentaie n locul respectiv.
(7) Beneficiarul se va asigura c n contractele/acordurile ncheiate cu tere pri se prevede obligaia acestora de a
asigura disponibilitatea informaiilor i documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control
desfurate de AM/OI sau de alte structuri cu competene n controlul i recuperarea debitelor aferente
fondurilor europene i/sau fondurilor publice naionale aferente acestora, dup caz.
(8) Beneficiarul are obligaia ndosarierii i pstrrii tuturor documentelor proiectului n original precum i copii ale
documentelor partenerilor, dac este cazul, inclusiv documentele contabile, privind activitile i cheltuielile
eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu legislaia european i naional.
Toate documentele vor fi pstrate pn la nchiderea oficial a Programului sau pn la expirarea perioadei de
durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.
(9) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (5) i (8), Beneficiarul este obligat s restituie suma aferent
documentelor lips, rambursat n cadrul Proiectului, reprezentnd asistena financiar nerambursabil, iar in
cazul nerespectrii prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat s restituie ntreaga sum rambursat
aferent proiectului, inclusiv dobnzile/penalizrile aferente.
(10) Beneficiarul este obligat s adauge toate documentele i s completeze datele pentru care este rspunztor,
actualizndu-se corespunztor, ori de cte ori este cazul, n MYSMIS 2014+.
(11) Beneficiarul este obligat s plteasc sumele necesare asigurrii cofinanrii eligibile i a finanrii cheltuielilor
neeligibile n vederea implementrii Proiectului, ce i revin conform art. 3 din Contractul de Finanare.
(12) Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil analitic a proiectului, utiliznd conturi analitice distincte
pentru reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea Proiectului, n conformitate cu dispoziiile
legale.
(13) n situaia n care implementarea Proiectului presupune achiziionarea de bunuri, servicii ori lucrri, Beneficiarul
are obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n vigoare n domeniul achiziiilor publice sau ale
dispoziiilor legale privind achiziiile efectuate de beneficiarii privai, n cazul n care Beneficiarul nu reprezint
autoritate contractant, n sensul legislaiei naionale/europene privind atribuirea contractelor de achiziii
publice.
(14) Beneficiarul are obligaia ntocmirii rapoartelor de progres i a cererilor de rambursare i, dup caz, a cererilor
de plat, i de a pune la dispoziia AM/OI documentele justificative ce nsoesc cererea de rambursare/plat,
spre a fi verificate de ctre AM/OI n vederea efecturii rambursrii/pltii.
(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii proiectului, precum i pentru
asigurarea durabilitii, poate constitui garanii, n favoarea unei instituii de credit, sub forma instituirii unei
ipoteci asupra activelor fixe care fac obiectul Contractului de Finanare, n condiiile legii. Beneficiarul este
obligat s transmit AM/OI, o copie a Contractului de Credit i Ipotec n termen de maximum 10 (zece) zile
lucrtoare de la semnarea acestuia; n cazul imobilelor, aceasta va fi nsoit de raportul de evaluare a
Cod SMIS __________

imobilului finanat n cadrul prezentului Contract de Finanare, realizat de ctre un evaluator bancar sau
independent.
(16) Beneficiarul este obligat s respecte prevederile cuprinse n Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanare, referitoare la
asigurarea conformitii cu politicile Uniunii Europene i naionale, privind achiziiile publice, ajutorul de stat,
egalitatea de anse, dezvoltarea durabil, informarea i publicitatea.
(17) Beneficiarul este obligat s includ n bugetul propriu sumele necesare finanrii Proiectului, inclusiv asigurarea
co-finanrii i a finanrii cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului.
(18) Beneficiarul i asum obligaia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene i/sau agenilor lor autorizai orice
document sau informaie solicitat, n termenul indicat, n vederea realizrii evalurii Programului Operaional
Regional i/sau a Proiectului implementat.
(19) Beneficiarul are obligaia s asigure resursele necesare desfurrii activitilor proiectului, conform Cererii de
Finanare, n termenele stabilite prin prezentul Contract de Finanare.
(20) Beneficiarul este obligat s realizeze msurile de informare i publicitate n conformitate cu obligaiile asumate
prin Anexa 2 (doi) Cererea de Finanare, cu respectarea prevederilor din Anexa 8 (opt) Msuri de informare
i publicitate.
(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaia de a restitui AM/OI, orice sum ce constituie
plat nedatorat/sume necuvenite pltite n cadrul prezentului contract de finanare, n termen de 5 zile
lucrtoare de la data primirii notificrii.
(22) Beneficiarul este obligat s informeze AM/OI despre orice situaie care poate determina ncetarea sau
ntrzierea executrii Contractului de Finanare, n termen de maximum 5 (cinci) zile lucrtoare de la data lurii
la cunotin despre o astfel de situaie, urmnd ca AM sa decid cu privire la masurile corespunztoare
conform Condiiilor Specifice.
(23) Beneficiarul are obligaia de a informa AM/OI n termen de maximum 3 (trei) zile lucrtoare cu privire la
urmtoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobrii AM/OI:
(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;
(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
(c) nlocuirea reprezentantului legal;
(24) Beneficiarul i asum integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa, pe durata
contractului. AM i OI vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor de ctre
Beneficiar, ca urmare a executrii prezentului Contract de Finanare, cu excepia celor care pot fi direct
imputabile acestora.
(25) n cazul n care se realizeaz verificri la fata locului, Beneficiarul este obligat s participe i s invite persoanele
care sunt implicate n implementarea proiectului i care pot furniza informaiile i documentele necesare
verificrilor, conform solicitrilor AM/OI.
(26) Beneficiarul i exprim acordul cu privire la prelucrarea, stocarea i arhivarea datelor obinute pe parcursul
desfurrii Contractului de Finanare, n vederea utilizrii, pe toat durata, precum i dup ncetarea acestuia,
n scopul verificrii modului de implementare i/sau a respectrii clauzelor contractuale i a legislaiei naionale
i europene.
(27) n cazul unei defeciuni a sistemului MySMIS 2014 sau al forei majore, Beneficiarul poate prezenta informaiile
solicitate n format scriptic. De ndat ce imposibilitatea folosirii sistemului sau fora major nceteaz,
Beneficiarul va aduga documentele respective n MySMIS 2014.
(28) n cazul n care proiectul include investiii n infrastructur sau producie, beneficiarul (cu excepia situaiei n
care beneficiarul este un IMM) are obligaia de a nu delocaliza activitatea de producie n afara Uniunii
Europene, n termen de 10 ani de la efectuarea plii finale.
B. Drepturile i obligaiile AM/OI
(1) AM/OI are obligaia de a informa Beneficiarul, n timp util, cu privire la orice decizie luat care poate afecta
implementarea Proiectului.
(2) AM/OI are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i recomandrile care au
impact asupra Proiectului acestuia, formulate de ctre Comisia European i orice alt autoritate competent.
(3) AM/OI are obligaia de a rspunde n scris conform competenelor stabilite, n termen de 15 (cincisprezece) zile
lucrtoare, oricrei solicitri a beneficiarului privind informaiile sau clarificrile pe care acesta le consider
necesare pentru implementarea proiectului.
Cod SMIS __________

(4) AM/OI are obligaia de a procesa cererile de pre-finanare, cererile de rambursare i cererile de plat n
conformitate cu Anexele 5 (cinci) Acordarea i recuperarea prefinanrii i 6 (ase) Condiii de rambursare i
plat a cheltuielilor.
(5) AM/OI are obligaia de a efectua transferul pre-finanrii, n condiiile prevzute n prezentul contract de
finanare, n termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data nregistrrii cererii de pre-finanare la
AM/OI, beneficiarilor care au acest drept conform legii.
(6) AM/OI are obligaia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea prevederilor articolului 6
din prezentul contract.
(7) AM/OI are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic i financiar implementarea proiectului n vederea
asigurrii ndeplinirii obiectivelor proiectului i prevenirii neregulilor.
(8) AM/OI are dreptul de a verifica legalitatea i realitatea tuturor activitilor aferente implementrii proiectului
care face obiectul prezentului contract de finanare.
(9) n situaia n care, n urma constatrii unor indicii de fraud sau tentativ la fraud, organul de urmrire penal
transmite cazul spre soluionare instanelor de judecat,devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011.
(10) AM/OI are obligaia de a efectua verificarea la faa locului a activitilor aferente implementrii proiectului, n
conformitate cu prevederile contractului, asigurnd cel puin o vizit de verificare pe durata de implementare a
Proiectului.
(11) AM/OI va informa despre data nchiderii oficiale/pariale a Programului prin intermediul mijloacelor publice de
informare.
(12) AM are dreptul de a utiliza datele despre beneficiari, disponibile n baze de date externe n scopul identificrii i
calculrii indicatorilor de risc.

Articolul 8 Cesiunea i contractarea


(1) n cazul externalizrii/contractrii unor activiti din cadrul proiectului, responsabilitatea pentru implementarea
acelor activiti revine Beneficiarului, n conformitate cu dispoziiile legale.
(2) Prezentul Contract, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din implementarea acestuia nu pot face
obiectul cesiunii totale sau pariale, novaiei, subrogaiei sau a oricrui alt mecanism de transmisiune i/sau
transformare a obligaiilor i drepturilor.

Articolul 9 Modificri i completri


(1) Prile au dreptul, pe durata ndeplinirii prezentului Contract de finanare, de a conveni modificarea clauzelor
i/sau Anexelor acestuia, prin act adiional, ncheiat n aceleai condiii ca i Contractul de finanare, cu
excepiile menionate la alin. 7 al prezentului articol i, dac este cazul, n Condiiile specifice.
(2) n cazul n care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaia de a
o transmite OI/AM cu cel puin 20 (douzeci) de zile lucrtoare nainte de termenul la care este intenionat a
intra n vigoare, cu excepia circumstanelor acceptate de OI/AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea,
odat cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.
(3) AM, dup caz OI, rspunde solicitrii de modificare a contractului prin act adiional, n termen de 20 (dou zeci)
zile lucrtoare de la nregistrarea solicitrii.
(4) n cazul propunerilor de acte adiionale care au ca obiect reducerea valorii indicatorilor ce urmeaz a fi atins
prin proiect, valoarea total eligibil a Proiectului va fi redus proporional, cu excepia cazurilor temeinic
justificate.
(5) Actul adiional intr n vigoare la data semnrii de ctre ultima parte, cu excepia cazurilor n care, prin actul
adiional, se confirm modificri intervenite n legislaia naional i/sau european relevant, cu impact asupra
executrii prezentului Contract, situaii n care modificarea respectiv intr n vigoare de la data menionat n
actul normativ corespunztor.
(6) Actul adiional nu poate avea caracter retroactiv i nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbri n
contract, care ar putea aduce atingere condiiilor iniiale de acordare a finanrii sau care ar fi contrare
principiului tratamentului egal al solicitanilor, n cadrul apelurilor de proiecte de tip competitiv.
(7) Prin excepie de la prevederile alin. 1, Contractul de finanare poate fi modificat prin notificare adresat
AM/OI, n urmtoarele situaii:
(a) modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, n limita a 10% ntre capitole bugetare (categorii
bugetare) stabilit de AM/OI, cu condiia ncadrrii n limitele maxime prevzute n ghidul solicitantului,
dup caz, prin respectarea tratamentului egal la nivelul Programului Operaional, avnd n vedere c acele
Cod SMIS __________

capitole bugetare implicate n modificare trebuie s respecte limitele mai sus menionate, cu justificarea
motivelor care au condus la aceasta;
(b) modificri intervenite n bugetul estimat al proiectului, n cadrul aceluiai capitol bugetar/categorie
bugetar, ntre tipurile de cheltuieli;
(c) nlocuirea sau introducerea de membri noi n echipa de implementare a Proiectului, acolo unde este cazul;
(d) modificarea graficului de activiti fr s depeasc perioada de implementare a proiectului;
(e) modificarea graficului de prefinantare/rambursare/plata a cheltuielilor eligibile;
(f) alte situaii prevzute n Condiiile Specifice din prezentul Contract
(8) Notificarea va intra n vigoare i va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de la data nregistrrii la
AM/OI, dac nu se solicit clarificri beneficiarului, sau dac propunerea de modificare a contractului nu este
respins de ctre AM/OI.
(9) Contractul poate fi suspendat de ctre pari, prin comunicarea unei notificri n termen de 5 zile de la
intervenirea situaiei, dup cum urmeaz:
(a) De ctre AM/OI, la solicitarea beneficiarului, n cazul insuficienei fondurilor
(b) De ctre AM n cazul incidenei articolului 8 din OUG 66/2011
(c) De ctre AM/beneficiar n caz de for major

Articolul 10 Conflictul de interese


(1) Prile se oblig s ia toate msurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese,
conform capitolului 2, seciunea 2, din OUG nr. 66/2011.
(2) Prile din categoria subiecilor de drept public au obligaia de a urmri respectarea prevederilor Legii nr.
161/2003, n materia conflictului de interese;
(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractant au obligaia de a respecta aplicarea prevederilor
referitoare la conflictele de interese conform prevederilor legale n materia achiziiilor.

Articolul 11 Nereguli
(1) Prile se oblig s ia toate msurile pentru prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor n conformitate
cu OUG 66/2011.
(2) Dac n procesul de verificare a cererilor de rambursare/plat AM/OI identific abateri de la aplicarea
prevederilor legislaiei naionale i europene (n domeniul achiziiilor publice aferente contractelor de
lucrri/servicii/furnizare), nainte de efectuarea plii, AM/OI aplic reduceri procentuale/corecii financiare/
declar cheltuieli neeligibile din sumele solicitate la plat de ctre beneficiar, n condiiile legii care
reglementeaz sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora.
(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plat i nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli
ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificai de ctre AM/OI cu privire la obligaia
restituirii acestora in termen de 5 zile de la primirea notificrii. n situaia nerestituirii respectivelor sume n
termenul anterior menionat, recuperarea sumelor se realizeaz n conformitate cu prevederile OUG 66/2011.

Articolul 12 Monitorizarea
(1) Monitorizarea contractului de finanare este realizat de ctre AM/OI n conformitate cu prevederile Anexei 9
(nou) - Monitorizarea i raportarea.

Articolul 13 For major


(1) Prin for major se nelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, intervenit dup
data semnrii Contractului, care mpiedic executarea n tot sau n parte a Contractului i care exonereaz de
rspundere partea care o invoc.
(2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamitile naturale (cutremure, inundaii, alunecri
de teren), rzboi, revoluie, embargo.
(3) Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for major, n termen de 5
(cinci) zile de la data apariiei i de a dovedi existena situaiei de for major n baza unui document eliberat
sau emis de ctre autoritatea competent, n termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data comunicrii
acestuia. De asemenea, are obligaia de a comunica data ncetrii situaiei de for major, n termen de 5
(cinci) zile.
Cod SMIS __________

(4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor aciunii de
for major.
(5) Dac partea care invoc fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii cazului de for major,
n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare.
(6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe perioada de aciune a
acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor.
(7) n cazul n care fora major i/sau efectele acesteia oblig la suspendarea executrii prezentului Contract pe o
perioad mai mare de 3 (trei) luni, prile se vor ntlni ntr-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea
acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau ncetare a Contractului de
Finanare.

Articolul 14 ncetarea Contractului de finanare


(1) Oricare dintre pri poate decide rezilierea prezentului contract, fr ndeplinirea altor formaliti, n cazul
nendeplinirii culpabile de ctre cealalt parte a obligaiilor prezentului contract.
(2) AM/OI poate decide rezilierea prezentului contract fr ndeplinirea altor formaliti, cu recuperarea integral a
sumelor pltite, n urmtoarele cazuri:
(a) n situaia n care Beneficiarul nu a nceput executarea Contractului ntr-un termen de 6 (ase) luni de la
data intrrii n vigoare a acestuia sau in termenul prevzut de Anexa 1 Condiiile specifice, n cazul n
care AM/OI i-a respectat obligaiile legale/contractuale;
(b) n situaia n care, ulterior ncheierii prezentului Contract, se constat c Beneficiarul/Partenerii/Proiectul
nu au ndeplinit condiiile de eligibilitate la data depunerii cererii de finanare;
(c) Dac Beneficiarul ncalc prevederile art. 8 alin. (2);
(d) Dac se constat faptul c Proiectul face obiectul unei alte finanri din fonduri publice naionale sau
europene sau faptul c a mai beneficiat de finanare din alte programe naionale sau europene, pentru
aceleai costuri in ultimii 3/5 ani, dup caz
(3) Prezentul Contract poate nceta prin acordul parilor cu recuperarea proporional a finanrii acordate, dac
este cazul.
(4) In situaia inclcrii prevederilor art. 7, alin. (28), contribuia din partea fondurilor europene structurale i de
investiii (FESI) se recupereaz.

Articolul 15 Soluionarea litigiilor


(1) Prile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil orice nenelegere sau
disput care poate aprea ntre ele n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea Contractului de Finanare.
(2) n cazul n care nu se soluioneaz amiabil divergenele contractuale, litigiul va fi soluionat de ctre instanele
romneti competente.

Articolul 16 Corespondena
(1) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de Finanare se va face n scris, inclusiv prin mijloace
electronice, inclusiv SMIS 2014+, cu menionarea titlului Proiectului, precum i a codului SMIS2014+ i va purta
numr de nregistrare, att de la Beneficiar, ct i de la AM/OI.
(2) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract de Finanare se va transmite la urmtoarele adrese:
(a) Pentru Beneficiar: __________
(b) Pentru AM: __________
(c) Pentru OI: __________
(3) AM/OI poate comunica prin Instruciuni, modele i formate de formulare pentru aplicarea prevederilor
prezentului Contract de Finanare.

Articolul 17 Legea aplicabil i limba utilizat


(1) Legea care guverneaz acest Contract de Finanare i n conformitate cu care este interpretat este legea
romn.
(2) Limba acestui Contract de Finanare este limba romn.

Articolul 18 Anexele Contractului


Cod SMIS __________

(1) Urmtoarele documente sunt anexe la prezentul Contract i constituie parte integrant a acestuia, avnd
aceeai for juridic:
Anexa 1 Condiii Specifice
Anexa 2 Cererea de finanare
Anexa 3 Bugetul proiectului
Anexa 4 Graficul de prefinantare/rambursare/plat a cheltuielilor
Anexa 5 Acordarea si recuperarea pre-finanrii
Anexa 6 Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor
Anexa 7 Calendarul estimativ al achiziiilor
Anexa 8 Msuri de informare i publicitate
Anexa 9 Monitorizarea i raportarea
Anexa 10 Indicatori
Anexa 11 Graficul de activiti
Anexa 12 Echipa de management i experi pe termen lung
Anexa 13 Acordul ncheiat ntre Beneficiar i Parteneri
(2) n cadrul prezentului Contract, prevaleaz Condiiile Specifice fa de cele Generale, precum i asupra celorlalte
anexe.

Articolul 19 Dispoziii finale


(1) Prezentul Contract de finanare a fost ncheiat n 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar pentru AM,
un exemplar pentru Beneficiar i un exemplar pentru OI.
(2) n situaia n care ntre cele 3 exemplare apar diferene, urmeaz a prevala exemplarul AM.

Pentru Ministerul Dezvoltrii Regionale, Administraiei Publice i Fondurilor Europene


[Nume]
[Funcie]

Semntura:
Data:

Pentru Organismul Intermediar


[Nume]
[Funcie]

Semntura:
Data:

Pentru Beneficiar
[Nume]
[Funcie]

Semntura:
Data:
Cod SMIS __________

AVIZE
Cod SMIS __________

Anexa 1 Condiii specifice

Seciunea I Condiii specifice aplicabile Programului Operaional Regional 2014-2020

Precizrile prealabile
(1) Prezentul contract de finanare stabilete cadrul juridic general n care se va desfaura relaia contractual
dintre AM, OI i Beneficiar. Raporturile juridice dintre AM, OI i Beneficiar vor fi guvernate de prezentul
Contract de finanare.

Articolul 1 Completarea Condiiilor generale privind eligibilitatea cheltuielilor:


(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt n conformitate cu:
(a) Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului
financiar multianual pentru perioada 2014 2020,
(b) Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru
pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,
(c) Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1080/2006,
(d) Hotrrea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul
operaiunilor finanate prin Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de
coeziune 2014-2020, precum i cu
(e) Ordinul nr. .................. pentru aprobarea Ghidului specific apelului de proiecte nr. ................ din cadrul
Programului Operaonal Regional 2014-2020.
(2) Nedetectarea de ctre OI/AM a neconformitilor cu ocazia ncheierii actelor adiionale i respectiv notificrilor
efectuate de ctre beneficiar nu mpieteaz asupra dreptului AM de a declara ulterior neeligibile cheltuielile
efectuate cu nerespectarea prevederilor legale n vigoare i/sau de a aplica corecii financiare/reduceri
procentuale, ca urmare a verificrii cererilor de rambursare/plat.

Articolul 2 Completarea Condiiilor generale privind rambursarea/plata cheltuielilor:


(1) Dac Beneficiarul nu transmite OI o cerere de rambursare final n termen de maximum 60 (aizeci) de zile
calendaristice de la expirarea perioadei de implementare prevzut la art. 2 alin. (2) din Condiii Generale,
acesta este considerat deczut din dreptul de a solicita aceast rambursare, de la data expirrii termenului de
60 de zile, fr a fi necesar nicio notificare sau ndeplinirea oricror altor formaliti de ctre OI/ AM.
(2) n vederea rambursrii/plii sumelor reprezentnd TVA nedeductibil, potrivit legislaiei n vigoare aferent
cheltuielilor eligibile, beneficiarii nregistrai n scopuri de TVA au obligaia depunerii, ca anex a fiecrei cereri
de rambursare/plat, a unei declaraii pe propria rspundere privind nedeductibilitatea TVA aferent
cheltuielilor cuprinse n cererea de rambursare/plat, declaraie certificat de organul fiscal competent din
subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.

Articolul 3 Completarea Condiiilor generale cu alte drepturi i obligaii ale Beneficiarului:


(1) Beneficiarul se oblig s implementeze Proiectul pe propria rspundere n conformitate cu prevederile
prezentului Contract de finanare (inclusiv anexele acestuia) i ale legislaiei europene i naionale n vigoare.
Beneficiarul va fi singurul rspunztor n faa AM i OI pentru ndeplinirea obligaiilor asumate prin Contractul
de finanare, pentru implementarea Proiectului i pentru realizarea activitilor, indicatorilor i obiectivelor
acestuia, prevzute n Anexa 2 (doi) - Cererea de finanare. n acest sens, Beneficiarul are obligaia de a
respecta calendarul activitilor i achiziiilor publice, prevzute n cererea de finanare, precum i de a asigura
un management eficient al proiectului prin asigurarea resurselor umane i materiale necesare implementrii
acestuia.
Cod SMIS __________

(2) Beneficiarul declar i se angajeaz, irevocabil i necondiionat, s utilizeze finanarea exclusiv cu respectarea
termenilor i conditiilor Contractului de finanare.
(3) Beneficiarul are obligaia de a respecta instruciunile emise de AM.
(4) Beneficiarul se oblig s nu dezmembreze bunurile imobile fr acordul AM solicitat n scris i cu respectarea
prevederilor prezentului Contract de finanare privind modificarea i completarea acestuia.
(5) Beneficiarul se oblig s nu nstrineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile pn la finalul perioadei
de durabilitate prevzut la art. 2, alin. (5) din Condiii generale, dar poate ipoteca obiectele/bunurile, fie ele
mobile sau imobile finanate prin prezentul Contract de finanare, cel mult pn la valoarea total a proiectului,
cu respectarea prevederilor legale n vigoare, astfel:
(a) n perioada de implementare a activitilor efectuate dup semnarea Contractului de finanare, exclusiv n
scopul realizrii proiectului
(b) n perioada de durabilitate a proiectului, aa cum aceasta este prevzut la articolul 2, alin. (5), din
Condiiile generale, dup caz, exclusiv pentru asigurarea sustenabilitii investiiei.
(6) n completarea prevederilor art 7, alin. (15) din Condiii generale, n cazul unui contract de ipotec, Beneficiarul
are obligaia de a transmite la OI/AM o copie legalizat a extrasului de carte funciar cu meniunea nregistrrii
ipotecii, n termen de 30 zile lucrtoare de la efectuarea nregistrrilor n Registrul de carte funciar.
(7) n cazul n care se aplic prevederile alin. (5) ale prezentului articol, n scopul obinerii unui credit, Beneficiarul
are obligaia de a utiliza exclusiv contul creditului (sau contul ataat al creditului) pentru plata contractelor de
servicii, furnizare, execuie de lucrri necesare pentru implementarea proiectului.
(8) n cazul nerespectrii obligaiilor prevazute la alin. (5), interesele AM se prezum a fi vtmate din cauza
ngreunrii unei eventuale executri silite, Beneficiarul datornd AM daune interese cu titlu de clauz penal n
cuantum egal cu valoarea finanrii nerambursabile acordate, la care se adaug dobnda legal aferent.
(9) (Dup caz) n perioada de durabilitate a contractului prevzut la art. 2, alin. (5) din Condiiile generale,
Beneficiarul are obligaia de a nu nceta sau delocaliza activitatea productiv n afara regiunii de dezvoltare
regional n cadrul cruia a fost prevzut iniial implementarea proiectului, sau de a nu realiza o modificare a
proprietii asupra unui element de infrastructur care d un avantaj nejustificat unui ter, sau de a nu realiza o
modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de realizare i care ar determina
subminarea obiectivelor iniiale ale acestei operaiuni.
(10) n cazul nerespectrii prevederilor alin. 9 al prezentului articol, recuperarea sumelor pltite n mod necuvenit se
va efectua n condiiile art. 71 din cadrul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind
Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
(11) Beneficiarul are obligaia de a nu ntreprinde nici o aciune de natur a afecta condiiile de
construire/exploatare asupra infrastructurii (teren i/sau cldire) aferente proiectului pn la finalizarea
perioadei de durabilitate prevzut la art. 2, alin. (5) din Condiiile generale.
(12) (Dup caz) Beneficiarul are obligaia de a menine investiia realizat din contribuia din fonduri europene
structurale i de investiii (FESI) pe o perioad de trei/cinci ani (dup caz) de la efectuarea plii finale sau n
termenul prevzut de normele privind ajutorul de stat.
(13) Beneficiarul are obligaia de a respecta Anexa 4 (patru) - Graficul de prefinanare/rambursare/ plat a
cheltuielilor privind estimarea depunerii cererilor de rambursare/plat, precum i de actualizare a acestuia n
funcie de sumele decontate.
(14) Beneficiarul are obligaia de a ntocmi i transmite ctre OI, conform graficului de
prefinanare/rambursare/plat, inclusiv a documentelor justificative aferente n conformitate cu Anexa 6 (ase)
Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor.
(15) Cererile de rambursare/ plat, rapoartele de progres, notificrile, precum i orice alt document oficial transmis
AM /OI pentru implementarea Proiectului vor fi semnate de ctre reprezentantul legal al Beneficiarului sau de
ctre persoana mputernicit n acest sens, de ctre acesta, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(16) Beneficiarul are obligaia de a ntocmi i transmite ctre OI, rapoarte de progres, trimestrial i/sau ori de cte
ori AM / OI solicit aceasta.
Cod SMIS __________

(17) Beneficiarul trebuie s ia msuri pentru obinerea tuturor avizelor/autorizaiilor/ acreditrilor/ licenelor/etc.
necesare pentru realizarea activitilor prevzute n cadrul prezentului Contract de finanare, precum i pentru
desfurarea n condiii legale a activitii sale.
(18) Beneficiarul are obligatia de a asigura arhivarea electronic a documentaiei aferente proiectului ce face
obiectul prezentului Contract de finanare i de a o transmite OI la solicitarea acestuia.
(19) Beneficiarul are obligaia de a asigura disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea
Proiectului, precum i a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe ntreaga durat a verificrilor.
(20) Beneficiarul are obligaia de a realiza, la termenele specificate, toate msurile incluse n planurile de aciune
pentru implementarea recomandrilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale Comisiei Europene i/sau
ale Autoritii de Audit de pe lng Curtea de Conturi a Romniei, astfel cum aceste planuri de aciune sunt
agreate cu OI/AM.
(21) Nerespectarea de ctre Beneficiar a prevederilor legislaiei naionale/europene aplicabile n domeniul
achiziiilor conduce la neeligibilitatea cheltuielilor astfel efectuate sau la aplicarea de corecii
financiare/reduceri procentuale conform legislaiei n vigoare.
(22) Beneficiarul i asum obligaia de a furniza OI i AM orice document sau informaie, n termenul solicitat, n
vederea realizrii evalurii Programului Operaional Regional i/sau a Proiectului implementat. Cu acordul AM,
rezultatul evalurii poate fi pus la dispoziia Beneficiarului.
(23) (dac este cazul) Beneficiarul se oblig ca, n termen de 10 de zile de la intrarea in vigoare a Contractului de
finanare s depun la sediul OI, documentaiile de achiziie ale contractului de lucrri, pentru proiectele ale
cror lucrri au fost ncepute, dar nu au fost ncheiate n mod fizic sau implementate integral.
(24) (dac este cazul) n cazul proiectelor generatoare de venituri nete, beneficiarul are obligaia informrii anuale,
pe perioadele menionate la art. 6, asupra veniturilor nete generate de proiect.
(25) Pentru nendeplinirea angajamentelor privind msurile de mbuntire a calitii mediului nconjurtor i de
cretere a eficienei energetice i/sau de asigurare a egalitii de anse i tratament, faciliti / adaptarea
infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabiliti, pentru care proiectul a fost punctat n cadrul
procesului de evaluare tehnic i financiar, AM poate rezilia unilateral contractul i recupera finanarea
nerambursabil acordat n condiiile prezentului Contract de finanare.
(26) Dac investiia propus n cererea de finanare prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate,
Beneficiarul va demonstra angajarea a cel puin unei persoane din aceast categorie sau va justifica obiectiv
imposibilitatea realizrii acestei activiti, pn la finalizarea perioadei de implementare.
(27) Analiznd respectarea prevederilor alin. 26 al prezentului articol, AM poate decide rezilierea unilateral a
contractul i recuperarea finanrii nerambursabile acordate n condiiile prezentului Contract de finanare.
(28) Beneficiarul are obligaia de a notifica OI/AM, in termen de maxim 10 zile lucrtoare de la finalizarea
contractului/contractelor de achiziie, cu privire la suma cu care s-a finalizat implementarea respectivului
contract/ respectivelor contracte n vederea dezangajrii fondurilor n conformitate cu prevederile prezentului
Contract de finanare.
(29) n completarea art. 7 alin. (28) din Condiiile Generale, n cazul n care contribuia din partea fondurilor
europene structurale i de investiii (FESI) ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se nlocuiete cu
termenul-limit aplicabil conform normelor privind ajutorul de stat.
(30) Beneficiarul este obligat s includ/actualizeze, dup caz, n MYSMIS, informaiile din Anexa 2 - Cererea de
finanare la prezentul contract n termen de maxim 10 zile calendaristice de la lansarea apelului retrospectiv
pentru introducerea datelor respective i obinerea codului SMIS aferent proiectului sau in termenul prevzut
de instruciunile AMPOR. Pn la ndeplinirea acestei obligaii, beneficiarul nu poate depune cereri de
rambursare/plat, iar AMPOR nu va efectua pli/rambursri n cadrul prezentului contract de finanare.

Articolul 4 Completarea Condiiilor generale cu privire la drepturile i obligaiile AM/OI:


A. Drepturile i obligaiile OI
(1) OI are urmtoarele drepturi i obligaii n implementarea prezentului Contract de finanare:
(a) OI are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luat i care poate afecta
implementarea Proiectului, n termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la emiterea deciziei respective sau de
la luarea la cunotin a unei decizii a AM.
(b) OI are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor sau clarificrilor necesare pentru
implementarea Proiectului, inclusiv a instruciunilor emise de AM.
Cod SMIS __________

(c) OI are obligaia de a rspunde la orice solicitare scris a Beneficiarului, privind implementarea Proiectului,
n termen de maximum 10 (zece) zile lucrtoare de la primirea acesteia. n cazul n care OI solicit opinia
AM pentru formularea unui rspuns, acesta va fi transmis Beneficiaruluin termen de 5 (cinci) zile
lucrtoare de la primirea opiniei AM.
(d) OI monitorizeaz din punct de vedere tehnic i financiar implementarea Proiectului care face obiectul
prezentului Contract de finanare, prin verificarea rapoartelor de progres i a cererilor de
rambursare/plat n conformitate cu prevederile procedurale i a anexelor prezentului contract.
(e) OI are obligaia de a verifica i aviza toate materialele de informare i publicitate transmise spre avizare de
ctre Beneficiar n vederea implementrii msurilor de informare i publicitate asumate de Beneficiar prin
Contractul de finanare, n termen de maximum 10 (zece) zile lucrtoare de la primirea acestora.
(f) OI are obligaia de a verifica realitatea, legalitatea i conformitatea tuturor documentelor ce nsoesc
cererea de rambursare/plat, n vederea soluionrii acesteia, precum i raportul de progres, transmise de
ctre Beneficiar.
(g) OI are obligaia de a propune AM suspendarea Contractului de finanare sau rezilierea acestuia, ori de
cte ori devin incidente clauzele contractuale corespunztoare.
(h) OI are obligaia de a procesa cererile de rambursare/plat i de a respecta termenele de verificare i
avizare a acestora, n conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanare.
(i) OI are obligaia de a respecta termenele de verificare i transmitere a propunerilor de acte adiionale n
conformitate cu prevederile prezentului Contract de finanare.
(j) OI este rspunztor fa de AM i Beneficiar pentru prejudiciile cauzate acestora ca urmare a
nendeplinirii obligaiilor sale.
(k) OI are obligaia de a actualiza permanent n SMIS modificrile intervenite asupra Contractului de
finanare, inclusiv modificrile acestuia intervenite prin notificare.
(l) Dac este cazul, pentru proiectele generatoare de venituri nete, OI are obligaia monitorizrii anuale a
veniturilor nete generate de proiect i de a informa AM cu privire la sumele necesar a fi
deduse/recuperate din finanarea nerambursabil acordat n cadrul prezentului contract, n condiiile
prevzute de acesta.
(m) OI are obligaia ca n termen de maximum 5 zile lucrtoare s informeze AM asupra notificrii
Beneficiarului cu privire la sumele rmase neutilizare n urma finalizrii implementrii
contractului/contractelor de achiziie n vederea dezangajrii fondurilor respective.
B. Drepturile i obligaiile AM
(1) AM are urmtoarele drepturi i obligaii n implementarea prezentului Contract de finanare:
(a) AM informeaz Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i recomandrile formulate de ctre
Comisia European care au impact asupra Proiectului, obiect al prezentului Contract de finanare.
(b) AM are obligaia de a sprijini Beneficiarul, prin furnizarea informaiilor sau clarificrilor pe care acesta le
consider necesare pentru implementarea Proiectului, direct sau prin intermediul OI.
(c) n cazul n care OI solicit opinia AM pentru formularea unui rspuns, acesta se va transmite OI n termen
de maximum 10 (zece) zile lucrtoare de la primirea solicitrii.
(d) AM va efectua transferul rambursrii i plata cheltuielilor n condiiile i cu respectarea termenelor
menionate n cadrul prezentului contract, dup verificarea i avizarea documentelor transmise de ctre
OI.
(e) AM are dreptul de a decide rezilierea prezentului contract, fr ndeplinirea altor formaliti, n cazul
nendeplinirii de ctre Beneficiar a obligaiilor prezentului contract.
(f) n completarea art. 7, alin. (22) din Condiiile generale, AM poate decide rezilierea/suspendarea
contractului.
(g) (dac este cazul) Pentru proiectele generatoare de venituri nete, AM are obligaia monitorizrii anuale a
veniturilor nete generate de proiect, i de a deduce/recupera din finanarea nerambursabil acordat,
valoarea veniturilor nete ne-estimate sau cele care depesc estimarea prevzut de Beneficiar n
conformitate cu prevederile din tabelul de la art 3, alin. (1) din Condiii generale.
(h) n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la primirea notificrii de la OI/Beneficiar, AM poate
dezangaja, prin notificare unilateral, fondurile rmase neutilizate ca urmarea a finalizrii implementrii
contractului/ contractelor de achiziie din cadrul prezentului Proiect.

Articolul 5 Completarea Condiiilor generale cu implementarea n parteneriat a proiectelor (dac este cazul)
Cod SMIS __________

(1) Toi partenerii sunt inui s respecte ntocmai i n integralitate prevederile prezentului Contract de finanare.
[Denumirea liderului parteneriatului], ca lider al parteneriatului, rspunde n faa AM i OI de ndeplinirea
prevederilor prezentului Contract de ctre partenerii si.
(2) Membrii parteneriatului sunt responsabili cu implementarea prezentului Contract de finanare n conformitate
cu prevederile contractuale i cu cele asumate n cadrul Anexei 2 (doi) Cererea de finanare.
(3) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/plat/ rapoartelor de progres
ctre OI/AM conform prevederilor prezentului Contract de finanare.
(4) Cheltuielile sunt considerate eligibile dac sunt efectuate de ctre liderul parteneriatului sau partener/i.
(5) Pentru neregulile identificate n cadrul proiectelor implementate n parteneriat, notificrile i titlurile de
crean se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli
conform Acordului de parteneriat inclus n Anexa 2 (doi) Cererea de finanare.

Articolul 6 Completarea Condiiilor Generale privind implementarea proiectelor generatoare de venituri nete (dac
este cazul)
(1) Valoarea veniturilor nete generate de Proiect pn la finalizarea perioadei de 3 ani de la efectuarea plii finale
sau la finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevzut la art. 2 alin. (4) din Condiiile generale,
oricare dintre aceste date este mai apropiat, va fi dedus din valoarea total eligibil a Proiectului/recuperat,
dac veniturile nete generate nu au putut fi estimate n mod obietiv i/sau nu au putut fi estimate la data
depunerii Cererii de finanare i/sau au fost declarate ulterior de ctre Beneficiar sau constatate de ctre una
dintre instituiile abilitate conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic proiectelor a cror valoare total eligibil nainte de estimarea sau identificarea
veniturilor nete generate de proiect este de pn la echivalentul n lei a 1.000.000 euro, valoare calculat la
momentul intrrii n vigoare a Contractului de finanare, la cursul Inforeuro din luna respectiv.
(3) Pentru proiectele a cror valoare total eligibil nainte de estimarea sau identificarea veniturilor nete generate
de proiect este cuprins ntre echivalentul n lei a 50.000 euro i 1.000.000 euro, valori calculate la momentul
intrrii n vigoare a Contractului de finanare, la cursul Inforeuro din luna respectiv, care genereaz venituri
nete n cursul implementrii, valoarea finanrii nerambursabile se reduce cu veniturile nete care nu sunt luate
n calcul n momentul ncheierii prezentului contract i care sunt generate n mod direct numai n cursul
implementrii acestuia, cel trziu n momentul prezentrii de ctre Beneficiar a cererii finale de plat.

Articolul 7 Completarea Condiiilor generale cu dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor i echipamentelor


(1) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor i/sau orice alte drepturi de
proprietate intelectual i/sau industrial, obinute n executarea sau ca urmare a executrii acestui Contract de
finanare, cu excepia cazurilor n care astfel de drepturi sunt preexistente acestuia, vor fi proprietatea
Beneficiarului.
Sau
(pentru proiectele implementate n parteneriat) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi
de autor i/sau orice alte drepturi de proprietate intelectual i/sau industrial, obinute n executarea sau ca
urmare a executrii acestui Contract, cu excepia cazurilor n care astfel de drepturi sunt preexistente
Contractului, vor fi proprietatea liderului de Proiect sau a partenerului/ partenerilor acestuia, conform celor
prevzute n Acordul de parteneriat inclus n Anexa 2 (doi) Cererea de finanare.

Articolul 8 Completarea Condiiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanare


(1) Orice modificare a Contractului de finanare sau a Proiectului nu poate n nici un caz conduce la creterea valorii
finanrii nerambursabile i/sau a procentului pe care aceasta l reprezint din valoarea total eligibil a
Proiectului specificat la art. 3, alin. (2) din cadrul Condiiilor generale.
(2) Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nu se poate realiza n nici un caz dup expirarea acesteia.
(3) n cazul n care, pe perioada de implementare a Proiectului, se nregistreaz economii constnd n diferene
ntre valoarea estimat a procedurilor de achiziie i valoarea atribuit, acestea se pot utiliza n scopul
implementrii Proiectului, cu acordul prealabil al AM, i fr a afecta obiectivul Proiectului, prin act adiional cu
respectarea Condiiilor generale i specifice.
(4) Schimbarea componenei parteneriatului este permis numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii
cumulative:
(a) este confirmat printr-un act adiional, ncheiat n condiiile prezentului contract de finanare,
Cod SMIS __________

(b) schimbarea respectiv este determinat de retragerea unuia sau a mai multor parteneri, i
(c) partenerii se angajeaz s preia toate drepturile i obligaiile ce reveneau, prin Acordul de parteneriat,
partenerului retras, inclusiv obligaia de a asigura, din resurse proprii, ntregul cuantum al cofinanrii
eligibile i neeligibile pentru Proiect.
n acest caz, Beneficiarul este obligat s transmit, mpreun cu cererea de modificare a Contractului de
finanare, i documentele din care s reias acest angajament, precum i asigurarea fondurilor necesare.
(5) n completarea art. 9, alin. (2) din Condiiile generale, OI va transmite ctre AM propunerea Beneficiarului de
modificare a Contractului de finanare cu cel puin 10 (zece) de zile lucrtoare nainte de termenul la care este
intenionat a intra n vigoare, cu excepia circumstanelor acceptate de AM.
(6) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuia proprie, prin majorarea
valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat s transmit, mpreun cu cererea de modificare a
Contractului, i documente din care s reias angajamentul acestuia c va asigura, din resurse proprii, fondurile
suplimentare necesare, precum i disponibilitatea acestor fonduri.
(7) Prin excepie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condiiile generale, AM are dreptul de a modifica
unilateral prin notificare urmtoarele anexe: 5 (cinci) Acordarea i recuperarea prefinanrii, 6 (ase)
Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor, 8 (opt) Msuri de informare i publicitate, 9 (nou)
Monitorizarea i raportarea, 14 (paisprezece) Formulare i alte documente relevante.
(8) Prin excepie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condiiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin
notificare, inclusiv modificri asupra liniilor bugetare (subcategoriilor bugetare) care au limite maxime impuse
de prevederile regulamentelor comunitare sau naionale sau de regulile de eligibilitate stabilite de AM, cu
condiia de a nu depi aceste limite maxime impuse i n condiiile prevzute de prezentul Contract.
(9) Prin excepie de la prevederile articolului art. 9, alin. (1), din Condiiile generale, Beneficiarul poate efectua
modificri prin notificare asupra Proiectului, cu condiia s nu afecteze scopul principal al acestuia, doar n
condiiile prevzute de prezentul Contract.
(10) n cazul n care Beneficiarul realizeaz modificri asupra bugetului Proiectului prin notificare, prin aplicarea
prevederilor art 9 alin. (7) din Condiiile generale, acesta este obligat s transmit la OI, spre avizare, bugetul
astfel modificat, cu cel puin 10 (zece) zile lucrtoare nainte de data la care modificarea respectiv este
intenionat a intra n vigoare. Modificrile de buget devin aplicabile numai dup avizarea acestora de ctre OI.
OI are obligaia de a informa AM despre aceste modificri n termen de maximum 5 (cinci) zile lucrtoare de la
avizare, sub sanciunea inopozabilitii fa de AM a acestor modificri.
(11) Prin excepie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condiiile generale din Contractul de finanare, Beneficiarul
poate actualiza, prin notificare, anexa 4 (patru)Graficul de prefinanare/rambursare/plat a cheltuielilor n
funcie de cererile de plat/rambursare decontate de AM n termen de maxim de 10 (zece) zile lucrtoare de la
efectuarea plii de AM.
(12) Prin excepie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condiiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin notificare,
modificri asupra Anexei 2 (doi) Cererea de finanare, punctele referitoare la Activitile proiectului i
Calendarul activitilor, atunci cnd aceste modificri vizeaz exclusiv planificarea n timp a acestora precum i
punctul referitor la Achiziiile derulate n cadrul Proiectului, atunci cnd vizeaz exclusiv planificarea n timp a
achiziiilor, schimbarea tipului de procedur, cumularea mai multor achiziii ntr-o singur procedur, separarea
unei achiziii n mai multe proceduri (cu respectarea prevederilor legislaiei n vigoare), cu condiia ca aceste
modificri s nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare i s respecte prevederile contractuale
legale n vigoare. Modificrile prevzute n prezentul alin. vor fi aduse la cunotina OI i AM, n termen de
maximum 5 (cinci) zile lucrtoare de la intrarea n vigoarea a modificrilor, sub sanciunea inopozabilitii
acestora fa de AM.
(13) Prin excepie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condiiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin notificare,
modificri asupra Anexei 2 (doi) - Cererea de finanare, n scopul actualizrii caracteristicilor tehnice pentru
echipamentele i dotrile ce urmeaz a fi achiziionate, avnd n vedere progresul tehnologic nregistrat de la
momentul scrierii cererii de finanare i pn n momentul lansrii procedurii de achiziie, cu condiia ca aceste
modificri s nu afecteze bugetul proiectului, indicatorii, valoarea achiziiei, perioada de implementare i s
respecte prevederile contractuale legale n vigoare.
(14) Prin excepie de la prevederile art 9 alin. (1) din Condiiile generale, Beneficiarul este obligat s notifice AM /OI
n scris i fr ntrziere, orice modificare aprut n legtur cu datele sale de identificare sau ale
reprezentanilor si, precum i orice informaie ce poate fi relevant n relaia sa cu AM, orice astfel de
modificare/informaie fiind opozabil AM doar de la data primirii notificrii de ctre AM. Aceste informaii se
pot referi, dar fr a se limita la, orice imprejurare de natur economic sau juridic, act sau fapt care ar
Cod SMIS __________

modifica starea de drept sau de fapt existent la momentul ncheierii Contractului de finanare, (dup caz) orice
propunere de modificare a Actului Constitutiv sau de divizare, fuziune sau alt procedur de restructurare
organizatoric, iniierea unei proceduri de reorganizare, de dizolvare sau lichidare, sau participarea la capitalul
social al altor societi comerciale; orice modificare a obiectului sau naturii activitilor comerciale desfurate;
orice proceduri administrative, judiciare sau arbitrale iniiate mpotriva sa, sau iminente; iminena oricrui caz
de nendeplinire sau culp, etc.
(15) Nedetectarea de ctre OI/AM a erorilor privind procesul de atribuire a contractelor de achiziii necesare pentru
implementarea Proiectului, cu ocazia primirii notificrilor prevzute la alin. (12) al prezentului art., nu afecteaz
dreptul OI/AM de a declara neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea legislaiei n vigoare, sau de a
aplica corecii financiare ca urmare a verificrii cererilor de rambursare/plat.
(16) Prin excepie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condiiile generale, n termen de maximum 10 zile lucrtoare
de la primirea notificrii de la OI/Beneficiar, AM dezangajeaz, prin notificarea unilateral, fondurile rmase
neutilizate ca urmare a finalizrii contractului/contractelor de achiziie din cadrul prezentului Proiect.
(17) n completarea art. 9 alin. (9) din Condiiile generale, AM comunic Beneficiarului n termen de maximum 5 zile
lucrtoare de la luarea deciziei asupra suspendrii prezentului Contract n conformitate cu prevederile art. 4,
art. 10 i art. 12 din Condiiile Specifice POR 2014-2020.

Articolul 9 Completarea Condiiilor generale privind conflictul de interese


(1) Prile se oblig s ntreprind toate diligenele necesare pentru a evita orice conflict de interese i s se
informeze reciproc, n termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la luarea la cunotin, n legtur cu
orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui astfel de conflict. Orice conflict de interese
care apare n decursul executrii Contractului trebuie notificat fr ntrziere ctre AM. AM i rezerv dreptul
de a verifica aceste situaii i de a lua msurile necesare, dac este cazul.
(2) La solicitarea, pentru prima dat, ntr-o cerere de rambursare/plat, a cheltuielilor aferente unui contract de
achiziie, Beneficiarul va depune o declaraie pe proprie rspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului
din care s rezulte c nu se afl ntr-o situaie de conflict de interese.

Articolul 10 Completarea Condiiilor generale privind neregulile i recuperarea finanrii:


(1) Termenul neregul are nelesul dat n Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind
Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.
(2) n cazul sesizrii unei suspiciuni de neregul/fraud n perioada de valabilitate a contractului OI/AM va emite,
n scris, formularul de alert de nereguli/fraud.
(3) Pe perioada efecturii verificrilor de ctre structura de control din cadrul AM, n cazul n care nu pot fi aplicate
msuri tranzitorii n conformitate cu prevederile legale n vigoare, AM/OI suspend procesarea cererilor de
rambursare i returneaz cererile de plat pn la finalizarea verificrilor n cauz.
(4) OI/AM va procesa cererile de rambursare/plat cu respectarea prevederilor legale n vigoare sau a oricror acte
normative de modificare, completare sau nlocuire a acestora.
(5) n cazul suspendrii, AM notific Beneficiarul cu privire la decizia luat, la perioada i motivele suspendrii.
(6) AMPOR are dreptul de a exclude de la rambursare/plat orice cheltuial neeligibil.
(7) n situaia n care, la plata cererii finale de rambursare, debitul nu a fost stins, AM va notifica Beneficiarul cu
privire la suma datorat rmas de restituit de ctre acesta.
(8) n termen de 5 (cinci) zile de la data primirii de ctre Beneficiar, a notificrii menionate alin. (7) al prezentului
art., acesta este obligat s restituie suma datorat, precum i, dac este cazul, comisioanele de transfer bancar,
pltite de AM, aferente sumelor respective, n contul indicat n notificare.

(9) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate AM cad n sarcina exclusiv a
Beneficiarului.

Articolul 11 Cazul fortuit


(1) Cazul fortuit nu este exonerator de rspundere contractual.
Cod SMIS __________

Articolul 12 Completarea i modificarea Conditiilor generale cu privire la ncetarea contractului:


(1) Articolul 14 ncetarea contractului, alin. (1), din Condiiile generale, se modific astfel: n cazul nerespectrii
de ctre Beneficiar a prevederilor prezentului Contract de finanare, AM poate decide rezilierea unilateral a
Contractului de finanare, decizia AM comunicndu-se Beneficiarului printr-o notificare scris. n aceast
situaie, Beneficiarul are obligaia restituirii n ntregime a sumelor deja primite n cadrul Proiectului, n
condiiile prevzute prin prezentul Contract de finanare.
(2) n completarea prevederilor art. 7 alin. (2) i respectiv ale art 14. alin. (2) din Condiiile generale, Beneficiarul
are obligaia lansrii achiziiei privind realizarea proiectului tehnic i/sau a achiziiei principale de
lucrri/echipamente/servicii n cadrul proiectului n termen de maximum 6 luni de la intrarea n vigoare a
prezentului Contract. Pentru toate situaiile, acolo unde este cazul termenul maxim pentru lansarea achiziiei
de lucrri este de maximum 9 luni de la intrarea n vigoare a prezentului Contract. Acolo unde este cazul, pentru
beneficiarii de drept privat termenele anterior menionate se calculeaz de la data obinerii codului SMIS n
urma ndeplinirii obligaiei privind introducerea datelor aferente Anexei 2 (doi) Cererea de finanare n
MYSMIS n urma lansrii apelurilor retrospective, n conformitate cu art. 3 alin. (30) din Condiii specifice POR.
OI va transmite o informare la AM privind nendeplinirea obligaiilor prevzute de prezentul alin. i de art. 7
alin. (2) din Condiiile generale, n termen de 5 (cinci) zile lucrtoare de la expirarea termenelor de 6 luni/ 9 luni.
AM poate dispune, n cazuri justificate, rezilierea i recuperarea sumelor pltite, n termen de 15 zile lucrtoare
de la data primirii informrii de la OI.
(3) n situaia n care Beneficiarul nu transmite la OI nicio cerere de rambursare n termen de maximum 12 luni de
la data intrrii n vigoare prezentului Contract de finanare, OI poate propune AM rezilierea acestuia. Rezilierea
poate fi propusa i n cazul nedepunerii, conform graficului de depunere a cererilor de
prefinanare/rambursare/plat, a doua cereri consecutive, fr a se depune n acest timp vreo notificare de
revizuire a graficului.
(4) Anterior rezilierii Contractului de finanare, AM poate suspenda plile ca o msur de precauie, dup
notificarea prealabil a Beneficiarului cu privire la nendeplinirea obligaiilor sale contractuale. n aceast
situaie, Beneficiarului i se vor percepe majorri/penaliti de ntrziere n valoare de 0,01%, dup caz, pe zi de
ntrziere din suma la care este ndreptit, pn la data ndeplinirii efective a obligaiei.
(5) AM va rezilia Contractul de finanare dac se constat neconcordana ntre starea de fapt dovedit i cele
declarate de ctre Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul c Proiectul nu face obiectul unei
finanri din fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiat de finanare din alte programe
naionale sau comunitare. n acest caz, Beneficiarul este obligat s restituie integral sumele primite.
(6) AM va rezilia Contractul de finanare, fr punerea n ntrziere i fr nici o alt formalitate, dac se constat
c, pn la finalizarea perioadei de durabilitate prevzut la art. 2 alin. (5), din Condiiile generale, Beneficiarul
constituie ipotec asupra obiectelor / bunurilor, fie ele mobile sau imobile, finanate n cadrul prezentului
Proiect, fr respectarea prevederilor prezentului Contract de finanare. Sumele rambursate aferente
obiectelor / bunurilor n cauz se vor recupera cu respectarea prevederilor Contractului de finanare.
(7) AM poate rezilia Contractul de finanare, decizia AM comunicndu-se Beneficiarului printr-o notificare scris,
dac se constat nclcarea prevederilor art. 7 alin. (5)-(6), (8) i (11) din Condiiile generale, precum i art. 3,
alin. (5), (11), (12) i (23) ale prezentei seciuni. n aceast situaie, Beneficiarul are obligaia restituirii n
ntregime a sumelor deja primite n cadrul Proiectului, n condiiile prevzute prin prezentul Contract de
finanare.
(8) (dac este cazul) Pentru proiectele, pentru care contractul de lucrri a fost ncheiat nainte de intrarea n
vigoare a prezentului Contract, dac n urma verificrii de ctre OI/AM a documentaiei de atribuire a
respectivului contract de achiziie, se constat necesitatea aplicrii de corecii financiare n procent de 100% din
valoarea contractului de achiziie, n conformitate cu prevederile legale n vigoare, AM va rezilia Contractul de
finanare. Decizia AM de reziliere se comunic Beneficiarului printr-o notificare scris. n aceast situaie,
Beneficiarul are obligaia restituirii n ntregime a sumelor deja primite n cadrul Proiectului, n condiiile
prevzute prin prezentul Contract de finanare.
(9) (dac este cazul) Orice modificare a componenei parteneriatului cu nclcarea prevederilor art. 8, alin. (4) al
prezentei seciuni va atrage rezilierea Contractului de finanare de ctre AM, fr punere n ntrziere sau vreo
alt formalitate n acest sens, cu obligaia Beneficiarului de a returna ntregul cuantum al fondurilor primite, n
condiiile prezentul Contract.
(10) Beneficiarul trebuie s cunoasc faptul c, dac pn la finalizarea perioadei de durabilitate, definit conform
art. 2, alin. (5) din Condiii generale, intervin modificri de natur s afecteze obiectivul Proiectului sau
modificri care afecteaz condiiile de eligibilitate prevzute pentru obinerea finanrii, proiectul poate fi
Cod SMIS __________

declarat neeligibil, caz n care finanarea nerambursabil se va sista, iar sumele acordate pn n acel moment
se vor recupera n conformitate cu legislaia naional/european i prevederile contractuale.
(11) Beneficiarul are obligaia de a informa OI/AM n termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data
apariiei oricrei situaii care determin sau poate determina neeligibilitatea Proiectului, AM putnd s decid
asupra suspendrii sau rezilierii Contractului de finanare.
(12) n situaia n care Proiectul a fost declarat neeligibil n conformitate cu alin. (10) al prezentului art., AM va
dispune rezilierea Contractului de finanare i recuperarea sumelor acordate pn la acel moment, n condiiile
prevzute de prezentul Contract.
(13) n situaia prevzut la alin. (12) al prezentului articol, ncepnd cu ziua imediat urmtoare expirrii termenului
n care Beneficiarul trebuia s returneze finanarea nerambursabil acordat, se vor calcula dobnzi de
ntrziere n valoare de 0,02% pe zi de ntrziere din suma datorat pn la data plii efective, iar n cazul
proiectelor finanate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobnzi de ntrziere n condiiile
legii.
(14) n cazul n care neeligibilitatea Proiectului este determinat de o aciune sau omisiune a Beneficiarului, acesta
va fi obligat s returneze integral sumele primite n baza prezentului Contract de finanare.
(15) Contractul de finanare va fi reziliat i finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat i n cazul n care
obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanate n cadrul prezentului Contract nu sunt folosite
conform scopului destinat, sau n cazul n care acestea sunt vndute sau nstrinate, sub orice form, oricnd
pn la finalizarea perioadei de durabilitate stabilit la art. 2, alin. (5) din Condiiile generale.
(16) Beneficiarul este de drept n ntrziere prin simplul fapt al nclcrii prevederilor prezentului Contract.
(17) n cazul rezilierii i recuperrii finanrii nerambursabile acordate se vor calcula dobnzi de ntrziere n
conformitate cu prevederile prezentului Contract.
(18) Din ziua urmtoare expirrii termenului prevzut la art. 7 alin. (21) din cadrul Condiiilor generale se vor calcula
dobnzi de ntrziere n valoare de 0,02% pe zi de ntrziere din suma datorat, pn la data plii efective.
(19) n cazul proiectelor finanate prin scheme de ajutor de stat/minimis se vor calcula dobnzi de ntrziere n
condiiile prevederilor legale privind ajutoarele acordate

Articolul 13 Dezangajarea fondurilor n cadrul prezentului contract


(1) n scopul utilizrii eficiente a fondurilor publice, AM poate dezangaja fondurile rmase neutilizate n urma
finalizrii implementrii contractelor de achiziie aferente prezentului Contract de finanare.

Articolul 14 Transparena
(1) Contractul de finanare, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv anexele acestuia, constituie
informaii de interes public n condiiile prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de
interes public, cu modificrile i completrile ulterioare, cu respectarea condiiilor prevzute n cadrul
prezentului Contract, precum i n cadrul legislaiei n vigoare.

Articolul 15 Publicarea datelor


(1) Beneficiarul este de acord ca urmtoarele date s fie publicate de ctre AM/OI: denumirea beneficiarului,
denumirea Proiectului, valoarea total a finanrii nerambursabile acordate, datele de ncepere i de finalizare
ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori, beneficiarii finali/ grupul int, precum i
plile efectuate n cadrul prezentului Contract de finanare.
(2) Beneficiarul are obligaia publicrii, pe site-ul propriu, a informaiilor referitoare la denumirea contractorilor
implicai n implementarea prezentului Contract de finanare, la obiectul i la valorile respectivelor contracte de
achiziie, numai n msura respectrii prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice.
(3) Beneficiarul se oblig ca, n termen de 30 de zile de la finalizarea implementrii Proiectului, s publice pe site-ul
propriu rezultatele obinute prin prezentul Contract i s notifice n acest sens autoritatea de management
responsabil.
(4) Beneficiarul se oblig ca, pe ntreaga perioad de sustenabilitate/ durabilitate a Proiectului, s asigure
vizibilitatea rezultatelor conform alin. (3) al prezentului art..

Articolul 16 Confidenialitate
(1) Fr a aduce atingere obligaiilor prevzute n prezentul Contract privind furnizarea informaiilor i
documentelor necesare desfurrii activitiilor de audit i control de ctre instituiile/ departamentele
Cod SMIS __________

abilitate, prile se angajeaz s depun toate diligenele pentru pstrarea confidenialitii datelor cu caracter
personal, n conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, precum i a informaiilor/
documentelor a caror furnizare/ dezvluire ar putea aduce atingere normelor care reglementeaz concurena
loial i proprietatea intelectual.
(2) Parile vor fi exonerate de rspunderea pentru dezvluirea informaiilor prevzute la alin. precedent dac:
(a) informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celorlalte pri contractante n acest
sens,
(b) partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.

Articolul 17 Prelucrarea datelor cu caracter personal


(1) Prelucrarea, stocarea i colectarea datelor cu caracter personal se va realiza n conformitate cu prevederile Legii
nr.677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera
circulaie a acestor date, n scopul implementrii/ monitorizrii proiectului, ndeplinirii obiectivelor acestuia,
precum i n scop statistic.

Articolul 18 Completarea Condiiilor generale privind supracontractarea proiectelor (acolo unde este cazul)
(1) n cazul n care se depsete nivelul maxim de absorbie sau n caz de dezangajare la nivel de program,
Beneficiarul are obligaia de a asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru implementarea proiectului
n conformitate cu prevederile prezentului Contract, cererea de finanare i anexele acestuia, Ghidului
solicitantului i legislaia naional i european n vigoare. AM va notifica beneficiarul n timp util cu privire la
apariia unei astfel de situaii.
(2) Dac n urma apariiei uneia dintre situaiie menionate anterior, Beneficiarul nu reusete s asigure
implementarea ntregului proiect din surse proprii, AM are dreptul de a solicita acestuia returnarea total sau
parial a finanrii acordate.

Articolul 19 Completarea i modificarea Condiiilor generale privind anexele contractului


(1) Din art. 18, alin. (1) din cadrul Condiiilor generale, n cadrul prezentului Contract nu sunt aplicabile
urmtoarele anexe:
Anexa 3 (trei) - Bugetul proiectului
Anexa 7 (apte) - Calendarul estimativ al achiziiilor
Anexa 10 (zece) - Indicatori
Anexa 11 (unsprezece) - Graficul de activiti
Anexa 12 (doisprezece) - Echipa de management i experi pe termen lung
Anexa 13 (treisprezece) - Acordul ncheiat ntre Beneficiar i Parteneri
(2) Restul anexelor prevzute la art. 18, alin. (1) din cadrul Condiiilor generale rmn aplicabile n cadrul
prezentului Contract i i pstreaz numerotarea.
(3) n completarea art. 18, alin. (1) din cadrul Condiiilor generale se include Anexa 14 (paisprezece) Formulare i
alte documente relevante.

Articolul 20 Completarea i modificarea Condiiilor generale privind condiiile specifice fiecrei prioriti de investiii
(1) n cadrul prezentului Contract, prevaleaz Condiiile Specifice aplicabile Prioritii de investiii din cadrul POR
2014-2020 fa de cele Generale, precum i fa de cele specifice Programului Operaional Regional 2014-2020.
(2) n cadrul prezentului Contract, Condiiile Specifice aplicabile Prioritii de investiii din cadrul POR 2014-2020 se
completeaz, acolo unde este cazul, cu condiiile specifice Programului Operaional Regional 2014-2020 i
respectiv cu Condiiile Generale, din prezentul contract.
Cod SMIS __________

Seciunea II Condiii specifice aplicabile Prioritii de investiii ....din cadrul POR


Cod SMIS __________

Anexa 5 (cinci) - Acordarea si recuperarea prefinanarii

(1) La solicitarea Beneficiarului, AM POR acord o prefinanare, n trane de maxim 10% din valoarea eligibil a
proiectului, fr depirea valorii totale eligibile a contractului de finanare, beneficiarilor/liderilor de
parteneriat/partenerilor alii dect cei prevzui la art. 6 alin. (1)-(4) i (6) din O.U.G. nr. 40/2015 privind
gestionarea financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificrile i
completrile ulterioare, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(2) Cu excepia primei trane de prefinanare acordate conform alin. (1) al prezentei anexe, urmtoarele trane de
prefinanare se acord cu deducerea sumelor necheltuite din trana anterior acordat.
(3) Beneficiarul/Liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanare conform alin. (1) al prezentei anexe are
obligaia depunerii unei cereri de rambursare care s cuprind cheltuielile efectuate din trana de prefinanare
acordat, n cuantum de minim 50% din valoarea acesteia, n termen de maximum 90 de zile calendaristice de
la data la care AM POR a virat prefinanarea n contul beneficiarului, fr a depi durata de implementare a
proiectului.
(4) Beneficiarii care nu au depus cererea de rambursare n termenul prevzut de alin. (3) sunt obligai s justifice
utilizarea prefinanrii, prin cereri de rambursare, naintea depunerii unei alte cereri de prefinanare.
(5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaia restituirii integrale/pariale a prefinanrii acordate
potrivit alin. (1) al prezentei anexe, n cazul n care acetia nu justific prin cereri de rambursare utilizarea
corespunztoare a acesteia conform alin. (3) i (4) ale prezentei anexe.
(6) Prefinanarea se acord cu condiia ndeplinirii cumulative a urmtoarelor cerine:
1. Pentru beneficiarii care nu primesc finanare sub incidena ajutorului de stat/ de minimis cu condiia ndeplinirii
cumulative a urmatoarelor cerine:
a) depunerea de ctre beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanare, pentru
fiecare tran, care cuprinde: suma solicitat, defalcat, n cazul proiectelor implementate n
parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat i/ sau a partenerilor care vor utiliza sumele acordate
din prefinanare;
b) existena conturilor deschise, pe numele beneficiarului/liderului de parteneriat/
partenerilor pentru activitile proprii unde trebuie virate sumele aferente prefinanrii, conform
activitilor asumate n contractul de finanare.
2. pentru beneficiarii care primesc finanare sub incidena ajutorului de stat/ de minimis cu condiia ndeplinirii
cumulativ a cerinelor prevzute la pct.1 i cu constituirea unei garanii pentru suma aferent prefinanrii solicitate
prin depunerea unui instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de
asigurri. n acest caz, valoarea cumulat a tranelor de prefinanare nu poate depi 40% din valoarea total a
ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumit operaiune.
(7) Transferul fondurilor se va efectua n lei n urmtoarele conturi:
Cont pentru cerere de prefinanare
cod IBAN:
Titular cont: .
Denumire/adresa Trezoreriei/Bncii Comerciale:
(8) Cu excepia primei cereri de prefinanare, celelalte cereri de prefinanare vor ndeplini cumulativ att cerinele
prevzute la alin.(6), ct i urmtoarele cerine:
a) depunerea de ctre beneficiar/ lider de parteneriat a extraselor de cont din care s reias
situaia prefinanrii rmas neutilizat din trana anterioar;
b) depunerea unei cereri de rambursare n vederea justificrii prefinanrii acordate anterior.
(9) Prefinanarea se acord n trane de maximum 10%, din valoarea eligibil a proiectului, fr ca perioada
pentru care se acord ultima tran s depeasc perioada de implementare a proiectului
(10) Suma efectiv transferat de ctre AM POR aferent fiecrei solicitri de tran de prefinanare, cu excepia
celei aferente primei trane, reprezint diferena dintre cuantumul estimat al prefinanrii solicitate i
prefinanarea rmas neutilizat, n conturile beneficiarului, din trana anterioar.
(11) Beneficiarul are obligaia depunerii la AM POR, n termenul maximum prevzut la alin (3) al prezentei anexe, a
unei cereri de rambursare prin care se justific utilizarea prefinanrii de ctre beneficiar, dup caz, transferate
de ctre AM POR, precum i a contribuiei proprii aferente cheltuielilor eligibile incluse n documentele
justificative anexate cererii de rambursare.
(12) n cazul n care beneficiarul nu depune cerere de rambursare n termenul prevzut la alin. (3) al prezentei
anexe, AM POR are obligaia recuperrii ntregii sume acordate ca tran de prefinanare i nejustificat
Cod SMIS __________

(13) AM POR notific beneficiarul cu privire la obligaia restituirii sumelor prevzute la alin. (12) al prezentei anexe.
(14) n cazul n care beneficiarul nu restituie AMPOR sumele prevzute la alin. (12) al prezentei anexe n termen de
15 zile de la data comunicrii notificrii, AM POR emite decizia de recuperare a prefinanrii, prin care se
individualizeaz sumele de restituit exprimate n moneda naional. Decizia constituie titlu de crean i
cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur
fiscal. n titlul de crean se indic i contul n care beneficiarul trebuie s efectueze plata.
(15) Titlul de crean prevzut la alin. (14) al prezentei anexe se transmite debitorului n termen de 5 zile
lucrtoare de la data emiterii.
(16) mpotriva titlului de crean se poate formula contestaie n termen de 30 de zile de la data comunicrii, care
se depune la AM POR.
(17) Introducerea contestaiei nu suspend executarea titlului de crean.
(18) Debitorul are obligaia efecturii plii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanrii, n termen de
30 de zile de la data comunicrii acesteia.
(19) Titlul de crean constituie titlu executoriu la mplinirea termenului prevzut la alin. (18) al prezentei anexe.
(20) Debitorul datoreaz pentru neachitarea la termen a obligaiilor stabilite prin titlul de crean o dobnd care
se calculeaz prin aplicarea ratei dobnzii datorate la soldul rmas de plat din contravaloarea n lei a sumelor
prevzute la alin. (12) al prezentei anexe, din prima zi de dup expirarea termenului de plat stabilit n
conformitate cu prevederile alin. (18) al prezentei anexe pn la data stingerii acesteia.
(21) n cazul nerecuperrii sumelor stabilite conform prevederilor alin. (12) al prezentei anexe, la expirarea
termenului de 30 de zile de la data comunicrii deciziei de recuperare a prefinanrii, AM POR va comunica
titlul executoriu mpreun cu dovada comunicrii acestuia organelor fiscale competente din subordinea
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, care vor efectua procedura de executare silit, precum i
procedura de compensare potrivit Legii nr. 207/2015.
(22) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (12) al prezentei anexe prin executare silit, n
temeiul titlului executoriu, se efectueaz n conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele
recuperate prin executare silit, precum i sumele stinse prin compensare se vireaz de ndat de ctre
organele fiscale n conturile indicate n titlul de crean.
(23) n vederea ncasrii de la debitor a dobnzii prevzute la alin. (20) a prezentei anexe, AM POR va calcula
cuantumul acesteia i va emite decizia de stabilire a dobnzii, care constituie titlu de crean i se comunic
debitorului. Dispoziiile alin. (21) al prezentei anexe sunt aplicabile n mod corespunztor.
(24) Rata dobnzii datorate este rata dobnzii de politic monetar a Bncii Naionale a Romniei n vigoare la data
comunicrii deciziei de recuperare a prefinanrii.
(25) Sumele reprezentnd dobnzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaiilor prevzute n titlul de
crean se vireaz conform prevederilor alin. (22) al prezentei anexe.
(26) Pentru a putea beneficia de prefinanare, beneficiarul are obligaia s deschid un cont dedicat exclusiv pentru
primirea prefinanrii i efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitat aceasta.
(27) Sumele primite ca prefinanare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din contul deschis
la Trezoreria Statului, potrivit reglementrilor n vigoare, pot fi transferate de ctre beneficiar n conturi
deschise la bnci comerciale, cu condiia efecturii cheltuielilor respective n termen de maximum 3 zile
lucrtoare de la data efecturii transferului.
(28) Suma reprezentnd dobnda net, respectiv diferena dintre dobnda brut acumulat n conturile prevzute
la alin. (27) a prezentei anexe, corespunztoare sumelor de prefinanare rmase disponibile n conturi, i
valoarea cumulat a impozitelor aferente dobnzii i a comisioanelor aferente conturilor respective, se
raporteaz AM POR i se vireaz n contul indicat de aceasta n notificarea privind acordarea prefinanrii, cel
trziu nainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.
(29) n cazul n care beneficiarul nu efectueaz viramentul sau sunt identificate neconcordane ntre sumele virate
conform alin. (28) al prezentei anexe i sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente
proiectului, AM POR are obligaia de a face deducerile necesare din rambursarea aferent fondurilor europene
i cofinanrii publice asigurate din bugetul de stat, cel trziu la cererea de rambursare final.
(30) n cazul proiectelor n parteneriat n care liderul de parteneriat este o entitate care se ncadreaz n categoriile
prevzute la art. 6 alin. (1)-(4) i (6) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiar a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, trana de prefinanare acordat
partenerului nu poate depi 10% din valoarea bugetului aferent activitilor derulate de acesta n cadrul
proiectului.
Cod SMIS __________

Anexa 6 Condiii de rambursare i plat a cheltuielilor


SECIUNEA I - Mecanismul cererilor de plat - reglementat prin OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiar a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 i a normelor de aplicare a OUG nr. 40/2015
aprobate prin HG nr. 93/2016
(1) Mecanismul decontrii cererilor de plat se aplic tuturor categoriilor de beneficiari.
(2) Dup primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor recepionate,
acceptate la plat, a facturilor de avans n conformitate cu clauzele prevzute n contractele economice
aferente proiectelor implementate, acceptate la plat, beneficiarul depune la Organismul Intermediar
Cererea de plat, mpreun cu documentele justificative aferente.
(3) Cererile de plat conin doar facturi nepltite de beneficiar.
(4) Cererea de plat a Beneficiarului trebuie s fie nsoit de copii dup urmtoarele documente justificative:
a) Pentru contractele de lucrri:
- Contractele ncheiate de beneficiar i actele adiionale;
- Facturile; Beneficiarul are obligaia de a solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile
decontate n baza contractului iniial i separat facturi decontate n baza actelor adiionale
- Situaiile de plat pentru lucrrile executate aferente fiecrei facturi i o balan a cantitilor
decontate pentru fiecare articol din deviz;
- Ataamentele de lucrri
- Autorizaia de construire;
- Acordul/ avizul ISC;
- Autorizaia dirigintelui de antier;
- Garania de avans (dac este cazul)
- Garania de bun execuie pentru lucrri;
- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului i a bornelor de repere;
- Ordinul de ncepere a lucrrilor
- Programul de urmrire i control al calitii lucrrilor;
- Procesele verbale pe faze determinate;
- Procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor, insotite de certificatul de audit energetic
aferent, dupa caz;
b) Pentru contractele de furnizare echipamente:
- Contractele ncheiate de beneficiar i actele adiionale;
- Facturile;
- Declaraiile vamale (pentru bunuri de import), din alte ri dect cele membre UE;
- Procesele verbale de recepie a bunurilor achiziionate;
- Procesele verbale de punere n funciunea a bunurilor achiziionate ;
c) Pentru contractele de servicii:
- Contractele ncheiate de beneficiar i devizele financiare pentru servicii (dac este cazul);
- Facturile;
- Garania de avans (dac este cazul)
- Garania de bun execuie pentru servicii;
- Procesele verbale de predare a serviciilor;
- Rapoartele de activitate/ audit.
d) Documente ce atest dac beneficiarul este pltitor de TVA
- Declaraia pe proprie rspundere a beneficiarului/partenerilor (dac este cazul) privind
eligibilitatea TVA aferent cheltuielilor incluse n cadrul cererii de plat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferent cheltuielilor cuprinse n cererea de plat, emis
de ANAF, conform prevederilor legale n vigoare
(5) De asemenea pentru Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alii dect cei prevzui la art. 6 i 7 din OUG
nr, 40/2015, la cererile de plat se vor anexa ordinele de plat pentru plata contribuiei proprii aferente
cheltuielilor eligibile incluse n documentele anexate la respectiva cerere, precum i extrasele de cont
aferente.
(6) Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate n
cadrul proiectului vor avea menionat codul SMIS al proiectului i meniunea Proiect finanat din POR, n
plus, pe originalul facturilor incluse n Cererea de plat se va meniona Factura a fost inclus n cererea de
Cod SMIS __________

plat nr. ..../............... Beneficiarul va aplica meniunea Conform cu originalul pe copiile documentelor
suport/ justificative ce nsoesc Cererea de plat.
(7) In termen de maxim 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar a cererii de plat AM/OI
efectueaz verificarea asupra documentelor depuse. OI verific cererile de plat i transmite avizul asupra
acestuia la AM, n conformitate cu procedurile n vigoare. Termenul de 20 de zile este condiionat de
depunerea dosarului de achizitii n conformitate cu alin. (9), al prezentei seciuni.
(8) Termenul de 20 de zile lucrtoare menionat la alin. (7) al prezentului articol poate fi ntrerupt fr ca
perioadele de ntrerupere cumulate s depseasc 10 zile lucrtoare pentru depunerea de ctre Beneficiar a
unor documente adiionale sau clarificri solicitate de AM/OI.
(9) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziie, n vederea efecturii verificrii procedurii de achiziie, ctre
Organismul Intermediar, dup cum urmeaz:
a) n conformitate cu art. 3, alin (23) din Condiii Specifice POR 2014-2020, dar cu cel puin 10 zile
lucrtoare anteriore datei depunerii unei cereri de plat.
b) n termen de maxim 10 zile lucrtoare pentru contractele de achiziie ncheiate dup intrarea n
vigoare a contractului de finanare, dar cu cel puin 10 zile lucrtoare anteriore datei depunerii unei cereri
de plat.
(10) Dup efectuarea verificrilor conform procedurilor de lucru, AM vireaz beneficiarului valoarea cheltuielilor
eligibile ntr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele beneficiarului, la unitile teritoriale ale
Trezoreriei Statului, n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse n
conturile sale. Data plii se consider data debitrii contului AM. n vederea asigurrii unui management
financiar riguros, in situaia in care nu exista posibilitatea recuperrii sumelor provenite din debite/corecii din
cereri de rambursare, AM diminueaz valoarea cheltuielilor rambursabile din cererile de plat, n aceste
situaii, beneficiarul suportnd din surse proprii valoarea acestor sume.
(11) n ziua urmtoare efecturii virrii, AM va transmite Beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor o
notificare scanat la adresa de e-mail menionat n cerera de plat a Beneficiarului.
(12) n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la ncasarea sumelor de la AM, Beneficiarul efectueaz plata numai
pentru facturile nscrise n notificarea menionat la alin. 11 al prezentei seciuni. Sumele ncasate pe baza
cererilor de plat nu pot fi utilizate pentru o alt destinaie dect cea pentru care au fost acordate.
(13) Ordinele de plat menionate la alin. (12) al prezentului articol se ntocmesc n conformitate cu notificarea
transmise de AM i cu prevederile OUG 40/2015, cu modificrile i completrile ulterioare.
(14) Nerespectarea prevederilor de la alin. (12) i (13) ale prezentei seciuni constituie infraciune i se pedepsete
n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(15) Beneficiarii au obligaia, potrivit legislaiei naionale n vigoare, de a-i transfera contribuia proprie n contul
deschis conform precizrilor de la punctul (10) al prezentei seciuni. Beneficiarii/liderii de
parteneriat/partenerii, alii dect cei prevzui la art. 6 i 7 din OUG 40/2015, au obligaia de a achita integral
contribuia proprie aferent cheltuielilor eligibile incluse n documentele anexate cererii de plat.
(16) Mecanismul cererilor de plat se aplic inclusiv proiectelor implementate n parteneriat finanate n cadrul
Programului Operaional Regional 2014-2020.
(17) Liderii de parteneriat pot solicita prin cereri de plat i documentele justificative aferente acestora sumele
cuvenite acestora n calitate de beneficiar, conform prevederilor legale n vigoare, dar i sumele cuvenite
partenerilor lor. n cazul proiectelor implementate n parteneriat, dup efectuarea verificrilor cererii de plat,
AM vireaz liderului de parteneriat i/sau partenerilor contravaloarea cheltuielilor rambursabile (pe care
fiecare le-a angajat) n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse n
conturile sale, ntr-un cont distinct de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului, nepurttor
de dobnd. n vederea asigurrii unui management financiar riguros, in situaia in care nu exista posibilitatea
recuperrii sumelor provenite din debite/corecii din cereri de rambursare, AM diminueaz valoarea
cheltuielilor rambursabile din cererile de plat, n aceste situaii, beneficiarul suportnd din surse proprii
valoarea acestor sume.

SECIUNEA II Cererile de rambursare aferente cererilor de plat (CRP)


(1) Cererile de rambursare aferente cererilor de plat conin doar facturi pltite de Beneficiar. nainte de
solicitarea rambursrii, cheltuielile respective trebuie s fie deja efectuate i pltite. Data plii se consider
data debitrii contului bancar al Beneficiarului.
(2) n termenul prevzut de legislaia n vigoare de la data ncasrii sumelor virate de ctre AM, n conformitate cu
alin. (1) al seciunii I din prezenta anex, Beneficiarul are obligaia de a depune la OI o cerere de rambursare
aferenta cererii de plat n care sunt incluse numai facturile decontate prin cererea de plat. n cazul
Cod SMIS __________

proiectelor implementate n parteneriat, cererea de rambursare centralizat la nivel de proiect va fi depus n


termenul anterior menionat de ctre liderul de parteneriat.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) al prezentei seciuni de ctre beneficiar/lider de parteneriat constituie
nclcarea contractului, AM putnd decide rezilierea acestuia.
(4) Cererea de rambursare aferent cererii de plat depus de Beneficiar trebuie s fie nsoit de urmtoarele
documente justificative:
- Cererea de plat n baza creia AM a virat fondurile ctre Beneficiar (fr documentele justificative/
suport);
- Notificarea transmis de AM ;
- Ordinele de plat pentru plata integral a facturilor din notificare i extrasele de cont aferente;
- Documente care atest nregistrarea n contabilitate a operaiunilor cuprinse n cererea de rambursare.
(5) Beneficiarul are obligaia ca n cadrul fiecrei cereri de rambursare aferente cererii de plat transmise s
reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, chetuielile efectuate n cadrul proiectului.
(6) OI verific cererile de rambursare i concordana dintre cererile de plat i cererea de rambursare aferent i
transmite la AM avizul asupra acestor documente n conformitate cu procedurile specifice n vigoare.
(7) n procesul de verificare a cererii rambursare aferente cererii de plat beneficiarul este obligat ca n termen de
5 zile de la notificare s rspund oricrei clarificri solicitate de OI/AM. Pn la primirea rspunsului din
partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de rambursare aferente cererii de plat se ntrerupe.
Nedepunerea de ctre beneficiar a documentelor sau clarificrilor solicitate, n termenul prevzut la acest
alineat, atrage respingerea parial sau total, dup caz, a cererii de rambursare aferent cererii de plat.
(8) Dup verificarea cererii de rambursare aferent cererii de plat conform procedurilor de lucru, din valoarea
acesteia AM deduce sumele virate pe baza cererii de plat.
(9) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaiilor precum i de restituirea fondurilor
virate n cazul n care nu justific utilizarea lor, cu aplicarea prevederilor contractuale privind aplicarea de
dobnzi de ntrziere n restituirea respectivelor sume.
(10) Beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligaia restituirii integrale sau pariale a fondurilor virate n
cadrul proiectelor pentru care acetia nu justific, prin cheltuieli eligibile cuprinse n cereri de rambursare,
utilizarea acestora.
(11) Pentru sumele virate i nejustificate prin cereri de rambursare, autoritile de management notific
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor n termen de 5 zile lucrtoare obligaia restituirii acestora.
(12) n cazul n care, n urma autorizrii cererii de rambursare aferente cererii de plat, AM constat c valoarea
cheltuielilor eligibile este mai mic dect valoarea cheltuielilor autorizate prin cererea de plat, AM transmite
beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare privind suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie
restituit de acetia.
(13) Termenul de restituire a sumelor prevzute la alin. (11) i la alin. (12) nu poate depi 5 zile de la data primirii
notificrilor prevzute la alin. (11) i (12).

B. SECIUNEA III Cererile de rambursare

(1) Beneficiarii au obligaia de a depune cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate care nu se ncadreaz n
prevederile alin. (2) al Seciuni II din prezenta anexa, n termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, cu
excepia primei cereri de rambursare care poate cuprinde i cheltuieli efectuate nainte de semnarea
constractului de finanare.
(2) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie s fie nsoit de copii dup urmtoarele documente
justificative:
a) Pentru contractele de lucrri:
- Contractele ncheiate de beneficiar i actele adiionale;
- Facturile; Beneficiarul are obligaia de a solicita la decontare facturi separate pentru cheltuielile
decontate n baza contractului iniial i separat facturi decontate n baza actelor adiionale
- Situaiile de plat pentru lucrrile executate aferente fiecrei facturi i o balan a cantitilor
decontate pentru fiecare articol din deviz;
- Ataamentele de lucrri
- Autorizaia de construire;
- Acordul/ avizul ISC;
- Autorizaia dirigintelui de antier;
- Garania de avans (dac este cazul)
Cod SMIS __________

- Garania de bun execuie pentru lucrri;


- Procesul verbal de predare primire a amplasamentului i a bornelor de repere;
- Ordinul de ncepere a lucrrilor
- Comunicarea privind nceperea execuiei lucrrilor
- Programul de urmrire i control al calitii lucrrilor;
- Procesele verbale pe faze determinate;
- Procesele verbale de recepie la terminarea lucrrilor, insotite de certificatul de audit energetic
aferent, dupa caz;
b) Pentru contractele de furnizare echipamente:
- Contractele ncheiate de beneficiar i actele adiionale;
- Facturile;
- Declaraiile vamale (pentru bunuri de import), din alte ri dect cele membre UE;
- Procesele verbale de recepie a bunurilor achiziionate;
- Procesele verbale de punere n funciunea a bunurilor achiziionate (se ataeaz la cererea de
plat final);
c) Pentru contractele de servicii:
- Contractele ncheiate de beneficiar i devizele financiare pentru servicii (dac este cazul);
- Facturile;
- Garania de bun execuie pentru servicii;
- Procesele verbale de predare a serviciilor;
- Rapoartele de activitate/ audit.
d) Ordinele de plat pentru plata integral a facturilor incluse n cererea de rambursare i extrasele de cont
aferente;
e) Documente care atest nregistrarea n contabilitate a operaiunilor cuprinse n cererea de rambursare.
f) Documente ce atest dac beneficiarul este pltitor de TVA
- Declaraia pe proprie rspundere a beneficiarului/partenerilor (dac este cazul) privind
eligibilitatea TVA aferent cheltuielilor incluse n cadrul cererii de rambursare, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
- Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferent cheltuielilor cuprinse n cererea de
rambursare, emis de ANAF, conform prevederilor legale n vigoare
(3) Beneficiarul are obligaia ca n cadrul fiecrei cereri de rambursare transmise s reflecte separat, pentru fiecare
an calendaristic, chetuielile efectuate n cadrul proiectului.
(4) n procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca n termen de 5 zile de la notificare s
rspund oricrei clarificri solicitate de OI/AM. Pn la primirea rspunsului din partea beneficiarului
termenul de verificare a cererii de rambursare se ntrerupe.
(5) In termen de maxim 20 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar a cererii de rambursare
AM/OI autorizeaz cheltuielile eligibile cuprinse n cererea de rambursare. Termenul de 20 de zile este
condiionat de depunerea dosarului de achizitii n conformitate cu alin. (7), al prezentei seciuni.
(6) Termenul de 20 de zile lucrtoare menionat la alin. (5) al prezentului articol poate fi ntrerupt fr ca
perioadele de ntrerupere cumulate s depseasc 10 (zece) zile lucrtoare pentru depunerea de ctre
Beneficiar a unor documente adiionale sau clarificri solicitate de AM/OI.
(7) Beneficiarul va transmite dosarul de achiziie, n vederea efecturii verificrii procedurii de achiziie, ctre
Organismul Intermediar, dup cum urmeaz:
a) n conformitate cu art. 3, alin (23) din Condiii Specifice POR 2014-2020, dar cu cel puin 10 zile
lucrtoare anteriore datei depunerii unei cereri de rambursare.
b) In termen de maxim 10 zile lucrtoarea pentru contractele de achiziie ncheiate dup intrarea n
vigoare a contractului de finanare, dar cu cel puin 10 zile lucrtoare anteriore datei depunerii unei
cereri de rambursare.
(8) Dup efectuarea verificrilor i autorizarea cheltuielilor eligibile, conform procedurilor de lucru, AM efectueaz
plata sumelor autorizate n contul Beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor indicat n cererea de
rambursare, conform prevederilor legale, n termen de 3 zile lucrtoare de la momentul de la care AM dispune
de resurse n conturile sale. Data plii se consider data debitrii contului AM. Dup efectuarea plii, AMPOR
notific beneficiarilor/ liderilor de parteneriat plata aferent cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.
(9) n cazul cererii de rambursare finale, termenul prevzut la alin. (5) al prezentei seciuni poate fi prelungit cu
durata necesar efecturii tuturor verificrilor procedurale specifice autorizrii plii finale, fr a depi 90 de
zile.
Cod SMIS __________

(10) Nedepunerea de ctre beneficiar a documentelor sau clarificrilor solicitate n termen de maxim 5 zile
lucrtoare atrage respingerea parial/total, dup caz, a cererii de rambursare.
(11) Pentru cererea de rambursare final se consider eligibile cheltuielile efectuate i platite n perioada de
implementare a proiectului far a depi data de 31 decembrie 2023.
(12) n cazul n care nu transmite cererea de rambursare, se menine obligaia Beneficiarului de a transmite
raportul de progres trimestrial sau ori de cte ori AM /OI va solicita acest lucru n mod expres.
(13) OI va transmite beneficiarului n termen de 10 zile de la semnarea contractului, modelul cererii de rambursare.
(14) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi considerate eligibile
cheltuielile ce se vor plti n numerar sau prin alt modalitate de plat dect prin transfer bancar. Pentru
plile n alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar n cadrul proiectului, acesta solicit
la rambursare contravaloarea n lei a acestora la cursul BNR din data ntocmirii documentelor de plat n
valut. Cheltuielile efectuate i pltite de beneficiari cu numerar nainte de semnarea contractului de finantare
sunt considerate eligibile numai dac plile au fost efectuate cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
(15) Documentele originale pe baza crora se nregistreaz n contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate n
cadrul proiectului vor avea menionat codul SMIS al proiectului i meniunea Proiect finanat din POR .
Beneficiarul va aplica meniunea Conform cu originalul pe copiile documentelor suport/justificative ce
nsoesc cererea de rambursare.
Cod SMIS __________

Anexa 8 Msuri de informare i publicitate


Se vor realiza n conformitate cu prevederile:
- REGULAMENTULUI (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013,
de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri
maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, precum i cu prevederile
- REGULAMENTULUI (UE) NR. 1301/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013,
privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,
- REGULAMENTULUI (UE) NR.821/2014 AL COMISIEI din 28 iulie 2014, de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete modalitile
detaliate de transfer i de gestionare a contribuiilor programelor, raportarea cu privire la instrumentele
financiare, caracteristicile tehnice ale msurilor de informare i de comunicare pentru operaiuni, precum i
sistemul pentru nregistrarea i stocarea datelor.

Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor n conformitate cu
prevederile art. 115 din Regulamentul 1303/2013.

SECTIUNEA I. Reguli generale cerine pentru toate proiectele


(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i comunicare n legtur cu
asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul Operaional Regional 2014-2020, n conformitate
cu cele declarate n cererea de finanare.
(2) Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin pierderea fondurilor alocate pentru informare i
comunicare, precum i aplicarea unor sanciuni.
(3) Beneficiarul este de acord ca, odat cu acceptarea finanrii, urmtoarele date s fie publicate, electronic sau n
orice alt mod: denumirea beneficiarului, titlul proiectului, rezumatul proiectului, datele de ncepere i de
finalizare ale proiectului, cheltuielile eligibile totale alocate proiectului, codul potal al locului unde se
implementeaz proiectul sau o alt informaie corespunztoare care s indice localizarea.
(4) Beneficiarii sunt obligai s utilizeze, pentru toate materialele de informare i publicitate realizate n cadrul
proiectelor finanate prin Programul Operaional Regional 2014-2020, indicaiile tehnice din Manualul de
Identitate Vizual al POR 2014-2020.
(5) Beneficiarii au obligaia s transmit ctre OI pentru avizare toate materialele de informare i publicitate
elaborate n vederea implementrii msurilor de informare i publicitate asumate prin contractul de finanare,
cu cel puin 15 zile lucrtoare nainte de lansarea i utilizarea acestora.
(6) Beneficiarii au obligaia s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor fi nregistrate toate
documentele i materialele de informare i comunicare elaborate.
(7) Beneficiarii au obligaia s pun la dispoziia AM/ OI POR, la solicitarea acestora, date i informaii despre
proiecte i stadiul lor de implementare, n vederea asigurrii transparenei utilizrii fondurilor.
(8) Beneficiarii se vor asigura c cei care particip la un proiect au fost informai cu privire la finanarea UE a
acestuia. Astfel, orice list de prezen sau orice tip de certificat va include o declaraie cu privire la faptul c
proiectul respectiv a fost cofinanat de fondul n cauz.
(9) Pe toate materialele de informare i comunicare, sigla Uniunii Europene va avea cel puin aceeai dimensiune,
msurat n nlime sau lime, ca cea mai mare dintre celelalte sigle.
(10) Pe coperta 1 a publicaiilor trebuie s apar: sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de
Dezvoltare Regional, a Guvernului Romniei, a Programului Operaional Regional 2014-2020 i a
Instrumentelor Structurale. Coperta 4 va include obligatoriu o caset tehnic ce va conine urmtoarele
informaii: textul Investim n viitorul tu! Proiect cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin
Programul Operaional Regional 2014-2020, titlul proiectului, editorul materialului, data publicrii i diclaimer-
ul: Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romniei, datele de contact ale beneficiarului care emite publicaia, precum i adresa web
www.inforegio.ro, astfel nct cei interesai, s poat obine mai multe informaii, la cerere. Opional,
publicaiile vor include datele de contact ale AM i ale OI relevant. n cazul pliantelor/fluturailor, informaiile
Cod SMIS __________

de pe coperta 1 a unei brourii vor fi inserate pe fa, n partea de sus, iar informaiile de pe coperta 4 a unei
brouri vor fi inserate pe verso, n partea de jos. Toate materialele tiprite produse vor conine obligatoriu i
textul MATERIAL DISTRIBUIT GRATUIT.
(11) Website-urile dezvoltate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Regional vor conine,
obligatoriu, pe pagina principal (i.e. homepage) sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de
Dezvoltare Regional, a Guvernului Romniei, a Programului Operaional Regional 2014-2020 i a
Instrumentelor Structurale. De asemenea, website-urile vor conine o scurt descriere a proiectului (care va
conine: titlul proiectului, denumirea beneficiarului i a partenerilor (dac exist), scopul proiectului, obiectivele
specifice, rezultatele, data de ncepere, perioada de implementare, valoarea total defalcat n contribuia UE
i contribuia naional), precum i un link ctre site-ul web al Instrumentelor Structurale n Romnia,
www.fonduri-ue.ro, nsoit de textul: Pentru informaii detaliate despre celelalte programe cofinanate de
Uniunea European, v invitm s vizitai www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentnd un link la adresa web (URL):
http://www.fonduri-ue.ro), precum i ctre site-ul web al Programului Operaional Regional 2014-2020,
www.inforegio.ro. Siglele obligatorii trebuie afiate n varianta policrom pe site-urile web. Sigla UE i
trimiterea la Uniune trebuie s fie vizibile n partea de sus a unui dispozitiv digital (monitor PC, laptop, tablet
etc.), fr s fie nevoie de derularea paginii. Pe pagina principal a site-ului web creat va fi inserat urmtorul
text: Coninutul acestui material nu reprezint n mod obligatoriu poziia oficial a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romniei.
(12) Materialele promoionale produse n cadrul proiectelor se vor personaliza obligatoriu, siglele care trebuie s
apar pe acestea fiind: sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finaneaz
proiectul Fondul European de Dezvoltare Regional (fr abreviere), sigla Guvernului Romniei, sigla
Programului Operaional Regional 2014-2020 i sigla Instrumentelor Structurale. Excepie de la aceste reguli fac
articolele promoionale mici, respectiv cele a cror suprafa de imprimare este mai mic de 5 cm. n acest caz,
siglele obligatorii sunt: sigla Uniunii Europene i sigla Programului Operaional Regional 2014-2020.
(13) Bannerele expuse n aciunile proiectelor finanate prin Programul Operaional Regional 2014-2020 vor avea
inscripionate sigla Uniunii Europene, inclusiv numele fondului european din care se finaneaz proiectul, sigla
Guvernului Romniei, sigla Programului Operaional Regional 2014-2020 i sigla Instrumentelor Structurale n
Romnia.
(14) n cazul realizrii unor materiale video (spoturi TV, reportaje, emisiuni, interviuri, mese rotunde etc.) pregtite
pentru difuzare public, la sfrit va fi afiat un carton final pe tot ecranul, ca fundal alb, care va avea n partea
de sus inserate, n ordine, de la stnga la dreapta: sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de
Dezvoltare Regional, sigla Guvernului Romniei, sigla Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul
Iniiativ local. Dezvoltare regional, sigla Instrumentelor Structurale n Romnia, iar n partea de jos: pagina
de internet a programului - www.inforegio.ro i textul Investim n viitorul tu! Proiect cofinanat din Fondul
European de Dezvoltare Regional prin Programul Operaional Regional 2014-2020. Acest carton trebuie
plasat la finalul produciei video (spot TV, reportaj, emisiune etc.) i va rmne pe ecran un timp suficient de
lung pentru ca informaiile s poat fi citite (minimum 4 secunde). n timpul afirii cartonului final, textul:
Proiect cofinanat din Fondul European de Dezvoltare Regional prin Programul Operaional Regional 2014-
2020 va fi dublat sonor de ctre un narator.
(15) n cazul realizrii unui material audio difuzat prin canale radio (spot audio de promovare, interviu, reportaj,
emisiune, dezbatere etc.) voiceover-ul va meniona la finalul textului selectat pentru promovarea
programului/proiectului, urmtorul text: Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului
Operaional Regional 2014-2020 i cofinanat de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare
Regional.
(16) Beneficiarul este obligat s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra proiectului
finanat prin Programul Operaional Regional 2014-2020. Astfel, la nceputul i la finalizarea proiectului, va
trebui s publice un comunicat/anun de pres ntr-o publicaie generalist online de interes local/regional
(portalul selectat trebuie s aib un coninut de tiri generaliste i/sau economice, de interes pentru
comunitatea local sau regional). Acest portal va avea minim 3.000 de vizitatori unici pe lun (se va lua n
calcul luna dinaintea publicrii anunului/ comunicatului ce are n vedere promovarea proiectului). Numrul de
vizitatori unici poate fi identificat printr-una dintre modalitile urmtoare: a) o declaraie a reprezentantului
legal al publicaiei online cu privire la numrul vizitatorilor unici; b) situaia care se genereaz prin activarea
butonului TRAFIC RANKING (trafic.ro) din care reiese numrul de vizitatori unici; c) situaii elaborate de instituii
specializate (SATI etc.) din care reiese numrul de vizitatori unici. Informaiile i elementele grafice obligatorii
pentru comunicatul/anunul de pres sunt: sigla Uniunii Europene, inclusiv textul Fondul European de
Dezvoltare Regional, sigla Guvernului Romniei, sigla Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul
Cod SMIS __________

Iniiativ local. Dezvoltare regional, sigla Instrumentelor Structurale n Romnia, iar n partea de jos: pagina
de internet a programului - www.inforegio.ro i textul Investim n viitorul tu! Proiect cofinanat din Fondul
European de Dezvoltare Regional prin Programul Operaional Regional 2014-2020. n plus, n partea de sus,
se vor trece data i titlul comunicatului/anunului de pres, iar n partea de jos, datele de contact.
Comunicatul/ anunul de pres dat publicitii la finalizarea proiectului va conine obligatoriu cel puin
urmtoarele informaii: numele proiectului/investiiei, beneficiarul, obiectivele i rezultatele proiectului,
valoarea proiectului, cu evidenierea contribuiei din FEDR. De asemenea, acest material distribuit n mass
media va conine i informaii despre impactul investiiei la nivelul localitii/regiunii (ex. crearea de locuri de
munc, protecia consumatorului, creterea calitii serviciilor publice etc).
(17) Beneficiarii vor face dovada apariiei anunurilor/ comunicatelor (comunicatele preluate ca atare, tirile
rezultate din informaia furnizat, anunul publicitar pltit etc.) livrate ctre mass media online pe care le-au
selectat conform cerinelor de la paragraful (16), prin printscreen la pagina web a publicaiei online unde s-a
publicat, astfel nct s fie vizibil textul tirii/ anunului, numele publicaiei/publicaiilor online i data apariiei.
Aceste printscreen-uri vor fi arhivate n dosarul menionat la paragraful (5).
(18)

SECTIUNEA II. Reguli specifice pentru proiecte de lucrri i achiziii de bunuri

II.1 Reguli aplicabile n perioada de implementare a proiectului


(1) Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (ex. infrastructur de transport, lucrri de construcii,
reabilitare, modernizare, extindere) pentru care valoarea contribuiei publice depete 500.000 de euro sunt
obligai s monteze panouri care s fie expuse pe toat durata de implementare a proiectului, ntr-un loc vizibil
publicului, la locaia proiectului, dac acest lucru este posibil. Dac proiectul se implementeaz n mai multe
locaii, se va instala cel puin un panou la cel puin una dintre locaii. Se va identifica cel mai potrivit
amplasament, n ceea ce privete vizibilitatea i n conformitate cu reglementrile din Romnia.
(2) Pentru proiectele de achiziie de bunuri a cror finanare public depete 500.000 euro, va fi instalat un
panou temporar cu dimensiunile: l 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul beneficiarului care a
achiziionat bunurile, de preferat la intrarea principal n cldire, n maximum 30 zile lucrtoare de la semnarea
contractului de achiziie de bunuri.
(3) Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dac panourile se deterioreaz din
cauza unor factori externi (ex. condiii meteo, vandalism), beneficiarul va trebui s le refac n maximum 15 zile
lucrtoare.
(4) Panourile vor fi expuse pe toat perioada implementrii proiectului de lucrri i nc cel mult 3 luni dup
ncheierea acestuia.
(5) Numrul panourilor instalate, difer n funcie de tipul de lucrri, dup cum urmeaz:
(a) pentru lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un singur panou/locaie;
(b) pentru infrastructur de transport, se vor instala cte un panou la fiecare nceput i capt de drum, pe
fiecare sens de mers1. Dac pe lungimea sectorului de drum exist poduri, se va inslata cte un panou la
fiecare pod, decorat fa/verso. n cazul n care pe traseul proiectului exist mai multe poduri, panourile
respective se vor instala la minimum 3 poduri.
(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investiii n infrastrutur, panourile vor fi expuse n maximum 4 luni de
la emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor. Dimensiunile pentru panourile temporare sunt: l 3m x h 2m.
(7) Panoul trebuie s includ obligatoriu urmtoarele informaii:
(a) logo-ul Uniunii Europene i cuvintele: Uniunea European, fr abrevieri, nsoit de numele Fondului
European de Dezvoltare Regional ;
(b) logo-ul Guvernului Romniei;
(c) logo-ul Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul: Iniiativ local. Dezvoltare regional.;
(d) logo-ul Instrumentelor Structurale;
(e) numele proiectului;
(f) numele beneficiarului;

1Conform MIV IS, pag 14, excepiile de la numrul de panouri instalate se pot stabilit punctual, prin dispoziii ale
Autoritii de Management a Programului Operaional Regional 2014-2020.
Cod SMIS __________

(g) obiectivul proiectului;


(h) valoarea total a proiectului;
(i) valoarea contribuiei comunitare a proiectului;
(j) termenul de finalizare, conform contractului de finanare;
(k) textul: Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional 2014-2020 i
cofinanat de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare Regional.
(8) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE mpreun cu numele Fondului European de
Dezvoltare Regional trebuie s ocupe cel puin 25% din panoul respectiv.
(9) Panourile vor fi nlocuite cu plci permanente cel trziu dup 3 luni de la terminarea proiectului.
(10) Pentru proiectele a cror contribuie public total (i.e. FEDR + buget de stat) nu depete 500.000 euro, se va
aplica la sediul de implementare al proiectului un afi/panou de dimensiunea A2 care va fi confecionat dintr-un
material rezistent (ex. carton plastifiat sau aluminiu). Dac se deterioreaz din cauza condiiilor meteo sau este
vandalizat, acesta se va nlocui n maximum 15 zile lucrtoare. Acest afi se va instala ntr-un loc uor vizibil
publicului, respectiv la intrarea principal n cldire. Pe afiul respectiv vor fi incluse urmtoarele sigle n partea
de sus, de la stnga la dreapta:
(a) logo-ul Uniunii Europene i cuvintele: Uniunea European, fr abrevieri, nsoit de numele Fondului
European de Dezvoltare Regional;
(b) logo-ul Guvernului Romniei;
(c) logo-ul Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul: Iniiativ local. Dezvoltare regional.;
(d) logo-ul Instrumentelor Structurale;
urmate de:
(e) numele proiectului;
(f) numele beneficiarului;
(g) valoarea contribuiei europene;
(h) textul: Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programului Operaional Regional 2014-2020 i
cofinanat de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare Regional.

II.2 Reguli aplicabile dup ncheierea proiectului


(1) Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (de exemplu: infrastructur de transport, lucrri de
construcii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achiziii de bunuri, indiferent de valoarea contribuiei
publice a acestora, sunt obligai ca, nu mai trziu de 3 luni de la ncheierea proiectului, s monteze plci
permanente prin care se vor face cunoscute aciunile Uniunii Europene. Momentul finalizrii proiectului este
asimilat, pentru proiectele de lucrri, cu emiterea certificatului de recepie la terminarea lucrrilor.
(2) Informaiile care trebuie incluse obligatoriu pe o plac permanent sunt:
(a) logo-ul Uniunii Europene i cuvintele: Uniunea European, fr abrevieri, nsoit de numele Fondului
European de Dezvoltare Regional;
(b) logo-ul Guvernului Romniei;
(c) logo-ul Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul: Iniiativ local. Dezvoltare regional.;
(d) logo-ul Instrumentelor Structurale;
(e) numele proiectului;
(f) numele beneficiarului;
(g) textul Investim n viitorul tu! Proiect selectat n cadrul Programul Operaional Regional i co-finanat de
Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare Regional.
(3) Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, sigla UE mpreun cu numele Fondului European de
Dezvoltare Regional trebuie s ocupe cel puin 25% din panoul respectiv.
(4) Plcile permanente vor fi instalate ntr-un loc vizibil, la locaia proiectului sau n apropierea acestuia. Se va
identifica cel mai potrivit amplasament, n ceea ce privete vizibilitatea i n conformitate cu reglementrile din
Romnia.
(5) Numrul de plci permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.
(6) n cazul n care proiectul este implementat n mai multe locaii, se va amplasa cel puin o plac la cel puin una
dintre locaii.
(7) Placa permanent va avea o dimensiuni minime de 80 cm x 50 cm i va fi instalat la locaia proiectului sau la
sediul beneficiarului care a achiziionat bunurile, ntr-un loc vizibil, respectiv intrarea principal n cldire. Placa
permanent care se va instala pe drumuri reabilitate prin proiecte finanate din Programul Operaional
Regional 2014-2020, va avea dimesiunea minim de 1,5m x 2m.
Cod SMIS __________

(8) Plcile permanente vor rmne instalate la locul implementrii proiectului pe o perioad de 5 ani de la data
nchiderii oficiale a Programului Operaional Regional 2014 - 2020.

II.3 Autocolante i plcue


(1) Pentru informarea publicului cu privire la faptul c mjloacele fixe au fost achiziionate n cadrul unui proiect
cofinanat de Uniunea European, vor fi folosite autocolante sau plcue. Acestea se vor aplica pe bunurile
achiziionate n cadrul proiectului, dac bunurile respective au o valoare de achiziie mai mare sau egal cu
25.000 lei i o durat de via mai mare de 1 an.
(2) Autocolantele i plcuele vor fi aplicate pe partea cea mai vizibil, pentru public, a mijloacelor fixe, fr a intra
n concuren cu nsemenele de identificare n cazul vehiculelor utilizate pentru situaii de urgen (pompieri,
salvare etc.).
(3) Autocolantele vor avea dou dimensiuni minim acceptate, respectiv:
(a) 300 x 300 mm, pentru autovehicule i echipamente (ex. autoturisme, autovehicule speciale pentru
intervenii de urgen, autovehicule de transport, utilaje de mari dimensiuni, linii tehnologice, diferite
tipuri de maini i echipamente pentru producie etc.). Elementele obligatorii pentru aceste autocolante
sunt: sigla Uniunii Europene mpreun cu numele Fondul European de Dezvoltare Regional, sigla
Guvernului Romniei, sigla Programului Operaional Regional 2014-2020 i sloganul Iniiativ local.
Dezvoltare regional i sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020, un titlu scurt al proiectului n cadrul
cruia a fost achiziionat echipamentul respectiv i textul Proiect selectat n cadrul Programul Operaional
Regional i co-finanat de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare Regional.
(b) 100 x 100 mm, pe restul echipamentelor a cror valoare depete 25.000 lei i au durata de via mai
mare de 1 an. Elemente obligatorii pentru aceste autocolante sunt: sigla Uniunii Europene mpreun cu
numele Fondul European de Dezvoltare Regional, sigla Guvernului Romniei, sigla Programului
Operaional Regional 2014-2020 i sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020.
(4) Autocolantele vor fi confecionate dintr-un material rezistent, plastifiat.
(5) Pentru utilaje/linii tehnologice acestea se pot nlocui cu plcue metalice, care vor conine aceleai informaii i
vor avea aceleai dimensiuni minime (300 x 300 mm).

Pentru orice situaie care nu a fost prevzut n aceast anex sau n Manualul de Identitate Vizual al Regio 2014-2020,
se va solicita aprobarea Organismului Intermediar relevant.
Cod SMIS __________

Anexa 9 Monitorizarea i raportarea

SECIUNEA I - Monitorizarea implementrii contractului de finanare


(1) AM/ OI monitorizeaz ndeplinirea indicatorilor, atingerea rezultatelor i a obiectivelor asumate de ctre
Beneficiar n Anexa 2 (doi) - Cererea de Finanare, precum i modul n care beneficiarul respect prevederile
contractuale;
(2) AM/ OI monitorizeaz progresul implementrii proiectului i respectiv durabilitatea, fr a se limita la acestea,
prin:
(a) Verificarea documentelor: Rapoarte de progres trimestriale ale Beneficiarilor, Rapoarte de vizit ale
Organismelor Intermediare i prin verificarea n SMIS/Gestiunea documentelor, colectarea sistematic de
informaii privind modul de desfurare i rezultatele anumitor activiti, analiza i utilizarea acestor
informaii n scopul urmririi stadiului ndeplinirii indicatorilor proiectelor, precum i atingerii rezultatelor
i obiectivelor, potrivit contractelor de finanare,
(b) Vizite la faa locului: vizite pe teren la entitile implicate n implementarea proiectelor, att n perioada
de implementare a proiectului, ct i post-implementare, pe durata de durabilitate a contractului de
finanare, conform procedurii de monitorizare n vigoare;
(c) Analizarea stadiului implementarii proiectelor n vederea modificrii / suspendrii / rezilierii contractelor
de finantare, conform prevederilor contractuale;
(d) Verificarea transmiterii notificrilor de ctre beneficiar cu privire la sumele rmase neutilizate n urma
finalizrii contractelor de achiziie n vederea dezangajrii fondurilor respective.
(3) Beneficiarul are obligaia depunerii la OI a Proiectului tehnic n termen de maxim 5 zile calendaristice de la
recepia acestuia. OI are obligaia verificrii documentului n conformitate cu grila de verificare anexat la
ghidul specific aplicabil, putnd propune AMPOR, acolo unde este cazul, toate msurile necesare care se impun,
inclusiv modificarea sau rezilierea contractului de finanare. Msurile propuse, inclusiv modificarea sau
rezilierea contractului, pot fi luate de ctre AM POR ca urmare a constatrii de ctre OI a situaiei n care
proiectul tehnic de execuie nu ndeplinete criteriile specificate n grila de analiz a conformitii acestuia.

SECIUNEA II - Raportarea n cadrul contractului de finanare


(1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, conform modelului ataat n Anexa 14 (paisprezece)
Formulare i alte documente relevante, trimestrial i ori de cte ori se vor solicita n scris de AM/OI. Aceste
Rapoarte de progres au scopul de a prezenta n mod regulat informaii tehnice i financiare referitoare la stadiul
derulrii proiectului i probleme ntmpinate pe parcursul derulrii;
(2) Depunerea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face la OI, att n format de hrtie ct i electronic
(pe CD sau via e-mail) sau prin MYSMIS, n 5 zile lucrtoare de la ncheierea trimestrului calendaristic; primul
raport de progres se va depune n trimestrul calendaristic urmtor semnrii contractului de finanare;
(3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Durabilitate, ntocmite conform modelului ataat n Anexa 14
(paisprezece) Formulare i alte documente relevante, anual pe perioada post-implementare a proiectului, n
termen de 10 zile lucrtoare de la ncheierea anului post-implementare; Raportul de durabilitate va prezenta
situaia investiei i atingerea indicatorilor de rezultat, precum i sustenabilitatea proiectului;
(4) Dup verificarea i avizarea Rapoartelor de Progres i Durabilitate OI le va transmite AM, n format electronic, n
termen de 10 zile lucrtoare de la finalizarea lunii de depunere;
Cod SMIS __________

Anexa 14 Formulare i alte documente relevante

A. RAPORT DE PROGRES AL BENEFICIARULUI

Raport progres nr.___

Raport Trimestrial
Raport Final

I. Prezentare general

Axa prioritar
Prioritate de investiie
Titlu proiect
Beneficiar
Cod SMIS
Perioada de raportare
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia proiectului
Data de ncepere a perioadei de
implementare
Data de finalizare a perioadei de
implementare

II. Detalii despre beneficiar

Beneficiar ________________________________________
Adresa / sediu (strada, numr, cod potal, localitate, municipiu, jude)____________ _________
_____________________________________________________________
Tel. _____________ Fax _______________ E-mail _________________________
Manager Proiect (nume)______________________________________
Reprezentant legal (nume) (altul dect Managerul Proiectului, daca este cazul) ________________________

III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 2

DA NU Observaii/Descriere
Este proiect care se supune
ajutorului de stat?

2
Conform seciunii Obiectivele proiectului din Anexa 2: Cererea de finanare la contractul de finanare,
Cod SMIS __________

Este proiect care se supune regulii de


minimis?
Este proiect generator de venituri?

IV. Stadiul implementrii proiectului

IV.1. Stadiul activitilor prevzute n contract3


Activitile proiectului Grad de realizare
(conform listei de activiti contractate) Complet Parial %
1.
2.
...
Progres fizic estimat (%)

Comentarii:

IV.2. Stadiul derulrii procedurilor de achiziii 4

Tipul Procedur Valoare Valoarea Data Data Data Durata Stadiul aplicrii
achiziie a aplicata a contractat publicrii in estimat semnrii contractul procedurii
i estimat SEAP(inclusi de contractul ui 1.Finalizata
v nr. finalizare ui (Nr. contract+ Sc
CF SEAP)/Data a (Inclusiv ctigtoare)
publicrii procedur nr.SEAP 2. n grafic
anun n ii atribuire)
ziar/Data 3.Intarziata(bifeaz
transmiterii motive din
cererii de tabel)
oferta 4. Anulat*

* n cazul n care procedura este ntrziat/anulat se vor prezenta detalii n tabelul urmtor

Motive care au determinat ntrzieri n realizarea achiziiei sau anularea acesteia

Atenie!!! Se vor notifica economiile rezultate n urma finalizrii contractelor de achiziie conform Contractului de
Finanare

IV.3. Stadiul contractelor semnate n cadrul proiectului

3
activitile descrise vor fi cele de dup intrarea n vigoare a contractului de finanare
4
Conform Anexei ..: Cererea de finanare la contractul de finanare, seciunea Achiziii derulate n
cadrul proiectului
Cod SMIS __________

Nr.c Denumire contract Pondere Stadiul fizic Stadiul implementrii (Procent Stadiu total
rt din total pentru valoric din total contract contract (pondere X
proiect fiecare executat)** procent stadiu)
(%)* contract (%) (%)
(%)

0 1 2 3 4 5 (col.2 x col.4)
1 Lucrri
2 Echipamente/Dot
ri/ Mijloace
transport
3 Dirigenie de
antier
4 Consultan
5 Promovare
6 Audit
7 Proiectare/
Asisten tehnic
Progresul proiectului (%):

*- Ponderea fiecrui contract este dat de valoarea estimat a fiecrui contract mprit la valoarea totala a proiectului
mai putin valoarea contractelor finalizate nainte de semnarea contractului de finanare
** - Pentru lucrri se consider stadiul lucrrilor executate i acceptate de dirigintele de antier. Pentru bunuri se
consider valoarea bunurilor livrate i receptionate. Pentru servicii, valoarea estimat conform graficului din contract.
Atenie! Dac nu exist contract semnat stadiul implementrii va fi 0%

IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate

Echipamente/Mijloace de transport achiziionate Eligibil/ Nr. Buci Serie / Nr. inventar


pn la data raportrii: neeligibil
........ ........ ..........
........ ........ ..........
........ ........ ..........

IV.5 Stadiul Garaniilor de Bun Execuie aferente contractelor de achiziii

Garania constituit
Nr. Contract (lucrri, Numr/
crt. livrare, servicii) Serie/ Data
Emitent Valoare Modificri
Data expirare
emiterii

IV.6 Stadiul respectrii graficelor cererilor de prefinanare/rambursare/plat


Cod SMIS __________

IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI

Nr.cerere Valoare estimat a cheltuielilor Data depunerii cererii de plata la OI Data efectuarii platii de
plata eligibile solicitate n cererea de catre AMPOR
rambursare (LEI)

IV.6.2 Situaie Cereri de rambursare5

Nr.cerere de rambursare Valoare estimat a Data depunerii cererii de Valoarea rambursat i


cheltuielilor eligibile rambursare la OI data rambursrii AMPOR
solicitate n cererea de
rambursare (LEI)

V. Rezumat al progresului nregistrat n derularea proiectului n perioada raportrii

Implementarea proiectului progreseaz conform prevederilor contractului aprobat?


DA NU

Dac NU, v rugm prezentai stadiul implementrii proiectului:


Obiect Da Nu Observaii
Exista posibilitatea nefinalizrii Explicaii i soluii propuse n vederea reducerii
proiectului in graficul de ntrzierilor (dac este necesar)
implementare si este necesara Dac a fost inaintat un act aditional ctre OI, se va
solicitarea unui act adiional de preciza data transmiterii ctre OI i obiectul
prelungire a perioadei? modificrilor propuse

Au existat riscuri, probleme n Se va preciza dac situaia a fost remediat sau persist
implementarea proiectului?
Proiectul Tehnic a suferit modificri? Se va detalia modificarea, cauza, stadiul

Probleme ntmpinate de beneficiarul de finanare nerambursabil n timpul implementrii proiectului

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar

VI Rezultatele proiectului/ Indicatori

VI.1 Indicatori POR


Indicator de realizare Valori aprobate/ Valoare Valoare n perioada
revizuite raportat curent (agregat)
anterior

5
Se prezint situaia rambursrilor pn la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului
Cod SMIS __________

Denumire ID UM

VI.2 Indicatori de proiect


Indicator Valori aprobate/ Valoare Valoare n
revizuite raportat perioada curent
anterior (agregat)
Denumire UM

VII. Cerine cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmtoarele msuri au fost ntreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare i publicitate, utilizate conform Cererii de finanare)
Indicatoare vizibile

Plci permanente pe cldiri

Difuzri media i n pres

Confirmri n toate difuzrile media

Prezentri n toat documentaia proiectului

Altele (v rugm specificai)

b. Publicitatea a fost fcut in conformitate cu Manualul Identitii Vizuale? Da Nu

Materialele publicitare realizate n cadrul proiectului au fost avizate de ctre Direcia de Comunicare OI POR?
Da Nu
c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de aciunile de informare i publicitate? Detaliai

VIII. Variaii intervenite n execuia efectiv, fa de execuia anticipat n cererea de finanare

Aprobate
Act adiional Nr. i data ADD Obiect act adiional

Notificare Nr. i data notificare Obiect notificare

IX Principii orizontale(conform informaiilor din Cererea de finanare, cap.7)

IX.1 Egalitatea de sanse


Cod SMIS __________

IX.2 Dezvoltarea durabila

IX.3 Schimbri demografice

Semntura Reprezentantului Legal: _____________________________


Numele in clar: ____________________________________________
Data: ______________________

B. Raport privind durabilitatea investiiei

Prioritate de intervenie

1. Raport nr. .privind durabilitatea investiiei


2. Perioada de referin
3. Informaii despre beneficiar
Denumire
Adres, telefon, fax
Reprezentant legal/ persoana de contact
4. Detalii despre proiect
Cod SMIS
Denumirea proiectului
Numrul contractului de finanare
Localizarea geografic a proiectului: (regiune, jude,
localitate, adresa)

Proiectul menionat mai sus a suferit/ nu a suferit o modificare substanial, conform art. 71 din Regulament (UE) nr.
1303/2013 privind durabilitatea operaiunilor astfel:
(a) n cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie:
Prin ncetarea sau delocatizarea unei activiti productive n afara zonei vizate de program, o modificare a proprietii
asupra unui element de infrastructur care d un avantaj nejustificat unei ntreprinderi sau un organism public sau o
modificare substanial care afecteaz natura, obiectivele sau condiiile de realizare care ar determina subminarea
obiectivelor iniiale ale acesteia
Detalii privind modificarea (daca este cazul)
(b) In cazul unei operaiuni constnd n investiii n infrastructur sau producie n cazul n care beneficiarul este un
IMM, activitatea desfurat este delocalizat n afara Unuinii Europene
Cod SMIS __________

Detalii privind modificarea (daca este cazul)


(c) n cazul operaiunilor care nu constau n investiii n infrastructur sau producie nu s-a realizat obligaia de
meninerea investiiei n temeiul normelor aplicabile privind ajutorul de stat sau a avut loc o ncetare sau
delocatizare a activitii de producie n temeiul prevzut de respectivele norme
Detalii privind modificarea (daca este cazul)

Cldirile reabilitate/modernizate, echipamentele/bunurile achiziionate n cadrul proiectului cu finanare POR au


fcut/fac obiectul unei ipoteci bancare?
* n caz afirmativ se va meniona nr contractului, perioada de valabilitate, obiectul contractului, etc.

I. STADIU POST-IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI


Se ataeaz documente doveditoare cu privire la gradul de ndeplinire a indicatorilor

I.1.a. REALIZARE INDICATORI DE PROGRAM POSTIMPLEMENTARE


DENUMIRE INDICATOR Realizat la finalul Realizat n prezent COMENTARII
implementrii proiectului
Indicator 1
Indicator 2
Indicator n-1
Indicator n

I.1.b. REALIZARE INDICATORI DE PROIECT POSTIMPLEMENTARE


DENUMIRE INDICATOR Realizat la finalul Realizat n prezent COMENTARII
implementrii proiectului
Indicator 1
Indicator 2

I.2. STADIU SUBPROIECTE


Contracte de achiziie Contract de Contract de Echipamente/ Imobile
achiziie finalizat cu achiziie finalizat cu n stare de funcionare
lucrri/ bunuri n lucrri/bunuri n
afara perioadei de perioada de
garanie garanie
1
2
3

I.3 STADIU VALABILITATE GARANII DE BUN EXECUIE


Nr. Contracte de achiziie (se vor Nr. Garanie, Data Emiterii, Data de expirare Observaii
crt preciza tipul, nr. i data Emitent, Valoare a Garaniei de (Modificri aduse valorii,
contractului) Bun Execuie valabilitii garaniilor,
(lucrri, furnizare bunuri) executarea acestora, etc)

II. EVALUAREA IMPACTULUI PROIECTULUI


Din punct de vedere social (pentru comunitatea local):
Din punct de vedere economic:
Cod SMIS __________

Din punct de vedere al mediului nconjurtor:

III. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI6

III.1 MSURI NTREPRINSE*


Sustenabilitate financiar
Se vor meniona alocrile financiare destinate funcionrii investiiei.
Sustenabilitate tehnic
Se vor meniona aciunile beneficiarului cu privire la meninerea n stare de operare a investiiei realizate cu
finanare POR
Diseminare i multiplicare rezultate
Se vor meniona toate activitile ntreprinse pentru diseminarea rezultatelor (pres, evenimente, seminarii,
conferine, parteneriate etc) i respectiv multiplicarea rezultatelor obinute prin investiia cu finanare POR
* Conform celor asumate n Anexa VI- Cererea de finanare a Contractului de Finanare

III.2 PROBLEME CARE AFECTEAZ SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


............................................................................................................................................................................................

Data: Beneficiar:

6
Continuarea proiectului, valorificarea i abordarea integrat a rezultatelor i dup ncetarea finalizrii nerambursabile

S-ar putea să vă placă și