Sunteți pe pagina 1din 6

LEGE nr.

427 din 18 iulie 2001


pentru aprobarea Ordonanei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul
personalului silvic
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 23 iulie 2001
Data intrarii in vigoare : 23 iulie 2001

Forma actualizata valabila la data de : 25 septembrie 2017


Prezenta forma actualizata este valabila de la 23 iulie 2001 pana la 25 septembrie 2017

Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul
personalului silvic, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, cu
urmtoarele modificri i completri:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:


"Art. 1. - (1) Personalul silvic, n sensul prezentei ordonane de urgenta, este format din
persoanele care au pregtire de specialitate silvic atestata prin actul de absolvire a unei forme de
nvmnt recunoscute n Romnia i care exercita efectiv profesiuni specifice activitii n domeniul
silviculturii."
2. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 2. - Personalul silvic i poate desfasura activitatea n:
a) aparatul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultura, n inspectoratele
silvice teritoriale pentru controlul aplicrii regimului silvic n fondul forestier naional, precum i n
oficiile cinegetice teritoriale;
b) unitile silvice care administreaz fondul forestier proprietate publica a statului,
precum i n cele de cercetare tiinific i proiectare silvic;
c) unitile care administreaz fondul forestier proprietate publica aparinnd unitilor
administrativ-teritoriale: comune, orae, municipii i n cele care administreaz fond forestier proprietate
privat indiviz aparinnd fotilor composesori, moneni i rzei sau motenitorilor acestora, constituii
n asociaii, n condiiile legii;
d) structurile care administreaz fondul forestier proprietate privat aparinnd unitilor de
cult, instituiilor de nvmnt sau altor persoane juridice;
e) structurile constituite de ctre persoane fizice care au n proprietate fond forestier."
3. Titlul capitolului II va avea urmtorul cuprins:

"CAPITOLUL II
Categorii statutare ale personalului silvic"

4. Articolul 4 va avea urmtorul cuprins:


"Art. 4. - Personalul silvic se diferentiaza, n funcie de nivelul pregtirii profesionale, n
urmtoarele categorii:
a) personal silvic cu pregtire superioar, format din absolveni ai facultii de silvicultura
i ai cursurilor de scurta durata;
b) personal silvic cu pregtire medie, format din absolveni ai liceului silvic i ai colii
tehnice silvice postliceale;
c) personal silvic cu pregtire de baza, format din absolveni ai colii profesionale silvice."
5. Articolul 5 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Admiterea n Corpul silvic se face n baza urmtoarelor condiii:
a) sa fie cetean roman;
b) sa aib varsta de 18 ani mplinii;
c) sa aib pregtirea profesional prevzut la art. 4 i sa fie angajat cu contract individual
de munca;
d) sa nu fi fost condamnat penal pentru svrirea cu intenie a unei infraciuni.
(2) Modalitatea de admitere n Corpul silvic, precum i evidenta membrilor acestui corp se
stabilesc prin instruciunile aprobate prin ordin al conducatorului autoritii publice centrale care rspunde
de silvicultura, n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgenta."
6. Articolul 6 se abroga.
7. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
"(2) Durata corespunztoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic
este de minimum un an. Trecerea la urmtorul grad profesional se poate face din momentul n care este
obinut cel puin calificativul anual <<bine>>."
8. Dup articolul 7 se introduce capitolul III.
9. La articolul 9, care devine articolul 8, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Angajarea personalului silvic n unitile silvice centrale i teritoriale se face
prin concurs, iar promovarea n grade profesionale superioare se face prin examen."
10. Articolul 8, care devine articolul 9, va avea urmtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Personalului silvic i se va acorda pentru fiecare dintre gradele profesionale
prevzute la art. 7 cte 3 gradatii, I, II i III, gradatia I fiind cea superioar.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, inginer silvic,
subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, padurar debutant, brigadier silvic debutant, precum i
cel de inginer consilier silvic, care nu au gradatii."
11. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Salarizarea va fi corelata cu gradul profesional n care se afla ncadrat
fiecare angajat."
12. La articolul 11 alineatul (1), partea introductiv va avea urmtorul cuprins:
"Art. 11. - (1) Pentru ncadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru
promovarea n grade superioare i pentru acordarea de gradatii, potrivit prevederilor art. 7 i 9, se
nfiineaz comisiile de ncadrare i promovare:"
13. La articolul 14, alineatul (2) va avea urmtorul cuprins:
"(2) Pentru activitate profesional deosebita i numai pentru cei care au calificativul anual
<<foarte bine>>, stagiul se poate reduce cu un an."
14. Articolul 15 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 15. - Pentru persoanele care poseda actul legal de absolvire a unei forme de
nvmnt prevzute la art. 4, dar care i-au desfurat activitatea n alte domenii dect silvicultura sau n
alte activiti din domeniul silviculturii i care solicita ncadrarea pe grade profesionale, n vederea
participrii la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvic se va proceda astfel:
a) cei care provin din activiti desfurate n afar domeniului silviculturii vor fi ncadrai
la nivelul de baza al categoriei profesionale ce corespunde pregtirii pe care o au;
b) cei care au desfurat activiti silvice i forestiere n nvmnt, n cercetarea
tiinific de specialitate i n proiectarea silvic, n uniti de exploatri forestiere, precum i n structurile
administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi ncadrai pe grade profesionale n baza
propunerilor fcute de comisiile de ncadrare i promovare prevzute la art. 11. Propunerile comisiilor se
fac pe baza datelor prezentate n curriculum vitae i a interviului susinut de candidat."
15. La articolul 16, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
"(3) Modul de desfurare a examenelor de promovare prevzute la art. 12, precum i
validarea rezultatelor obinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili
prin ordin al conducatorului autoritii publice centrale care rspunde de silvicultura, n termen de 90 de
zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgenta."
16. La capitolul IV, titlul seciunii 1 va avea urmtorul cuprins:

"SECIUNEA 1
Prevederi generale"

17. La articolul 21, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Pentru personalul silvic angajat n unitile silvice se ntocmete n prima
luna a fiecrui an, de ctre eful ierarhic superior, caracterizarea activitii pe care a desfurat-o n anul
precedent. Calificativul ce urmeaz sa fie acordat, pe baza aprecierii activitii i a comportrii n serviciu,
poate fi: <<nesatisfctor>>, <<satisfctor>>, <<bine>> i <<foarte bine>>.
(2) Caracterizarea i calificativul propus de comisii se analizeaz i se definitiveaza de
conducerea unitii sau subunitatii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a ntocmit
caracterizarea i se aproba prin rezoluia conducatorului mputernicit sa emita decizii de angajare. Notrile
au caracter confidenial, se aduc la cunostinta persoanei respective sub semnatura i se pstreaz la dosarul
profesional."
18. La articolul 24, alineatele (1), (3) i (4) vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 24. - (1) Personalul silvic cu rezultate foarte bune n activitatea profesional poate
primi distincii, acte de multumire i premii.
...................................................................
(3) Acordarea de distincii sau de acte de multumire i premii se face pentru personalul din
structurile prevzute la art. 2, la propunerea direciei de specialitate din cadrul autoritii publice centrale
care rspunde de silvicultura sau a conducerii Regiei Naionale a Pdurilor, fiecare pentru personalul pe
care l are n subordine.
(4) Premiul poate fi pana la 20% din suma salariilor primite n ultimele 12 luni de
angajatul premiat i se acorda de unitatea la care este ncadrat din fondul constituit n acest sens."
19. Articolul 31 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 31. - Inginerii silvici care i exercita profesiunea n structurile prevzute la art. 2 au
dreptul de a executa msurtori topografice, expertize i lucrri tehnice din domeniul silviculturii, precum
i hotarnicii, potrivit reglementrilor legale."
20. Articolul 34 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 34. - Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minima de 5 ani n
domeniul silviculturii, care i desfoar sau i-a desfurat activitatea profesional n unitile silvice
care administreaz fond forestier aflat n proprietatea publica a statului sau a unitilor administrativ-
teritoriale, are dreptul sa primeasc gratuit, o singura data n timpul activitii, un volum de 10 mc lemn de
lucru pentru construcii. De acest drept poate beneficia i personalul silvic ieit la pensie, cu condiia sa fi
activat cel puin 15 ani ntr-o unitate silvic i sa nu fi primit gratuit asemenea material lemnos n timpul
cat a fost angajatul unitii silvice respective."
21. Articolul 35 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 35. - Personalul silvic este obligat sa cunoasc i sa aplice ntocmai prevederile
Codului silvic, precum i cele cuprinse n actele normative n vigoare, specifice domeniului silviculturii."
22. Articolul 37 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 37. - Comportamentul personalului silvic trebuie sa se caracterizeze prin disciplina i
prin respectarea ntocmai a dispoziiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare,
referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. n relaiile cu cetenii personalul silvic trebuie sa dea
dovada de solicitudine i sa aib o atitudine corecta i demna."
23. Articolul 40 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 40. - (1) Personalului silvic aflat n exerciiul atribuiilor de serviciu i este interzis sa
execute lucrri sau sa desfoare activiti care contravin regimului silvic.
(2) Personalul silvic care deine o funcie de conducere rspunde pentru legalitatea
dispoziiilor pe care le da celor aflai n subordinea sa.
(3) Calitatea de personal silvic angajat al unei uniti silvice care administreaz fond
forestier proprietate publica a statului este incompatibil cu aceea de proprietar, membru asociat sau de
salariat al unei societi comerciale care desfoar activitate concurentiala sau cu care sunt stabilite relaii
contractuale. Incompatibilitatea are loc i atunci cnd membrii de familie ai personalului silvic se afla n
una dintre situaiile de proprietar sau de membru asociat al unei asemenea societi comerciale. n sensul
prezentei ordonane de urgenta, prin familie se nelege: soul, sotia, copiii i prinii soilor, care locuiesc
i gospodresc mpreun."
24. Articolul 42 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 42. - (1) Omorul svrit asupra personalului silvic, n condiiile stabilite de Codul
penal la art. 175 alin. 1 lit. f), se pedepsete cu detenie pe viata.
(2) Tentativa se pedepsete."
25. La articolul 48, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
"Art. 48. - (1) Personalul care incalca legile i regulamentele specifice domeniului
silviculturii, ndatoririle ce i revin potrivit contractului individual de munca, precum i normele de
comportare, aducnd astfel daune intereselor silviculturii i prestigiului instituiei pe care o reprezint,
rspunde disciplinar, contraventional, civil sau penal, n funcie de natura i de gravitatea faptei svrite."
26. La articolul 51, alineatele (1) i (2) vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 51. - (1) Consiliul de disciplina al direciei de specialitate n domeniul gospodririi
pdurilor din cadrul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultura, precum i cel al Regiei
Naionale a Pdurilor sunt formate fiecare din 5 membri i 2 supleani. Din aceste consilii vor face parte
consilieri i inspectori generali silvici, un consilier juridic, precum i reprezentani ai organizaiilor
sindicale reprezentative, iar n atribuiile lor intra, pe lng analizarea cazurilor de abateri disciplinare, i
cazurile care privesc retragerea calitii de membru al Corpului silvic.
(2) Consiliile de disciplina din cadrul direciilor silvice teritoriale sunt formate din cte 4
membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale, consilierul juridic al direciei silvice
respective i un reprezentant al sindicatului. Aceste consilii de disciplina analizeaz cazurile prezentate de
comitetele directoare ale direciilor silvice, cu excepia celor care fac obiectul sanciunii privind retragerea
calitii de membru al Corpului silvic."
27. Articolul 53 va avea urmtorul cuprins:
"Art. 53. - Aplicarea sanciunilor prevzute la art. 48 alin. (2) se va face de ctre:
a) conducerea direciei de specialitate cu atribuii n domeniul gospodririi pdurilor din
cadrul autoritii publice centrale care rspunde de silvicultura, a Regiei Naionale a Pdurilor i a
inspectoratelor silvice teritoriale, care aplica personalului silvic aflat n subordine directa sanciunile
prevzute la lit. a)-g) inclusiv;
b) directorii direciilor silvice care aplica personalului silvic din cadrul acestor direcii,
precum i personalului silvic cu pregtire superioar din cadrul ocoalelor silvice din subordine sanciunile
prevzute la lit. a)-g) inclusiv; pentru personalul silvic cu pregtire medie i de baza vor aplica sanciunile
prevzute la lit. a)-g);
c) efii ocoalelor silvice care aplica personalului silvic cu pregtire medie i de baza din
subordine sanciunile prevzute la lit. a)-c) inclusiv."
28. Articolul 57 se abroga.
29. Anexa va avea urmtorul cuprins:

*T*
"ANEXA

ncadrarea pe grade profesionale a personalului silvic


Nr. Vechimea minima


crt. Gradul necesar*1)
- ani -

A. Personalul silvic cu pregtire suprioara

1. Inginer silvic debutant -


2. Inginer silvic 1
3. Inginer-ef silvic 5
4. Inginer inspector silvic 13*2)
5. Inginer inspector general silvic 19
6. Inginer consilier silvic 25
7. Subinginer silvic debutant -
8. Subinginer silvic 1
9. Subinginer silvic principal 7*2)

B. Personalul silvic cu pregtire medie

10. Tehnician silvic debutant -*3)


11. Tehnician silvic 1
12. Tehnician silvic principal 9*2)

C. Personalul silvic cu pregtire de baza

13. Brigadier silvic debutant -*3)


14. Brigadier silvic 1
15. Padurar debutant -*3)
16. Padurar 1

*1) Se refer la vechimea n activitatea desfasurata n unitile silvice.


*2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, de
subinginer silvic principal i de tehnician silvic principal se face pe
baza unui examen i a unei lucrri de specialitate, potrivit art. 10 i
11 din prezenta ordonanta de urgenta.
*3) Acordarea gradului i ncadrarea ca padurar debutant sau brigadier
silvic debutant se fac prin concurs, n limita posturilor vacante, cu
respectarea condiiilor de studii i vechime."
*ST*

Aceasta lege a fost adoptat de Senat n edina din 10 mai 2001, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei.

p. PREEDINTELE SENATULUI,
PUSKAS VALENTIN-ZOLTAN

Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 12 iunie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei.

PREEDINTELE CAMEREI
DEPUTAILOR
VALER DORNEANU

-----------