Sunteți pe pagina 1din 48

MODELE DE FORMULARE

pentru achiziia direct de

Lucrri pentru consolidarea i reabilitarea Casei Memoriale G.Oprescu

Lista formularelor:

Formularul - 1 Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 164 din Legea 98/2016;
Formularul - 2 Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 165 din Legea 98/2016;;
Formularul - 3 Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 167 din Legea 98/2016;
Formularul - 4 Declaraie privind nencadrarea n prevederile referitoare la conflictul de
interese din Legea nr. 98/2016;
Formularul - 5 Declaraie privind conformitatea propunerii tehnice cu specificaiile caietului
de sarcini;
Formularul - 6 Informaii generale
Formularul - 7 Angajament privind susinerea financiar a ofertantului/candidatului/grupului
de operatori economici;
Formularul - 8 Angajament privind susinerea tehnic i profesional a ofertantului/
candidatului/ grupului de operatori economici;
Formularul - 9 Declaratie privind experienta similara a ofertantului pentru lucrari similare in
ultimii 5 ani;
Formularul - 10 Declaraie privind lista lucrrilor executate n ultimii 5 ani;
Formularul - 11 Declaraie privind utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice;
Formularul - 12 Declaraie privind efectivul mediu anual al personalului angajat i al cadrelor
de conducere;
Formularul - 13 Lista personalului cheie;
Formularul - 14 Curriculum Vitae;
Formularul - 15 Declaraie de disponibilitate;
Formularul - 16 Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora;
Formularul - 17 Informaii despre asociere;
Formularul - 18 Acord de asociere;
Formularul - 19A Scrisoare de garanie bancar de participare;
Formularul - 19B Scrisoare de garanie bancar de participare;
Formularul - 20 Scrisoare de naintare a ofertei;
Formularul - 21 mputernicire;
Formularul - 22 Declaraie privind respectarea reglementarilor nationale de mediu;
Formularul - 23 Formular de garantie de bun executie;
Formularul - 24 Declaraie privind constituirea garaniei de bun execuie;
Formularul - 25 Formular de depunere a propunerii financiare;
Formularul - 26 Declaraie privind ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii;
Formularul - 27 Declaraie privind respectarea obligaiilor referitoare la condiiile de munc i
de protecia muncii

1
Instruciuni de completare a documentelor/ declaraiilor/ formularelor solicitate pentru
demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie de ctre ofertani/candidai i a
conformitii ofertei cu cerinele din documentaia de atribuire

Orice document/declaraie/formular solicitat va fi completat i prezentat numai n original de


ofertant/candidat i va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau dup caz, de ctre alt
persoan autorizat s reprezinte ofertantul. n acest ultim caz, persoana autorizat va depune i
mputernicirea reprezentantului legal.

n cazul ofertelor n asociere depuse de un grup de operatori, orice document/declaraie/formular


solicitat va fi completat i prezentat de ctre fiecare membru al grupului de operatori.

Documentele / declaraiile / certificatele /emise de ter parte (instituii competente) vor fi prezentate
n limba romn i vor ndeplini una din urmtoarele condiii de form : original, copie legalizat sau
copie conform cu originalul. Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a solicita ofertanilor
declarai ctigtori prezentarea acestor documente n forma original, n cazul n care acestea au fost
depuse n procedur n forma copie conform cu originalul.

Persoanele fizice / juridice strine vor prezenta documentele / declaraiile / certificatele n copie
conform cu originalul, nsoite de traducerea autorizat i legalizat n limba roman.

Completarea formularelor se va face respectnd instruciunile din subsol, astfel nct informaiile s
fie complete i fr echivoc pentru a permite verificarea concordanei acestora cu documentele de
confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritii contractante.

2
Operator economic FORMULARUL 1
..........................
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului


economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului,
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 164 din
Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti,
pentru comiterea uneia dintre urmtoarele infraciuni:
a) constituirea unui grup infracional organizat, prevzut de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale
legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infraciuni de corupie, prevzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificrile i
completrile ulterioare, i infraciuni asimilate infraciunilor de corupie prevzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile
i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevzute de art. 18 1 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale
legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevzute de art. 32-35 i art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
i combaterea terorismului, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile
corespunztoare ale legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic a fost
condamnat;
e) splarea banilor, prevzut de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea
splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii
terorismului, republicat, cu modificrile ulterioare, sau finanarea terorismului, prevzut de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare
ale legislaiei penale a statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul i exploatarea persoanelor vulnerabile, prevzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificrile i completrile ulterioare, sau de dispoziiile corespunztoare ale legislaiei penale a
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraud, n sensul articolului 1 din Convenia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitilor Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg ca
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completrii
Operator economic,................................. (semntur autorizat)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator


3
OPERATOR ECONOMIC
____________________ FORMULARUL 2
(denumirea/numele

DECLARAIE
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei
de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii, respectiv c nu am nclcat obligaiile privind plata
impozitelor, taxelor sau a contribuiilor la bugetul general consolidat.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ .
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

4
Operator economic FORMULARUL 3
.......................
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant mputernicit


al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic) n calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
de ctre , declar pe proprie
rspundere c n ultimii 3 ani:
a) nu mi-am nclcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;
b) nu m aflu n procedura insolventei sau n lichidare, n supraveghere judiciar sau n ncetarea
activittii; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016)
c) nu am comis o abatere profesional grav care s mi pun n discutie integritatea;
d) nu am ncheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaz denaturarea concurentei n cadrul
sau n legtur cu procedura n cauz;
e) nu m aflu n vreo situatie de conflict de interese n cadrul sau n legtur cu procedura n cauz;
f) nu am participat la pregtirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregtirea procedurii
nu a condus la o distorsionare a concurentei;
g) nu mi-am nclcat n mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau n cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune
ncheiate anterior, nu au existat nclcri care au dus la ncetarea anticipat a respectivului contract,
plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;
h) nu m-am fcut vinovat de declaratii false n continutul informatiilor transmise la solicitarea
autorittii contractante n scopul verificrii absentei motivelor de excludere sau al ndeplinirii
criteriilor de calificare si selectie, am prezentat informatiile solicitate, sunt n msur s prezint
documentele justificative solicitate;
i) nu am ncercat s influentez n mod nelegal procesul decizional al autorittii contractante, s obtin
informatii confidentiale, nu am furnizat din neglijent informatii eronate care pot avea o influent
semnificativ asupra deciziilor autorittii contractante privind excluderea din procedura de atribuire,
selectarea sau atribuirea contractului de achizitie public/acordului-cadru ctre operatorul economic
pe care-l reprezint.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Data completrii
Operator economic,................................. (semntur autorizat)

Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator

5
Operator economic FORMULARUL 4
.......................
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant mputernicit


al ..................................., (denumirea/numele si sediul/adres operatorului economic) n calitate de
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
de ctre , declar pe proprie
rspundere sub sanciunea excluderii din procedura si sub sanciunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ma aflu in situaii potenial generatoare de conflict de interese orice situaii care ar
putea duce la apariia unui conflict de interese n sensul art. 59, cum ar fi urmtoarele:
a) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a persoanelor
care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani propui ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai,
teri susintori ori subcontractani propui;
b) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a unei
persoane care este so/soie, rud sau afin, pn la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai, teri susintori ori subcontractani propui;
c) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a unei
persoane despre care se constat sau cu privire la care exist indicii rezonabile/informaii concrete c
poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alt natur, ori se afl
ntr-o alt situaie de natur s i afecteze independena i imparialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
d) situaia n care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terul
susintor are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organului de conducere sau de
supervizare i/sau are acionari ori asociai semnificativi persoane care sunt so/soie, rud sau afin
pn la gradul al doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu persoane cu funcii de decizie
n cadrul autoritii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziie implicat n procedura de
atribuire;
e) situaia n care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv ori
care se afl n relaii comerciale cu persoane cu funcii de decizie n cadrul autoritii contractante sau
al furnizorului de servicii de achiziie implicat n procedura de atribuire.

Persoanele din cadrul Autoritii contractante cu funcie de decizie referitoare la organizarea,


derularea i finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr.
98/2016.
Nr. Funcia deinut n cadrul
Nume si prenume
crt. ACADEMIEI ROMNE
1 Acad. Hera Cristian Vicepreedinte al Academiei Romne
2 Acad. Surdu Alexandru Vicepreedinte al Academiei Romne
3 Acad. Simionescu Bogdan Vicepreedinte al Academiei Romne

6
4 Acad. Spinei Victor Vicepreedinte al Academiei Romne
5 Acad. Voicu Victor Secretar General al Academiei Romne
6 Fodi Drago Director Direcia Economic
7 Grigore Dorina Director Adj. Direcia Economic
8 Dinu Dumitru Director Direcia Patrimoniu
9 nreanu Carmen ef Serviciu Juridic
10 Andrei Lucia Preedinte al comisiei de evaluare a ofertelor
11 Mrculescu Ileana Andra Preedinte al comisiei de evaluare a ofertelor (nlocuitor)
12 Ciobanu Mihail Viorel Membru al comisiei de evaluare a ofertelor
13 Polocoer Gabriela Membru al comisiei de evaluare a ofertelor (nlocuitor)
14 Feanu Mdlina Lucia Membru al comisiei de evaluare a ofertelor (nlocuitor)
15 Morometescu Cristina Membru al comisiei de evaluare a ofertelor
16 Bone Zoica Membru al comisiei de evaluare a ofertelor (nlocuitor)
17 Becherescu Simona Ionela Membru al comisiei de evaluare a ofertelor
18 Popescu Cristian Nicuor Membru al comisiei de evaluare a ofertelor (nlocuitor)

Data completrii
Operator economic,................................. (semntur autorizat)

7
FORMULARUL nr.5
Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE CU


SPECIFICAIILE CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul..(numele i prenumele in clar ale persoanei


autorizate)................,reprezentant mputernicit al...................(denumirea/numele
ofertantului)..................., declar ca propunerea tehnica ofertata, respecta integral cerinele din Caietul
de Sarcini.

Data completrii Operator economic,


................................. (semntur autorizat i stampila)
.....................................................

8
FORMULARUL nr.6
Operator Economic
.................................
(denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ...................................
(numrul nmatriculare/inregistrare, data)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)
6.1. Activiti CAEN pentru care exist autorizare..................................(se va solicita dup caz,
certificatul constatator conform cruia operatorul economic ndeplinete condiiile de funcionare
specifice pentru activitatea CAEN n care se nscrie obiectul contractului de achiziie)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul:
1._______________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
8. Principala pia a afacerilor :
9. Cifra de afaceri global pe ultimii 3 ani :
Cifra de afaceri anual (la 31 dec.) Cifra de afaceri anual (la 31 dec.)
Anul lei echivalent euro
2015

2014

2013

Media anual a cifrei


de afaceri global:
10. Contul nr._____________________________________ deschis la banca_________________
11. Contul nr._____________________________________ deschis la TREZORERIA STATULUI.

Operator economic
(Semntur autorizat)

Formular nr. 7
9
Ter susintor financiar
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susinerea financiar
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Ctre, ................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea


contractului de achiziie public), noi ....................... (denumirea terului susintor financiar), avnd
sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm,
necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru
ndeplinirea integral i la termen a contractului conform ofertei prezentate i a contractului de
achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care
au fost incluse n propunerea financiar.
Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c
nelegem s rspundem n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant, pentru neexecutarea
oricrei obligaii asumate de ..............(denumirea ofertantului), n baza contractului de achiziie
public i pentru care ..............(denumirea ofertantului) a primit susinerea financiar, n sum
de ................. lei sau echivalent, reprezentnd cuantumul cifrei medii anuale de afaceri global
pe anii 2014,2013,2012. Conform prezentului angajament, noi........................ (denumirea terului
susintor financiar), nelegem s renunm, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de
diviziune sau discuiune.
Noi........................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s
renunm, definitiv i irevocabil, la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de
autoritatea contractant, ct i fa de ..............(denumirea ofertantului), care ar putea conduce la
neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a
obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi........................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s
rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor
prevzute n angajament.
Prezentul document reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu
prevederile art. 186 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d
dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a obligaiilor
asumate prin angajamentul de susinere financiar acordat ............................................................
(denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici).

Data completrii, Ter susintor,


........................... .....................
(semntur autorizat)

Formular nr. 8
10
Ter susintor al capacitii tehnice i/sau profesionale
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susinerea tehnic i profesional
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici
Ctre, ................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea


contractului de achiziie public), noi ....................... (denumirea terului susintor tehnic i
profesional), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor tehnic i profesional),
ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea
ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale
necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a contractului conform ofertei prezentate i a
contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia
celor care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la
dispoziia ..............(denumirea ofertantului), resursele tehnice i/sau profesionale constnd
n ................................. necesare pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului
de achiziie public.
Noi, ............................................ (terului susintor tehnic i profesional), declarm c
nelegem s rspundem n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant, pentru neexecutarea
oricrei obligaii asumate de ..............(denumirea ofertantului), n baza contractului de achiziie
public i pentru care ..............(denumirea ofertantului) a primit susinerea tehnic i profesional
conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi........................ (terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s
renunm, definitiv i irevocabil, la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de
autoritatea contractant, ct i fa de ..............(denumirea ofertantului), care ar putea conduce la
neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a
obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.
Noi........................ (terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s
rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor
prevzute n angajament.
Prezentul document reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu
prevederile art. 190 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d
dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor
obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional
acordat ............................................................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici).

Data completrii, Ter susintor,


........................... .....................
(semntur autorizat)

11
Anexa 1 la Formular nr. 8

Ter susintor al capacitii tehnice i/sau profesionale


..........................
(denumirea)

Declaraie

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea


terului susintor tehnic i profesional) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei
de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind logistica, instalaiile,
echipamentele tehnice de care dispun i care urmeaz a fi folosite efectiv pentru ndeplinirea
contractului de achiziie .............................sunt reale.
Declar de asemenea c vom disponibiliza aceste resurse necondiionat, n funcie de
necesitile care vor aprea pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie public avnd ca
obiect ......................(obiectul contractului).

Lista privind logistica, instalaiile, echipamentele tehnice aflate n dotare i care urmeaz a fi efectiv
folosite pentru ndeplinirea contractului de achiziie public

Nr. Denumire U.M Cantitate Forma de deinere


crt. utilaj/echipament/instalaie
Proprietate n chirie1

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i


nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur
cu activitatea noastr.

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i
profesional oferit .......................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici).

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N


NSCRISURI din NOUL COD PENAL.

Data completrii, Ter susintor,


........................... .....................
(semntur autorizat)
Anexa 2 la Formular nr. 8

12
Ter susintor al capacitii tehnice i/sau profesionale
..........................
(denumirea)

Declaraie

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea


terului susintor tehnic i profesional) declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei
de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat privind efectivul mediu anual al
personalului angajat i al cadrelor de conducere i care urmeaz a fi efectiv alocat pentru ndeplinirea
contractului de achiziie .............................sunt reale.

Lista privind personalul angajat i al cadrelor de conducere i care urmeaz a fi efectiv alocat pentru
ndeplinirea contractului de achiziie public:

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015


Personal angajat
Din care personal de conducere
Personal efectiv alocat pentru
ndeplinirea contractului
Din care personal de conducere
efectiv alocat pentru ndeplinirea
contractului

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i


nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur
cu activitatea noastr.

Prezenta declaraie este anex la Angajamentul ferm privind susinerea noastr tehnic i
profesional oferit .......................................... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de
operatori economici).

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N


NSCRISURI din NOUL COD PENAL.

Data completrii, Ter susintor,


........................... .....................
(semntur autorizat)

FORMULARUL nr. 9

Operator Economic
13
..........................
(denumirea)
DECLARAIE privind experiena similar
a ofertantului pentru lucrri similare n ultimii 5 ani

1. Denumirea i obiectul contractului: Numrul i data contractului: _______________


2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:________________________________
Adresa beneficiarului/clientului: ___________________________________________
ara: ________________________
3. Calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului: (se bifeaz opiunea corespunztoare)
.. . contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie)
...contractant asociat
... subcontractant
4. Valoarea contractului exprimat n moneda n care exprimat n
5. Valoarea lucrrilor executate exprimat
s-a ncheiat
n moneda
contractul
n care echivalent
exprimateuro
n
de iniial
a) ctre ofertant
(la datansemnrii
calitate de s-a ncheiat
... contractul echivalent
... euro
asociat/subcontractant
contractului):
a) iniial
b) (ladata
final (la datafinalizrii
semnrii ... ...
contractului):
contractului):.
b) final (la data finalizrii ... ...
contractului):.
6. Dac au fost litigii privind ndeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de soluionare:
____.
7. Gama de lucrri executate n baza contractului, precum i alte aspecte relevante prin care
ofertantul i susine experiena similar: _________________________________________.
Anexm alturat, n forma solicitat de autoritatea contractant:
- Certificari de buna executie (Respectivele certificri/procese verbale de recepie vor indica
beneficiarii, indiferent dac acetia sunt autoriti contractante sau clieni privai, valoarea,
perioada i locul execuiei lucrrilor i precizarea dac au fost efectuate n conformitate cu
normele profesionale n domeniu i dac au fost duse la bun sfrit) nelegnd c lipsa/
neprezentarea oricrui document solicitat, d dreptul autoritii contractante de a considera oferta
depus de noi inacceptabil.
Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N NSCRISURI
din NOUL COD PENAL.

Data completrii, Operator economic,


........................... .....................
(semntur autorizat)

*) Se completeaz fie distincte pentru fiecare contract, ce vor fi confirmate, la cererea comisiei de
evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.
Aceast declaraie, n cazul asocierii, se va prezenta de ctre fiecare membru n parte, semnat de
reprezentantul su legal.

FORMULARUL nr. 10

Operator Economic
..........................
(denumirea)
DECLARAIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI
EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI

14
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ...........................................................
(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i


nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur
cu activitatea noastr.

Prezenta declaraie este valabil pn la data de ....................... (se precizeaz data expirrii
perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N NSCRISURI


din NOUL COD PENAL.

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

Anex la FORMULARUL nr. 10

Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani

Denumirea Valoarea totala Perioada Data de Procentul de Autoritatea Contractant Receptia


Contractului a lucrarilor de incepere lucrari Contractanta Principal finala
/ pentru care contract finalizat (date de (P) sau emisa
localizarea Contractantul contact) Subcontractor - Da

15
lucrarilor a fost (S) (anexat)
responsabil - Inca nu
(contracte
in
derulare)
-Nu

In cazul asocierii datele de mai sus trebuie sa identifice fiecare asociat care a participat in fiecare
proiect/lucrare.

Data completarii........................

Operator economic,
..................................
(semntur autorizat)

16
FORMULARUL nr. 11

Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARAIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE


CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA
CORESPUNZTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRRI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .........................................................


declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c datele prezentate
n tabelul anexat sunt reale.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i


nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai ....................................................................cu privire la orice aspect tehnic i financiar
(denumirea si adresa autoritii contractante)
n legatur cu activitatea noastra.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de ..............................................
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a
ofertei)

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N


NSCRISURI din NOUL COD PENAL.

Operator economic,

.................................................

(semnatura autorizat)
Anexa la formularul nr. 11

LISTA
cuprinznd cantittile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice
(se vor evidenia cel puin echipamentele/utilajele solicitate n caietul de sarcini)

Nr.crt. Denumire U.M. Cantitate Forma de deinere


utilaj/echipament/instalaie Proprietate n chirie
1.
2.

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N


NSCRISURI din NOUL COD PENAL.

Operator economic,

........................................................

(semnatura autorizat )

Nota: Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj/echipament/statie/laborator etc. acesta


va prezenta un contract/precontract de inchiriere sau un angajament de punere la dispozitie.

Formular nr. 12
18
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT
I AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ___________________________________


(denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub
sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele referitoare la personalul angajat si de
conducere din ultimii 3 ani pn la data limita de depunere a ofertelor, prezentate n tabelul anexat sunt
reale.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor
i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din
prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ____________________________
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
activitatea noastr.

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015


Personal angajat
Din care personal de conducere

Operator economic, Data completrii:


___________________ __________________
(semntur autorizat)

Formular nr. 13
19
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

LISTA PERSONALULUI CHEIE

Titlul contractului: ............................

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i


sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de
fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor
i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din
prezenta declaraie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai .................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
activitatea noastr.

Prezenta declaraie este valabil pn la data de ....................... (se precizeaz data expirrii
perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N


NSCRISURI din NOUL COD PENAL.

Operator economic, Data completrii:


___________________ __________________
(semntur autorizat)

Anexa la Formular nr. 13


20
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

INFORMAII REFERITOARE LA PERSONALUL DE SPECIALITATE DIRECT


IMPLICAT N NDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul _________________________, Director General al .......................(denumirea operatorului


economic) declar pe propria rspundere c pentru lucrarea ___________________________ voi folosi
urmtorul personal de conducere precum i urmtoarele persoane implicate n derularea contractului pe
perioada de exercitare a atribuiilor legate de funcia deinut pentru ndeplinirea contractului:

NUMELE I Numrul de lucrri


Vechimea n
Nr. PRENUMELE similare, executate
FUNCIA specialitate
crt. Studiile se n calitate de
(ani)
specialitate conductor
0 1 2 3 4
A. PERSONAL DE CONDUCERE

1 DIRECTOR _______________ ____ ___


GENERAL

2 DIRECTOR _______________ ____ ___


ECONOMIC

3 DIRECTOR TEHNIC _______________ ____ ___

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU NDEPLINIREA CONTRACTULUI


astfel cum s-a solicitat n fia de date
1 . .. ..

2 .. . ...

Operator economic, Data completrii:


___________________ __________________
(semntur autorizat)

Not:

Fiecare persoan de specialitate mai sus menionat va fi disponibil pe perioada de exercitare a


atribuiilor legate de funcia deinut pentru ndeplinirea contractului.

Formular nr. 14

21
Operator economic
_________________
(denumirea/numele)

CURRICULUM VITAE

Rol propus n cadrul lucrrii:

1. nume:
2. prenume:
3. data nasterii:
4. nationalitate:
5. stare civila:
6. educaie:

Instituia (datele de la - pn la) Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obinute

7. aptitudini lingvistice: indicai competena de la 1 la 5 (1- excelent, 5- de baz)

limba citit vorbit scris

8. apartenen la organisme profesionale:


9. alte aptitudini: (de ex: cunotine de operare pe calculator, etc)
10. poziia ocupat n prezent:
11. ani de vechime n cadrul firmei/organizaiei:
12. calificri cheie: (relevante pentru contract):
13. experien profesional:
Perioada de la Locul Operatorul Poziia Descrierea serviciilor prestate din
(luna/an)- pn la economic care s reias ndeplinirea criteriilor
(luna/an) de calificare

14. alte informaii relevante


Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N
NSCRISURI din NOUL COD PENAL.

Data ............... Semntura expertului cheie propus .....................................

Formularul nr.15

22
DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Titlul contractului: .............................

Subsemnatul ______________________________ (nume, prenume ale expertului cheie propus) declar ca


sunt de acord sa particip la procedura de atribuire organizata pentru achizitionare lucrari
______________________________________________ pentru ofertantul / asocierea
_____________________________________________________

Declar c informaiile prezentate n Curriculum Vitae din ofert sunt conforme cu realitatea i m oblig s
lucrea pe perioada de exercitare a atribuiilor legate de funcia deinut pentru ndeplinirea contractului, n
situaia n care aceast ofert va fi desemnata castigatoare.

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N


NSCRISURI din NOUL COD PENAL.

Data completrii:__________________

Numele i prenumele,

____________________

(semntura expertului cheie propus)

Not: a se completa de fiecare persoan responsabil nominalizat n ofert i a se prezenta n original

Formular nr.16

Operator Economic
23
_____________________
(denumirea/numele)

Titlul contractului: .............................

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE


SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al....................................................,


(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor
si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din
prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..........................................................................
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Prezenta declaratie este valabila pana la data de . (se precizeaza data
expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N


NSCRISURI din NOUL COD PENAL.

Operator economic, Data completrii:


___________________ __________________
(semntur autorizat)

Anex la Formularul nr.16

24
Operator Economic

_____________________

(denumirea/numele)

Nr. Denumire Partea/partile din contract Procentul aferent prilor Acord subcontractor cu
Crt. subcontractant ce urmeaza a fi din contract ce urmeaz a specimen de semnatura
subcontractante fi subcontractate i tampil

(%)

Totodat, declar c am luat la cunotin de prevederile Capitolului III FALSURI N


NSCRISURI din NOUL COD PENAL.

Operator economic, Data completrii:

___________________ __________________

(semntur autorizat i tampil)

Formularul nr.17

25
Operator Economic
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAII DESPRE ASOCIERE

Titlul contractului: .............................

Subsemnatul,(nume, prenume), reprezentant imputernicit


al...................................................., (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) , n
calitate de ofertant la procedura de cerere de ofert pentru atribuirea contractului de achiziie public
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca informaiile de mai
jos sunt reale.
Denumirea liderului .

Agenie/filial/sucursal a liderului n ara Autoritii Contractante, dac este cazul


Adresa sediului .
Telefon .. Fax . E-mail ..

Denumirea, adresa i datele de contact (telefon, fax, e-mail) ale membrilor din asociere
a)
b)
c) .
Etc...

Operator economic, Data completrii:


___________________ __________________
(semntur autorizat i tampil)

26
Formularul nr.18
Operator Economic
_____________________
(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE
n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public
nr/..

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, aprobat prin legea nr.337/2006.

CAPITOLUL I - PRILE ACORDULUI


Art. 1 Prezentul acord se ncheie ntre:
SC ..,, cu sediul n , telefon/fax .., nmatriculat la Registrul
Comerului din .. sub nr. , cod unic de nregistrare., cont ..
deschis la ., reprezentat prin ......................, avnd funcia de ........................., n calitate
de asociat - LIDER DE ASOCIERE
i
SC ..,, cu sediul n , telefon/fax .., nmatriculat la Registrul
Comerului din .. sub nr. , cod unic de nregistrare., cont ..
deschis la ., reprezentat prin ......................, avnd funcia de ........................., n calitate
de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI


Art. 2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti:
a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ................................... ................................
(denumire autoritate contractant) pentru atribuirea contractului /acordului
cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru)
b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind
ctigtoare.
Art. 2.2 Alte activitai ce se vor realiza n comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
___________________________________
Art. 2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecarei pri la ndeplinirea contractului de achiziie
public este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se va
efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
CAPITOLUL III - DURATA ACORDULUI
Art. 3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii
de atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul desemnrii
asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie), respectiv pn la stingerea tuturor datoriilor
legate de acesta..
27
CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei:
Art. 4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru ntocmirea
ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul
acord.
Art. 4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru a primi
instruciunile n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord.
Art. 4.3 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru semnarea
contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord, n cazul
desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).
Art. 5 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;
b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord;
c) alte cauze prevzute de lege.
Art. 6 Execuia ntregului contract, inclusiv plata, va fi fcut exclusiv cu asociatul desemnat ca lider.
Art. 7 Prile vor rspunde solidar i individual n faa Beneficiarului n ceea ce privete toate obligaiile
i responsabilitile decurgnd din sau n legtur cu Contractul.
Art. 8 ......................................... va suporta chltuielile de contractare (garania de participare, garania de
bun execuie, etc), aferente obiectivului menionat la art. 2.
Art. 9 Asociaii convin s se susin ori de cte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizrii contractului,
acordndu-i sprijin de natur tehnic, managerial sau/i logistic ori de cte ori situaia o cere.
Art. 10 Asociaii convin ca n cazul n care unul dintre membrii asocierii este supus procedurii de
insolven/dizolvare/ administrare judiciar sau este sub controlul altei autoriti, ceilali membri ai
Asocierii vor prelua toate sarcicine i obligaiile acestuia n cadrul prezentului Contract.
Art. 11 Niciuna dintre Pri nu va fi ndreptit s vnd, cesioneze sau n orice alt modalitate s
greveze sau s transmit cota sa sau parte din aceasta altfel dect prin efectul legii i prin obinerea
consimmntului scris prealabil att al celorlalte Pri ct i a Beneficiarului.
Art. 12 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la
adresa/adresele ......................................................., prevzute la art............ De comun acord, asociaii pot
stabili i alte modaliti de comunicare.
Art. 13 Eventualele litigii intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare
vor fi soluionate de ctre instana de judecat competent.
Art. 14 Prezentul acord se completeaz n ceea ce privete termenele i condiiile de execuie a lucrrilor,
cu prevederile contractului ce se va ncheia ntre ................ (liderul de asociere) i Beneficiar.
Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte,
astzi............................(data semnrii lui)

Liderul asociatiei:
_____________________
(denumire autoritate contractanta)

ASOCIAT 1,
___________________

ASOCIAT 2,
___________________
Not!: Prezentul acord de asociere conine clauze obigatorii i se va completa n funcie de cerinele
specifice ale obiectului contractului/contractelor.

28
Formularul nr.19A
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
..................... (se va completa cu denumirea contractului)
Ctre:...............................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Numrul/Referina scisorii de garanie: .....................

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................, noi, (denumirea bncii/ societii
de asigurare), avnd sediul nregistrat la (adresa bncii/societii de asigurare),ne obligm n mod
irevocabil i condiionat fa de ................. (denumirea autoritii contractante) s pltim suma de
.............. (n litere i n cifre),
dup constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu contractul garantat. n cererea i n
declaraia sa Academia Romn va preciza c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei
uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare:
a) ofertantul (denumirea/numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea
asocierii) i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul (denumirea/numele complet al Ofertantului, iar n
cazul asocierii denumirea asocierii) nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a
ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul (denumirea/numele complet al
Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii) a refuzat s semneze contractul de achiziie
public n perioada de valabilitate a ofertei.
Plata se va face de ctre noi n termenul menionat n cererea de plat i fr nicio alt formalitate
suplimentar din partea Academiei Romne.
n scopul identificrii cererii dvs. de plat i a declaraiei mai sus menionate, acestea ne vor fi transmise
prin intermediul bncii dumneavoastr, care urmeaz s certifice autenticitatea semnturilor ce angajeaz
legal instituia dumneavoastr.
Prezenta garanie este valabil pn la data de .............., dat la care aceasta expir automat i n totalitate,
dac pn la aceast dat nu s-a primit la ghieele noastre din partea Academiei Romne, nicio cerere
scris de executare n conformitate cu termenii i condiiile specificate mai sus, aceast scrisoare de
garanie devine, n mod automat, nul i neavenit dup data expirrii, indiferent dac ne este sau nu
restituit.
Deasemeni, dac Academia Romn i Ofertantul sunt de acord s prelungeasc perioada de valabilitate a
garaniei, aceasta se va realiza nainte de data expirrii .......... cu acordul prealabil al bncii/societii de
asigurri.

Legea aplicabil prezentei scrisori de garanie bancar este legea romn.

Competente s soluioneze orice disput izvort n legtur cu prezenta scrisoare de garanie bancar sunt
instanele judectoreti romne.
Parafat emitent (semntur autorizat) n ziua luna anul .

29
Formularul nr.19B
BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
..................... (se va completa cu denumirea contractului)
Ctre:...............................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Numrul/Referina scisorii de garanie: .....................

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......................, noi, (denumirea bncii/ societii
de asigurare), avnd sediul nregistrat la (adresa bncii/societii de asigurare),ne obligm n mod
irevocabil i necondiionat fa de ................. (denumirea autoritii contractante) s pltim suma de
.............. (n litere i n cifre),
la prima cerere scris a beneficiarului, care pe baza declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei
garantate i fr ca acesta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv.. n cererea ei i n declaraia
sa Academia Romn va preciza c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai
multora dintre situaiile urmtoare:
a) ofertantul (denumirea/numele complet al Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea
asocierii) i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul (denumirea/numele complet al Ofertantului, iar n
cazul asocierii denumirea asocierii) nu a constituit garania de bun execuie n perioada de valabilitate a
ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul (denumirea/numele complet al
Ofertantului, iar n cazul asocierii denumirea asocierii) a refuzat s semneze contractul de achiziie
public n perioada de valabilitate a ofertei.
Plata se va face de ctre noi n termenul menionat n cererea de plat i fr nicio alt formalitate
suplimentar din partea Academiei Romne.
n scopul identificrii cererii dvs. de plat i a declaraiei mai sus menionate, acestea ne vor fi transmise
prin intermediul bncii dumneavoastr, care urmeaz s certifice autenticitatea semnturilor ce angajeaz
legal instituia dumneavoastr.
Prezenta garanie este valabil pn la data de .............., dat la care aceasta expir automat i n totalitate,
dac pn la aceast dat nu s-a primit la ghieele noastre din partea Academiei Romne, nicio cerere
scris de executare n conformitate cu termenii i condiiile specificate mai sus, aceast scrisoare de
garanie devine, n mod automat, nul i neavenit dup data expirrii, indiferent dac ne este sau nu
restituit.
Deasemeni, dac Academia Romn i Ofertantul sunt de acord s prelungeasc perioada de valabilitate a
garaniei, aceasta se va realiza nainte de data expirrii .......... cu acordul prealabil al bncii/societii de
asigurri.

Legea aplicabil prezentei scrisori de garanie bancar este legea romn.

Competente s soluioneze orice disput izvort n legtur cu prezenta scrisoare de garanie bancar sunt
instanele judectoreti romne.
Parafat emitent (semntur autorizat) n ziua luna anul .
30
FORMULARUL nr.20

OPERATORUL ECONOMIC nregistrat la sediul autoritii contractante


___________________ nr._________data___________ora_____
(denumire / sediu )

SCRISOARE DE NAINTARE

Ctre ________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)

Ca urmare a anunului/invitaiei de participare nr. ______ din ______________, privind aplicarea


procedurii de ____________________(denumire procedur) pentru atribuirea contractului
_____________________________________ (denumirea contractului de achiziie public),

noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) v


transmitem alturat urmatoarele:

1. Documentul ______________________(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garania pentru


participare, n cuantumul i n forma stabilit de dumneavoastr prin documentaia de atribuire;
2. Pachetul/plicul sigilat i marcat n mod vizibil, coninnd, n original i ntr-un numr de
______copii:
a) oferta;
b) documentele care nsoesc oferta.

Persoana de contact (pentru aceast procedura)


Nume
Adres
Telefon
Fax
E-mail
Avem sperana c oferta noastr este corespunztoare i va satisface cerinele.

Data completrii ............................

Ofertant,

........................................................
(nume i prenume, semntura autorizat i tampila)

31
Formularul nr.21
Operator Economic
..........................
(denumirea)

MPUTERNICIRE

Subscrisa . (nume/denumire), cu sediul n


..(adresa operatorului economic), nmatriculata la Registrul Comerului sub nr.
, CIF , atribut fiscal .....,reprezentat prin, n calitate de
.,
mputernicim prin prezenta pe Dl/Dna., domiciliat n
, identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP
., eliberat de ............................., la data de , avnd funcia de
, s ne reprezinte la procedura de atribuire .........................
(se va completa cu denumirea obiectivului), organizat de...................n scopul atribuirii acordului-cadru.

n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii:


1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la
prezenta procedur;
2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul
i/sau n urma desfurrii procedurii.
3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii
procedurii.
4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur.

Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu
privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.

Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie a actului de identitate a persoanei mputernicite


(buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de
nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii i sunt de acord cu orice decizie a
Autoritii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziie
publica.

Data completrii ............................


Ofertant,
........................................................
(denumire)

reprezentat legal prin _____________________


(nume si prenume, semnatura autorizat i tampila)
(Specimenul de semntur al persoanei mputernicite)
..............................................

32
Formularul nr. 22

Operator economic

.........................

(denumirea)

DECLARAIE PRIVIND RESPECTAREA

REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU

Subsemnatul ______________________________________ (nume i prenume), reprezentant al


_______________________________ (ofertant) declar pe propria rspundere c m angajez s execut
lucrarile, pe parcursul ndeplinirii contractului, n conformitate cu reglementarile nationale de mediu si
standardele UE in domeniu.

Operator economic

___________________

(semntura autorizat)

Data:________________

33
FORMULARUL nr. 23
Operator economic
.........................
(denumirea)

FORMULAR DE GARANTIE DE BUN EXECUTIE

Denumirea Contractului: .
Ctre: Academia Romn
Adresa .. (denumita in continuare Autoritate Contractanta/Beneficiar)

Am fost informai c (numele i adresa Executantului) (numit n continuare Principal este Executantul
dumneavoastr pentru acest Contract, pentru care este prevzut s obin o garanie de bun execuie.
La cererea Principalului, noi (numele si adresa bncii)_________________________ ne angajm prin
prezenta n mod necondiionat/condiionat si irevocabil s v pltim dumneavoastr, Autoritatea
Contractanta/Beneficiarul, orice sum sau sume care nu depesc n total valoarea de
_______________(Valoarea garantat, adic:_____________________) la primirea de ctre noi a
cererii dumneavoastr scrise si a declaraiei dumneavoastr scrise care s menioneze urmtoarele:
(a) Principalul a nclcat obligaia (obligaiile) sa (sale) cu privire la Contract , si
(b) felul n care Principalul este n culp.
Orice cerere de plat si declaraie trebuie s conin semntura directorului dumneavoastr general, care
trebuie s fie autentificat de ctre banca dumneavoastr sau de ctre un notar public. Cererea si declaraia
autentificate trebuie s fie primite de ctre noi, la adresa noastr si anume__________(adresa bncii
emitente a garaniei), la data sau naintea datei de . (data de expirare a Perioadei de Notificare a
Defectelor pentru Lucrri), moment n care aceast garanie va expira.
Am fost informai c Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului cu 28 de zile naintea
acestei date de expirare s prelungeasc valabilitatea acestei garanii, dac Raportul Final nu a fost
aprobat de ctre Autoritatea Contractanta/Beneficiarul, potrivit prevederilor Contractului,. Ne angajm s
v pltim valoarea garantat la primirea de ctre noi, n termenul de 28 de zile, a cererii si a declaraiei
dumneavoastr scrise menionnd faptul c Raportul Final nu a fost aprobat de ctre Autoritatea
Contractanta/Beneficiaru, si c valabilitatea acestei garanii nu a fost prelungit.
Aceast garanie este supus legilor din Romnia si se va conforma Regulilor Uniforme privind Garaniile
la Cerere, publicate cu numrul 458 de ctre Camera Internaional de Comer, cu excepia celor
menionate mai sus.
Competenta sa soluioneze orice disputa izvorta in legtura cu prezenta scrisoare de garanie de buna
execuie revine instanelor judectoreti din Romania.

Data ______________________ Semntura (semnturi) _________________________ [stampila


organismului care furnizeaz garania]

34
FORMULARUL nr. 24

Operator economic

.........................

(denumirea)

DECLARAIE PRIVIND CONSTITUIREA GARANIEI DE BUN EXECUIE

Titlul contractului .. (se va complete denumirea contractului pentru care se depune


oferta)

Subsemnatul (a) .. (nume/prenume) reprezentant legal al (date de


identificare Oferant), n calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului, declar pe proprie
rspundere c n condiiile n care oferta depus va fi declarat ctigtoare, voi constitui garania de bun
execuie, n cuantum de 10% din preul contractului fr TVA,

emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri - DA [ ]


SAU

prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale - DA [ ]

se va bifa cu DA variant acceptat de ofertant.

Operator economic

___________________

(semntura autorizat)

Data:________________

35
FORMULARUL nr. 25
Operator economic
.........................
(denumirea)
FORMULAR DE OFERT

Ctre .......................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului ..................................................................................... (denumirea/numele ofertantului) ne
oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s
furnizm............................................................. (denumirea produselor) pentru suma de
.................................................... platibil dup recepia produselor, (suma n litere i n cifre, precum i
moneda ofertei), la care se adaug TVA n valoare de ....................................................... (suma n litere i
n cifre, precum i moneda)

2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizm produsele n
.zile de la semnarea contractului

3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ........................ zile, (durata n
litere i cifre) respectiv pn la data de ............................... (ziua/luna/anul) i ea va rmne obligatorie
pentru noi, i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.

5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare)


|_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat
n mod clar alternativ/alt ofert.
|_| nu depunem ofert alternativ.

6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu


comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor
constitui un contract angajant ntre noi.

7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice ofert primit.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,
(nume, prenume i semntur),

n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele


..........................................................................

36
Nota: Acest Formular de ofert include:
- Anexa A la Formularul nr. 25
- Formularul F1: Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- Formularul F2: Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrri pentru fiecare obiect n parte;
- Formularul F3: Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrri
- Formularul C6:LISTA cuprinznd consumurile de resurse materiale;
- Formularul C7: LISTA cuprinznd consumurile cu mana de lucru;
- Formularul C8: LISTA cuprinznd consumurile de ore de funcionare a utilajelor de construcii;
- Formularul C9: LISTA cuprinznd consumurile privind transporturile,

37
Anexa A la Formularul nr. 25

1. Valoarea maxim a lucrrilor executate de subcontractant (% din


preul total ofertat)
2. Garania de bun execuie va fi constituit sub forma.............. i este
n cuantum de: ................
Forma de constituire a garaniei de bun execuie nu va putea fi
modificat pe toat perioada derulrii contractului, respectiv pn la
recepia final a lucrrilor.
3. Perioada de garaniie a lucrarilor executate pentru acoperi este........

4. Perioada de garaniie a lucrarilor de consolidare i arhitectur


executate este........
5. Termenul de execuie al lucrrilor este de 30 de zile de la primirea
ordinului de ncepere a lucrrilor
6. Perioada de mobilizare (numrul de zile calendaristice de la data
primirii ordinului de ncepere a lucrrilor pn la data nceperii
execuiei)
7. Termenul pentru emiterea ordinului de ncepere a lucrrilor (numrul
de zile calendaristice de la data semnrii contractului)
8. n cazul n care executantul nu i ndeplinete obligaiile prevzute
n contract, are obligaia de a plti achizitorului daune interese egale
cu dobnda legal penalizatoare calculat conform reglementrilor
legale n vigoare la data la care se nate obligaia de plat a dobnzii.
9. Dobnda legal penalizatoare se calculeaz asupra echivalentului n
bani a lucrrilor neexecutate, de la data la care executantul este n
ntrziere fa de termenul prevzut pentru execuia lucrrii i pn la
data finalizrii lucrrilor ce nu au fost executate.
10. Limita minim a asigurrilor
(% din preul total ofertat)
11. Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)

12. Limita maxim a reinerilor din situaiile de plat lunare (garanii,


avansuri )

Not: prezenta Anex se va completa n conformitate cu cerinele din Fia de date i documentaia tehnic.
Data completrii ...............................

Operator economic,
__________________________
(numele, semntur autorizat)

38
39
Formularul F1
Ofertant:
CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR/ Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
(denumirea/numele)
din care (dup caz):
Valoarea Contractantul Asociai Subcontractani
din
Nr. Grupa de obiecte / (exclusiv conductor
care: Asociatul 1: Asociatul n: Subcontractantul 1: Subcontractantul n:
crt. denumirea obiectului TVA) (Liderul
C+M ................ ................ ...................... ......................
- lei - asociaiei)
Total C+M Total C+M Total C+M Total C+M Total C+M
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Amenajri pentru protectia mediului,
inclusiv pentru refacerea cadrului natural
1.
dup terminarea lucrrilor
1.1 .............................
Investiia (lucrarea de baz)
2.
2.1 Obiect 01 ...........
3. Organizare de antier
Total valoare (exclusiv TVA) - lei -
Taxa pe Valoarea Adugat - lei -
TOTAL (inclusiv TVA) - lei -
Lucrarea se ncadreaz n grupa ................... (ofertantul precizeaz grupa IIA sau IIB, dup caz)
Proiectant, Ofertant,
................... ..................
(semntur autorizat) (semntur autorizat)
L.S. L.S.

PRECIZARE:
Proiectantul va rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1, avnd n vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; n cazul n care contractul de
lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.
1)
Reprezint partea din contract, calculat ca o cot procentual din preul total, care urmeaz s fie ndeplinit de persoanele juridice romne.

40
Formularul F2

Ofertant:
.
(denumirea/numele)
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRRI

Valoarea din care (dup caz):

Nr. (exclusiv Contractantul Asociai Subcontractani


Categoria de lucrri conductor
crt. TVA) Asociatul 1: Subcontractantul 1: Subcontractantul n:
(Liderul Asociatul
lei asociaiei) ................ n: ................ ...................... ......................

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Lucrri de construcii
1.
2.
...
n
Total valoare (exclusiv TVA) - lei -
Taxa pe Valoarea Adugat lei

TOTAL (inclusiv TVA) - lei -

Proiectant, Ofertant,

................... ..................

(semntur autorizat) (semntur autorizat)

L.S. L.S.

PRECIZARE:
1. Proiectantul va rspunde de corectitudinea completrii coloanelor 0 i 1, avnd n vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; n cazul n care contractul de lucrri
are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 i 1 revine ofertantului.

41
Formularul C6

Ofertant:
.
(denumirea/numele)
LISTA
cuprinznd consumurile de resurse materiale 1)

Valoarea
Consumurile Preul unitar
Nr. (exclusiv TVA) Greutatea
Denumirea resursei materiale U. M. cuprinse n (exclusiv TVA) Furnizorul
crt. - lei - (tone)
ofert - lei -
(col.3 x col.4)
0 1 2 3 4 5 6 7
1. ..................................... ........... ................... ................... ................... ............. .............
2. ..................................... ........... ................... ................... ................... ............. .............
3. ..................................... ........... ................... ................... ................... ............. .............
... ..................................... ........... ................... ................... ................... ............. .............
TOTAL M: lei:

Ofertant,

............................

(semntura autorizat)

-------------------------------

42
Formularul C7

Ofertant:
.
(denumirea/numele)
LISTA
cuprinznd consumurile cu mna de lucru 1)

Consumurile Valoarea
Nr. (om/ore) Tariful mediu (exclusiv TVA)
Denumirea meseriei Procentul 2)
crt. cu manopera - lei/or - - lei -
direct (col.2 x col.3)
0 1 2 3 4 5
1. .................................... ............... ............... ............... ...............

2. .................................... ............... ............... ............... ...............

3. .................................... ............... ............... ............... ...............

... .................................... ............... ............... ............... ...............

TOTAL m: ............... ............... lei: .................. ...............


Lucrarea se ncadreaz n grupa . (se precizeaz grupa IIA sau IIB, dup caz)

Ofertant,

............................

(semntura autorizat)

-------------------------------
1)
Lista se ntocmete pentru consumurile cu mna de lucru necesare pentru ndeplinirea ntregului contract de lucrri; ofertantul are obligaia de a prezenta listele cuprinznd consumurile cu mna de lucru, grupate
pe categorii de lucrri, numai dac acest lucru este precizat n Fia de date a achiziiei sau la solicitarea comisiei de evaluare i fr a mai calcula echivalentul n euro pentru totalul realizat.

2)
Reprezint remuneraia aferent mnii de lucru formate din ceteni romni, calculat ca o cot procentual din valoarea total a consumurilor cu mna de lucru.

43
Formularul C8

Ofertant:
.
(denumirea/numele)

LISTA
cuprinznd consumurile de ore de funcionare a utilajelor de construcii 1)

Valoarea
Tariful orar
Nr. Denumirea utilajului de Consumurile (exclusiv TVA)
- lei/or de
crt. construcii - ore de funcionare - - lei -
funcionare -
(col.2 x col.3)
0 1 2 3 4
1. ...................................... ............... ............... ...............

2. ...................................... ............... ............... ...............

3. ...................................... ............... ............... ...............

... ...................................... ............... ............... ...............

TOTAL m: ............... ............... lei: ..................


Ofertant,

............................

(semntura autorizat)

-------------------------------

1)
Lista se ntocmete pentru consumurile de ore de funcionare a utilajelor necesare pentru ndeplinirea ntregului contract de lucrri; ofertantul are obligaia de a prezenta
listele cuprinznd consumurile de ore de funcionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrri.

44
Formularul C9

Ofertant:

.
(denumirea/numele)
LISTA
cuprinznd consumurile privind transporturile 1)
Elemente rezultate din analiza
lucrrilor ce urmeaz s fie Valoarea
Nr. Tariful unitar
Tipul de transport executate (exclusiv TVA)
crt. - lei/t x km -
tone km ore de - lei -
transportate parcuri funcionare
0 1 2 3 4 5 6
Transport auto (total), din care, pe
categorii
1.
1.1 .......................................
1.2 .......................................
TOTAL m: lei: ..................
Ofertant, ............................

(semntura autorizat)

-------------------------------

1) Lista se ntocmete pentru consumurile privind transporturile necesare pentru ndeplinirea ntregului contract de lucrri; ofertantul are obligaia de a prezenta listele cuprinznd
consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrri.

Ofertant:
.
(denumirea/numele)
45
GRAFIC FIZIC I VALORIC DE EXECUIE A LUCRRII

Nr. Grupa de obiecte/ ziua


U.M. Cantitate
crt. denumirea obiectului
1. 2. 3. n
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. D.D.E.
2. Organizare de antier
Obiect 01
categoria de lucrri:
3.
..............................................
..............................................
Obiect 02
categoria de lucrri:
4.
..............................................
..............................................
Obiect
categoria de lucrri:

..............................................
..............................................

Ofertant,

............................

(semntura autorizat)

46
FORMULARUL nr. 26
Operator economic
.........................
(denumirea)

DECLARAIE
privind ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

I. Date de indentificare a ntreprinderii


Denumirea ntreprinderii
___________________________________________________________________________
Adresa sediului social
___________________________________________________________________________
Cod unic de nregistrare
___________________________________________________________________________
Numele i funcia
___________________________________________________________________________
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

II. Tipul ntreprinderii


III.
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
ntreprindere autonom
ntreprindere partener
ntreprindere legat

IV. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii2

Exerciiul financiar de referin3

Numrul mediu anual Cifra de afaceri anual Active totale


de salariai net (mii lei/mii Euro) (mii lei/mii Euro)

Important: Precizai dac fa de


exerciiul financiar anterior, datele financiare Nu
au nregistrat modificri care determin Da (n acest caz se va completa i se
ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie va ataa o declaraie referitoare la exerciiul
(respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere financiar anterior)
mic, mijlocie sau mare).

Subsemnatul__________________, declar pe proprie rspundere c datele din aceast


declaraie sunt conforme cu realitatea.
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)
Data completrii ............................ Ofertant, ........................................................
(nume i prenume, semntura autorizat i tampil)
Formular nr.27
2
Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din OG nr. 27/2006
3
Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n
ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile anuale aprobate de acionari sau asociai.
47
Operator economic
..
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAIILOR


REFERITOARE LA CONDIIILE DE MUNC I DE PROTECIA MUNCII

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ....


(denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria rspundere, n
conformitate cu art. 34 alin. 2 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006 c, la elaborarea
ofertei, s-a inut cont de obligaiile referitoare la respectarea condiiilor de munc i a normelor de
protecia muncii i PSI ce se impun a fi respectate n execuia lucrrilor.

Subsemnatul declar c ne angajm fa de autoritatea contractant c, pe tot parcursul execuiei


contractului de lucrri, vor fi respectate normele de protecia muncii i PSI n vigoare.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i


nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completrii:

Operator economic,
...............................

(semntur autorizat)

48