Sunteți pe pagina 1din 22

03.03.

2017 ORDIN147020/10/2011

ORDINnr.1.470din20octombrie2011
pentruaprobareacriteriilorprivindangajareaipromovareanfuncii,gradeitrepte
profesionaleapersonaluluicontractualdinunitilesanitarepublicedinsectorulsanitar
EMITENT MINISTERULSNTII
PublicatnMONITORULOFICIALnr.796din10noiembrie2011

Avndnvedere:
ReferatulDirecieiorganizareipoliticisalarialenr.RL1881din19octombrie2011
prevederileart.11alin.(2)dincap.IIlaanexanr.IIIdinLegeacadrunr.284/2010privind
salarizareaunitarapersonaluluipltitdinfonduripublice,cumodificrileulterioare,
ntemeiulprevederilorart.7alin.(4)dinHotrreaGuvernuluinr.144/2010privindorganizarea
ifuncionareaMinisteruluiSntii,cumodificrileicompletrileulterioare,
ministrulsntiiemiteurmtorulordin:

Articolul1

Seaprobcriteriileprivindangajareaipromovareanfuncii,gradeitrepteprofesionalea
personaluluicontractualdinunitilesanitarepublicedinsectorulsanitar,prevzutenanexa
carefaceparteintegrantdinprezentulordin.

Articolul2

Echivalareastagiuluinspecialitate,participarealaconcursprinechivalare,precumireducerea
vechimiinspecialitate,necesarenvedereaocupriifunciilorprevzutenanex,sepotface
numaicuaprobareaMinisteruluiSntii,ncondiiilelegii.

Articolul3

(1)Prezentulordinseapliciunitilorsanitaredinsubordineaministereloriinstituiilorcu
reeasanitarproprie,dinsubordineaAcademieiRomne,unitiloristructurilorsanitareal
crormanagementafosttransferatctreautoritileadministraieipublicelocale,precumi
unitilordeasistenmedicosociale.
(2)Pentruunitiledeasistenmedicosocialecondiiadevechimensectorulsanitarse
nlocuietecuvechimeanreeauaunitilordeasistenmedicosociale.

Articolul4

(1)Ocupareaposturilorvacantesautemporarvacantecorespunztoarefunciilorcontractualeseface
princoncurssauexamen.
(2)Promovareangradesautrepteprofesionaleimediatsuperioareapersonaluluicontractualse
faceprinexamensaupotrivitreglementrilorspecificeunordomeniideactivitate.

Articolul5

LadataintrriinvigoareaprezentuluiordinseabrogOrdinulministruluisntiinr.467/2010
pentruaprobareacriteriilorprivindangajareaipromovareanfuncii,gradeitrepte
profesionalenunitilesanitarepublicedinsectorulsanitar,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.370din4iunie2010

Articolul6

DireciiledespecialitatedincadrulMinisteruluiSntii,direciiledesntatepublic,
unitilesanitarecupersonalitatejuridic,unitilesanitaredinsubordineaministerelori
instituiilorcureeasanitarproprie,dinsubordineaAcademieiRomne,precumiunitilei
structurilesanitarealcrormanagementafosttransferatctreautoritileadministraieipublice
localevorducelandepliniredispoziiileprezentuluiordin.

Articolul7

PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.
Ministrulsntii,
RitliLadislau
Bucureti,20octombrie2011.
Nr.1.470.

Anex

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 1/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

CRITERII
privindangajareaipromovareanfuncii,gradei
trepteprofesionalepentrupersonalulcontractualdin
unitilesanitarepublicedinsectorulsanitar

I.Personaluldespecialitatemedicosanitarcustudiisuperioare
Nr. Funcia(gradulsautreapta Studiiicriteriilaangajare Vechimeaminimnmuncsaun

crt. profesional) ipromovare specialitate
0 1 2 3
A.Funciidespecialitatemedicosanitare
diplomdemedicsaudiplom
delicennmedicin/
diplomsaudiplomdelicen
demedicstomatolog/diplomde 5anivechimecamedic
1. Medic/Medicdentistprimar
licendemedicdentist specialist
examendemedicprimar
concurspentruocuparea
postului
diplomdemedicsaudiplom
delicennmedicin/
diplomdelicendemedic
stagiuderezideniat
2. Medic/Medicdentistspecialist stomatolog/diplomdelicen
terminat
demedicdentistexamende
medicspecialistconcurs
pentruocupareapostului*)
diplomdemedicsaudiplom
delicennmedicin/diplom
delicendemedic
stomatolog/diplomdelicen
Medic/Medicdentistrezident unanvechimecamedic
3. demedicdentistpromovarea
anulIIVII rezident
examenuluideverificarea
cunotinelorprevzutede
curriculumuldepregtire
aferentanuluideformare
diplomdemedicsaudiplom
delicennmedicin/diplom
Medic/Medicdentistrezident delicendemedic
4.
anulI stomatolog/diplomdelicen
demedicdentistconcursde
medicrezident
diplomdemedicsaudiplom
delicennmedicin/diplom
demedicstomatologpromoie
anterioaranului2005 unanvechimecamedic/medic
5. Medic/Medicdentist
diplomdelicendemedic dentiststagiar
dentistpromoie2005i
ulterioareconcurspentru
ocupareapostului
diplomdemedicsaudiplom
delicennmedicin,
6. Medic/Medicdentiststagiar**) diplomdemedicstomatolog
promoieanterioaranului
2005
diplomdelicenn
medicinpromoiaanului2005
iulterioarealcruititular
7. Mediccucompetenelimitate
nuafostconfirmatmedic
rezidentconcurspentru
ocupareapostului
diplomdefarmacistsau
diplomdelicenn
5anivechimecafarmacist
8. Farmacistprimar farmacieexamende
specialist
farmacistprimarconcurs
pentruocupareapostului
9. Farmacistspecialist diplomdefarmacistsau stagiuderezideniat
diplomdelicenn terminat
farmacieexamende
farmacistspecialist
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 2/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

concurspentruocuparea
postului*)
diplomdeliceniatn
farmacie/diplomdelicende
farmacistpromovarea
unanvechimecafarmacist
10. FarmacistrezidentanulIIIII examenuluideverificarea
rezident
cunotinelorprevzutede
curriculumuldepregtire
aferentanuluideformare
diplomdefarmacistsau
diplomdelicenn
11. FarmacistrezidentanulI
farmacieconcursde
farmacistrezident
diplomdeliceniatn
farmaciepromoieanterioar
anului2005diplomde
liceniatnfarmacie/diplom unanvechimecafarmacist
12. Farmacist
delicendefarmacist stagiar
promoiaanului2005i
ulterioareconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeliceniatn
13. Farmaciststagiar farmaciepromoieanterioar
anului2005
diplomdelicenn
5anivechimeca
Fiziokinetoterapeut,bioinginer specialitateexamendegrad
14. fiziokinetoterapeut,bioinginer
medicalprincipal principalconcurspentru
medicalspecialist
ocupareapostului
diplomdelicenn
4anivechimeca
Fiziokinetoterapeut,bioinginer specialitateexamendegrad
15. fiziokinetoterapeut,bioinginer
medicalspecialist specialistconcurspentru
medical
ocupareapostului
diplomdelicenn 6lunivechimeca
Fiziokinetoterapeut,bioinginer
16. specialitateconcurspentru fiziokinetoterapeut,bioinginer
medical
ocupareapostului medical
diplomdelicenn
Fiziokinetoterapeut,bioinginer
17. specialitateconcurspentru
medicaldebutant
ocupareapostului
diplomdenvmnt
superiorde3anin
18. Dentistprincipal specialitateexamende 5anivechimecadentist
dentistprincipalconcurs
pentruocupareapostului
diplomdenvmnt
superiorde3anin
19. Dentist 6lunivechimecadentist
specialitateconcurspentru
ocupareapostului
diplomdenvmnt
superiorde3anin
20. Dentistdebutant
specialitateconcurspentru
ocupareapostului
B.Funciidespecialitatedincompartimenteleparaclinicemedico

sanitare
diplomdelicenn
Biolog,biochimist,chimist, specialitateexamendegrad 5anivechimecaspecialist
21.
fizicianprincipal principalconcurspentru nsectorulsanitar
ocupareapostului
diplomdelicenn
Biolog,biochimist,chimist, specialitateexamendegrad 4anivechimenspecialitate
22.
fizicianspecialist specialistconcurspentru nsectorulsanitar
ocupareapostului
diplomdelicenn
Biolog,biochimist,chimist, 6lunivechimen
23. specialitateconcurspentru
fizician specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
Biolog,biochimist,chimist,
24. specialitateconcurspentru
fiziciandebutant
ocupareapostului

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 3/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

25. Expertnfizicmedical diplomdelicennfizic 3anivechimecafizician


sauechivalentgrad medical
universitarsauechivalent
superior(masteratsau
doctorat)cursde
radioprotecie
postuniversitarpermisde
exercitarenivel3eliberatde
ComisiaNaionalpentru
ControlulActivitilor
Nucleare(CNCAN)concurs
pentruocupareapostului
diplomdelicennfizic
sauechivalentpermisde
2anivechimecafizician
26. Fizicianmedical exercitarenivel2eliberatde
medicaldebutant
CNCANconcurspentru
ocupareapostului
diplomdelicennfizic
27. Fizicianmedicaldebutant sauechivalentconcurs
pentruocupareapostului
diplomdelicenn
Logoped,sociolog,profesor specialitateexamenpentru
5anivechimenspecialitate
28. CFM,asistentsocial, obinereagraduluide
nsectorulsanitar
kinetoterapeutprincipal principalconcurspentru
ocupareapostului
Logoped,sociolog,profesor diplomdelicenn
6lunivechimen
29. CFM,asistentsocial, specialitateconcurspentru
specialitate
kinetoterapeut ocupareapostului
Logoped,sociolog,profesor diplomdelicenn
30. CFM,asistentsocial, specialitateconcurspentru
kinetoterapeutdebutant ocupareapostului
diplomdelicenn
specialitateexamendegrad 5anivechimecaspecialist
31. Psihologprincipal
principalconcurspentru nsectorulsanitar
ocupareapostului
diplomdelicenn
specialitateexamendegrad 4anivechimenspecialitate
32. Psihologspecialist
specialistconcurspentru nsectorulsanitar
ocupareapostului
diplomdelicenn
unanvechimecapsiholog
33. Psihologpracticant specialitateconcurspentru
stagiar
ocupareapostului
diplomdelicenn
34. Psihologstagiar specialitateconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde3
ProfesorCFM,biolog,chimist, aninspecialitateexamen 5anivechimenspecialitate
35.
asistentsocialprincipal pentruobinereagraduluide nsectorulsanitar
principalconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
6lunivechimen
ProfesorCFM,biolog,chimist nvmntuluisuperiorde3
36. specialitatensectorul
asistentsocial aninspecialitateconcurs
sanitar
pentruocupareapostului
diplomdeabsolvirea
ProfesorCFM,biolog,chimist nvmntuluisuperiorde3
37.
asistentsocial aninspecialitateconcurs
pentruocupareapostului

*)Cuexcepiamedicilorifarmacitilorcareurmeazrezideniatulpepostnominalizatntro
unitatesanitar.
**)Funciademedicstagiarseutilizeazipentrumediciidinpromoia2005iulterioarecarenu
aufostconfirmaimedicirezideniicarebeneficiazdecompetenelimitate.

NOTE:
1.Gradeleprofesionaleobinuteprinconcursdepersonaluldespecialitatemedicosanitarcustudii
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 4/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

superioaredelapoziiile1,2,3,4,8,9,10i11seconfirmprinordinalministrului
sntii.
2.Gradeleprofesionaleobinuteprinconcursdepersonaluldespecialitatemedicosanitarcustudii
superioaredelapoziiile21i22,cuexcepiafizicienilor,seconfirmprinordinalministrului
sntii.
3.Gradeleprofesionaledespecialistiprincipalobinuteprinexamendepersonalulde
specialitatemedicosanitarcustudiisuperioaredelapoziiile14,15,28,31,32i35,inclusiv
fizicieniidelapoziiile21i22,seconfirmprinactadministrativalconductorului
instituieipublicecupersonalitatejuridic.

II.Asistenimedicaliialtecategoriidepersonalsanitarcupregtiresuperioar,superioarde
scurtdurat,postlicealsanitarsaumedie


Nr. Funcia(gradulsautreapta Studiiicriteriilaangajare Vechimeaminimnmuncsaun

crt. profesional) ipromovare specialitate
0 1 2 3
diplomdelicenn
specialitateexamenpentru
Asistentmedical,moa 5anivechimecaasistent
38. obinereagraduluide
principal medical
principalconcurspentru
ocupareapostului
diplomdelicenn
6lunivechimecaasistent
39. Asistentmedical,moa specialitateconcurspentru
medical
ocupareapostului
diplomdelicenn
Asistentmedical,moa
40. specialitateconcurspentru
debutant
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde3
Asistentmedicalprincipal aninspecialitateexamen 5anivechimecaasistent
41.
(SSD) pentruobinereagraduluide medical
principalconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde3 6lunivechimecaasistent
42. Asistentmedical(SSD)
aninspecialitateconcurs medical
pentruocupareapostului
diplomdeabsolvirea
Asistentmedicaldebutant nvmntuluisuperiorde3
43.
(SSD) aninspecialitateconcurs
pentruocupareapostului
diplomdecoalsanitar
postlicealsauechivalent
saudiplomdestudii
postlicealeprinechivalare
conformHotrriiGuvernului
nr.797/1997privind
Asistentmedical,asistent
echivalareastudiilor 5anivechimecaasistent
44. farmacie,asistentsocial
absolvenilorliceelor medical
principal(PL)
sanitare,promoiile19761994
inclusiv,cunivelulstudiilor
postlicealesanitareexamen
pentruobinereagraduluide
principalconcurspentru
ocupareapostului
diplomdecoalsanitar
postlicealsauechivalent
Asistentmedical,asistent saudiplomdestudii
6lunivechimen
45. farmacie,asistentsocial postlicealeprinechivalare
specialitate
(PL) conformHotrriiGuvernului
nr.797/1997concurspentru
ocupareapostului
46. Asistentmedical,asistent diplomdecoalsanitar
farmacie,asistentsocial postlicealsauechivalent
debutant(PL) saudiplomdestudii
postlicealeprinechivalare,

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 5/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

conformHotrriiGuvernului
nr.797/1997concurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
liceuluisanitarcuduratade5
Asistentmedical,asistent anisauechivalaredestudii
5anivechimecaasistent
47. farmacie,asistentsocial examenpentruobinerea
medical
principal(M) graduluideprincipal
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
liceuluisanitarcuduratade5
Asistentmedical,asistent 5lunivechimen
48. anisauechivalaredestudii
farmacie,asistentsocial(M) specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
Asistentmedical,asistent liceuluisanitarcuduratade5
49. farmacie,asistentsocial anisauechivalaredestudii
debutant(M) concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde
Educatorpuericultorprincipal specialitateexamenpentru 5anivechimecaeducator
50.
(PL) obinereagraduluide puericultor
principalconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde 5lunivechimen
51. Educatorpuericultor(PL)
specialitateconcurspentru specialitate
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
Educatorpuericultordebutant nvmntuluipostlicealde
52.
(PL) specialitateconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
liceuluidespecialitate
Educatorpuericultorprincipal examenpentruobinerea 5anivechimecaeducator
53.
(M) graduluideprincipal puericultor
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
liceuluidespecialitate 5lunivechimen
54. Educatorpuericultor(M)
concurspentruocuparea specialitate
postului
diplomdeabsolvirea
Educatorpuericultordebutant liceuluidespecialitate
55.
(M) concurspentruocuparea
postului
diplomdecoalsanitar
postlicealoriechivalent
Tehniciandentar,tehnician saudiplomdestudii
sanitar(utilajemedicale, postlicealeprinechivalare
56. optician,protezare conformHotrriiGuvernului 5anivechimenspecialitate
ortopedic,protezare nr.797/1997examenpentru
auditiv)principal(PL) obinereagraduluide
principalconcurspentru
ocupareapostului
diplomdecoalsanitar
Tehniciandentar,tehnician postlicealsauechivalent
sanitar(utilajemedicale, saudiplomdestudii
5lunivechimen
57. optician,protezare postlicealeprinechivalare
specialitate
ortopedic,protezare conformHotrriiGuvernului
auditiv)(PL) nr.797/1997concurspentru
ocupareapostului
58. Tehniciandentar,tehnician diplomdecoalsanitar
sanitar(utilajemedicale, postlicealoriechivalent
optician,protezare saudiplomdestudii
postlicealeprinechivalare
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 6/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

ortopedic,protezare conformHotrriiGuvernului
auditiv)debutant(PL) nr.797/1997concurspentru
ocupareapostului
diplomdeliceusanitarn
profilexamenpentru
5anivechimecatehnician
59. Tehniciandentarprincipal(M) obinereagraduluide
dentar
principalconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeliceusanitarn
5lunivechimecatehnician
60. Tehniciandentar(M) profilconcurspentru
dentar
ocupareapostului
diplomdeliceusanitarn
61. Tehniciandentardebutant(M) profilconcurspentru
ocupareapostului
diplomdestudiimediin
Tehniciansanitar(utilaje
specialitateexamenpentru 5anivechimenspecialitate
medicale,optician,protezare
62. obinereagraduluide catehniciannsectorul
ortopedic,protezare
principalconcurspentru sanitar
auditiv)principal(M)
ocupareapostului
Tehniciansanitar(utilaje
diplomdestudiimediin 5lunivechimen
medicale,optician,protezare
63. specialitateconcurspentru specialitatecatehniciann
ortopedic,protezare
ocupareapostului sectorulsanitar
auditiv)(M)
Tehniciansanitar(utilaje
diplomdestudiimediin
medicale,optician,protezare
64. specialitateconcurspentru
ortopedic,protezare
ocupareapostului
auditiv)debutant(M)
diplomdeliceusanitarsau
coalsanitarnprofil
Sormedical,oficiant
examenpentruobinerea
65. medical,laborant,moa, 5anivechimenspecialitate
graduluideprincipal
maseurprincipal(M)
concurspentruocuparea
postului
diplomdeliceusanitarsau
Sormedical,oficiant
coalsanitarnprofil 6lunivechimen
66. medical,laborant,moa,
concurspentruocuparea specialitate
maseur(M)
postului
diplomdeliceusanitarsau
Sormedical,oficiant
coalsanitarnprofil
67. medical,laborant,moa,
concurspentruocuparea
maseurdebutant(M)
postului
diplomdestudiimediide
Statisticianmedical,
specialitatesaudiplomde
registratormedical,
studiimediiexamenpentru
68. instructordeeducaie, 4anivechimenspecialitate
obinereagraduluide
instructordeergoterapie,
principalconcurspentru
instructorCFMprincipal(M)
ocupareapostului
Statisticianmedical,
diplomdestudiimediide
registratormedical,
specialitatesaudiplomde
70. instructordeeducaie, 6lunivechimenactivitate
studiimediiconcurspentru
instructordeergoterapie,
ocupareapostului
instructorCFM(M)
Statisticianmedical,
diplomdestudiimediide
registratormedical,
specialitatesaudiplomde
70. instructordeeducaie,
studiimediiconcurspentru
instructordeergoterapie,
ocupareapostului
instructorCFMdebutant(M)
diplomdeabsolvireacolii
despecialitateexamen
Asistentsocial,educator
71. pentruobinereagraduluide 5anivechimenspecialitate
puericultorprincipal
principalconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvireacolii
Asistentsocial,educator 6lunivechimen
72. despecialitateconcurs
puericultor specialitate
pentruocupareapostului
73. Asistentsocial,educator diplomdeabsolvireacolii
puericultordebutant despecialitateconcurs

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 7/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

pentruocupareapostului
coalgeneralexamen
pentruobinereagraduluide 4anivechimensectorul
74. Gipsar,autopsierprincipal principalcursdeinstruire sanitarlasaladegipsaresau
de3luniconcurspentru prosectur
ocupareapostului
6lunivechimensectorul
coalgeneralconcurs
75. Gipsar,autopsier sanitarlasaladegipsaresau
pentruocupareapostului
prosectur
coalgeneralconcurs
76. Gipsar,autopsierdebutant
pentruocupareapostului
diplomdestudiimedii
cursorganizatconform
ordinuluiministruluisntii
privindnfiinarea+coliide
AmbulanierincadrulStaiei
deSalvareaMunicipiului
4anivechimen
Bucureti,actualServiciulde
Operatorregistratorde specialitate,dincarecel
77. ambulanBucuretiIlfov,
urgenprincipal puinunanncadrul
precuminalteservicii
serviciilordeambulan
judeenedeambulan
acreditateprinordinal
ministruluisntiiexamen
pentruobinereagraduluide
principalconcurspentru
ocupareapostului
diplomdestudiimediii
Operatorregistratorde certificatderadiotelefonist 6lunivechimen
78.
urgen sautelefonistconcurs specialitate
pentruocupareapostului
diplomdestudiimediii
Operatorregistratorde certificatderadiotelefonist
79.
urgendebutant sautelefonistconcurs
pentruocupareapostului

NOTE:

1.Condiiiledestudiiivechimeprevzutelapoziiile3840seapliciurmtoarelorfuncii:
tehnicianderadiologieiimagisticliceniat,asistentmedicaldelaboratorclinicliceniat,
liceniatnbalneofiziokinetoterapieirecuperare,tehniciandentarliceniat,asistentmedical
dentarliceniat,tehniciandefarmacieliceniat,tehniciandeaudiologieiprotezareauditiv
liceniat,asistentmedicaldeprofilaxiedentarliceniat.
2.Condiiiledestudiiivechimeprevzutelapoziiile4143seapliciurmtoarelorfuncii:
asistentmedicalspecialist,tehniciansuperiordeimagistic,radiologie,radioterapiei
radiodiagnostic,cosmeticianmedicalspecialist,asistentmedicalspecializat,tehniciande
laboratorclinic,tehniciandefarmacie,asistentdefiziokinetoterapie,asistentmedicaldeurgene
medicochirurgicale,asistentmedicosocial,tehniciandentarspecializat,asistentdeprofilaxie
stomatologic,asistentigienistpentrucabinetstomatologic,asistentpentrustomatologie,asistent
medicalgeneralist,tehnicianderadiologieiimagistic,tehniciandeaudiologieiprotezare
auditiv,tehniciandeprotezareocular,asistentmedicaldegeriatrie,gerontologieiasisten
socialpentruvrstnici,asistentmedicaldeigienisntatepublic,fiziokinetoterapeut,
cosmeticianmedical,nutriionistidietetician,tehniciandentarspecialist,asistentdentar,care
austudiideacestnivel.
3.Condiiiledestudiiivechimeprevzutelapoziiile3537seapliciurmtoarelorfuncii:
educatorpuericultor,asistentsocialicosmetician,ocupatedepersoanecareauabsolvitcu
diplomnvmntulsuperiordescurtdurat,cuduratastudiilorde23aninvmntdezisau
de34aninvmntseralorifrfrecven.
4.Pentruncadrareapersonaluluidespecialitatemedicosanitarcustudiipostlicealeimediin
funciiledelapoziiile4476,echivalrileiconfirmrilenfunciiispecialitiaprobate
potrivitreglementrilorlegalenvigoareimeninvalabilitatea.
5.Asisteniimedicalicareaususinutipromovatgradulprincipalnprofiluldiplomeide
licen/diplomeideabsolvireanvmntuluisuperiordescurtdurat,obinutulterior,potfi
promovailagradulprincipaldupndeplinireacondiieidevechimede3aninfunciadeasistent
medicalcu(S)saucu(SSD).
6.Reglementriledelapct.5seaplicifunciilornominalizatelapct.1i2.

III.Personalauxiliarsanitar

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 8/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

Nr. Funcia(gradulsautreapta Studiiicriteriilaangajare Vechimeaminimnmuncsaun


crt. profesional) ipromovare specialitate
0 1 2 3
coalgeneralcursde
infirmiereorganizatdeOrdinul
AsistenilorMedicali
Generaliti,Moaelori
AsistenilorMedicalidin
Romniasaucursde
infirmiereorganizatde
80. Infirmier,agentDDD 6lunivechimenactivitate
furnizoriautorizaide
MinisterulMuncii,Familieii
ProtecieiSocialecuaprobarea
MinisteruluiSntii
Direciageneralresurseumane
icertificareconcurs
pentruocupareapostului
coalgeneralconcurs
81. Infirmier,agentDDDdebutant
pentruocupareapostului
Brancardier,bia,nmolar, coalgeneralconcurs
82.
spltoreas,ngrijitoare pentruocupareapostului
diplomdebacalaureat(2)
permisdeconducerepentru
oferprofesionistvalabil
pentruautovehiculedin
categoriileBiCdiplom
deabsolvireacursuluide
ambulanierconformordinului
ministruluisntiiprivind
nfiinareacoliide
AmbulanierincadrulStaiei
deSalvareaMunicipiului
Bucureti,actualServiciulde
ambulanBucuretiIlfov,
6anivechimecaofer
precuminalteservicii
(conductorauto)profesionist
judeenedeambulan
icelpuinunancaofer
acreditateprinordinal
autosanitarI6anivechime
ministruluisntii
camotorist,marinarsau
83. Ambulanier concurspentruocuparea
conductordealupicel
postuluisaudiplomde
puinunanvechimeca
bacalaureat(2)certificat
motorist,marinarpealup
decalificarediplomde
medicalsauconductorde
absolvireacursuluide
alupmedical
ambulanierconformordinului
ministruluisntiiprivind
nfiinareacoliide
AmbulanierincadrulStaiei
deSalvareaMunicipiului
Bucureti,actualServiciulde
ambulanBucuretiIlfov,
precuminalteservicii
judeenedeambulan
acreditateprinordinal
ministruluisntii
concurspentruocuparea
postului
diplomdebacalaureat(2)
permisdeconducerepentru 6anivechimecaofer
oferprofesionistvalabil (conductorauto)profesionist
84. oferautosanitarI
pentruautovehiculedin sau3anicaoferautosanitar
categoriileBiCconcurs II
pentruocupareapostului
diplomdebacalaureat(2)
permisdeconducerepentru
oferprofesionistvalabil 3anivechimecaofer
85. oferautosanitarII
pentruautovehiculedin (conductorauto)profesionist
categoriileBiCconcurs
pentruocupareapostului

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 9/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

86. oferautosanitarIII permisdeconducerepentru


oferprofesionistvalabil
pentruautovehiculedin
categoriileBiCconcurs
pentruocupareapostului

NOTE:

1.SeaplicniveleleIiIIpentrusalarizareaoferilorautosanitarelordinserviciilede
ambulanjudeeneialmunicipiuluiBucureti,iarniveleledesalarizareIIiIII,oferilor
autosanitarelordinalteunitisanitare.
2.Numaipentruocupareafunciilorrespectivedincadrulserviciilordeambulanulteriorintrrii
nvigoareaLegiicadrunr.330/2009.
3.Acteledestudiipebazacrorapersoanelerespectiveauocupatfunciiledelapoziiile8385,
curespectareaprevederilorlegale,pnladataprezentelorcriterii,suntirmnvalabilepentru
ocupareancontinuareafunciilorrespective.
4.Niveluldestudiimedii(M)pentrufunciiledeambulanierioferautosanitarIiIIdin
cadrulserviciilordeambulanseutilizeaznumaipentrupromovareapersoanelorncadrateulterior
intrriinvigoareaLegiicadrunr.330/2009,cumodificrileulterioare.

IV.Personaluldinunitiledecercetaretiinificidezvoltaretehnologic
Cap.IIdinanexanr.IIlaLegeacadrunr.284/2010

Nr. Funcia(gradulsautreapta Studiiicriteriilaangajare
Vechimeaminimnspecialitate
crt. profesional) ipromovare
0 1 2 3
A.Funciideexecuiepegrade

profesionale
diplomdelicenn
specialitatemedicprimar, 9anivechimenactivitatea
farmacistprimar(3)biolog, decercetareititlul
chimist,biochimist,fizician, tiinificdedoctorsau9
1. CercettortiinificI psiholog,logoped,sociolog, anivechimennvmntul
asistentmedicaletc. superiorititlultiinific
principalexpertnfizic dedoctor15anivechimen
medicalsauconcurspentru profilulpostului
ocupareapostului
diplomdelicenn
specialitatemedicprimar, 8anivechimenactivitatea
farmacistprimar(3)biolog, decercetareititlul
chimist,biochimist,fizician, tiinificdedoctorsau8
2. CercettortiinificII psiholog,logoped,sociolog, anivechimennvmntul
asistentmedicaletc. superiorititlultiinific
principalexpertnfizic dedoctorsau12anivechime
medicalconcurspentru nprofilulpostului
ocupareapostului
6anivechimenactivitatea
decercetaresau6ani
vechimennvmntul
diplomdelicenn
superiorsau4anivechime
specialitatemedic
pentrupersoanelecaredein
specialistsaufarmacist
titlultiinificdedoctori
specialist(3)biolog,
provindinnvmntul
chimist,biochimist,fizician,
3. CercettortiinificIII superiororidindomeniul
psiholog,logoped,sociolog,
cercetriisau10ani
expertnfizicmedical,
vechimenprofilulpostului
asistentmedicaletc.
sau8anivechimepentru
concurspentruocuparea
persoanelecaredeintitlul
postului
tiinificdedoctoriprovin
dinafaranvmntului
superiorsaualcercetrii
4. Cercettortiinific diplomdelicenn 2anivechimenactivitatea
specialitatemedicrezident decercetaresau2ani
saufarmacistrezident vechimennvmntul
confirmatprinordinal superiorsau4anivechime
ministruluisntii,n nprofilulpostului

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 10/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

ultimulanderezideniat
biolog,chimist,biochimist,
fizician,fizicianmedical,
psiholog,logoped,sociolog,
asistentmedicaletc.
concurspentruocuparea
postului
diplomdelicenn
specialitatemedicrezident
saufarmacistrezident
confirmatprinordinal
ministruluisntii
Asistentdecercetare
5. biolog,biochimist,chimist, unanvechimenactivitate
tiinific
fizician,fizicianmedical,
psiholog,logoped,sociolog,
asistentmedicaletc.
concurspentruocuparea
postului
diplomdelicenn
specialitatemedicrezident
saufarmacistrezident
confirmatprinordinal
ministruluisntii
Asistentdecercetare
6. biolog,biochimist,chimist,
tiinificstagiar
fizician,fizicianmedical,
psiholog,logoped,sociolog,
asistentmedicaletc.
concurspentruocuparea
postului
B.Funciideexecuieauxiliaredinactivitateadecercetare

tiinific,petrepteprofesionale
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
7. AsistentI diplomdebacalaureat 4anivechimenactivitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
8. AsistentII diplomdebacalaureat unanvechimenactivitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
9. Asistentstagiar diplomdebacalaureat
concurspentruocuparea
postului

NOTE:

1.FunciiledinprezentaanexseechivaleazcufunciileprevzutenLegeanr.319/2003privind
Statutulpersonaluluidecercetaredezvoltare,conformprevederilorOrdinuluiministruluieducaiei
icercetriinr.4.399/2005pentruechivalareafunciilorigradelordecercetaredezvoltare
dobnditeanteriorintrriinvigoareaLegiinr.319/2003privindStatutulpersonaluluide
cercetaredezvoltare,cufunciilecorespunztoaregradelorprofesionaledecercetaredezvoltare
stabiliteprinLegeanr.319/2003,elaboratnbazaprevederilorart.19dinlegeamaisus
menionat.
2.Angajareaipromovareapersonaluluidinstructuriledecercetaremedicalifarmaceuticsefac
numaicuavizulconduceriiAcademieidetiineMedicale.
3.Seaplicnumaipentrufunciiledinactivitateadecercetaretiinificmedicalclinicide
medicinpreventiv.

V.Personaluldespecialitatedincompartimenteledecontabilitate,financiar,aprovizionare,investiii,
resurseumane,salarizareicontencios
Nr. Funcia(gradulsautreapta Studiiicriteriilaangajare Vechimeaminimn

crt. profesional) ipromovare specialitate
0 1 2 3
A.Funciidinactivitateadespecialitatedincompartimentelecontabilitate,financiar,

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 11/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

aprovizionare,resurseumane,salarizare,contenciosiinvestiii
a)Funciideexecuiepegradeprofesionale
diplomdelicenconcurs 4anivechimen
1. AuditorgradulI
pentruocupareapostului specialitate
diplomdelicenconcurs unanvechimen
2. AuditorgradulII
pentruocupareapostului specialitate
Consilier,expert,inspectorde
diplomdelicenconcurs 6anii6lunivechimen
3. specialitate,referentde
pentruocupareapostului specialitate
specialitate,gradulI
Referentdespecialitate,
diplomdelicenconcurs 3anii6lunivechimen
4. inspectordespecialitate,
pentruocupareapostului specialitate
consilier,expert,gradulII
Referentdespecialitate,
diplomdelicenconcurs 6lunivechimen
5. inspectordespecialitate,
pentruocupareapostului specialitate
consilier,expertgradulIII
Consilier,expert,inspectorde
diplomdelicenconcurs
6. specialitate,referentde
pentruocupareapostului
specialitate,debutant
Inginer,economistspecialist diplomdelicenconcurs 6anii6lunivechimen
7.
IA pentruocupareapostului specialitate
diplomdelicenconcurs 3anii6lunivechimen
8. Inginer,economistgradulI
pentruocupareapostului specialitate
diplomdelicenconcurs
9. Inginer,economistgradulII pentruocupareapostului 6lunivechimen

10. Inginer,economistdebutant diplomdelicenconcurs specialitate
pentruocupareapostului
diplomdeabsolvirea
Referent,subinginer, nvmntuluisuperiorde
6anii6lunivechimen
11. tehnicianeconomist,conductor scurtduratnspecialitate
specialitate
arhitect,arhivistI concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
Referent,subinginer, nvmntuluisuperiorde
3anii6lunivechimen
12. tehnicianeconomist,conductor scurtduratnspecialitate
specialitate
arhitect,arhivistII concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
Referent,subinginer, nvmntuluisuperiorde
6lunivechimen
13. tehnicianeconomist,conductor scurtduratnspecialitate
specialitate
arhitect,arhivistIII concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
Referent,subinginer, nvmntuluisuperiorde
14. tehnicianeconomist,conductor scurtduratnspecialitate
arhitect,arhivistdebutant concurspentruocuparea
postului
b)Funciideexecuiepegradeprofesionaledinserviciiledecontencios
diplomdelicenn
6anii6lunivechimen
15. ConsilierjuridicgradulIA specialitateconcurspentru
specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
3anii6lunivechimen
16. ConsilierjuridicgradulI specialitateconcurspentru
specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
6lunivechimen
17. ConsilierjuridicgradulII specialitateconcurspentru
specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
18. Consilierjuridicdebutant specialitateconcurspentru
ocupareapostului
c)Funciideexecuiepetrepteprofesionale
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde
Tehnician,merceolog,contabil, 6anii6lunivechimen
19. specialitatesaudiplomde
referentIA specialitate
bacalaureatconcurspentru
ocupareapostuluisau
tehnicianIA muncitoricategoriile56 7anivechimenmeserie

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 12/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

diplomdebacalaureat
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde
Tehnician,merceolog,contabil, 3anii6lunivechimen
20. specialitatesaudiplomde
referentI specialitate
bacalaureatconcurspentru
ocupareapostuluisau
muncitoricategoriile45
diplomdebacalaureat
tehnicianI 4anivechimenmeserie
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde
Tehnician,merceolog,contabil, 6lunivechimen
21. specialitatesaudiplomde
referentII specialitate
bacalaureatconcurspentru
ocupareapostuluisau
muncitoricategoriile23
diplomdebacalaureat
tehnicianII unanvechimenmeserie
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde
Tehnician,merceolog,contabil
22. specialitatesaudiplomde
referentdebutant
bacalaureatconcurspentru
ocupareapostului
B.Compartimentedeinformatic
a)Funciideexecuiepegradeprofesionale
diplomdelicenn
Analist,programator,inginer 6anii6lunivechimen
1. specialitateconcurspentru
desistemIA activitateadeinformatic
ocupareapostului
diplomdelicenn
Analist,programator,inginer 3anii6lunivechimen
2. specialitateconcurspentru
desistemI activitateadeinformatic
ocupareapostului
diplomdelicenn
Analist,programator,inginer 6lunivechimen
3. specialitateconcurspentru
desistemII activitateadeinformatic
ocupareapostului
diplomdelicenn
Analist,programator,inginer
4. specialitateconcurspentru
desistemdebutant
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
Informatician,conductor 6anii6lunivechimen
5. scurtduratnspecialitate
tehnicI specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
Informatician,conductor 3anii6lunivechimen
6. scurtduratnspecialitate
tehnicII specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
Informatician,conductor 6lunivechimen
7. scurtduratnspecialitate
tehnicIII specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
Informatician,conductor
8. scurtduratnspecialitate
tehnicdebutant
concurspentruocuparea
postului
b)Funciideexecuiepetrepteprofesionale
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
6anii6lunivechimen
9. Analist(programator)ajutorIA diplomdebacalaureat
activitateainformatic
concurspentruocuparea
postului
10. Analist(programator)ajutorI diplomdeabsolvirea 3anii6lunivechimen
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 13/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

nvmntuluipostlicealsau activitateainformatic
diplomdebacalaureat
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
6lunivechimen
11. Analist(programator)ajutorII diplomdebacalaureat
activitateainformatic
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
12. Analist(programator)debutant diplomdebacalaureat
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
6anii6lunivechimen
13. Operator,controlordateI diplomdebacalaureat
activitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
3anii6lunivechimen
14. Operator,controlordateII diplomdebacalaureat
activitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
15. Operator,controlordateIII diplomdebacalaureat 6lunivechimenactivitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealsau
Operator,controlordate
16. diplomdebacalaureat
debutant
concurspentruocuparea
postului

NOT:

Acteledestudiipebazacrorapersoanelerespectiveauocupatfunciiledelapoziiile1922,cu
respectareaprevederilorlegale,pnladataprezentelorcriterii,suntirmnvalabilepentru
ocupareancontinuareafunciilorrespective.

VI.Personaluldinactivitateadesecretariatadministrativ,gospodrire,ntreinerereparaii
idedeservire


Nr. Studiiicriteriilaangajare Vechimeaminimnmuncsaun
Funcia(treaptaprofesional)
crt. ipromovare specialitate
0 1 2 3
a)Funciideexecuiepetrepteprofesionale
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde
specialitateeconomicsau
1. AdministratorI tehnicsaudiplomde 4anivechimenactivitate
bacalaureatnprofileconomic
sautehnicconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde
specialitateeconomicsau
2. AdministratorII tehnicsaudiplomde unanvechimenactivitate
bacalaureatnprofileconomic
sautehnicconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureat
3. efdepozitI concurspentruocuparea 3anivechimenactivitate
postului

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 14/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

4. efdepozitII diplomdebacalaureat
concurspentruocuparea
postului
diplomdebacalaureatsau
Casier,magazinerfuncionar, diplomdeabsolvireacolii
5. 6lunivechimenactivitate
arhivar generaleconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
Casier,magazinerfuncionar, diplomdeabsolvireacolii
6.
arhivardebutant generaleconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureat
Stenodactilograf,secretar 3anii6lunivechimen
7. concurspentruocuparea
dactilograf,dactilografIA activitate
postului
diplomdebacalaureatsau
Stenodactilograf,secretar diplomdeabsolvireacolii
8. 6lunivechimenactivitate
dactilograf,dactilografI generaleconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
Stenodactilograf,secretar
diplomdeabsolvireacolii
9. dactilograf,dactilograf
generaleconcurspentru
debutant
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
diplomdeabsolvireacolii
10. Secretar 6lunivechimenactivitate
generaleconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
diplomdeabsolvireacolii
11. Secretardebutant
generaleconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
diplomdeabsolvireacolii
12. efformaiepaz/pompieri
generaleconcurspentru
ocupareapostului
Portar,paznic,pompier, diplomdeabsolvireacolii
13. ngrijitor,guard,bufetier, generaleconcurspentru
manipulantbunuri,curier ocupareapostului
diplomdeabsolvireacolii
14. MaistruI tehnicedemaitriconcurs 3anivechimecamaistru
pentruocupareapostului
diplomdeabsolvireacolii
15. MaistruII tehnicedemaitriconcurs 9anivechimenmeserie
pentruocupareapostului
b)Criteriidestudiiivechimepentrumuncitoriicalificaidinactivitateadentreinere

reparaii,laboranideterminrifizicochimice,preparatoriservaccinetc.
categoriadecalificare5sau
69anivechimenmeserie
16. MuncitorcalificatI
concurspentruocuparea
postului
categoriadecalificare3sau
46anivechimenmeserie
17. MuncitorcalificatII
concurspentruocuparea
postului
categoriadecalificare23
anivechimenmeserie
18. MuncitorcalificatIII
concurspentruocuparea
postului
categoriadecalificare1
19. MuncitorcalificatIV concurspentruocuparea
postului
concurspentruocuparea
20. MuncitornecalificatI
postului
MuncitornecalificatIIfr concurspentruocuparea
21.
sporuri postului
c)Personaloperativimuncitorioperativi
22. Buctar,cofetar,osptar, niveldecalificareIII 6anivechimenmeserie
agentcontractriachiziii, concurspentruocuparea
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 15/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

lucrtorcomercialetc.I postului

Buctar,cofetar,osptar, niveldecalificareII
23. agentcontractriachiziii, concurspentruocuparea 3anivechimenmeserie
lucrtorcomercialetc.IIIII postului
Buctar,cofetar,osptar, niveldecalificareI
24. agentcontractriachiziii, concurspentruocuparea
lucrtorcomercialetc.IV postului
d)ncadrareaoferilorpetrepteprofesionalenfunciedecapacitateadetransporta

autovehiculului
autovehiculitractorrutier
curemorc,cucapacitateade
peste2t,iautovehiculde 3anivechimenactivitate
25. oferI
transportdepersoanecupeste caofer
8locuriconcurspentru
ocupareapostului
autovehiculcucapacitatea
pnla2tinclusivi
autovehiculdetransportde
26. oferII
persoanecupnla8locuri
inclusivconcurspentru
ocupareapostului
e)Muncitoricalificaitelefonist
centraltelefoniccupeste
400deposturitelefonicen
funcie,exclusivposturile
MuncitorcalificatII telefonicedinderivaie
27. 6anivechimenactivitate
(telefonist) certificatdecalificarepentru
meseriadetelefonist
concurspentruocuparea
postului
centraltelefoniccu50400
deposturitelefonicen
MuncitorcalificatIII funciecertificatde
28. 3anivechimenactivitate
(telefonist) calificarepentrumeseriade
telefonistconcurspentru
ocupareapostului
centraltelefoniccupn
la50deposturitelefonicen
MuncitorcalificatIV funciecertificatde
29.
(telefonist) calificarepentrumeseriade
telefonistconcurspentru
ocupareapostului

NOT:

Acteledestudiipebazacrorapersoanelerespectiveauocupatfunciiledelapoziiile115,cu
respectareaprevederilorlegale,pnladataprezentelorcriterii,suntirmnvalabilepentru
ocupareancontinuareafunciilorrespective.
ncadrareapefunciiledemuncitoridelapoziiile1624sefacepebazaactelordestudii
(calificare)pentrufiecaremeserie,careconferdreptulexercitriimeserieincaresau
pregtit.
Categoriiledecalificarecepotfiutilizatepentrufiecaremeseriesuntceleprevzuten
IndicatorulTarifardeCalificare(ITC).
PentrucelelaltecategoriidemuncitorincadraipotrivitprevederilorITCnvigoareseva
respectaechivalareacategoriilordecalificarecutrepteleprofesionale.
oferiitrebuiesposedepermisdeconducerepentruoferprofesionistsaudiplomdeabsolvirea
nvmntuluimediuoriprofesionaldespecialitate.

VII.Funciidespecialitatedinaltesectoaredeactivitatecareseutilizeaznunitile
sanitarepublice


Nr. Funcia(gradulsautreapta Studiiicriteriilaangajare Vechimeaminimnmuncsaun

crt. profesional) ipromovare specialitate
0 1 2 3

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 16/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

1.Unitidecultur
a)Funciideexecuiepegradeprofesionale
diplomdelicenn
Documentarist,traductor, 6anii6lunivechimen
1. specialitateconcurspentru
desenatorartisticgradulI specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
Documentarist,traductor, 3anii6lunivechimen
2. specialitateconcurspentru
desenatorartisticgradulII specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
Documentarist,traductor, 6lunivechimen
3. specialitateconcurspentru
desenatorartisticgradulIII specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
Documentarist,traductor,
4. specialitateconcurspentru
desenatorartisticdebutant
ocupareapostului
diplomdelicenn
6anii6lunivechimen
5. BibliotecargradulIA specialitateconcurspentru
specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
3anii6lunivechimen
6. BibliotecargradulI specialitateconcurspentru
specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
6lunivechimen
7. BibliotecargradulII specialitateconcurspentru
specialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
8. Bibliotecardebutant specialitateconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
Bibliotecar,bibliotecar 6anii6lunivechimen
9. scurtduratdespecialitate
arhivistgradulI specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
Bibliotecar,bibliotecar 3anii6lunivechimen
10. scurtduratdespecialitate
arhivistgradulII specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
Bibliotecar,bibliotecar 6lunivechimen
11. scurtduratdespecialitate
arhivistgradulIII specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
Bibliotecar,bibliotecar
12. scurtduratdespecialitate
arhivistdebutant
concurspentruocuparea
postului
b)Funciideexecuiepetrepteprofesionale
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde 6anii6lunivechimen
13. BibliotecartreaptaI
specialitateconcurspentru activitate
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde 3anii6lunivechimen
14. BibliotecartreaptaII
specialitateconcurspentru activitate
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde
15. BibliotecartreaptaIII 6lunivechimenactivitate
specialitateconcurspentru
ocupareapostului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluipostlicealde
16. Bibliotecardebutant
specialitateconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureat
6anii6lunivechimen
17. Bibliotecar,treaptaIA concurspentruocuparea
activitate
postului
18. Bibliotecar,treaptaI diplomdebacalaureat 3anii6lunivechimen
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 17/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

concurspentruocuparea activitate
postului
diplomdebacalaureat
19. Bibliotecar,treaptaII concurspentruocuparea 6lunivechimenactivitate
postului
diplomdebacalaureat
20. Bibliotecar,debutant concurspentruocuparea
postului
diplomdebacalaureatsau
Fotograf,laborantfoto diplomdeabsolvireacolii 6anii6lunivechimen
21.
treaptaIA generaleconcurspentru activitate
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
Fotograf,laborantfoto diplomdeabsolvireacolii 3anii6lunivechimen
22.
treaptaI generaleconcurspentru activitate
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
Fotograf,laborantfoto diplomdeabsolvireacolii
23. 6lunivechimenactivitate
treaptaII generaleconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
Fotograf,laborantfoto diplomdeabsolvireacolii
24.
debutant generaleconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
diplomdeabsolvireacolii
25. Garderobier
generaleconcurspentru
ocupareapostului
2.Navigaie
diplomdebacalaureat
1. Cpitan concurspentruocuparea 2anivechimenactivitate
postului
diplomdebacalaureat
2. Ofierpunte concurspentruocuparea
postului
diplomdebacalaureat
Ofiermecanic,ofier
3. concurspentruocuparea
electrician
postului
diplomdebacalaureatsau
diplomdeabsolvireacolii
generalecertificatde
4. Conductoralup unanvechimenactivitate
capacitateicertificatde
calificareconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
diplomdeabsolvireacolii
5. Motorist,marinar generaleicertificatde 6lunivechimenactivitate
calificareconcurspentru
ocupareapostului
diplomdebacalaureatsau
diplomdeabsolvireacolii
6. Motorist,marinardebutant generaleicertificatde
calificareconcurspentru
ocupareapostului
3.Sanitarveterinar
a)Funciideexecuiepegradeprofesionale
diplomdemedicveterinar
MedicveterinargradulI/Medic examendemedicprimar 6anii6lunivechimen
1.
primarveterinar veterinarconcurspentru specialitate
ocupareapostului
diplomdemedicveterinar
3anii6lunivechimen
2. MedicveterinargradulII concurspentruocuparea
specialitate
postului
diplomdemedicveterinar
6lunivechimen
3. MedicveterinargradulIII concurspentruocuparea
specialitate
postului
4. Medicveterinardebutant diplomdemedicveterinar
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 18/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
6anii6lunivechimen
5. AsistentveterinarIA(SSD) scurtduratnspecialitate
specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
3anii6lunivechimen
6. AsistentveterinarI(SSD) scurtduratnspecialitate
specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
6lunivechimen
7. AsistentveterinarII(SSD) scurtduratnspecialitate
specialitate
concurspentruocuparea
postului
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde
Asistentveterinardebutant
8. scurtduratnspecialitate
(SSD)
concurspentruocuparea
postului
b)Funciideexecuiepetrepteprofesionale
diplomdecoalpostliceal
nspecialitatesaudiplom
Tehnicianasistentveterinar 6anii6lunivechimen
9. destudiimediide
IA specialitate
specialitateconcurspentru
ocupareapostului
diplomdecoalpostliceal
despecialitatesaudiplom
3anii6lunivechimen
10. TehnicianasistentveterinarI destudiimediide
specialitate
specialitateconcurspentru
ocupareapostului
diplomdecoalpostliceal
despecialitatesaudiplom
Tehnicianasistentveterinar 6lunivechimen
11. destudiimediide
II specialitate
specialitateconcurspentru
ocupareapostului
diplomdecoalpostliceal
despecialitatesaudiplom
Tehnician,asistentveterinar
12. destudiimediide
debutant
specialitateconcurspentru
ocupareapostului

VIII.Criteriidestudiiivechimepentrufunciideconducere

Nr.
Funcia Criteriidestudii Vechimeaminimnspecialitate
crt.
0 1 2 3
A.Unitilesanitarepublice*)
diplomdelicenn
1. Directorgeneral specialitateconcurspentru 5anivechimenspecialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
Directorgeneraladjunct,
2. specialitateconcurspentru 5anivechimenspecialitate
director,directorexecutiv
ocupareapostului
diplomdelicenn
3. Directorresurseumane specialitateconcurspentru 5anivechimenspecialitate
ocupareapostului
diplomdelicenn
specialitatecercettor
4. Directoradjuncttiinific tiinificgradeleI,IIsau 5anivechimenspecialitate
IIIconcurspentruocuparea
postului
diplomdelicenn
5. Directoradjunct specialitateconcurspentru 5anivechimenspecialitate
ocupareapostului
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 19/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

Medicef(ambulatorde
specialitate,centrumedical, diplomdelicenn
centrudeexcelen,centrude specialitatemedicprimar
6. 5anivechimenspecialitate
sntatemultifuncional, sauspecialistconcurs
unitifrpersonalitate pentruocupareapostului
juridic)
conformprevederilor
Ordinuluiministruluisntii
ifamilieinr.698/2001pentru
aprobareaunormetodologii
privindangajarea,transferarea
idetaareamedicilor,
farmacitilor,biologilor,
biochimitilorichimitilor,
precumiaaltuipersonalde
Medic(farmacist,biolog,
specialitatecustudii
biochimist,chimist,psiholog)
superioaredinunitile
efsecie,eflaboratori
7. sanitarepublice,cu
altelesimilare,efserviciu
modificrileicompletrile
medicinlegalianatomie
ulterioare,sauconform
patologic
prevederilorOrdinului
ministruluisntiipublice
nr.1.406/2006pentruaprobarea
Normelorprivindorganizarea
concursuluioriexamenului
pentruocupareafuncieideef
desecie,efdelaboratorsau
efdeserviciudinunitile
sanitarepublice
diplomdelicenn
domeniulmedicalsaudiplom
deabsolvireanvmntului 5anivechimenfunciade
8. Asistentmedicalefpeunitate
superiordescurtduratn asistentmedical
domeniulmedicalconcurs
pentruocupareapostului
diplomdelicenn
domeniulmedicalsaudiplom
Asistentmedicalefambulator
deabsolvireanvmntului
despecialitate,centru 3anivechimenfunciade
superiordescurtduratn
medical,centrudeexcelen, asistentmedical5ani
9. domeniulmedicalsau
centrudesntate vechimenfunciadeasistent
diplomdecoalsanitar
multifuncional,efsecie, medical
postlicealsuntasisteni
eflaboratoretc.
medicaliprincipaliconcurs
pentruocupareapostului
B.Unitiledecercetaretiinificmedical
diplomdelicenn
specialitatecercettor
10. efsecie tiinificgradeleI,IIi 5anivechimenspecialitate
IIIconcurspentruocuparea
postului
diplomdelicenn
specialitatecercettor
11. eflaborator tiinificgradeleI,IIi 5anivechimenspecialitate
IIIconcurspentruocuparea
postului
C.Activitateaadministrativdinunitilesanitare
diplomdelicenn 3anivechimen
Directoradjunctfinanciar
12. profiluleconomicconcurs specialitateastudiilor
contabil
pentruocupareapostului absolvite
diplomdelicenn 3anivechimen
13. Directoradjuncteconomic profiluleconomicconcurs specialitateastudiilor
pentruocupareapostului absolvite
diplomdelicenn 2anivechimen
14. Contabilef profiluleconomicconcurs specialitateastudiilor
pentruocupareapostului absolvite
15. efserviciu diplomdelicenn 2anivechimen
specialitateaserviciuluisau specialitate3anivechime
diplomdeabsolvirea nspecialitate4ani
http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 20/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

nvmntuluisuperiorde vechimenspecialitate4
scurtduratnspecialitatea anivechimenspecialitate
serviciuluisaudiplomde
absolvireanvmntului
postlicealnspecialitatea
serviciuluisaudiplomde
bacalaureatconcurspentru
ocupareapostului
diplomdelicenn
specialitateabirouluisau
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde 2anivechimen
scurtduratnspecialitatea specialitate3anivechime
16. efbirou birouluisaudiplomde nspecialitate4ani
absolvireanvmntului vechimenspecialitate4
postlicealnspecialitatea anivechimenspecialitate
birouluisaudiplomde
bacalaureatconcurspentru
ocupareapostului
diplomdelicena
nvmntuluitehnicsau
diplomdeabsolvirea
nvmntuluisuperiorde 2anivechimen
scurtduratnspecialitate specialitate3anivechime
saudiplomdeabsolvirea nspecialitate3ani
17. efatelier
coliitehnicedemaitrisau vechimenspecialitate3
diplomdeabsolvirea anivechimenspecialitate
nvmntuluipostlicealde 4anivechimenspecialitate
specialitatesaudiplomde
bacalaureatconcurspentru
ocupareapostului
diplomdelicenn
specialitatesaudiplomde
absolvireanvmntului
superiordescurtduratn 2anivechimen
specialitatealaboratorului specialitate3anivechime
18. eflaborator saudiplomdeabsolvirea nspecialitate4ani
nvmntuluipostlicealn vechimenspecialitate4
specialitatealaboratorului anivechimenspecialitate
saudiplomdebacalaureat
concurspentruocuparea
postului
diplomdelicenn
specialitatesaudiplomde
absolvireanvmntului
2anivechimen
superiordescurtduratn
specialitate3anivechime
specialitatesaudiplomde
19. efoficiu nspecialitate4ani
absolvireanvmntului
vechimenspecialitate4
postlicealnspecialitatesau
anivechimenspecialitate
diplomdebacalaureat
concurspentruocuparea
postului
diplomdelicena
nvmntuluitehnicsau
diplomdeabsolvirea
2anivechimen
nvmntuluisuperiorde
specialitate3anivechime
scurtduratnspecialitate
20. efformaiemuncitori nspecialitate3ani
saudiplomdeabsolvirea
vechimenspecialitate3
nvmntuluipostlicealde
anivechimenspecialitate
specialitatesaudiplomde
bacalaureatconcurspentru
ocupareapostului
muncitoricalificai
categoriile5,6sau7
21. efechipmuncitori 3anivechimenmeserie
concurspentruocuparea
postului

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 21/22
03.03.2017 ORDIN147020/10/2011

*)Nuseutilizeazpentrufunciiledeconducerecarefacpartedincomitetuldirectoral
spitalelor.
NOT:

Acteledestudiipebazacrorapersoanelerespectiveauocupatfunciiledelapoziiile8i9,cu
respectareaprevederilorlegale,pnladataprezentelorcriterii,suntirmnvalabilepentru
ocupareancontinuareafunciilorrespective.
Persoanelencadratenunitilesanitarenaintedeapariiaprezentelorcriteriidestudiii
vechime,curespectareareglementrilorlegale,icarenundeplinesccriteriileprezentatevor
puteaocupancontinuareaceleaifuncii.

http://legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G30QRJXIHUL0BO1Y309VV8LFFKV 22/22