Sunteți pe pagina 1din 2

FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR

Mediator autorizat in baza Hotaririi 1923/15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576


Inscris in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de Mediator la poziia 2365
Sediul profesional : Bacu, str. Rzboieni, nr. 38(vis--vis de Trezorerie), jud. Bacu
Tel: 0747 600 109; Fax: 0234/510 727; e-mail: mediatorfrumuselu.gmail.com

CONTRACT DE PREMEDIERE

06.1 / 16.06.2016

Incheiat intre,

A. MEDIATOR
A. ,, FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR, cu sediul ales in mun. Bacu,
str.Rzboieni, nr.38, CIF 285 34 335, prin mediator autorizat Frumuelu Iulia - Tatiana conform Autoritaiei
seria A nr. 02576 din 15.04.2011, emis in baza Legii 192 / 2006 privind medierea i organizarea profesiei de
mediator, cu modificrile i completrile ulterioare, pe de o parte,
I
B. SOLICITANT
B C. C., domiciliat in sat . com.., jud. Bacu, posesoare al C.I. seria nr .., eliberat de ..
la data de , tel. fix ---, tel. mobil .., e-mail ---, CNP ., in calitate de SOLICITANT,

Avnd in vedere faptul c doamna C. C. a inaintat o cerere pentru iniierea procedurii de mediere, respectiv
procedura i avantajele medierii, a intervenit prezentul contract.

Art. 1 Obiectul contractului


1.1. Efectuarea demersurilor prevzute la art. 43 alin. (1) din Legea 192/2006 privind medierea i organizarea
profesiei de mediator, cu modificrile i completrile ulterioare respectiv transmiterea unei invitaii scrise, avnd
ca scop participarea la edina de informare privind procedura i avantajele medierii ctre :

C. M.-C., domiciliat in sat , com. ., jud. Bacu, CNP ., tel. mobil 0753896455, CNP

edina de informare prealabil i obligatorie privind procedura i avantajele medierii este programat in ziua de
22.06.2016, ora 11.00, in locaia din municipiul Bacu, str. Rzboieni, nr. 38, jud. Bacu.

Solicitantul declar c obiectul conflictului este DIVOR CU MINOR i nu face obiectul nici unui dosar aflat
pe rolul instanelor judectoreti/parchet.

Art. 2 Onorariul
2.1. Onorariul convenit este de .... RON i reprezint contravaloarea prestaiilor i cheltuielilor pe care
mediatorul le avanseaz pentru efectuarea procedurii prealabile medierii. Onorariul nu se va restitui dac
invitatul la mediere refuz s dea curs invitiei.
2.2. Dac pe parcursul procedurii de premediere apar cheltuieli neprevzute, efectuate in interesul solicitantului
cu acordul acestuia, se va incheia o anex la prezentul contract.

Art. 3 Drepturile i obligaiile mediatorului


3.1.Mediatorul are obligaia:
a) s informeze solicitantul cu privire la procedura medierii, in special cu privire la procedura prealabil pentru
ca aceasta s ineleag scopul, limitele i efectele demersurilor sale ;
b) s se asigure c se respectlibertile, demnitatea i viaa privat a prilor ;
c) s refuze preluarea cazului dac afl de imprejurri ce il impiedic s fie imparial i neutru, precum i in
cazul in care se constat c drepturile ce urmeaz a fi puse in discuie nu pot face obiectul medierii ;
d) s pstreze confidenialitatea informaiilor de care ia cunotin cu ocazia procedurii prealabile;
FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR
Mediator autorizat in baza Hotaririi 1923/15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inscris in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de Mediator la poziia 2365
Sediul profesional : Bacu, str. Rzboieni, nr. 38(vis--vis de Trezorerie), jud. Bacu
Tel: 0747 600 109; Fax: 0234/510 727; e-mail: mediatorfrumuselu.gmail.com
e) in ipoteza in care cel invitat nu se prezint la data i ora stabilit de comun acord, mediatorul va trimite inc o
invitaie, la o dat ulterioar, stabilit de comun acord cu solicitantul.
3.2. Mediatorul are dreptul :
a) s fac toate demersurile legale pentru invitaea prilor la mediere, cu respectarea legii medierii;
b) s incaseze onorariul cuvenit.

Art. 4 Drepturile i obligaiile solicitantului


4.1. Obligaiile solicitantului
a) s achite cheltuielile stabilite prin prezentul contract ;
b) s pstreze confidenialitatea tuturor actelor intocmite in cadrul procedurii prealabile de mediere.
c) s comunice cu exactitate datele prii pe care dorete s o invite la mediere, ct i natura disputei.
d) s aib o atitudine sincer i cooperant pe tot parcursul deulrii prezentului contract .

4.2. Drepturile solicitantului


a) s fie infomat asupra procedurii de mediere, in special cu privire la procedura prealabil pentru ca aceasta s
ineleag scopul, limitele i efectele medierii.
b) s fie asistat sau reprezentat de un avocat sau de o alt parte.

Art. 5 Clauze
5.1. Partea semnatar prezentului contract dorete declanarea medierii i este decis s coopereze in acest scop.
5.2. Prezentul contract este titlu executoriu cu privire la sumele datorate de ctre prile in conflict, cu titlu de
onorariu.
5.3. Partea se angaeaz s respecte regulile aplicabile procedurii prealabile medierii.

Art. 6 Locul i data incheierii contractului de premediere.


Prezentul contract a fost incheiat in locaia din municipiul Bacu, str. Rzboieni, nr. 38, judeul Bacu, la data de
16.06.2016.

Art. 7 Prezentul contract a fost incheiat in 2 ( dou ) exemplare, cte unul pentru fiecare parte semnatar.

Mediator,
FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR
Mediator autorizat FRUMUELU Iulia Tatiana

Solicitant,

.....................................................................