Sunteți pe pagina 1din 1

FRUMUELU IULIA TATIANA BIROU DE MEDIATOR

Mediator autorizat in baza Hotririi nr. 1923 / 15.04.2011, Autorizaia seria A nr. 02576
Inregistrat in Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei de Mediator la poziia 2365
Sediul : municipiul Bacu, str. Rzboieni, nr. 38 ( vis-a-vis de Trezorerie ), judeul Bacu
Tel. 0747 600 109; Fax : 0234 / 510 727; email : mediatorfrumuselu@gmail.com

SOLICITARE DE PROGRAMARE LA EDINA DE INFORMARE CU PRIVIRE


LA PROCEDURA MEDIERII I AVANTAJELE ACESTEIA ( art. 43 alin. 1 )

06 / 16.06.2016

Subsemnatul/a,
C. C., domiciliat in sat .. com. , jud. Bacu, posesoare al C.I. seria nr .., eliberat de
la data de .., tel. fix ---, tel. mobil ., e-mail ---, CNP 292 110 7046247, in calitate de solicitant

v rog s luai act de intenia mea de a iniia procedura de mediere privind :

Menionez c obiectul conflictului este DIVOR CU MINOR i nu face obiectul nici unui litigiu aflat
pe rolul Judecatoriei/ Tribunalului / Curtii de Apel Bacau

Prin prezenta, v rog s facei toate demersurile necesare in vederea invitrii la edina
de informare prealabil i obligatorie privind procedura i avantajele medierii a
d-lui C. M.-C., in ziua de 22.06.2016, ora 11.00 , in locaia din municipiul Bacu, str. Rzboieni, nr. 38,
judeul Bacu.

In vederea transmiterii invitaiei scrise ( art. 43 alin. 1 ) , v comunicm urmtoarele date de contact ale
d-lui/d-nei C. M.-C., domiciliat in sat . com.. jud. Bacu, posesor a C.I. seria , nr. , eliberat de
, la data de ..., CNP .., tel. mobil .

In acest sens, solicitantul/a pot incheia un contract de premediere pentru organizarea i desfurarea
edinei de informare privind procedura medierii i avantajele acesteia.

Numele i prenumele, Semntura,

........................................................................ ....................................................