Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea de Stat ’’Alecu Russo” din Balti

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Arte


Catedra de psihologie

Program de diminuare a sindromului arderii profesionale prin


rezolvarea conflictelor din perspectiva edificarii unor relatii
tolerante
(Strategii de diminuare a arderii profesionale)

A elaborat: Studenta la masterat


Caraion Irina gr.PJ21M
Profesor: Prițcan Valentina
Doctor,conferentiar universitar

Balti, 2017
Tema: Diminuarea sindrimului arderii profesionale prin rezolvarea conflictelor din
perspectiva edificarii unor relatii tolerante.
Lecturi preparatorii:
1. Iamandescu, I. Fundamente teoretice ale conflictului Bucureşti,
Ed.Infomedia, 2002, 252 p;
Scop:
-Evitarea situatiilor conflictuale
-Incurajarea culturii de lucru in echipa, bazata pe respect fata de colegi,opinii si
diversitate.
Finalitati:
La sfirsitul programului participantii:
-analizeaza comportamente eficiente si ineficiente in comunicare;
-demonstreaza increderea in alta persoana;
-rezolva problemele de comunicare in mod creativ;
-gasirea surselor conflictului
-manifestarea tolerantei fata de opiniile altora.
Grupul ţintă: adulţi, vîrsta 25-40 ani.
Descrierea succinta a activitatilor:
Programul este format din doua sesiuni, a cite 240 de minute fiecare.In cadrul
programului au fost realizate urmatoarele activitati:
Sesiunea 1
1.Brainstorming:Rezolvarea connflictului. Gasirea surselor conflictuluisi analiza
actiunilor personajelor.
2.Joc de rol. Descoperirea ce inseamna o comunicare asertiva si care sunt
avantajele ei.
3.Lucru in grup: Semnele conflictuui .clasificarea
4.Exercitiul : Continuati gindul:’’Un conflict poate fi abordat precum...”
5.Dezbateri: „ Punctul de vedere”
6. Studiu de caz: Explorarea solutiilor de rezolvare a problemelor.
7.Reguli de aur – reguli ce transforma un conflict in cooperare
Sesiunea II
1. Identificarea problemelor in relatii dintre angajati
2. Specificul conflictului la diferite etape
3.Picaturi de intelipciune.
4.Elaborarea planului de rezolvare a confolictului
5. Sfaturi
Sugestii pentru formatori:
 Vorbirea clară, limbajul adecvat pentru toţi participanţii;
 Metodele folosite să fie captivante şi diverse;
 Să stimuleze participarea fiecăriu participant;
 Să creeze o atmosferă binevoitoare şi relaxantă.
Resurse:

- Sală de lucru cu mobilă ajustată la grupul de lucru;

- Spațiu liber pentru efectuarea activităților în grupuri mari;

- Resurse tehnice - proiector, computer, ecran de proiecție, boxe, suport flip-


chart;

- Resurse educaționale – materiale multiplicate distribuite pentru fiecare


participant, foi de evaluare;
- Suportul informaţiona, fişele de lucru.
Timp:
Activitatea Titlul activitatii Timp
Sesiunea I
Activitatea 1 Statia „Mindria” 10 min.
Activitatea 2 „Rezolvarea conflictului” 20 min.
Activitatea 3 Joc de rol 30 min.
Activitatea 4 Semnele conflictului 10 min.
Activitatea 5 Continuati gindul... 15 min.
Activitatea 6 Conflict management 10 min.
Activitatea 7 Joc energizant „ Tine-o sus” 30 min.
Activitatea 8 „Punctul de vedere” 50 min.
Activitatea 9 Studiu de caz 20 min.
Activitatea 10 Reguli de aur 20 min.
Activitatea 11 Daca-as fi... 15 min.
Timp total 240 min.
sesiunea 1
Sesiunea 2
Activitatea 12 Probleme in relatia dintre 30min
angajati
Activitatea 13 Specificul conflictului la 90 min
diferite etape
Activitatea 14 Picaturi de intelepciune 20 min
Activitatea 15 Joc energizant jucaria fierbinte 10 min
Activitatea 16 Plan de rezolvare a conflictului 30 min
Activitatea 17 Sfaturi 30 min
Activitatea 18 Luarea de decizii 30 min
Timp total 240 minute
sesiunea 2
Timp total 8 ore

Descrierea activitatilor :

Activitatea 1
Rezultate asteptate:
-consolidarea echipei și favorizarea colaborării
-crearea unui climat favorabil,degajat, lucrativ
Metode / tehnici utilizate
-Explicatia
Aranjamente practice :
Selectarea unui spatiu deschis,larg
Instrucțiuni/ procedura :
- Psihologul propune participanților sa se prezinte și să numească calitățile lor
pozitive și ce poate face fiecare mai bine
Debrifing/ reflexie
- A fost dificil?
- Care calități v-au ajutat sa va isprăviți?
- Sunteți mîndri de sine ?

Activitatea 2
Rezultate asteptate
- Găsirea surselor conflictului
- Analiza acțiunilor personajelor.
Metode utilizate
- Analiza
- Expunerea
- Sinteza
- Argumentarea
Resurse :
- Ecran de proiecție
- Proiector
- Computer
- Foi A4
Instrucțiuni :
Participanții privesc imaginea. Examinează ființele și obiectele din desen. Înscriu
verbele care denumesc acțiunile personajelor
Reflexie :
- Ce face primul?
- Ce face al doilea ?
- Ce face ciinele?
- Unde se afla pisica ?
- Cum credeți cine și cu ce scop a parcat automobilul?

Activitatea 3
Rezultate asteptate :
- Descoperirea ce înseamnă o comunicare asertivă și care sunt avantajele ei
Metode și tehnici utilizate :
- Dialogul
- Conversatia
Procedura:
- Participanții se grupează în perechi. Primul va fi pe rol de jertfă al doilea pe
rol de atacator
- Imaginativa că au trecut câteva zile după această întîmplare și cei doi sau
întâlnit din nou
- Sarcina : discutați în așa fel încît la sfirsit să deveniți prieteni și să vă
despărțiți fara ranchiuna
Reflexie
- Cum sa desfășurat dialogurile?
- Care dintre colegii implicați în joc au fost mai inventivi?
- Cine a fost mai corect ?

Activitatea 4
Rezultate asteptate :
- Identificarea semnelor conflictului ;
- Clasificarea semnelor conflictului după algoritmul propus
Metode și tehnici utilizate
- Conversatia
- Explicarea
- Argumentarea
- Demonstrarea
Resurse :
- Foi multiplicate
- Pixuri
Procedura
Participanții sunt rugați :
a) Să definească noțiunea de conflict
b) Individual sa identifice semnele conflictului
c) In grup a cite 4-5 persoane sa clasifice semnele conflictului după următorul
algoritm :
Semn incipient. Semn de mijloc. Semn final.

Reflexie
- Ce a fost dificil?
- Cum credeți ce trebuie de întreprins daca suntem în faza inițială a
conflictului ?
- Cînd e cel mai greu sa revii la norma ?

Activitatea 5
Rezultate asteptate
- Exprimarea opinii folosind argumentarea
- Efectuarea schimbului de opinii
- Argumentarea punctelor de vedere
Metode utilizate :
- Expunerea
- Argumentarea
- Lucru in grup
Instrucțiuni
- Psihologul propune participanților sa continue fundul : „ un conflict trebuie
abordat precum ...”
- Argumentati alegerea
Reflexie
- Ce morala ați dedus pentru sine ?
- A fost util acest exercițiu ? De ce? Argumentati.
Activitatea 6
Rezultate asteptate
- Analizarea situației conflictuale și a pașilor in rezolvarea conflictelor
Metode și tehnici utilizate
- Analizarea
- Argumentarea
Resurse :
- Ecran de proiecție
- Proiector
- Computer
Vizionarea desenului animat conflict management
Reflexie
- Cum s-ar fi putut rezolva conflictul eroilor
- Ce este foarte important in rezolvarea conflictului?

Activitatea 7
Rezultate asteptate
- Consolidarea echipei
- Ridicarea imunității productive
Metode utilizate
- Explicația
- Jocul didactic
Resurse
- 3 mingi
Procedura
- Participanții formează 3 cercuri . In mijloc se pune cite o minge . Scopul lor
este să ridice mingea de jos și sa o mențină în aer , folosindu-se doar de
picioarele stingi și implicit toți membrii grupului.
Reflexie
- Cum vă simțiți?
- Ce a fost important ?
- Cum ați reușit să mențineți în aer mingea ?

Activitatea 8
Rezultate asteptate
- Identificarea punctului de vedere pozitiv al conflictului
- Identificarea punctului de vedere negativ al conflictului
- Înțelegerea punctului de vedere echilibrat
Tehnici utilizate
- Conversatia
- Expunerea
- Algoritmul
Resurse:
- Foi
- Pixuri
Procedura
- Participanții se împart în trei grupe :
- Gr.I – identifica punctele pozitive ale conflictului
- Gr II- identifica punctele negative ale conflictului
- Gr III- identifica punctul echilibrat al conflictului . Conflictul este să mintă
din care răsare apoi creste progresul
Reflexie :
- Va plăcut activitatea?
- Ce va oferit acest schimb de cazuri ?

Activitatea 9
Rezultate asteptate :
- Explorarea soluțiilor de rezolvare a problemelor
Tehnici utilizate
- Conversatia
- Argumentarea
- Demonstrarea
Resurse:
- Foi A4
- Pixuri
Instrucțiuni :
- Formatorul împarte grupa în 4 echipe
- Le propune studiu de caz :” un coleg trebuia să vă predea un raport pina la
orele 15.00 este 15.30 și încă nu a făcut-o.
Reflexie :
- Ce trebuie să rezolvați?
- Care era problema ?
- Care ar fi fost prima reacție ?
- Cum ați decis să faceți?
- Cum ați hotărît : individual sau în grup?
- Ați putut conlucra in echipa ?
Morala :” Daca nu sunt judecați și puși la zid , oamenii suntai responsabili și
dispuși să coopereze.”
Activitatea 10
Rezultate asteptate
- Identificarea regulilor ce transforma un conflict in cooperare
Metode / tehnici utilizate
- Conversatia
- Argumentarea
Resurse :
- Foi A4
- Pixuri
Procedura :
Psihologul împarte grupul in 4 echipe . Le propune sa identifica reguli ce
transforma un conflict în cooperare
Reflexie:
- Cum înțelegeți expresia „ separam oamenii de probleme ?”
- De ce urmărim să fie Onești într-un conflict?
- De ce se spune că tăcerea este de aur iar vorba de argint?
- De ce e bine sa descoperim soluții creative- alternative la rezolvarea
problemelor
Morala: daca odată ați reușit să diminuați un conflict este sigur că veți reuși din
nou.

Activitatea 11
Rezultate asteptate :
Învățarea de a aplana , evita, rezolva conflictul din perspectiva altor roluri
Procedura
- Psihologul propune participanților diverse roluri : copac, vînt ,floare, piatra ,
vultur, pace , arici ..
- Participanții se expun cum aplanează ,evita conflictul daca ar fi...
Reflexie :
- De ce a fost utilă această activitate
- Ce a fost dificil?
- Poate doriți să modificați răspunsul?
Sesiunea II
Activitatea 12
Rezultate asteptate:
- Identificarea calităților și compirtamentelor
Tehnici utilizate:
- Lucrul în perechi
- Asaltul de idei
Resurse:
- Foi
- Carioci
Procedura :
Participanții se grupează cite doi
a) Psihologul îi îndeamnă să scrie comportamente ale colegilor ce trezesc
admirație și care le provoacă indignare ,furie
b) Se propune să alcătuiască o lista de calități și comportamente apreciate și
una de comportamente condamnabile
c) Se alege o problema și se discuta in perechi completind graficul T
PRO. CONTRA
Reflexie
- Ce ați făcut?
- Ce a fost mai dificil?
- De ce e binevenit acest exercițiu?
Activitatea 13
Rezultate asteptate:
- Familiarizarea cu specificul conflictului la diferite etape
Metode:
- Conversatia
- Lucru independent
- Lectura complimentara
- Observarea
Resurse
- Fisa “tipuri de conflicte”
Procedura :
- Sarcina 1: descrieti in baza propriei experiente comportamente posibile ale
colegilor de serviciu aflati in conflict.
- Sarcina 2: se discuta in perechi,apoi participantii prezinta ideile realizind o
lista cu comportamente.
- Sarcina 3 : se citeste in grupuri a cite 5 persoane textul tipuri de conflicte
- Sarcina 4 : fiecare grup revine cu lista initiala si completeaza in baza ei si a
informatiei studiate urmatorul tabel:
Nr conflicte Comportamente Comportamente
specifice constructive
1 Discomfort
2 Incident
3 Neintelegere
4 Tensiune
5 Criza

Reflexie
- Formulati o concluzie
- La ce este important sa cunoasteti tipurile de conflicte ?
- La ce v-ar ajuta?
Activitatea 14
Rezultate asteptate
- Exprimarea dispozitiei
- Identificarea starii emotionale a altei persoane
- Verrbalizarea trairilor personale
Metode:
- Cooperarrea
- Exercitiul circular
Resurse:
- Jucarie de plus
Procedura:
- Toti participantii formeaza un cerc
- Formatorul ii roaga sa-si imagineze ca jucaria de plus este ca un cartof
- Participantii vor trasmite jucaria cit mai repede posibil unul altuia
- Este un joc de viteza foarte distractiv
Reflexie:
- Cum v-ati simtit ?
- Cind ati incaput sa va amuzati ?
- Care a fost punctul culminant?
Activitatea 16
Rezultate asteptate:
- Constientizarea ca noi traim intr-o comunitate cu culturi diferite.
Metode utilizate:
- Explicatia
- Lectura complimentara
Procedura:
- Psihologul le propune participantilor sa citeasca sfaturile psihologului
- Reflecta individual
- Interpreteaza cele citite intr-o discutie in grup.
- Grupul completeaza enunturile prin exemple concrete.
- Diversitatea colectivului meu se caracterizeaza astfel...
- Diversitatea colectivului meu se manifesta prin....
- Diversitatea colectivului meu inseamna ...
- Ma simt responsabil de atmosfera din colectiv atunci cind ...
Reflexie:
- Ce va placut ?
- Cum v-ati simtit ?
- Asupra carui fapt ati reflectat?
Bibliografie :
1. Jefrey D.Smith, Cum să-ţi transformi ţelurile şi visele în realitate, Ed. Curtea
Veche, Bucureşti, 2008.
2. Olinescu, R. Despre emoţii şi stres. Bucureşti, Ed. 100+1 Grammar, 2004,
304 p.;
3. Gorincioi V. De la stres la sindromul arderii emoţionale. În: Studia Universitatis,
2008. nr 9(19). pp. 201-203.
4. Gorincioi V., Platon C. Stresul și sindromul arderii emoţionale la profesorii
universitari. În: Studia Universitatis, 2013. nr 1. pp. 224-228.
Anexe
Nr conflicte Comportamente Comportamente
specifice constructive
1 Discomfort
2 Incident
3 Neintelegere
4 Tensiune
5 Criza