Sunteți pe pagina 1din 3
r. EO f INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU CENTRALA DE INCENDIU FS4000 Imporatorsi stbulor autoriat -TELESYSTEM ar Pagina 2din3 1, Semnalizirile si butoanele centralei FS4000 4. Zondetichete linii/zone 2. _Indicatoare individuale Zone pentru conditie FOC ( rogu ) si DEFECT (galben) 3. Conditie FOC confirmaté pentru Centrala de Incendiu Distanté (rosu) 4. Indicator general Conditie FOC (rosu) 5. Indicator STOP/START lesiri (rosu) 6. Indicator DEFECT in/lesire monitorizaté dezactivaté (galben) 7. Indicator Defect Sistem(galben) 8. Indicator general pentru Conditie DEFECT (galben) 9. Indicator DEFECT alimentare energie electrici (galben) 10. Indicator DEFECT acumulatori Backup (galben) 14. Indicator DEFECT impaméntare (galben) 12. Indicator conditie TEST (galben) 13. Indicator componenté DEZACTIVATA (galben) 14, Indicator DEFECT in interfata de comunicare RS485 (galben) 15. Indicator Alimentare electrici (verde) 16. Buton RESETARE “INCENDIU” 17. Buton STOP/START lesiri 18, Indicator DEFECT in unitatea interné de alimentare dispozitive externe (galben) 19. Buton START/STOP Buzer 20. Indicator START/STOP Buzer (rosu) 21. Buton Test indicatoare si Buzer 22. Indicator Intérziere lesiri Incendiu (galben) 23. Cheie “Acces nivel 1” / “Acces nivel 2” Fig. 2. Indicatti si butoane ale centralei FS4000 Centrala de incendiu este in mod Lucru atunci cnd nu este tn conditie de Incendiu sau Defect. cel galben © Acesta ‘Tn modul Lucru sunt active cel mult doua indicatoare LED, cel verde din urma este activ numai dacé este setatd o intarziere pe iesirile centralei. Tmporators astrbuttor autorat ~TELESYSTEM 57 Pagina 3din3 Actiuni ale personalului de serviciu atunci cand a aparut o Conditie de Defect ‘Semnalizarile luminoase pentru diverse tipuri de defect sunt afigate in Fig. 1. Pentru orice conditie de Defect aparuté, buzerul intern al centralei va semnaliza acustic printr-un semnal intermitent. Pentru a opri semnalizarea sonora apasati butonul @ Dupa apasare, se va aprinde indicatorul “~| jar semnalul acustic va fi opr. © Dacd indicatorii luminosi 5 si 1.4 sunt aprinsi, verificati prezenta tensiunii de 220V ce alimenteazd centrala. Dacd alimentarea cu energie electricd a fost restabilit, indicatorul pentru conditii de Defect se va stinge + in toate celelaite cazuri de conditie de Defect, apasati butonul @oeneu 2 opri semnalul acustic al buzerului intern si anuntafi firma care se ocup8 de service-ul echipamentului. 4. Actiuni ale personalului de serviciu atunci cénd a aparut 0 Conditie de Foc ‘n cazul unei alarme de incendiu (conditie Foc) intr-una sau mai multe zone, buzerul centralei %, semnalizeazd acustic printr-un semnal acustic. Indicatorul ("si indicatorul individual al lniei aflate in alarma de Incendiu (pozitia 2 din Fig. 1) incep s8 lumineze intermitent. in acest caz vor f ‘ntreprinse urmstoarele msur 4.1 Rotiti cheia in povitia é Apasati butoanele @s @« semnalizarea buzerului si iesirile dispozitivelor externe se vor opri. 4.2 Cat mai repede posibil, verificati starea de incendiu in linia/zona indicaté (detectori de incendiu activati sau indicatoare de deasupra usli); 4.3 Optiuni pentru actiuni viitoare: © Dac’ nu exist nici un incendiu (lips fur, cdldur sau flacdra) iar activarea detectorului de incendiu este o alarma falsd, reveniti rapid la centrala de incendiu si apasati butonul Reset © Centrala de incendiu este setaté acum in Mod Lucru. Rotiti apoi cheia in pozitia é in cazul fn care apare o altd alarmé falsd in aceeasi zon8/zone si dispozitiv/dispozitive repetati pasul 4.1 si informati imediat firma care se ocupa de service-ul centrale. © in cazul in care starea de incendiu chiar exist’ (fum, céldurd sau flacdri), duceti-va ‘napoi la centrala de incendiu cat mai repede posibil si apasati butoanele @s Qe activarea sirenei sau a instalatiei de stingere. Urmériti apoi procedurile e in Codul de siguranté la Incendiu a zonei protejate, valabil in caz de incendiu. Dupa ce incendiul este stins, setati centrala in Mod Lucru: © Apisati butonul Orro treceti cheia in pozitia é 5. Actiuni ale personalulul de serviciu pentru o evacuare fortata: ‘in cazul unei situatii ce necesita evacuarea de urgent’ iar centrala de incendiu este in mod Lucru, Se vor intreprinde urmatorii pasi © Deblocati centrala prin rotirea cheii in pozitia é © Apasati butonul F iesirile monitorizate, pentru conditie de Foc, vor fi activate fortat. Innporator sl dtibatoravionat ~TELESYSTEM ar