Sunteți pe pagina 1din 3

PREGĂTIRE BAC 22 Subiectul I 30 puncte

A. Precizaţi: 1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I; 2. numele oraşului - capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10. 4puncte
B. Scrieţi, pe foaie răspunsurile corecte: 6 puncte:
1. Statul marcat, pe hartă, cu E se află situat în Peninsula …
2. Are deschidere la M Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera...
3. Fluviul Tamisa străbate orasul, marcat, pe hartă, cu numărul ..
C. Scrieţi, pe foaie răspunsul corect: 10 puncte
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte:
a. Albania b. Bulgaria c. Grecia d. Macedonia
2. Nu are ieşire la Oceanul Planetar statul marcat, pe hartă, cu
litera: a. A b. F c. H d. J
3. Munţii Alpi sunt situaţi şi pe teritoriul statului marcat, pe
hartă, cu litera: a. A b. B c. F d. I
4. Fluviul Dunarea, străbate oraşul –capitală marcat, pe hartă, cu
numărul: a. 3 b. 6 c. 13 d. 15
5. Viticultura este specifică statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. J d. F
Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu
Dşi cu litera G. 6puncte
E. Precizaţi două cauze ale repartiţiei inegale a populaţiei în
Europa. 4 puncte

SUBIECTUL II 30 puncte
A. Precizați: 1. numele unităţi de relief marcată, pe hartă, cu
litera C; 2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12. 4pct
eţi, pe foaie răspunsurile corecte: 6p
1. Circuri glaciare există în unitatea de relief marcată, cu litera ...
2. Dâmboviţa este afluentul râului marcat, pe hartă, cu numărul .
3. Cele mai reduse cantităţi de precipitaţii se înregistrează în
unitatea de relief marcată, pe hartă,cu litera ...
eţi, pe foaie răspunsul corect: 10p
1. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera H are etaj
climatic : a. alpin b. de câmpie c. de dealuri înalte d. de deltă
2. Din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera F se extrage:
a. argint b. fier şi marmură c. petrol d. sare
3.Vegetaţia de silvostepă este specifică unităţii de relief marcate,
cu litera: a. C b.E c.G d. H
4. Pescuitul este ocupaţia locuitorilor din unitatea de relief
marcată, cu litera: a. C b. D c. F d. G
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numeşte:
a. Craiova b. Piteşti c. Ploieşti d. Târgovişte
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful
Podişului Dobrogei şi relieful Podişului Mehedinţi. 6puncte
E. Precizaţi: 1. o cauză care determină diversitatea resurselor de
subsol din Munţii Apuseni. 2. un factor care determină lipsa
lacurilor glaciare în Carpaţii Curburii. 4 puncte

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 017


Reprezentarea grafică prezintă evoluţia debitelor medii lunare ale unui râu ce
străbate teritoriul României.
A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a debitului şi luna în care se înregistrează; 2.
valoarea minimă a debitului şi luna în care se înregistrează. 4 puncte
B. Precizaţi: 1. două cauze ale creşterii debitului în intervalul martie - mai;
2. un factor care determină debitele reduse din intervalul septembrie –
decembrie. 6 puncte
C. Pentru Franţa, precizaţi: 1. trei unităţi de relief; 2. două resurse de subsol;
3. două
ramuri industriale care se dezvoltă pe baza resurselor precizate mai
sus;
4. un tip de climă; 5. două oraşe-port maritime;10 puncte
D. Se dă următorul tabel:
1. Scrieţi pe foaie, valoarea densităţii medii a populaţiei, calculată
pentru fiecare stat din tabel. 2. Precizaţi o cauză care să explice
diferenţele care apar între cele două state, referitor la densitatea
medie a populaţiei. 6 pct
E. Prezentaţi două argumente care să susţină afirmaţia: “Clima Ucrainei are un caracter continental”. 4 puncte
BAREM DECORECTARE
SUBIECTUL I 30 PUNCTE
A. Se acorda cate 2p pentru fiecare raspuns corect: 1. I - Elvetia; 2. 10 - Lisabona.
B. Se acorda cate 2p pentru fiecare spatiu completat coreijt: 1.- Balcanica; 2 — J: 3 — 2.
C. Se acorda c§te 2p pentru fiecare raspuns corect: 1. d; 2. c; 3. d; 4. c; 5. a.
D. Se acorda 6p pentru 3 deosebiri (cate 2p pentru fiecare deosebire enuntata corect; pentru raspuns incomplet se
acorda cate lp). De exemplu:
1. in tara marcata, pe harta, cu litera D (Irlanda) este o clima temperat oceanică, iar in tara marcata, pe harta, cu
litera G (RepublicMoldova) este o clima temperat continentală;
3. in tara marcata, pe harta, cu litera D (Irlanda) amplitudinile termice sunt mai reduse decit in tara marcata, pe
harta, cu litera G (Republica Moldova) unde se inregistreaza amplitudini termice ridicate; . ,'
4. in tara marcata, pe harta, cu litera D (Irlanda) sunt specifice Vanturile de Vest, iar in tara marcata, pe harta, cu
litera G (Republica Moldova) este specific Crivațul.
E. Se acorda 4p pentru precizarea corecta a; doua cauze. De exemplu:
5. condifiile fizico-geografice variate (relief, clima, sol, hidrografie);
6. nivelul diferit de dezvoltare economica a statelor și regiunilor din Europa;
7. evoluția diferita istorica și politica a statelor;. -
8. mișcarea naturala mișcarea migratorie diferite.

SUBIECTUL II 30 PUNCTE
A. Se acorda cate 2p pentru fiecare raspuns corect:
1. C-.Delta Dunarii; 2. 12 - Crișul Alb.
B. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare spatiu completat corect: 1 - D; 2 - 10; 3 - C.
C. Se acorda cate 2p pentru fiecare rSspuns cbrect: 1. c; 2. b; 3. b; 4. a; 5. d.
D. Se acorda 6 puncte, cate 2 puncte pentru fiecare deosebire și asemanare enuntata corect (pentru fiecare
raspuns intomplet se acorda cate lp):
Deosebiri:
1 - Podișul Dobrogei s-a format in orogenezele Caledoniană și hercinica, pe cand Podișul Me- hedinti s-a
format o data cu Carpatii, in orogeneza alpina; .
2 - Podi$ul Dobrogei este alcatuit din §isturi verzi, granite, pe cand in Podi§ul Mehedinti predomina, in
alcatuirea petrografica, calcarele;
Asemanare:
1. - In ambele unitati de relief exista relief carstic, mult mai bine dezvoltat insă in Podișul Mehedinti.
E. Se acorda 4 puncte, cate 2 puncte pentru fiecare explicate corecta:
1. Diversitatea resurselor de subsol din Muntii Apuseni se explica prin modul de formare (cutare și
magmatism) și prin diversitatea alcatuirii petrografice;
2. Altitudinile sub 2000 m din Carpati Curburii nu au permis formarea reliefului glaciar, respectiv a
lacurilor glaciare.
SUBIECTUL III 30 PUNCTE
A. Se acorda 4p pentru precizarea corecta a cerintelor:
1. 325 m /s; luna mai; 2. 50-52 m3/s; luna oCtombrie. '
B. Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect:
1. ploile de primavara; topirea zapezii;
2. racirea climei și regimul precipitatiilor (in general solide in timpul iernii).
C. Se acorda l0p pentru precizarea corecta a cerintelor:
1. Muntii Alpi, Muntii Pirinei, Bazinul Parisului 3p;
2. fier, carbune — 2p;
3. industria metalurgiei feroase; industria energetica- 2p;
4. temperat-oceanicaif lp;
5. Marsilia, Le Havre, DunkerqUe - 2p;
D. D. Se acorda 6p, cate 2p pentru fiecare raspuns corect: 1. cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect:
Finlanda: 15,47 loc/km2; Bulgaria: 66,58 loc/km2.
2 - cate 2 puncte pentru un raspuns corect:
- suprafata Bulgariei este mai mica și populapa este mai numeroasa decat cea a Finlandei; Bulgaria are un climat
mai favorabil locuirii populatiei (temperat continental), pe cand Finlanda are un, climat mai rece aflat sub influenta
Vanturilor polare.
E. Se acorda 4 puncte (cate 2p pentru fiecare factor enuntat corect), astfel:.
- precipitatii reduse; temperaturi ridicate vara §i scazute iarna; influenta Crivatului;
- departarea fata de ocean accentueaza caracterul continental al climatului etc. (Se accepta orice alte
formulari sau enunturi corecte ^tiinfific.)