Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerinta „A1” a proiectului


„CONSTRUIRE HALA, ATELIER AUTO, SEDIU FIRMA”

1. Date de identificare.

Proiectant arhitectura : arh. Vladislau Lacatusu


Proiectant rezistenta : ing. IULIAN CRUPA
Beneficiar – Cososchi Florin
Data prezentarii pentru verificare – 16.09.2006

2. Caracteristicile principale ale constructiei.


Constructia este situata in judetul Iasi,satul Miroslava, beneficiara fiind
Cososchi Florin
Regimul de inaltime: parter.
Inaltimea parterului este de 4.50 m.
Clasa de importanta este IV ( =0,8 ) iar categoria de importanta este
normala "C".
Conform normativului P100/92, amplasamentul se afla in zona seismica
"C" avind Ks=0,20 si perioada de colt Tc=1,0 s.
Amplasamentul se incadreaza in :
 zona climatica II - STAS 1907/91;
 zona " C " din punct de vedere al actiunii date de zapada - STAS 10101 / 21-
92;
 zona " C " din punct de vedere al actiunii date de vânt - STAS 10101 / 20-90.
Infrastructura se va realiza sub forma unei fundatii continue sub sirurile
de stilpi cu talpa din beton simplu clasa Bc7,5 ( C6/7,5 ) si elevatie din beton
clasa Bc15 ( C12/15 ) armata cu centuri la partea superioara si inferioara pe
toata lungimea.
Armarea se va realiza cu otel PC52 si OB37. Elevatiile fundatiilor se vor
executa in grosime de 30 cm atit la interior cit si la exterior si vor fi armate cu
bare independente.

Conform studiului geotehnic, terenul de pe amplasament are urmatoarele


caracteristici:
- sol vegetal cu umpluturi din material local, de natura unor prafuri argiloase –
argile prăfoase, cu grosime de la 0,6m (F1)
- argilă grasă contractilă galben cafenie sau vineţie, plastic vârtoasă în grosimi
de 1.4 metri;
- praf nisipos cu trecere în nisip saturat, strat în grosimi de 2.0 m;
argilă marnoasă interceptată la adâncimi 5,0m dar care prezintă un orizont
degradat "in situ" în grosimi de 2 metri.
-apa subterana este prezenta la adincimea de 2.50  3.00 m de la CTN, are un
caracter ascensional direct dependent de volumul precipitatiilor si nu prezinta
agresivitate sulfatica sau magneziana.
-adâncimea de inghet este de 0.90 m fata de suprafata terenului natural
( STAS 6054-77)
-fundarea constructiei se va realiza in stratul de argila grasa contractila
virtoasa sensibila la umezire grupa A cu o adincime de patrundere de minim 20
cm.
Capacitatea portanta a terenului de fundare calculata conform STAS 3300/2-
85 pentru fundatii de 0,70 latime si adincimi de fundare de 1,50 m de la CTA este
urmatoarea:
* pentru gruparea fundamentala p plastic = p limita = 160 Kpa
* pentru gruparea speciala p critic = 220 Kpa
Structura de rezistenta este alcatuita din cadre cu stilpi si grinzi din
profile metalice dispuse dupa ambele directii ortogonale. Peretii de umplutura
sint realizati din panouri tip SENDWICH si au la exterior grosimea de 10 cm iar
cei interior de 15 cm . Peretii interiori se realizeaza din elemente de tip usor
(pereti RIGIPS)
Stilpii au diametrul de 20 cm cu grosimea inimii de 5 mm iar grinzile din
profile U 10cm
Materiale utilizate in stilpi si grinzi vor fi : OL 45
Scara exterioara dintre parter si etaj , se va realiza din materiale
metalice.

Acoperisul peste etaj este de tip sarpanta cu panta de 22%.

3.Documentatia care se prezinta la verificare

3.1 Structura
A. Piese scrise:
Memoriu tehnic rezistenta .

B. Piese desenate:
R1 – R4

4. Concluzii asupra verificarii


In urma verificarii proiectului se constata ca structura de rezistenta propusa
satisface exigentele privind rezistenta si stabilitatea, in acord cu prevederile
cuprinse in normativele si STAS-urile in vigoare precum si in Legea 10 / 1995.

Am primit 3 ( trei ) exemplare Am predat 3 ( trei ) exemplare


Beneficiar : Proiectant: Verificator tehnic
atestat
Cososchi Florin arh. CURELARU DORIN MLPTL (1342; A1,
A11)
Ing. IULIAN CRUPA Prof.Dr. Ing. Paulica
Raileanu