Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
CLASA:
ŞCOALA:
OBIECTUL:
SUBIECTUL: Grupa I -
Grupa II –
OBIECTIVUL FUNDAMENTAL (COMPETENŢA):
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Gr. I: - O1:
- O2:
- O3:
Gr. II: - O1:
- O2:
- O3:
STRATEGIA DIDACTICĂ – METODE ŞI PROCEDEE:
- metode didactice:
- resurse materiale:
TIPUL LECŢIEI:
Prof. psihopedagog:
CONŢINUTURI OBIECTIVE ACTIVITATEA DE RESURSE
ETAPE EVALUARE
DETALIERI OPERAŢIONALE ÎNVĂŢARE DIDACTICE

1. Pregătirea
pentru activitate.

2. Reactualizarea Grupa I:
cunoştinţelor
anterioare.
Grupa II:

3. Anunţarea Grupa I –
titlului lecţiei. Grupa II –
4. Desfăşurarea Grupa I:
activităţii. Grupa II:

5. Concluzii,
aprecieri.

2
Anexa

”dacă este nevoie”