Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Propunătoare: Militaru Cosmina

Profesor metodist : Vasile Vasile

Şcoala:

Clasa: a III-a

Data:18.01.2016

Ora: a IV-a

Nume: Militaru

Prenume:Cosmina

Tipul lecţiei :Formare de deprinderi şi dobândire de cunoştinţe

Subiectul lecţiei:

1. teoretic: sunetul şi nota LA (să-l cânte , recunoască, citească)

2. practic-interpretare: ,,Greierele’’

3. audiţie: Răţoiul – muzică Cristian Alivej text Marin Stere (cântare după auz pe negativ- CD)

Premise teoretice: elevii cunosc sunetele notele : DO, RE, MI, FA, SOL.

Premise practice: elevii pot cânta anumite cântecele cu sunetele amintite

I.Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţilor interpretative

Obiectiv operaţional: Pe parcursul şi la sfârşitul orei elevii vor fi capabili să interpreteye şi să cânte pe
note cântecul ,,Ploaia’’

II. Obiectiv cadru: Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea culturii muzicale

Obiectiv operaţional: Pe parcursul şi la sfârşitul orei elevii vor fi capabili să înţeleagă specificul
copilăresc al fragmentului audiat

III.Obiectiv cadru: Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical


Obiectiv operaţional: Pe parcursul şi la sfârşitul orei elevii vor fi capabili să cunoască cum se scrie,
cum se citeşte, cum se cântă nota ,,LA’’

IV. Obiectiv cadru: Cultivarea sensibilităţii , a fanteziei, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale

Obiectiv operaţional: Pe parcursul şi la sfârşitul orei elevii vor fi capabili să găsească alte cântece care
conţin nota ,,LA’’.

Material didactic:- planşă cu ilustraţii corespunzătoare conţinutului de idei al cântecului ,,Ploaia’’

-planşă cu scăriţa melodică a cântecului (scăriţa cu LA, SOL, MI)

-CD

Metode şi procedee: audiţia , conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia


NR. Secvenţele activităţii didactice Desfăşurarea secvenţelor didactice Aproximare timp
Crt.

1 Pregătirea clasei Ţinuta :spatele drept , rezemat de 2 minute


Organizarea elevilor şi anunţarea tipului scaun, mâinile lejer pe lângă corps au
de lecţie. pe genunchi.
Respiraţie: tragerea umerilor înapoi,
pieptul în faţă, sunetele se emit pe
expiraţie.
2 Pregătirea muzicală a elevilor Se fac diferite exerciţii de respiraţie: 3 minute
,,inspirăm’’ , ,,expirăm’’ sunetul pe
vocala ,,u’’
,,Mirosim florile’’
,,Suflăm frunzele’’
3 Verificarea lecţiei precedente Se adresează elevilor întrebări legate 10 minute
de cele 3 elemente ale subiectului
lecţiei anterioare(sunetul şi nota SOL)
Întrebările vizează aspectul :
-teoretic ,,pe ce linie a portativului se
scrie nota care reprezintă sunetul SOL’’
-practic: solfegierea cântecului ,,De-a
soldaţii’’ (pagina 35) Anexa 1
-audiţie: audierea cântecului audiat
anterior.

4 Prezentarea noului conţinut Se realizează prin ghicitoarea: 2 minute


Moment intuitiv ,,Pomi şi iarbă , flori şi fluturi
Sunteţi pregătiţi de-o baie?
Staţi aşa căci iată vine
Să vă spele iar o …….’’

Li se prezintă elevilor scăriţa


muzicală(Anexa 2)

5 Titlul lecţiei Conversaţie, observaţie 3 minute


Astăzi vom învăţa o altă notă muzicală,
este ,,sora’’ notelor pe care le-aţi
învăţat deja , ea redă sunetul ,,LA’’
Şi este aşezată pe al doilea rând al scării
muzicale.
Toate acestea le vom fixa cu ajutorul
unui cântecel care se numeşte ,,Ploaia’’
6 Analiza şi explicarea noilor elemente în Se solfegiază cântecul propus , se cântă 2 minute
exemplul propus pentru învăţare şi se discută versurile acestuia (Anexa
3).
Totodată se explică utilizarea şi
prezenţa noii note , respectiv noului
sunet întâlnit ,,LA’’.

7 Însuşirea noii lucrări muzicale Demonstraţia: 8 minute


Însuşirea noului cântec se realizează
astfel:
-se cântă ca model cântecul(copiii îl
repetă o dată sau de două ori)
-se repetă melodia , înlocuid silabele
cântecului cu numele sunetelor de pe
scăriţa muzicală)
-citire ritmică
-Ce sunete recunoaşteţi?(MI, SOL, LA)
-se pune accent pe noul sunet , astfel
elevii intonează noul sunet după
modelul propunătoarei.
8 Aplicarea, exersarea noutăţilor în diferite Conversaţia , demonstraţia.
exerciţii , exemple şi audiţii. Audiţie Răţoiul-muzică Cristian Alivej

9 Fixarea şi evaluarea cunoştinţelor Conversaţia euristică: 5 minute


priceperilor şi deprinderilor Cum se numeşte sunetul şi nota
învăţată azi? LA
Cum se numeşte cântecelul învăţat?
(Ploaia)
Se repetă cântecul învăţat.

10 Concluziile lecţiei şi teme pentru lecţia Astăzi am învăţat sunetul şi nota ,,LA’’, 5 minute
viitoare am solfegiat cântecul ,,Ploaia’’, şi am
ascultat ,,Răţoiul’’ de Cristian Alivej.
Pentru data viitoare trebuie să gasiţi şi
alte cântece care conţin sunetul şi nota
,,LA’’.
Sunetul şi nota LA
Audiţie Răţoiul – muzica Cristian Alivej text Marin Stere