Sunteți pe pagina 1din 3

Nume si prenume……………………

Clasa………………

Test initial clasa a VII-a

1. Ce este procesul tehnologic de realizare a unui produs?

2. Daţi câte două exemple de produse realizate din:


a) metal
b) plastic
c) cauciuc
d) sticlă

3. Produsele enumerate mai jos, sunt făcute din materialele:


a) mănuşile chirurgicale
b) cablurile electrice
c) farfuriile de unică folosinţă
d) vasele termorezistente (Yena)

4. Daţi două exemple de mijloace de comunicare la distanţă între două persoane.

5. Enumerați patru mijloace de transport pentru persoare.

6. Dați o explicație a modului cum poate fi poluat mediul datorită circulației avioanelor.

7. Gazul metan este transportat prin .................

8. Pentru a putea conduce autovehicole pe drumurile publice, trebuie respectate ...............

9. Ziarele, emisiunile TV și radio sunt mijloace de comunicare .................


Barem de corectare Test inițial clasa a VIIa

1. Totalitatea operațiilor prin care materia primă este transformată în produs finit. 1p
2. Dați câte un exemplu de produse realizate din: 0,25p x 4 = 1p
a. Metal - tacâmuri, scule, mașini;
b. Plastic – folie, jucării, lambriu;
c. Cauciuc – mingi, garou, gumă de mestecat;
d. Sticlă – pahare, geamuri, ambalaje;
3. Produsele enumerate mai jos, sunt făcute din materialele: 0,25p x 4 = 1p
a. mănușile chirurgicale - cauciuc
b. cablurile electrice – metal
c. farfuriile de unică folosință - plastic
d. vasele termorezistente (Yena) - sticlă
4. Mijloace de comunicare la distanță între două persoane: internet, telefon, scrisori, fax.
0,5p x 2 = 1p
5. Mijloace de transport pentru persoare: autobuz, tramvai, vaporaș, avion. 0,25p x 4 = 1p
6. Datorită circulației avioanelor, mediul poate fi poluat sonor . 1p
7. Gazul metan este transportat prin conducte.
8. Pentru a putea conduce autovehicole pe drumurile publice, trebuie respectate semnele de
circulație. 1p
9. Ziarele, emisiunile TV și radio sunt mijloace de comunicare în masă. 1p
PO 1p
Total 10 p
Fişă de evaluare a testului- clasa a VII-a
Data.......................... profesor: Coconcea Elena
Clasa .......................

COMPETENŢELE EVALUĂRII:
1. Definirea noţiunii de proces tehnologic.
2. Indicarea a câte două produse confecţionate din anumite materiale.
3. Recunoaşterea materialului din care sunt confecţionate anumite produse
4. Identificarea a două mijloace de comunicare la distanţă.
5. Identificarea a patru mijloace de transport pentru persoane.
6. Cunoaşterea modului în care avioanele poluează mediul
7. Cunoaşterea transporturilor speciale.
8. Cunoaşterea regulilor de deplasare a autovehicolelor şi pietonilor pe drumurile publice.
9. Identificarea mijloacelor de comunicare in masă

Competenţe O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9
Câţi elevi au realizat competenţele propuse
Câţi elevi n-au realizat competenţele propuse
Punctajul acordat pe fiecare competenţă
Nota acordată
Număr de elevi
Realizarea competenţelor
TOTAL

MEDIA CLASEI ............................

OBSERVAŢIE: Se va anexa cuprinsul testului de evaluare cu rezolvare şi punctaj pentru fiecare


secvenţă de rezolvare.

GREŞELI TIPICE:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

PROPUNERI DE RECUPERARE
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................