Sunteți pe pagina 1din 3

OPERATII PREGATITOARE PENTRU DESENARE CAD

Începerea unui desen nou, în cazul în care nu se apeleaza la un desen prototip (template),
presupune executarea mai multor operatii, printre care:
- alegerea marimii formatului în care se încadreaza desenul;
- alegerea unitatilor de masura;
În AutoCAD introducerea datelor se face în adevarata marime (unitati de desenare),
având posibilitatea ca la imprimare sa se precizeze scara si marimea formatului.

Stabilirea unitatilor (UNITS, DDUNITS)


Comanda UNITS sau DDUNITS permite stabilirea unitatilor si a conventiilor de
masurare ce vor fi utilizate în desenul respectiv.

Stabilirea formatului alocat desenului (LIMITS)


Comanda LIMITS permite stabilirea limitelor în care se realizeaza desenul, respectiv,
a spatiului rectangular, precizat prin coordonatele (x, y) ale doua colturi opuse - stânga-jos si
dreapta-sus, precum si activarea (ON) sau dezactivarea (OFF) posibilitatii de desenare în
afara limitelor. Ceea ce apare pe ecran, la un moment dat, nu reprezinta întotdeauna spatial
alocat prin comanda LIMITS. Acest spatiu, afisat, poate fi modificat, dupa dorinta, cu comenzile
ZOOM si PAN.
Pentru afisarea în întregime a spatiului alocat, trebuie introdusa comanda ZOOM, optiunea All.

INTRODUCEREA COORDONATELOR
Majoritatea comenzilor AutoCAD cer specificarea unor puncte în scopul desenarii sau
editarii unor obiecte (linii, cercuri, arce de cerc, etc.). Exemple de astfel de cereri sunt:
From point: , Center point: etc.
În continuare sunt prezentate metodele de specificare a coordonatelor unui punct.

 Cu ajutorul mouse-ului

Se deplaseaza cursorul în punctul dorit si se apasa butonul "pick" al mouse-ului la


fiecare cerere din dialogul comenzii (în general butonul "pick" este butonul din stânga;
apasarea butonului drept are acelasi efect ca si apasarea tastei [ENTER]).

 Coordonate absolute
Un punct este definit pe desen prin specificarea coordonatelor sale x, y, separate prin
virgula (pentru virgula zecimala se foloseste simbolul ".").
 Coordonate relative carteziene
Punctul este definit prin raportarea lui fata de un punct curent (cel care a fost precizat în
ultima operatie grafica).
Coordonatele relative carteziene se introduc sub forma: @Δx,Δy
(ex. @60,30).

 Coordonate relative polare

Punctul este raportat fata de punctul curent cu ajutorul coordonatelor polare (raza si unghi).
În AutoCAD unghiurile se masoara, în mod normal, în grade si în sens trigonometric.
Coordonatele relative carteziene se introduc sub urmatoarea forma:@ R< (ex. @65<30).

DESENAREA SEGMENTELOR DE DREAPTA (LINE)


Comanda LINE permite trasarea unei linii formata din segmente de dreapta, fiecare segment
fiind un obiect separat.
Comanda poate fi aleasa: din meniul derulant Draw, din bara mobila cu instrumente
Draw, de la tastatura prin indicarea numelui în dreptul promptului Command.
Modul ORTHO forteaza trasarea liniilor dupa directii ortogonale.
Activarea/dezactivarea modului ORTHO se poate face prin apasari succesive ale tastei
functionale [F8]. Butonul ORTHO, apasat în linia de stare, confirma activarea acestuia.
Pentru exemplificare, se prezinta în continuare întregul dialog:
Command: line
Specify first point: 100,100
Specify next point or [Undo]: @0,40
Specify next point or [Undo]: @38,30
Specify next point or [Close/Undo]: @0,35
Specify next point or [Close/Undo]: @61.5,0
Specify next point or [Close/Undo]: @70<-30 (sau @70<330)
Specify next point or [Close/Undo]: @-35.5,-50
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-20
Specify next point or [Close/Undo]: c