Sunteți pe pagina 1din 6

PROPUNĂTOR

23 IanuariE 2014
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere şi orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
UNITATEA TEMATICĂ: În lumea necuvântătoarelor
SUBIECTUL: Emoţii şi comportamente
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoştinţelor
DURATA: 35 minute + 15 minute activitate recreativă
COMPETENŢE SPECIFICE:
DP:
1.1. – Identificarea unor trăsături personale elementare;
2.1. – Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare;
CLR:
2.2. – Transmiterea unor informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin
mesaje scurte;
AVAP:
2.2. – Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor
vizuale.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali;
O2 – să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;
O3 – să identifice propriile emoţii în diverse situaţii;
O4 – să simbolizeze grafic o bucurie sau o tristeţe;
RESURSE:
a) Procedurale: conversaţia, expunerea, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic;

b) Materiale: calendarul naturii, planşe, imagini din poveşti, cutie, bileţele, foi,

creioane, carioci, 4 baloane, cartonaşe cu emoticoane


c) Organizatorice: frontal, individual

FORME DE EVALUARE:
- observare sistematică;
- apreciere verbală;
BIBLIOGRAFIE:
Programa şcolară pentru clasa pregătitoare aprobată de MEN,
nr. 3418/19.03.2013;
Suport de curs – Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru
formarea competenţelor cheie la şcolarii mici, MECTS, 2012;
Alexandra Mantea, Clara Ruse, Claudia Matache - Dezvoltare personală, clasa
pregătitoare, Editura Delta Cart Educaţional - Piteşti
ETAPELE RESURSE
Ob.
op.
LECŢIEI DESFĂŞURAREA LECŢIEI Ev
(dozare) materiale procedurale organizatorice

Pregătirea materialelor necesare pentru


desfăşurarea lecţiei.
1. Moment Elevii sunt aşezaţi în semicerc pe covor pentru
Întâlnirea de dimineaţă: calendarul ob
organizatoric conversaţia frontal sist
naturii
(10 min.) - joc de intrat în atmosferă
- prezenţa, identificarea zilei, precizarea
datei, meteo, mesajul zilei
Se prezintă la tablă 3 imagini (Anexa 1)în care un
copil hrăneşte o pisică, alta în care mângâie pisica
şi a treia în care trage pisica de coadă. Se
2. Captarea
O1 formulează enunţuri pe baza imaginilor prezentate conversaţia apr
atenţiei 3 imagini frontal ve
O2 şi se discută despre setimentele pe care le exerciţiul
(5 min.)
provoacă fiecare imagine elevilor. Elevii vor
desena în colţul fiecărei imagini un simbol
potrivit emoţiei sugerate.
3. Anunţarea
Se anunţă tema lecţiei (Emoţii şi comportamente -
temei şi
Denumirea emoţiilor trăite de personaje date în
enunţarea expunerea frontal
diferite situaţii) şi se enunţă o parte dintre
obiectivelor
obiective.
(1 min.)
Într-un plic se află mai multe planşe ilustrând
O1 secvenţe din diverse poveşti cunoscute (Anexa 2).
Elevii vor scoate din plic planşele pe rând, vor
O2
recunoaşte poveştile din care fac parte, vor
povesti pe scurt momentele ilustrate şi vor stabili
cu ajutorul altor colegi ce emoţii a trăit fiecare
4.Dirijarea personaj ilustrat.
conversaţia ob
consolidării Ex. – “Cei trei purceluşi” – veseli când se jucau plic sist
explicaţia frontal ap
cunoştinţelor toată vara fără nicio grijă, speriaţi când lupul planşe
exerciţiul v
(15 min.) dărâma căsuţa;
– “Capra cu trei iezi” – capra veselă la plecare
gândindu-se că iezii sunt ascultători, tristă la
întoarcere
– “Fata babei şi fata moşneagului” – fata babei
speriată de ceea ce găseşte în cufărul ales, fata
moşneagului veselă că îşi bucură tatăl.
Jocul " Cutiuţa cu surprize "
Se solicită copiilor să extragă dintr-o cutiuţă un cutie
bileţel (este redată o faţă bucuroasă sau tristă). bileţele conversaţia,
5. Obţinerea
O3 foi, explicaţia, frontal ob
performanţelor sist
O4 Pe rând, fiecare copil îşi va exprima verbal o creioane, jocul didactic individual
(5 min.)
bucurie sau o supărare, apoi o vor simboliza carioci
grafic prin desen. Desenele astfel realizate vor fi 2 planşe
expuse pe două planşe reprezentative
Joc: Balonaşe vesele şi triste
Pe 4 baloane umflate în prealabil sunt desenate
cele 4 feţe ce exprimă diferite stări: bucurie,
O1 conversaţia,
tristeţe, furie, mirare. Baloanele sunt aruncate în
O2 aer, iar elevii care le prind trebuie să identifice explicaţia,
frontal ob
O3 stările emoţionale şi să confere etichete verbale baloane jocul didactic sist
individual
acestor stări.
6. Activitate în Joc cu emoticoane
ANEXA 1
ANEXA 2