Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULARE

Literele a A, m M, n N, u U, i I, e E , r R

1. Scriind de la sfârşit spre început, obţii silabe şi cuvinte noi :

an ---- in ---

arama ---- amar ---

iar --- ani ---

2. Desparte în silabe cuvintele :

amar - iarna -

Marin - mire -

Irina - urmare -

5. Completează propoziţiile :

Ina ______________________________________ .
_________________________________________ nai .
__________________ are ________________________ .

3. Formează propoziţii punând în ordine cuvintele şi scrie-le:


a ) mere , ei , au , rumene .
b ) e , irina , rea , nu , mereu .
c ) ia , Maria , nai , un .

4. Combină literele ca să obţii cuvinte !

e, a, n -- e, m , e, r --

r, I, i, n, a -- a, r, i, u, e --