Sunteți pe pagina 1din 3

Teme pentru prezentări la Disciplina INSTITUȚII ȘI INSTRUMENTE DE

FINANȚARE

anul univ. 2016-2017

Instituții de Finanțare:

1. Relațiile FMI cu diferite țări: România, Ungaria, Islanda, Argentina, Mexic,


Rusia, etc (www.imf.org)
2. Clubul de la Paris (www.clubdeparis.org, www.clubdeparis.fr)
3. Clubul de la Londra
4. Clubul de la Roma (www.clubofrome.org)
5. Finanțari acordate de instituțiile Băncii Mondiale: BIRD, AID, CFI.
(www.worldbank.org)
6. BEI (www.eib.org)
7. BERD (www.ebrd.org)
8. FED (www.federalreserve.gov)
9. Nordic Investment Bank ( www.nib.int)
10.Bank of International Settlements (www.bis.org)
11.Council of Europe Development Bank (www.coebank.org )
12.Black Sea Trade and Development Bank (www.bstdb.org)
13.Islamic Development Bank (www.isdb.org)

Instrumente de Finanțare:

1. FEDER Fondul European de Dezvoltare Regională


(http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/funding)
2. FSE Fondul Social European
(http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/funding)
3. FC Fondul de Coeziune (http://ec.europa.eu/regional_policy/EN/funding)
4. FEADR Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Durabilă
(ec.europa.eu/agriculture/rural-development.../index_en.htm)
5. FEP Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime
(https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_en )
6. JASPERS (www.jaspers-europa-info.org )
7. JESSICA (www.jessica.europa.eu/)
8. JEREMIE (ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/special-support-
instruments/jeremie)
9. JASMINE (ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/special-support-
instruments/jasmine)
10.Prezentarea unor proiecte implementate sau în curs de implementare pe o
axa prioritară a unui program operațional în România pe perioadele de
programare 2014-2020 sau 2007-2013:
- POR Programul Operațional Regional 2014-2020 si POR 2013-2013
(www.inforegio.ro, www.mdrap.ro)
- POCU Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 - POSDRU
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
- POIM Programul Operațional Infrastructura MARE 2014-2020 - POS
Transporturi și POS Mediu 2007-2013
- POC Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 - POSCEE
Creșterea Competitivității Economice 2007-2013
- POCA Capacitate Administrativă - PO DCA Dezvoltarea Capacității
Administrative 2007-2013 (http://www.fonduriadministratie.ro,
http://poca.ro/)
- POAT Asistență Tehnică 2014-2020 si POAT 2007-2013
- Programele operaționale de Cooperare Transfrontalieră:
o România-Bulgaria
o Ungaria-România
o România-Ucraina
o România -Moldova
o Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
o România-Serbia
o În Bazinul Mării Negre
- Programul de Cooperare Transnațională Europa de Sud Est
- Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG V
- Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2020
- Programul de Cooperare Teritoriala INTERACT III
- Programul de Cooperare Interregionala URBACT III
(www.fonduri-ue.ro, www.fonduri-structurale.ro, www.finantare.ro)
- Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime 20014-2020 si
POP 2007-2013 (www.madr.ro)
- Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 si PNDR 2007-2013
(www.madr.ro)

11.Prezentarea unor proiecte finanțate în România prin fondurile pre-adererare:


PHARE, ISPA și SAPARD sau în țările candidate la UE prin IPA
12.Analize comparative ale programelor operaționale pentru perioada de
programare 2007-2013 si 2014-2020 dpdv al alocării si structurii pe axe
prioritare si domenii.
13.Alte mecanisme de finanțare: Granturi Norvegiene, SEE, Programul de
Cooperare Româno-Elvețian, Mecanismul pentru Interconectarea Europei
(www.fonduri-ue.ro, www.fonduri-structurale.ro www.finantare.ro)

NOTA tematica este orientativă , nu exclusivă!

Proiectul trebuie să aibă o amprentă personală, vizibilă atât în introducere unde


faceți motivația alegerii temei și modalitatea de abordare, precum și descrierea
scopului urmărit, dar trebuie să fie vizibilă și în partea de final respectiv în
concluziile pe care le expuneți. Sursele bibliografice pe care le folosiți trebuie să se
regăsească și în textul proiectului, prin urmare nu atașați o lista lungă de titluri la
final, dacă n-ați dat măcar „o geană” asupra lor .