Sunteți pe pagina 1din 2

______________________

1) Citește:
 în ­ că  în ­ ca ­ pe în ­ ce ­ pe  în ­ tre ­ ce ­ re împreună

 în ­ să  î ­ nal ­ te în ­ co ­ lo  în ­ tu ­ ne ­ că împărăteasă

 în ­ tre  în ­ coa ­ ce în ­ cear ­ că  în ­ tu ­ ne ­ ric împarte

 î ­ not  în ­tă ­ rit în ­ cur ­ că  î ­ na ­ in – te întunecoasă

 î ­ nalt  în ­ tris ­ tat î ­ noa ­ tă  î ­ no ­ tă ­ tor îndepărtat

 în ­ cet  îm ­ pă ­ rat în ­ so ­ rit  în ­ ti ­ ne ­ rit împreună

 în ­ cep  îm ­ pă ­ cat în ­ do ­ it  în ­ cer ­ ca ­ re împiedicat

2) Cuvinte  adunate  cu  silabe:

ne + însorit  =  neînsorit ne + întrecut = ________________________

ne + educat  = ________________________ ne + încuiat = ________________________

ne + început  =________________________ ne + învins = ________________________

re + încărcat = ________________________ re + înviere = ________________________

3) Adaugă  silaba  „în”  în  fața  fiecărui  cuvânt:

cap ­  încap                          colo ­ ___________________         doi ­ ___________________

trec ­  ___________________         cuie ­ ___________________         cerc ­___________________

deasă ­ __________________        curcă ­___________________        dată ­ ___________________

4) Cuvinte  cu același înțeles: Cuvinte certate cu sens opus:
imediat                         încărcat        împins luminat

încântător                     cameră început vesel

plin                               îndată                            întunecat

terminat

încăpere                        minunat                        întristat                        tras

5) Ordonează  propozițiile:

neînvins, este, el, la, înot. 

început, nu, întrecerea, a.

6) Ordonează   propozițiile într­un mic text:

– Ce  te  doare ? 
Doctorul  îl  consultă. 
Dorin  vine  la  dispensar.
– Mă doare  stomacul. 
–   Vei  lua  aceste  medicamente!
Dorin  promite  să  le  ia  la  timp.