Sunteți pe pagina 1din 1

Chișinău, ianuarie 2018

Către ____________,

Subsemnata Bivol Svetlana, în calitate de Directoare a Filarmonicii Naționale a


Moldovei ”Serghei Lunchevici”, înaintez această scrisoare de recomandare pentru a o prezenta
pe Anghel Elvira, în vederea acceptării ei în cadrul activităților din sfera teatrală.
În calitate de observator la activitățile organizate de către Anghel Elvira, am avut ocazia
de a-mi formula o opinie obiectivă față de acțiunile întreprinse de dumneaei.
În cadrul Concertului de Caritate organizat de Anghel Elvira ca examen de absolvire a
Academiei de Teatru, Muzică și Arte Plastice din Moldova, s-a observat, înainte de orice, că
este o fire optimistă și pozitivă care a reușit să insufle încredere colectivului chiar și în cele
mai delicate momente apărute pe parcursul organizării și desfășurării acțivităților. Am dorit să
fac această precizare, deoarece, personal consider aceste calități foarte importante în domeniu
teatral.
Ce ține de calitățile profesionale, pot menționa faptul că pe lângă buna pregătire de
specialtate din cadrul academiei, ea face parte din categoria de persoane care este mereu gata
de a învăța ceva nou și de a însuși lecții de la persoanele cu experiență, de a pune în aplicare
noi metode și tehnici atât de specialitate cât și din specializări conexe.
Perseverența și respectul față de colegi și persoane care au participat a dat dovadă de
încrederea că ea poate conlucra atât cu proiecte mai mici și cât coordonarea unor proiecte mai
mari, pentru că se poate mobiliza atât ea cât și pe alții pentru a obține rezultate remarcabile,
spre exemplu a atras sponsori pentru organizarea concertului și a reușit să strângă fonduri
bănești pentru a ajuta persoanele vulnerabile prezente la festivitate.
De asemenea, țin să menționez că este o persoană comunicabilă și repede se încadrează
într-un colectiv nou, a creat legături directe cu artiști și datorită ambițiilor sale a reușit să
prezinte un concert frumos.
Având în vedere cele menționale mai sus, pot să o recomand cu încredere și căldură pe
Anghel Elvira , care va fi, cu siguranță, unul din cei mai buni angajați la locul de muncă care
îi va da o perspectivă mult mai largă decât ce poate obține în Chișinău.

Data emiterii scrisorii Numele și semnătura


_________________ _________________