Sunteți pe pagina 1din 1

Invictus - William Ernest Henley

Trecând de noaptea grea din jurul


OUT of the night that covers me,
meu,
Black as the Pit from pole to pole, Neagră ca iadul, fără de sfârşit,
I thank whatever gods may be Îi mulţumesc oricărui Dumnezeu
For my unconquerable soul. Pentru sufletul meu necucerit.

În gheara sorţii strâns fără


In the fell clutch of circumstance
cruţare
I have not winced nor cried aloud. Nu am dat înapoi şi n-am strigat
Under the bludgeonings of chance Lovit de întâmplările amare
Capul mi-e-nsângerat, dar nu
My head is bloody, but unbowed.
plecat.

Beyond this place of wrath and Dincolo de blesteme şi de lacrimi,


tears
Pe-acest tărâm de umbră
Looms but the Horror of the shade,
subjugat,
În anii plini de-ameninţări şi
And yet the menace of the years
patimi
Finds, and shall find, me unafraid. Sunt şi voi fi la fel, neînfricat.

Nu mai contează cât de aspru-i


It matters not how strait the gate,
drumul,
How charged with punishments Ce liste cu pedepse vin mereu,
the scroll,
Eu, azi, al sorţii mele sunt
I am the master of my fate:
stăpânul-
I am the captain of my soul. Sunt căpitanul sufletului meu.