Sunteți pe pagina 1din 19
Stratul cu flori Primirea unui copltn familie este ceva emofionant, dar poate fi un moment difcl pentru traf. Desi fratele poate prea entuziasmat, ellea poate avea nevoie dde mai mult tmp pentru a se acomoda schimbari. Unor cop le place ,fioarea cea albastré" decarece se regdsesc in ea Ei tind s& creada cA au fst inlocul i devi stresa{j de idzea cd s-au pierdutlocul th familie. Pot deve suparafj,revltaf indignaftisti sau confuz. Povestec de fat i ajuté pe copii 8 ineleaga mai bine o astfel de schimbare, le confi sentimentele st incuajeaza sé vad cd uneori schimbarea poate fi un lucru bun. Pottvt pentru copi cu varsta cuprit 4 $i 10 ani EE Stratul cu flori Despre frati noi si rivalitati Scrisa gi ilustrata de Lauren Snailham (Psiholog Clinician) Nota catre Terapeut / Profesor / Parinte ‘in munce mea cu copiii am realizat cat de importanta este creativitatea si deschiderea care folesirea unr teici noi Uri cop se sriduesc din réspuer sii expime sentimertee gs se devi, Discutarea unorteme dice precum dior, abuzul sau fuapoate fo adevaratsprovocare pentru ei ‘int-un asemenea context copilul poate opune rezistenia, pe plan intem sau pe plan exter (in sla ce terapie), Povestie sunt forte prietenoase cu copi. Relatarea lr este comund att aca, ct ia go0al. até de oe povestleterapeutce sunt att de efcente atuncl ‘ind vine vorba despre consinirea tril de caracter, despre dscularea unor probleme delicate i despre gasirea unor modaltajefciente dea foe fal proslemelor. Mai mul, ele reduc reticent copii, de vere ce atenagiseazé dela copil la persona ‘Acest lucu este posi rin ullizarea unor diverse persone)e, metafre, simbolu, toate find parte integrant@ lumii maginae a copii Un altar avant) al acestui ip de povest este fapu cf oe pot vebuinete de un rumar mare de oameni:terapeuj,aisten social, pn sau prfesorliva{aon, Fie cd este vor de analizarea ne! probleme cu care se confuntscopil-pacient, fi cé este vorba de consierizarea problemei de tre coi, ati teitesiresusee necesare pentru a fave fal stufilorn iscuje pot f generate de astiel de povesr. ‘indrumari pentru folosirea povestilor terapeutice Este de preferat ca povestirea sf relat in intregime, iaintea inttepinderit une ciscufi sau interpreta In cazut in care copilintrvine cu o intebare,trebuie sf ascultat gi explrat ceea oe Tlpreocupd. Mai mul este de preferat sa ise puna sil aozeast ‘ntrebar. Este 0 modal efcace de verficare @ moduul Tn care este Injleas4istorisirea, ‘n cazulunui copil cu tulburdri de atentje sau a unuia higeractv a5 recomanda o ctre in preelabl a povesiri, Api, n tmpul sein, ar trebu folosite 0 sumederie de activi si cexpresiimenite sé aregS ateiia si s& tezeeso8intresul copa. ‘near copii prefers nu discute despre caza oe toomaia fost it. Este deosebit de important se fie respectat aceasta nevoie de a rece la o alia preocupare dori Cutoate acestea, este de rejnut fapul of, de obcel,impactul este la nivel de suboongtient. CChiar €30d nu vorbese desore povest, ei proceseaz4 conginutul si temele la un nivel mal profund, Dar, scopul poate fi oricdnd atins int-un moment mutt mai prieinic, Pe de alta parte, daca copilul este nerabdator s& discute despre cele citte, este indicat utlizarea unor tehnici prin care sa ig) poata. xperier avutd in urma contactului cu povestirea. eee ree Tehnici de intrebuintat dup citrea povestiti terapeutice ~ discufi despre povestire; Cappo inrebat co ptere are despre povestea Incas side anumte pasaje pe care ar dor sl dis i ‘oat utl $4 al n considerate cate 0 pane a extdaly mnann persona ie il {51 exprima sentimeniele si s& cerey copii sisi expund géndurie sau sentimentele referitor a acl fragment. Aj putea char sl provocal lao discute despre o experienta similaré pe care s-ar fi putt so ab Discuta $i ntrebarea trebuie adaptate varstel pacientuu, -desene; ‘ncurajay copiul s& realizeze un desen de: povest ‘neural spre o anumitéoarte a povestit care i placut,cispticut sau pe care doar so amintaste. Acesia poate fi analiza, discutat dupa aceea, -tabele; Ota re a gta exe eons i ae Impreuné cu pacientul. Este otehnia apieabil tutor presi gost nda, rael ert tsp alin” sa di a po coi ‘ntabele sunt recut teria de a face fafa problemel analiza, unele gas in povestie. De exemplu: ,Cénd sunt ts, furos, cos, Ingrorat,pot...vorbi cu ceva, ; imbrajga pema, cere o imbrajsare, executasériu tip iba’, dasena o imagine et ‘Tabelu! poate f decorat dupa bunul plac al copiuirespeciv Este 0 : luorere pe care ova lua cu el cas, penzu af de autorin ate moment gle fanaa sau cutasentimentlr Lutul poate s& fe extrem de folostoratunci cénd pacientuleste un copi. Poate {inirebuinjat pentru reproducerea unui personaj din poveste, a unei cine aie sau 8 orice aiteva ce fi pare copiuli ca find important. Deoarece are propritatoa de a se sca, utul poate fi pictat in timpul ummatoerelor sesiuni si apoi lua acasé. Cutia ‘sentimentelor este si ea foarte utili deoarece copilul o decoreaza dupa bunul su plac, dupa care indeasd In ea bucdil de harte pe care scrie sau deseneaza reprezentir ale sentimentelor negative pe care le are. rea povestirilor terapeutice intr-o clasa sau intr-un grup freee! clase de elevi, trebuie avut in vedere faptul c& a copii pot fi sensibilila temele expuse, In acest caz, va sfatuiesc sa mentine{i exounerea la un nivel cat mai general cu putinga. De ga un elev manifesta o reacfie emotionala prea intensé, ofe suport afectv si moritorizaf.Tof copii trebuie supravegheati

S-ar putea să vă placă și