Sunteți pe pagina 1din 7

ORDONANŢĂ

privind autorizarea măsurilor speciale de investigații

mun. Chişinău 20 octombrie 2017

Procuror în Procuratura Anticorupție, Dranca Violin, examinând materialele


cauzei penale nr. 2017034567,-

A CONSTATAT:

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost începută la 11.09.2017, de către


Procuratura Anticorupție, în baza unei bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunilor
prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal.
Potrivit materialelor cauzei penale s-a constatat că, persoanele necunoscute pe
numele Mircea, precum și altă persoană nestabilit la moment de organul de urmărire
penală, fiind în mun. Chișinău, pretind de la cet. Gheorghe Mîțu, mijloace bănești în
sumă de 50000 MDL, menționînd că pot influență desfășuratea procesului penal care a
fost intentat asupra acestuia la data de 11.08.2017 în baza art. 2641 al. (3) Cod penal,
pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, respectiv
aceste persoane au declarat că au cunoștinșe în Procuratura sect. Rîșcani, procurorul șef îi
este cumatru și vor face tot posibilul ca ultimii la rîndul său să-l recunoască pe Gheorghe
Mîțu nevinovat, și să nu-l priveze de dreptul de a conduce mijloace de transport..
Astfel, în vederea realizării scopului procesului penal și legii penale, cât și
administrarea de probe pertinente, concludente şi utile, care ar permite identificarea
tuturor persoanelor implicate la comiterea infracţiunii, date care vor putea fi folosite ca
probe în cauza penală, organul de urmărire penală în comun cu ofițerii de investigație au
efectuat un complex de măsuri special de investigație și acțiuni de urmărire penală în
rezultatul cărora s-a constatat că cet. Gheorghe Mîțu, care este învinuit în cauza penală,
unde participă ca apărător persoana pe numele Valeru Munteanu, care a fost propus din
oficiu dar cu o înfluență din exterior, persoana cu nume Cristian, persoan de contact
Mircea, care fac legătura între ei, astfel că prin intermediul acestora sunt transmise
diferite mesaje și detalii a activităților ilegale cu referire la caz.
În scopul documentării sub toate aspectele a etapelor de pregătire a infracțiunii,
identificării tuturor persoanelor implicate la comiterea infracţiunii cu rolul pe care-l
deține fiecare, cât și a altor date ce vor putea fi folosite ca probe în cauza penală, este
impusă necesitatea înfăptuirii măsurilor speciale de investigaţii:
- interceptarea şi înregistrarea comunicărilor, cu înregistrarea de imagini.
Rezultatele scontate de la înfăptuirea măsurilor solicitate, presupune administrarea
probelor în vederea identificării și localizării tuturor persoanelor implicate la comiterea
infracţiunii din care face parte numitul, cât și a datelor ce vor putea fi folosite ca probe în
cauza penală.
Ofițerii CNA vor asigura interceptarea şi înregistrarea comunicărilor și a
imaginilor cu stocarea acestora pe suporturi tehnice.
Metodele şi mijloacele moderne utilizate, în realizarea măsurilor preconizate se
vor folosi în strictă conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.
În conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (2) Cod de procedură penală,
măsurile speciale de investigaţii solicitate, au fost analizate şi s-a stabilit, că ele
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal şi/sau poate fi
prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor;
2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei
infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, cu excepţiile stabilite de
lege;
3) acţiunea este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului.
Astfel, s-a constatat, că prevederile art. 1328 și 13210 Cod de procedură penală,
permit de a efectua măsura specială de investigaţie: interceptarea şi înregistrarea
comunicărilor și imaginilor.
Luând în consideraţie, că infracţiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. b) din
Codul penal, conform prevederilor art. 16 alin. (4) constituie o infracţiune gravă, din
motiv că sancţiunea articolului presupune pedepsirea subiectului la închisoare de pînă la
6 ani, necesită a fi verificate diferite versiuni privind faptul dat şi există suficiente
temeiuri de а presupune că, în urma înfăptuirii măsurii speciale de investigaţie:
interceptarea şi înregistrarea comunicărilor, cu înregistrarea de imagini, efectuate dintre
cet. Barbalat Victor cu persoană nestabilită pe nume Valeria, precum și alte persoane care
contribuie, la pregătirea, comiterea, favorizarea și tăinuirea infracţiunilor indicate mai
sus, și primește - transmite informaţii relevante şi importante pentru cauza penală, adică
pot fi obţinute informaţii ce au o importanţă substanţială pentru stabilirea adevărului.
Conducându-se de prevederile legale art. art. 41, 52 alin. (1) pct. 2), 6), 14), 15),
16), 1321, 1322 alin. (1) pct. 1) lit. c), g), 1323 alin. (1) pct. 1) alin. 2), 1324 alin. (1), (2),
(4), (5), (7), 1325, 1328, 1329, 13210, 1343, 255, 303-305 Cod de procedură penală,-

DISPUNE:

1. Autorizarea măsurii speciale de investigație - interceptarea şi înregistrarea


comunicărilor, cu înregistrarea de imagini, dintre cet. Gheorghe Mîțu, a.n. 1994, cu
avocatul său Valeriu Munteanu, precum și cu persoana nestabilită pe nume
Cristian și Mircea precum și alte persoane care vor purta discuții referitor la
pretinderea și primirea mijloacelor bănești extorcate, pe un termen de 30 zile.
2. Efectuarea și asigurarea tehnică a interceptării şi înregistrării comunicărilor,
cu înregistrarea de imagini, se dispune ofițerilor CNA.
3. Ofiţerul de urmărire penală şi/sau ofiţerul de investigaţie va informa
procurorul în corespundere cu cerinţele art. 1324 şi 1325 Cod de procedură penală al R.
Moldova. În cazul obţinerii informaţiilor şi materialelor, care se atribuie la secret de
stat, se va acţiona în corespundere cu prevederile art. art. 41, 82, 126, 213, 301 ale CPP
RM şi Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 „cu privire la secretul de stat”.
4. Înştiinţarea participanţilor la efectuarea măsurii speciale de investigaţie despre
obligaţiunea păstrării secretului comunicărilor, care vor deveni cunoscute în virtutea
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi/sau în cursul mersului prezentei urmăririi penale,
precum şi preîntâmpinarea acestora despre răspunderea penală ce poate surveni, pentru
nerespectarea normelor juridice prevăzute de art. 121 (Secretul de stat) Cod penal, art.
315 (Divulgarea datelor urmăririi penale) Cod penal şi art. 344 (Divulgarea secretului
de stat) Cod penal.
5. Înaintarea unui demers, conform competenţei, către judecătorul de instrucţie,
privind solicitarea autorizării efectuării măsurilor speciale de investigaţii dispuse.
Procuror în Procuratura Anticorupție Dranca Violin
Judecătorului de Instrucție
al Judecătorie mun.Chișinău
(sediul Buiucani)

DEMERS
privind autorizarea prelungirii măsurilor speciale de investigații

mun. Chişinău 20 octombrie 2017

Procuror în Procuratura Anticorupție, Dranca Violin, examinând materialele


cauzei penale nr. 2017034567,-

A CONSTATAT:

Urmărirea penală în prezenta cauză a fost începută la 11.09.2017, de către


Procuratura Anticorupție, în baza unei bănuieli rezonabile de comitere a infracțiunilor
prevăzute de art. 326 alin. (2) lit. b) din Codul penal.
Potrivit materialelor cauzei penale s-a constatat că, persoanele necunoscute pe
numele Mircea, precum și altă persoană nestabilit la moment de organul de urmărire
penală, fiind în mun. Chișinău, pretind de la cet. Gheorghe Mîțu, mijloace bănești în
sumă de 50000 MDL, menționînd că pot influență desfășuratea procesului penal care a
fost intentat asupra acestuia la data de 11.08.2017 în baza art. 2641 al. (3) Cod penal,
pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, respectiv
aceste persoane au declarat că au cunoștinșe în Procuratura sect. Rîșcani, procurorul șef îi
este cumatru și vor face tot posibilul ca ultimii la rîndul său să-l recunoască pe Gheorghe
Mîțu nevinovat, și să nu-l priveze de dreptul de a conduce mijloace de transport..
Astfel, în vederea realizării scopului procesului penal și legii penale, cât și
administrarea de probe pertinente, concludente şi utile, care ar permite identificarea
tuturor persoanelor implicate la comiterea infracţiunii, date care vor putea fi folosite ca
probe în cauza penală, organul de urmărire penală în comun cu ofițerii de investigație au
efectuat un complex de măsuri special de investigație și acțiuni de urmărire penală în
rezultatul cărora s-a constatat că cet. Gheorghe Mîțu, care este învinuit în cauza penală,
unde participă ca apărător persoana pe numele Valeru Munteanu, care a fost propus din
oficiu dar cu o înfluență din exterior, persoana cu nume Cristian, persoan de contact
Mircea, care fac legătura între ei, astfel că prin intermediul acestora sunt transmise
diferite mesaje și detalii a activităților ilegale cu referire la caz.
În scopul documentării sub toate aspectele a etapelor de pregătire a infracțiunii,
identificării tuturor persoanelor implicate la comiterea infracţiunii cu rolul pe care-l
deține fiecare, cât și a altor date ce vor putea fi folosite ca probe în cauza penală, este
impusă necesitatea înfăptuirii măsurilor speciale de investigaţii:
- interceptarea şi înregistrarea comunicărilor, cu înregistrarea de imagini.
Rezultatele scontate de la înfăptuirea măsurilor solicitate, presupune administrarea
probelor în vederea identificării și localizării tuturor persoanelor implicate la comiterea
infracţiunii din care face parte numitul, cât și a datelor ce vor putea fi folosite ca probe în
cauza penală.
Ofițerii CNA vor asigura interceptarea şi înregistrarea comunicărilor și a
imaginilor cu stocarea acestora pe suporturi tehnice.
Metodele şi mijloacele moderne utilizate, în realizarea măsurilor preconizate se
vor folosi în strictă conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.
În conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (2) Cod de procedură penală,
măsurile speciale de investigaţii solicitate, au fost analizate şi s-a stabilit, că ele
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal şi/sau poate fi
prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor;
2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei
infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, cu excepţiile stabilite de
lege;
3) acţiunea este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului.
Astfel, s-a constatat, că prevederile art. 1328 și 13210 Cod de procedură penală,
permit de a efectua măsura specială de investigaţie: interceptarea şi înregistrarea
comunicărilor și imaginilor.
Luând în consideraţie, că infracţiunea prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. b) din
Codul penal, conform prevederilor art. 16 alin. (4) constituie o infracţiune gravă, din
motiv că sancţiunea articolului presupune pedepsirea subiectului la închisoare de pînă la
6 ani, necesită a fi verificate diferite versiuni privind faptul dat şi există suficiente
temeiuri de а presupune că, în urma înfăptuirii măsurii speciale de investigaţie:
interceptarea şi înregistrarea comunicărilor, cu înregistrarea de imagini, efectuate dintre
cet. Barbalat Victor cu persoană nestabilită pe nume Valeria, precum și alte persoane care
contribuie, la pregătirea, comiterea, favorizarea și tăinuirea infracţiunilor indicate mai
sus, și primește - transmite informaţii relevante şi importante pentru cauza penală, adică
pot fi obţinute informaţii ce au o importanţă substanţială pentru stabilirea adevărului.
Conducându-se de prevederile legale art. art. 41, 52 alin. (1) pct. 2), 6), 14), 15),
16), 1321, 1322 alin. (1) pct. 1) lit. c), g), 1323 alin. (1) pct. 1) alin. 2), 1324 alin. (1), (2),
(4), (5), (7), 1325, 1328, 1329, 13210, 1343, 255, 303-305 Cod de procedură penală,-

SOLICITĂ:

A admite demersul și a autoriza efectuarea măsurii speciale de investigaţie:


interceptarea şi înregistrarea comunicărilor, cu înregistrarea de imagini, dintre cet.
Gheorghe Mîțu, a.n. 1994, cu avocatul său Valeriu Munteanu, precum și cu
persoană pe nume Cristian și alte persoane care vor purta discuții referitor la
pretinderea și primirea mijloacelor bănești extorcate, pe un termen de 30 zile, din
momentul autorizării.
În cazul autorizării măsurilor speciale de investigaţii preconizate se va dispune
îndeplinirea cerinţelor expuse în partea descriptivă a ordonanţei.

Procuror în Procuratura Anticorupție Dranca Violin


Dosar nr.13-0000/2017
ÎNCHEIERE

22 octombrie 2017
Ora 11:20
Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani
Instanţa compusă din:
Judecător desemnat cu atribuţiile
Judecătorului de instrucţie: Melnic Iuliana
Cu participarea procurorului: Dranca Violin

examinând în şedinţă închisă demersul procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție,


Dranca Violin, privind autorizarea măsurii special de investigaţie - interceptarea şi înregistrarea
comunicărilor, cu înregistrarea de imagini în cauza penală nr. 2017034567, instanţa de judecată,-

CONSTATĂ:

Procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție, Dranca Violin, s-a adresat cu demersul
dat, înregistrat şi repartizat prin PIGD, în legătură cu efectuarea acţiunilor speciale de
investigaţii pe cauza penală nr. 2017034567 pornită la data de 11.09.2017, conform elementelor
componenţei a infracţiunelor prevăzută de art. 326 alin. (2) lit. b) Cod penal, în care solicită
autorizarea efectuării interceptarea şi înregistrarea comunicărilor, cu înregistrarea de imagini,
dintre cet. Gheorghe Mîțu, a.n. 1994, cu avocatul său Valeriu Munteanu, precum și cu
persoană pe nume Cristian alte persoane care vor purta discuții referitor la pretinderea și
primirea mijloacelor bănești extorcate, pe un termen de 30 zile, în scopul stabilirii persoanelor
care pretind mijloace bănești, a altor circumstanţe ale cauzei, acumulării bazei probatorii, cît şi
alte informaţii relevante pentru cauza penală.
Procurorul a mai menţionat, că în vederea realizării scopului procesului penal și legii
penale, cât și administrarea de probe pertinente, concludente şi utile, care ar permite
identificarea tuturor persoanelor implicate la comiterea infracţiunii, date care vor putea fi
folosite ca probe în cauza penală, organul de urmărire penală în comun cu ofițerii de
investigație au efectuat un complex de măsuri special de investigație și acțiuni de urmărire
penală în rezultatul cărora s-a constatat că persoanele necunoscute pe numele Cristian și
Mircea, precum și avocatul Valeriu Munteanu alte persoane nestabilite la moment de organul
de urmărire penală, fiind în mun. Chișinău, pretind de la cet. Gheorghe Mîțu, mijloace bănești în
sumă de 50000 MDL, susținân-d, că au cunoștinșe în Procuratura sect. Rîșcani, procurorul șef îi
este cumatru și vor face tot posibilul ca ultimii la rîndul său să-l recunoască pe Gheorghe Mîțu
nevinovat, și să nu-l priveze de dreptul de a conduce mijloace de transport..
În şedinţa de judecată, procurorul a susţinut integral demersul înaintat, solicitând a fi
admis. Suplimentar a indicat că, componenţa de infracţiune de care se bănuiesc persoanele
implicate în comiterea infracţiunii cade sub incidenţa art. 132 8 alin. (2) Cod de procedură
penală.
Examinând demersul înaintat, audiind procurorul, instanţa de judecată îl consideră
întemeiat şi pasibil de a fi admis.
Art. 8 alin. (2) al CEDO, prevede drept scop legitim pentru imixtiune de către agenţii de
stat în viaţa privată a persoanei, în domiciliu sau asupra corespondenţei acestuia: securitatea
naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale,
protejarea sănătăţii sau a moralei, protejarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ceea ce persistă în
cazul dat, fiind urmărită prevenirea faptelor penale.
Conform art. 1329 alin. (1) Cod de procedură penală, interceptarea şi înregistrarea
comunicărilor presupun folosirea unor mijloace tehnice prin intermediul cărora se poate afla
conţinutul unor convorbiri între două sau mai multe persoane, iar înregistrarea acestora
presupune stocarea informaţiilor obţinute în urma interceptării pe un suport tehnic.
(3) Pot fi supuse interceptării şi înregistrării comunicările bănuitului, învinuitului sau ale
altor persoane, inclusive ale celor a căror identitate nu a fost stabilită, despre care există date ce
pot conduce rezonabil la concluzia că ele contribuie, în orice mod, la pregătirea, comiterea,
favorizarea sau tăinuirea infracţiunilor prevăzute la alin. (2), fie primesc sau transmit informaţii
relevante şi importante pentru cauza penală.
Conform prevederilor art. 303 Cod de procedură penală al RM, cu autorizarea
judecătorului de instrucţie se efectuează măsurile speciale de investigaţii legate de limitarea
inviolabilităţii vieţii private a persoanei, pătrunderea în încăpere contrar voinţei persoanelor
care locuiesc în ea.
Astfel, în urma examinării demersului, actelor anexate precum şi a argumentelor
procurorului, instanţa relevă că, interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice la
moment este oportună, necesară şi probele pretinse de procuror pot fi obţinute şi confirmate
doar prin efectuarea interceptării şi înregistrării comunicărilor telefonice, în scopul examinării
sub toate aspectele complete şi obiective a circumstanţelor cauzei pentru stabilirea adevărului în
procesul penal şi acumulării probelor, acţiune ce necesită a fi autorizată de judecătorul de
instrucţie.
În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. 6, 14, 26-29, 41, 1321 – 1324,
1325, 1328 -13210, 1343, 1344, 300-301, 303-306 Cod de procedură penală,

DISPUNE:

A admite demersul procurorului Procuraturii Anticorupție, Dranca Violin .


A autoriza efectuarea măsurii speciale de investigaţie - interceptarea şi înregistrarea
comunicărilor, cu înregistrarea de imagini, dintre cet. Gheorghe Mîțu, a.n. 1994, cu avocatul
său Valriu Munteanu, precum și cu persoana pe nume Cristian alte persoane care vor purta
discuții referitor la pretinderea și primirea mijloacelor bănești extorcate, pe un termen de 30
zile, cu calcularea termenului din momentul autorizării măsurii speciale de investigaţie.
Efectuarea și asigurarea tehnică a interceptării şi înregistrării comunicărilor, cu
înregistrarea de imagini, se dispune ofițerilor CNA.
A obliga procurorul de a avertiza persoanele care vor asigura tehnic efectuarea măsurii
speciale de investigaţie cu privire la răspunderea penală pentru divulgarea secretului
comunicărilor interceptate.
A obliga procurorul de a prezenta instanţei materialele acumulate conform prevederilor
art. 1324 şi 1329 Cod de procedură penală.
A emite mandat judecătoresc.
Încheierea este cu drept de atac la Curtea de Apel Chişinău.

Judecător de instrucţie Iuliana Melnic


Dosar nr.13-0000/2017
Mandat Judecătoresc

22 octombrie 2017
Ora 11:20
Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani
Instanţa compusă din:
Judecător desemnat cu atribuţiile
Judecătorului de instrucţie: Melnic Iuliana
Cu participarea procurorului: Dranca Violin

examinând în şedinţă închisă demersul procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție,


Artur Furtuna, privind autorizarea măsurii special de investigaţie - interceptarea şi înregistrarea
comunicărilor, cu înregistrarea de imagini în cauza penală nr. 2017034567, instanţa de judecată,-

În baza celor expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 41, 1321 – 1324, 1325,
13281329, 303-306 Cod de procedură penală, -

DISPUNE:

A admite demersul procurorului Procuraturii Anticorupție, Dranca Violin.


A autoriza efectuarea măsurii speciale de investigaţie - interceptarea şi înregistrarea
comunicărilor, cu înregistrarea de imagini, dintre cet. Gheorghe Mîțu, a.n. 1994, cu avocatul
său Valeriu Munteanu, cu persoana nestabilită pe nume Valeria și Mircea, precum și alte
persoane care vor purta discuții referitor la pretinderea și primirea mijloacelor bănești
extorcate, pe un termen de 30 zile, cu calcularea termenului din momentul autorizării măsurii
speciale de investigaţie.
Efectuarea și asigurarea tehnică a interceptării şi înregistrării comunicărilor, cu
înregistrarea de imagini, se dispune ofițerilor CNA.
A obliga procurorul de a avertiza persoanele care vor asigura tehnic efectuarea măsurii
speciale de investigaţie cu privire la răspunderea penală pentru divulgarea secretului
comunicărilor interceptate.
A obliga procurorul de a prezenta instanţei materialele acumulate conform prevederilor
art. 1324 şi 1329 Cod de procedură penală.
Mandatul emis în baza încheierii, se execută imediat.

Judecător de instrucţie Melnic Iuliana

S-ar putea să vă placă și