Sunteți pe pagina 1din 2

Obiectiv: Reducerea cu 20% a numărului de incidente violente față de perioada precedentă

Nr. Tipul de activitate Activități Perioada de Responsabil Resurse Indicatori de performanță


Crt. implementare materiale
1 analiză  studiu privind situația începutul și finalul anului responsabill coli a4 analiza de nevoi
actuală școlar comisie imprimantă
înainte și după antiviolență laptop raport sintetic și individual
 screening implementarea unui
program
permanent, când apar raport asupra incidentelor
 analiza incidentelor
2 prevenție  parteneriate semestrial (min. 2) consilier laptop parteneriate semnate și
 proiecte de prevenire care educativ videoproiector înregistrate
implică: coli procese-verbale
 -elevii responsabil markere materiale informative
 -părinții comisia flipchart produse ale proiectelor
 -cadrele didactice diriginților și condica/procese-verbale
 lecții de consiliere educativă comisiile
învățătorilor
3 intervenție  consiliere de grup pentru la nevoie consilier cabinet de registru de activități al
secundară elevi i care prezintă factori școlar asistență CAPp
de riscși pentru părinții psihopedagogică parteneriate
acestora (CAPp) sau alt
 parteneriate cu scopul spațiu adecvat
diminuării efectelor
factorilor de risc
4 intervenție terțiară  aplicarea procedurilor la nevoie diriginți, cabinetul de documentele de ieșire ale
operaționale învățători asistență PO
 aplicarea regulamentului consilierul psihopedagogică raport asupra incidentelor
intern școlar registru de activitați al
 consilierea individuală a CAPp
victimei, a agresorului și a
părinților acestora