Sunteți pe pagina 1din 3

Sucursala Bucuresti Numele si prenumele ………………………...

SSM-SU Centrul ………………………………..


Formatia ………………………………..…..
Data……………………………………….

TEST
Verificare cunostinte semestrul I 2017
1. Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi
adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
a) la angajare.
b) la schimbarea locului de muncă sau la transfer.
c) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru.
d) la executarea unor lucrări special.

2. La pregătirea instalaţiilor electrice din exploatare şi executarea lucrărilor trebuie să participe:


a) persoana care dispune executarea unor lucrări si persoana care admite la lucrare.
b) persoana care conduce, controlează, şi supraveghează formaţia de lucru.
c) inspectorul ITM care raspunde de societate.

3. Este permisă executarea lucrării pe baza aceleiaşi autorizaţii de lucru:


a) daca lucrarea dureaza mai multe zile si se realizeaza in aceeasi statie.
b) Daca între zonele de lucru nu este o distant mai mare de 50m.
c) într-o instalaţie care se pune repetat sub tensiune dacă în perioada executării lucrării nu se operează
nici o modificare a schemei de funcţionare a instalaţiei (instalaţiilor) astfel încât scoaterea de sub
tensiune să se facă prin repetarea aceloraşi manevre.

4. Întreruperea lucrării precum şi reluarea acesteia, se consemnează:


a) in nota de chemare la ore suplimentare daca se depaseste programul normal de lucru.
b) in registrul unic pentru AL.
c) separat în autorizaţia de lucru, la partea rezervată în acest scop, notându-se data şi ora întreruperii,
respectiv reluării lucrării, şeful de lucrare semnând în coloana respectivă.

5. Executarea lucrărilor fără scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor electrice din exploatare este admisă în
situaţia în care:
a) nu se admite in nici o situatie
b) zona de lucru este situată la distanţă faţă de părţile aflate sub tensiune ale instalaţiilor electrice;
c) zona de lucru este situată în instalaţiile electrice la care s-a întrerupt tensiunea şi s-au realizat
separările vizibile, dar care nu sunt legate la pământ şi în scurtcircuit;
d) lucrarea este organizată să se execute direct asupra instalaţiei electrice sub tensiune.

6. EIP ca sistem de oprire a căderii de la înălţime trebuie:


a) să fie standardizate în cadrul Smart - S.A.
b) să aibă centura propriu-zisă prevăzută cu bretele pentru umăr, picioare şi şezut.
c) ca mecanismul sistemului de oprire a căderii să acţioneze astfel ca lucrătorul să nu cadă mai mult de
0,5 m.
7. Numiţi 3 mijloace de protectie electroizolante: ….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
8. Inainte de fiecare utilizare a unui mijloc de protectie electroizolant, personalul care il foloseste este
obligat sa faca o verificare vizuala a acestuia privind::
a) tensiunea la care este permisa utilizarea si compararea acesteia cu tensiunea nominala a instalatiei la
care urmeaza sa fie utilizat
b) starea tehnica generala
c) nedepasirea termenului de incercare periodica.
1
9. Dispozitivele de protectie automata la tensiuni de defect trebuie:
a) sa actioneze la o tensiune de defect de maximum 50V.
b) sa actioneze la un curent de defect de maximum 30mA.
c) sa produca deconectarea sectorului defect in maximum 0,2 secunde.

10. Reglarea frânghiilor de siguranţă se face astfel ca, după petrecerea peste elementul de construcţie (stâlp,
cheson, profil metalic) distanţa dintre bustul lucrătorului şi elementul de construcţie să fie:
a) de minim 0,5 m.
b) de cel mult 0,5 m.
c) de maximum 0,5 m.

11. Din punct de vedere organizatoric lucrarile din instalatiile electrice aflate in exploatare trebuie sa se
execute in baza uneia din urmatoarele forme:
a) autorizatiilor de lucru (AL)
b) instructiunilor tehnice interne de securitate a muncii (ITI-SM)
c) procese verbale (PV)
Primul ajutor

1. Daca pierderea cunostintei este insotita de obstructionarea cailor respiratorii, prima manevra care se va
executa este:
a) telefon la 112 pentru solicitarea ambulantei
b) anuntarea sefului ierarhic superior
c) eliberarea cailor respiratorii si asigurarea unei respiratii corespunzatoare.

2. In cazul observarii unor simptome care preced lesinul, masurile preventive care se pot lua sunt::
a) asigurarea de aer proaspat prin deschiderea usilor/ferestrelor
b) slabirea stransorii hainelor la gat, piept, talie
c) ridicarea picioarelor la inaltimea de 10 – 30 cm fata de sol, daca persoana este culcata

3. Acordarea primului ajutor in caz de plaga incepe cu prevenirea suprainfectarii prin curatarea cu :
a) laveta de bumbac
b) compresa sterila
c) vata

4. In cazul plagilor grave cu sangerare abundenta este necesara:


a) aflarea grupei sanguine pentru transfuzie
b) o apasare continua si directa
c) solicitarea asistentei specializate la telefon 112.

5. Metoda de pansare a unei rani abdominal daca organele ies in afara:


a) nu se va incerca reintroducerea lor
b) se acopera rana si organele iesite cu un pansament umed mare sau cu un prosop moale umed si apoi
se bandajeaza fara a strange
c) nu se va intervenii, se va solicita asistenta specializata la telefon 112.

6. Partile amputate complet sau partial trebuie:


a) conservate indiferent de conditia in care se afla si duse la spital impreuna cu ranitul
b) nu trebuie curatate si nu se vor folosi antiseptice

7. In functie de vasul de sange afectat, de volumul sangerarii si de localizare, pentru realizarea hemostazei
se pot utiliza:
a) metoda pansamentului compresiv
b) compresiunea manuala
c) compresiunea prin flexie fortata a membrelor
Semnatura
2
Raspunsuri test Test prim ajutor
1. a,b,c,d art.20 L 319/2006 1. c Art. 56 IS - 002
2. a, b art.75 ISIE-001 2. a,b,c Art. 56 IS - 002
3. c art.87 ISIE-001 3. b Art. 65 IS - 002
4. c art.108 (5) ISIE-001 4. b Art. 68 IS - 002
5. b,c,d art.52 ISUEE-005 5. a,b Art. 76 IS - 002
6.a,b,c art.57;78;80 IPSSM-016 6. a,b Art. 77,81 IS - 002
7.pg 21 sup curs art. 99 IS-003 7. a,b,c Art. 83 IS - 002
8. a,b,c art.101 IS-003
9. a,c art. 97 IS-003
10. b,c art.66 IPSSM-016
11. a,b,c art.47 ISUEE-005

S-ar putea să vă placă și