Sunteți pe pagina 1din 2

Test PowerPoint

I. Realizați o prezentare PowerPoint care să repecte următoarele cerinte:

1. pe primul slide, folosind WordArt, introduceti în sectiunea de titul


„HARDWARE” , iar în sectiunea autor numele vostru.
2. pe slide-ul numărul 2 introduceti o imagine cu un calculator personal.
3. pe slide-ul cu numărul 3 redactati textul de mai jos, respectând următoarele
cerinte: font Times New Roman, dimensiune 20, italic, culoare verde.
Hardware reprezintă partea materială a calculatorului. Componenta hardware
este formată din echipamentele fizice în care circuitele electronice asigură
prelucrarea automată a informaţiei şi din echipamentele care asigură comunicarea

între om şi maşină.
4. pe slide-ul cu numărul 4 introduceti textul de mai jos, respectând
următoarele: font Arial, dimensiune 18, bold, culoare albastru.

Componenta hardware are următoarele funcţii:

 funcţia de memorare: asigură memorarea datelor şi a programelor.


 funcţia de comandă şi control: este asigurată de unitatea de comandă şi
control.
 funcţia de prelucrare:asigură efectuarea operaţiilor aritmetice şi logice
elementare.
 funcţia de intrare-ieşire: asigură introducerea datelor şi a programelor în
memoria internă şi furnizarea rezultatelor .
5. pe slide-ul cu numărul 5 inserati din forme automate o stea şi textul
„Sfârşit”.

II. Adăugati fiecărui slide un fundal folosind optiunea Background din meniul Format.

III. Adăugati efecte de tranzitie pentru slide-urile prezentării.

IV. Salvati prezentarea cu numele TEST.


Barem de corectare:

 se acordă din oficiu 20 de puncte;


 Subiectul I:
1. – 5 puncte
2. – 5 puncte
3. - pentru font 6 puncte
- pentru dimensiune 6 puncte
- pentru stil 6 puncte
- pentru culoare 6 puncte
4. - pentru font 6 puncte
- pentru dimensiune 6 puncte
- pentru stil 6 puncte
- pentru culoare 6 puncte
5. – 2 puncte
 Subiectul II: 10 puncte
 Subiectul III: 10 puncte

Total punctaj: 20+60+10+10=100 puncte