Sunteți pe pagina 1din 2

Intel® Teach Elements

Colaborarea în clasa digitală

Beneficiile colaborării

Dezvoltă Gândire critică: Discuţiile în grup şi dezbaterile favorizează


capacităţi de dezvoltarea capacităţilor de gândire critică.
gândire
complexe Comunicare orală: Elevii împărtăşesc idei, răspund la întrebări
şi comentarii şi interacţionează în timpul colaborării, ceea ce
contribuie la dezvoltarea competenţelor de comunicare orală.

Rezolvare de probleme: Grupurile abordează problemele


dintr-o perspectivă mai amplă şi iau în considerare mult mai
multe opţiuni decât o singură persoană, ceea ce permite
dezvoltarea competenţelor de rezolvare de probleme prin
sprijinul grupului.

Metacogniţie: Colaborarea se concentrează pe procesul


învăţării, ceea ce include deseori evaluarea activităţii, a
interacţiunilor de grup şi a contribuţiilor proprii în grup.

Creativitate: Strategiile de învăţare prin colaborare sunt


inovatoare şi implică o varietate de activităţi, încurajând elevii
să înveţe şi să prezinte materiale în moduri interesante,
incluzând creaţii video, ilustrări grafice, modele ş.a.m.d.

Îmbunătăţeşte O mai bună reţinere a conţinuturilor: Elevii care lucrează în


rezultatele grupuri mici tind să înveţe mai mult din ceea ce se predă şi reţin
şcolare pe perioade mai lungi conţinuturile decât atunci când acestea
sunt prezentate în alte forme.

O înţelegere mai profundă: Elevii fac faţă deseori în grup


unor situaţii dificile care depăşesc posibilităţile lor individuale.

Atingerea scopurilor învăţării: Atunci când indivizii se


blochează, au deseori tendinţa de a renunţa; totuşi, grupurile
găsesc de obicei modalităţi de a continua şi a atinge scopurile
învăţării.

Comportamente concentrate pe sarcini: Elevii în grup se


concentrează pe sarcini şi se implică în desfăşurarea lor, iar cei
care altfel ar deranja orele tind să nu mai facă lucrul acesta.

Diversitatea înţelegerii: Elevii care lucrează cu persoane cu


diferite stiluri de învăţare, diferite abilităţi, de diferite vârste sau
provenind din medii diferite dobândesc o înţelegere mai
profundă şi o apreciere a diferenţelor individuale şi culturale.

Schematizarea este utilă: Elevii care beneficiază de


schematizări în cadrul învăţării prin colaborare se descurcă mai
bine la rezolvarea unor probleme simple decât cei care nu au
scheme ajutătoare.

Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. ` Page 1 of 2


Intel® Teach Elements
Colaborarea în clasa digitală

Se ocupă de Diferenţiere: Varietatea activităţilor din timpul experienţelor de


nevoile tuturor colaborare îi permite profesorului să ajusteze sarcinile în funcţie
elevilor de nevoile individuale de învăţare.

Stiluri de învăţare diferite: Elevii care colaborează folosesc


deseori moduri variate de a învăţa.

Grupuri eterogene: Elevii mai slabi şi cei foarte buni îşi


îmbunătăţesc rezultatele când sunt grupaţi împreună.
Încurajează Cooperare: Elevii învaţă cum să interacţioneze pozitiv şi
dezvoltarea încurajează fiecare membru spre beneficiul grupului.
socială
Relaţii interpersonale: Elevii îşi dezvoltă abilităţi de
interacţiune socială în timp ce învaţă să lucreze împreună şi să
se ajute între ei.

Abilităţi de rezolvare a conflictelor: Învăţarea prin


colaborare îi ajută pe elevi să rezolve dezacorduri prin
compromis şi consens.

Cetăţenie globală: Elevii care colaborează cu alţi elevi din


lume îşi dezvoltă o înţelegere a unor culturi diferite şi învaţă mai
mult.

Copyright © 2010 Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative,
and the Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the United States and other countries.
*Other names and brands may be claimed as the property of others. Page 2 of 2