Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

PROCES-VERBAL

Predare - preluare din ___________________________________

(lanul, luna, ziua)

Subsemnaţii____________________________ din partea_________________________________________

şi_____________________________________ din partea________________________________________

am procedat, primul la predarea şi al doilea la preluarea___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

anii extremi_____________________însumând_____________________u.a. şi ________m.l.

Totodată s-au predat şi preluat______________________________________________________________

În timpul verificării nu au fost găsite următoarele____________________________________ u.a.

Prezentul poces-verbal cuprinde ________file şi s-a încheiat în două exemplare.

Am predat, Am preluat,