Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectare asistată de calculator

1. Scurt istoric

A proiecta un obiect este o sarcină de multe ori dificilă. Înrudită cu creația, de


multe ori chiar confundată cu aceasta, proiectarea presupune utilizarea unui ansamblu
de cunoștințe, cele mai importante referindu-se la:
• Cunoașterea rolului funcțional al obiectului de conceput;
• Cunoașterea materialelor care vor fi folosite;
• Cunoașterea procedeelor de execuție și a performanțelor specifice acestora;
• Cunoașterea unui ansamblu de norme de reprezentare.
Domeniul de utilizare al calculatorului în proiectare se numește Proiectare
asistată de calculator, calculatorul jucând în mod evident rolul secundar.
Apărute inițial în industrii precum cea aeronautică sau a automobilului, aplicațiile
de proiectare asistată sunt folosite astăzi în toate domeniile.
Istoria acestor aplicații este foarte scurtă. Primele aplicații au apărut spre sfârșitul
anilor '60. În anii '80 însă, odată cu apariția stațiilor grafice și a calculatoarelor
personale, dezvoltarea și răspândirea aplicațiilor specializate în proiectare a crescut
constant. Practic toate întreprinderile care operau în domenii de vârf au început să-și
rezolve problemele de proiectare folosind calculatorul. În plus, dacă primele aplicații
disponibile pe mini-calculatoare au fost orientate spre realizarea de desene 2D,
cercetările derulate în cadrul companiilor de CAD au ridicat nivelul tehnic al acestora
pâna la realizarea de modele în spațiul 3D.
De altfel, apariţia şi dezvoltarea proiectării şi fabricaţiei asistate de calculator îşi
are originea în introducerea sistemelor automate de monitorizare şi control al
proceselor de producţie.
Din punct de vedere istoric, principalele repere în dezvoltarea CAD se referă la:
• apariția Sistemului SKETCHPAD (Ivan Sutherland la Massachusetts Institute
of Technology (MIT) în 1962 – 1963). Evenimentul a reprezentat trecerea de
la utilizarea calculatorului pentru realizarea calculelor inginerești la utilizarea
calculatorului în grafică (începutul erei CAD). Versiunea perfecționată a
Sistemului SKETCHPAD a permis desenarea obiectelor în trei dimensiuni,
ceea ce făcea posibilă obţinerea celor trei proiecţii;
• Sistemul DAC1 (design augmented by computers) implementat de firma
General Motors în anul 1964;
• implementarea în Japonia în anul 1970 a ideii de control a mai multor maşini –
unelte cu ajutorul unui singur calculator. Acest pas a deschis calea conceptului
controlului numeric direct (DNC) şi al controlului numeric asistat de calculator
(CNC).
• Intensificarea, începând cu anii '80, a cercetărilor şi studiilor în domeniul
CAD/CAM şi dezvoltarea noilor tehnologii şi a algoritmilor de modelare
geometrică. Astfel, prin introducerea proiectarii geometrice tridimensionale si
aparitia multor aplicatii ingineresti cum ar fi reprezentarea exacta a
suprafetelor se extinde aplicabilitatea sistemelor CAD/CAM.
Anii '90 au adus o nouă orientare în aplicațiile de CAD, respectiv înglobarea în
acestea a proiectării parametrizate si mai apoi a geometriei variaționale. Modelelor
geometrice realizate cu astfel de aplicații li se atașează în timpul construcției un
ansamblu complet și coerent de parametri (în cazul modeloarelor parametrice) și un
sistem de ecuații care leagă parametrii (în cazul modeloarelor bazate pe geometria
variaționala). Modificarea ulterioară a unui parametru conduce la recalcularea
configurației geometrice și la actualizarea reprezentării grafice. Pentru accelerarea
proiectării au fost de asemenea create biblioteci de repere standard.

2. Funcțiile principale ale unui sistem de proiectare asistată

Principalele funcții ale unui sistem de proiectare asistată se referă la:


• Generarea unei reprezentări grafice a modelului (obiect, ansamblu) proiectat;
• Realizarea comenzilor de generare date;
• Păstrarea istoricului generării piesei (natura comenzilor, ordinea, valorile
parametrilor introduși);
• Operarea imediată a modificărilor datorate schimbării valorilor parametrilor.
De altfel, aceste funcții trebuiesc privite în contextul a ceea ce reprezintă un ciclu
de producție pentru un produs (Fig.1).

Fig.1 – Ciclul de producție

Astfel, se poate observa că influenţa tehnologiei CAD/CAM se manifestă în toate


activităţile din cadrul ciclului de producţie.
3. Solid Works

SolidWorks este o aplicație destinată proiectării, funcționând sub sistemul de


operare Windows.
În SolidWorks un model asociat unui produs constă într-un ansamblu de repere
(parts), ansambluri (assemblies) și desene de execuție (drawings). Corespunzător vor
exista 3 tipuri de fișiere având extensiile: .sldprt pentru repere, .sldasm pentru
ansambluri și .slddrw pentru desene de execuție.
Detalii referitoare la utilizarea mediului sunt prezentate în lucrarea SolidWorks
modelarea 3D pentru ingineri de Edmond Maican.

Bibliografie:

1. Edmond Maican, SolidWorks modelarea 3D pentru ingineri, Editura PRINTECH,


București, 2006.