Sunteți pe pagina 1din 28

Mai mult decât o locuință.

Educație. Cercetare. Interacțiune. Conș2en2zare.


ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
DESPRE

Suntem peste 30 de -neri pasionați, studenți la arhitectură,


inginerie, comunicare sau management și împreună formăm
echipa EFdeN.

Lucrăm interdisciplinar și credem în uniunea dintre prac2că


și teoria din mediul academic și în calea către o educație care
să ne permită schimbarea către o viață mai responsabilă față
de societate, dar și față de mediu.

Solar Decathlon Europe 2014 Locuința Solară Centrul de Cercetare - EFdeN 4C

În 2014 am reprezentat România în finala Am proiectat și construit o locuință După multă muncă și dedicare, locuința a
compe2ției Solar Decathlon Europe în Franța extraordinară, solară, sigură și confortabilă, devenit Primul Centru de Cercetare a Condițiilor
alături de 19 echipe din 16 țări și 4 con2nente. foarte eficientă energe2c, 100% electrică și de Confort din România și poate fi vizitată în
Am concurat la 10 probe interdisicplinare, de la fără facturi lunare, o locuință automa2zată și fiecare joi și duminică pe Bd. Pache
arhitectură, la inginerie, inovație și comunicare. foarte prietenoasă cu mediul. Protopopescu, nr.66
DESPRE ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
ISTORIC

2010 2011 2012 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

În 2010 a început aventura Solar 2011 a fost anul în care echipa În 2012 casa proiectată și construită în 5 membrii ai PRISPA au conQnuat, au
Decathlon în România, odată cu PRISPA a crescut și s-a făcut România a ajuns la Madrid și apoi am scris propunerea și s-au calificat la
calificarea în finala ediției din 2012 de cunoscută, anul în care a fost transportat-o înapoi în România, în SDE2014, Versailles. Povestea
la Madrid, Spania. proiectată casa PRISPA. Bacău, Luncani unde este și acum. conQnuă!

2013 2013 2013


2014 2014
2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
De la 5 am ajuns la 20, apoi la 50 și În octombrie a avut loc lansarea În 2014 am construit casa în 6 În 2014 am transportat această casă
așa am ajuns f(n), unde n este natura, oficială la Biblioteca Națională șanQere în paralel și am asamblat-o la extraordinară 2500km până în
o echipă interdisciplinară de studenți Română și nimic nu ne-a mai putut Băneasa, întreg procesul fiind realizat Versailles, la Solar Decathlon și apoi
pasionați și ambițioși. opri din aventura noastră. de studenți. am readus-o în BucureșQ cu 9 TIR-uri.

2015 2015 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pentru 2016 ne propunem alte 11


Din ianuarie publicul poate vizita casa,
După întoarcerea din Franța am La finalul lui 2015 am deschis EFdeN obiecQve în care vă invităm să vă
joi și duminică. În paralel conQnuăm
reconstruit-o în BucureșQ, pe Bd. Pache 4C - Primul Centru de Cercetare a implicați și împreună să le
obiecQvele și căutăm invesQtori
Protopopescu, nr.66, un spațiu central Condțiilor de Confort din România! transformăm în realitate!
pentru industrializare.
ușor accesibil pentru publicul larg.
DESPRE ISTORIC LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
ECHIPA

MANAGEMENT ARHITECTURĂ STRUCTURI MECANICE ELECTRICE FUNDRAISING COMUNICARE

Am proiectat, construit și convins peste 120 de companii să aibă încredere în noi.


Acum monitorizăm și op2mizăm o locuință incredibilă și avem 11 obiec2ve pentru 2016.

UNIVERSITĂȚI PARTENERE
DESPRE ISTORIC ECHIPA SUSTENABILITATE CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
LOCUINȚA

Informații Generale

Etaj

2
Suprafață construită: 170m
2
Amprentă la sol: 90 m
Consum anual: 4330 kWh/an
Producție anuală: 6844 kWh/an
Surplus anual: 2514 kWh/an

Parter

PROIECTARE CONSTRUCȚIE TRANSPORT REASAMBLARE OPTIMIZARE


peste 12 variante în 5 locuri din România 2500km pâna în Franta
, în doar 12 zile ca centru de cercetare
DESPRE ISTORIC ECHIPA SUSTENABILITATE CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
LOCUINȚA

Galerie Exterior + Parter


DESPRE ISTORIC ECHIPA SUSTENABILITATE CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
LOCUINȚA

Galerie Etaj + Sera


DESPRE ISTORIC ECHIPA SUSTENABILITATE CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
LOCUINȚA

O casă extraordinară din fiecare punct de vedere

Solară Eficientă Energetic Sustenabilă


100% electrică cu energie de la soare Produce anual mai mult decât consumă Doar materiale prietenoase cu mediul

Casa funcționează doar cu energie de la Printr-o proiectare minuțioasă am reușit Echipamentele și materiaele au o energie
soare asigurată prin cele 22 de panouri să reducem consumurile la minim prin înglobată mică, sunt cât mai locale posibile și
fotovoltaice și cele 2 panouri solare limitarea punților termice și folosirea foarte prietenoase cu mediul. De exemplu nu
pentru apă caldă. strategiilor pasive, realizând astfel o folosim deloc PVC. Acestea sunt doar câteva
locuință fără facturi lunare. din cerințele certificării sustenabile LBC.

Sigură Confortabilă Automatizată

Structură metalică solidă O casă sănătoasă pentru :ne EFdeN se adapteză nevoilor tale

Siguranța este unul din aspectele cele Am reușit să asigurăm toți parametrii de Sistemul inteligent de automatizare îți
mai importane ale unei locuințe, iar confort interior, de la temperatură și permite să controlezi și monitorizezi casa de
EFdeN a fost proiectată să reziste la umiditate, la nivelul de Oxigen, CO2 , la distanță, fie că ești plecat în concediu și la
cutremure și foc! Mai mult, prototipul a iluminat natural și artificial și compuși întoarcere vrei să ai confortul optim, fie că
rezistat la 5 asamblări și dezasamblări. organici volatili (COV). vrei să știi în fiecare secundă consumul sau
producția casei.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
SUSTENABILITATE

Sustenabilitate

PLANETA
Ecologie

Toate materialele pe care noi le folosim


sunt reciclate sau reciclabile, cu o energie
înglobată cât mai mică și amprentă de carbon redusă.
Folosim doar cele mai bune materiale,
de exemplu nu folosim deloc PVC, Crom sau Clor. POPULAȚIE
Confort și Siguranță

PROFIT
$ Am dezvoltat o locuință cu structură
metalică, foarte rezistentă, ce răspunde
celor mai înalte standarde de calitate a
Economie aerului interior și a iluminatului.

Locuința EFdeN este complet electrică,


activă - produce per an mai mult decât consumă.
Cu un cost de investiție de doar 20% mai mare
față de o locuință obișnuită scapi de facturile lunare.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
SUSTENABILITATE

Consumul responsabil de resurse nu mai este o opțiune, ci o necesitate

Evoluția Populației

În ul2mii 100 de ani am cunoscut o puternică creștere a populației și


a calității vieții, lucruro care au generat o creștere a consumului de
resurse. Pentru a fi sustenabili ca și civilizație trebuie să ne îndreptăm
1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 către folosirea de surse de energie regenerabilă, către reu2lizare și
reciclare, pentru o u2lizare durabilă și inteligentă a resurselor.
50

60

70

1.

9
m

6
0

0
0

m
ili

m
m

m
m

ili

ili
ar

ili
ili

ili
ili

ar

ar
d

ar
oa

oa
oa

de

de
de
ne

ne
ne

Aproape 80% din timp îl petrecem în clădiri și este esențial să fie sigure, confortabile și sănătoase

1,4 h Muncă Somn Hrană și Hidratare Activități Casnice Logistică


2,6 h Relaxare și Sport Altele
8,6 h
1,6 h
1,1 h Somn + Muncă + Hrană și Hidratare + Ac8vități Casnice = 18.4h = 77.5%
1,1 h

7,6 h
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT
CUM?

24 parteneri
media
Media
IDEI Cu ajutorul lor am reușit să informăm
născute din cea
mai pură dorință
cât mai mulți oameni interesați despre
ce înseamnă un stil de viață sustenabil.
250 Qneri
de a fi fericit Studenți
În cei peste 2 ani și jumtătate mai mult de
250 de studenți au făcut parte din
proiectul EFdeN, au crescut împreună
și au devenit mai buni.
120 parteneri
Mediul Privat
Organizații și oameni fără de care
nu am fi reușit să realizăm acest
Administrația
publică 2 susținători
minunat proiect în valoare
Am mai făcut încă un pas în zona colaborării cu
de 1.100.000Euro.
administrația publică prin parteneriatele cu
Ministerul Educației Naționale și Primăria
Municipiului București

Mediul Academic
2 universități

Universitatea Tehnică de Construcții București


Universitatea de Arhitectură și Urbanism ‘’Ion Mincu’’

REALITATE
chiar dacă inițial părea
doar un vis
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 0: Construirea EFdeN și participarea la SDE2014 PARTENERI

DESCRIERE Peste 120 de parteneri au făcut acest proiect posibil susținându-ne


2mp de 3 ani prin oferirea de produse, servicii sau susținere
Din câteva sute de înscrieri trimise, în 2012 ne-am calificat în financiară. Peste 150.000 ore au fost dedicate de 2neri studenți de
finala compe2ției Solar Decathlon Europe 2014, iar în iunie la 8 facultăți din Bucureș2 ce au avut șansa să devină mai buni
2014 am transportat casa la Versailles și am concurat alături de profesioniș2 datorită acestor companii care au crezut în educație,
19 echipe din 16 țări și 4 con2nente. cercetare și mediu.

SCOP

A trebuit să proiectăm, construim, transportăm, asamblăm în


doar 12 zile și să dezasamblăm în 5 zile o locuință solară,
eficientă energe2c și foarte prietenoasă cu mediul, totul realizat
de studenți cu ajutorul profesorilor și susținerea companiilor.

AVANTAJELE COLABORĂRII

Susținătorii noștri au beneficiat de expunere națională și


internațională, mai mult au susținut performanța și excelența
românească la cea mai importntă compe2ție internațională de
acest gen și au făcut posibiș cel mai ambițios proiect de locuință
solară dezvoltat vreodată în România.

STATUS

Finalizat.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

0
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

0
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 1: Tururi Publice pentru Informare și Educare FII ALĂTURI DE NOI

- prezentare companie pe blog


DESCRIERE
- 3 evenimente VIP - 1 eveniment VIP

Proto2pul EFdeN este rezultatul a 3 ani de cercetare, iar acum - pliante cu produsele în casă
- pliante cu produsele în
casă
este deschis pentru publicu larg interesat despre cum poate să
aibă o locuință mai bună. Proto2pul poate fi vizitat în fiecare joi - dispunere logo aplicaQe - dispunere logo aplicaQe
Realitate Virtuală Realitate Virtuală
și duminică.
- logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată

SCOP - menționare pe Facebook - menționare pe Facebook - menționare pe Facebook

4000 EUR 2000 EUR 1000 EUR


Conș2en2zarea publicului larg despre importanța calității unei
locuințe raportată la siguranță, parametrii de confort și influența lor - Partener - - Colaborator - - Susținător -
asupra sănătății ocupanților, a eficien2zării consumurilor, eficiență
energe2că și avantajele economice ale unei as[el de locuințe.

AVANTAJELE COLABORĂRII

Devenind susținător al primului obiec2v veți beneficia de


expunere asupra publicului țintă interesat, a companiei și a
produselor și veți avea ocazia de a vă implica în promovarea unei
vieți mai bune și mai sănătoase pentru locuitori.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 2. Demararea programelor de cercetare FII ALĂTURI DE NOI

- invitații la seminarii șQințifice


DESCRIERE
- prezentare companie pe blog

Fie că vorbim de proiecte de cercetare aplicate pe locuința - menționare pe Facebook - menționare pe Facebook
EFdeN sau cercetări empirice, ne dorim ca EFdeN 4C să fie locul
- prezentarea companiei in - prezentarea companiei in
de întâlnire a 2nerilor cercetători care își propun să desfășoare newslejerele aferente newslejerele aferente
diverse programe de colaborare.
- logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată
- comunicat de presă - comunicat de presă - comunicat de presă
SCOP
- acces la rezultatele de - acces la rezultatele de - acces la rezultatele de
cercetare cercetare cercetare
Ne propunem ca prin aceste programe să creștem eficacitatea
programelor de cercetare în zona construcțiilor și a confortului și 5000 EUR 3000 EUR 1000 EUR
siguranței unei locuințe, orientate către respectarea parametrilor - Partener - - Colaborator - - Susținător -
de confort interior.

AVANTAJELE COLABORĂRII

Devenind susținător al acestui obiec2v veți beneficia de


expunere asupra publicului țintă interesat, a companiei și a
produselor și veți avea ocazia de a vă implica în promovarea unei
vieți mai bune și mai sănătoase pentru locuitori
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 3. Realizarea CampusHUB FII ALĂTURI DE NOI

- prezentare companie pe blog


DESCRIERE
- logo în cadrul CampusHUB
CampusHUB este un spațiu în aer liber, în natură, în care accesul
- logo pe landing page-ul de
la internet și la electricitate este gratuit. Acesta se află în jurul conectare la wireless
- logo in CampusHUB
proto2pului EFdeN, într-o zonă foarte ușor accesibilă, pe bd.
- logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată
Pache Protopopescu, nr.66, în incinta Facultății de Inginerie a
Instalațiilor. - comunicat de presă - comunicat de presă - comunicat de presă

SCOP 2000 EUR 1000 EUR 500 EUR


- Partener - - Colaborator - - Susținător -
Crearea unui spațiu în care să poți lucra gratuit, as[el încât
costurile să nu fie o problemă pentru cei care vor să învețe, să
citească sau să își pornească un business. De asemenea ne dorim să
reapropiem oamenii de natură pentru a îi reconș2en2za importanța.

AVANTAJELE COLABORĂRII

Companiile au ocazia prin acest proiect să contribuie la


realizarea unui spațiu pentru publicul larg care să permită
dezvoltarea cu scopul de a responsabiliza locuitorii Bucureș2ului
față de societate, dar și față de mediu.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 4. Obținerea certificării LBC FII ALĂTURI DE NOI

- logo plăcută cerQficare LBC


DESCRIERE
- prezentare companie pe blog
Living Building Challenge (LBC) este cel mai dras2c sistem de - prezentare companie in - prezentare companie in
cer2ficare sustenabilă la nivel mondial ce atestă nivelul de newslejer (12.000) + LOGO newslejer (12.000)
sustenabilitate a unei locuințe din toate punctele de vedere, - comunicate de presă - comunicate de presă
printre care cel al consumurilor, al producției de energie verde, al - logo in documentul de - logo in documentul de - logo in documentul de
independenței apei, al proprietăților materialelor. prezentare prezentare prezentare
- logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată
SCOP
3000 EUR 2000 EUR 1000 EUR
Obiec2vul nostru este ca proto2pul EFdeN să devină prima locuință - Partener - - Colaborator - - Susținător -
cer2ficată complet din Europa, îndeplinind toate cerințele
referitoare la cele 7 petale, printre care energie, apă, sol, materiale
pentru a demonstra că o as[el de locuință nu este doar un vis, ci o
realitate.

AVANTAJELE COLABORĂRII

Devenind susținător al acestui obiec2v veți beneficia de


expunere asupra publicului țintă interesat, a companiei și a
produselor și veți avea ocazia de a vă implica în promovarea unei
vieți mai bune și mai sănătoase pentru locuitori
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 5. Platforma ‘Consultant în Sustenabilitate’ FII ALĂTURI DE NOI

- 5 persoane la curs - 3 persoane la curs - 1 persoană la curs


DESCRIERE

- logo roll-up prezent - logo roll-up prezent - logo roll-up prezent


Pla[orma de cursuri conține o serie de 5 cursuri care pot fi
livrate fie la sală de către trainerii EFdeN, fie în format e- - Promovare in rețelele de - Promovare in rețelele de - Promovare in rețelele de
learning, adaptată profilului companiei și nevoilor ei. socializare socializare socializare

3000 EUR 2000 EUR 1000 EUR


SCOP
- Partener - - Colaborator - - Susținător -
Ne propunem ca prin acest proiect, beneficiarii să înțeleagă ce
înseamnă un produs sustenabil din punct de vedere al populației,
planetei și profitului, care sunt avantajele și dezavantajele
comercializării și folosirii unor as[el de produse.

AVANTAJELE COLABORĂRII

Devenind susținător al acestui obiec2v veți beneficia de o serie


de cursuri cu scopul de a educa angajații sau colaboratorii
companiei și de a deveni unun dintre leaderii sustenabilității în
Româia.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 6. Campania Națională în Licee, Școli și Grădinițe FII ALĂTURI DE NOI

- Prezentarea companiei in
DESCRIERE deschiderea cursului

- Prezentarea companiei in - Prezetarea companiei in


Până acum am mers în peste 10 licee din România unde am raportul campaniei raportul campaniei
prezentat proiectul, ce înseamnă să fii arhitect, inginer sau om -Promovare in rețelele de -Promovare in rețelele de -Promovare in rețelele de
de comunicare și management, ce înseamnă să fii responsabil și socializare socializare socializare
sustenabil, campania fiind foarte apreciată la nivel național. -Dispunere roll-up companie la -Dispunere roll-up -Dispunere roll-up
eveniment companie la eveniment companie la eveniment

SCOP 3000 EUR 1500 EUR 500 EUR


- Partener - - Colaborator - - Susținător -
Există o nevoie deosebită în rândul liceenilor de orientare în carieră,
iar prin această campanie ne dorim ca 2nerii să afle ce înseamnă să
fii arhitect, inginer, om de comunicare sau management, dar și ce
înseamnă să fii un om responsabil și ce presupune sustenabilitatea.

AVANTAJELE COLABORĂRII

Devenind susținător al acestui obiec2v ve2 avea ocazia de a va


implica in formarea și educarea noilor generații în spiritul unei
societăți mai bune, generații care pot transforma lumea în care
trăim prin energie, ambiția și cunoș2nțele dobândite.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 7. Organizare de Grupuri de Acțiune FII ALĂTURI DE NOI

- menQonare in raportul
DESCRIERE fiecărei întâlniri

Începută odată cu Săptămâna EFdeN, grupurile de acțiune - pliante cu produsele în casă - pliante cu produsele în casă

reprezintă o serie de întâlniri periodice între reprezentanți ai


- menQonarea la finalul - menQonarea la finalul - menQonarea la finalul
studenților, ai mediului academic, ai mediului privat și al discuQilor a companiei discuQilor a companiei discuQilor a companiei
administrației publice cu scopul elaborării de strategii și a
implementării lor secvențiale. - logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată - logo pe pagina dedicată

SCOP
2000 EUR 1000 EUR 500 EUR
- Partener - - Colaborator - - Susținător -
De la schimbări legisla2ve, la planuri de acțiune sau elaborarea de
strategii naționale, grupurie de lucru își propun ca individual sau
prin colaborări cu alte organizații non-guvernamentale sau
companii să facă România un loc mai bun.

AVANTAJELE COLABORĂRII

Devenind susținător al acestui obiec2v veți beneficia de


expunere asupra publicului țintă interesat, a companiei și a
produselor și veți avea ocazia de a vă implica în promovarea unei
vieți mai bune și mai sănătoase pentru locuitori
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 8. ‘’Producătorii merg mai departe’’ la TV FII ALĂTURI DE NOI

- Prezentare companie in emisiune


DESCRIERE (daca are acQvitate industrială)

Emisiunea ‘’Producătorii merg mai departe’’ este realizată de - promovare pe blog - promovare pe blog
casa de producție ‘Producătorii’, pornită în urma colaborării cu
EFdeN, și va fi difuzată la TV în fiecare sâmbătă dimineața, 2mp - Afișare logo-uri la - Afișare logo-uri la
- Afișare logo-uri la finalul materialelor
finalul materialelor finalul materialelor
de 26 de minute și va prezenta o serie de proiecte și iniția2ve
româneș2 verzi. - Promvoare in rețelele - Promvoare in
- Promvoare in rețelele de socializare
de socializare rețelele de socializare
SCOP

3000 EUR 1500 EUR 500 EUR


Producătorii merg mai departe și prezintă o serie de noi proiecte
și îniția2ve care își propun să prezinte românii în acțiune și să - Partener - - Colaborator - - Susținător -
producă schimbarea pentru a deveni mai responsabili față de
natură as[el încât planeta să poată susține viața în con2nuare.

AVANTAJELE COLABORĂRII

Devenind susținător al emisiunii veți beneficia de expunere la


nivelul întregii Românii prin apariția pe un post de TV cu
expunere națională.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

Obiectivul 9. Participarea la Solar Decathlon Dubai 2018 FII ALĂTURI DE NOI

Es2marea evaluării unui as[el de proiect bazându-ne pe proiectele


DESCRIERE precedente ale României este în medie între 1 milion și 2 milioane
de EURO echivalentul în servicii, materiale și echipamente, dar și
Solar Decathlon este cea mai importantă compe2ție suport financiar.
internațională de arhitectură și tehnologii integrate din lume. La
fiecare ediție par2cipă în jur de 20 de echipe din 16 țări și 4
con2nente cu proto2puri de locuințe solare extraordinare.

SCOP

Ne propunem par2ciparea la următoarea ediției e compe2ției Solar


Decathlon pentru a duce mai departe eforturile de până acum și a
con2nua procesul educațional și de cercetare pentru noi studenți
arhitecți, ingineri sau pasionați de comunicare și management.

AVANTAJELE COLABORĂRII

La ediția din 2014 peste 120 de companii au susținut proiectul


EFdeN bucurându-se as[el de promovarea, dar și amplificarea
eforturilor reciproce, prin strategiile de CSR, către mediu, energie
verde, educație, cercetare, leadership.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

10

Obiectivul 10. Organizare Solar Decathlon în România 2020 FII ALĂTURI DE NOI

Bugetul organizării unei as[el de compe2ții este de 11-14


DESCRIERE
milioane de Euro bazându-ne pe ul2mele 2 ediții europene. Dacă
Solar Decathlon este cea mai importantă compe2ție sunteți interesat scrieți-ne pentru a discuta mai multe detalii.
internațională de arhitectură și tehnologii integrate din lume. La
fiecare ediție par2cipă în jur de 20 de echipe din 16 țări și 4
con2nente cu proto2puri de locuințe solare extraordinare.

SCOP

Ne propunem organizarea compe2ției în România pentru a atrage


atenția asupra problemelor de mediu, dar și a alterna2velor de
locuințe care există în prezent și în care între confort, siguranță și
stabilitate financiară nu va mai trebui să existe un compromis.

AVANTAJELE COLABORĂRII

La fiecare ediție sunt sute de mii de vizitatori din țara gazdă, dar
și vizitatori internaționali, iar companiile partenere ar avea o
expunere extraordinară fiind pentru prima dată când un as[el de
eveniment este organizat în România, iar cererea publicului este
foarte ridicată pentru as[el de materiale, soluții și echipamente
puse împreună, în acest caz, într-o locuință completă.
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

11

Obiectivul 11. Industrializarea FII ALĂTURI DE NOI

DESCRIERE Căutăm partneri pentru dezvoltarea unor as[el de ansambluri


rezidențiale pe teritoroiul României. Dacă sunteți interesați de
un parteneriat pentru dezvoltarea unui asanmblu, contactați-ne
Locuința EFdeN este una modulară și ușor de construit ce poate
în vederea stabilirii unei întâlniri.
fi dezvoltată pe orizontală și ver2cală și comercializată într-un
singur exemplar sau sub forma unui ansamblu rezidențial.

Propunerea noastră este gândită să rezolve problema mobilității


și a densității cu care se confruntă orașele, prin crearea de poli
de dezvoltare urbană.

SCOP

Ne dorim să realizăm un ansamblu rezidențial verde și sigur cu un


plan de urbanism inteligent cu locuințe cu 2,3 sau 4 camere de 2p
simplu sau duplex în care locuitorii să fie fericiți, sănătoși și în
siguranță într-o locuință 100% electrică, fără facturi lunare.

Dacă sunteți interesați de achiziționarea unei as[el de locuințe,


intrați pe www.efden.org/cumpara
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? MEDIA CITATE CONTACT
OBIECTIVE și PARTENERI

1: Tururi Publice pentru Informare și Educare FII ALĂTURI DE NOI ca PARTENER PRINCIPAL

Partenerul Principal va beneficia de 2tulatura și promovarea ca


2. Demararea programelor de cercetare Partener principal pentru toate obiec2vele Asociației în derulare,
cât și toate beneficiile prezentate anterior.
3. Realizarea CampusHUB
Mai mult, va avea logo-ul companiei în aplicația de realitate
augmentată folosită la toate târgurile și expozițiile naționale și
4. Obținerea certificării LBC internaționale și logo pe tricoul EFdeN.

5. Platforma ‘Consultant în Sustenabilitate’


40.000 EURO
6. Campania Națională în Licee, Școli și Grădinițe

7. Organizare de Grupuri de Acțiune

8. ‘’Producătorii merg mai departe’’ la TV

Proiecte Viitoare

9. Participarea la Solar Decathlon Dubai 2018

10. Organizare Solar Decathlon în România 2020

11. Industrializarea
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? OBIECTIVE + PARTENERI CITATE CONTACT
MEDIA

+7.000 aprecieri Facebook


+1.000 vizitatori România +12.000 abonați newsletter
+1300/lună vizitatori online 400 apariții media
+10.000 vizitatori Franța 40 apariții TV
DESPRE ISTORIC ECHIPA LOCUINȚA SUSTENABILITATE CUM? OBIECTIVE + PARTENERI MEDIA CITATE CONTACT

Aici lucreză
tinerele minți Mihai Toader-Pasti
luminate! Manager Proiect
+4 076 700 7000
mihai.toader@efden.org
facebook.com/mihaitoader
linkedin.com/in/mihaitoader

Claudiu Butacu
Președinte Asociație
Aici găsiți
prototipul magic! +4 074 028 69 61
claudiu.butacu@efden.org
facebook.com/claudiubutacu
linkedin.com/in/claudiubutacu

Program Tururi Publice

Sediul Asociației Solar Decatlon BucureșQ ProtoQpul EFdeN


Bd. Lacul Tei, 116, Sector 2, Bucureș8 Bd. Pache Protopopescu,
Din mo8ve logis8ce vă rugăm să vă înscrieți.
CIF: 32342400 Nr. 66, Sector 2, Bucureș8, www.efden.org/inscrieri
office@efden.org proto8p@efden.org