Sunteți pe pagina 1din 1

ACTUL JURIDIC CIVIL 227

cum e vorba de o nulitate parțială, ori de una totală.


Efectele nulității mai diferă, însă, în funcție și de ceea ce s-a întâmplat după
încheierea actului juridic, putându-se distinge următoarele ipoteze:
1) actul n-a fost executat încă: aplicarea nulității va însemna că acel act, fiind
desființat, nu mai poate fi executat; deci, părțile se află în situația egală aceleia în care
n-ar fi încheiat actul;
2) actul a fost executat total sau parțial, până la hotărârea de anulare; în această
ipoteză, efectele nulității vor consta în: a) desființarea, retroactivă, a actului; b)
restituirea prestațiilor efectuate în temeiul actului anulat;
3) actul a fost executat, iar dobănditorul de drepturi le-a transmis la rândul său,
unor terți subdobănditori, până la intervenirea hotărârii de anulare a actului; în această
ipoteză, efectele nulității presupun: a) desființarea actului executat; b) restituirea
prestațiilor efectuate în temeiul actului anulat; c) desființarea și a actului subsecvent.
Din cele de mai sus rezultă că, în esență, efectul nulității se exprimă în adagiul:
quod nullum est, nullum producit effectum. Pentru a opera, însă, această regulă, este
necesar să fie aplicate principiile efectelor nulității, și anume: 1) retroactivitatea
nulității; 2) restabilirea situației anterioare — restitutio in integrum — care se
realizează prin restituirea prestațiilor efectuate în temeiul actului anulat; 3) anularea nu
numai a actului inițial, primar, ci și a actului subsecvent — resoluo iure dantis,
resolvitur ius accipientis.

b. Reglementarea efectelor nulității


Caracteristica generală a reglementării nulității actului juridic civil — aceea de a
fi disparată, dar nu compactă — se regăsește și în privința efectelor nulității. Aceasta
înseamnă că nu există, c/e /ege lata, texte de principiu privitoare la efectele nulității.
Există, însă, texte legale privitoare la nulitate în anumite cazuri, inclusiv cele care
consacră excepțiile de la principiile efectelor nulității.

§ 2 Principiile efectelor nulității și excepțiile lor

179. PRINCIPIUL RETROACTIVITĂȚII. EXCEPȚII a. Principiul

retroactivității efectelor nulității actului juridic civil

Acest principiu înseamnă regula potrivit căreia nulitatea nu produce efecte


mimai pentru viitor — ex nune — ci și pentru trecut — ex tune — , adică aceste efecte
se suie până în momentul încheierii actului juridic civil.
Retroactivitatea înseamnă, deci, înlăturarea efectelor actului care s-au produs
între momentul încheierii actului juridic civil și acela al anulării efective a actului. In
temeiul retroactivității efectelor nulității se ajunge în situația în care