Sunteți pe pagina 1din 22

Cuprins:

 Argument.................................................................................................pag.4
Conținut tematic
CAPITOLUL I.............................................................................................pag.7
Structuri organizatorice în activitatea de turism..........................................pag.7
I.1. Industria turistică și agenții organizatori ai acesteia..............................pag.7
I.2 Organizațiile profesionale naționale ......................................................pag.7
I.2.1. Instituții turistice naționale.................................................................pag.8
I.3. Organizațiile internaționale de turism....................................................pag.8
I.3.1 Organizații interguvernamentale..........................................................pag.8
I.3.2. Organizațiile internaționale neguvernamentale..................................pag.8
I.4. Organizarea turismului în România.......................................................pag.9
I.4.1. Organizarea turismului la nivel național.............................................pag.9
I.4.2.Coordonarea activităților turistice la nivel local..................................pag.9

CAPITOLUL II.:..........................................................................................pag.10
,,SEJUR DE VIS LA MOSCOVA”
II.1.Scurt istoric............................................................................................pag.10
II.2. Asezare geografică................................................................................pag.11
II.3. Populația...............................................................................................pag.11
II.4. Potențialul turistic natural.....................................................................pag.11
II.5. Potențialul turistic antropic...................................................................pag.13

CAPITOLUL III...........................................................................................pag.15
,,SEJUR DE VIS LA MOSCOVA”
III.1.Sejur de vis la Moscova …………...........................................................pag.15
III.2. Analiza de preț pentru produsul turistic extern....................................pag.18

 Concluzii finale....................................................................................pag.20
 Bibliografie.............................................................................................pag.21
 Anexe....................................................................................................pag.22

3
Argument

Am ales ca temă de studiu ,,Sejur de vis la Moscova” pentru lucrarea mea


de atestat, deoarece aceasta mi se pare o temă interesantă prin faptul că oraşul
Moscova a rămas de-a lungul timpului unul dintre cele mai mari centre economice
ale lumii, câstigând în anul 2007, pentru al doilea an consecutiv, titlul de cel mai
scump oraş al lumii, întrecând astfel, metropole precum New York sau Londra.
Pot spune că primul dintre argumentele care m-au determinat să aleg această
temă a fost faptul că Moscova este un simbol al luptei consecvente şi ferme pentru
pace şi prietenie între popoare, către ea îndeptându-se privirile a milioane de
oameni de pe tot globul.
Rusia este o federaţie compusă din 83 de subiecţi (21 republici, 9 ţinuturi, 46
regiuni, 4 districte autonome, o regiune autonomă şi 2 oraşe cu statut special:
Moscova şi Sankt Petersburg. Din anul 2000, la nivel federal, Rusia este împărţită
în 7 districte teritoriale, conduse de câte un reprezentant al şefului statului. Ȋn ceea
ce priveşte organizarea administrative, Moscova are un Guvern propriu,
independent de cel al Federaţiei Ruse. Puterea legislativă a capitalei Federatiei
Ruse este Duma Moscovei, care este constituită din 35 de deputaţi (25 votaţi pe
listele partidelor, 10 aleşi uninominal). Primarul este cel care numeşte Guvernul
Moscovei şi pe cei 10 prefecţi.
Oraşul Moscova este capitala primului stat socialist din istoria omenirii, un
mare centru industrial, ştiinţific şi cultural al lumii contemporane. Situată în centrul
câmpiei est-europene , Moscova ocupă o suprafata de 878,7 kilometri pătraţi, fiind
înconjurată de o şosea de centura cu o lungime de 109 kilometri. Aici îşi au
domiciliul permanent peste 8 milioane de oameni de diverse naţionalităţi. Se spune
adesea că Moscova, ca şi Roma, a luat fiinţă pe şapte coline, deşi în perimetrul
actual al oraşului acestea sunt mult mai numeroase.
Teritoriul oraşului este traversat de râul Moscova, de la nord-vest la sud-est,
pe o lungime de aproape 80 de kilometri. Fiind unul dintre cele mai vechi oraşe ale
Rusiei, Moscova s-a dezvoltat ca un oraş-cetate. Străzile care porneau radial de la
Kremlin (nucleul istoric al Moscovei contemporane) intersectau cândva o serie de
centuri de apărare.

4
Al doilea aspect interesant legat de această temă mi s-a parut istoria oraşului
Moscova, si anume:
Prima menţiune documentară despre Moscova datează din anul 1147. La
acea vreme, pe locul actualului Kremlin, exista deja o cetate a slavilor. Martorul
fară glas al întemeierii şi existenţei oraşului a fost râul Moscova. Acesta din urmă a
fost martorul izgonirii intervenţioniştilor polonezi de către armata populară a lui
Dimitri Pojarski şi de asemenea, al fugii armatei lui Napoleon din Moscova,
devastată şi incendiată.
Rolul Moscovei a fost important nu numai în lupta împotriva contropitorilor
străini, ci şi în procesul de unificare a pământurilor ruseşti. Micul orăşel, care, la
răscrucea secolelor XI şi XII, se afla la periferia cnezatului Vladimir-Suzdal, a
devenit, chiar la începutul secolului XIV, capital Marelui Cnezat al Moscovei, iar
de la sfârşitul secolului XV- capitala statului rus centralizat.
După ce, în 1712, ţarul Petru I a mutat capitala la Sanct- Petesburg , oraş pe
care abia îl construise, Moscova a rămas în continuare cea de-a doua capitală a
statului. Odată cu succesul Revoluţiei Bolşevice din 1918, Moscova redevine
capitala ţării, dezvoltarea economiei, ştiinţei şi culturii, atingând un nivel mult mai
înalt, oraşul păstrându-şi însemnătatea de cel mai mare centru comercial, industrial
şi cultural al ţării.
Printre argumentele care m-au convins să aleg tema ,,Sejur de vis la
Moscova” , se enumeră şi faptul că dezvoltarea economică a oraşului, respectiv a
Rusiei, face ca aceasta din urma să fie clasată pe locul nouă in topul celor mai
bogate tări de pe glob.
Schimbările survenite după destrămarea Uniunii Sovietice au marcat
trecerea de la o economie planificată central şi izolată de restul globului la una
bazată pe mecanismele pieţei şi integrată global. Reformele economice ale anilor
90 au condus la privatizarea unei mari părţi însemnate a industriei. În 2011, Rusia
a devenit primul producător de petrol mondial, depăşind Arabia Saudită. Este de
asemenea, al doilea producător mondial de gaze naturale, deţinând de altfel cele
mai mari rezerve dovedite de gaze, a doua rezervă de cărbune şi a opta de ţiţei,
fiind totodată şi al treilea exportator mondial de aluminiu şi oţel.
În cele mai importante ramuri ale industriei se produc autoturisme, biciclete,
avioane, produse electronice, material rulant, produse farmaceutice şi parfumuri,
elemente de mecanică fină, instrumente muzicale (piane), ceasuri, rulmenti,

5
mobilă, textile, confecţii (pantofi), produse de poligrafie, produse
cinematografice – studiourile Mosfilm, produse alimentare (mai ales lactate şi
mezeluri), pigmenţi, cauciuc sintetic, anvelope, mase plastice, celuloză şi hârtie.
Vreme de secole, industria a atras spre capitală, populaţia din toate ţările fostei
U.R.S.S.,tocmai datorită importanţei sale economice. Ca o urmare a acestui fapt, în
anii 1970 şi 1980 a avut loc o creştere demografică foarte accelerată datorită cererii
masive de forţă de muncă
necalificată.
Din punct de vedere economic, Moscova este cel mai important centru
industrial al Rusiei şi peste 25% din populaţie lucrează în industria prelucrătoare,
jumătate din forţa de muncă fiind femeile. Oraşul contribuie cu o treime din
produsul intern brut al economiei ţării, în condițiile în care, în regiune este
concentrată numai o zecime din populația țării.
Conform listei miliardarilor întocmită de revista Forbes, oraşul Moscova
avea în 2011, 79 de miliardari, detronând astfel New York-ul și devenind orașul cu
cel mai mare număr de miliardari.
Un ultim argument al alegerii acestei teme a fost faptul că în capitala
sovietică există condiţii pentru ca toţi oamenii să-şi poată însuşi realizările culturii.
În Moscova se găsesc mai mult de 75 de instituţii de învăţământ, printre care şi
faimoasa Universitate de Stat. Oraşul dispune de 90 de teatre si săli de concert, 116
cinematografe, 63 de muzee şi 4.200 de biblioteci cu un fond de cărţi de peste 350
milioane de exemplare.
Fiind cel mai mare oraş din întreaga Europa, Moscova deţine un număr
impresionant de atracţii turistice printre putem enumera: Kremlinul (locul de unde,
prinţi, ţari şi, în ultimele decenii, preşedinţi, au condus ţara), Turnul cu Clopot,
Catedrala Sf. Vasile, Turnul Imperial, Galeria Tretyakov, Piata Roşie, Biserica şi
multe altele.
Monumentele istorice şi culturale ale Moscovei sunt păstrate cu grijă şi
restaurate sistematic. Deoarece se acordă o mare atenţie şi protejării mediului
încojurător, în centrul oraşului au fost stabilite 9 zone de conservare. Moscova este
pe cale să devină unul dintre cele mai curate şi bine amenajate centre industriale
ale lumii. Locuitorii Moscovei se străduiesc să infăptuiască indicaţia lui Lenin,
aceea de a face din Moscova un exemplu pentru întreaga tară.

6
CONȚINUT TEMATIC:
CAPITOLUL I:

Structuri organizatorice în activitatea de turism

Activitatea turistică este o industrie care produce bunuri şi servicii


întrebuinţând o mână de lucru abundentă. Anumite caracteristici îi conferă
dimensiunile unei industrii grele: costuri ridicate ale factorului capital concretizat
în infrastructuri şi echipamente, puternică intensitate capitalistică (fiind o industrie
cu o compoziţie organică a fondurilor ridicată, deoarece face apel la tehnologii de
transport, de comunicaţie şi chiar de construcţii modeme, deci foarte costisitoare),
amortizare lentă a investiţiilor, cu excepţia întreprinderilor mici şi mijlocii.Este
constituită, în special în ţările dezvoltate, dintr-o importantă reţea de întreprinderi
mici şi mijlocii al căror rol este strategic în cadrul unei dezvoltări armonioase a
turismului şi unde domină unităţile de producţie familiale şi intermediarii de
călătorii care asigură distribuţia produsului turistic către clienţi.

I.1 Industria turistică şi agenţii întreprinzători ai acesteia


Industria turismului este un conglomerat complex de multe industrii şi nu
numai de una, cum s-ar părea la prima vedere.Ceea ce semnifică această sintagmă
este un sortiment larg de industrii ce produc şi furnizează bunuri şi servicii pentru
turişti. În unele ţări, clasificările de standard industrial sunt stabilite pentru a defini
grupuri omogene de activităţi comerciale şi industriale. În altele, industriile
prelucrătoare de bunuri şi prestatoare de servicii pentru turişti sunt, de asemenea,
asociate cu alte activităţi comerciale şi industriale ce produc echipament, produse
şi facilităţi pentru recreerea şi distracţia generală.

I.2 Organizaţii profesionale naţionale


În paralel cu misiunea şi obiectivele autorităţii publice în materie de
turism,în majoritatea statelor, organizaţiile profesionale ce grupează profesiunile
antrenate de activităţile turistice, sub formă de asociaţii fără scop lucrativ, îşi aduc
contribuţia la conturarea locului şi rolului turismului în sistemul economic, atât pe
plan naţional cât şi internaţional. Ca urmare, aceste organizaţii profesionale sunt
partenere ale administraţiilor naţionale pe linia conceperii şi realizării strategiilor
turistice.

7
I.2.1 Instituţii turistice naţionale
Instituţiile turistice naţionale au rolul de a organiza activitatea si de a
dezvolta sectorul turistic.Totodată, ele sunt preocupate de promovarea turismului
naţional, de orientarea sectorială a activităţii turistice şi de coordonarea naţională a
amenajării turistice a teritoriului pe plan regional.
Într-un stat cu structură unitară, aceste organisme aparţin unui Secretariat de
Stat pentru Turism, de pe lângă un minister, sau unui Minister al Turismului
distinct. Această diversitate organizatorică este sugestivă în privinţa locului ocupat,
sau pe care trebuie să-l ocupe domeniul turismului în cadrul complexului economic
naţional.

I.3. Organizațiile internaționale de turism


Întrucât majoritatea statelor, mai mult sau mai puțin, din punct de vedere
turistic se manifestă într-o dublă ipostază, de emițătoare și de receptoare de turiști,
se impune existența și funcționarea unor organizații internaționale ce pot fi grupate
în două categorii: organizații interguvernamentale și organizații neguvernamentale.
I.3.1 Organizaţiile interguvernamentale
Turismul internaţional constituie o expresie a interdependenţelor social-
cconomice ce se manifestă în lumea contemporană. În structura acestei grupe
identificăm organizaţii care au competenţe generale, cum ar fi spre exemplu
Organizaţia Mondială a Turismului, cât şi organizaţii cu competenţe specializate
într-un anume sector al activităţii turistice, cum ar fi spre exemplu Biroul
Internaţional de Turism Social.
Totodată, pentru unele organizaţii, turismul nu constituie decât un segment
al ansamblului activităţii lor, care veghează în principal asupra altor domenii de
activitate, ca de exemplu: Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, care deţine un
comitet pentru turism însărcinat cu soluţionarea problemelor de transport turistic
aerian.
I.3.2 Organizaţiile internaţionale neguvernamentale
Raţiunea fundamentală a existenţei acestui tip de organizaţii, o reprezintă
favorizarea schimburilor, a reuniunilor profesioniştilor diferitelor naţionalităţi, a
sistematizării informaţiilor şi realizării studiilor ce vor forma fundamentul
deciziilor autorităţilor publice.. Din această categorie reţinem următoarele
organizaţii:
1) Asociația Mondială a Agențiilor de Voiaj (WATA)
2) Federația Universală a Asociațiilor Agențiilor de Voiaj (FUAAV)
3) Asociația Internațională a Circuitelor Turistice (ISTA)
4) Grupul Uniunilor Naționale a Agențiilor de Voiaj din Uniunea Europeană

8
5) Uniunea Internațională a Organizațiilor Naționale a Hotelierilor,
Restauratorilor și Cofetarilor
6) Asociația Transportului Aerian Internațional
I.4 Organizarea turismului in România
Complexul economic naţional românesc, ca şi cel al altor state, include
structural alături de alte sectoare şi pe cel al turismului. De aceea este firesc ca
politica economică să includă drept componentă, ce-ar putea fi esenţială, politica
turistică. Conceperea şi transpunerea în practică a acesteia sunt rezultatele unei
duble iniţiative, a profesioniştilor şi a administraţiei publice din ţara noastră.
I.4.1 Organizarea turismului la nivel naţional
Autoritatea publică centrală consideră în cadrul procesului de reformă a
economiei româneşti, activităţile turistice drept un obiectiv strategic de primă
prioritate, luând în consideraţie atât importanţa lor din punct de vedere economic,
social şi educaţional, cât şi complexitatea resurselor determinate, interdependenţa
cu alte ramuri ale economiei naţionale.
I.4.2 Coordonarea activităţilor turistice la nivel local
În prezent promovarea, autorizarea şi controlul activităţii turistice în profil
teritorial sunt înfăptuite prin înfiinţarea unor nuclee administrative zonale. Prin
reprezentanţe zonale, consiliile judeţene şi consiliile locale vor beneficia de
informaţii privind activitatea de turism la nivel naţional şi internaţional.

CAPITOLUL II:
9
,,SEJUR DE VIS LA MOSCOVA”

II.1.Scurt istoric
Moscova este capitala Rusiei, un oraș cu 11,5 milioane locuitori, aflat pe râul
Moscova, și cu o suprafață de 878,7 km². Este orașul cu cea mai numeroasă
populație din Rusia și cel mai populat subiect federal al Rusiei. Este un centru
politic major, economic, cultural, științific, religios, financiar, educațional și de
transport al Rusiei și al întregului continent. Moscova este orașul cel mai nordic, cu
o populație care depășește 10 milioane de locuitori, fiind astfel orașul cu cel mai
mare număr de locuitori din Europa și al șaselea din lume. Moscova este situată pe
râul Moscova, în Districtul Federal Central al Rusiei europene.
În decursul istoriei, orașul a servit drept capitala unei succesiuni de state, de
la medievalul Cnezat al Moscovei la urmașul său, Țaratul Rusiei, și până
la Uniunea Sovietică. În timpul domniei lui Dmitri Donskoi, primele ziduri de
piatră ale Kremlinului au fost construite (1367). Moscova, sau Muscovy, şi-a
câstigat supremaţia prin pozitia sa la intersecţia dintre rutele de comerţ, poziţia de
conducător prin luptele şi victoriile contra tătarilor, şi învecinarea cu principatele
prin suzeranitate muscovită.
Construit în mare parte din lemn până în secolul al XIX-lea, Moscova a
suferit mai multe incendii, cel mai notabil fiind cel din timpul lui Napoleon I din
anul 1812. Reconstruit, Moscova a dezvoltat începând cu anii 1830, o industrie
majoră a textilelor şi metalurgiei. În timpul secolului al XIX-lea şi al XX-lea, a fost
centrul atenţiei mişcărilor cooperative Zemstvo şi Slavophile, devenind sediul
principal al mişcării muncitorimii şi al democraţiei sociale. În 1918, guvernul
sovietic a mutat capitala înapoi la Moscova, înregistrându-se astfel o creştere
economică spectaculoasă a oraşului. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial,
Moscova a fost scopul ofensivei germane.
Astăzi, după dezintegrarea URSS, oraşul rămâne centrul cultural şi politic al
ţării. Impozantele ziduri ale Kremlinului ce adăpostesc catedrale seculare, muzee şi
clădiri administrative, domină inima oraşului. Restul Moscovei se întinde printr-o
serie de cercuri concentrice pâna la nivelul suburbiilor. În ciuda dificultăţilor
politico-economice din ultimii ani, Moscova rămâne unul dintre cele
mai mari oraşe ale lumii, fiind considerată de altfel şi unul dintre cele mai
frumoase oraşe din întreaga lume.

II.2. Aşezare geografică


Oraşul este situat la urmatoarele coordonate geografice : latitudine 55-45N,

10
longitudine 37-31E şi are o altitudine de 150 – 200 metri. Oraşul Moscova este
situat chiar în centrul câmpiei est-europene, ocupând valea Râului Moscova. Partea
nordică a oraşului este ocupată de colinele Klinsk-Dimitrov,iar culmea
Borovitski,pe care este situat Kremlinul,ocupă partea centrală a oraşului,in jurul
căreia s-a extins Moscova. Partea de sud-vest a capitalei este ocupată de colinele
Lenin, iar zona de sud este ocupată de o regiune joasă de câmpie ce se desfasoară
între râul Moscova si afluentul său Pahra.

II.3. Populația
Populația orașului Moscova a fost estimată în 1992 (doar a orașului propriu-
zis) la 8.746.700 de locuitori. În prezent, în Moscova locuiesc peste 10.500.000
locuitori. Federaţia Rusă este un mozaic de circa 100 de naţionalităţi şi popoare:
ruși (79.8%), tătari (3.8%), ucraineni (2%), bașkiri (1.2%), ciuvași (1.1%), alții-
bieloruşi, osetini, daghestani, iakuţi, kareli (12,1%).
Structura populației în funcție de vârstă (2009):
- 0-14 ani: 14,8% (bărbați 10.644.833/femei 10.095.011)
- 15-64 ani: 71,5% (bărbați 48.004.040/femei 52.142.313)
- 65 ani și peste: 13,7% (bărbați 5.880.877/femei 13.274.173)
Structura populației în funcție de etnii:
- ortodocși 15-20%,
- musulmani 10-15%,
- alții 2% (2006 est.)
- atei 60-70%
Spor natural: -0,467%
- Natalitatea: 11,1 nașteri/1.000 locuitori
- Mortalitatea: 16,06 decese/1.000 locuitori
- Migrația: 0,28 imigranți/1.000 locuitori
-
II.4. Potențialul turistic natural
Relieful:
Oraşul este situat la urmatoarele coordonate geografice : latitudine 55-45 N,
longitudine 37-31 E şi are o altitudine de 150 – 200 metri. Oraşul Moscova este
situat chiar în centrul câmpiei est-europene, ocupând valea Râului Moscova. Partea
nordică a oraşului este ocupată de colinele Klinsk-Dimitrov, iar culmea Borovitski,
pe care este situat Kremlinul, ocupă partea centrală a oraşului, în jurul căreia s-a
extins Moscova.
Clima:
Moscova are o climă continentală, cu iernile reprezentative, temperaturile
oscilând ȋntre 37de grade Celsius vara şi minus 30 de grade iarna. Precipitaţiile
11
medii anuale nu depăşesc 620 mm. Ȋn mijlocul verii, ȋn timpul lunilor iulie şi
august, clima este plăcută şi caldă cu creşteri ocazionale ale temperaturilor, iar
umiditatea tinde să fie ridicată. Iernile diferă drastic, cu numai aproape saşe ore de
lumină naturală ȋn mijlocul sezonului şi temperaturi cu mult sub zero grade.
Ninsoarea ȋncepe ȋn octombrie, iar pătura de zăpadă persistă până ȋn primavară.
Hidrografie:
Râul Moscova aparţine de bazinul hidrografic al fluviului Volga. Izvoreşte
din masivul Smolensk (ce atinge numai 320 m înălţime), curgând prin regiunea
Smolensk în direcţia nord-vest, schimbând direcţia cursului spre nord-est şi apoi
spre est. Traversează lacul de acumulare Moshaik şi o serie de oraşe după care
ajunge în capitala Rusiei, Moscova.
Flora și fauna:
Cadrul natural al oraşului Moscova este mult influenţat de prezenţa pădurilor
de pin, care ȋnainteaza dinspre estul continentului, interferându-se aici cu pădurile
de brad şi de foioase. În zona polară găsim tundra (muşchi, licheni, plante pitice) şi
silvo-tundră. Ȋn sudul tundrei, taigaua, ocupă circa ½ din teritoriul ţării.
Fauna este extrem de bogată. În tundra: renul, elanul, vulpea polară, lupul
de tundră, iepurele alb, potarnichea polară. Ȋn zona pădurilor amestecate: lupul,
vulpea, ursul, pisica salbatică, etc. Moscova având o climă temperat continentală
moderată, are soluri de tip cernoziom.
Parcuri și rezervații naturale:
Capitala Rusiei îşi bucură vizitatorii sosiţi din toate părţile globului, cu
monumente de o frumuseţe unică în lume, dar şi cu o serie de parcuri si rezervaţii
natural impresionante. Printre acestea se pot enumera:
 Grădina Botanică din Sankt Petesburg
Aceasta este cea mai veche grădină de acest fel din Federaţia Rusă. Grădina se
mai numeşte şi Institutul Kamarov şi aparţine Academiei de Ştiinţe din Rusia.
Turiştii o pot găsi pe Insula Aptekarsky. Grădina se întinde pe o suprafaţă de
aproximativ 17. Printre speciile care se pot găsi aici se află: o colecţie de mai mult
de 70 de allium, azalee, ferigi, cactuşi, fagi, stejari, tei, brazi, palmieri, orhidee şi
multe alte plante tropicale.
 Grădina Zoologică din Moscova
Grădina Zoologica din Moscova se întinde pe o suprafaţă imensă de teren de
aproximativ 55 de hectare şi a fost fondată în secolul al XIX- lea, mai exact în anul
1864, de mai mulţi profesori biologi ruşi. În momentul de faţă, Grădina Zoologică
din Moscova găzduieşte aproximativ 8000 de animale de toate speciile. Printre
animalele pe care le putem admira aici, găsim tot felul de insecte şi reptile, canguri,
lei, tigrii, iguane, iepuri, vulturi, elefanţi, rechini de dimensiuni mici şi multe altele.

12
II.5. Potențialul turistic antropic:
A. Potențialul cultural istoric:
• Vestigi arheologice ,monumente istorice și de artă:
Marele Palat al Kremlinului a fost construit la iniţiativa lui Nicolae I, între
1838-1850 pe locul vechii clădiri a palatului Marelui Prinţ Ivan al III-lea şi
palatului împărătesei Elisabeta Petrovna (cea Mare) din secolul al XVIII-
lea. Complexul palatului include, pe lângă noua clădire construită şi o parte din
construcţiile care au supravieţuit din reşedinţele Marilor Duci şi mai târziu ale
ţarilor din secolele XV-XVII.
Palatul Terem sau Teremnoi Dvoreț este o clădire istorică ȋn interiorul
Kremlinului, care a fost resedinţa principală a ţarilor ruşi în secolul al XVII-lea.
Etimologic, numele este derivat din cuvântul grecesc “locaş”. În prezent, palatul nu
este accesibil publicului, fiind reşedinţa oficială a preşedintelui Rusiei.
Catedrala Iisus Hristos Mântuitorul este o catedrală a Bisericii Ortodoxe
Ruse, situată ȋn apropierea Kremlinului, pe malul stang al râului Moscova. Fiind
cea mai mare catedrală din Rusia, a fost proiectată pentru 10 000 de persoane,
având ȋnălţimea de 105 m, iar pereţii au grosimea de 3.2 metri.
Catedrala Sf. Basil este considerată cea mai celebră imagine a Rusiei, cu
domurile sale multicolore, fiind plasată la marginea Pieţei Roşii a Moscovei şi
construită pentru a comemora succesul militar al campaniei lui Ivan cel Groaznic
ȋmpotriva mongolilor, din anul 1552.
• Elemente de etnografie şi folclor:
Portul popular al Rusiei este un adevărat simbol al ţării. Poporul rus se
îmbracă în aceste costume la ocazii speciale, sărbători tradiţionale sau nunţi. Cel
mai impresionant şi unic obiect creat de meşterii populari rămâne faimoasa păpuşă
Matrioshka.
Cel mai mare şi mai important centru meşteşugăresc din Moscova este
Gostinîi Dvor. Acesta ocupă o parte importantă din Kitai-gorod, vechiul cartier
comercial al oraşului.
• Instituţii si evenimente cultural artistice:
Muzeul de Artă „A. S. Pușkin” este o clădire neoclasică monumentală,
inaugurată ȋn anul 1912. Aici putem găsi cea mai bogată colecţie de artă, cele
mai impresionante picturi ale celor mai importanţi artişti impresionişti şi post-
impresionişti. Parterul conţine majoritatea antichităţilor şi picturi vechi europene.
Muzeul Central „V. I. Lenin” este muzeul unde se găseşte trupul perfect
conservat al lui Lenin, fondatorul Uniunii Sovietice. Trupul său a fost ȋmbălsămat
şi a fost expus la puţin timp după moartea sa, în anul 1924.

13
Ziua Moscovei: Pe 1 septembrie se sărbătoreşte ziua oraşului Moscova, care
de obicei se deschide în Piaţa Roşie. În 2012, festivităţile consacrate aniversării a
865 de ani au cuprins întreaga suprafaţă a Moscovei mari.
Una din manifestările culturale este Parada Militară, care are loc în piaţa
Roşie, pentru a sărbători victoria din 1945. În această zi, mii de soldaţi, tancuri şi
camioane care transportau rachete strategice defilează prin Piaţa Roşie din
Moscova.

B. Potențialul tehnico-economic:
• Amenajări hidro-energetice:
Canalul Moscova-Volga, Canalul Volga-Don și Canalul Volga-Baltic
formează o rețea navigabilă ce permite legătura între Moscova și Marea Baltică,
Marea Caspică, Marea Azov și Marea Neagră.Volga drenează aproape tot vestul
Rusiei. Multele lacuri de acumulare de pe cursul său permit realizarea de irigații și
producerea de hidroelectricitate. Fertilitatea văii râului permite producerea de mari
cantități de grâu sau alte cereale.
Lacul de acumulare Gorki este un lac de acumulare care face parte din
sistemul numit Cascadele de pe Volga și Kama. Lacul se află la 360 km nord-vest
de Moscova, în apropiere de orașul Gorodeț, regiunea Nijni Novgorod, care are
capitala la Novgorod. Suprafața oglindei de apă a lacului atinge 1.590 km², cu un
volum de 8,7 miliarde m³ de apă.
Lacul de acumulare Rîbinsk este un lac situat pe cursul superior al fluviului
Volga, în nord-vestul Rusiei. A fost creat prin construirea a două baraje pe Volga
şi, respectiv, pe afluentul acesteia, Şeksna. Proiectul, încheiat în 1947, a dat naştere
unui lac cu o suprafaţă de 4.580 km², cel mai mare lac de acumulare din lume la
data respectivă. Rîbinsk reglează cursul Volgăi, furnizează energie electrică
Moscovei şi altor oraşe şi face parte din canalul navigabil Volga - Marea Baltică.

CAPITOLUL III:

III.1.Sejur de vis la Moscova


14
Rusia este un tărâm al superlativelor, fiind cea mai mare ţară din lume, cea
mai mare rezervă de gaz natural şi a doua producătoare de petrol, patria celor mai
lungi căi ferate din lume, dar şi cel mai aglomerat sistem de metrou. Pentru cei mai
mulţi, Rusia este reprezentată de două mari oraşe: Moscova şi Sankt Petesburg,
aceste destinaţii reprezentând sufletul fostei Rusii imperiale.
Această vacanță este realizată cu scopul practicării unei forme interesante de
turism cultural si de agrement. Sejurul a fost conceput pentru un grup de minim 5
persoane și maxim 25 persoane, numărul final de turişti fiind 20.
Pe parcursul sejurului, în cele 7 zile, turiştii vor admira numeroase
monumente istorice şi arhitecturale, precum şi atracţii turistice de interes naţional
(muzee, grădini, palate, parcuri, fortăreţe, galerii şi multe altele). În decursul
acestor zile, turiştii vor putea lua parte şi la diverse momente artistice cu specific
național, astfel încât acest sejur va deveni pentru aceştia o experientă deosebită,
greu de uitat.

Traseu turistic: România (București) –Rusia (Moscova) –Sankt Petesburg și


retur.

Ziua 1 – Sâmbată, ora 10:15 întâlnire cu ghidul român la aeroportul Henri Coandă
din Bucureşti- check în avionul cu destinația Moscova. Ora 12:00, avionul
aterizează la Moscova. La ora 12:15 autocarul vă va prelua din fața aeroportului și
vă va duce la hotelul Izmailovo Alfa 4*. Ora 15:00 timp liber pentru diferite
activități.

Cazare și cină în Moscova.

Ziua 2 – Mic dejun. Duminică ora 11:15 întâlnire cu ghidul român în faţa hotelului
de unde vom pleca într-un tur al oraşului Moscova şi vom vizita Kremlin-ul, un
centru istoric fortificat, care include patru catedrale, patru palate, un zid şi multe
turnuri; Piaţa Roşie, unde turiştii pot admira numeroase obiective, atracţii turistice
cum ar fi Mausoleul lui Lenin sau Poarta reînvierii, dar şi Galeriile Tretyakov, în
interiorul carora, pasionaţii de artă pot admira colecţii întregi de picturi, sculpture,
grafice şi desene ale celor mai importanţi artişti ruşi. Ni se propune apoi o plimbare
de o oră cu metroul moscovit, atracţie turistică de prima mână, în special pentru
decorurile spectaculoase şi unice ale fiecărei staţii.Ora 17:00 ne vom întoarce la
hotel unde gazdele vor organiza o cină festivă pentru toţi turiştii din hotel.
Cazare și cină în Moscova

15
Ziua 3 – Mic dejun. Luni, ora 10:30 vom vizita Muzeul Puşkin, în interiorul căruia
putem admira impresionante colecţii de artă, fotografii, documente vechi şi multe
opere ale unor cunoscuţi artişti dar şi Catedrala Sfântului Vasile, compusă dintr-o
capelă centrală, înconjurată de opt capele din căramidă asemenea unor turnuri. Ora
15:00 veţi lua parte la un spectacol de opera din cadrul teatrului Balşoi. Ora 17.00
timp liber pentru diferite activității.
Cazare și cină în Moscova

Ziua 4 – Mic dejun. Marţi transfer la aeroport pentru îmbarcare pe zborul


companiei Aeroflot cu destinaţia Sankt Petesburg. Decolare la ora 16 şi sosire la
Sankt Petsburg la ora 17:35. Scurt tur panoramic de oraş care include: strada
Nevsky Prospekt , palate, biserici şi monumente, alături de restaurante şi magazine,
toate se pot vizita pe acest bulevard; Catedarala Sf. Isaac; Piata Decembriştilor;
statuia lui Petru cel Mare; fortareaţa Sfinţilor Petru şi Pavel. Transfer şi cazare la
hotelul Oktyabrskaya 4*.
Cazare şi cină în Sankt Petsburg

Ziua 5 – Mic dejun. Miercuri ora 11:30, tur de oraş panoramic cu ghid local, pe
parcursul căruia vom putea vizita o serie de atracţii turistice, printre care Clădirea
Senatului şi Muzeul Hermitage, colecţiile de artă antică fiind expuse în clădirile
Noului Ermitaj şi în cele ale Vechiului Ermitaj. Ora 18:00 puteţi alege opţional, o
seară tradiţională cu un program de folclor rusesc la un restaurant local.
Cazare şi cină în Sankt Petsburg

Ziua 6 –După micul dejun vom merge într-o excursie la Petrodvoret (Peterhof),
resedinţa de vară a ţarilor ruşi, situat la 25 km de St. Petersburg. După amiază
putem vizita marile catedrale ale Sankt Petersburgului: Catedrala Sf Isaac - a cărei
cupolă este acoperită cu 100 kg de aur pur, fiind considerată a treia mare catedrală
ca dimensiune din lume, Catedrala Mântuitorului Însângerat şi Catedrala Fecioarei
din Kazan. Ora 18:30 hotelul gazdă organizează o mică petrecere de rămas bun
pentru noi.
Cazare și cină în Sankt Petesburg

16
Ziua 7– Mic dejun. Ora 7:00 veţi elibera camerele şi veţi fi transferaţi la aeroport
pentru îmbarcare pe cursa Aeroflot către Bucuresti, cu schimbarea cursei la
Moscova. Decolare la ora 12:00, sosire în Bucureşti pe aeroportul Henri Coandă la
ora 13:50.
Preț total: 651,8 Euro/persoană (Se achită obligatoriu la agenția din România)
– Se achită în Euro sau Lei ( Curs BNR din ziua plăți x 4,5); La înscriere se
achită minim 250 Euro.
– Grupul maxim este de 25 de turiști (Copiii sub 12 ani- neîmpliniți au o
reducere de 20 Euro).
– Excursia trebuie să se achite cu minim 21 de zile înaintea plecării.
– Înscrierile se fac începând cu data de 05.04.2015 și se încheie în momentul
în care se vor ocupa ultimele locuri.
– Asigurarea medicală se incheie obligatoriu în interiorul agenției.
– Acte necesare: Pașaport sau C.I.
Prețul include:
 Transport cu avionul Bucuresti - Moscova cu retur Moscova- Bucuresti cu
compania Aeroflot şi transport avion cursă internă: Moscova - Sankt
Petersburg şi retur; Transferuri aeroport - hotel – aeroport; Cheltuielile de
intrare la: muzee, așezăminte de cult, etc.; 6 nopţi cazare cu mic dejun : 3
nopţi în Moscova la hotel Izmailovo Alfa 4* şi 3 nopţi în Sankt Petersburg la
hotel Oktyabrskaya 4*; Tururi panoramice cu ghid local Moscova şi Sankt
Petersburg; Însoţitor român de grup; Asigurare medicală; 1 Bagaj în cala
avionului de maxim 32 kg și un bagaj de mâna de maxim 7 kg

În Moscova cazarea se va face la hotelul Izmailovo Alfa 4*.


Acest hotel este situat în apropiere de parcul Izmailovsky din Moscova şi
oferă saună, piscină interioară şi Wi-Fi gratuit. Camerele Hotelului Izmaylovo sunt
mobilate simplu şi oferă TV prin satelit şi birou. Unele dintre camere pun la
dispoziţie zonă de relaxare separată (oaspeţii se pot relaxa la saună şi la piscină),
iar în fiecare dimineaţă se pregăteşte un mic dejun deosebit.
III.2. Analiza de preț pentru produsul turistic extern
Analiza de preţ pentru extern
Actictivitatea: ”Moscova - capitala luxului”, din 24/04/2015
Curs valutar: 4,5 Euro
17
Denumirea beneficiarului:
Organizator grup: Popescu Paul
Data: 5/Iunie/ 2015
Perioada: 5-12 Iunie 2015
Număr de persoane : 20
Număr de Kilometrii: Intern: 500 Km; Extern: 1100 Km

Descriere Pe total Pe persoană


LEI Euro LEI Euro
CAP. I : Felul transportului
A
AVION 9000 2000 450 100
TREN --- --- --- ---
AUTOCAR 1800 400 90 20
MICROBUZ --- --- --- ---
VAPOR, ŞALUPĂ, --- --- --- ---
BARCĂ
B
Notă-La transport auto să se ţină cont de următoarele:
Consum: _10_ % Autonomie: __100__ Litri
Cost în valută a combustibilului pe itinerariu
Ţara Combustibil Distanţa Consum Preţ Combustibil Total
(denumire) (km) (%) (Euro/km)
1) Rusia motorină 100 km 8% 3 300
Cost total în valută a combustibilului pe tot traseul extern
Descriere Pe total Pe persoană
LEI $/Euro LEI $/Euro
Preț motorină 399,60 88,80 19,98 4,44
18
Descriere Pe total Pe persoană
LEI Euro LEI Euro
C
Diurne şoferi şi 900 200 45 10
Ghid
Taxe externe 4500 1000 225 50
pentru ţările din
itinerariu
CAP II:Asigurări de sănătate:
1) Ing Asigurări 2000 444 100 22,2
CAP III:Cazări conform programului
1)Hotel 13.500 3000 675 125
Izmaylovo
( Moscova)
2)Hotel 9000 2000 450 100
Oktyabrskaya
(St. Petesburg)
CAP IV: Diverse
Program turistic
Alte servicii a) --- ----- ----- -----
asigurate intern b) --- ----- ----- -----
c) --- ----- ----- -----
Alte servicii a) Mic dejun inclus în prețul pachetului de cazare
asigurate extern b) Cheltuielile de intrare sunt incluse în taxele
externe
c) ----- ----- -----
Cotă personal 1000 222 50 11,1
Cotă risc 900 200 45 10
Reduceri 9817,2 2181,6 490,86 109,08
hoteliere (15%)
Total servicii 55630,8 12362,4 2781,54 618,12
Comision 5% 2781,4 618,08 139,07 30,9
TVA 9% 250,29 55,62 12,51 2,78
Total Cost 58662 Lei 13036 € 2933,1 Lei 651,8 €

Întocmit: Verificat:
Dinu Roxana-Iulia Dragomir Marius

19
Concluzii finale:

Tema lucrării mele ,,Sejur de vis la Moscova” face parte integral din domeniul
pregătirii mele profesionale pentru specializarea de tehnician în turism.
În cei patru ani de studiu am studiat o întreagă gamă de module de pregătire,
am realizat diverse materiale esențiale în activitatea turistică astfel încât toate
acestea au facut posibilă realizarea acestei lucrări.
După realizarea acestei lucrari am ajuns la următoarele concluzii:
• Moscova este un oraş care deţine o multitudine de obiective turistice şi
construcţii contemporane care atrag şi surprind într-un mod foarte plăcut turiştii
veniţi din toate colţurile lumii.
• Oraşul Moscova este reprezentativ prin splendoarea bogăţiilor sale, dar şi
prin renumele marilor oameni, care şi-au pus amprenta cu măreţie asupra ţării lor.
• Moscova este un oraş care merită să fie vizitat datorită istoriei sale vaste,
culturii moderne impunătoare dar şi datorită splendorii sale.

20
Bibliografie:

1. Economia turismului. Autor Ioan Cosmescu. Editura Alma-


Matter. Sibiu 2002.
2. Enciclopedia Europei. Autori: Caterina Radu ,Horia C. Matei
,Ioan Nicolae ,Silviu Negruț. Editura Meronia București 2002.
3. “Marile metropole mondiale”. Autor: Jacques BONETTE;
Traducător: Bogdan Geangalău. Institutul European Iaşi, 2000
4. Marile Orașe ale lumii, Enciclopedia. Autor Arina Avram. Editura
Tritonic Bucuresti 2004.
5. “Moscova: Ghidul oraşului”. Autor: Helene Le Tac; Traducător.:
Victor Vasilache. Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2008.
6. “Prin moscova. Ghid ilustrat”. Autor: Gheorghi Grozdov. Editura
Meridiane, 1997, Bucureşti.
7. Tehnologia turismului. Manual pentru clasa a-XI-a și a-XII-a.
Profil servicii, colectiv de autori. Editura Niculescu ABC.
București 2006.
8. http://www.booking.com/
9. http://www.travelwiz.ro/istoric-moscova10
10. https://ro.wikipedia.org/

21
Anexe:

Harta Moscovei

Temperaturile medii lunare ale oraşului


Moscova
22
Catedrala Sfântul Vasile din Moscova

Kremiln

23
Catedrala Iisus Hristos Mântuitorul

Piaţa Rosie

24