Sunteți pe pagina 1din 1

Certificat de prelungire a garanției pentru televizorul Panasonic

Vă felicităm pentru această achiziție!Garanția extinsă în cadrul promoției „5 ani garanție” expiră la data de
21.12.2022.
Garanția se referă la televizorul cu următoarele date:

modelul: TX-32ES400E
numărul seriei: NB-7530150
data cumpărării: 21.12.2017
No.: CERT88001

CONDIȚIILE GARANȚIEI
Prevederile garanției extinse sunt valabile în intervalul de timp de la 2 la 5 ani de la data cumpărării și substituie condițiile de garanție aplicate timp de doi ani de la data
cumpărării.
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, o filială cu sediul social în Praga 8, Križikova 34, Cod poștal 186 00, Nr. de identificare comercială: 246
55 121, înregistrată la Registrul comercial menținut de Instanța municipală din Praga, Secțiunea A, Inserarea 71469 (mai departe „Panasonic”) garantează buna funcționare a
dispozitivului prevăzut în această garanție (în continuare „Produs”).
Buna funcționare a Produsului înseamnă funcționare conform condițiilor tehnice de exploatare a Produsului în perioada de la 2 ani la 5 ani de la data cumpărării Produsului (în
continuare „Termen de Garanție.”). Cele de mai sus nu înseamnă că Produsul nu se va defecta. Prezenta garanție se acordă doar în cadrul promoției „5 ani garanție” posesorului
(în continuare „Cumpărătorului”) care a cumpărat și înregistrat un Produs nou conform regulamentului promoției „5 ani garanție” și a primit certificatul de prelungire a Garanției.
Este esențial să se păstreze neapărat documentul(bonul sau factura) de cumpărare a Produsului, emis de Vânzător, precum și certificatul de garanție extinsă care oferă dreptul
de a beneficia de condițiile de mai jos ale garanției.
1. Prezenta garanție acoperă defecțiuni ale produsului determinate de piesele defecte sau de defecțiuni de producție. Panasonic își asumă obligația, conform condițiilor
prevăzute în această Garanție, de reparare gratuită a Produsului în cazul defecțiunilor datorate pieselor defecte și defectelor de producție.
2. În cadrul reparațiilor în perioada de garanție nu sunt prevăzute întreținerile și inspecțiile periodice ale Produsului, mai ales curățarea, reglarea, verificarea funcționării, corecția
erorilor, deservirii sau programării reglajelor produsului și alte operațiuni care sunt prevăzute a fi efectuate de către posesor, conform instrucțiunilor utilizatorului. Dacă prezenta
Garanție nu prevede altfel, ea nu acoperă uzura naturală a elementelor Produsului, cum ar fi materialele de exploatare sau alte piese menționate în instrucțiunile utilizatorului/de
întreținere sau în documentația tehnică.
3. Condiția ca un Cumpărător să beneficieze de drepturile ce decurg din prezenta Garanție este ca acesta să prezinte în momentul solicitării serviciului următoarele:
a) documentul de cumpărare(bon sau factură) a Produsului;
b) certificatul de garanție extinsă;
c) Produsul defect.
4. Garanția asigură gratuit piesele de schimb și manopera, conform condițiilor cuprinse în prezenta Garanție, în intervalul de 2 - 5 ani de la data cumpărării Produsului.
5. Dacă greutatea Produsului depășește 10 kg, Cumpărătorul, beneficiarul drepturilor ce decurg din prezenta Garanție, trebuie să înainteze reclamația prin email la adresa
suport.clienti@eu.panasonic.com sau telefonic la numerele de telefon 021.316.31.65 sau 021.316.41.87. După ce se convine cu Cumpărătorul, Produsul defect va fi preluat în
orele de lucru ale Service-ului Autorizat, în decurs de cel mult 7 zile, începând cu prima zi lucrătoare după ziua anunțării.
6. Cumpărătorul, livrând Produsul la Service-ul Autorizat, mai ales în cazul expedierii printr-un terț/curier, este obligat să pregătească coletul în așa fel încât să asigure preluarea
și transportul în condiții de siguranță. Orice tip de distrugeri sau deteriorări ale Produsului, rezultate din ambalarea neadecvată, vor fi suportate de către Cumpărător.
7. Produsul expediat Service-lui Autorizat trebuie să corespundă condițiilor elementare de igienă, în caz contrar, măsurile luate de Service-ul Autorizat în vederea eliminării
acestor stări de fapt nu sunt acoperite de garanție și, în consecință, au caracter de serviciu plătit conform tarifelor unității service. Service-ul Autorizat poate condiționa
îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Garanție de efectuarea operațiunilor de mai sus.
8. Defectul anunțat în Termenul de Garanție, prevăzut la punctul 4, va fi remediat de Service-ul Autorizat în cel mai scurt timp posibil, în termen de maximum 30 de zile
calendaristice de la data predării Produsului la Service-ul Autorizat.
9. Dacă doar o piesă a Produsului este defectă și poate fi înlocuită sau reparată, iar ca urmare a acestei operațiuni Produsul va funcționa conform condițiilor tehnice și de
exploatare descrise în instrucțiunile de utilizare, drepturile Cumpărătorului prevăzute în prezenta Garanție se limitează doar la piesa defectă a Produsului.
10. Cumpărătorul are dreptul de înlocuire a Produsului cu unul nou prin intermediul Service-ului Autorizat, dacă Service-ul Autorizat constată în scris că eliminarea defectului
este imposibilă. Dacă în situații deosebite (de exemplu lipsa produsului în oferta comercială) înlocuirea Produsului cu unul de același model este imposibilă, Panasonic poate
înlocui Produsul cu un alt model având caracteristicile tehnice similare. În cazul înlocuirii Produsului cu unul nou, condițiile prezentei Garanții extinse nu se aplică noului Produs
primit de Cumpărător în urma înlocuirii.

Panasonic Marketing Europe GmbH,


organizační složka Česká republika, telefon departament suport clienți: 021.316.31.65 sau 021.316.41.87
filială cu sediul social în Praga 8, Križikova 34, email departament suport clienți:
Cod poștal 186 00 www.panasonic.ro suport.clienti@eu.panasonic.com