Sunteți pe pagina 1din 9

STRATEGII INSTRUCTIV-EDUCATIVE SI INDIVIDUALIZARE IN

ACTIVITATILE DE INVATARE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

“Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de
vedere moral, ci stăpân al destinului său” (J. Piaget)

Strategia didactica reprezinta modul de imbinare a metodelor, procedeelor, mijloacelor,


tehnicilor, formelor de organizare a activitatii, alese de cadrul didactic.
1.Elementele constitutive ale srategiei activitatii formative-educative
Metodologia didactica, reprezinta stiinta sau teoria despre metode, procedee, tehnici,
mijloace utilizate in activitatea instructiv-educativa. Metodologia procesului educational
desemneaza ansamblul metodelor, tehnicilor, procedeelor si mijloacelor de predare-invatare
si de evaluare.
Metoda semnifica un ansamblu de principii, reguli, tehnici, procede si operatii contituite
ca instrument al cunoasterii, menit sa sporeasca eficienta acestora. Metoda nu are valoare in
sine, ci o dobandeste prin eficienta activitatii in care este angrenata, prin modul cum ea este
aplicata de edcucator. Ea este inculusa intr-o strategie didactica, adica intr-un ansamblu de
metode care se completeaza, se compenseaza si devin un demers coerent in educare si
instruire.
Mijloacele de invatamant-baza meteriala a gradinitei si reprezinta suportul material al
activitatilor cu prescolarii, cu ajutorul carora se asigura aplicarea principiului intuitiei.
Formele de organizare a activitatii sunt modalitati de structurare a elementelor ce
compun procesul de invatamant, corelarea scopului si a obiectivelor operationale cu strategia
didactica.
2. Metode specifice invatamantului prescolar
Modernizare metodologiei didactice reprezinta un element fundamental al reformei
deoarece, in formarea copilului, metoda joaca rolul unui instrument important de cunoastere a
realitatii, de integrare in societate. Ele vizeaza copilul care devine prin metode moderne
principalul beneficiar al proprei activitati de descoperire.
Clasificarea metodelor
- dupa scop, (traditionale- moderne), sarcina didactica prioritara ( dobandire a cunostintelor,
de formare a priceperilor si deprinderilor, de consolidare, de verificare si evaluare de
recapitulare si sintetizare),
- Sarcinile didactice se realizeaza cu ajutorul metodelor, tehnicilor si procedeelor didactice.
Folosirea judicioasa a metodelor are o deosebita importanta pentru reusita activitatii de la
catedra; pe de alta parte, continuturile fiecarei discipline si obiectivele pe care si le propune
sa le îndeplineasca, pretind metode adecvate. Adoptarea si nu adaptarea metodelor de predare
ale unor discipline, la alte discipline pot conduce la rezultate contradictorii.
Metodele reprezinta forme specifice de organizare a relatiei profesor-elev si elev-
cunostinte si cuprind o suita de procedee care vizeaza cunoasterea, instruirea si formarea
personalitatii.
În literatura de specialitate, metoda este definita ca o maniera de a actiona practic,
sistematic si planificat, ca o tehnica de a atinge un obiectiv prestabilit.
Functiile metodelor didactice
În procesul instructiv educativ, metodele didactice îndeplinesc anumite functii, care
vizeaza deopotriva cunoasterea (asimilarea cunostintelor, gândirea), instruirea (formarea
priceperilor, deprinderilor, abilitatilor), cât si formarea trasaturilor personalitatii:
- functia cognitiva, de dobândire de noi cunostinte;
- functia normativa. Prin metodele de care dispune, profesorul organizeaza, dirijeaza si
corecteaza în mod continuu procesul de instruire, în vederea optimizarii acestuia.
- functia motivationala, potrivit careia, o metoda bine aleasa poate stârni si mentine interesul
elevului, curiozitatea, dorinta de cunoastere si actiune;
- functia operationala sau instrumentala, potrivit careia metoda este un intermediar între elev
si unitatea de continut;
- functia formativ-educativa, care atribuie metodei calitatea de instrument de exersare si
dezvoltare a proceselor psihice si motorii, simultan cu însusirea cunostintelor, formarea
deprinderilor, dezvoltarea aptitudinilor, opiniilor, convingerilor, sentimentelor si calitatilor
morale.
În functie de mostenirea culturala, experienta individuala sau cea dobândita prin
activitatea practica de învatare, metodele folosite pot fi clasificate în trei categorii:
- metode de transmitere si însusire de cunostinte:
- de comunicare orala, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) si conversative
(conversatia euristica, discutia colectiva, problematizarea);
- de comunicare scrisa (lucrul cu manualul), lectura explicativa, lectura independenta, etc.
- metode de învatare dirijata sau nedirijata:
- metode de observare directa (observarea sistematica si independenta, experimentul, studiul
de caz);
- metode de studiu cu ajutorul modelelor, Didactica specialitatii instruire programata si
învatare asistata de calculator.
1.DIFERENTIEREA =adaptarea activitatii de predare- invatare- evaluare, sub raportul
continutului, al formelor de organizare si al strategiilor didactice la:
* particularitatile copiilor
- capacitate de invatare
- ritm de gandire si actiune
- abilitati
- motivatii
- interese, aptitudini etc.
* la tipurile de individualitati
2.INDIVIDUALIZAREA =adaptarea activitatii didactice la potentele / particularitatile
individuale ale copilului
3.FUNCTIILE ESENTIALE
*faciliteaza realizarea idealului educativ
*asigura rezultate scolare mai bune
*previne si diminueaza situatiile de esec la integrarea scolara
*depisteaza la timp si stimuleaza interesele si aptitudinile copiilor
*previne si elimine fenomenele de suprasolicitare si subsolicitare
*potenteaza capacitatile cognitive
*conduce la formarea unor trasaturi de personalitate
ESTE IMPORTANT SA:
- observam copilul la joaca si la munca
- asiguram o ambianta in continua schimbare
- intelegem ritmul propriu de dezvoltare al copilului
- stabilim obiective clare, individuale si de grup bazate pe interese si necesitati
- sa respectam copiii si sa le apreciem ideile
- sa incurajam copiii inin rezolvarea problemelor proprii,sa le stimulam respectul reciproc
- sa adresam intrebari determinand copiii sa gaseasca raspunsurile
NECESITATEA INVATARII DIFERENTIATE SI INDIVIDUALIZATE
Decurge din :
Specificul ratiunii umane cu diferente psihice si psihofiziologice
Idealul educational = formarea unei personalitati armonioase si creatoare, capabila sa se
adapteze la schimbare si sa ralizeze rolurile cu care o investeste societatea
ADEVAR UNANIM RECUNOSCUT
COPILUL ~ PERSOANA UNICA EL ARE
personalitate
ritm propriu de crestere si dezvoltare
stil propriu de invatare
antecedente familiale unice

rezulta necesitatea cunoasterii copilului - punctul de plecare in orice actiune


formativa,pentru a dirija cu cat mai multe sanse de succes dezvoltarea personalitatii lui

« Cunoasterea copilului este cheia de bolta a pedagogiei »


(Iosif Gabrea)
« Cunoasterea personalitatii copilului este tot atat de importanta ca si cunoasterea
lumii in care si prin care invatamantul isi atinge scopurile »
(B.Suchodolski)
« Nu trebuie sa i se predea copilului altceva decat ceea ce este potrivit cu capacitatile
sale si cu cunostintele pe care deja le poseda »
(J.Locke)

CONDITII GENERALE PENRU ORGANIZAREA UNUI INVATAMANT


DIFERENTIAT SI INDIVIDUALIZAT
*cunoasterea temeinica a fiecarui copil, atat a particularitatilor varstei cat si a potentelor
individuale
*cunoastera temeinica a nivelului pregatirii anterioare a copilului;un rol deosebit il au
formele de evaluare initiala
*insusirea de catre copil a unor deprinderi,tehnici de munca specifice fiecarei categorii de
activitati
*cunoasterea si stapanirea de catre copii a deprinderilor de munca intelectuala
*elaborarea materialelor ce vor fi puse la dispozitia fiecarei categorii de copii si a fiecarui
copil in parte,spre a asigura progresul lor necontenit
*alegerea celor mai productive strategii, adaptate particularitatilor grupului de copii si
fiecarui copil,dupa nevoile sale

SPECIFICITATEA ORGANIZARII UNUI INVATAMANT


DIFERENTIAT SI INDIVIDUALIZAT IN GRADINITA
*cunoasterea initiala a copiilor
~nivel de cunostinte
~ nivelul capacitatilor cognitive
~ritmul de munca
~calitatile atentiei
~efortul voluntar
~interesele,inclinatiile
~deprinderile intelectuale si motorii
~gradul de maturizare socio-afectiva
~gradul de independenta
*realizarea obiectivelor pedagogice de catre toti copiii, adecvand metodologia la
particularitatile individuale
*organizarea invatarii diferentiate si individualizate la toate tipurile de activitati si pe tot
parcursul desfasurarii secventelor de predare invatare
*evitarea suprasolicitarii ca si a subsolicitarii
*antrenarea diferentiata nu numai a copiilor cu dificultati in invatare sau cu lacune, ci si a
copiilor cu inclinatii speciale
*imbinarea activitatii diferentiate si individualizate cu activitatea frontala, favorizand astfel
potentarea capacitatii de invatare dar si relationarea copiilor, formarea capacitatii de
cooperare si competitie

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII DIFERENTIATE


IN GRADINITA
(intre aceste forme exista interferente)
1. invatamantul frontal- permite in anumite momente, formularea diferentiata a unor
sarcini;
2. invatamantul in grupuri mici, de nivel; si in cadrul centrelor de interes;
3. invatamantul individualizat / personalizat
AVANTAJE SI DEZAVANTAJE
1. invatamantul frontal
avantaje
*ofera prilej tuturor copiilor de a audia raspunsuri la intrebarile formulate (ce au diferite
grade de dificultate)
*permite prezentarea cunostintelor in inlantuirea lor logica
*prescolarii isi insusesc tehnici de munca specifice fiecarei categorii de activitati
*invata cum se folosesc instrumente de munca intelectuala
*munca fiind sistematic organizata, asigura insusirea temeinica si sistematica a cunostintelor
*obisnuieste copiii cu ordinea si disciplina, creeaza ambianta sociala necesara intrucat se
adreseaza unui auditoriu colectiv
*ofera insusirea unor algoritmi de munca
*permite analize, sinteze, comparatii, generalizari, directionate de educatoare
dezavantaje
*sunt solicitati cu precadere copiii ce manifesta interes crescut si dau raspunsurile asteptate
*lasa prea putine posibilitati pentru initiativa si munca independenta
*nu promoveaza colaborarea,actiunea in colectiv
*nu se dezvolta in suficienta masura capacitatea de adaptare la situatii noi
*nu se cultiva suficient gandirea divergenta
2.invatamantul pe grupe
are in vedere :nivelul intelectual al copiilor, ritmul de invatare,interesele copiilor,
continuturile si tematicile abordate
avantaje
*obiectivele invatarii se realizeaza luand in considerare interesele si potentele celor educati
*stategiile pot fi selectate si adaptate particularitatilor si nivelului fiecarui grup
*se realizeaza in bune conditii educatia sociala a copiilor
*influenteaza dezvoltarea psihica a copiilor si contribuie la dezvoltarea lor morala
*prescolarii isi insusesc unele tehnici de cercetare
*ofera mai multe posibilitati de actiune si manifestare a copilului decat conducerea frontala
*ofera oportunitati pentru satisfacerea intereselor de cunoastere, a independentei si initiativei
*treptat ajung sa descopere anumite legitati ale lumii inconjuratoare
*copiii sunt mai activi si au ocazia de a aborda mai multe solutii de rezolvare a situatiilor
ivite in procesul de invatare
*stimuleaza atentia si spiritul critic
*traiesc emotii provocate de reusita
*invata sa persevereze pentru a contribui la reusita muncii in grup
*faciliteaza solidaritate intre membrii grupului si influenteaza condita
dezavantaje
*este mai dificila urmarirea muncii fiecarei grupe
*sunt solicitati cu precadere copiii mai prompti in raspunsuri
*evidentiaza competitia intre copii, nu intotdeauna benefica
3.invatamantul individualizat
avantaje
*copilulcucereste pas cu pas cunostintele
*investeste mai mult efort personal pentru intelegerea fenomenelor
*il obisnueste cu diferite responsabilitati, oferindu-i o mai larga autonomie
*isi insuseste deprinderi de munca fizica si intelectuala
*stimuleaza formarea deprinderilor de munca independenta
*dezvolta spiritul de initiativa,priceperea de organizare a muncii
*il determina sa caute noi mijloace de informare, sa gaseasca solutii viabile de solutionare a
situatiilor ivite
*sporeste increderea in fortele proprii
*dezvolta mai intens procesele psihice
*dezvolta aptitudini
*ajuta la eliminarea lacunelor
*respecta particularitatile de varsta si individuale
*ofera libertate si initiativa
*favorizeaza spiritul de investigare
*are certe valente formative; munca individuala permite asimilarea temeinica a
cunostintelor,priceperilor si deprinderilor
*dezvolta autonomia in comportare
dezavantaje
*nu favorizeaza colaborarea, stabilirea de relatii, altruismul
*poate incuraja individualismul,egocentrismul
*il poate izola pe copil de colectiv daca activitatea nu este dirijata atent si nu este imbinata si
cu activitati frontale sau de grup
*influenta educatoarei este mult diminuata
*activitatea individuala rapeste mai mult timp
FISELE DE ACTIVITATE INDIVIDUALA – permit fiecarui copil sa execute o munca
personala adaptata posibilitatilor intelectuale
Acestea vizeaza - asimilarea de noi cunostinte
pentru diferite categorii de activitati, teme, subteme ;
formarea priceperilor si deprinderilor ;
consolidarea cunostintelor
Categorii
– fise de recuperare, destinate sa completeze lacunele, sa corecteze cunostintele
– fise de exercitii- cuprinzand aplicatii cu dificultati crescande (corelate cu cerintele
programei)
– fise de dezvoltare - cuprinzand un supliment de informatii si exercitii, fata de
programa comuna, menite sa dezvolte interesele si aptitudinile

Bibliografie
1.Oprea, C.L. , Strategii didactice interactive, Bucueşti, E.D.P. ,2007
2.Mindru Elena, Nicula Areta, Strategii didactice interactive, Editura Didactica Publishing
House, 2010
REFERAT
COMISIA METODICA
“STRATEGII INSTRUCTIV-EDUCATIVE SI INDIVIDUALIZARE IN
ACTIVITATILE DE INVATARE IN INVATAMANTUL PRESCOLAR”

PROF. STROE MONICA

S-ar putea să vă placă și