Sunteți pe pagina 1din 24

Cuprins:

►Argument.................................................................................................pag.4
Conținut tematic
CAPITOLUL I............................................................................................pag.7
Structuri organizatorice în activitatea de turism.........................................pag.7
I.1. Industria turistică și agenții organizatori ai acesteia.............................pag.7
I.2. Organizațiile profesionale naționale .....................................................pag.8
I.2.1. Instituțiile turistice şi organizaţiile profesionale
naționale.............................................................................................................pag.8
I.2.2.Instituţii turistice naţionale.................................................................pag.8
I.3. Organizații internaşionale de turism......................................................pag.8
I.3.1. Organizațiile interguvenamentale........................................................pag.9
I.3.2. Organizaţii internaţionale neguvernamentale......................................pag 9
I.4. Organizarea turismului în România.......................................................pag.9
I.4.1. Coorodnarea activităţiilor turistice la nivel local......................................pag. 9

CAPITOLUL II.:..........................................................................................pag.10
,,VACANŢĂ LA PRAGA”
II.1.Scurt istoric............................................................................................pag.10
II.2. Asezare geografică................................................................................pag.11
II.3. Populația...............................................................................................pag.11
II.4. Potențialul turistic natural.....................................................................pag.11
II.5. Potențialul turistic antropic...................................................................pag.13

CAPITOLUL III...........................................................................................pag.15
,, VACANŢĂ LA PRAGA”
III.1.Vacanţă la Praga.........…………...........................................................pag.16
III.2. Analiza de preț pentru produsul turistic extern....................................pag.19

►Concluzii finale....................................................................................pag.21
►Bibliografie..........................................................................................pag.22
►Anexe...................................................................................................pag.23

3
Argument

Am ales acestă temă a atestatului ,,Vacanţă la Praga”, deoarece mi s-a părut o


temă foarte interesntă prin faptul că oraşul Praga este una dintre capitalele europene
cu o însemnată încărcătura culturală şi politică, fiind totodată un oraş plin de
frumuseţe, care poate fi explorat zile, luni, sau chiar o viata intreagă, având farmecul
lui în orice moment al anului.
Un prim argument al alegerii acestei teme a fost faptul că Praga este un
oraş captivant, un amestec de artă, muzică, film şi teatru. Această bijuterie cu
arhitectură europeană originală, este un oraş frumos şi romantic, deţinând privelişti
care-ţi taie răsuflarea, grădini liniştite, călatorii cu barca şi plimbări relaxante pe
îngustele cărări pietruite. Deşi istoria oraşului se întinde pe o perioada de peste 1000
de ani, capitala cehă a rămas şi astăzi un oraş extreme de modern.
Praga este capitala Cehiei şi cel mai cunoscut oraş turistic din Europa Centrală.
Oraşul mai este supranumit şi ,,Oraşul viselor” sau ,,Orasul de aur”. Deşi, în ultimii
ani, capitala cehă a fost prea puţin vizitată, rămâne, totuşi unul dintre cele mai
frumoase oraşe europene, comparabilă cu celelalte metropole din Germania, Austria,
Italia sau Franţa, rămânând de-a lungul timpului şi un centru de primă importanţă.
Orașul este situat pe râul Vltava, în Boemia Centrală și are aproape 1,67 milioane de
locuitori. Praga propriu-zisă este o suma a cinci oraşe istorice : Hradcany (districtul
castelului), Malá Strana (care era între râu si castel), Staré Mêsto (fostul oraş vechi, în
stil gotic), Josefov (fostul ghetou evreiesc) şi Nové Mêsto (sau oraşul nou). Toate
aceste oraşe de sine stătătoare pe vremuri, acum unite într-unul singur de podul
Charles, sunt de asemenea şi atracţii turistice. Labirintul complex al Pragăi nu poate fi
apreciat decât străbătand-o cu piciorul, deşi transportul public este foarte bine pus la
punct. Până în secolul trecut, cele cinci oraşe au funcţionat ca şi oraşe separate
administrativ.
Al doilea argument pentru care am ales tema ,,Vacanţă la Praga”, este acela că
istoria acestui oraş este practic o poveste epică şi anume:
Primii locuitori ai acestui oraş au sosit aici înca din Epoca de Piatra. Dealurile
de pe lânga râul Vltava au fost locuite de membrii unui trib înca necunoscut. Urmaşii
acestui trib au continuat să se extinda de-a lungul râului Vtlava, asezământul luând
forma literei "P", fapt ce va simboliza numele oraşului. Începerea construcţiei
Castelului Praga, a bisericii creştine Maica Domnului în centrul acestuia, dar şi
transformarea castelului în reşedinţa dinastiei Přemyslid, au contribuit la ascensiunea
oraşului. Venirea la putere a prinţesei din dinastia Přemyslid , dar şi poziţia
avantajoasă a citadelei pe malul unui râu important şi în drumul multor negustori, au
facut din Praga cel mai important oraş al Cehiei.
Creşterea economică a continuat în secolul XVIII, iar oraşul a atins 80.000 de
locuitori in anul 1771. Mulţi dintre locuitori erau negustori bogaţi sau nobli germani,
4
spanioli sau italieni, ce au contribuit major la îmbogaţirea patrimoniului oraşului prin
construcţia de palate, vile şi biserici, creând astfel un stil baroc specific , binecunoscut
în întreaga lume. Revoluţia Industrială a avut şi ea un efect major asupra dezvoltării
oraşului, deoarece fabricile se puteau aprivoziona foarte repede cu cărbune şi metale
de la minele din apropiere. Revoluţia ce a cuprins o mare parte din Europa din 1848, a
atins şi Praga, însă protestele au fost de scurtă durată şi de mică amploare. Pe data de
28 octombrie 1918, Praga a devenit capitala statului independent Cehoslovacia,
centrul istoric al orasului fiind declarat patrimoniu mondial la sfârşitul secolului XX,
de către UNESCO.
Unul dintre argumentele care m-au determinat să aleg această temă este şi faptul
că înca din1989, după căderea Zidului Berlinului și victoria Revoluției de catifea,
Cehoslovacia s-a eliberat în cele din urmă de influențele comuniste și sovietice, iar
Praga a înflorit încă o dată în condițiile noilor realități economice și sociale din țară.
Republica Cehă are o economie dezvoltată, cu venituri mari. Unul dintre cele mai
stabile și prospere dintre statele post-comuniste, Cehia a înregistrat creșteri economice
de peste 6% anual în cei trei ani dinaintea izbucnirii crizei economice de la sfârșitul
primului deceniu al secolului al XXI-lea. Mare parte din economie a fost privatizată,
inclusiv băncile și telecomunicațiile. Guvernul de centru-dreapta intenționează să
continue privatizarea, inclusiv industria energetică și aeroportul din Praga. În 2009,
un studiu realizat de Asociația Economică Cehă a constatat că majoritatea
economiștilor cehi favorizează continuarea liberalizării în majoritatea sectoarelor
economiei.
În prezent, în capitala cehă, produsul intern brut/cap de locuitor este de aproape
două ori mai mare decât media pe Republica Cehă, adică 33.784 €, ceea ce plasează
Praga printre cele mai bogate 12 regiuni ale UE. În Praga și-au stabilit cartierele
generale europene mai multe companii internaționale. Din ultimul deceniu al
secolului trecut, Praga a devenit o locație importantă pentru companiile internaționale
sau hollywoodiene producătoare de film. Combinația dintre arhitectura interesantă,
prețurile scăzute, scutiri de impozite și o infrastructură preexistentă pentru arta
cinematografică s-a dovedit extrem de atractivă pentru pentru companiile
producătoare de film. Deşi avem de-a face cu o fostă ţară comunistă, Cehia rămâne
după Slovenia cea mai bogată ţară din Europa de Est, aşadar nu este surprinzător
faptul ca Praga se aseamană cu multe din metropolele Europei de Vest.
Un alt lucru interesant legat de oraşul Praga mi s-a părut faptul că apărarea
acesteia este asigurată de către Forțele Armate Cehe, care sunt formate
din Armată, Forțele Aeriene și din unități speciale de suport. În 2004, armata a
devenit organizație complet profesionistă, serviciul militar fiind abolit. Țara este
membră a NATO din 12 martie 1999. Republica Cehă este împărțită în treisprezece
regiuni și orașul Praga. Fiecare regiune are propria Adunare Regională aleasă și
condusă de un hejtman (tradus cahatman sau „președinte”). La Praga, puterile acestor
organisme sunt atribuite consiliului general și primarului general. Fostele cele
5
douăzeci și șase de districte inclusiv cele trei „orașe statutare” (cu excepția Pragăi,
care avea statut special), și-au pierdut mare parte din importanță după reforma
administrativă din 1999. Ele rămân diviziuni teritoriale și centre ale diverselor ramuri
ale administrației de stat.
Oraşul Praga este considerat ca fiind unul dintre cele mai populare obiective
turistice din întreaga Europă, situându-se pe un onorabil loc şase, după oraşe precum
Londra, Paris, Roma, Madrid şi Berlin. Ca repere turistice, trebuie amintite locuri ca
Oraşul Vechi (situat pe malul drept al râului Vltava), Ceasul Astronomic (care a fost
ridicat în secolul al XV-lea), Podul Carol (construit din piatră de arhitectul Gmung la
porunca dată de către Carol al IV-lea), şi nu în ultimul rând Castelul Praga care este
printre cele mai vechi fortăreţe din lume. Pe lângă toate acestea, capitala Cheiei
găzduieşte o multitudine de clădiri incredibile, structuri şi monumente ce se întind pe
parcursul a mai multor epoci. O bogăţie de forme arhitecturale, de la romanic, gotic şi
până la baroc, coexistă într-o armonie neobişnuită şi astăzi. Nici măcar regimul
socialist cu înclinaţie pentru arhitectura rece, strict funcţionlă, nu a putut pune un
amortizor pe strălucirea istorică din Praga.

6
CONȚINUT TEMATIC:
CAPITOLUL I:

Structuri organizatorice în activitatea de turism

Activitatea turistică este proteiformă şi, ca urmare, foarte fragmentată. Pe de o


parte, anumite caracteristici îi conferă dimensiunile unei industrii grele: costuri
ridicate ale factorului capital concretizat în infrastructuri şi echipamente, puternică
intensitate capitalistică (fiind o industrie cu o compoziţie organică a fondurilor
ridicată, deoarece face apel la tehnologii de transport, de comunicaţie şi chiar de
construcţii modeme, deci foarte costisitoare), amortizare lentă a investiţiilor, cu
excepţia întreprinderilor mici şi mijlocii. Pe de altă parte, este o industrie care produce
bunuri şi servicii întrebuinţând o mână de lucru abundentă; este constituită, în special
în ţările dezvoltate, dintr-o importantă reţea de întreprinderi mici şi mijlocii al căror
roî este strategic în cadrul unei dezvoltări armonioase a turismului şi unde domină
unităţile de producţie familiale şi intermediarii de călătorii care asigură distribuţia
produsului turistic către clienţi.

I.1 Industria turistică şi agenţii întreprinzători ai acesteia


La drept vorbind, nu există o industrie a turismului, iar ceea cc semnifică
această sintagmă este un sortiment larg de industrii ce produc şi furnizează bunuri şi
servicii pentru turişti. Industria turismului este astfel un conglomerat complex de
multe industrii şi nu numai de una, cum s-ar părea la prima vedere.În general,
industriile sunt alcătuite din grupuri de firme care produc acelaşi produs, sau produse,
sau servicii şi sunt clasificate şi definite ca industrii din motive statistice, de studiu
sau legislative.
Din punctul de vedere al legăturii cu finalitatea activităţii turistice, întreprinderile
sunt de două feluri:
a. întreprinderi turistice primare: în această categorie sunt incluse întreprinderile care
în mod exclusiv sau predominant servesc turismului şi comerţului turistic şi sunt
îndeosebi dependente de acesta.
b. întreprinderi turistice secundare sau industrii de sprijin: grupă care cuprinde acele
firme (industrii) care nu depind exclusiv de turism, dar servesc nevoile publicului
general. Ele joacă un rol foarte important în furnizarea de bunuri şi servicii turiştilor
ca şi în asigurarea funcţionării întreprinderilor turistice primare.

7
I.2 Organizaţii profesionale naţionale
În majoritatea statelor, în paralel cu misiunea şi obiectivele autorităţii publice în
materie de turism, organizaţiile profesionale ce grupează profesiunile antrenate de
activităţile turistice, sub formă de asociaţii fără scop lucrativ, îşi aduc contribuţia la
conturarea locului şi rolului turismului în sistemul economic, atât pe plan naţional cât
şi internaţional. Preocupările unor astfel de organizaţii converg spre atingerea a două
obiective fundamentale, şi anume: apărarea intereselor profesiei şi favorizarea
dezvoltării activităţii lor profesionale specializate. Aşa se şi explică de ce numărul
organizaţiilor profesionale concordă cu cel al specializărilor profesionale din turismul
mondial. Ca urmare, aceste organizaţii profesionale sunt partenere ale administraţiilor
naţionale pe linia conceperii şi realizării strategiilor turistice pe diferite perioade. De
aceea, cele mai importante dintre ele sunt grupate într-o serie de ţări în Adunările
Consultative sau Comisiile care participă la dezbaterile parlamentare. Pe plan
internaţional, organizaţiile profesionale naţionale activează în organizaţiile
internaţionale profesionale specializate, cu caracter neguvemamental.
I.2.1 Instituţiile turistice şi organizaţiile profesionale naţionale
Politica economică a multor state ale lumii include drept componentă, de multe
ori esenţială, politica turismului. Conceperea şi materializarea practică a acesteia se
realizează printr-o dublă iniţiativă, a profesioniştilor şi a administraţiilor publice. De
aceea, de la un anumit nivel, indiferent de ceea ce-i separă, agenţii politicilor turistice
naţionale au ca funcţie principală promovarea dezvoltării turismului naţional şi
internaţional, asigurarea condiţiilor unor complementarităţi şi armonizări sectoriale şi
regionale dinamice ale politicilor macroeconomice. Concret, pe plan naţional,
funcţionează instituţii turistice şi organizaţii profesionale naţionale.
I.2.2 Instituţii turistice naţionale
Rolul înfiinţării şi funcţionării instituţiilor turistice naţionale este organizarea
activităţii şi dezvoltarea sectorului turistic. Concomitent, ele sunt preocupate de
promovarea turismului naţional, de orientarea sectorială a activităţii turistice şi de
coordonarea naţională a amenajării turistice a teritoriului pe plan regional.În
consecinţă, într-un stat cu structură unitară, aceste organisme aparţin unui Secretariat
de Stat pentru Turism, de pe lângă un minister, sau unui Minister al Turismului
distinct. . Competenţele în domeniul turismului, în funcţie de tipul de organizare a
conducerii acestuia - centralizată sau descentralizată - sunt exercitate de administraţia
centrală şi/sau, în numeroase cazuri, de către autoritatea publică locală.

I.3 Organizaţii internaţionale de turism


Întrucât majoritatea statelor, mai mult sau mai puţin, din punct de vedere
turistic se manifestă într-o dublă ipostază, de emiţătoare şi dc receptoare de turişti, se
impune existenţa şi funcţionarea unor organizaţii internaţionale ce pot fi grupate în
două categorii: organizaţii interguvernamentale şi organizaţii neguvernamentale.

8
I.3.1 Organizaţiile interguvernamentale
Una dintre formele turismului, care a crescut în intensitate în ultimii ani, este
cea a turismului internaţional. De fapt ea constituie o expresie a interdependenţelor
social-economice ce se manifestă în lumea contemporană. În consecinţă, activitatea
turistică nu poate fi derulată la întâmplare, ci în baza unor reglementări şi atribuţii. În
structura acestei grupe identificăm organizaţii care au competenţe generale, cum ar fi
spre exemplu Organizaţia Mondială a Turismului, cât şi organizaţii cu competenţe
specializate într-un anume sector al activităţii turistice, cum ar fi spre exemplu Biroul
Internaţional de Turism Social. Totodată, pentru unele organizaţii, turismul nu
constituie decât un segment al ansamblului activităţii lor, care veghează în principal
asupra altor domenii de activitate.
I.3.2 Organizaţiile internaţionale neguvernamentale
Acest gen de organizaţii grupează pe nivel mai înalt, cel al planului
internaţional, organismele profesionale sociale şi ştiinţifice existente în diferitele ţări
ale globului. Raţiunea fundamentală a existenţei lor o reprezintă favorizarea
schimburilor, a reuniunilor profesioniştilor diferitelor naţionalităţi, a sistematizării
informaţiilor şi realizării studiilor ce vor forma fundamentul deciziilor autorităţilor
publice.Concomitent, scopul lor este de a reprezenta diferitele categorii socio-
profcsionale în cadrul organizaţiilor internaţionale guvernamentale.

I.4 Organizarea turismului în România


Complexul economic naţional românesc, ca şi cel al altor state, include
structural alături de alte sectoare şi pe cel al turismului. De aceea este firesc ca
politica economică să includă drept componentă, ce ar putea fi esenţială, politica
turistică. Conceperea şi transpunerea în practică a acesteia sunt rezultatele unei duble
iniţiative, a profesioniştilor şi a administraţiei publice din ţara noastră. Cu alte
cuvinte, şi în România se justifică existenţa instituţiilor turistice şi a organizaţiilor
profesionale naţionale şi locale.
I.4.1 Coordonarea activităţilor turistice la nivel local
Urmare a specificului său, turismului a fost şi pentru ţara noastră una dintre
primele ramuri unde reorganizarea instituţională, economică şi socială a început în
primul rând prin descentralizare şi privatizare. În acest sens, potrivit aceleiaşi
H.G.nr.796 din 17.12.92, sub aspect instituţional la nivel local a fost agreată
înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor teritoriale de promovare a turismului.Cu anul
1994 acestea au fost trecute în subordinea Camerelor de Comerţ, Industrie şi
Agricultură.
Activitatea acestor organisme la nivel local se derula pe baza Regulamentului
de organizare şi funcţionare a acestor centre în care sunt sistematizate problemele de
subordonare, atribuţiile consilierilor economici şi relaţiile de colaborare.

9
CAPITOLUL II:
,,VACANŢĂ LA PRAGA”

II.1.Scurt istoric
Praga are o istorie demnă de invidiat, ce face din "Orasul de Aur" o destinaţie
turistică importantă din Europa. Locuitorii oraşului Praga au avut parte de o declaraţie
de independenţă, control nazist, propagandă comunistă şi democraţia capitalistă, toate
acestea numai in secolul al XX-lea.
În jurul anului 870 se pun bazele castelului Praga de către dinastia Premyslid şi
astfel ia naştere şi oraşul. Unii membrii ai dinastiei trec la creştinism, religie adusă pe
teritoriile Cehiei de către Cyril si Methodius, "apostolii slavilor". Praga medievală a
luat naştere ca o aglomerare de oraşe şi câteva aşezări mai mici de meşteşugari,
comercianţi şi fermieri. Fortificaţii din piatră au fost construite pentru a proteja partea
veche a oraşului Praga. Otakar al II-lea a fondat oraşul mic Praga (Mensi Mesto mai
târziu numit Mala Strana) pe malul stâng al râului Vlatava şi a chemat colonişti din
nordul Germaniei să se stabilească aici. În anul 1330 a luat naştere şi cel de-al treilea
oraş din Praga numit Hradcany. Acesta era administrat tot de Castelul Praga.Stilul
oraşului Praga a început să devină gotic o dată cu ascensiunea familiei Luxembourg,
la tronul Cehiei. Familia Luxembourg a pus bazele catedralei din Praga.
În timpul Papei Clement al VI-lea Praga a crescut şi ca importanţă în ierarhia
bisericească. Regii Cehiei şi-au urmat constant scopul de a transforma Praga într-o a
doua Roma, un centru al spiritualităţii europene, comerţului şi politicii. În 1348 a luat
naştere şi cel de-al patrulea oraş din Praga. Sub numele de Nove Mesto, acesta a fost
construit pe o suprafaţă de 360 de hectare. Tot în această perioadă a luat naştere şi cea
mai veche universitate din Europa Centrala. În 1583 Imparatul Rudolf al II-lea şi-a
stabilit reşedinţa în Castelul Praga şi a facut din oraşul Praga centrul politicii
Europene, artelor şi ştiinţei. Moartea lui Rudolf al II-lea a marcat şi sfârşitul celei mai
înfloritoare perioade din istoria oraşului Praga.
Restaurările ce au avut loc după Razboiul de Treizeci de Ani au făcut oraşul să
aibă un stil nou pentru acele vremuri – stilul Baroc. Importanţa strategică a oraşului
Praga a fost încă o dată pusă în valoare prin construirea de fortificaţii Baroce.
Armatele franceze şi cele prusace au ocupat oraşul sau l-au asediat în repetate rânduri.
În anul 1744 din ordinul împaratului Iosef al II-lea, cele patru oraşe din Praga, ce până
atunci fuseseră despărţite, au fost unite într-un singur oraş. De aici dezvoltarea
oraşului n-a mai fost îngradită de nimic şi a continuat într-un ritm alert. Un mediu
cultural unic a facut ca strălucirea oraşului Praga să facă din ea un centru european
modern. Nici măcar criza economică din anii 20 nu a putut stopa expansiunea oraşului
Praga. A apărut totuşi un mare obstacol când Cehoslovacia şi-a pierdut independenţa
10
în 1938. Atunci, Germania nazistă a ocupat toată ţara şi Hitler a venit în Praga.
Ocupaţia a rezultat în decimarea comunităţii evreieşti. Aproximativ 40.000 de oameni
ai acestei comunităţi au fost omorâţi. Bombardamentele devastatoare din timpul
eliberării oraşului de către Armata Rosie, deşi au creat pagube importante, n-au
afectat caracterul în ansamblu al oraşului. Dupa era nazistă a urmat ocupaţia
comunistă care şi-a lăsat şi ea amprenta asupra oraşului. În 1968, tancurile sovietice
au pus capăt în mod brutal gândurilor de libertate şi democraţie ale praghezilor.
Recuperarea libertăţii după 1989, a oferit oraşului Praga noi oportunităţi, Praga
încearca să îşi recâştige frumuseţea şi caracterul multicultural. Istoria veche de mii de
ani a unuia dintre cele mai frumoase oraşe europene este scrisă înca şi în timpurile
noastre.

II.2. Aşezare geografică


Cehia este o țară fără ieșire la mare, aflată în Europa Centrală. Ea se
învecinează cu Polonia la nord, cu Germania la vest, cu Austria la sud și
cu Slovacia la est. Capitala sa și cel mai mare oraș este situat in partea de nord a
Europei Centrale pe râul Vltava între latitudinea nordica 48° 37" şi 50° 56" şi
longitudinea estică 12° 12" şi 18° 45", în Boemia centrală.

II.3. Populația
Oraşul Praga are aproape 1,67 milioane de locuitori, în numărul cărora nu sunt
luați în considerație cei aproximativ 300.000 de navetiști, care lucrează în oraș, dar nu
locuiesc aici. Conform rezultatelor preliminare ale recensământului din 2011,
majoritatea locuitorilor Republicii Cehe sunt etnici cehi (63,7%), urmaţi
de moravi (4,9%), slovaci (1,4%), polonezi (0,4%), germani(0,2%) și silezieni (0,1%).
Conform unor estimări, în Republica Cehă trăiesc circa 250.000 de romi.
Estimările natalității în Cehia sunt printre cele mai scăzute din lume, cu 1,27 de
copii în medie la fiecare femeie. Republica Cehă este una dintre cele mai puțin
religioase țări din lume. Istoric, cehii au fost caracterizați ca „toleranți și chiar
indiferenți față de religie”. La recensământul din 2011, 79,4% din populaţie aparținea
unuia din grupurile agnosticilor, ateilor sau persoanelor fără religie 10,3%
erau romano-catolici, 0,8% erau protestanți (0,5% frați cehiși 0,4% husiți), 9,4%
urmând altă formă de religie, recunoscută sau nu.

II.4. Potențialul turistic natural


Relieful:
Împărţirea dintre cele două lanturi principale muntoase din Europa, cel Hercinic
şi cel Alpino-Himalayan se realizează pe teritoriul Cehiei. Relieful ţării este foarte
variat, predominând podişurile şi dealurile (50,1% din suprafata tarii), câmpiile
(4,5%), şi munţii (11,6% din suprafaţa). Regiunile joase de înălţimi până la 200 m
11
deasupra nivelului mării ocupă 4,95%, regiunile între 200 şi 500 m ocupa 74,1%, cele
cu înaltimi de 600-1000 m 19,3%, iar cele de peste 1000 m un procent de
1,6%. Praga este unul dintre cele mai importante oraşe din Cehia, această importanţă
este datorată în primul rând situării oraşului în bazinul Praga.
Clima:
Clima Pragăi este temperat-continentală, cu amplitudini termice accentuate,
ierni reci, veri răcoroase şi precipitaţii bogate. Praga are o climă blânda, cu veri
călduroase şi ploioase şi ierni friguroase. Temperatura medie în timpul verii este de
25°C cu nopti răcoroase. Iarna, în timpul zilei temperaturile sunt în jurul valorii de
0°C, scăzând sub 0°C în timpul noptii. Primăverile sunt în general foarte însorite, cele
mai ploioase luni fiind din mai până în august. Zăpada este destul de rară în acest
oraş.
Hidrografie:
Hidrografia Cehiei include o reţea bogată de cursuri de apă, care se îndreaptă
spre trei mări: Marea Nordului (fluviul Labe, sau Elba, cu afluentul sau Vltava),
Marea Neagră (Morava şi alţi afluenţi ai Dunarii) şi Marea Baltica (Odra sau Oder).
De pe teritoriul ei izvorăsc două importante fluvii ale Europei: Odra şi Elba.
Flora și fauna:
Fiind o vegetaţie perenă, formaţia vegetală în cea mai mare parte este
caracterizată prin pădurile foioase, care se întind pe circa o treime din întreaga
suprafaţă a ţării. Alături de pădurile de foioase pot fi găsite şi păşunile. Ţara în cea
mai mare parte este acoperită de arbori şi păduri, precum stejar, mesteacăn, fag, plop
şi salcie. Flora bogată însa se datorează în principal lanţurilor muntoase şi fluviilor,
precum Elba, care ofera un cămin sigur pentru mai multe animale şi păsări. Printre
animalele sălbatice ale ţării trebuie amintite mistreţul, fazanul, iepurele şi
căprioarele.
Parcuri și rezervații naturale:
Praga este un oraş plin de frumuseţe, care poate fi explorat zile, luni, sau chiar o
viaţă întreagă. Oraşul are farmecul lui în orice moment al anului .Exista mereu ceva
de făcut şi de asemenea, obiective turistice de vizitat.
♦Grădinile Regale din Praga
Există şapte grădini în jurul castelului Praga, dar grădina regala este din punct de
vedere istoric, cea mai importanta dintre ele. Această grădină a fost creată în 1534
pentru Ferdinand I. Pe măsură ce timpul a trecut, a fost decorata cu copaci şi plante
exotice. Cedrul şi lalelele cresc aici din 1554, când ambasadorul turc le-a adus la
Castel. Lalele roşii, albe şi galbene au înflorit în grădina castelului regal cu mult
înainte de răspândirea pe întreg continentul european.
♦Grădina Zoologică din Praga
Grădina Zoologică din Praga (Zoo Praha) a fost construită în anul 1931, în
districtul Troja, în partea de nord a oraşului. Această grădină se întinde pe o suprafaţă
de 45 de hectare şi găzduieşte mai mult de 4.600 de animale, exemplare din 630 de
12
specii din toată lumea.
♦ Carsturile din Moravia
Carsturile sunt formaţiuni geologice ce se formează ca urmare a proceselor de
roadere şi săpare a scoarţei prin acţiunea unor agenţi externi. Această interesantă zonă
se afla în nordul oraşului Brno şi include o serie de caverne de calcar şi grote ce se
întind pe mii de kilometri pătraţi. Aici se află abisul Macocha, o prăpastie de 138
metri adâncime, formată în urma prăbuşirii tavanelor unei peşteri.
II.5. Potențialul turistic antropic:
A. Potențialul cultural istoric:
• Vestigi arheologice ,monumente istorice și de artă:
♦Palatul Černin
Praga este faimoasă pentru defenestrările sale, mai exact aruncarea pe fereastră a
oponenţilor politici. Una dintre ele a avut loc la acest palat. În 1948, Jan Msaryk, fiul
primului preşedinte cehoslovac necomunist Tomas Msaryk, a decedat în urma
aruncării sale din baia de la ultimul etaj. Folosită ca sediu SS în timpul celui de-al II-
lea Razboi Mondial, clădirea construită în secolul XVII este astăzi sediul Ministerului
de Externe.
♦Palatul Peček
Acest palat construit în stil neo-renascentist a servit în timpul războiul drept cartier
general al Gestapo-ului. în coltul clădirii se află un memorial ridicat în amintirea
tuturor cetăţenilor cehi torturaţi şi executaţi în celulele aflate la subsolul clădirii. în
ziua de azi, palatul găzduieste Ministerul Industriei şi al Comerţului.
♦Capela Bethlehem
În piaţa Bethlehem se află unul dintre cele mai importante lăcaşuri religioase
pragheze, loc al apariţiei ordinului husit. În 1391, reformatorii praghezi au câştigat
dreptul de a construi o biserica în care să fie ţinute slujbe în limba ceha, în loc de
latină, construind astfel cea mai mare capelă din Boemia, în care se puteau ruga peste
3.000 de persoane. Din punct de vedere arhitectural, accentul cade pe amvon şi nu pe
altar.
♦Biserica Sf. Nicolae din Praga
Clădirea barocă din nord-vestul pieţei este biserica Sfantul Nicolae, construită în
deceniul 3 al secolului XVI de către Kilian Dientzenhofer. Din punct de vedere
arhitectural, lăcasul abundă în elemente care sugerează grandoarea, biserica fiind
plasată inţial în aripa nordica a oraşului, distrusă in 1945. Uneori, în incinta bisericii
se ţin concerte religioase, deşi din punct de vedere acustic condiţiile nu sunt cele mai
favorabile.
♦Catedrala Sfantul Vitus
Situată în complexul Castelului Praga, catedrala Sfântul Vitus este o construcţie
impunătoare în stilul gotic francez. Construcția actuală, în stil gotic, a început în
anul 1344 la inițiativa împăratului Carol al IV-lea, pe locul unei bazilici romanice cu
13
trei nave, ale cărei ziduri au fost parțial integrate în noua clădire. Este cea mai mare
biserică din ţară, încorporând mai multe capele, fresce sau morminte. Cea mai bogată
şi frumos ornată dintre aceste capele conţine mormântul Sfântului Wenceslas, ce a
devenit un loc binecunoscut de pelerinaj.
♦Cimitirul evreiesc din Praga
Cimitirul evreiesc din Praga este amplasat central, în cartierul Josefov şi aici şi-au
găsit locul de veci evreii timp de 3 secole, începand cu sec. al XV-lea. Numeroasele
pietre de mormânt sunt aproape lipite unele de altele din lipsa spaţiului, aici fiind
înmormântaţi cca. 100000 de oameni, iar sicriele sunt suprapuse, câte 12 la numar pe
fiecare loc.

• Instituţii si evenimente cultural artistice


♦ Muzeul Armatei din Praga
În drum către dealul Zizkov veţi găsi, în ceea ce se aseamană cu o cazarmă, o
mulţime de tancuri şi alte exponate care "vorbesc" despre istoria armatei cehe şi
despre mişcarea de rezistenţă a armatei cehoslovace dintre anii 1918 si 1845. Exista şi
o expozitie legată de asasinarea lui Reinhard Heydrich din 1942, putându-se vedea
aici şi Mercedes-ul în care călătorea acesta când a avut loc atacul.
♦Muzeul Mozart Praga
Mozart a locuit în eleganta vilă Bertramka pe parcursul vizitelor sale în Praga din
1787 si 1791, ca oaspete al compozitorului Frantisek Dusek. Aici şi-a finalizat opera
"Don Giovanni". Astăzi, locuinţa este sediul unui muzeu. În salon şi în gradină se ţin
concerte în mod regulat.
♦Castelul Praga
Districtul Castelului încorporeaza cele mai mari şi mai spectaculoase muzee şi
biserici din Praga. Castelul a fost construit în secolul al IX-lea şi înca este reşedinţa
oficială a preşedintelui. Vechiul palat regal a fost casa regilor din Bohemia între
secolele XII si XVII. Vizitatorii sunt invitaţi să admire apartamentele Regale şi
salonul Vladislav, unde aveau loc turniruri între cavaleri, regii erau încoronaţi sau
preşedinţii îşi depuneau juramantul de investire.
♦Muzeul Evreiesc din Praga
Muzeul Evreiesc din Praga este cel mai mare şi mai autentic muzeul de acest gen
din Europa Centrală, şi conţine una dintre cele mai vaste colecţii de arta iudaică din
lume. Situat în vechiul cartier evreiesc, exponatele sunt prezentate în mai multe clădiri
şi sinagoge, printre care Sinagoga Maisel, cea Spaniola, sinagoga Klausen , sinagoga
Pinkas.
♦Muzeul Comunismului
Muzeul Comunismului din Praga prezintă vizitatorilor istoria acestui regim în
Cehoslovacia în general şi în Praga în particular. Ironia face ca acest muzeu să fie
pozitionat exact lângă un cazinou şi deasupra unui restaurant McDonald's, simboluri
ale capitalismului. Acest muzeu are scopul de a prezenta celor interesaţi o imagine
14
amplă a vieţii în spatele Cortinei de Fier a poporului ceh din timpul Uniunii Sovietice.
♦Muzeul cubismului ceh
În interiorul impozantei Case a Madonei Negre , proiectată de Josef Gocar, se
găseşte o impresionantă colecţie a cubismului ceh. Muzeul ocupă etajele 2,3 si 4 ale
construcţiei care are o arhitectură cubistă. La primul etaj este expusă colecţia intitulată
Grand Cafe Orient, în timp ce parterul găzduieşte faimosul Kubista, un magazin ce
vinde cărţi despre arhitectura cubist, bijuterii şi ceramică ce aparţin acestui stil.
♦Casa care danseaza din Praga
Casa care dansează a fost construită între 1994 şi 1996 pentru o companie de
asigurări, de arhitectul ceh Vlado Milunic împreună cu arhitectul canadian Frank
Gehry. Iniţial, în locul ei era o casă construită în stilul neo-renascentist de la sfârşitul
sec. al XIX-lea. Construcţia non-convenţională a fost controversată în timpul
construirii ei, dar zece ani mai târziu, emoţiile s-au sfârşit, iar casa care dansează are
locul ei în cadrul oraşului modern Praga.
♦Turnul Jindrisska din Praga
Turnul Jindrisska a fost construit Între anii 1472 şi 1475 , are 67,7 metri înălţime
şi 10 etaje. Ceasul turnului a fost adaugat în anul 1577. Turnul are 3 clopote: cel mai
vechi clopot este Maria (construit în 1518) şi cântăreşte 500 de kg. Cel mai mare
clopot este Jindrich (construit în 1680) şi cântăreste 3350 de kg. Cel de-al treilea
clopot este Dominik (construit în 1850) şi cântăreste 1000 de kg. În turn se afla şi un
restaurant precum şi câteva expoziţii.
♦Podul Carol
Podul Carol este cel mai faimos dintre podurile peste răul Vltava şi una dintre
principalele atracţii ale oraşului Praga. La început, podul s-a numit Podul de
mpiatra.Construcţia podului a început în 1357, la ordinele regelui Carol al V-lea şi a
fost terminat în secolul XV. Fiind singura cale de a traversa râul, podul Carol a
reprezentat cea mai importantă legatura între Centrul Istoric, Castelul Praga şi zonele
adiacente.

B. Potențialul tehnico-economic:
• Amenajări hidro-energetice:

♦Lacul de acumulare Lipno


Acesta este un baraj de acumulare situat în sud-vestul Republicii Cehe, având o
altitudine de 25 de metri şi o suprafaţă de 4870 ha. Lacul este situat în regiunea Okres
Krumlov şi este alimentat de râul Vltava.

15
CAPITOLUL III:

III.1.Vacanţă la Praga
Praga este unul dintre cele mai mari oraşe din Europa Centrală şi a servit secole
drept capitala regiunii istorice Boemia. Capitala Cehiei este un oraş de o frumuseţe
unică, fiind străbătut de o atmosferă romantică şi dencadentă prin legendele sale
antice.
Vacanţa în acest oraş a fost realizată având scopul practicării unei forme de
turism cultural şi de agrement. Sejurul a fost realizat pentru un grup de minim 5
persoane şi maxim 20 de persoane, numărul final de turişti fiind 20. În cele 7 zile de
vacanţă, pe parcusul sejurului, turişii vor putea admira monumente istorice,
arhitecturale, dar şi atracţii turistice impresionante. De asemnea, pe parcursul
sejurului turiştii vor putea lua parte la spectacole de artistice deosebite, care le vor
încânta privirile astfel încât vacanţa va fi pentru aceştia o experienţă extrem de
plăcută.
Traseu turistic: România (București) –Cehia (Praga) – Germania (Dresda) şi
retur.

Ziua 1: Bucuresti - Praga


Întâlnire cu însoţitorul de grup la Aeroportul Henri Coandă Otopeni la ora
13:20 pentru îmbarcare pe zborul Companiei CSA OK803 Bucureşti – Praga cu
decolare la ora 15:20. Sosirea la Praga la ora 16:15. Transfer în oraş şi continuăm
cu Turul “oraşului de aur” cu ghid local de limba română: Castelul Praghez – cel mai
vizitat obiectiv turistic din oraş şi cel mai mare castel medieval din lume, Catedrala
Sf. Vitus care se află în interiorul castelului, este cel mai important lăcaş religios şi
conţine mormintele foştilor regi ai Cehiei. De asemenea, vom putea admira podul
Carol, monument simbolic al oraşului care datează din anul 1400, precum şi repere
ale oraşului modern: Piaţa Wenceslas, Opera, Muzeul Naţional şi Teatrul Naţional.
După turul de oraş, transfer la hotel şi cazare la Hotel Clarion Congress 4*

Ziua 2: Praga – Castelul Karlstejn


Mic dejun. Tur pietonal cu însoţitorul de grup, în cadrul căruia se vor
vizita piaţa oraşului vechi, Ceasul Astronomic, Cartierul Evreiesc, „Champs Elysee-
ul” Pragăi – vestita arteră comercială, zona Hradului.Prânz, iar apoi o mică pauză
pentru odihnă. După amiază, excursie la Castelul Karlstejn situat la aproximativ 40
km de Praga. Datorită poziţiei sale strategice, Castelul Karlstejn este locul în care au
fost păstrate timp de aproape 200 de ani bijuteriile coroanei. Seara,
optional, Croazieră cu cină pe raul Vltava.

16
Ziua 3: Praga – Karlovy Vary
Mic dejun. Zi liberă la dispoziţie pentru explorarea „oraşului de aur”.
Opţional, excursie la Karlovy Vary. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute
staţiuni balneoclimaterice, renumită pentru numeroasele sale izvoare termale cu puteri
tămăduitoare, dar şi un oraş cu o arhitectură deosebită. Întoarcere în Praga la Hotel
Clarion Congress 4*.

Ziua 4: Praga – Dresda: Florenta de pe Elba "Elbflorenz”


Mic dejun. Excursie în Germania la Dresda, supranumită şi „Florenţa de pe
Elba”. Tur de oraş cu Ghid local. Printre atracţiile oraşului se numără complexul
castelului complet renovat, simbolul orasului: Biserica Fecioarei Maria, de asemenea
complet refacută şi galeriile de artă. Timp liber la dispoziţie pentru prânz şi
cumpărături. Întoarcere la Praga.

Ziua 5: Praga – Cesky Krumlov & Ceske Budejovice


Mic dejun. Excursie la oraşele medievale: Cesky Krumlov & Ceske
Budejovice. Cesky Krumolov este fără doar şi poate unul dintre cele mai bine păstrate
oraşe medievale din Cehia, care practic este neschimbat din secolul al XVIII-lea, fiind
inclus în Patrimoniul Cultural Mondial UNESCO. Unul dintre cele mai impresionante
monumente este Castelul Krumlov, reconstruit în stil renascentist de către arhitecţi
italieni în secolul al XVI-lea. Mai pot fi admirate aici Biserica Sf. Vitus şi Biserica Sf.
Jost. Timp liber pentru masă şi cumparaturi. Pe drumul de întoarcere către Praga vom
face un scurt tur pietonal în Ceske Budejovice.

Ziua 6: Praga - Kutna Hora


Mic dejun. Excursie la Kutna Hora, vechi oraş medieval din secolul XIII, situat
la 70 km distanţă de Praga, ce găzduieşte o mină de argint, bogată în monumente
gotice. Printre monumentele importante se pot menţiona: Primăria Veche, Catedrala
Sf. Barbara cu ale sale picturi valoroase, fosta Monetărie Regală, Palatul Regal. Seara,
cină tradiţională în timpul căreia veţi descoperi muzica folclorică ceheasca şi veţi
experimenta preparatele locale şi renumita bere.

Ziua 6: Praga – Bucuresti


Mic dejun. Transfer la aeroportul din Praga pentru îmbarcare pe zborul
Companiei CSA OK802 cu decolare la ora 11:40. Sosire în Bucuresti la ora 14:35.

Preț total: 334,85 Euro/persoană (Se achită obligatoriu la agenția din România): Se
achită în Euro sau Lei ( Curs BNR din ziua plăți x 4,4); La înscriere se achită minim

17
250 Euro. Grupul maxim este de 20 de turiști (Copiii sub 12 ani- neîmpliniți au o
reducere de 20 Euro). Excursia trebuie să se achite cu minim 21 de zile înaintea
plecării. Înscrierile se fac începând cu data de 05.04.2015 și se încheie în momentul în
care se vor ocupa ultimele locuri. Asigurarea medicală se incheie obligatoriu în
interiorul agenției. Acte necesare: Pașaport sau C.I
Servicii incluse:
• Ghid român însoţitor
• Zboruri directe Bucuresti => Praga => Bucuresti, Compania CSA
• Transferuri aeroport-hotel-aeroport
• Cazare 6 nopţi cu mic dejun la Hotel Clarion Congress 4*
• Tur de oraş de 1/2 zi în Praga, cu ghid local de limba română
• Tururi pietonale cu ghidul însoţitor

Cazarea va avea loc la Hotelul Clarion Congress Prague 4*. Acesta este
localizat la doar 5 staţii de metrou de centrul istoric al oraşului (10 minute), fiind
unul dintre cele mai noi şi mai moderne hoteluri din Praga. Hotelul dispune de toate
dotările şi facilităţile având inclusiv un mall cu multe magazine şi restaurante în
aceeaşi clădire, precum şi o staţie de metrou la care se poate ajunge direct din clădire
cu scările rulante. Toate camerele sunt dotate cu aer condiţionat, TV Satelit, Pay TV,
telefon, mini bar, seif şi uscător de păr în baie.

18
III.2. Analiza de preț pentru produsul turistic extern
Analiza de preţ pentru extern
Actictivitatea: ”Praga – Oraşul de aur”, din 25/05/2015
Curs valutar: 4,4 Euro
Denumirea beneficiarului:
Organizator grup: Ion Constantin
Data: 3/Iunie/ 2015
Perioada: 5-12 Iunie 2015
Număr de persoane : 20
Număr de Kilometrii: Intern: 500 Km; Extern: 2000 Km
Descriere Pe total Pe persoană
LEI Euro LEI Euro
CAP. I : Felul transportului
A
AVION 9450 2147,72 472,5 107,38
TREN --- --- --- ---
AUTOCAR 2250 511,36 112,5 25,56
MICROBUZ --- --- --- ---
VAPOR, ŞALUPĂ, --- --- --- ---
BARCĂ
B
Notă-La transport auto să se ţină cont de următoarele:
Consum: _10_ % Autonomie: __120__ Litri
Cost în valută a combustibilului pe itinerariu
Ţara Combustibil Distanţa Consum Preţ Combustibil Total
(denumire) (km) (%) (Euro/km)
1) Cehia motorină 100 km 8% 3,5 350
Cost total în valută a combustibilului pe tot traseul extern
Descriere Pe total Pe persoană
LEI $/Euro LEI $/Euro
Preț motorină 399,60 90,81 19,98 4,54

19
Descriere Pe total Pe persoană
LEI Euro LEI Euro
C
Diurne şoferi şi 720 163,63 36 8,18
Ghid
Taxe externe 2250 511,36 112,5 25,56
pentru ţările din
itinerariu
CAP II:Asigurări de sănătate:
1)Generali 1800 409,09 90 20,45
Asigurări
CAP III:Cazări conform programului
1)Hotel Clarion 9000 2045,45 450 102,27
Congress
(Praga)
CAP IV: Diverse
Program turistic
Alte servicii a) --- ----- ----- -----
asigurate intern b) --- ----- ----- -----
c) --- ----- ----- -----
Alte servicii a) Mic dejun inclus în prețul pachetului de cazare
asigurate extern b) Cheltuielile de intrare sunt incluse în taxele
externe
c) ----- ----- -----
Cotă personal 1125 255,68 56,25 12,78
Cotă risc 1350 306,81 67,5 15,34
Total servicii 27945 6351,13 1397,25 317,55
Comision 5% 1397,25 317,55 69,86 15,87
TVA 9% 125,71 28,57 6,28 1,42
Total Cost 29466,9 Lei 6691,02 € 1473,34 Lei 334,85€

Întocmit: Verificat:
Bărbosa Constantin-Ioan Diaconescu Daniel
20
Concluzii finale:

Tema lucrării mele ,,Vacanţă la Praga” aparţine în totalitate domeniului pregătirii


mele profesionale pentru specializarea de tehnician în turism.
De-a lungul celor patru ani de studiu am parcurs o gamă întreagă de module de
pregătire şi de asemenea, am realizat diverse materiale specifice activităţii turistice,
toate acestea făcând posibilă realizarea acestei lucrări.
După finalizarea acestei lucrări am ajuns la următoarele concluzii:
► Praga este una dintre cele mai populare atracţii turistice din Europa şi aceasta se
datorează faptului că oraşul are o cantitate impresionantă de cultură care trebuie
asimilată.
► Capitala Cehiei este un oraş plin de obiective turistice şi locuri frumoase ce poate
fi explorat zile întregi, luni sau chiar o viaţă de om.
► Oraşul Praga este unic datorită frumuseţii sale, a comorilor pe care le adăposteşte,
dar şi prin istoria pe care o păstrează mereu vie în inima oraşului modern.

21
Bibliografie:

1. Economia turismului. Autor Ioan Cosmescu. Editura Alma-Matter


Sibiu 2002.
2. Enciclopedia Europei. Autori: Caterina Radu ,Horia C. Matei ,Ioan
Nicolae ,Silviu Negruț. Editura Meronia București 2002.
3. Tehnologia turismului. Manual pentru clasa a-XI-a și a-XII-a. Profil
servicii, colectiv de autori. Editura Niculescu ABC. București 2006.
4. Marile Orașe ale lumii, Enciclopedia. Autor Arina Avram. Editura
Tritonic, Bucuresti, 2004.
5. “Praga- Ghid turistic”. Autor: Claudiu Săvulescu. Editura Vremea,
Bucuresti, 2009.
6. “Praga. Hartă şi ghid de buzunar”. Autor: Dorling Kindersley.
Traducător: Gabriela Tănase. Editura Litera Internaţional, Bucureşti,
2009.
7. http://www.ghiduri-turistice.info
8. http://ro.wikipedia.org

22
Anexe:

Emblema oraşului Praga

23
Castelul Praga

Vedere
panoramică a Pragăi
24
Podul Carol

Biserica Sf. Nicolae


25
Casa care
dansează

26