Sunteți pe pagina 1din 1

HSE KEY ACHIEVEMENTS

• Reduced instances of work-related respiratory issues by 77% by implementing a core Respiratory


Protection program.
• Increased worksite safety and health awareness by holding a series of workshops on workplace
safety and employee wellbeing.
• Introduced the Safety Incentive Program which increased member efficiency in handling work-
related hazards appropriately.
• Conducted 15 in-house training programs to train 22 new hires and 12 HSE interns.

• Installed computerized safety programs including electronic alarm systems leading to a 60% annual
reduction in workplace accidents
• Established SOPs for centralized storage of hazardous material reducing the storage safety and
transportation costs by 50%
• Managed and disposed 40 tons of hazardous waste effectively in an environment friendly manner
immediately after hiring

• Reducerea numărului de incidente legate de locul de muncă cu 77% prin implementarea unui
program de protecție respiratorie de bază.
• Creșterea gradului de conștientizare a siguranței și a sănătății la locul de muncă prin organizarea unei
serii de ateliere de lucru privind siguranța la locul de muncă și bunăstarea angajaților.
•Introducerea programului de încurajare a siguranței, care a sporit eficiența membrilor în gestionarea
adecvată a pericolelor legate de muncă.
• Desfășurarea a 12 programe de formare internă pentru instruirea a 22 de angajați noi.
• Introducerea de proceduri de operare standard pentru stabilite pentru depozitarea centralizată a
materialelor periculoase, reducând costurile de siguranță și transport cu 50%
• Gestionarea și eliminarea eficientă a 10 de tone de deșeuri periculoase într-o manieră ecologică
imediat după angajare

• Initierea de programe de siguranță computerizate instalate, inclusiv sisteme electronice de alarmă,


care au condus la o reducere anuală de 100% a accidentelor la locul de muncă

S-ar putea să vă placă și