Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine

Test docimologic
Clasa a X-a

I ) Încercuiţi varianta corectă:

1 Icoanei ii aducem :
a) cinstire b) venerare c) adorare
2. Lui Dumnzeu i se cuvine numai :
a) supravenerare b) cinstire c) adorare 2p
3. Păcatul reprezintă din punct de vedere creştin ortodox :
a) un accident b) o eroare c) călcarea voii lui Dumnezeu
4. Icoana este :
a) un idol b) un obiect c) o simpla imagine d) o prezenta harică in lume

II) Stabiliţi conexiunea corectă intre noţiunile redate mai jos unind cu o linie continua
variantele care corespund :

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău. a. Fericirea I

2. Sa nu ai alţi dumnezei……. 1,5 p


Porunca a II-a b. Porunca I

3. Fericiţi cei săraci cu duhul ca acelora c. Sa nu iţi faci chip cioplit nici alta
este împărăţia cerurilor asemănare si nici sa te închini lor

III) Precizaţi valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare:


1. Păcatele capitale sunt : Mândria, Iubirea de argint, desfrânarea, invidia, ignoranţa, lăcomia,
mânia si lenea. Adevărat / Fals
2. Laxismul si scrupulozitatea sunt boli ale conştiinţei morale Adevărat / Fals 1,5 p
3. Virtuţile teologice nu sunt credinţa, nădejdea si dragostea. Adevărat / Fals

IV) Redactaţi un text de maxim 10 rânduri in care sa indicaţi una din bolile morale ale
conştiinţei și modul de manifestare asupra creştinului . 1p

V) Sunteţi profesor de religie la clasa a X-a. Având in vedere învăţătura ortodoxa despre
păcat prezentaţi elevilor voştri in maxim trei pagini implicaţiile păcatului in viata tinerilor
utilizând si următoarele cuvinte: virtute, pocăinţa, spovedanie, viciu.
3p
Se acorda un punct din oficiu
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore

1
Unitatea de învățare: Trăirea învățăturii creștine

Barem :

I . se acorda 0,5 p pentru fiecare raspuns corect (a,b,c ,d)

II se acorda 0,5 puncte pentru fiecare raspuns corect ( 1- a, 2-b , 3-c)

III. se acorda 0,5 puncte pentru fiecare raspuns corect (1-F, 2-A, 3-F)

IV. se acorda 0,5 p pentru precizarea corecta a unei boli a constiintei si 0,5 puncte pt
precizarea modului de manifestare a ei în viaţa credincioşilor.

V . se acorda 0,5 puncte pentru in încadrarea in spaţiul cerut


se acorda 0,25 p pentru fiecare cuvant utilizat corect in contextul dat
se acorda 1 punct pentru utilizarea limbajului teologic
se acorda 0,5 puncte pentru expresivitate, cursivitate, estetica, ortografie si prezentare