Sunteți pe pagina 1din 1
BIBLIOGRAFIE (2005, Programa acti instructive educative In Ae cop, E8.Ni integral.Bac "+ (2007). Edueafegschimbare ~ Program de formare eo Personalului didactic din invatamantul preuniverstar Sport de Ierla (200). Curriculum pentru sxeatamdntl prescolar Sl Bucuresti: MECI 009). "Revista Invstamintului Precolar”, Nad Bucuresti Arlequin Anghelache, V. (2011), Pedagegia iwatimdntull_ primay rescolar.Suport de cus. Universiaten Dunaten de fs" din a Departamentl pent pregitizes personal didactic Antonovil,§. 2008). Jocur-exrcifi pentru atl a Bucuresti: Aramis Print Balint M (2008 Metodica aetivitatitor de eucare a Himbajla {nvtfamntalpresoter. Ddactice limb lteraturll romana de ars, Universitatea Babes olya,Faclatea de Phoogle il Educate Cluj-Napoca Cerghit, 11198) Stategia didactic - wn instrument pructie ‘riicare a calitii procesulu de noitamint, Bucuresti CCerghit, 1. Viisceanu, L. coord) (198) Cure de Bucuresti Editura Universi din Bucuresti ‘Gobotaru, Metall 2008). Aptica Bucurests CD Pees Clofica, SM et all. 2010). Zia bund incepe Ja indie imincafd Eda -. Petros eho Art risen, §, 2003) Fundamentele. stinger educaie, {Seerald educate. Bucuresti: Ftura Litera lntermabional, Caco, C. (1994) Tehmologia proces instructieeducati Psopegnge (Coord. Ncula A, scm) ag Elta Spry Hate Cucos.C. (1996) Pelagogi. as Fatra Potton Gules, (coord) (2008). Aplcaren Nout Curicutum ‘educate timparieo provocere?. Pitesti Edita Diana ile, Lo all (2008). Atidtaten itegrata grail. Ghid pentru carte dactice din totam preuniverstir. acute Didactca Publishing House Dama, Tome-Damga, M Ivan, 2 (199) Desvottaren orbit n gradinita de cop in laste 9h 4 Hea. Ghd metootagi, ‘curt Elita Didactic 9 Padapogie Dima, 8. 2005). Metoda proiectelor ta vdrste timpurd, ghia metodologic. Bucureyth Edina Mion Dulama FM. 2004) Metodolagie didactic, Tere practi in 2-4, revazuth adit Ch Napoca: Etura Castng lam EM, 2008) Metodologdidacticeacticizane, Teri ‘Practica Ch Napoca: Edtara Clason umitrana, MM, (199) Educaren. tnbajlad in invdjdndnted recta, Volum 1, Comuncwa oral Bucur Etura Compania aoc LP Lvdvesc, M, (202) Laboratorpregolar, Gd Imetodotgi, Ein ala revauts, Bucures: Bditura Ve Integra, Gavta, R. (coord) (2008), Total pentru copil. Ghd. pentru ‘edventonr i dvetor Pt Eatura Diana Grama ft all. 208), Aplicapile Nontei Curictum pentru ‘noattamanta pregcolar. Vo. Bucureti DedcticsPublahing owe Hebi A (2008), Elemente dedacticd a ativitijiorde tucarea limba lag Elta Institut Europea cu, KB. 2008) Insriren gcoard, Perspective teoretie ph spleative. lay tara Plivom cu, RB, GON). Management 4 geste clase de ele Jundamentetoretico-metodologicr, las Elta Polzom Lupu D. @O11). “Implicafille actcitifilor de cosine psihopedagogicd asupra dade! sind de sine ~ regi seolard, Drager Udita Universitit ranstani’ Miu, F Antonovicl,§: (2005), Metodca atoitifitordeeucnre 4 inbajulat in incdtamdntal pregcoar a ta tevin, Ducamees Mumanitas Edcatinal Munteanu, Cz Muntean, C209), Ghd pentru tnedpamdntal ‘resolar.O abordare din prspectiva nowlucurictum love ecw, DV. 2011). Predictor a stresule ocupational fn medial ‘eademte Brag: Edura Universiti Transilvania dn Bragox Nicola, 1.2000). ruta de pedagogiegcolard. Buuren Eltura Aramis Niculescu, R (1999), Pedagogiepregcolar Sinteze Bucureqti: Pro Humanitate Niculescu,R: 2010) Curriculum: intr continuitate yl provocare Mago dtr Universiti Tranallvania™ wy