Sunteți pe pagina 1din 54

„Și v-am spus aceste lucruri acum, _________ ca să se întâmple, pentru ca, atunci

când se vor întâmpla, ______________.” (Ioan 14:29) CONECTEAZĂ-TE


Scopul principal al profeției biblice este de a oferi o bază solidă pentru credința
în Dumnezeu. Prin intermediul profețiilor, El ne șoptește: Poți avea încredere în
Adevărul nu este o înșiruire de idei abstracte sau o
Mine! Mai mult decât atât, Dumnezeu nu doar că ne cunoaște pe fiecare dintre
noi, ci vrea ca și noi să-L cunoaștem. Vorbind cu Tatăl, Isus I-a spus: „Și viața colecție de informații. În schimb, adevărul este o realitate
veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine...” (Ioan 17:3). Verbul din limba întrupată; el reprezintă totalitatea revelației lui Dumnezeu,
greacă, ginōskō, se referă la o cunoaștere intimă, la acea cunoaștere pe care o așa cum se reflectă ea în viața lui Isus Hristos.
experimentezi într-o relație; aici nu este vorba despre o cunoaștere teoretică.
Spre finalul rugăciunii Sale din Ioan, capitolul 17, Isus aprofundează ideea
aceasta, cerându-I Tatălui un lucru cu adevărat uimitor: „Pentru ca dragostea cu
Întreaga Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, este o descoperire a caracterului lui
care m-ai iubit Tu să fie în ei și Eu să fiu în ei” (Ioan 17:26). Viața veșnică – sau
Dumnezeu. Ea ne arată cine este Dumnezeu în esență – cum gândește, cum simte
mântuirea – nu se referă doar la o cantitate nelimitată de timp, ci și la o calitate
și cum Se poartă El. Fiecare relatare, profeție și doctrină biblică ne invită să ne
a vieții care este dată de o relație strânsă de prietenie cu Dumnezeu. Dumnezeu
bucurăm de o relație personală cu Dumnezeu, pornind de la premisa îmbietoare
vrea să fie cunoscut și El poate fi cunoscut. Mai mult decât atât, El a luat orice
că El merită să fie cunoscut, că este atrăgător și că El este iubire. 1 Logica iubirii
măsură pentru ca acest lucru să fie posibil, punându-ne la dispoziție Biblia.
În fiecare dimineață te trezești și îți trăiești viața. Sunt sigur că lupți pentru diferite
lucruri, precum educație, carieră, bunuri materiale și experiențe palpitante. Însă
Esența oricărui adevăr undeva în adâncul sufletului tău știi că ai fost făcut pentru un scop mult mai măreț
Studiind Biblia, ne vom da seama că avem nevoie de o direcție, de o imagine – pentru ceva incredibil, uimitor și extraordinar. Acest ceva este relația cu Cel ce
de ansamblu a adevărului biblic, un cadru de referință care să ne ajute să ne te-a creat. Cunoașterea Lui este cel mai semnificativ lucru pe care-l poți face, iar
orientăm. În seria de studii biblice Truth Link, vom ajunge din nou și din nou la dacă vei începe să-L cunoști, toate celelalte lucruri vor căpăta sens.
acel adevăr care reprezintă de fapt esența tuturor celorlalte adevăruri, și anume
realitatea supremă că „Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4:16). Dragostea lui
Dumnezeu este acel adevăr din care reies toate celelalte. Adevărul nu este doar
o multitudine de date și informații, ci mai degrabă este ca un puzzle care redă EXPERIMENTEAZĂ
imaginea caracterului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, din moment ce esența
caracterului lui Dumnezeu este dragostea, înseamnă că toate celelalte adevăruri
nu sunt altceva decât o extensie a acesteia. Așadar, trebuie să ne așteptăm ca Vreau să aud glasul lui Dumnezeu vorbind
orice doctrină autentică să ne descopere o latură a dragostei lui Dumnezeu; inimii mele, prin paginile Bibliei.
pe de altă parte, putem fi siguri că orice învățătură care nu este în armonie cu
dragostea Lui este, prin definiție, falsă. Aceasta va fi metodologia noastră în
seria de studii biblice Truth Link. Așadar, pornind de la premisa că „Dumnezeu Dumnezeu este în esență o Persoană socială. De aceea, El Se folosește de cuvinte
este iubire”, avem formula de bază care ne va ajuta să înțelegem orice alt adevăr. pentru a ne transmite gândurile și sentimentele Sale față de noi. Regele David
Acul busolei noastre indică acum adevăratul Nord. Pornind în această călătorie descrie foarte frumos experiența pe care o putem avea și noi când citim Biblia:
prin Scriptură, știm încotro ne îndreptăm și ceea ce căutăm. „Mă bucur de Cuvântul Tău ca cel ce găsește o mare pradă” (Psalmii 119:162).

© Copyright 2016 [Truth] Link


Cuvântul Lui este deosebit de valoros. Comoara pe care o descoperim în Biblie
este experiența neprețuită a cunoașterii personale a lui Dumnezeu și descoperirea
realității intime a dragostei Lui profunde.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
cu noi pentru a ne împrieteni. Acesta este motivul pentru care ne-a dat o carte în care găsim
cuvintele Lui: BABILON
606–539 î.Hr.
„Toată ____________________ este ___________________ de Dumnezeu” (2 Timotei 3:16).
1 LOGICA IUBIRII Biblia – numită aici „Scriptură” – face afirmația îndrăzneață că este mijlocul de comunicare al
MEDO-PERSIA
lui Dumnezeu. Nu uitați însă ceea ce a spus Isus: scopul comunicării dintre Dumnezeu și noi
este prietenia. Biblia nu caută să ne constrângă prin autoritatea ei, să ne forțeze rațiunea și 539–331 î.Hr.
să obțină o supunere oarbă. În schimb, ea este un mijloc prin care Dumnezeu Își descoperă
dragostea și ne deschide calea spre a-L cunoaște. Isus, descriind vorbirea oamenilor, a spus
DESCOPERĂ că „ ... din prisosul inimii vorbește gura” (Luca 6:45). Într-un mod asemănător, dacă Biblia
este Cuvântul lui Dumnezeu, ne așteptăm să găsim în ea o reflectare a inimii lui Dumnezeu. GRECIA
Dar cât de siguri putem fi că Biblia este ceea ce pretinde? 331–168 î.Hr.
Unul dintre cele mai clare și de la sine înțelese adevăruri
despre dragoste este acela că, pentru a exista și
a se dezvolta, are nevoie de comunicare.
Un Dumnezeu care cunoaște și care poate fi cunoscut ROMA
Cu mult timp în urmă, a trăit un rege care era plin de sine. Fiind intoxicat de putere, nu mai
168 î.Hr.–476 d.Hr.
putea să se gândească la altceva în afară de propria lui măreție. Într-o noapte, Dumnezeu
l-a „bătut ușor pe umăr” oferindu-i un vis profetic în care i-a descoperit în avans – atenție!
– două mii cinci sute de ani din istoria acestui pământ; în urma visului, regele a fost umilit și
De ce Biblia? transformat. Găsim această relatare în Daniel 2–4.
A iubi și a fi iubit este cea mai arzătoare și stringentă dorință a inimii noastre. Intuitiv, fără ROMA DIVIZATĂ
să ne spună cineva, știm cu toții că am fost creați pentru a lega relații autentice. Inimile În visul său, regele a văzut un chip de metal care avea capul de aur, pieptul și brațele de 476 d.Hr.–Prezent
noastre tânjesc după relaționare, interacțiune și după sentimentul de apartenență. argint, pântecele și coapsele de aramă, fluierele picioarelor de fier, iar picioarele din lut
Citind Biblia, vom descoperi că motivul care stă în spatele acestor dorințe este unul amestecat cu fier; în timp ce îl privea, chipul a fost lovit din senin de o piatră care l-a distrus
simplu și profund. Pentru a-l afla, compară următoarele două versete: Geneza 1:27 și complet, iar piatra a devenit un munte mare. Profetul Daniel, fiind captiv în Babilon, i-a ÎMPĂRĂȚIA VEȘNICĂ A LUI DUMNEZEU
1 Ioan 4:16. explicat împăratului acest vis.
A doua venire a lui Hristos

Fiind făcuți după chipul lui Dumnezeu, suntem „proiectați” pentru a oferi și a primi Citiți și discutați interpretarea visului din Daniel 2:36-45.
______________________.”
Scrisă cu aproximativ șase sute de ani înainte de Hristos, profeția care i-a fost descoperită
regelui Nebucadnețar prevestea ridicarea și căderea a patru împărății succesive, precum
Concluzia logică este că acest Dumnezeu altruist, care i-a creat pe oameni după chipul noi, continuă să ne iubească și să fie Prietenul nostru – nu un prieten superficial, care
și formarea Europei moderne. Studiind atent această profeție, vom găsi dovezi mai mult
Său, este la rândul Lui o Persoană comunicativă, din moment ce comunicarea este este cu noi doar când ne merge bine și care ne încurajează să facem tot felul de lucruri
decât convingătoare pentru a susține originea supranaturală a Bibliei, adică faptul că a
indispensabilă unei relații sănătoase bazate pe dragoste. În cazul acesta, ar trebui ca un rele, ci un prieten adevărat, care nu Se va împăca sub nicio formă cu egoismul nostru.
fost inspirată de Dumnezeu. Împlinirea visului poate fi urmărită cu exactitate în istoria lumii
Dumnezeu iubitor să Își dorească, în mod natural, să fie cunoscut de aceia pe care i-a Ceea ce a transformat cu totul inima lui Nebucadnețar a fost tocmai întâlnirea cu un
noastre: Babilonul a fost urmat de Medo-Persia, care, la rândul ei, a fost urmată de Grecia,
creat – ori acesta este exact adevărul pe care-l descoperim în Biblie. Isus Hristos, care astfel de Dumnezeu.
iar Grecia, de Roma; aceasta din urmă a fost divizată în cele zece mari împărății ale Europei
a declarat că este Dumnezeu întrupat, pune punctul pe „i”, spunând: de Vest. Împlinirea fidelă a primelor cinci părți ale profeției ne dă asigurarea că și ultima
etapă va deveni realitate: „Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită „_____, eu, Nebucadnețar, ______, ______ și ________ pe Împăratul cerurilor, căci
„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ___________ ce face stăpânul său, ci v-am toate lucrările Lui sunt ____________, toate căile Lui sunt __________ și El poate să
niciodată” (v. 44).
numit _______________, pentru că _________________________________tot ce am auzit smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:37)
de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15) Această profeție uluitoare ne pune față în față cu un Dumnezeu care cunoaște viitorul, ceea
ce înseamnă că avem de a face cu un Dumnezeu care ne cunoaște și pe noi. El știe absolut Acum, Dumnezeu și împăratul erau prieteni. Profeția biblică ne invită și pe noi să
Descoperim aici cel mai uimitor lucru cu putință: cea mai puternică Persoană din fiecare lucru pe care l-am făcut sau îl vom face, fiecare urmă de vinovăție de pe conștiință și intrăm într-o relație de prietenie cu Dumnezeu, oferindu-ne un argument rațional
Univers – Dumnezeu Însuși – nu caută să ne domine cu puterea Sa, ci vrea să comunice fiecare defect sau slăbiciune care ne caracterizează. Cu toate acestea, deși știe totul despre pentru a ne încrede în El. Isus a explicat astfel scopul relațional al profeției biblice:

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
persoană reprezintă o amenințare. Poate ți s-a întâmplat să ai un prieten sau o Conform Bibliei, înainte de a veni în această lume, Isus deja exista din veșnicie,
prietenă foarte apropiată și, brusc, altcineva să apară din senin și să vă strice locuind „în sânul Tatălui”, sau „în cea mai apropiată relație cu Tatăl”, așa cum
intimitatea relației. Deodată, observi că atenția prietenului tău e împărțită. Și citim într-o altă traducere (Ioan 1:8, NIV). Vorbind cu Tatăl despre relația pe care
totuși, a treia persoană este mai mult decât benefică pentru sănătatea relației; au avut-o înainte de întrupare, Isus spune: „Tu M-ai iubit înainte de întemeierea
dacă este acceptată, egoismul va ceda locul dragostei cu adevărat altruiste. lumii” (Ioan 17:24). Apoi, Isus Îi spune Tatălui speranța pe care o avea pentru
Acum nu mai ești tu singurul beneficiar al dragostei prietenului/prietenei tale, omenire: „Pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei și Eu să fiu în ei”
ci trebuie să te împaci cu gândul că prietenul tău mai are un prieten. Trebuie (Ioan 17:26).
să te obișnuiești cu ideea că nu ți se mai acordă toată atenția. Din acest motiv,
există un coeficient numeric minim pentru existența dragostei în forma ei Ce imagine frumoasă despre cine este Dumnezeu și despre ceea ce Își dorește
cea mai curată. Când este unul singur, dragostea nu poate exista. Când sunt pentru noi!
doi, fiecare este singurul beneficiar al dragostei celuilalt, lucru care poate
încuraja egoismul. Atunci când sunt trei însă, fiecare individ va ceda în umilință El este mai mult, mult mai mult decât o Ființă supremă atotputernică, aflată la
în favoarea celui de-al treilea, lăsându-l să se bucure de atenția celuilalt, iar conducerea Universului. El este „epicentrul” și originea oricărei prietenii autentice,
fiecare va ocupa „ultimul loc” în raport cu ceilalți doi. Acum, altruismul autentic afectuoase și de încredere. „Dumnezeu este dragoste” — Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt
se poate manifesta. ”— iar esența dorinței lor este ca fiecare dintre noi să Îi cunoaștem și să devenim
Cea mai frumoasă
părtași dragostei lor pentru a o putea reflecta. 2
inimă din univers
Dacă Dumnezeu ar fi caracterizat de singularitate și ar fi doar un individ solitar
care ar trăi o veșnicie fără niciun prieten, nu ar avea niciun sens să spunem că El
este dragoste. Imaginea biblică foarte logică din punct de vedere relațional, a EXPERIMENTEAZĂ
unui Dumnezeu triunic, ce este caracterizat de o dragoste desăvârșită, este un
argument mai mult decât convingător pentru faptul că Biblia este cu adevărat
revelația autentică a singurului și adevăratului Dumnezeu. Este adevărat că Wow! Dumnezeu este mult mai frumos decât am
sunt aspecte ale acestui adevăr pe care nu le putem înțelege. La urma urmei, crezut. Eu sunt gata să cred într-un astfel de Dumnezeu
este vorba despre Dumnezeu, nu? Suntem doar niște ființe finite, încercând și deabia aștept să aflu mai multe despre El.
să înțelegem ceva infinit. Și totuși, când Îl cunoaștem pe Dumnezeu în felul
acesta – ca trei ființe personale care, din veșnicie, sunt una în natură și caracter,
– începem să înțelegem că Dumnezeu este în esență o Ființă relațională, o Din momentul în care ieșim din pântecele mamei, tânjim după interacțiune și
prietenie tandră de trei persoane care caută binele una alteia. Iar dacă așa este relaționare. Ne trăim viața cu un dor aprins după prietenie, loialitate, afecțiune și
Dumnezeu, mai putem să nu-L iubim? În lumina acestei frumuseți, ne trezim încredere. În adâncul inimii noastre, suntem ființe sociale, pentru că suntem creați
deodată atrași de El. după chipul unui Dumnezeu relațional. Fiecare relație interumană caracterizată de
moralitate, dragoste și frumusețe ne vorbește despre relația pe care Dumnezeu
ne invită să o avem cu El Însuși.

CONECTEAZĂ-TE

© Copyright 2016 [Truth] Link


Prin viața pe care a trăit-o pe acest pământ, Isus
a descoperit oamenilor adevărul sublim și glorios
al dragostei relaționale a lui Dumnezeu.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Primul loc din Biblie unde se vorbește despre Dumnezeu este în Geneza, unde este folosit UNUL ȘI TOTUȘI MULȚI
un nume special și distinct, un nume care ne descoperă unul dintre cele mai uimitoare Ideea unui Dumnezeu care este de fapt mai multe ființe personale poate părea
lucruri cu putință despre Creator: dubioasă la prima vedere; cu toate acestea, dacă luăm în considerare adevărurile
2 CEA MAI FRUMOASĂ INIMĂ „La început, _______________________ a făcut cerurile și pământul.” (Geneza 1:1)
fundamentale și esențiale pe care Scriptura le menționează despre Dumnezeu,
începem să înțelegem la ce se referă:

DIN UNIVERS Sunt sigur că în spațiul liber ai scris cuvântul „Dumnezeu”, din moment ce majoritatea
traducerilor biblice redau astfel acest verset. În limba în care a fost scrisă Biblia însă (limba
ebraică), nu este folosit cuvântul generic pentru „Dumnezeu”; nu este scris: „La început,
„Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:16)

Mai exact, ce înseamnă acest lucru?


Divinitatea a făcut cerurile și pământul.” În schimb, este folosit un nume propriu – Elohim.
Ceea ce este straniu însă cu privire la acest cuvânt este că apare la plural; e ca și când Când Biblia folosește cuvântul „dragoste”, se referă la ceva foarte specific:
vecinul tău ți-ar spune: „Salut! Eu sunt Danieli.” Fiind puțin confuz, probabil vei crede că nu
DESCOPERĂ se pricepe la gramatică sau poate își imaginează că este mai mult de o singură persoană. „Dragostea... nu caută folosul său.” (1 Corinteni 13:4,5)
Indiferent de cum interpretezi afirmația lui, cu siguranță că nu vei face vreo legătură între
numărul plural și persoana lui. De ce? Pentru simplul motiv că nu are nicio logică să te referi Dragostea este, prin definiție, altruistă și caută binele altora. Așadar, pentru ca
Dumnezeu este iubire — în cel mai personal,
la un individ ca la o entitate multiplă. Și totuși, acesta este exact felul cum ni Se prezintă dragostea să existe, e nevoie de prezența mai multor persoane; este nevoie de o
altruist și frumos mod cu putință. Dumnezeu în primul verset al Bibliei – ca o Ființă caracterizată de pluralitate. Această idee relație. Dacă te încui singur într-o cameră pentru tot restul vieții, nu vei ști niciodată
apare și mai clar în versetul douăzeci și șase: ce înseamnă dragostea și asta pur și simplu pentru că un individ izolat nu poate
experimenta dragostea. Așadar, concluzia logică este că, din moment ce Dumnezeu
„Apoi, Dumnezeu a zis: «Să _________ om după chipul _________________»” (Geneza 1:26). este dragoste, El este mai mult de o singură Persoană; în același timp însă, în esență,
Ce se află în spatele unui nume? El este o singură entitate divină.
Un cuplu din Suedia a vrut să pună copilului lor numele: Brfxxccxxmnpcccclllmmnprx- Se pare că, într-un anumit sens, Dumnezeu nu este doar „Eu” și „A Mea”, ci și „Noi”
vclmnckssqlbb11116 și să-l strige Albin. Au spus că acest nume neobișnuit este de fapt și „a Noastră”. Realitatea ontologică (n.tr. care ține de existență, de starea de a fi) a lui Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu este un eu singuratic, ci o unitate socială caracterizată
„o creație puternic expresionistă, pe care o considerăm o operă de artă”. Autoritățile Dumnezeu implică o pluralitate de persoane. Dumnezeu este Elohim – „Cel Mulți”. de o dragoste dinamică.
de la Curtea suedeză responsabile cu gestionarea acestor probleme au spus ceva de
genul: „Hmmmm, foarte interesant... Dar, NU!” și le-au cerut să se gândească la un alt De-a lungul Bibliei, Dumnezeu este descris ca un singur Dumnezeu, și totuși ca
nume. Se pare că numele nu fusese ales la întâmplare, ci purta în el însuși un mesaj o pluralitate: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Tatăl este
bine gândit. De fapt, acest nume era o formă de protest față de o lege a guvernului Dumnezeu (Isaia 64:8; Ioan 3:16), și totuși Dumnezeu nu este doar Tatăl. Fiul, Isus
suedez care îi acorda statului ultimul cuvânt în alegerea numelui copiilor, acesta având Hristos, este Dumnezeu (Ioan 1:1; Filipeni 2:5-6;), și totuși Dumnezeu nu este doar
puterea de a refuza un anumit nume. Fiul. Duhul Sfânt este Dumnezeu (Iov 33:4; Luca 1:35), și totuși Dumnezeu nu este doar
Duhul Sfânt. De aceea spunem că Dumnezeu este o Trinitate sau o Tri-unitate – pentru
Orice om are un nume, iar orice nume are o semnificație. (Dacă nu știi încă ce semnificație că Dumnezeu este de fapt o unitate veșnică de trei Persoane divine distincte, care sunt
are numele tău, Google te va ajuta.) Acest lucru este adevărat mai ales când vine vorba una în esență, scop, gândire și caracter și sunt caracterizate de o părtășie strânsă.
de Biblie. Fiecare nume poartă cu sine un mesaj care spune ceva despre persoana
care-l poartă sau despre istoria vieții ei. „Adam” înseamnă din pământ, iar Biblia spune În spatele ideii biblice de trinitate, stă un principiu simplu și foarte evident. Haideți
că Dumnezeu l-a făcut pe Adam – exact! – din pământ. „Iacov” înseamnă înșelător. să ne gândim împreună la felul cum interacționează trei persoane. Însă înainte de a
Privind la viața lui, putem vedea manifestarea acestei trăsături de caracter. „Israel” citi următorul paragraf, discutați următoarea situație: într-un grup de două persoane
înseamnă cel ce se luptă cu Dumnezeu; acesta este numele pe care-l primește Iacov ELOHIM între care este o prietenie strânsă, apare o a treia persoană. Cum se pot modifica
după ce spune adevărul și câștigă lupta cu tendința lui de a minți. Ați prins ideea – în relațiile din acest punct înainte?
Biblie, numele poartă în ele însele un mesaj.
Se spune uneori că „cea mai bună tovărăşie e în doi”. Considerăm acest proverb ca
fiind adevărat și asta pentru că știm că suntem egoiști – motiv pentru care o a treia

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
propoziția: „Nu este (n.tr. există) ______________________” fără să facem referire și chipul Celui Ceresc [Isus]” (1 Corinteni 15:49). Încrezându-ne în Isus, chipul lui
la realitatea existentă. Chiar și când ne imaginăm cele mai ciudate lucruri, nu Dumnezeu este refăcut în noi. Privindu-L, „suntem schimbați în același chip al Lui,
facem altceva decât să punem laolaltă diferite elemente reale. Faptul că noi avem din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).
noțiunea de Dumnezeu este în sine un argument pentru faptul că, într-un fel sau
altul, El există.

Să negi existența lui Dumnezeu este un lucru incoerent și din punct de EXPERIMENTEAZĂ
vedere rațional, și asta pentru că știm cu toții că viața are sens, că binele
și răul există și că fiecare dintre noi însetăm după o dragoste autentică, pe
care să ne putem baza fără rezerve, o dragoste care nu se poate găsi în Aleg să „privesc” doar la Isus și aștept cu
dezordinea morală a lumii noastre căzute. Din acest motiv, ateismul este nerăbdare să fiu schimbat după chipul Lui.
ilogic și presupune ocolirea unor dovezi intelectuale și emoționale care ne
arată clar pentru ce am fost creați.
Să „privești” la Isus nu înseamnă altceva decât să meditezi, să studiezi și să cunoști
Fiecare dintre noi avem o bănuială persistentă, o intuiție lăsată de Dumnezeu,
caracterul și învățăturile Lui. Ocupându-ne mintea și inima cu Persoana Lui –
care ne spune că am fost „proiectați” să fim oameni demni și nobili, și că răul, 3 Chipul lui Dumnezeu
activitate care ne transformă în mod real, chipul lui Dumnezeu se va contura și va
suferința și moartea sunt niște intruși. Nu se poate să nu ne întrebăm dacă
căpăta viață în noi – aceasta este promisiunea pe care ne-o face Biblia.
nu cumva, ne dorim atât de mult altceva tocmai pentru că acest „altceva”
există cu adevărat. Dumnezeu „a pus în mintea lor chiar și gândul veșniciei”
(Eclesiastul 3:11). În inimile noastre este așezată o conștiență a realităților
veșnice, conștiență pe care nu o putem evita ușor. Pentru că suntem creați
după chipul lui Dumnezeu, nu avem cum să fim împliniți în totalitate decât
atunci când ne întoarcem la El.

CONECTEAZĂ-TE

Privind la Isus Hristos, putem vedea ce înseamnă cu


adevărat să fii om, în sensul deplin și original al cuvântului.

Cuvântul-cheie al acestui studiu este „chip”. Am văzut că Dumnezeu l-a făcut


pe om după chipul Lui. Dacă mergem în Noul Testament, vom descoperi acest
cuvânt folosit în mod strategic, de data aceasta cu referire la Isus Hristos – care
este o demonstrație nouă, restaurată pentru ceea ce înseamnă să fii om. În 2

© Copyright 2016 [Truth] Link


Corinteni 4:4, Pavel ne spune că Isus este „chipul lui Dumnezeu”. Evrei 1:3
afirmă că Isus este „oglindirea slavei Lui [a lui Dumnezeu] și întipărirea Ființei
Lui”. Isus este acum descris astfel pentru că, în umanitatea Sa, El reprezintă noul
model de om. Cu alte cuvinte, viața Sa este o nouă manifestare a experienței
umane; ca om, El a trăit într-o relație armonioasă cu Dumnezeu, așa cum a fost
de dorit de la început în cazul oricărui om. Acum, identificându-ne cu Isus,
„după cum am purtat chipul celui pământesc [al lui Adam], tot așa vom purta descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Nici vorbă de un final fericit – sau măcar un cuprins sau o introducere pentru acea materie. Viața fiecărui om poartă în ea însăși ceea ce Pavel numește „o greutate veșnică de
slavă” – o greutate de implicații morale și relaționale pe care doar veșnicia o poate
Biblia ne descoperă o povestire cu totul diferită și – poate ți se va părea și ție așa – mult mai cuprinde. Influența exercitată prin viața fiecăruia dintre noi nu va putea fi niciodată
credibilă. Spun mult mai credibilă pentru că această povestire se armonizează perfect cu un măsurată pe deplin, ci va pulsa în permanență, aducând roade. Pentru că suntem
3 CHIPUL LUI DUMNEZEU simțământ ce este adânc înrădăcinat în ființa noastră – conștiența faptului că suntem mult
mai mult decât niște simple animale. Undeva în adâncul sufletului nostru, este o tensiune
ființe create după chipul lui Dumnezeu, avem puterea să realizăm lucruri și să legăm
relații deosebit de frumoase, care nu ar fi posibile fără alegerile personale. Fiecare
între ceea ce suntem și ceea ce ar trebui să fim; ne dăm seama că am căzut dintr-o poziție gest pe care-l faci din dragoste reprezintă un bine moral infinit, care produce o
înaltă de demnitate morală și avem un dor aprins pentru o relaționare armonioasă. Așadar, schimbare în istoria acestui pământ și, prin urmare, modifică pentru veșnicie însăși
ce anume spune Biblia despre identitatea oamenilor? imaginea de ansamblu a realității lumii noastre. Dacă spui un cuvânt de încurajare
unei inimi apăsate, acest lucru contează enorm. Dacă vizitezi un bolnav și îi alini
DESCOPERĂ „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” (Geneza 1:1). Așa începe povestirea
noastră. Capitolul unu al Realității începe cu actul creator intenționat al unui Dumnezeu
suferința, ai făcut un gest de o valoare veșnică. Dacă hrănești un copil flămând, prin
generozitatea ta devii părtaș la o experiență cu totul specială pentru el, precum și
personal. Pe măsură ce raportul Genezei despre Creație se derulează pe parcursul celor pentru Dumnezeu, care îl iubește ca pe El Însuși. Să fii creat după chipul lui Dumnezeu
șase zile, un frumos mediu natural capătă formă, iar ca punct culminant al acestui raport, este un lucru extraordinar și măreț.
Dacă omul nu este nimic mai mult decât un simplu animal, citim:
atunci toate speranțele noastre se rezumă la o viață
scurtă, condusă de porniri firești și o moarte care încheie „Dumnezeu [Elohim] a făcut pe om după ________________________ Său, l-a făcut după
Deci nu suntem doar niște animale?
________________ lui Dumnezeu; parte _________________ și parte ____________________
totul. Dar dacă am fost creați după chipul lui Dumnezeu, Ateismul este din ce în ce mai răspândit în anumite cercuri datorită faptului că ideile
_________________ făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: «Creșteți,
demnitatea, noblețea și slava veșnică pot fi ale noastre. înmulțiți-vă [...].»” (Geneza 1:27-28) evoluționiste sunt susținute de știința seculară. Însă chiar este logică respingerea
credinței în Dumnezeu? Care ar fi implicațiile acestui lucru?
Vedem aici că imaginea, sau chipul lui Dumnezeu, se referă la bărbat și femeie, ca
unitate relațională înzestrată cu abilitatea de a procrea o comunitate crescândă de cercuri Dacă Dumnezeu nu există, înseamnă că oamenii nu sunt nimic mai mult decât niște
relaționale – al treilea element al relației dintre cei doi. Acest lucru are sens pentru că, așa animale, doar niște ființe materiale conduse de instinctul autoconservării, ființe
Două povești total diferite cum am descoperit în studiul trecut, Dumnezeu poate fi reprezentat de un cerc relațional; care astăzi sunt, iar mâine vor dispărea. Să accepți această poziție despre originea
Citind Biblia, ne vom lovi de o întrebare pe care, la un anumit moment, ne-o punem oamenilor înseamnă să accepți și că viața nu are niciun scop sau sens, că normele
El nu este un eu solitar. Cu alte cuvinte, „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:16), ceea
cu toții într-un fel sau altul: morale de bine și rău nu există, iar noțiunile de compasiune, dreptate și bunăvoință
ce înseamnă că Dumnezeu este altruist și caută binele altora, nu al Lui Însuși. Așa că,
dacă Biblia spune că oamenii sunt creați după chipul lui Dumnezeu, înseamnă că suntem sunt doar niște invenții omenești, iar dragostea nu este decât o mare iluzie. În adâncul
„Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi
înzestrați cu capacitatea de a iubi așa cum iubește Dumnezeu. inimii noastre însă, noi știm că nu este așa.
zic: «___ este ____, ca să Te _____________ la el?»” (Psalmii 8:3,4)
Gândește-te puțin la următorul lucru: după ce Dumnezeu a inițiat actul creației, avea Gândește-te puțin la următoarea perspectivă biblică despre ateism, cu adevărat
Aici, Regele David este pur și simplu copleșit de vastitatea Universului și, gândindu-se
la dispoziție doar trei variante: ar fi putut crea (1) roboți, (2) sclavi sau (3) agenți morali provocatoare:
la sine, se simte cu totul neimportant. Și totuși, undeva în adâncul ființei sale, el știe că
liberi. Dintre acestea, doar ultima variantă este compatibilă cu dorința și capacitatea de a
în ochii lui Dumnezeu, persoana lui este deosebit de importantă. Întrebarea pe care
iubi. Așadar, asta suntem noi – ființe de o importanță deosebit de mare și impresionantă, „____________________ zice în inima lui: «Nu este ________________!»” (Psalmii 14:1)
o pune este simplă și profundă în același timp: Ce este omul în esență și de ce este
ființe capabile să facă alegeri care au consecințe reale, consecințe ale căror efecte străbat
Dumnezeu interesat de noi?
veșnicia, având un impact infinit. Suntem ființe înzestrate cu ceva unic și extraordinar – cu Textul nu vrea să fie o palmă dată ateismului, ci este o constatare logică despre
darul propriei noastre personalități. incoerența acestei filosofii. Este adevărat că mulți oameni inteligenți refuză să creadă
O poveste foarte cunoscută explică astfel identitatea umană: „A fost odată ca niciodată
nimic – nici timp, nici spațiu, nici materie. Apoi, deodată, cu vreo 13,9 miliarde de ani în în Dumnezeu pentru că de multe ori religia L-a făcut pe Dumnezeu să pară respingător
Dacă vrei să descoperi cât de importanți suntem pentru Dumnezeu, compară următoarele și nedemn de încredere. În Psalmul 14:1 însă, Biblia oferă o perspectivă obiectivă cu
urmă, acest nimic a dat naștere la o explozie de proporții, iar din nimic a apărut totul,
versete: Psalmii 139:1-13; Psalmii 56:8; Ieremia 31:3; Matei 10:29-31 și Faptele 17:26-28. privire la nebunia respingerii credinței în Dumnezeu. Este o nebunie să spui: „Nu există
inclusiv noi. Viața nu este nimic mai mult decât o «nimereală» biologică, generată de
Discutați ce înseamnă faptul că Dumnezeu este deosebit de atent la gândurile și faptele Dumnezeu” pentru simplul motiv că, dacă nu ar exista, nici nu ne-ar trece prin minte să
un proces de evoluție violent și întunecat, lipsit de orice înțeles special și de orice
noastre, ce înseamnă faptul că El ne știe până și lacrimile, că ne știe numărul firelor de păr ne gândim la existența Lui. Cu alte cuvinte, doar acele lucruri care există pot influența
semnificație durabilă în timp. Trăim după legea egoismului, apucăm ce putem, murim
din cap și că intervine în mod providențial în viața noastră în anumite momente-cheie, conștiența umană; lucrurile inexistente nu au nicio putere să o afecteze. Mintea umană
și cam atât. În cele din urmă, rasa umană și toate celelalte forme de viață vor dispărea,
având speranța că noi Îl vom căuta și Îl vom găsi.
iar Universul va face implozie și va redeveni ceea ce a fost odată – nimic. Sfârșit.” nu poate concepe niciun lucru care să nu aibă un corespondent în realitate. Nu există
nicio afirmație negativă care să fie mereu adevărată în totalitate. Nu putem completa

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
În gândirea biblică, răul nu este un principiu veșnic inerent și necesar proceselor Există două împărății, două principii antagonice, două motivații diametral opuse
naturale și nici ceva intenționat de Dumnezeu. În schimb, răul este un produs care se luptă să pună stăpânire pe lumea noastră și pe fiecare inimă omenească.
al unui agent moral liber, care mai întâi se răzvrătește între îngeri, după care Isus conduce Împărăția adevărului și a dragostei. Satana, adversarul a tot ceea ce
își continuă lucrarea între oameni. Vorbind despre răul din lumea noastră, Isus este bun, frumos și adevărat, conduce împărăția minciunii și a egoismului.
spune că: „Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta” (Matei 13:28). Cu alte cuvinte,
nu Dumnezeu este sursa lucrurilor rele din lumea noastră, ci este un rezultat Isus a oferit o ilustrație a acestui adevăr: „Când omul cel tare şi bine înarmat
al lucrării lui Satana, la care contribuie și omul prin acordul și cooperarea sa. îşi păzeşte casa, averile îi sunt la adăpost. Dar, dacă vine peste el unul mai tare
Așadar, principiul egoismului a fost implantat și în lumea noastră. „Dumnezeu a decât el şi-l biruieşte, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea şi împarte
făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretlicuri” (Eclesiastul 7:29). prăzile luate de la el” (Luca 11:21-22). Omul „cel tare” îl reprezintă pe Satana, dar
Isus declară că este și mai puternic decât el. Împărăția lui Satana este bazată pe
Dacă vreți să vă convingeți că tot răul, asuprirea, sclavia, prejudecata, ura, înșelăciune, înălțare de sine și violență. Împărăția lui Isus este condusă de adevăr,
violența, abuzul și toate lucrurile care sunt opuse dragostei, citiți și discutați altruism și de o dragoste care nu forțează voința. Când Isus a suferit pe cruce
următoarele pasaje biblice: Isaia 14:15-17; Apocalipsa 12:12; 1 Petru 5:8 și mânia cruntă a oamenilor și a demonilor, fără să răspundă cu aceeași monedă
Romani 1:28-32. – răspunzând de fapt doar cu dragoste – împărăția lui Satana a fost înfrântă, iar
acuzațiile sale cu privire la caracterul lui Dumnezeu s-au dovedit greșite. Murind Războiul de
Apoi citiți Iacov 1:17 și Galateni 5:22-23 pentru a vedea că tot ceea ce este pe cruce de bunăvoie și manifestând o dragoste profundă pentru aceia care-i erau 4
dincolo de stele
curat, plăcut, nobil, frumos, tot ceea ce aduce eliberare, vindecare, pace și dușmani, Isus a învins răul ca principiu și a declanșat un proces de refacere care va
bucurie, își are originea în principiile Împărăției lui Dumnezeu. duce la eradicarea lui definitivă.

Acest lucru ne conduce la ultima etapă a viziunii biblice despre rău, care ne
descoperă că, din moment ce răul este un principiu contrar caracterului lui
Dumnezeu și acțiunilor Sale izvorâte din dragoste, el este temporar și în cele din EXPERIMENTEAZĂ
urmă va fi înlăturat:

„Fiindcă cei răi vor fi __________________, iar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor Înțeleg faptul că suntem implicați într-un război
stăpâni ţara.” (Psalmii 37:9) între bine și rău și că Isus este Luptătorul ceresc,
trimis să ne salveze prin adevăr și dragoste.
„Nu se va face niciun ________________ şi nicio _______________ pe tot muntele
Meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării
de apele care-l acopăr.” (Isaia 11:9)
Isus a venit să distrugă lucrările diavolului (1 Ioan 3:8). Toți cei care doresc pot fi
împuterniciți de dragostea Sa pentru a se elibera de jugul lui Satana. Prin viața și
Pe măsură ce studiem Biblia, înțelegând adevăr după adevăr, vom descoperi
moartea Sa, Isus a pornit o revoluție a adevărului și a dragostei, care va duce la
încetul cu încetul că planul lui Dumnezeu pentru eliminarea răului și pentru
eradicarea răului. Ține de noi dacă Îi vom oferi sau nu lui Isus acces liber la viața
restaurarea unei iubiri autentice în inimile oamenilor va deveni singura realitate
noastră pentru a fi eliberați de puterea amăgitoare a vrăjmașului.
care ne va caracteriza existența.

© Copyright 2016 [Truth] Link


CONECTEAZĂ-TE

Isus a luptat cu Satana pentru noi și a demonstrat


că dragostea este superioară răului.
descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Ceea ce a stat la baza acțiunilor lui Satana a fost înălțarea de sine; acesta a fost „viermele” în tot orizontul gândirii umane, nu există decât patru ipoteze fundamentale pentru
care l-a făcut să își ducă la îndeplinire planurile, dând naștere la aspirațiile îndrăznețe de existența răului:
a-I lua locul lui Dumnezeu în inimile celorlalți îngeri și de a le uzurpa loialitatea față de
El. Pe măsură ce Lucifer a nutrit mândria, a încetat să mai reflecte lumina caracterului lui 1. Naturalismul (viziunea ateistă) susține că nu există binele și răul ca valori morale.
4 RĂZBOIUL DE DINCOLO DE STELE Dumnezeu și a început să-I atribuie lui Dumnezeu propriile sale motivații egoiste. După ce
spune: „Mă voi înălța”, el adaugă: „Voi fi ca Cel Preaînalt”; prin aceasta, Lucifer caută să se
Tot ceea ce există este de fapt un proces natural. Suferința este parte a acestui proces
și este necesară pentru dezvoltarea celor puternici și pentru înlăturarea celor slabi.
justifice, atribuindu-I lui Dumnezeu propriile sale aspirații de înălțare de sine. Punându-L pe
Dumnezeu într-o lumină proastă, Satana a căutat să distrugă încrederea îngerilor în El și să-i 2. Panteismul (viziune care susține că Dumnezeu se regăsește în tot ce există) declară
determine să se răzvrătească împotriva Lui. că nu există un Dumnezeu personal și că natura însăși, împreună cu fenomenele
firești ale vieții sunt o forță divină impersonală. Răul este considerat o forță care
DESCOPERĂ Ca o consecință a acestor lucruri, citim: „Și în _____________________________ s-a făcut un
_________________________...” (Apocalipsa 12:7).
aduce echilibru în natură, iar suferința – un proces inevitabil, care face parte din ciclul
vieții. La fel ca în viziunea naturalistă, totul se rezumă la procesele naturale.

Cuvântul tradus cu „război” este cuvântul grecesc polemos, care este înrudit cu polemică și 3. Teismul determinant (viziune bazată pe ideea de control divin), care susține că
Lumea noastră se află în centrul unei lupte cosmice între politică. Acest detaliu ne dă un indiciu despre caracterul războiului pe care Satana l-a pornit principala caracteristică a lui Dumnezeu este puterea Sa, iar principalul obiectiv –
bine și rău, luptă care a început cu o răzvrătire a îngerilor. împotriva lui Dumnezeu. Acolo nu a fost vorba în primul rând de o confruntare fizică, o luptă controlul. Dumnezeu predestinează fiecare eveniment care are loc, iar oamenii nu
care să implice forța brațelor. A fost un război politic, o propagandă, un atac la persoană. sunt altceva decât niște subiecți controlați de voința Lui. Răul și suferința sunt, în
Satana a „alimentat” această luptă, răspândind idei despre caracterul lui Dumnezeu. consecință, cauzate de Dumnezeu și se află în armonie cu voința Lui suverană.
Biblia îl numește „mincinos și tatăl minciunii”, „acela care înșală întreaga lume” (Ioan 8:44;
Apocalipsa 12:9). 4. Teismul bazat pe dragoste (viziunea relațională) susține că principala caracteristică
Originea răului a lui Dumnezeu este dragostea, și principalul Lui obiectiv este reflectarea acestei
Biblia arată foarte clar că oamenii nu sunt singurele ființe din Univers înzestrate cu
Puneți laolaltă toate aceste descrieri și veți descoperi noi dimensiuni ale problemei care a iubiri de către noi, în mod voluntar. Răul și suferința sunt cauzate de o folosire greșită
rațiune, conștiență de sine și voință liberă. De la Geneza la Apocalipsa, întâlnim o
stat la baza răzvrătirii lui Lucifer: a voinței libere și de urmarea unor scopuri egoiste.
categorie de ființe numite îngeri. Citind Biblia, descoperim că îngerii au existat înainte
de oameni (Iov 38:4-7; Apocalipsa 1:20), că sunt numeroși (Evrei 12:22), puternici și Biblia susține în mod clar cea de-a patra variantă, declarând că dragostea este
Ezechiel spune că Lucifer a fost dat afară din cer pentru că a păcătuit (Ezechiel 28:16).
inteligenți (Psalmii 103:20; Daniel 4:17), că sunt organizați după un sistem ierarhic principiul fundamental al caracterului lui Dumnezeu. Din premisa că Dumnezeu este
foarte bine pus la punct, având lideri (Efeseni 3:10; Daniel 7:9-10), că se implică în mod Ioan numește păcatul „fărădelege” (1 Ioan 3:4). dragoste, reiese în mod natural ideea că El este o Ființă relațională, a cărei existență
activ în lumea noastră, de cele mai multe ori în mod nevăzut, dar uneori și în mod vizibil este caracterizată de un curs neîntrerupt de primire și dăruire. Mergând mai departe,
(Evrei 1:14; 13:2) și că realitatea răului care chinuie lumea noastră își are originea în ei Iar Pavel arată că ceea ce stă la baza legii lui Dumnezeu este dragostea (Romani 13:10). putem spune că, din moment ce dragostea este esența caracterului divin, înseamnă
(Apocalipsa 12:7,12). că ea este și obiectivul lui Dumnezeu pentru noi; pentru ca dragostea să poată exista,
Așadar, Lucifer s-a răzvrătit împotriva legii lui Dumnezeu, adică împotriva dragostei Sale. El Dumnezeu a fost nevoit să ne ofere și darul liberului arbitru, un dar care să fie o parte
Unul dintre acești îngeri era numit „Lucifer” – purtător de lumină; numele primit de a început să-L acuze pe Dumnezeu și să critice legea dragostei, după care El guvernează integrantă a vieții noastre. Așadar, căutând să descoperim răspunsul la problema
la Creatorul său descria caracterul și misiunea lui. Această ființă maiestuoasă a fost Universul. În timp ce Biblia declară că „Dumnezeu este dragoste” și că legea Lui este bazată existenței răului, ne lovim în mod natural de o ecuație cu trei elemente:
creată pentru a ocupa o poziție înaltă, foarte aproape de Dumnezeu. Misiunea lui era pe principii ce izvorăsc din dragoste (1 Ioan 4:8; Matei 22:37-40), Satana s-a hotărât să
de a descoperi celorlalți îngeri caracterul divin și, datorită poziției pe care o ocupa, trăiască în afara acestor principii. Așadar, interesul lui este să-L facă pe Dumnezeu să pară
el putea face asta mai bine decât oricine altcineva. Despre Lucifer se spune că a fost mândru și să-i facă pe oameni să creadă că legea Lui este un set de reguli arbitrare, impuse
„fără prihană” în căile sale (gândirea, sentimentele și comportamentul lui), „până în doar pentru a controla, dar care nu sunt necesare pentru viață. DRAGOSTE LIBERTATE RISC
ziua când s-a găsit nelegiuirea” în el. De atunci încolo, a început să poarte numele de
„Satana”, care înseamnă adversar. Cu toate că imaginea lui Satana a fost banalizată și
caricaturizată, el fiind descris ca un omuleț roșu cu coarne și o furcă, descrierea biblică Dragostea este un ideal care nu poate fi atins fără libertate, iar libertatea, odată
este cu totul diferită, el fiind o ființă deosebit de puternică și inteligentă, cu o înfățișare De ce există răul și suferința? oferită, implică și asumarea unui risc. Riscul pe care Dumnezeu Și l-a asumat a fost
maiestuoasă, un înger foarte real care este sursa răului de care ne lovim zilnic și care Mai devreme sau mai târziu, fiecare ființă omenească se confruntă cu cea mai dureroasă posibilitatea ca oamenii, înzestrați cu o mare capacitate de a iubi, să-și exercite
produce atâta suferință în lumea noastră. și semnificativă întrebare cu putință: „De ce există răul și suferința?” Aflând mai multe libertatea pentru a alege egoismul. Dumnezeu trăiește sub amenințarea acestui
despre răzvrătirea lui Lucifer, avem un punct de plecare în căutarea răspunsului la întrebarea risc, însoțit de toate posibilitățile sale glorioase, dar și de pericole înspăimântătoare;
Citiți și discutați următoarele pasaje biblice: Isaia 14:12-14 și Ezechiel 28:12-19. Pe o noastră. Acum, haideți să mergem mai departe, ținând cont în primul rând de faptul că acest lucru este valabil și pentru noi.
foaie de hârtie, notați câteva trăsături de caracter ale lui Lucifer.
I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
caracterul lui Dumnezeu, care este opus minciunii pe care Satana a răspândit-o
cu privire la El. Vorbind cu liderii religioși din vremea Lui, Isus a subliniat
caracterul singular al minciunii pe care ei o credeau, în contrast cu adevărul pe
CONECTEAZĂ-TE
care îl întruchipa El:
Isus a fost nevoit să treacă exact pe unde au trecut Adam
„Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să __________________ _______________
tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în ___________, pentru că în
și Eva, dar El a învins, menținând integritatea relațiilor atât
el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o ______________, vorbeşte din ale lui, pe plan vertical, cât și pe plan orizontal. În dragoste, El
căci este mincinos şi tatăl ___________________.” (Ioan 8:44) a rămas credincios față de Dumnezeu și față de noi.
Observați legătura dintre minciună, pofte și fapte. Acceptarea minciunii lui
Satana despre caracterul lui Dumnezeu dă naștere la dorințe contrare voinței Așa cum Diavolul a venit în mod subtil la primii noștri părinți, încercând să le
divine, care, la rândul lor, produc fapte de răzvrătire față de El. Gândurile sugereze îndoieli cu privire la dragostea lui Dumnezeu și să le distrugă încrederea
noastre (ceea ce credem) ne determină sentimentele; acestea ne determină în El, la fel a venit și la Isus. Conform descrierii oferite în Matei 4:1-11, atacul
faptele, iar faptele ne consolidează gândurile. Căderea omului a început cu Diavolului a constat în trei ispite. În primele două, Satana a vrut să strice relația
acceptarea unor gânduri false despre Dumnezeu, lucru care a dus la distrugerea între Fiul și Tatăl, încercând să strecoare îndoiala între ei: „Dacă ești Fiul...”. Isuse, 5 Căderea omului
încrederii sau la separare emoțională de El, iar aceasta la o răzvrătire morală în ești într-un impas, dar dacă Tatăl te iubește, cu siguranță că Îți va ușura suferința
plan comportamental. și Te va apăra de orice rău. Dacă Isus S-ar fi îndoit de dragostea Tatălui, ar fi cedat
ispitei și ar fi acționat pe cont propriu. Însă încrederea Sa în dragostea Tatălui
a rămas nezdruncinată. În cea de-a treia ispită, Isus a fost ispitit să recunoască
autoritatea pe care Satana o are asupra omenirii, închinându-i-Se. Dacă ar fi cedat,
acest lucru ar fi însemnat abandonarea omenirii pentru niște interese egoiste.
Însă dragostea Sa pentru noi a rămas neschimbătoare. Isus a făcut în sens invers
pașii pe care i-au făcut părinții noștri și le-a reparat greșelile. În El, integritatea

G
relațională este pe deplin refăcută.

EXPERIMENTEAZĂ
GÂNDURI Dorința mea este să experimentez o încredere deplină în
SENTIMENTE Dumnezeu, complet restaurată, crezând faptul că mă iubește.

A ACȚIUNI
S Dumnezeu „voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa
adevărului” (1 Timotei 2:4). Cei care ajung să cunoască – nu doar ca informație, ci

© Copyright 2016 [Truth] Link


și ca experiență – adevărul despre cine este Dumnezeu vor fi salvați de efectele
cognitive, relaționale și morale ale căderii. Îți mulțumesc, Tată, pentru că, prin Isus,
Tu îți descoperi adevăratul caracter!

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Diavolul i-a abordat pe oameni cu gândul de a-i înșela – de aceea este numit „viclean”. Ținta pe plan orizontal. Când omul a avut ocazia să-și asume responsabilitatea propriilor
înșelăciunii sale este mintea umană, iar subiectul înșelăciunii este caracterul lui Dumnezeu. fapte, a intrat în acțiune impulsul de autoîndreptățire, care l-a făcut să arunce vina
Mai întâi, le-a sugerat oamenilor gândul că Dumnezeu este restrictiv: „Oare a zis Dumnezeu asupra altuia și, în cele din urmă, asupra lui Dumnezeu. Odată ce au depășit această

CĂDEREA OMULUI
cu adevărat: «Să nu mâncați din toți pomii din grădină.»?” Dumnezeu nu spusese niciodată limită, un simțământ de goliciune și vinovăție a pus instant stăpânire pe ei și asta
5 așa ceva. De fapt, El le oferise oamenilor libertate din belșug, mărginită doar de o mică pentru că trăiau minciuna pe care o crezuseră și se purtau într-un mod contrar naturii
restricție, care avea ca scop protejarea lor de anumite consecințe negative (Geneza 2:16). lor, natură care le cerea să trăiască o relație de dragoste și încredere, care acum era
Satana a venit pe ascuns și, într-un mod foarte subtil, a răstălmăcit cuvintele lui Dumnezeu ruptă.
pentru a crea impresia unei restricții totale, complet lipsite de libertate. După aceea, Satana
L-a prezentat pe Dumnezeu ca fiind nedemn de încredere și mincinos: „Hotărât că nu veți
muri.” Dumnezeu a spus că veți muri, dar nu se va întâmpla asta. În cele din urmă – iar O denaturare a moralității (criză morală)
DESCOPERĂ acesta este punctul culminant al înșelăciunii –, Satana L-a făcut pe Dumnezeu să pară egoist; Pavel arată foarte clar ce înseamnă de fapt păcatul, când scrie:
le-a insinuat oamenilor ideea că El deține o stare superioară de existență de care ar putea
beneficia și ei, dacă Dumnezeu nu ar reține-o doar pentru El: „Dar Dumnezeu știe că, în „Căci toți au păcătuit _____________________________________________________ .”
Rasa umană, ca întreg, dar și fiecare dintre noi, ca indivizi, ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând (Romani 3:23)
experimentăm criza cognitivă, relațională și morală care a fost binele și răul.”
În Biblie, cuvântul „slavă” se referă la farmecul uimitor al acelor trăsături de caracter
declanșată de denaturarea frumuseții stării noastre originale. care Îl definesc pe Dumnezeu; este conținutul intrinsec al caracterului Său care
Ideea principală pe care trebuie să o reținem este că problema păcatului a pornit de la o
minciună cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la cine este El cu adevărat. În esență, Satana strălucește prin faptele Sale. Se referă la felul în care gândește, simte și Se poartă El.
a respins adevărul că „Dumnezeu este dragoste” și L-a prezentat în mod greșit, ca un tiran Citește Exodul 33:18-19 pentru a înțelege și mai clar ideea biblică de „slavă”.
egoist; acest lucru ne duce la aspectul relațional al căderii omului.
O denaturare a percepțiilor (criză cognitivă) Când Pavel spune că păcatul înseamnă lipsa slavei lui Dumnezeu, el îl definește ca
În substratul psihologic al omului căzut a avut loc o deformare la nivelul percepțiilor, care
fiind ceva discordant cu esența caracterului divin – adică, dragostea care se jertfește,
este adânc înrădăcinată în ființa noastră. În mod firesc, fiecare dintre noi Îl percepem
așa cum este descrisă de Biblie (1 Ioan 4:8). Așadar, păcatul se referă la tot ceea ce
pe Dumnezeu ca fiindu-ne inamic, nutrind o doză semnificativă de repulsie față de El; O denaturare a relațiilor (criză relațională) este străin caracterului lui Dumnezeu și, prin urmare, un afront la adresa integrității
și totul se datorează primei minciuni care a intrat în mintea umană prin Adam și Eva, De îndată ce această primă minciună a fost acceptată la nivel mental, relațiile au început să dragostei Lui.
primii noștri părinți. Relatarea se găsește în Geneza 3:1-5: se strice. Vă invit să continuăm să citim raportul biblic al Genezei:
Compararea următoarelor două versete biblice te va ajuta să înțelegi și mai bine ce
„Şarpele era mai ___________ decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul „Femeia a ______________ că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul înseamnă de fapt păcatul:
Dumnezeu. El a zis femeii: «Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘________ _________ era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A ______________ deci din rodul lui şi a
mâncaţi din toţi pomii din grădină’?» Femeia a răspuns şarpelui: «Putem să mâncăm _________________; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el. „Păcatul este _____________________________________________ .” (1 Ioan 3:4)
din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Atunci li s-au _____________________ ochii la amândoi; au ______________________ că erau
Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.’» ____________________, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. Și „dragostea este împlinirea _______________________________ .” (Romani 13:10)
Atunci, şarpele a zis femeii: «Hotărât că nu veţi muri, dar __________ _______________ Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, şi
că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor deschide ochii şi veţi fi _________ omul şi nevasta lui s-au ___________________ de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii Căderea omului a însemnat și o denaturare morală. Cu toate că Dumnezeu i-a
_____________, cunoscând binele şi răul.»” din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: «Unde eşti?» El a răspuns: creat pe oameni pentru a trăi în dragoste (fidelitate relațională), căderea a dus la
«Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.» Şi transformarea oamenilor în ființe egoiste (abuz relațional). Ne rănim unii pe alții,
Haideți în primul rând să vedem cu cine avem de a face aici. Șarpele din această Domnul Dumnezeu a zis: «Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care depășim granițele morale și tindem să ne îndeplinim dorințele în detrimentul altor
relatare nu este altul decât Satana, îngerul căzut pe care l-am descris în studiul trecut. îţi poruncisem să nu mănânci?» Omul a răspuns: «___________________________ pe care oameni. Cu alte cuvinte, căderea omului a fost și este înrădăcinată în egoismul
Apocalipsa 12:9 arată clar acest lucru: mi-______________ dat-o ca să fie lângă mine, _________ mi-a dat din pom şi am mâncat.»” care a luat locul dragostei din inima omului, devenind forța motrice a faptelor
noastre.
„Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit ________________ şi _____________, În primul rând, are loc o stricare a relațiilor pe verticală: omenirea este separată de
acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost Dumnezeu. Pentru că nu au mai crezut în autenticitatea dragostei lui Dumnezeu, nu au mai La polul opus, în Hristos, vedem adevărul despre Dumnezeu în forma lui cea mai
aruncaţi şi îngerii lui.” avut încredere în El și s-au aventurat într-o răzvrătire împotriva Lui, motivați de instinctul de curată. „Veți cunoaște adevărul”, a spus El, „și adevărul vă va face liberi” (Ioan
autoconservare. Apoi, ca rezultat direct al acestui lucru, s-au năruit și relațiile interumane, 8:32). Nu adevărurile în sens general sau abstract, ci adevărul, la singular, despre

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
490 ANI (70 SĂPTĂMÂNI) Aceasta este vestea înduioșătoare și remarcabilă a Vechiului Testament – că
Daniel 9:24–27 dragostea lui Dumnezeu este atât de profundă, atât de înflăcărată și atât de
altruistă, față de fiecare în parte, încât a fost dispus să ne salveze cu orice preț, iar
ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ prețul pe care L-a plătit a fost cu adevărat mare.
7 + 62 SĂPTĂMÂNI = 483 ZILE
3,5 3,5

457 î.Hr. 27 d.Hr. 31 d.Hr. 34 d.Hr.


CONECTEAZĂ-TE
Porunca pentru Isus botezat Isus crucificat Stefan
reconstruirea Ierusalimului „Uns” „Tăiat” omorât cu Când Biblia spune că Dumnezeu este dragoste, arată că
pietre
Dumnezeu este loial din punct de vedere relațional fiecăruia
dintre noi, oricât de mult L-ar costa acest lucru. Sacrificiul adus
Cele mai importante două aspecte ale profeției sunt acestea: de bunăvoie de Isus pe cruce este dovada acestui fapt.
1. Isus avea să fie „stârpit și nu va avea nimic” (n.tr: Traducerea NKJV redă acest
6 Cel Promis
verset puțin diferit: „Mesia va fi tăiat de la rădăcină, dar nu pentru El.”).
Promisiune făcută, promisiune păstrată – pe scurt, aceasta este Biblia în esență. În
Vechiul Testament, Dumnezeu spune: Te iubesc cu o dragoste loială, de neoprit,
2. Prin moartea Lui, avea să împlinească legământul.
care nu va înceta niciodată, iar în Noul Testament, El demonstrează această
dragoste în viața, moartea și învierea lui Isus. Privind la Isus, apostolul Pavel
Ideea de a tăia de la rădăcină este folosită în Biblie pentru a transmite separarea
spune: „În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt
completă de Dumnezeu. Cuvântul legământ indică cea mai puternică formă
«da»” (2 Corinteni 1:20). Cu alte cuvinte, tot ce a promis Dumnezeu prin profeți se
de angajament – este promisiunea lui Dumnezeu, o promisiune izvorâtă din
împlinește în Isus. Tot ce a promis că va face, a făcut. Dragostea Lui s-a dovedit a fi
dragostea Sa loială, prin care ne asigură că nu va înceta niciodată să ne iubească,
loială, de încredere, autentică. Putem avea încredere în El, pentru că este vrednic
oricât de mult L-ar costa acest lucru (Isaia 54:10; 55:3). Așadar, vedem că profeția
de încredere.
lui Daniel a prezis că Isus, Mesia, va suferi de bunăvoie cea mai teribilă moarte
cu putință – separarea completă de Dumnezeu (Matei 27:46). El avea să facă
asta „nu pentru El”, ci – lucru de necrezut! – pentru rasa umană căzută. El a
murit „pentru păcatele noastre” (1 Corinteni 15:3; Galateni 1:4; 1 Petru 2:24;
1 Ioan 2:2; 3:5; 4:10). Prin această moarte, El avea să descopere lumii cea mai
EXPERIMENTEAZĂ
profundă, puternică și frumoasă manifestare a dragostei cu putință – sacrificiul
de sine absolut pentru binele veșnic al ființelor omenești căzute.
Înțeleg acum că Isus reprezintă împlinirea promisiunii dragostei
Apostolul Ioan a declarat: „Noi am cunoscut ___________ Lui prin aceea că El loiale a lui Dumnezeu și aleg să-I răspund cu „da”.
Şi-a dat viaţa ______ ____” (1 Ioan 3:16)

Iar Pavel spune: „Dar Dumnezeu Îşi ______ __________ faţă de noi prin faptul Dacă te-ai opri și te-ai gândi puțin, ți-ai da seama că cea mai frumoasă idee pe
că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit ______ ____.” (Romani 5:8) care o poate concepe mintea umană este existența unei iubiri perfecte și loiale.

© Copyright 2016 [Truth] Link


Din fericire, acesta nu este doar un vis. Faptul că ne putem gândi la o astfel de
„Dragoste... pentru noi.” dragoste și că ne-o dorim este în sine un argument care ne arată că există și că
așteaptă să ne umple viața. Spunând-I „da” lui Isus faci primul pas în deschiderea
„Dragoste... față de noi.” inimii tale față de Dumnezeu, pentru a primi dragostea Lui loială.

Suferință și moarte pentru El.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
le vrea răul, chiar dacă minciuna pe care o crezuseră a produs un simțământ de teamă în și timpul când va fi crucificat. Citește profeția uimitoare care este redată în Daniel
inima lor. Apoi, adresându-i-se lui Satana în auzul lor, Dumnezeu a făcut o promisiune pe 9:24-27.
care teologii o numesc protoevanghelia. (n.tr. de la gr. protos, primul – prima vestire a
Îngerul Gabriel i se descoperă lui Daniel și îi spune: „Şaptezeci de săptămâni au fost

CEL PROMIS
Evangheliei)
6 hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea
„_______________ voi pune între tine şi femeie, între _______________ ta şi _____________ fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la
ei. Aceasta îţi va zdrobi _______________, şi tu îi vei zdrobi _____________.” (Geneza 3:15) aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi a prorociei şi până la
ungerea Sfântului sfinţilor.”
Observați aspectele esențiale ale promisiunii:
Poporul Israel primește aici un interval de timp de șaptezeci de săptămâni, perioadă în
DESCOPERĂ Dușmănia: chiar dacă omenirea căzuse în păcat, Dumnezeu avea să pună în om o repulsie care să-și demonstreze credincioșia în legământul încheiat cu Dumnezeu. În profeția
biblică, o zi este echivalentă unui an (Ezechiel 4:6; Numeri 14:34; Marcu 1:5), așa că
față de rău, un simț al dreptății, o tendință de a se opune răului și un dor după revenirea la
starea de nevinovăție în care a fost creat. Compară următoarele versete: Ioan 1:9; Romani șaptezeci de săptămâni reprezintă o perioadă de patru sute nouăzeci de ani. Mai
departe, îngerul Gabriel îi spune lui Daniel care este evenimentul istoric ce avea să
Vechiul Testament este o promisiune izvorâtă dintr-o dragoste 7:14,15,23.
reprezinte punctul de plecare al profeției și de la care, numărând patru sute nouăzeci
loială, iar Noul Testament reprezintă împlinirea ei. de ani, se poate afla exact data pentru începerea lucrării mesianice a lui Isus:
Sămânța: Dumnezeu avea să aducă mântuire pentru lumea noastră printr-o Sămânță
omenească deosebită (un Urmaș), în care vrăjmășia promisă avea să ajungă la apogeul
„Să ştii dar şi să înţelegi că, de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului
ei, într-o luptă finală în care Satana va fi învins, o luptă cu efecte pe termen lung. Pentru a
până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci
Protoevanghelia înțelege mai bine, citește următoarele versete: Ioan 14:30; Galateni 3:16; Evrei 1:9; 2:14;
şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de
Dicționarul Merriam-Webster definește cuvântul promisiune ca „o afirmație prin care îi 1 Ioan 3:8.
strâmtorare” (șaizeci și nouă de săptămâni). (n.tr. În Noua Traducere Românească a
spui cuiva că în viitor, în mod sigur vei face ceva sau ceva se va întâmpla.”
Bibliei, versetul acesta este redat și mai clar: „De la darea poruncii de restaurare și
Capul: Biblia folosește aici un limbaj foarte dur: „îi va zdrobi capul”. Sămânța femeii avea
rezidire a Ierusalimului până la Unsul, Conducătorul, va fi o perioadă de șapte ori
Întregul Vechi Testament poate fi considerat o promisiune prin care Dumnezeu ne să câștige lupta împotriva lui Satana, în folosul umanității. Compară următoarele versete:
câte șapte ani și apoi încă o perioadă de șaizeci și două de ori câte șapte ani” ).
asigură că va continua să iubească omenirea căzută indiferent cât de mult Îl va costa Ioan 12:31,32; Coloseni 2:15.
acest lucru. Apoi, în Noul Testament, Îl vedem pe Dumnezeu lucrând pentru împlinirea Porunca de rezidire a Ierusalimului a fost dată de regele persan Artaxerxe în anul 457
acestei promisiuni prin viața și moartea lui Isus Hristos. Călcâiul: zdrobind capului șarpelui însă, Mântuitorul avea să fie rănit. Compară Isaia 53:4-6, î.Hr. (Ezra 7:11-12). Șaizeci și nouă de săptămâni este echivalentul profetic pentru
Matei 26:38 și Matei 27:46. 483 de ani. Numărând 483 de ani de la anul 457 î.Hr., ajungem, în mod remarcabil,
Imediat după ce Adam și Eva au crezut minciuna lui Satana cu privire la caracterul lui în anul 27 d.Hr., exact anul în care Isus Și-a început în mod oficial lucrarea publică
Dumnezeu, încetând să se mai încreadă în Creatorul lor și căzând în păcat, Dumnezeu Odată oferită această promisiune a unui Mântuitor, Biblia continuă să descopere misiunea în calitate de Mesia, care înseamnă Unsul lui Dumnezeu (Matei 3:16-17; Ioan 1:29;
a luat inițiativa de a-i căuta, promițându-le că îi va salva de adversarul lor: și caracterul lui Mesia, uneori cu lux de amănunte și mult mai profund. Moise a prezis că Faptele 10:38).
Cel Promis va veni în lume ca profet și va fi o jertfă pentru păcat (Deuteronom 18:15; Levitic
„Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: «___________ ________________?» 4:32). Regele David a scris despre chinurile prin care avea să treacă Mesia și despre faptul Gabriel a continuat să îi explice lui Daniel profeția, spunându-i că „Unsul va
El a răspuns: «Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi că va fi părăsit (Psalmii 22; 88.). Isaia Îl descrie ca un rob care suferă și ca un revoluționar fi stârpit, şi nu va avea nimic” și că „El va face un legământ trainic cu mulţi timp
m-am ascuns.» Şi Domnul Dumnezeu a zis: «_________ ___________ _________ că eşti pacifist, a cărui lucrare nu se încheie până ce dreptatea nu este instaurată (Isaia 42; 53). de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de
gol? ________ _________ ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?»” Profet după profet, viziune după viziune, simbol după simbol, cântec după cântec, Vechiul mâncare.” Cu alte cuvinte, pe la mijlocul celei de a șaptezecea săptămâni – adică
(Geneza 3:9-11) Testament descrie taina Celui Promis, a Celui ce avea să vină pentru a descoperi oamenilor anul 31 d.Hr. –, Mesia va fi răstignit, punând astfel capăt sistemului de jertfe mozaic.
dragostea divină răscumpărătoare, demascând în felul acesta prima minciună enunțată de Astfel, prin dragostea plină de jertfire de sine manifestată la cruce, Isus a îndeplinit
Aici se vede foarte clar frumusețea de nedescris a inimii iubitoare a lui Dumnezeu. El Satana cu privire la caracterul lui Dumnezeu (Geneza 3:1-5). cu credincioșie legământul încheiat cu Dumnezeu. Israel, ca națiune, a primit acum
știa foarte bine unde se aflau. Când s-au ascuns printre pomii din grădină, ar fi putut să ocazia să-L accepte pe Mesia și să beneficieze de împlinirea legământului pe care
apară deodată în spatele lor, să-i bată pe umăr și să-i sperie, dar nu a făcut-o. Ar fi putut El îl realizase în favoarea lor. În mod tragic însă, ei au pecetluit respingerea lui Mesia
să izbucnească de furie și să le adreseze tot felul de acuzații dure, dar nu a făcut-o. Ar ucigându-l pe Ștefan cu pietre în timp ce li-L predica pe Hristos; cu acest eveniment,
fi putut să-i șteargă într-o clipă de pe fața pământului, dar nu a făcut-o. În schimb, El
Timpul prezis profeția celor patru sute nouăzeci de ani se împlinește pe deplin, în anul 34 d.Hr.
Cu șase sute de ani înainte de venirea lui Isus, profetul Daniel a prezis timpul exact când El (Faptele 7:54-60).
a venit cu gândul să-i recâștige, chemându-i, dorind să intre din nou în contact cu ei,
avea să apară pe scena acestei lumi pentru a-Și începe lucrarea de salvare ca Mesia, precum
și punându-le întrebări simple, dar cercetătoare, care să-i ajute să-și dea seama că nu

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
Locul Preasfânt de șapte ori; acest gest era o asigurare profetică ce arăta că o
ispășire desăvârșită pentru păcat avea să fie făcută de sângele lui Mesia. Zi după
zi, de-a lungul anului, ceremonia aceasta era repetată.
CONECTEAZĂ-TE
Serviciul anual (Leviticul 16): Apoi, o dată pe an, era sărbătoarea Yom Kippur, Într-o izbucnire epică de frumusețe cerească,
Ziua Ispășirii. În acea zi culminantă, se făcea o ceremonie specială care arăta
spre rezolvarea definitivă a problemei păcatului, spre refacerea deplină a relației
toate simbolurile sanctuarului converg în
rupte dintre Dumnezeu și omenire și spre eradicarea totală a răului. „De Rosh Hristos, împlinindu-se în mod desăvârșit.
Hashanah (Anul Nou), Dumnezeu scrie destinul fiecărei persoane pentru anul
care urmează într-o carte – Cartea vieții – și așteaptă până la Yom Kipur pentru
a sigila verdictul.” (wikipedia.org, Yom Kippur). Așadar, Ziua Ispășirii era ziua Am citit în Psalmii 77:13 că Dumnezeu Își are calea în sanctuar. Isus a spus despre
recunoașterii finale, sau a judecății, în care cazul fiecărei persoane era clarificat. Sine: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”
Când tot poporul se aduna în jurul sanctuarului, doi țapi erau aduși în fața (Ioan 14:6). Descriind călătoria pe care a făcut-o de la Tatăl până la noi și înapoi
la Tatăl, El a spus: „Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume; acum las lumea și mă
preotului. Unul era numit „pentru Domnul”, iar celălalt era țapul ispășitor (Azazel,
duc la Tatăl” (Ioan 16:28). Urmărind călătoria descrisă de sanctuar, vedem că Isus
în ebraică). Țapul pentru Domnul era junghiat, arătând spre jertfa lui Isus de pe
a venit din Locul Preasfânt în „tabăra” de pe acest pământ, care era despărțită de
cruce. O parte din sângele lui era adus în Locul Preasfânt și stropit de șapte ori
Dumnezeu. Apoi a mers înapoi în Locul Preasfânt pentru noi, invitându-ne să-L 7 Călătorie către
inima lui Dumnezeu
pe capacul ispășirii aflat deasupra legii care fusese călcată, arătând astfel că
urmăm pe calea pe care a deschis-o pentru noi; trecând de perdea, ajungem în
o ispășire desăvârșită și finală a fost făcută pentru toate păcatele mărturisite
curte, unde întâlnim jertfa Lui dezinteresată, adusă în favoarea noastră pe altarul
de Israel de-a lungul acelui an, în serviciul zilnic. Apoi, marele-preot își punea pentru jertfe; mai departe ajungem la ligheanul curățirii morale, în Locul Sfânt,
mâinile deasupra țapului ispășitor și mărturisea toate păcatele oamenilor. Spre unde avem parte de pâinea vieții, la sfeșnicul cu șapte brațe, unde avem parte
deosebire de primul țap, țapul pentru Azazel nu era junghiat. Acesta era trimis de lucrarea de iluminare a Duhului Sfânt, și mai departe ne putem apropia de
într-un ținut nelocuit, unde avea să moară în pustiu, în singurătate. Pentru că Dumnezeu prin rugăciune la altarul tămâierii; în final, ajungem în Locul Preasfânt,
țapul pentru Azazel în mod clar nu era pentru Domnul și pentru că sângele unde Legea dragostei Lui este scrisă în inimile noastre.
lui nu era vărsat, Azazel trebuie să simbolizeze un alt personaj care poartă
responsabilitatea pentru existența răului și pentru căderea omului. Poporul
evreu din vechime și cercetătorii evrei, până în ziua de azi, au înțeles că Azazel
trebuie să fie un simbol pentru Satana, sursa răului și ispititorul omenirii (vezi
EXPERIMENTEAZĂ
wikipedia.org, despre Azazel). Astfel, Ziua Ispășirii simboliza ultima parte a
istoriei umanității, când păcatul și Satana, sursa răului, vor fi în sfârșit nimiciți. Vreau să fac această călătorie către inima lui Dumnezeu,
simbolizată prin pașii descriși de sanctuar.

Discuție: dacă moartea lui Isus pe cruce împlinește etapa „curții” a planului
de mântuire, și dacă înălțarea Lui ca mare-preot împlinește a doua etapă, din Ce lucru uimitor este faptul că Dumnezeu mă iubește atât de mult, încât a creat
Locul Sfânt, care este etapa planului de mântuire în timpul căreia trăim acum, și o cale prin care relația mea cu El să fie pe deplin refăcută! „Dumnezeule, Tu eşti
Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjeşte
care corespunde Locului Preasfânt? Vezi Daniel 7:9-10; Apocalipsa 14:6-7; Evrei
trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat şi fără apă. Aşa Te privesc eu în locaşul
10:1-25.

© Copyright 2016 [Truth] Link


cel sfânt, ca să-Ţi văd puterea şi slava. Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta
mă sprijină” (Psalmii 63:1,2,8).

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Mai întâi, observăm că sanctuarul era compus din trei subîmpărțiri, delimitate de câte o Ritualul principal de la sanctuar era sacrificarea mielului pe altarul de aramă.
perdea, având de la un capăt la altul, șase obiecte de mobilier simbolice (Exodul 26-27). Arătând spre Isus ca jertfă pentru păcatele noastre, Ioan Botezătorul declară: „Iată
______________ lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29).

CĂLĂTORIE CĂTRE INIMA


1. Curtea, cu (a) altarul de aramă, sau altarul pentru jertfe, și (b) ligheanul, sau vasul pentru
7 spălat. Vasul cu apă care era folosit pentru spălarea ceremonială ne învață despre
„______________ _______________ și prin __________ făcută de Duhul Sfânt” (Tit 3:5).

LUI DUMNEZEU
2. Locul Sfânt, în care se aflau (c) masa cu pâinile, (d) sfeșnicul cu șapte brațe și (e) altarul
tămâierii. Masa din Locul sfânt, pe care erau așezate mereu pâini proaspete, arăta spre Isus
care a zis: „Eu sunt ____________ vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi
3. Locul Preasfânt, care conținea (f) chivotul legământului. cine crede în Mine nu va înseta niciodată” (Ioan 6:35).
DESCOPERĂ Sfeșnicul cu șapte brațe era mereu aprins pentru a oferi lumină în sanctuar. Isus a
spus despre Sine: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12).
Calea către cel mai strălucitor destin posibil nu este un mit,
iar sanctuarul pe care Dumnezeu l-a oferit poporului Israel SANCTUARUL Altarul tămâierii arăta spre un aspect specific al experienței creștine: „I s-a dat tămâie
este harta pe care El ne-a lăsat-o pentru această călătorie. multă, ca s-o aducă împreună cu ________________ tuturor sfinţilor” (Apocalipsa 8:3).

CURTEA Cele Zece Porunci, cele zece principii veșnice ale lui Dumnezeu care au fost gravate
LOCUL pe table de piatră, erau ținute în Locul Preasfânt, într-o cutie aurită numită chivotul
Un drum simbolic PREASFÂNT
legământului. Acestea simbolizau, de fapt, dorința lui Dumnezeu de a așeza legea Sa
Fiecare ființă omenească își dă seama la un moment dat că este „pierdută” pe tărâmul LOCUL într-un alt loc: „Voi pune legile Mele în ____________ lor şi le voi scrie în ___________
realității, simțind că viața trebuie să fie mai mult de atât – mai mult decât goliciune, SFÂNT lor” (Evrei 10:16).
amărăciune, viciu, relații frânte și durere necontenită; cu toții tânjim după o cale
sigură prin viață către un loc mai bun, către libertatea și dragostea pentru care știm
că am fost creați. Conform Bibliei, așa cum am descoperit în studiile anterioare, am
fost făcuți pentru o relație vie, de dragoste, cu Cel care ne-a creat. Problema este Serviciul zilnic și cel anual
că am fost „înstrăinați” de Dumnezeu prin „păcat” (Efeseni 4:18). Biblia spune că Prin ciclul anual de ceremonii simbolice care se derulau aici, sanctuarul descria
„________________________ voastre pun un ________________ de despărţire între voi întreaga istorie a mântuirii. Toate dimensiunile esențiale ale planului divin de a salva
şi Dumnezeul vostru” (Isaia 59:2). omenirea și de a eradica răul erau descoperite printr-o serie de simboluri. Sanctuarul
se afla în centrul taberei israelite. Din toate cele patru puncte cardinale se putea
Din fericire, Dumnezeu ne-a oferit un fel de hartă spirituală care descrie drumul pe care vedea zidul înalt de pânză albă care înconjura sanctuarul, comunicând realitatea
tristă că păcatul îi separa pe oameni de Dumnezeu, dar și faptul că El a oferit o cale
l-a făcut ca să ne salveze și pașii pe care trebuie să-i facem noi pentru a-L urma. Ne-a
de răscumpărare prin care relația poate fi refăcută.
lăsat această hartă sub forma unei parabole foarte ingenioase, și totuși simplă, numită
„sanctuarul”. Fiecare subîmpărțire simboliza o fază specifică a planului de mântuire și fiecare piesă de
mobilier simboliza un aspect specific al lucrării făcute de Isus în favoarea păcătoșilor, mai Serviciul zilnic (Leviticul 1-4). În fiecare zi, dimineața și seara, se aduceau jertfe
ales în favoarea celor ce-L urmează în această călătorie. Folosind următoarele versete din pentru păcatele oamenilor, în general. Pe lângă aceste jertfe, israeliții puteau aduce
„Dumnezeule, ____________________ Tale sunt ____________________!” (Psalmii 77:13)
Noul Testament, găsiți semnificația pe care o are fiecare obiect din sanctuar, în contextul individual animale fără cusur, pentru a le jertfi. Punând ambele mâini pe capul
(n.tr.: versiunea NKJV redă versetul puțin diferit: „Calea Ta, O Doamne, este în Sanctuar”).
lucrării lui Isus și al planului de mântuire. victimei nevinovate, păcatul era mărturisit, simbolizând transferul vinei de la păcătos
la înlocuitor. Apoi, cel ce păcătuise realiza actul dureros de înjunghiere a animalului,
Cuvântul ebraic tradus prin „căile” este derek, și înseamnă cale, transmițând ideea
Fiecare dintre cele trei părți ale sanctuarului era delimitată printr-o perdea, care arăta spre arătând astfel că păcatul nostru avea să-L coste pe Dumnezeu suferință și moarte.
de călătorie. Așadar, conform Bibliei, sanctuarul descrie o cale. Nu este vorba de o
Isus; El a declarat despre Sine: „Eu sunt _______________. Dacă _________________ cineva O parte din sânge era luată de preot într-un vas. Mielul junghiat era pus pe altarul
cale în sensul propriu, desigur, ci de o experiență pe care suntem invitați să o avem, pentru jertfă și ars definitiv. Acum, păcătosul era liber de povara vinei sale. Apoi,
deplasându-ne de la starea noastră pierdută, înstrăinată de Dumnezeu, către o relație prin Mine, va fi mântuit” (Ioan 10:9). Aplicând acest simbolism la sanctuar, apostolul Pavel
declară că prin Isus avem o „______________ nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin preotul continua ritualul, spălându-și mâinile și picioarele în lighean. După aceasta,
refăcută cu El. Așadar, haideți să vedem în ce constă călătoria. ducea vasul cu sânge în Locul Sfânt. Ajuns acolo, cu multă atenție, făcea un lucru
________________ dinăuntru, adică ________________ Său” (Evrei 10:20).
plin de însemnătate. Își afunda degetele în sânge și stropea perdeaua care acoperea
I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
„Nu vă miraţi de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când ______________
cei din morminte vor auzi glasul Lui şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut
binele vor învia pentru _______________, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru
CONECTEAZĂ-TE
_________________” (Ioan 5:28-29).
În inima lui Dumnezeu există iertare deplină pentru fiecare dintre
Reiese deci în mod clar că fiecare om care a avut experiența primei morți va
învia – atât cei buni, cât și cei răi. Cei buni vor merge atunci să trăiască o veșnicie noi. Avem de ales între a ține mai departe de vina noastră și a
împreună cu Hristos. „Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere” (Apocalipsa primi mila lui Dumnezeu, care ne face nevinovați înaintea Sa.
20:6). Cei răi, pe de altă parte, vor învia pentru condamnare – nu o condamnare
în sens simplist, în care sunt arătați cu degetul, ci pentru condamnarea de la
judecata finală, când vor fi puși față-n față cu raportul vieții lor și vor experimenta Fiecare act egoist pe care îl face o ființă omenească aduce cu sine o vină care
în psyche toată „condamnarea” inerentă păcatelor lor. împovărează conștiința. Vina este epuizantă, pentru că nu am fost creați să o purtăm.
Dacă nu suntem despovărați de vina păcatelor noastre acceptând cu pocăință
Condamnarea este mai mult o experiență psihologică decât una fizică. Are loc iertarea lui Dumnezeu, ea rămâne ca o povară psihologică în subconștient și va
în minte. Când apostolul Pavel descrie distrugerea finală a celor care nu au vrut ieși la iveală la judecata finală: „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului
cu niciun chip să se întoarcă la Dumnezeu, spune că aceștia experimentează: de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele Și după, ce vine? –
„urgie şi mânie [...] necaz şi strâmtorare peste orice suflet (psyche) omenesc care sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup” (2 Corinteni 5:10). 8 Definiția biblică a morții
săvârşeşte răul” (Romani 2:8,9.NTR). Cu alte cuvinte, a doua moarte! Povara
psihologică a „condamnării” lor îi va face în cele din urmă să cedeze psihic. Dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să fim eliberați de păcatul și
de vina noastră chiar acum, să fim pe deplin vindecați și eliberați de aceste lucruri.
În următorul studiu vom vedea că, în momentul răstignirii, când Isus „a gustat „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului
moartea pentru toți” (Evrei 2:9), El a trecut de fapt tocmai prin această experiență dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor”
cruntă a morții a doua, în beneficiul nostru. Conștiința Lui a suferit realitatea (Coloseni 1:13,14). Deși cu toții am greșit, niciunul dintre noi nu trebuie să poarte
deplină, teribilă a păcatelor și a rușinii noastre, biruind astfel moartea a doua vina propriului păcat și să sufere a doua moarte. Isus „a gustat moartea pentru
pentru noi. toți” (Evrei 2:9). Făcându-Se de bunăvoie înlocuitorul nostru, El a experimentat
teroarea îngrozitoare a vinei noastre, pentru ca noi să nu mai fim nevoiți să trăim în
Discutați despre natura vinei și despre efectul pe care îl are asupra minții. Cum robia ei nici măcar pentru o clipă. Prin Isus, avem privilegiul să fim iertați pe deplin.
ar fi pentru un om să devină deodată conștient de întreaga realitate a păcatelor
personale?

______________________________________________________________________ EXPERIMENTEAZĂ
______________________________________________________________________
Îmi pun toată încrederea în Isus ca Mântuitor personal
______________________________________________________________________ și accept iertarea oferită de Dumnezeu prin El.
În concluzie, fiecare persoană trece prin experiența primei morți, moment în
care trupul se întoarce în pământ, iar spiritul, la Dumnezeu, unde este păstrat Primind iertarea lui Dumnezeu, cred că trăiesc bucurându-mă de favoarea Lui și
într-o stare de inconștiență până la înviere. Când cei neprihăniți sunt înviați, sunt

© Copyright 2016 [Truth] Link


că sunt complet nevinovat înaintea Sa. Promisiunea aceasta este pentru mine:
luați să trăiască împreună cu Dumnezeu pentru veșnicie. Când cei răi sunt înviați, „Ferice de cel cu fărădelegea iertată şi de cel cu păcatul acoperit!
devin conștienți de realitatea vinei lor și sunt distruși pentru totdeauna – atât
trup, cât și suflet. (Într-un studiu ulterior, vom aprofunda subiectul distrugerii Ferice de omul căruia nu-i ţine în seamă Domnul nelegiuirea şi în duhul căruia nu
celor răi.) este viclenie!” Îți mulțumesc, Doamne, pentru dragostea Ta iertătoare!

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Ce cuvânt a folosit Isus pentru a descrie starea celor morți? __________________________ . Aceste lucruri capătă sens în lumina adevărului enunțat de Isus despre moarte, și
anume că este ca un somn. De fapt, Biblia folosește cuvântul „somn” de cincizeci și
Când se aștepta Marta să fie înviat Lazăr? __________________________________________ . patru de ori pentru a descrie starea morților. Când spunem: „Odihnească-se în pace”
despre cineva care a murit, avem foarte mare dreptate – omul respectiv se află într-o

ȘI DUPĂ, CE VINE? –
8 Ce titlu a pretins Isus că are? „Eu sunt ____________________ și ___________________ .”

Așadar, moartea este ca un „somn” din care vom fi „treziți”, înviați „în ziua de apoi”. Pentru
stare inconștientă de „odihnă”, asemănătoare somnului.

DEFINIȚIA BIBLICĂ A MORȚII a înțelege însă și mai bine ce înseamnă prima moarte, haideți să „săpăm” mai adânc, lăsând
Scriptura să ne răspundă la o serie de întrebări:
Moartea a doua
Ce este atunci moartea a doua în contrast cu prima? În Matei 10:28, Isus arată care
este diferența principală dintre cele două:
DESCOPERĂ Cât de multe lucruri știu cei morți? Eclesiastul 9:5,6 _________________________________ .
„Nu vă temeţi de cei ce ucid ________________, dar care nu pot ucide _____________;
Sunt morții conștienți de existența lui Dumnezeu? Psalmii 6:5; 115:17 __________________ .
ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să ____________ şi ______________, şi
Unul câte unul, la un moment dat, fiecare dintre noi Ce se întâmplă cu gândurile omului după ce acesta moare? Psalmii 146:3,4 (n.tr.: În _______________ în gheenă.”
ne dăm ultima suflare. Și apoi? Ce urmează? traducerea KJV, în loc de „planuri”, este folosit cuvântul „gânduri”.)
Așadar, prima moarte are de a face cu trupul, și nu cu sufletul, în timp ce a doua
_______________________________________________________________________________ . moarte presupune distrugerea atât a trupului, cât și a sufletului. Dar ce înseamnă
mai exact acest lucru?
Prima moarte Se întorc morții să-și bântuie casele? Iov 7:9,10
Cuvântul grecesc tradus aici prin „suflet” este psyche, cuvânt de la care avem
Într-o zi, un băiețel, întorcându-se de la școală, a scurtat drumul spre casă printr-un termeni precum psihologie sau psihiatric. „Suflet” nu este cea mai bună traducere
cimitir. În timp ce mergea, o piatră funerară i-a captat atenția într-un mod aparte. Faptul că cei morți sunt inconștienți și nu pot comunica sau interacționa cu cei vii este foarte
clar prezentat în Biblie; având în vedere acest lucru, înseamnă că oamenii care cred că cei a acestui termen. Cuvinte precum minte sau chiar ființa ca întreg transmit mai bine
Epitaful notat pe ea transmitea un mesaj ironic: „Așa cum ești, am fost și eu/ Așa cum ideea din original. Cuvântul se referă la ceea ce Biblia numește în alte locuri „omul
morți le transmit anumite mesaje, în realitate, nu comunică cu cei dragi ai lor care au murit.
sunt, vei fi și tu;/ Fii gata deci, să mă urmezi.” Văzând mesajul, băiețelul a scos o cretă dinăuntru” (Efeseni 3:16) și „duhul minții voastre” (Efeseni 4:23). Prima moarte este
Și atunci, cu cine interacționează ei prin aceste experiențe supranaturale?
din ghiozdan și a scris: „Să te urmez nu-s împăcat/ Până nu știu unde-ai plecat.” moartea fizică obișnuită, de care au parte toți oamenii. Opusă acesteia, moartea a
„După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci doua reprezintă distrugerea întregii ființe, atât la nivel fizic, cât și la nivel psihologic;
Moartea este cel mai de temut mister cu care se confruntă omul. Nu avem cum să nu această moarte îi face pe oameni complet non-existenți. Când cineva suferă prima
după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe
ne întrebăm dacă mai există ceva după moarte sau dacă asta este totul. La un moment moarte, Biblia arată că se petrec următoarele lucruri:
fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor
dat, cu toții ne punem întrebarea: „Ce se întâmplă cu mine după ce mor?” Răspunsul
al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile
pe care-l dă Biblia este clar ca lumina zilei și plin de speranță. „…până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la
sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o
urâciune înaintea Domnului [...]” (Deuteronomul 18:9-12). Dumnezeu, care l-a dat” (Eclesiastul 12:7).
În primul rând, Biblia arată că există două feluri de moarte:
Observați în pasajul de mai sus că necromanția, sau comunicarea cu cei morți, era unul „Țărâna” de aici se referă la trup, care se întoarce în pământ ca materie organică
„Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a ______ __________ ” (Apocalipsa 2:11). după prima moarte. „Duhul” care se întoarce la Dumnezeu este ceea ce Isus a
dintre obiceiurile macabre ale popoarelor păgâne și că este pusă alături de alte obiceiuri
precum sacrificiile umane și activitățile oculte. Acest lucru este deosebit de semnificativ și numit „psyche” – „conținutul” interior esențial al unui om: personalitatea, gândurile,
„Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a ___________ sentimentele, motivațiile – toate acele lucruri care definesc identitatea și caracterul
_____________ n-are nicio putere” (Apocalipsa 20:6). asta pentru că Biblia arată că „dumnezeii” care i-au condus pe păgâni la aceste practici nu
erau altceva decât demoni, sau îngeri căzuți ce pretindeau că sunt zei (Deuteronomul 32:16- moral al unui individ. Am văzut deja că în moarte nu există conștiență, așa că „duhul”
17, 21; Psalmii 106:36-38). Așadar, devine clar faptul că Dumnezeu interzice necromanția care se întoarce la Dumnezeu la moartea unui om este pur și simplu păstrat de El
Dacă este o a „doua moarte”, înseamnă că există și prima moarte. E logic, nu? Haideți într-o stare inconștientă, așteptând învierea, când Dumnezeu va reuni trupul și duhul,
să aflăm mai multe despre cele două! pentru că (1) în realitate este imposibil să comunici cu cei morți, aceștia fiind inconștienți și
(2) „morții” cu care avem impresia că dialogăm sunt de fapt demoni care pretind că sunt moment în care viața conștientă este reluată.
Citiți cu atenție și discutați pasajele din Luca 8:52,53 și Ioan 11:11-26, pentru a defini persoane dragi nouă, care au murit.
În continuare, citiți cu atenție această declarație crucială pe care o face Isus despre
în mod clar prima moarte. După ce citiți cele două pasaje, răspundeți la următoarele înviere:
trei întrebări:

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
este contrar mecanismelor fundamentale ale vieții, așa cum au fost ele lăsate
de Dumnezeu să funcționeze. Din acest motiv, păcatul duce în cele din urmă
la moarte – moartea a doua! – dacă este lăsat să-și urmeze cursul. Aici Își intră
CONECTEAZĂ-TE
Isus în rol ca Mântuitor al nostru. Pavel afirmă că Isus „a osândit păcatul în firea
pământească” (Romani 8:3). El a biruit păcatul prin faptul că nu a avut nimic de Când Isus a murit pe cruce, a demonstrat adevărul
a face cu el și manifestând până la capăt o dragoste loială față de noi, fără să
țină cont de prețul pe care a fost nevoit să-l plătească. Astfel, a triumfat asupra uimitor că Dumnezeu ne iubește pe fiecare în parte
morții pentru că, în propria Sa experiență de viață, păcatul nu a „funcționat” și mai mult decât propria Sa existență și că, prin puterea
nu a reușit să-L controleze. A trăit o viață curată și a murit de o moarte lipsită acestei iubiri, El a învins păcatul și moartea pentru noi.
de orice păcat, nepătată de egoism. Păcatul nu l-a stăpânit niciodată pentru
că nu i S-a supus. Ca Înlocuitor al nostru, Isus a purtat întreaga povară a vinei
noastre, rămânând însă nevinovat, neutralizând astfel puterea păcatului și a Datorită învierii lui Isus, învierea și viața veșnică a tuturor urmașilor Săi este o
morții. Învierea Sa este o dovadă a biruinței obținute. certitudine: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi
într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna,
Citiți și discutați următoarele pasaje biblice: Evrei 2:9,14-15; 2 Timotei 1:10;
morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul
Apocalipsa 1:18; 2:11; 20:6.
acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să 9 Moartea, în sfârșit înfrântă
se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în
Ce anume a „gustat” (experimentat) Isus pentru toți? ______________________ .
neputrezire şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini
cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă” (1 Corinteni 15:51-
Ce efect a avut moartea lui Isus asupra morții însăși?
54). Imaginează-ți ce scenă cu totul specială va fi când toți cei ce au murit în
dragostea lui Dumnezeu sunt înviați și îmbrăcați în nemurire. Nimic din ceea ce
______________________________________________________________________
ar putea oferi această lume nu poate fi comparat cu acea zi măreață și glorioasă!
Cine ține acum „cheile morții și ale Locuinței morților” și ce implică ideea de
„chei”?

______________________________________________________________________ EXPERIMENTEAZĂ
______________________________________________________________________
În lumina dragostei plină de jertfire de sine a lui Dumnezeu
În virtutea biruinței lui Isus, cât de multă „putere” mai are „a doua moarte” pentru mine, Îl aleg pe Isus Hristos ca Mântuitor personal și
acum, pentru a ne „răni”?
aleg să umblu cu El atât acum, cât și pentru totdeauna.
______________________________________________________________________
Gândul că Dumnezeu prețuiește mai mult viața mea decât propria Sa existență
______________________________________________________________________
este un lucru de-a dreptul uluitor. Ca răspuns la marea Lui dragoste pentru mine,
Moartea este un vrăjmaș înfrânt! Isus este învingător și este privilegiul nostru să dorința mea este să Îi răspund iubindu-L și eu. Vreau să experimentez ceea ce Ioan
beneficiem de avantajele extraordinare ale biruinței Lui. descrie în 1 Ioan 4:19: „Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi.” Din acest text

© Copyright 2016 [Truth] Link


reiese clar faptul că acceptarea dragostei Lui pentru mine va genera dragoste în
inima mea pentru El. Tată bun,Te rog să mă ajuți să înțeleg mai bine dragostea Ta
și să-mi dai putere să Te iubesc și eu.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Înainte de orice suferință de natură fizică, Isus le-a spus ucenicilor că sufletul Lui (psyche) De necrezut!!! Isus S-a simțit ca și când ar fi fost „închis” într-o moarte din care nu
era pe moarte. Dacă nu era o cauză fizică, atunci ce forță letală îi producea moartea lui Isus, avea să mai „iasă” vreodată, ca și când avea să moară fără să mai învie vreodată.
conform versetelor de mai sus? Pentru o bună perioadă de timp, despărțirea de Tatăl a fost atât de radicală, încât nu
a mai putut vedea viața dincolo de mormânt.
9 MOARTEA, ÎN SFÂRȘIT ÎNFRÂNTĂ ________________________________________________________________________________
Și totuși – rețineți asta! – Isus a suferit toate aceste lucruri în mod voluntar. Când
________________________________________________________________________________ Petru a încercat să-I ia apărarea cu forța, Isus i-a spus: „Crezi că n-aş putea să rog
pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni
Pavel spune că Isus a fost „făcut păcat pentru noi”, iar Isaia declară că El „a fost pus în de îngeri?” (Matei 26:53). Într-o altă ocazie, le-a spus ucenicilor: „Nimeni nu Mi-o ia
numărul celor fărădelege”. Discutați cum trebuie să Se fi simțit Isus, purtând pe conștiința cu sila, ci o dau Eu de la Mine” (Ioan 10:18). El nu trebuia să moară, ci a ales să-și
DESCOPERĂ Sa păcatele noastre. Ce cuvinte vă vin în minte pentru a descrie aceste emoții? dea viața pentru noi. Nu a fost un fel de capcană din care nu a mai reușit să iasă. În
orice moment al acelui sacrificiu uimitor, El putea alege să ne abandoneze pentru a
________________________________________________________________________________ Se salva. Cu toate acestea, nu a vrut să ne lase dintr-un singur motiv – unul simplu și
profund în același timp: pentru că ne iubește în mod real pe fiecare dintre noi, mai
Prin puterea iubirii care se jertfește, Isus a biruit ________________________________________________________________________________ mult decât propria existență. În vâltoarea acelor momente întunecate de despărțire
păcatul și moartea în favoarea noastră. Învierea de Tatăl Său, Isus a trebuit să hotărască dacă viața noastră veșnică este mai prețioasă
Sa este o dovadă a acestei biruințe. Având pe conștiința Sa povara chinuitoare a păcatului nostru, Isus a strigat de pe cruce: pentru El decât propria Sa viață veșnică. Atât de mare este dragostea lui Dumnezeu
„Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” (Matei 27:46). În acest pentru noi! Pavel afirmă că ea „întrece orice cunoștință” (Efeseni. 3:19). Această
context, citiți Ioan 1:18 și Ioan 10:30, unde ni se spune că Isus a trăit în cea mai strânsă iubire depășește granițele gândirii omenești, iar pentru a fi înțeleasă, ea trebuie
relație posibilă cu Tatăl. primită în inimă.
Moartea lui Hristos Deși Tatăl era chiar acolo, suferind împreună cu El, Isus nu Îi putea simți prezența. În schimb, Și totuși, chiar dacă Isus a experimentat realitatea deplină și teribilă a celei de-a doua
În studiul anterior am descoperit că există două feluri de moarte. Prima este moartea Se simțea complet zdrobit de greutatea vinei noastre, ca și când ar fi fost a Lui. Discutați morți pentru noi, nu a putut fi ținut de ea.
fizică, obișnuită, de care au parte toți oamenii. Când cineva are parte de prima moarte, cum trebuie să Se fi simțit Isus când a pătruns într-o beznă mentală și emoțională totală,
trece într-o stare de inconștiență asemănătoare somnului. Din această moarte, toate cauzată de despărțirea de Tatăl.
ființele omenești vor fi „trezite” sau înviate. „Cei ce au făcut binele vor învia pentru
viaţă, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată” (Ioan 5:29). Cei neprihăniți, fiind Aceasta ne duce cu gândul la cea mai uluitoare realitate imaginabilă. Urmăriți cu atenție Învierea lui Hristos
îndreptățiți și schimbați prin harul mântuitor al lui Dumnezeu, vor începe să trăiască logica următoarelor afirmații: Biblia declară despre Isus:
într-o părtășie veșnică împreună cu El. Cei răi vor sta înaintea lui Dumnezeu, dând
socoteală pentru viețile lor și vor muri de moartea a doua – nu pentru că asta vrea Deși Isus vorbise cu încredere despre învierea Sa cu ceva timp în urmă (Matei 17:22,23), „Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă
Dumnezeu, ci din cauza a ceea ce au devenit; identificându-se cu răul, ei se așază acum, aflându-Se răstignit pe o cruce, purtând pe conștiință povara zdrobitoare a păcatelor să fie ţinut de ea” (Faptele 2:24).
în opoziție totală cu dragostea lui Dumnezeu, lucru care îi face incapabili să trăiască noastre, a fost învăluit în întuneric și S-a simțit complet separat de Tatăl din punct de vedere
pentru alții. Moartea a doua nu este doar o distrugere a trupului, ci atât a trupului, cât spiritual. Învierea a dispărut dinaintea ochilor Săi. Psalmul 88 este o profeție mesianică ce Apare întrebarea: De ce era imposibil să fie ținut de moarte? Pentru a găsi răspunsul,
și a „sufletului (psyche)” (Matei 10:28). Moartea a doua mai implică și responsabilitatea descrie adâncimea întunericului spiritual în care S-a avântat Isus: trebuie să înțelegem că există o relație de cauză-efect între păcat și moarte:
morală deplină înaintea lui Dumnezeu pentru orice faptă rea, ceea ce înseamnă că
fiecare conștiință va purta propria vină. „Căci mi s-a săturat sufletul de rele şi mi se apropie viaţa de Locuinţa morţilor. Sunt pus „Fiindcă plata ________________ este _________________ ” (Romani 6:23).
în rândul celor ce se coboară în groapă, sunt ca un om care nu mai are putere. Stau întins
Având această înțelegere fundamentală a diferenței dintre prima moarte și cea de-a printre cei morţi, ca cei ucişi şi culcaţi în mormânt, de care nu-Ţi mai aduci aminte şi care „Și umblarea după lucrurile firii pământești este ________________ ” (Romani 8:6).
doua, suntem pregătiți să studiem despre moartea lui Isus și să fim lăsați fără cuvinte sunt despărţiţi de mâna Ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos, în întuneric, în adâncuri.
de profunzimea de nedescris și de frumusețea iubirii Lui jertfitoare. Mânia Ta mă apasă şi mă năpădeşti cu toate valurile Tale. Ai îndepărtat de la mine pe „[...] și păcatul, odată făptuit, aduce moartea” (Iacov 1:15).
toţi prietenii mei, m-ai făcut o pricină de scârbă pentru ei; sunt închis şi nu pot să ies. Mi
Citiți cu atenție următoarele pasaje biblice: Matei 26:36-39; Isaia 53 și 2 Corinteni Discutați pasajul din Romani 8:1-4. Aici, Pavel pune în contrast „legea Duhului de
se topesc ochii de suferinţă; în toate zilele Te chem, Doamne, şi-mi întind mâinile spre
5:21. Urmăriți mai ales folosirea cuvântului „suflet” și discutați aspectul psihologic al viață în Hristos Isus” cu „legea păcatului și a morții” (Romani 8:2). Păcatul este o
Tine! Oare pentru morţi faci Tu minuni? Sau se scoală morţii să Te laude? Se vorbeşte de
suferințelor îndurate de Isus. Discutați de asemenea aluziile repetate despre Isus care lege, un principiu de genul cauză-efect care produce distrugere, și nu o gamă variată
bunătatea Ta în mormânt şi de credincioşia Ta în Adânc? Sunt cunoscute minunile Tale în
poartă, suferă și Se identifică cu păcatul nostru. Întrebările următoare vă vor ajuta: de fapte interzise de un Dumnezeu tiran și capricios. Păcatul este în esență ceva
întuneric şi dreptatea Ta în ţara uitării?” (v. 3-12).
distructiv și asta pentru că în sine este ceva opus dragostei, ceea ce înseamnă că

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
„Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă Unul singur a
murit pentru toţi, toţi deci au murit. CONECTEAZĂ-TE
Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei
înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. Aşa că, de acum încolo, nu
Prin viața Sa desăvârșită de iubire, prin sacrificiul și
mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii, şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos
în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. Căci, dacă este moartea Lui pe cruce, prin învierea și înălțarea Sa
cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile la dreapta lui Dumnezeu, Isus a realizat mântuirea
s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat în calitate de nou reprezentant al umanității.
cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu
era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor,
şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări” (2 Corinteni 5:14-19).
Fiind primul om, Adam a fost reprezentantul, sau conducătorul, rasei umane.
Prin Adam, omenirea a fost aruncată în păcat, vină și moarte. În 1 Corinteni 15,
Discutați acest pasaj rând cu rând și puneți-i în evidență ideile frumoase cu
Pavel arată că Isus a venit în lumea noastră pentru a fi, să zicem așa, „al doilea
aceste întrebări:
Adam… omul al doilea… Cel ceresc”. El a venit să răscumpere eșecul lui Adam:
„Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.”
Care este forța motivatoare a Evangheliei?
Pavel face o comparație și un contrast între Adam și Hristos, ca doi reprezentanți 10 Un alt fel de „pământeni”
– în Hristos
a două experiențe umane distincte: primul om, Adam, este sursa căderii omului;
______________________________________________________________________
al doilea Adam, Hristos, este sursa răscumpărării omenirii. Fiecare dintre noi
______________________________________________________________________ suntem liberi să ne identificăm cu unul dintre cei doi. Cât despre cei care aleg
să se identifice cu al doilea Adam, Pavel spune: „Cum este Cel ceresc, aşa sunt
Odată ce „socotim” (înțelegem) că Hristos a murit pentru toate ființele omenești, şi cei cereşti. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta
cum vom începe să-i vedem pe oameni și cum vom înceta să-i privim? şi chipul Celui ceresc” (v. 21-22, 44-49). Cu alte cuvinte, cei care se identifică cu
Hristos vor fi refăcuți după chipul Lui.
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
EXPERIMENTEAZĂ
Care este poziția lui Dumnezeu față de lume și cum Se raportează El la greșelile
noastre? (la păcate)
Prin credință aleg să mă identific cu Hristos, ca reprezentant
______________________________________________________________________ al meu înaintea Tatălui, și, prin harul lui Dumnezeu,
______________________________________________________________________
vreau ca El să fie Modelul cu care să mă asemăn!

Câte aspecte ale vieții noastre individuale sunt înnoite când suntem împăcați cu
Dumnezeu, ca răspuns la inițiativa Lui de a Se împăca cu noi? Înțeleg foarte clar din Biblie că Dumnezeu L-a trimis pe Isus în lume ca să trăiască
viața plină de iubire pe care eu ar fi trebuit să o trăiesc, să moară pentru a-mi

© Copyright 2016 [Truth] Link


______________________________________________________________________ acoperi vina și să învie din morți biruitor peste păcat în folosul meu. Din această
zi, îmi pun încrederea, identitatea, toate relațiile și însăși viața mea în El.
______________________________________________________________________

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
crea climatul relațional necesar ca o transformare profundă și durabilă să poată avea loc din Răspunsul subiectiv al credinței
interior spre exterior (2 Corinteni 15:14-21). Evanghelia ne spune ceea ce Dumnezeu deja Pornind de la fundația solidă a realizărilor trecute ale lui Hristos, Pavel construiește
a făcut pentru noi în Hristos și ne invită să ne punem toată încrederea în El (Tit 3:3-8). Este un pod natural prin care acestea sunt integrate în experiența noastră prezentă
vestea bună a ceea ce a făcut El pentru noi, și nu un mandat a ceea ce trebuie să facem
10 UN ALT FEL DE „PĂMÂNTENI” pentru noi sau pentru El. Iar aceste realizări îndeplinite de El sunt complete și cu adevărat
benefice și mărețe!
prin intermediul interacțiunii relaționale care se stabilește între noi și El. Aspectul
obiectiv al răscumpărării în Hristos caută să devină experiența subiectivă a
răscumpărării chiar în inimile și viețile noastre. Iar credința, explică Pavel, este calea

– ÎN HRISTOS Conform Evangheliei, tot ceea ce înseamnă salvarea omului este un eveniment trecut, o
realitate istorică îndeplinită în Persoana lui Isus Hristos. În El, vedem aspectele obiective ale
prin care ființa umană intră în legătură cu realitatea existentă a răscumpărării care
este în Hristos. Când omul crede Evanghelia, nu creează ceva nou. Credința nu
produce vreun fenomen, ci crede, se bazează pe ceva și se identifică cu realitățile
Evangheliei. El a devenit om. Apoi, având aceeași natură cu noi, El a trăit o viață desăvârșită
care deja există în Hristos.
DESCOPERĂ caracterizată de dragoste neegoistă, a murit pentru păcatele noastre și în locul nostru, a
înviat din morți și S-a înălțat la cer în poziția de biruitor, stând la dreapta Tatălui (Efeseni 1:3- Discutați pasajele aflate în Galateni 2:20; 2 Timotei 1:8-10 și Tit 2:11-14. Răspunzând
3-7; 2:1-10). El a făcut aceste lucruri având natura noastră, făurind astfel o nouă umanitate la următoarele întrebări, veți scoate mai ușor la suprafață adevărul Scripturii:
în folosul nostru (1 Corinteni 15:21-22,45-47). Acesta este motivul pentru care Pavel descrie
Noi nu ne câștigăm mântuirea prin faptele „bune” pe care
realizările lui Hristos în termeni universali care circumscriu umanitatea ca întreg (1 Timotei Cine altcineva a mai fost răstignit cu Hristos atunci când El a murit?
le facem. În schimb, prin credință, noi primim mântuirea 4:10). În gândirea lui Pavel, viața desăvârșită a lui Isus a fost o viață reprezentativă pentru
care deja a fost îndeplinită în Hristos, iar din aceasta fiecare ființă omenească; moartea lui Hristos pe cruce a fost o moarte reprezentativă pentru __________________________________________________________________________
reies acele fapte care sunt cu adevărat bune. fiecare om; iar învierea și înălțarea Lui au fost reprezentative de asemenea pentru toți
(Galateni 2:20; 2 Corinteni 5:14-15). Care este motivația care stă în spatele noii vieți de credință în Hristos?

• Pavel vorbește despre „răscumpărarea care este în Isus Hristos” (Romani 3:24). __________________________________________________________________________
Răscumpărarea este o realitate îndeplinită în Hristos înainte de a deveni o realitate
Aspectele obiective ale Evangheliei experimentală în noi.
Evanghelia lui Isus Hristos este o veste bună, nu un sfat bun. Diferența dintre cele Dumnezeu „ne-a mântuit” (timpul trecut), iar prin acest act salvator, El „______________
două este că vestea descrie trecutul, în timp ce sfatul prescrie viitorul; vestea se referă cu o chemare __________________ .”
• Vorbind despre noua viață, Pavel scrie că „am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele
la ceva ce deja a avut loc, pe când sfatul specifică ceea ce trebuie făcut. Orice religie,
bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:10). Ce rol au „faptele” noastre în actul de salvare al lui Dumnezeu în Hristos?
filozofie și tratament psihoterapeutic pe care omenirea le cunoaște nu oferă altceva
Faptele bune pe care Dumnezeu le are în minte pentru noi deja au fost făcute în Hristos.
decât un sfat moral sau comportamental, cu scopul autocorectării, autodepășirii, auto-
Noi umblăm în ele după ce acestea deja au fost create în El. __________________________________________________________________________
ajutorării și autovindecării. O mulțime de oameni sinceri și onești caută scăpare în
aceste sisteme. Problema acestora însă este că toate se bazează pe ceea ce ființa • Tot Pavel scrie că, întrucât Isus „a murit pentru toţi, toţi deci au murit” (2 Corinteni 5:14). Câtor oameni li se arată harul lui Dumnezeu care aduce mântuire în Hristos?
umană, distrusă din punct de vedere moral, trebuie, ar trebui sau ar fi trebuit să facă Toți au fost reprezentați în moartea Lui. În această moarte, Isus a suferit realitatea deplină și
pentru a-și rezolva problemele. Toate acestea prezintă ca soluție principală eul, propria teribilă a întregii noastre vine, ca rasă umană. El a murit pentru noi, ca noi și în locul nostru. __________________________________________________________________________
persoană.
• În cele din urmă, Pavel spune că „Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru În timp ce faptele noastre bune nu aduc mântuirea, cum ne învață să trăim harul lui
Toate, cu o singură excepție: Evanghelia, sau Vestea Bună a lui Isus Hristos dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus Dumnezeu în lumea aceasta?
la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi ne-a pus
Citiți și discutați în grupe 1 Corinteni 15:1-4. Care este, conform apostolului Pavel,
să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus” (Efeseni 2:4-6). Isus a murit, a înviat __________________________________________________________________________
esența Evangheliei?
din mormânt și S-a înălțat la cer și, pentru că El este acolo, suntem și noi împreună cu El, ca
reprezentant al nostru.
____________________________________________________________________________
Pe scurt, aceasta este „Evanghelia”, în viziunea lui Pavel. Realizările istorice, obiective ale Toate lucrurile noi
Evanghelia lui Hristos reprezintă un mesaj, o soluție și un remediu complet diferite de Apostolul Pavel descrie cât este de puternică dragostea lui Dumnezeu și accentuează
lui Isus, în natura noastră umană, constituie vestea bună a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru
tot ceea ce au inventat oamenii (1 Corinteni 1:18-25). Ea mută atenția omului de la efectul transformator pe care-l are asupra celor care vin sub influența ei:
întreaga rasă umană, iar aceasta nu are nimic de a face cu ceea ce noi am făcut pentru a
sine și o îndreaptă în întregime spre un Mântuitor care a intervenit la un moment dat
câștiga, merita sau a fi vrednici de acest lucru; pur și simplu totul este „pentru dragostea
în istorie, un Mântuitor care oferă iubire necondiționată, iertare, milă și har, pentru a
cea mare cu care ne-a iubit”.

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
„Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om (păcatul lui Adam), cei mulţi În Romani 7:1-6, Pavel folosește căsătoria pentru a ilustra diferența dintre vechiul
au fost făcuţi păcătoşi, tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi și noul legământ. Dacă o femeie este căsătorită, spune el, este legată prin lege
făcuţi neprihăniţi” (Romani 5:19). de bărbatul ei cât timp acesta trăiește. Dacă se căsătorește cu un altul, comite
adulter. Dar dacă-i moare bărbatul, ea devine liberă pentru a se recăsători.
Cu alte cuvinte, ascultarea lui Isus față de legea lui Dumnezeu este o ascultare
reprezentativă care este oferită ca dar tuturor celor păcătoși. Și totuși, Dumnezeu În continuare, Pavel aseamănă primul „soț” cu efortul nostru de a ne câștiga
nu Se raportează la noi ca și când am fi neprihăniți pentru a ne întări în nelegiuirea mântuirea prin ascultarea de lege, iar pe cel de-al doilea, cu Hristos, ca singura
noastră, ci cu scopul de a ne elibera inimile de orice simțământ de condamnare cale adevărată către mântuire. El ne îndeamnă să „murim față de lege”, ca mod
și de încercarea de a ne câștiga mântuirea pe cont propriu, convingându-ne de de a câștiga mântuirea, și să ne „căsătorim” cu Hristos, ca Mântuitor al nostru.
dragostea Lui necondiționată pentru noi, descoperindu-ne gândurile pe care Apoi, vom fi într-o relație cu Dumnezeu în care vom sluji „într-un duh nou, iar nu
le are cu privire la noi și trezind în noi credința. Apoi, odată ce relația cu El a după vechea slovă” (v. 6).
fost refăcută pe baza harului Său – a favorii Lui nemeritate –, ascultarea față de
El începe să izvorască din interior spre exterior. Este credința ce răspunde la Cu alte cuvinte, în cadrul vechiului legământ, căutăm să ascultăm de litera legii
credință și dragostea ce răspunde la dragoste. pentru a obține favoarea lui Dumnezeu, în timp ce în noul legământ noi relaționăm
cu El pornind de la premisa că deja avem favoarea Lui în Hristos, motiv pentru care
Iar aceasta ne aduce la noul legământ. ascultăm de legea Sa din inimă, fiind motivați și împuterniciți de dragostea Lui. Viața ta, condusă
11
de dragostea Lui
Când Dumnezeu a dat legea Sa poporului Israel la Muntele Sinai, poporul
și-a supraevaluat condiția morală în care se afla și I-a făcut lui Dumnezeu o
promisiune plină de încredere în sine: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis EXPERIMENTEAZĂ
Domnul” (Exodul 24:7). Ceea ce a urmat a fost o lungă istorie de neascultare,
răzvrătire și păcate de toate felurile, presărată cu promisiuni repetate de a
asculta de legea lui Dumnezeu. Acesta a ajuns să fie cunoscut ca „primul”, sau Dorința mea sinceră este să fiu un urmaș
„vechiul”, legământ (Evrei 8:7,13). Însă Dumnezeu avea ceva cu totul diferit al lui Hristos în noul Său legământ.
în minte, încă de la început, iar acest „ceva” a devenit cunoscut ca „noul
legământ”, bazat pe promisiunea Lui de a ierta păcatele și de a scrie legea Sa
în inimile noastre. Mărturisesc lipsa mea totală de putere pentru a trăi în ascultare de legea divină
a dragostei și primesc prin credință neprihănirea lui Hristos, ca singura mea
Citiți Ieremia 31:31-34 și Evrei 8:7-12 și discutați aspectele specifice ale noului speranță, cerându-I să scrie legea Sa pe inima mea. Fie ca și experiența mea să
legământ. fie cea descrisă de regele David în rugăciunea lui arzătoare: „Vreau să fac voia Ta,
Dumnezeule! Şi Legea Ta este în fundul inimii mele” (Psalmii 40:8).

CONECTEAZĂ-TE

© Copyright 2016 [Truth] Link


Fiind într-o nouă relație cu Dumnezeu, care are ca bază noul
legământ, noi nu păzim legea pentru a ne câștiga mântuirea,
ci o facem ca o consecință naturală izvorâtă din dragoste, ca
urmare a mântuirii pe care deja o avem fără plată în Hristos.
descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Pentru că „Dumnezeu este iubire”, și legea Lui este bazată pe iubire. Iar pentru că Așadar, nu este nimic în neregulă cu legea lui Dumnezeu, ci noi suntem cei care avem
legea Sa este bazată pe dragoste, ea nu este altceva decât o reflectare a caracterului o mare problemă. Cuvântul folosit de Biblie pentru a descrie starea deznădăjduită în
Său. Mergând mai departe, putem spune că, din moment ce legea este o transcriere a care ne aflăm este „păcat”, iar acesta este definit foarte simplu ca o călcare a legii
caracterului divin, ea este imuabilă, neschimbătoare și veșnică, la fel ca Dumnezeu. Caută

VIAȚA TA, CONDUSĂ DE


(1 Ioan 3:4), a legii care este bazată pe dragoste (Romani 13:10). Așadar, cuvântul
11 să urmărești logica acestor versete biblice pentru a înțelege natura neschimbătoare a „păcătos” arată că am decăzut de la dragoste la egoism. Ne aflăm într-o stare
legii lui Dumnezeu: descrisă de Martin Luther ca homo incurvatus in se, expresie latinească; tradusă mot

DRAGOSTEA LUI Maleahi 3:6; Iacov 1:17; Evrei 13:8; 1 Ioan 4:8; Romani 13:10.
à mot înseamnă „om îndoit spre sine”. Înclinația de a ne sluji nouă înșine este atât de
puternică, încât Pavel folosește un limbaj împrumutat din comerțul cu sclavi: suntem
„vânduți robi păcatului”, spune el. Pe cont propriu, oricât de mult am încerca, ne va fi
imposibil să trăim o viață care să fie în armonie cu legea dragostei divine desăvârșite.
DESCOPERĂ Legea libertății Suntem falimentari în ceea ce privește puterea morală. Avem nevoie de ceva mai
Mulți oameni au o problemă cu ideea că Dumnezeu are o lege, însă de obicei acest lucru mult decât de literatură motivaționala, o practică religioasă, un medicament sau un
are loc pentru că ei înțeleg greșit natura și scopul ei. Cuvântul „lege” ne trimite cu gândul impuls al voinței care deja este demodat.
Dumnezeu nu le dorește oamenilor decât un singur la control, restricție și legi arbitrare care sunt opuse libertății și plăcerii. Însă nimic nu este
lucru: să aibă dragoste unul pentru altul. mai departe de adevăr când vine vorba de legea lui Dumnezeu. Avem nevoie de un Salvator.

Iacov numește legea lui Dumnezeu „legea desăvârşită, care este legea ______________ ”. Doamne, este rândul Tău!
(Iacov 1:25)

Cum arată dragostea pusă în practică? Iar David spune despre legea lui Dumnezeu: „_________________ pe calea poruncilor Tale,
Imaginați-vă un oraș cu o populație de câteva milioane de locuitori – ca Los Angeles-ul, căci îmi scoţi inima la ________________.” (Psalmii 119:32) Noul legământ: ascultare ce pornește din interior
de exemplu, – unde în fiecare cuplu căsătorit există o dragoste profundă, iar cei doi Prin Isus Hristos, Dumnezeu a oferit o cale de mântuire pe care Biblia o numește
își trăiesc viața într-o credincioșie neabătută unul față de altul, unde fiecare om este Potențialul uman pentru libertate și fericire crește în cadrul parametrilor largi ai credincioșiei „neprihănire prin credință” (Galateni 5:5).
foarte mulțumit cu ceea ce are, fără să-și dorească ceea ce este al aproapelui său, unde relaționale și scade drastic în contextul parametrilor înguști ai infidelității. De fapt, legea lui
fiecare persoană este cinstită și spune mereu adevărul, unde toți își iubesc și respectă Dumnezeu nu este restrictivă. Din contră, ea aduce o libertate nemaiîntâlnită. Ea nu reduce În două profeții mesianice, Ieremia Îi acordă Mântuitorului cel așteptat un titlu
părinții, unde fiecare prețuiește viața și binele altora și nu face niciodată vreun lucru experimentarea fericirii și a plăcerii, ci din contră – le dezvoltă până la cel mai înalt nivel cu foarte semnificativ: „DOMNUL, NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ” (Ieremia 23:6; 33:16).
care să-i rănească pe ceilalți, fără urmă de violență sau abuz, unde nimeni nu suferă putință. Cine este mai fericit – omul care este cunoscut ca o persoană cinstită și, ca urmare, Aici apare ideea de neprihănire care este oferită în dar de undeva din exterior, care
din cauza vreunei relații frânte sau disfuncționale, un oraș în care toți Îl cunosc pe toți au încredere în el sau cel care minte și înșală, în care nimeni nu are încredere? Cine se va este opusă ideii conform căreia omul trebuie să-și „fabrice” neprihănirea în el însuși.
Dumnezeu ca pe un Dumnezeu desăvârșit în dragoste, închinându-I-se pentru ceea ce simți mai împlinit – cuplul în care cei doi rămân credincioși unul altuia toată viața, cunoscând
Este neprihănirea Domnului, și totuși este a noastră. El Însuși este „NEPRIHĂNIREA
este El, adorându-L cu bucurie și fără nicio constrângere. astfel nivele din ce în ce mai profunde de siguranță, intimitate și încredere, sau cuplul în care
NOASTRĂ.”
cei doi calcă legământul încheiat, angajându-se în relații extramaritale? Cine este mai liber
Vi se pare un loc bun sau unul rău, un mediu fericit sau unul mizerabil? Este genul de – omul care este mereu nervos și se manifestă violent sau cel care nu are niciun resentiment
Ajunși în Noul Testament, apostolul Pavel dezvoltă această idee extraordinară. El
loc în care v-ar plăcea să trăiți sau de care să fugiți cât mai departe? Desigur, știm cu față de nimeni?
arată că Dumnezeu îi salvează pe cei păcătoși, atribuindu-le neprihănirea lui Hristos.
toții că ceea ce tocmai am descris reprezintă cel mai frumos stil de viață de care pot
Prin meritele vieții neprihănite și ale morții ispășitoare a lui Hristos, Dumnezeu face
avea parte oamenii. Dar iată ceva interesant: ceea ce am făcut de fapt a fost să descriu Răspunsul este simplu!
pentru cei păcătoși un lucru de necrezut: El „cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum
cum ar arăta o societate în care toți oamenii trăiesc în armonie cu legea lui Dumnezeu,
ar fi” (Romani 4:17). Dumnezeu Se raportează la noi ca și când am fi neprihăniți, cu
cunoscută și ca „Cele Zece Porunci”. Așadar, ce fel de lege este aceasta? Ei bine, având
toate că nu suntem, ca și când nu am fi păcătuit niciodată, cu toate că am făcut-o, ca
în vedere societatea pe care am descris-o, este o lege ce promovează integritatea Faliment moral și când am fi nevinovați, cu toate că suntem.
relațională. Primele patru porunci descriu cum arată dragostea pe „verticală”, în relația Cu toate acestea, există o problemă, și este una gravă. Apostolul Pavel descrie foarte bine
cu Dumnezeu. Ultimele șase dintre cele zece descriu dragostea pe orizontală, în relația situația gravă în care ne găsim:
Pavel numește această acțiune divină unilaterală „darul fără plată”, „harul lui
cu ceilalți oameni.
Dumnezeu şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus
„Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună. [...] Ştim, în
Citiți Exodul 20:1-17 și Matei 22:36-40 și discutați cum descriu Cele Zece Porunci adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu Hristos” și „darul neprihănirii” (Romani 5:15,17). Apoi, sumarizează totul în câteva
manifestarea dragostei prin fapte. ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc” (Romani 7:12,14-15). cuvinte:

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
Sabatul și noul legământ
Pentru că Sabatul este un simbol al mântuirii prin har, doar prin credința în CONECTEAZĂ-TE
Hristos, el este un simbol și pentru noul legământ, care ne învață că adevărata
ascultare de legea lui Dumnezeu izvorăște din interior, fiind motivată de
dragoste. Pasajul din Isaia 56:1-7 vorbește despre venirea lui Mesia, Isus Hristos, Înclinația de a ne încrede în noi înșine și de a căuta cu disperare
și despre formarea bisericii Noului Testament. Citiți profeția și discutați ce spune să câștigăm favoarea lui Dumnezeu prin faptele noastre este
despre credincioșii Noului Testament, atât evrei, cât și ne-evrei, în contextul absolut firească, fiind caracteristică ființelor umane căzute.
păzirii Sabatului. Observați fiecare folosire a cuvintelor salvare, legământ, Sabat
și fiecare referire la credincioșii ne-evrei.
Isus ne invită să avem o experiență spirituală radical diferită.

Haideți să mergem acum în Noul Testament, în cartea Faptele apostolilor.


În capitolul 13, citim că apostolul Pavel a venit în orașul Antiohia: „În ziua „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul
___________________, au intrat în sinagogă şi au şezut jos” (v. 14). Conducătorii Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi
sinagogii l-au invitat să vorbească, iar el a acceptat. După ce a ținut predica, veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea
citim: este uşoară” (Matei 11:28-30). Munca la care Se referă Isus aici nu este munca
fizică, ci mai degrabă o muncă psihică, emoțională, pe care o facem sub presiunea 12 Odihnă, în sfârșit!
„Când au ieşit afară, _____________________ i-au rugat să le vorbească şi în sentimentului că trebuie să lucrăm pentru a ne câștiga mântuirea. Știm acest lucru
__________________ viitor despre aceleaşi lucruri” (v. 42). Pavel a acceptat pentru că promisiunea are în vedere odihnă pentru „suflet”, (psyche, în limba
propunerea, iar „în ________________ viitor, aproape toată cetatea s-a adunat greacă), nu pentru trup. Aceasta este un alt fel de odihnă de care avem nevoie,
ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu” (v. 44). mai profundă, și se referă la liniștea pe care o descoperim știind că Dumnezeu
ne iubește și ne salvează datorită frumuseții caracterului Său, și nu pentru că am
Exact ca în profeția din Isaia 56, vedem cum credincioșii Noului Testament, evrei fi făcut noi suficient de multe fapte bune pentru a ne face vrednici de dragostea
și neamuri deopotrivă, păzeau Sabatul. Acest lucru are sens dacă ne gândim Lui. Când intrăm în odihna harului Său, suntem înviorați, primim forțe proaspete și
la faptul că Sabatul este un simbol atât pentru lucrarea încheiată de creare a primim o motivație puternică și curată – dragostea, care este adevărata și singura
Pământului, cât și pentru lucrarea încheiată de salvare a omului. sursă a ascultării.

Totuşi circulă în creştinism o concepţie greşită, gravă şi nebiblică. Se spune că


Isus şi apostolii Săi au desfiinţat Sabatul şi au pus în loc păzirea duminicii, iar EXPERIMENTEAZĂ
păzirea Sabatului înseamnă legalism. Dar, după cum tocmai am aflat, situaţia
stă exact invers. În primul rând, Sabatul nu poate fi schimbat, deoarece a
fost instituit la creaţie pentru întreaga omenire şi este o parte a însăşi legii lui Aleg să păzesc ziua de Sabat, ca simbol al lucrărilor
Dumnezeu. În al doilea rând, Sabatul, care a debutat ca memorial al puterii încheiate de creație și de răscumpărare.
creatoare a lui Dumnezeu, este în acelaşi timp un memorial al puterii mântuitoare
a lui Dumnezeu şi, prin urmare, exact opusul legalismului, în virtutea a ceea ce
comemorează. Adevărul este că în Biblie nu există nicio afirmaţie prin care să se Isus a spus că „Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul, pentru Sabat; aşa că
instituie păzirea duminicii în locul Sabatului lui Dumnezeu. Cum se face atunci Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului” (Marcu 2:27,28). Sabatul este ziua
că atât de multe biserici nesocotesc Sabatul şi ţin duminica? Istoria oferă un unic

© Copyright 2016 [Truth] Link


Domnului. Ea Îi aparține, la fel cum și eu Îi aparțin, fiind răscumpărat prin harul Lui,
răspuns: păzirea duminicii a fost introdusă în practica creştină de catolicism, de în care mă odihnesc prin credință. Îl laud pe Dumnezeu pentru că a creat ziua de
la cultul închinării păgâne la soare din Imperiul Roman. Sabat pentru oameni, deci și pentru mine, ca simbol săptămânal al dependenței
mele totale de El pentru a fi mântuit.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Prin această structură poetică foarte simplă, vedem cum Dumnezeu lucrează după față de El. Toată lucrarea pe care o facem are loc în parametrii lucrării pe care El deja
un tipar, mai întâi formând spațiul și apoi umplându-l cu conținut. În primele trei a făcut-o pentru noi, creându-ne pe noi și lumea materială în care trăim.
zile, Dumnezeu formează niște spații, separând elementele materiale ale creației. În
Citiți acum Deuteronomul 5:12-15 și comparați pasajul cu cel anterior. Aici, vedem
ODIHNĂ, ÎN SFÂRȘIT!
următoarele trei zile, El umple aceste spații cu lucruri deosebit de frumoase. În prima
12 zi, Dumnezeu formează cerul și pământul, și separă lumina de întuneric, iar în cea de-a că Cele Zece Porunci sunt date pentru a doua oară. De data aceasta însă, Sabatul
patra zi, El umple acest spațiu, creând soarele, luna și stelele. În cea de-a doua zi, nu mai este un simbol al creației, ci un semn pentru eliberarea din sclavie sau pentru
Dumnezeu formează alte două spații – apa și cerul –, iar în a cincea zi, El le umple răscumpărare. După cum creația a avut loc prin puterea lui Dumnezeu în exclusivitate,
cu pești și păsări. În ziua a treia, El formează uscatul, iar în ziua a șasea umple acest noi fiind beneficiarii darului Său, tot astfel, mântuirea este realizată doar prin puterea
spațiu cu animale și cu ființe umane. În cele din urmă, ajungem la punctul culminant lui Dumnezeu, iar noi suntem beneficiarii acestui dar.
al procesului creației, la centrul chiasmului: Dumnezeu Se odihnește de munca Lui și
DESCOPERĂ umple ziua a șaptea cu binecuvântare și sfințenie. În repetate rânduri, Biblia folosește pentru salvare un limbaj împrumutat din câmpul
semantic al creației:
„Astfel au fost ________________ cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea,
Sabatul este un semn ce ne aduce aminte în fiecare Dumnezeu Şi-a ______________ lucrarea pe care o ______________ şi în ziua a şaptea S-a „___________________ în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh
săptămână atât de creație, cât și de răscumpărare. _______________ de toată lucrarea Lui pe care o _____________. Dumnezeu a ______________ nou şi statornic! Nu mă lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
ziua a şaptea şi a ____________-o, pentru că în ziua aceasta S-a ________________ de toată Dă-mi iarăşi bucuria ________________ Tale, şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!”
Acesta simbolizează odihna pe care o avem în relația cu (Psalmii 51:10-12).
lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.” (Geneza 2:1-3)
Dumnezeu – libertatea de care ne bucurăm atunci când
nu mai încercăm să ne asigurăm favoarea Lui prin eforturile Odihna aceasta nu a venit în urma epuizării fizice, care ar necesita somn, ci a fost de fapt o „Căci prin har aţi fost _______________________, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de
odihnă în sensul de satisfacție, care implică bucurie. Dumnezeu nu este obosit, ci este fericit, la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi
proprii, și ne încredem în faptul că deja o avem.
mulțumit, împlinit. Iar acesta este planul Lui și pentru noi – anume, să fim binecuvântați, suntem lucrarea Lui şi am fost ________________ în Hristos Isus pentru faptele bune
trăindu-ne viața cu bucurie și împlinire. Cuvântul „sfințit” înseamnă de fapt unic sau distinct. pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele” (Efeseni 2:8-10).
Așadar, Dumnezeu ne-a oferit Sabatul ca un spațiu unic în timp, rezervat pentru bucuria și
părtășia dintre El și noi. Unii oameni au sugerat ideea că Sabatul a fost dat numai evreilor, Studiind Evanghelia după Ioan, vedem că Isus împrumută un limbaj folosit în
Simbol al Creației însă din raportul Genezei vedem că „Sabatul a fost făcut pentru om” (Marcu 2:27) cu mult Geneza, în contextul Sabatului: „Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea
Raportul Genezei din primele două capitole se derulează într-o manieră deosebit pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (Ioan 17:4). În Geneza citim despre încheierea lucrării de
înainte ca poporul evreu să fi existat. Sabatul este un timp pus de-o parte, în care fiecare
de frumoasă, formând un procedeu literar numit chiasm, care înseamnă de fapt că creare. Aici, Isus vorbește despre încheierea lucrării de salvare a omului. Apoi, după
om poate avea o părtășie deosebită cu Cel care l-a creat.
narațiunea respectă tiparul a două laturi ascendente care ating un punct culminant, ca ce este răstignit, Isus strigă: „S-a sfârșit!” (Ioan 19:30). Astfel, Isus moare după ce a
un munte sau o coloană. Prima zi corespunde celei de a patra; a doua corespunde celei „încheiat” „lucrarea” de răscumpărare a omului. El a murit în a doua jumătate a unei
Acest lucru ne conduce la un alt element vital al istoriei creației: omul a fost creat în cea de-a
de a cincea, iar a treia, celei de a șasea, ziua a șaptea fiind chiar la vârf. zile de vineri, în ziua a șasea. Apoi, în ziua a șaptea, sâmbăta, S-a odihnit în mormânt,
doua jumătate a zilei a șasea, după ce toată „munca” fusese deja încheiată de Dumnezeu.
Omul nu a contribuit cu nimic la procesul creării lumii și nici nu a fost martor la actul creării. iar duminică, în prima zi a săptămânii, a înviat (Luca 23:54 – 24:3). Prin moartea Sa pe
Adam și Eva s-au trezit la viață ca beneficiari ai harului divin, primind prin credință viața și cruce, Isus a confirmat faptul că Sabatul este un semn veșnic al lucrării Sale încheiate
toate celelalte binecuvântări ca un dar. Aceeași calitate a relației este valabilă și în dreptul de salvare a omului.
actului de mântuire a omului, așa cum vom vedea în continuare.
Vedem deci că Sabatul este un semn care ne arată că mântuirea noastră este 100%
darul fără plată al lui Dumnezeu, că este în întregime o realizare ce Îi aparține doar
Lui, și că o putem primi în inimile noastre prin credință. Fiind conștienți de acest lucru,
Simbol al salvării Sabatul ne va păzi de legalism și încredere în sine, determinându-ne să ne punem
Citiți Exodul 20:8-11. Vedem aici că Sabatul este una dintre Cele Zece Porunci, ceea ce
toată încrederea și speranța în Isus, care ne este atât Creator, cât și Răscumpărător.
înseamnă că este veșnic și de neschimbat. Dar care să fie oare logica din spatele acestui
Sabatul ne spune că faptele noastre bune nu contribuie cu absolut nimic la mântuirea
adevăr? De ce este Sabatul parte din legea veșnică a lui Dumnezeu? Pentru că Sabatul ne
noastră, în timp ce ele sunt o mărturie pentru puterea creatoare a lui Dumnezeu în
descoperă cine este Dumnezeu și cine suntem noi în relație cu El: El este Creatorul, iar noi
noi, dând naștere unei ascultări autentice, care pornește din interior; acest lucru ne
suntem ființe create de El; acest adevăr ne plasează într-o stare de dependență încrezătoare
conduce la relația dintre Sabat și noul legământ.

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
Sistemul zecimii este o ilustrație practică a Evangheliei, pentru că ne învață
că Dumnezeu este marele Dătător al tuturor lucrurilor bune, inclusiv al celor
CONECTEAZĂ-TE
materiale. Returnându-I 10% din venitul nostru, recunoaștem că tot venitul
nostru este în primul rând un dar de la El. Așadar, oferirea zecimii este un act Oferirea zecimii și a darurilor nu este un ritual religios
al credinței, ca răspuns la harul lui Dumnezeu. Pe lângă zecime, este privilegiul
nostru să manifestăm dragostea Lui pentru lume, oferind, în măsura în care cu care să ne autoîndreptățim, ci un mod tangibil
putem, și alte daruri pentru a alina, ajuta și binecuvânta oamenii care sunt în și practic de a reflecta inima plină de dragoste a lui
nevoie. Dumnezeu față de lume, și înapoi, față de El.

Nicio constrângere În timp ce Isus a arătat în mod clar că-Și dorește ca toți urmașii Săi să adopte
Evanghelia este vestea bună a salvării prin harul lui Dumnezeu, prin credință, sistemul zecimii, El a mustrat cu asprime autoîndreptățirea manifestată în oferirea
numai prin Hristos. În cei care o acceptă, ea dă naștere la un flux de fapte bune zecimii și ne-a îndemnat să nu lăsăm „nefăcute cele mai însemnate lucruri din
care se întorc la Dumnezeu și spre lume, fapte ce sunt motivate de dragostea Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuie să le faceţi, şi pe acelea
lui Dumnezeu manifestată prin Hristos (2 Corinteni 5:14). Aceasta este esența să nu le lăsaţi nefăcute” (Matei 23:23). Prin aceste cuvinte, Isus arată că, dacă
a ceea ce Biblia numește „noul legământ”, care presupune ascultare față de oferim zecimea ca pe o datorie religioasă, în timp ce neglijăm dreptatea, mila și 13 Interdependența umană
legea lui Dumnezeu bazată pe dragoste, o ascultare ce izvorăște din interior, ce credincioșia, expresii ale „dragostei lui Dumnezeu” (Luca 11:42), suntem niște
nu este oferită cu speranța de a câștiga salvarea în schimbul a ceea ce facem. În fățarnici – jucăm un rol, ne prefacem.
acest context al Evangheliei, apostolul Pavel scrie următoarele cuvinte despre
administrarea finanțelor noastre: Scopul sistemului economic al zecimilor și darurilor, pe care l-a creat Dumnezeu,
este slujirea oamenilor. Noi nu returnăm zecimea ca pe o îndatorire morală pentru
„Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va a fi mai „sfinți” decât alții – aceasta este mândrie spirituală. În schimb, noi oferim
secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău zecimea pentru ca inimile noastre să devină mai sensibile și să manifeste mai multă
sau de silă, căci «pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu». Şi Dumnezeu iubire pentru oameni și pentru ca binecuvântările noastre materiale să fie folosite
poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din pentru a aduce vestea bună a dragostei lui Dumnezeu față de lume prin predicare,
destul, să prisosiţi în orice faptă bună, după cum este scris: «A împrăştiat, a dat prin facerea dreptății, acțiuni de salvare, slujire medicală și numeroase alte căi de
săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.» «Cel ce dă sămânţă semănătorului şi a ajunge la bărbați, femei și copii cu harul lui Dumnezeu.
pâine pentru hrană» vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va
face să crească roadele neprihănirii voastre” (2 Corinteni 9:6-10).

Interdependența este singurul mod sigur de a trăi și singura cale de a fi împliniți EXPERIMENTEAZĂ
și bucuroși. Tot ceea ce înseamnă viață funcționează după modelul semănatului
și seceratului, al golirii și umplerii, al dăruirii și primirii. Desigur, Dumnezeu nu
caută să facă presiuni asupra noastră sau să ne manipuleze pentru a-I oferi. Nu Vreau să pășesc prin credință, devenind parte a planului
de banii noștri are El nevoie, ci de inimile noastre. El vrea să oferim pentru a ne
financiar al lui Dumnezeu, returnând zecimile și darurile Lui.
dezvolta și a fi mai asemănători cu El, care este marele Dătător.

© Copyright 2016 [Truth] Link


Este un lucru de-a dreptul incredibil să realizez că toate binecuvântările materiale
pe care le am sunt un dar de la Dumnezeu! „Totul vine de la Tine şi din mâna Ta
primim ce-Ţi aducem” (1 Cronici 29:14). Fie ca, prin harul lui Dumnezeu, inima și
mintea mea să fie mereu implicate în circuitul bunăvoinței pe care El l-a început!

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
„Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte
în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care
Sistemul financiar al lui Dumnezeu
Cele mai multe sisteme economice ale acestei lumi sunt bazate pe a primi și a păstra.
m-a __________ şi S-a ______________ Însuşi pentru mine” (Galateni 2:20).
Ținta este să adun cât pot de mult, după care să folosesc acest capital în interes

13 INTERDEPENDENȚA UMANĂ „Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul
Isus Hristos, care _______________________ca preţ de răscumpărare pentru toţi” (1 Timotei
2:5,6).
personal și pentru a avea un profit cât mai mare. Sistemul economic al lui Dumnezeu
are la bază actul dăruirii pentru binele altora, lucru ce are ca efect un câștig personal
și mai mare, ce depășește profitul material. Dumnezeu a creat un sistem ingenios
bazat pe bunăvoință financiară, care, pe de o parte ajută la susținerea predicării
Evangheliei și a alinării suferinței oamenilor, în timp ce, pe de altă parte ne învață
Ce altceva a demonstrat Dumnezeu că este gata să ne mai dea, oferindu-ne darul Fiului
despre principiul ce stă la baza Evangheliei.
Său? Romani 8:32 ____________________________________________ .

DESCOPERĂ Însă generozitatea Lui caută să dea naștere la aceeași atitudine în inima noastră.
Acest sistem economic divin începe cu o viziune clară a poziției lui Dumnezeu
de posesor al tuturor lucrurilor materiale și mare Dătător și a poziției noastre de
Ce răspuns caută dragostea lui Dumnezeu din partea noastră? 1 Ioan 4:19 ______________ beneficiari și administratori.
Împărăția lui Dumnezeu se bazează pe un singur principiu __________________ .
Cui aparțin toate lucrurile materiale ale acestei lumi? Psalmii 24:1; Hagai 2:8
deosebit de puternic: dăruirea. A da este cel mai evlavios
Generozitatea lui Dumnezeu inițiază o schimbare în felul cum noi suntem obișnuiți să ne _______________________.
și de efect lucru pe care un om îl poate face.
trăim viața. Isus „S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege
Cine ne înzestrează cu puterea necesară pentru a câștiga lucruri materiale?
şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune” (Tit 2:14).
Deuteronomul 8:18 ___________________ .
Pentru că legea lui Dumnezeu se bazează pe dragoste (Romani 13:10), a fi răscumpărați „din
orice fărădelege” înseamnă a fi salvați de orice faptă care nu este în armonie cu dragostea.
Circuitul dăruirii Cu alte cuvinte, planul de mântuire ne transformă din profitori în dătători. Observați din ce
Care este cuvântul folosit de Isus pentru a descrie relația noastră cu lucrurile materiale
Fără nicio exagerare, putem spune că toată suferința și durerea din lume sunt un pe care ni le oferă? Luca 12:42-44 ________________________ .
ne scapă Dumnezeu, oferindu-ni-L pe Fiul Său:
rezultat al faptului că oamenii profită: ei profită pe plan emoțional, relațional și material.
În planul lui Dumnezeu, nu este loc pentru a profita, ci doar pentru a dărui și a primi. Ce se întâmplă atunci când Îi oferim lui Dumnezeu și celor de lângă noi din ceea ce
„Har şi pace vouă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Isus Hristos! El
Isus a explicat într-un limbaj foarte frumos faptul că dăruirea formează un circuit al avem? 1 Cronici 29:14
_________________ pentru păcatele noastre ca să ne __________ din acest ___________ rău,
binecuvântării:
după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl. A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin” (Galateni
__________________________________________________________________________.
1:3-5).
„___________, şi vi se va __________; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună,
îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu Ce procentaj din venitul nostru pretinde Dumnezeu că-I aparține? Geneza 28:22;
Iar într-un alt loc, Pavel descrie principiile după care „funcționează” „acest veac rău”:
aceea vi se va măsura” (Luca 6:38). Leviticul 27:30 _________________________________.
„Căci oamenii vor fi iubitori de _____________, iubitori de _____________, lăudăroşi,
Aici, Isus descrie natura reciprocă a dragostei: ea ne determină să urmărim binele Pentru ce trebuie folosită zecimea? Numeri 18:21 ______________________________
trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească,
celor din jurul nostru, după care este reflectată asupra noastră de cei care caută de
neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici,
asemenea binele altora. Cei care oferă primesc, dar primesc doar pentru a oferi și mai Ce cuvânt destul de puternic folosește Dumnezeu pentru a-i descrie pe cei care nu-I
îngâmfaţi, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de
mult și apoi pentru a primi iarăși. Putem numi acest proces circuitul bunăvoinței. Totul returnează zecimea? Maleahi 3:8,9 ___________________________________________
evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia” (2 Timotei 3:2-5).
începe cu Dumnezeu, care este marele Dătător:
Și, pe de altă parte, care este promisiunea și mai puternică oferită celor ce dau
Acestea sunt lucrurile de care Isus S-a oferit pe Sine să ne scape. Scopul sacrificiului Său
„Orice ni se dă bun şi orice ____________ desăvârşit sunt de sus, coborându-se zecimea? Maleahi 3:10
a fost de a ne elibera de o viață egoistă și de a ne face să căutăm binele altora. El începe
__________ luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17).
cercul, iar noi îl încheiem, fiind împuterniciți și motivați de dragostea Lui. El ia inițiativa de __________________________________________________________________________
a ne binecuvânta inimile și viețile, iar noi, pur și simplu, răspundem cu mulțumirea și lauda
Natura generoasă a lui Dumnezeu L-a determinat să ne ofere darul suprem:
noastră. Pe lângă zecime, în ce măsură dorește Dumnezeu să mai oferim din mijloacele
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca noastre financiare? Deuteronomul 16:17
Cercul este închis!
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).
__________________________________________________________________________
Și cât este de frumos!
I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
ce ne predispune la o moarte prematură și la o suferință nenecesară. Vechea
dietă a lui Daniel se recomandă singură bunului nostru simț și se armonizează
perfect cu știința modernă din domeniul nutriției. Mesajul simplu al Bibliei cu
CONECTEAZĂ-TE
privire la dietă este acesta: consumați mâncare, și nu alte lucruri care sunt doar
„deghizate” în mâncare. Isus a venit în această lume ca un medic al inimii și al trupului.
De ce a refuzat Daniel vinul de la masa împăratului? Pentru a descoperi răspunsul,
citiți și discutați Proverbele 20:1; 23:29-35 și 1 Corinteni 6:9-11. Privind în viitor la salvarea pe care Isus urma să o realizeze pentru noi, Isaia scrie
că „prin rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5), ceea ce înseamnă că dragostea
Informațiile pe care le avem cu privire la efectele distrugătoare ale alcoolului pe care El a manifestat-o pentru noi prin sacrificiul adus exercită o influență
sunt cutremurătoare: vindecătoare asupra inimilor bolnave de păcat. În ultima carte a Vechiului
Testament, profetul Maleahi a descris misiunea lui Hristos, care urma să vină, în
• În fiecare an, în întreaga lume, 2,5 milioane de oameni mor din cauza alcoolului.
următoarele cuvinte: „Va răsări Soarele Neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile
Lui” (Maleahi 4:2). Când Isus a venit pe acest pământ, un înger i-a spus Mariei:
• Alcoolul reprezintă al treilea factor de risc pentru îmbolnăvire în întreaga lume,
„Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale”
al doilea în Europa și primul în zona Pacificului de Sud și în Statele Unite. 14 Sănătate și bunăstare
(Matei 1:21). Biblia mai spune că Isus „umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca”
• Alcoolul este sursa unor evenimente sociale distrugătoare, precum violența, (Faptele apostolilor 10:38). Lucrarea Lui a fost caracterizată de două elemente
abuzul copiilor și absenteismul de la locul de muncă. principale: (1) El a predicat vestea bună a dragostei lui Dumnezeu pentru a aduce
vindecare unor inimi împovărate de rușine și (2) El a vindecat trupurile oamenilor,
• În Statele Unite, un sfert din toate urgențele medicale, o treime din toate demonstrând că lui Dumnezeu Îi pasă de bunăstarea noastră fizică. Astăzi, El este
cazurile de suicid și mai bine de jumătate din toate crimele sau incidentele de la fel de preocupat de sănătatea noastră spirituală și fizică.
violență domestică au legătură cu consumul de alcool.

• Consumul juvenil de alcool are mai multe șanse să ducă la moartea tinerilor EXPERIMENTEAZĂ
decât toate drogurile ilegale la un loc.

• În Statele Unite, 4,65 de studenți mor zilnic din cauza unor afecțiuni care au Ce mare binecuvântare este să știu că Dumnezeu
legătură cu alcoolul. este preocupat de sănătatea și de bunăstarea mea!
• Problemele cauzate de alcool produc în Statele Unite o pagubă de 185
Îl iubesc pentru asta și sunt hotărât, prin harul Lui,
miliarde de dolari anual. să-L slăvesc prin obiceiurile mele sanitare.
Nu ar trebui să ne surprindă faptul că Biblia vorbește foarte mult despre ceea
ce trebuie să mâncăm și să bem: la urma urmei, „Dumnezeu este iubire”, nu? Promisiunea lui Isus este și pentru mine: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o
Orice părinte este preocupat de ceea ce copiii lui își introduc în corp, pentru că aibă din belşug” (Ioan 10:10). Mă înscriu și eu! Vreau să învăț tot ce pot despre
este interesat de sănătatea lor. Și atunci, de ce L-ar preocupa pe Tatăl nostru principiile care mă fac să trăiesc o viață „din belșug”. Vă rog, dați-mi materiale
ceresc mai puțin acest subiect? Avem la îndemână un avantaj extraordinar de suplimentare despre subiectul sănătății și vindecării.

© Copyright 2016 [Truth] Link


puternic: Cel care a proiectat organismul nostru ne oferă instrucțiuni clare despre
cel mai bun „combustibil” pe care-l putem folosi pentru această mașinărie
extraordinară. Avem vreun motiv să nu facem ceea ce ne spune pentru a ne
bucura de sănătate, de o energie sporită și de longevitate?

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine abundență acei nutrienți de care organismul nostru are nevoie pentru a se opune și a
iubesc moartea” (Proverbele 8:34-36). Când o persoană înțelege principiul cauză-efect și lupta împotriva bolii. Știința modernă a dovedit că aceasta este adevărata hrană de
ia decizii care au consecințe pozitive, arată prin aceasta că are înțelepciune. Rezultatul este care trupul nostru are nevoie. Având în vedere dieta originară prescrisă de Creator și

SĂNĂTATE ȘI BUNĂSTARE
„binecuvântarea”, cuvânt ce înseamnă fericire și bunăstare. în același timp susținerea oferită de știința modernă, ce ar fi să te gândești mai serios
14 la adoptarea unei astfel de diete? Vei fi cu siguranță binecuvântat și nu vei regreta
Trăim într-o lume și într-un organism care sunt guvernate de principiul cauză-efect. Faptul niciodată decizia luată.
că Dumnezeu este preocupat de principiile după care ne trăim viața nu ar trebui să fie o
surpriză pentru noi. La urma urmei, ne iubește și pur și simplu nu poate să nu dorească ce După ce potopul a distrus o mare parte din vegetația Pământului, Dumnezeu a îngăduit
este mai bine pentru noi. De fapt, Biblia arată că mântuirea implică în sine un proces de folosirea anumitor animale pentru hrană. Aceasta a fost o adaptare la condiția în care
educare, prin care Dumnezeu caută să crească nivelul calității vieților noastre, învățându-ne lumea noastră căzută se afla, însă nu acesta era planul ideal al lui Dumnezeu. Cum a
DESCOPERĂ acele principii după care funcționează lumea și dându-ne putere să trăim în armonie cu ele. clasificat Dumnezeu animalele? Geneza 7:2 ______________________________.

Discutați pasajul din Deuteronomul 14:3-20. Pe o foaie de hârtie, alcătuiți două liste
Pentru că Dumnezeu este dragoste, este numai Vindecare și bunăstare – una cu animale curate și una cu animale necurate.
normal ca El să fie preocupat de sănătatea noastră Adeseori, mântuirea este privită într-un sens limitat, oamenii crezând că înseamnă să scapi
de iad și să ajungi în cer la sfârșitul vieții. Însă Biblia arată că este mult mai mult decât Sunt oameni care susțin că separarea aceasta, curat/necurat, pe care o face Vechiul
deplină și de starea noastră de bine. atât. Verbul grecesc folosit în Noul Testament pentru „salvare” este sozo. Este un cuvânt Testament, nu mai este valabilă în ziua de azi, pentru că trăim în dispensațiunea
deosebit de frumos, care are implicații enorme în ceea ce privește calitatea vieților noastre Noului Testament. Dar acest lucru este ca și cum am spune că legea gravitației
din prezent. Sozo înseamnă în mod literar a izbăvi, a elibera, a face bine, a vindeca, a era valabilă atunci, iar acum s-a anulat. Observațiile pe care Dumnezeu le face cu
restaura sănătatea, a reface. Acest cuvânt ne comunică dorința lui Dumnezeu de a ne privire la animalele curate și la cele necurate sunt niște legi sanitare, iar acestea sunt
Cauză și efect bucura de sănătate și bunăstare aici și acum. diferite de legile ceremoniale, care au devenit inutile odată ce Isus a împlinit ceea
Popoarele din vechime credeau că toate lucrurile bune sau rele care au loc au ca sursă ce acestea simbolizau. Ele au efecte reale asupra oricărui om, indiferent de timp. Îți
puterea arbitrară a lui Dumnezeu. În zilele noastre, sunt o mulțime de oameni care cred Citiți următoarele versete biblice și discutați ce spun ele despre interesul pe care-l are va fi foarte greu să îți convingi arterele, inima și celelalte organe vitale de faptul că
același lucru. Ideea este că Dumnezeu este sursa oricărui eveniment, ca și când El ar sta Dumnezeu în ceea ce privește calitatea vieților noastre prezente: Ioan 10:10; 3 Ioan 2; legile sanitare ale Bibliei sunt simbolice. Iar știința modernă afirmă ceea ce Biblia a
în cer și ar apăsa când butonul pentru binecuvântare, când pe cel pentru blestem. Cu Romani 12:1-2; 1 Corinteni 6:19-20 și 1 Corinteni 10:31. Numiți trei idei principale care v-au susținut dintotdeauna.
toate acestea, realitatea este diferită. Noi nu trăim într-un sistem închis, în care totul este atras atenția în aceste versete.
controlat la milimetru, ci într-un sistem deschis, în care deciziile noastre au consecințe. Citiți și discutați pasajul din Daniel 1:8-16. Fiind rob în Babilon, Daniel s-a dovedit
Pentru că Dumnezeu este dragoste, El a creat lumea să funcționeze după niște legi 1. _____________________________________________________________________________. foarte capabil din punct de vedere intelectual, motiv pentru care, împreună cu
cauză-efect, ceea ce înseamnă că a proiectat-o în așa fel încât acțiunile noastre, fără să prietenii lui, a primit „privilegiul” de a mânca zilnic la masa împăratului. Dieta ce
fie constrânse de nimic, pot să creeze diferite rezultate. Pentru ca dragostea adevărată 2. _____________________________________________________________________________. le-a fost oferită era compusă din „bucate alese” („carne” în traducere KJV) și „vin”
să poată exista, este nevoie de o libertate autentică, iar pentru ca aceasta din urmă să – ceea ce reprezintă de fapt dieta majorității lumii occidentale de azi. Daniel a cerut
existe, este nevoie de prezența unor parametri cauză-efect, la toate nivelurile existenței 3. _____________________________________________________________________________. să se facă un fel de studiu controlat, în cadrul căruia el și prietenii săi să primească
noastre. Exersarea unei autorități arbitrare ar însemna de fapt absența libertății, deci permisiunea să se lipsească de mâncarea împăratului și să primească „de mâncat
absența dragostei. Iată cum descrie Biblia felul cum „funcționează” lumea noastră: zarzavaturi şi apă de băut” timp de zece zile. Apoi a cerut ca înfățișarea lor să fie

„Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul
Mesajul biblic al sănătății analizată și comparată cu „a celorlalţi tineri care mănâncă din bucatele împăratului”
După cum tocmai am descoperit, Dumnezeu dorește sănătatea și prosperitatea noastră. Rezultatul? „După cele zece zile, ei erau mai bine la faţă şi mai graşi decât toţi tinerii
neîntemeiat” (Proverbele 26:2). care mâncau din bucatele împăratului.”
Dacă adevărul fundamental al Bibliei este că „Dumnezeu este iubire”, este numai normal
ca El să fie preocupat și de calitatea sănătății noastre.
„Ce seamănă omul, aceea va şi secera” (Galateni 6:7). Incredibil! Scrisă în urmă cu două mii cinci sute de ani, istoria lui Daniel ne spune
Care a fost dieta originară, oferită de Dumnezeu omului? Geneza 1:29 _________________. ceea ce știința medicală descoperă de-abia astăzi! Principalele două cauze ale
În Biblie apare un termen numit „înțelepciune”, chokmah, în ebraică. Acest cuvânt mortalității în Statele Unite sunt boala de inimă și cancerul, de cele mai multe ori,
înseamnă în mod literar „abilitate” – abilitatea de a înțelege principiile vieții și de a boli care au de a face cu stilul de viață, ce survin din cauza unor obiceiuri alimentare
Organismul uman funcționează la potențial maxim atunci când este aprovizionat în mod
face alegeri bune. În cartea Proverbele, „Înțelepciunea” spune: „Ferice de omul care precare, a lipsei de exercițiu fizic, a unor relații toxice și a stresului negativ. Mulți
regulat cu fructe, vegetale, nuci, semințe, cereale integrale și legume. Acestea conțin din
m-ascultă, [...] Căci cel ce mă găseşte găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului. dintre noi mâncăm fără să avem niciun principiu după care să ne ghidăm, lucru
I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
Acesta este momentul în care primim darul locuirii lăuntrice a Duhului Sfânt.
Desigur, El a influențat în mod activ viețile noastre și înainte de a-L cunoaște pe
CONECTEAZĂ-TE
Hristos, lucrând pentru noi și în noi, în măsura în care o putea face fără să aibă
consimțământul nostru. Fiind botezați, practic Îi dăm lui Dumnezeu undă verde Botezul este un act simbolic ce indică decizia unei
să vină în inima noastră. Acum, relația noastră este bilaterală, așa că procesul de
iluminare și creștere va fi mult mai accelerat și mai profund. Citiți următoarele persoane de a se cufunda pe deplin în realitatea dragostei
versete și alcătuiți o listă cu acele lucruri speciale pe care Duhul Sfânt le face lui Dumnezeu, așa cum este aceasta manifestată
în viețile noastre. Ioan 14:26; 15:26; 16:13-14; Faptele apostolilor 2:38; 4:31; prin moartea, îngroparea și învierea lui Hristos.
13:52; Romani 5:5; 15:13; Tit 3:5.

După cum am descoperit în Matei 28:19,20, Isus a spus că cei care sunt botezați au
Botezați în Numele.... nevoie să fie învățați, să devină ucenici. Acest lucru arată că viața de om „născut
Înainte de a pleca din această lume, Isus a oferit o perspectivă specială asupra din nou” are un conținut bine definit, un conținut doctrinar ce compune o imagine
botezului: a lui Dumnezeu care seamănă întocmai cu Isus. Botezul înseamnă ceva specific. De
aceea, semnificația lui trebuie predată oamenilor, pentru ca ei să știe cu ce anume
„Duceţi-vă şi _________________ din toate neamurile, __________________ în se identifică. Desigur, nu trebuie să așteptăm până ce cunoaștem totul despre 15 Botezul
_______________ Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească Dumnezeu, despre doctrine și despre teologie pentru a fi botezați. De fapt, noi vom
tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul învăța o veșnicie întreagă. Însă, înainte de botez, trebuie să știm suficient de mult
veacului. Amin” (Matei 28:19,20). încât să fim siguri că ceea ce vedem în Isus este și ceea ce ne dorim cu adevărat.
Dumnezeu ne respectă nespus de mult libertatea, pentru că El este iubire (1 Ioan
Cuvântul folosit pentru „a boteza” este cuvântul grecesc baptizō, care înseamnă 4:16). El nu caută să ne constrângă sau să ne păcălească pentru a obține ceva. De
fapt, tot ceea ce El Își dorește este să fim liberi, să fim liberi nu de dragul libertății,
a cufunda. Acesta este motivul pentru care Isus a fost botezat într-un râu și a
ci de dragul dragostei. Tot ceea ce El Își dorește este să fim renăscuți pentru a ne
„ieșit” din apă (Matei 3:13-16). Din același motiv îi chema și Ioan Botezătorul
putea bucura de acea dragoste pe care El, Tatăl și Duhul Sfânt o au Unul față de
pe oameni într-un loc unde erau „multe ape” (Ioan 3:23). Botezul implică
Altul. Aceasta înseamnă că trebuie să fim învățați ce anume presupune dragostea
scufundarea în apă pentru că simbolizează alegerea noastră liberă de a accepta
lui Dumnezeu. Dacă acest lucru nu ar avea loc, ar însemna ca inteligența și libertatea
moartea, îngroparea și învierea lui Isus, în calitate de reprezentat al nostru, ca noastră să fie trecute cu vederea. Fiecare dintre noi suntem invitați ca agenți morali
fiind ale noastre. Tot din același motiv nu întâlnim în Biblie niciun caz de botez liberi să examinăm conținutul caracterului lui Dumnezeu, așa cum este el descoperit
al copiilor. Cufundarea propriei persoane în realitățile dragostei lui Dumnezeu prin Hristos, și să spunem „da” dragostei Lui, prin actul exterior al botezului.
implică un consimțământ din partea noastră și identificarea voluntară cu această
dragoste ca nou mod de existență.

Isus Și-a învățat urmașii să-i boteze pe oameni „în Numele Tatălui şi al Fiului EXPERIMENTEAZĂ
şi al Sfântului Duh”. În Biblie, numele unei persoane, al unui loc sau al unui
lucru simbolizează caracterul acesteia. Isus, de exemplu, înseamnă „Dumnezeu Da, vreau să fiu botezat pentru a confirma identificarea mea cu
salvează”. Betleem înseamnă „casa pâinii”, pentru că, din câte se pare, cetatea
avea cel puțin o brutărie. A fi botezat „în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului
Hristos și faptul că accept tot ceea ce El a făcut pentru mine.
Duh” înseamnă a fi botezat în caracterul lui Dumnezeu sau în dragostea pe care
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt o au Unul pentru Altul. A alege să fiu botezat în întreitul

© Copyright 2016 [Truth] Link


Ce lucru uimitor este să știu că Dumnezeu mă iubește pe mine exact așa cum sunt!
Nume al lui Dumnezeu înseamnă să mă declar părtaș al dragostei Lor și să aleg
Sunt uimit de faptul că El nu caută să mă controleze, să nege personalitatea mea
în mod voluntar să-mi trăiesc viața căutând să reflect această dragoste. Isus a
sau să-mi șteargă individualitatea, ci caută mai degrabă să îmi dea putere pentru
exprimat tocmai această dorință pentru noi în rugăciunea Sa către Tatăl din Ioan a deveni cea mai bună persoană cu putință. De azi înainte, scopul meu este să
17:25-26. Citiți și discutați care sunt implicațiile acestui pasaj. trăiesc într-o relație din ce în ce mai profundă cu El.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Citește următoarele pasaje biblice și ia-ți un timp de calitate în care să te gândești bine cât de El, și nu un fel de sclavie. Când sunt născut din nou, sunt tot eu – un nou eu, dar
de pasionat este Dumnezeu de persoana ta. aceeași persoană, acum inocentă, care are o tăbliță nouă pe care poate scrie o nouă
istorie. O foaie albă îmi stă înainte, iar istoria mea poate fi acum scrisă din nou.
Citește Luca 15:20. Ce anume face tatăl din parabolă (care Îl reprezintă pe Dumnezeu) când
15 BOTEZUL își vede fiul (care te reprezintă pe tine) venind din depărtare? _________________________
_________________.
Renăscut din apă din și Duh
Întorcându-ne la versetul cinci din Ioan capitolul 3, Isus arată că trebuie să ne naștem
Citește Ioan 17:23. Dragostea pe care ți-o poartă Dumnezeu este asemănată cu dragostea
din nou „din _______________ și din _______________”. Oare ce vrea să spună?
pe care El o poartă _______________________________________.
DESCOPERĂ Citește 1 Ioan 3:16. Ce sacrificiu infinit a făcut Dumnezeu pentru a-ți demonstra cât de mult
În contextul mai larg al evangheliilor, devine clar faptul că Isus Se referă la nevoia
de a primi botezul cu apă și Duhul Sfânt în inimile noastre. Isus Însuși a fost botezat,
te iubește?
oferindu-ne un exemplu, „căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit”, iar
Botezul reprezintă „cufundarea” noastră completă în ________________________________________________________________________________
când S-a ridicat din apă, Duhul Sfânt a coborât peste El „în chip de porumbel” (Matei
dragostea lui Dumnezeu, așa cum a fost ea manifestată 3:15-16). Suntem și noi invitați să Îi călcăm pe urme, fiind botezați și primind darul
Duhului Sfânt.
prin moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Vedem în aceste versete că avem o valoare infinită în ochii lui Dumnezeu, atât de mare încât a
fost dispus să treacă printr-o suferință infinită pentru a ne salva. Crucea lui Isus ne descoperă
Citiți și discutați Romani 6:1-11, unde Pavel explică ce este de fapt botezul – un act
acest lucru, așa cum am văzut în studiile trecute. Acum înțelegem că Dumnezeu are un plan
prin care ne identificăm cu moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Când sunt
de a ne transforma viețile fiecăruia în parte, păstrându-ne în același timp demnitatea și
botezat, declar că vechea mea viață de păcat și vină s-a încheiat, fiind născut pentru
individualitatea. Isus a descris această transformare ca o naștere din nou. În capitolul trei al
O persoană cu totul diferită Evangheliei după Ioan, citim conversația lui Isus cu un om pe nume Nicodim, o conversație
o viață nouă în Hristos.
Cum ar fi dacă ai putea deveni o variantă îmbunătățită a propriei persoane.... și nu doar în care Isus ne-a avut în minte și pe noi. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim „născuți din
atât.... o variantă în care toate aspectele bune și uimitoare care te caracterizează ar fi Petru adaugă în acest peisaj un element-cheie:
nou”, a arătat El. Pare ceva foarte filozofic și chiar ciudat, dacă ne gândim la sensul literar.
dezvoltate, iar toate cele negative ar fi șterse? Ei bine, dă-mi voie să-ți spun ceva! Acest Așa i s-a părut și lui Nicodim. Însă Isus avea în minte ceva mult mai profund decât nașterea
lucru este exact ceea ce Dumnezeu are în minte pentru tine și dorește cu ardoare să te „«________________», le-a zis Petru, «şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui
fizică. El vorbea despre o experiență a înnoirii minții, a inimii, a motivațiilor și a voinței.
ducă acolo, dacă și tu îți dorești să mergi. Dar cum? Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.»”
(Faptele apostolilor 2:38)
Citiți pasajul din Ioan 3:1-17 și discutați implicațiile nașterii din nou.
„_____________ iubesc cu o iubire veşnică, de aceea îţi ____________ bunătatea Mea!”
(n.tr. „te-am atras prin bunătatea Mea”, în traducerea KJV) (Ieremia 31:3). Botezul este un act pe care-l facem după ce am experimentat ceea ce Biblia numește
În primul rând, a fi născut din nou înseamnă a o lua de la capăt, a ne întoarce la început, în
pocăință – metanoia, în greacă. În mod literar, cuvântul descrie o transformare a
acea stare de inocență pe care am avut-o înainte de a acumula toată degradarea mentală,
În primul rând, nu scăpa din vedere faptul că Dumnezeu te iubește pe tine, exact minții. Așa cum am văzut și în studiile anterioare, starea neajutorată de păcat, care
emoțională și morală care ne caracterizează acum și înainte ca această degradare să ne
așa cum ești acum. Și pentru că te dorește, El caută să intre într-o relație cu tine, fără ne caracterizează, este adânc înrădăcinată în mintea noastră – în felul cum simțim și
transforme în oameni temători, prefăcuți, mânioși, lacomi, imorali și vinovați.
să-ți restrângă libertatea – atrăgându-te, și nu forțându-te. Acest lucru înseamnă că gândim despre Dumnezeu, iar acest lucru afectează felul cum ne gândim la noi înșine
personalitatea ta rămâne intactă în urma procesului de transformare. Individualitatea ta și la alte persoane. Apoi, din felul cum gândim și simțim, izvorăsc faptele. Păcătuim. Îi
Observați acum diferențierea pe care o face Isus între două influențe principale:
este nespus de valoroasă pentru Dumnezeu. El nu este un maniac obsedat de control rănim pe cei apropiați. Metanoia implică o schimbare radicală a felului cum percepem
sau un dictator. Este adevărat că religia Îl face uneori să pară așa, însă imaginea aceasta realitatea. Încetăm să mai credem minciuni despre Dumnezeu și începem să credem
Ce anume L-a determinat pe Dumnezeu să-L ofere pe Isus pentru salvarea noastră? versetul
nu are nimic de a face cu El. Dumnezeu nu caută să ne distrugă personalitatea și să adevărul Evangheliei – vestea bună că Dumnezeu Tatăl este exact ca Isus. Când
16 _______________.
ne transforme în niște sclavi sau în niște roboți. De fapt, El te place. Și este fascinat, această schimbare fundamentală a minții are loc, are loc o schimbare și în felul cum
văzând cât de extraordinar și de frumos și de uimitor ești! Dar poate vei spune: „Ei Ce anume nu dorește El să folosească în relația cu noi? versetul 17 __________________. ne trăim viața. Renunțăm la păcat și la a-i răni pe Dumnezeu și pe alții, și începem să
bine.... Nu tot ceea ce ține de persoana mea este uimitor, iar unele aspecte sunt de-a iubim așa cum iubește Dumnezeu. Iar Pavel ne spune foarte clar care este acel lucru
dreptul neplăcute.” Corect, El știe și acest lucru. Și cu siguranță că nu este încântat de Faptul că Dumnezeu folosește dragostea, și nu condamnarea, pentru a produce nașterea care produce metanoia în noi: „Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință”
acele laturi ale personalității tale care îi rănesc pe alții și le produc suferință. Însă El are noastră din nou spune foarte mult despre cine este El și despre ceea ce dorește pentru (Romani 2:4). Atunci când avem o perspectivă clară a frumuseții caracterului Său,
un motiv foarte întemeiat pentru care îi displac aceste lucruri, și anume, faptul că te noi. Dragostea este un factor motivațional care antrenează acțiunea voluntară a voinței suntem schimbați; este începutul unui proces de transformare radicală la toate
place pe tine atât de mult, ceea ce Îl face să urască orice lucru care îți face rău. Așadar, noastre. Condamnarea este o tactică de manipulare care urmărește supunerea, trecând nivelurile vieților noastre. Botezul este un simbol pentru această nouă direcție în care
ținta Lui este să șteargă toate acele lucruri urâte din viața ta și să te ajute să devii cea peste voință. Vedem foarte clar că Dumnezeu urmărește atașamentul nostru voluntar față ne îndreptăm.
mai bună persoană care ai putea fi.
I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
mărturie atractivă și credibilă. Cadrul istoric, desigur, este dat de poporul Israel.
Însă acest pasaj este de asemenea o profeție prin care Dumnezeu ilustrează
cum ar vrea El ca biserica să arate azi și cum nu vrea să arate. Citiți și discutați
CONECTEAZĂ-TE
întregul pasaj.
Biserica ar trebui să fie cunoscută pentru dragostea
Este posibil ca religia să îi facă pe oameni aroganți, egoiști și preocupați doar
de ale lor? ____________________________________________________________ care este între membrii ei, pentru slujirea plină de jertfire
de sine de care dă dovadă față de lume și pentru
Versetele 3-5. Ce spune Dumnezeu când noi practicăm diferite ritualuri faptul că predică frumusețea caracterului divin.
religioase (precum postul), în timp ce ne implicăm în diferite afaceri prin care îi
„exploatăm” pe oameni pentru diferite avantaje materiale?
Dragostea nu poate exista în singurătate: fiecare dintre noi avem nevoie de
______________________________________________________________________
părtășia bisericii lui Dumnezeu pentru a ne dezvolta capacitatea de a iubi așa cum
El iubește, și aceasta pentru că a oferi și a primi dragoste face parte din circuitul
Versetul 4. Cum privește Dumnezeu dezbaterile sau dezbinările din biserică?
dăruirii creat de Dumnezeu. În plus, dragostea nu poate fi întreținută fără acțiune.
Este pro sau contra lor?
Scopul pentru care există biserica este de a sluji lumea într-un mod practic, eficient
16 Biserica – medicament
pentru o lume bolnavă
______________________________________________________________________ și cu efecte vindecătoare. De aceea a spus Isus: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe
tine însuţi” (Matei 22:39). Iubirea manifestată în mod reciproc în biserică, însoțită
Versetele 6-7. Ce fel de acțiuni sociale dorește Dumnezeu cu nerăbdare să ne de o viață de slujire plină de iubire pentru nevoile celor din afară, reprezintă o
vadă făcând? combinație puternică de factori ce dau credibilitate mesajului pe care biserica
îl predică. „Prin aceasta”, a spus Isus, „vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei,
______________________________________________________________________ dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13:35). Această dragoste va duce
la convertirea altor oameni, la integrarea lor în familie și la creșterea acestora în
Versetele 8-11. Ce se va întâmpla când poporul lui Dumnezeu va sluji nevoilor mediul prielnic creat de preocuparea celor mai maturi în credință.
lumii în acest fel? ______________________________________________________

Versetul 9. Ce crede Dumnezeu despre „amenințările cu degetul” în privința


lucrurilor religioase? EXPERIMENTEAZĂ
______________________________________________________________________
Mi-ar plăcea să fac parte dintr-o comunitate de
Citiți și discutați următoarele pasaje biblice despre apelul pe care Dumnezeu credincioși care încearcă, prin harul lui Dumnezeu,
îl adresează bisericii pentru a se angaja în slujirea nevoilor oamenilor și în
promovarea și susținerea dreptății sociale: Proverbele 31:8-9; Isaia 1:15-17;
să-și mobilizeze energia, talentele și resursele pentru
Ieremia 22:3; Ezechiel 16:49-50; Zaharia 7:9-10; Luca 10:30-37; Romani 12:15- a cuceri lumea cu vestea bună a dragostei Lui.
18; Matei 7:12.

Rețineți această concluzie cuprinzătoare a scopului pentru care biserica există, Doamne, ajută-mă să experimentez părtășia din biserica Ta și arată-mi cum pot

© Copyright 2016 [Truth] Link


preluată dintr-o carte care prezintă istoria bisericii apostolice: să-i slujesc pe cei din jurul meu. Prin relația cu ceilalți credincioși, învață-mă să
iubesc așa cum iubești Tu. Ajută-mă să descopăr care sunt acele daruri pe care mi
„Biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. le-ai oferit pentru a sluji. Fie ca oamenii să ajungă să Te cunoască prin binele pe
Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este aceea de a duce lumii care îl fac în Numele Tău!
Evanghelia. [...] Biserica este depozitara bogățiilor harului lui Hristos; și, prin
biserică, se va descoperi, în cele din urmă, [...] ultima și deplina desfășurare a
iubirii lui Dumnezeu.” (E. G. White, Faptele apostolilor, p. 9) descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
„Deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi ______________ cu a caracterului Său – iar ca efect, în inimile oamenilor se nasc laude față de El, pe măsură
noi. Şi _____________ noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi vă scriem aceste ce ei Îl cunosc așa cum este în realitate. Adevărurile pe care biserica le deține și pe
lucruri pentru ca ______________ voastră să fie ______________.” care le predică nu sunt niște idei abstracte, teorii academice sau dogme religioase
care trebuie argumentate sau dezbătute, ci ele alcătuiesc o imagine de ansamblu a
16 BISERICA – MEDICAMENT PENTRU Cuvântul tradus aici prin „părtășie” este cuvântul grecesc koinōnia, care înseamnă
comunitate, intimitate, viață împărtășită, a trăi împreună cu cineva. Ioan ne spune că
caracterului vrednic de laudă al lui Dumnezeu, fiecare doctrină contribuind la întregirea
acestei imagini. Pavel este de acord cu Petru în privința mesajului pe care îl are biserica,
această koinōnia care este între noi, în contextul unei koinōnia cu Dumnezeu, are ca rezultat
O LUME BOLNAVĂ
definindu-l ca „lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu [...],
o bucurie deplină și o fericire care depășește orice imaginație. Așadar, primul aspect pe lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos” (2 Corinteni 4:4,6). Cu
care trebuie să-l reținem despre biserică este acest simplu adevăr: este o comunitate de alte cuvinte, mesajul pe care biserica este chemată să îl predice reprezintă frumusețea
credincioși care au părtășie unul cu altul și cu Dumnezeu. caracterului lui Dumnezeu, care nu este altceva decât iubire, o iubire care se jertfește
DESCOPERĂ Haideți acum să studiem mai în profunzime și să vedem latura practică a părtășiei care există
și care este descoperită prin viața lui Isus.

în biserică. Citiți și discutați împreună pasajul din Faptele apostolilor 2:40-47 și observați Înseamnă deci că spiritul care există între membrii bisericii și atitudinea pe care o au
cele patru activități-cheie pe care aceasta le desfășoară. atunci când predică adevărul lumii au o importanță vitală. Pasajul din Efeseni 4:1-16
La nivel mondial, Dumnezeu formează o comunitate prin care
face acest lucru foarte clar. Citiți-l verset cu verset.
să reabiliteze și să descopere dragostea Lui față de lume. 1. Cei care acceptă să fie membri ai părtășiei din biserică sunt „mântuiți” (v. 40, 47). Verbul
grecesc folosit aici este sozo, care, așa cum am văzut în studiul 14, înseamnă în mod literal Versetul 1. Ca membri ai bisericii lui Dumnezeu, cum ar trebui să ne purtăm și să ne
a vindeca, a restaura, a face întreg. Biserica este deci o comunitate în care oamenii trec trăim viața?
printr-un proces de vindecare și refacere.
__________________________________________________________________________
Părtășia 2. Cei care fac parte din comunitatea bisericii stăruie „în învăţătura apostolilor, în legătura
Atunci când suntem aduși pe lume, avem parte de o familie. Acest lucru este foarte
frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni”. Biserica este o comunitate în care adevărurile Versetele 2-3. Cum ar trebui să ne purtăm unii cu alții în cadrul bisericii?
benefic pentru că, altfel, ne-ar fi aproape imposibil să creștem și să ne dezvoltăm
Bibliei sunt studiate și predicate, unde oamenii petrec timp rugându-se împreună.
pentru a ajunge oameni mari. Același lucru este valabil și din punct de vedere spiritual. __________________________________________________________________________
Noi suntem născuți din nou în familia spirituală a lui Dumnezeu, pentru ca dezvoltarea 3. Membrii bisericii își folosesc bunurile materiale cu generozitate; ei fac acest lucru pentru
noastră spirituală să fie mai ușoară. a-i ajuta pe cei aflați în nevoie. Versetele 7:11-12. Câți dintre noi am primit din partea lui Dumnezeu un har special,
manifestat sub forma darurilor spirituale, și câți dintre noi suntem chemați să ne
Așa cum am văzut și în studiul numărul doi, Dumnezeu este o Ființă socială, caracterizată 4. Ca rezultat al unei astfel de părtășii, membrii bisericii primare „erau plăcuţi înaintea întregului implicăm în „lucrarea de slujire”? _____________________________________________
de o unitate strânsă de trei Persoane, care sunt orientate spre binele altora. Apoi, în norod”. Biserica era atrăgătoare pentru cei din afară. Părtășia care exista între membri
studiul numărul trei am descoperit că El l-a creat pe om după chipul Lui. Din aceste descoperea lumii o viață caracterizată de dragoste pentru Dumnezeu și pentru oameni. Versetul 13. Care este marele scop pe care Îl urmărește Dumnezeu în timp ce lucrează
două adevăruri fundamentale, deducem în mod logic faptul că ființele umane există pentru dezvoltarea bisericii Sale? _____________________________________________
pentru părtășie, că suntem ființe sociale, „proiectate” din punct de vedere psihologic, Așa arată koinōnia pusă în practică. Ce frumos trebuie să fie să ai parte de această experiență!
emoțional și biologic pentru a avea relații caracterizate de altruism. În cel de-al patrulea Versetele 15-16. Care este atitudinea cu care trebuie predicat adevărul și care este
studiu, am tratat problema păcatului și am descoperit că acesta a produs o ruptură scopul predicării?
în relația dintre om și Creatorul Său, precum și în relațiile interumane. Am văzut că Predicarea
păcatul este un abuz relațional care dă naștere la neînțelegeri în cadrul relațiilor. Planul Biserica nu există pentru sine. Ea a fost chemată să predice un mesaj – nu o simplă _________________________________________________________________________.
de mântuire, pe care l-am descoperit în studiile 6–15, nu-și propune să facă altceva prezentare a unor informații teologice, ci un mesaj viu, care este preluat și comunicat cu
decât să refacă aceste relații. În studiul de față, vom vedea că Dumnezeu este în curs ajutorul koinōnia, al părtășiei cu Dumnezeu: În lumina acestor versete, devine clar faptul că mesajul pe care biserica îl predică are
de a forma o comunitate mondială, care să reabiliteze și să descopere dragostea Sa. credibilitate doar în măsura în care este înfrumusețat prin dragoste; acest lucru ne
Această comunitate este numită de Biblie, „biserică”. „Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe conduce la chemarea bisericii de a sluji nevoilor practice ale lumii.
care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să __________ ____________ minunate ale
Vă invit pentru început să citim 1 Ioan 1:1-4. În primele două versete, Ioan ne spune că, ______________ ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).
împreună cu alți oameni, s-a întâlnit cu Cel care este „Cuvântul Vieții”, cu Isus Hristos. Slujirea
Apoi, în versetele 3 și 4, el descoperă un adevăr de-a dreptul incredibil despre această Observați că biserica declară cu toată convingerea „lucrările” mărețe ale lui Dumnezeu – Isaia 58:1-11 este un pasaj biblic ce aduce multă lumină în privința scopului pentru
întâlnire: acesta este mesajul ei. Cu alte cuvinte, mesajul Îl are pe El în centru – frumusețea încântătoare care există biserica și ne arată cum poate deveni mărturia acesteia față de lume, o

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
Babilonul a fost urmat de Medo-Persia, Medo-Persia de Grecia și Grecia de
Roma, la fel de clar vedem în istorie faptul că Imperiul Roman păgân, a fost
urmat de Imperiul Roman papal, adică Biserica-stat Romano-Catolică.
CONECTEAZĂ-TE
Pentru a identifica acest corn mic, sunt date câteva caracteristici: Dragostea lui Dumnezeu Îl determină să ne spună
1. Mândrie. El urma să rostească „vorbe de hulă împotriva Celui Preaînalt” adevărul, iar dragostea pe care El o pune în noi ne
(v. 8, 11, 25). După desființarea Imperiului Roman și ridicarea Bisericii Catolice va determina să păstrăm adevărul în umilință.
pe ruinele acestuia, papa a venit să ocupe poziția înaltă pe care o avusese Cezar,
pretinzând că este înzestrat cu autoritatea lui Dumnezeu pe pământ.
„[...] Cunoştinţa îngâmfă, pe când dragostea zideşte” (1 Corinteni 8:1). Identificând
2. Forță și violență în Numele lui Dumnezeu. El avea să „facă război sfinților” și catolicismul cu acel „corn mic” descris de Daniel și cu acea mare putere apostată
„va asupri pe sfinții Celui Preaînalt” (v. 21, 25). Timp de mai bine de 1 000 de a istoriei descrisă de Pavel, Biblia condamnă un sistem, și nu niște indivizi, iar
ani, în perioada în care a domnit pe parcursul Evului Mediu, Biserica Catolică singurul motiv pentru care sistemul este condamnat este faptul că Dumnezeu îi
a măcelărit aproximativ 50 de milioane de oameni care au refuzat să accepte iubește pe oameni nespus de mult. Un sistem religios care întunecă imaginea
supremația ei în probleme de conștiință. caracterului Său prin învățături care-L fac să pară sever, crud și tiran nu poate O contrafacere de
genera în inima omenească decât două lucruri: ori o teamă tipică sclavilor, ori o
17 proporții mondiale
3. Împotriva legii lui Dumnezeu. Această putere „se va încumeta să schimbe răzvrătire deschisă împotriva Lui. Așadar, un astfel de sistem trebuie identificat
vremurile şi legea” Celui Preaînalt (v. 25). Fiind atât de îmbătată cu propria-i ca ceva periculos și, în lumina dragostei lui Dumnezeu, trebuie declarat a fi fals.
putere, Biserica Catolică a îndrăznit să șteargă a doua poruncă din Decalog, Și totuși, înțelegând aceste profeții, nu trebuie să uităm un adevăr esențial:
care interzice închinarea la icoane, introducând astfel cultul închinării la idoli niciunul dintre noi nu este mai bun decât restul oamenilor. Fiecare dintre noi avem
preluat din păgânism; în plus, a pretins că are putere să schimbe Sabatul zilei predispoziții spre mândrie, și nu spre umilință. Dumnezeu îl iubește pe fiecare om
a șaptea (sâmbăta), în prima zi a săptămânii, duminica – ziua în care păgânii se în parte, iar Isus a murit pentru toți. În timp ce sistemul este declarat a fi periculos,
închinau soarelui. oamenii sunt prețuiți de Dumnezeu, fiind ținta dragostei Lui.

Această profeție este de-a dreptul remarcabilă și deosebit de importantă, și


asta nu doar pentru că a prezis apariția Bisericii Catolice, ci pentru că ne arată că
acest sistem colosal numit de istorie „creștinătate” nu este în realitate adevărata EXPERIMENTEAZĂ
biserică a lui Hristos, ci un sistem apostat, o contrafacere care doar pretinde că
este adevărata biserică. Apelând la principii precum înălțarea de sine și forța,
Biserica Catolică a prezentat o imagine îngrozitoare a lui Dumnezeu. Cu toate Îmi doresc să-L cunosc pe Dumnezeu pentru
acestea, noi știm că Dumnezeu nu seamănă câtuși de puțin cu imaginea pe care ceea ce este El, în toată frumusețea Lui, fără nicio
I-a creat-o Biserica Catolică. În Isus Hristos – în Cel care Se încinge să spele umbră dată de învățăturile false ale unor oameni
picioarele murdare ale ucenicilor și care Își dă viața de bunăvoie pe o cruce, fără care au îndrăznit să se așeze în locul Lui.
nicio rezervă, în El vedem cum este Dumnezeu cu adevărat.

Înțelegând aceste profeții, îmi doresc să cunosc tot adevărul descoperit în profeția

© Copyright 2016 [Truth] Link


biblică, iubindu-i în același timp pe cei care nu cunosc acest adevăr.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Fiind simbolizat de stăpânul din parabolă, cum descrie Isus în Luca 12:37 modul cum Se va Cornul cel mic
raporta la noi în Împărăția Sa eternă? _____________________________________.
Profetul Daniel a avut o viziune în care i-a fost arătat cum „cele patru vânturi ale
cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare. Şi patru fiare mari au ieşit din mare,
Capitolul 13 din Evanghelia după Ioan începe cu aceste cuvinte: „[...] fiindcă ______________
17 O CONTRAFACERE DE PROPORȚII pe ai Săi, care erau în lume, i-a __________________ până la capăt” (v. 1). Apoi, Isus face
un lucru uimitor, pentru a arăta caracterul nobil al dragostei Sale: Își înfășoară un ștergar în
deosebite una de alta” (Daniel 7:2,3).

Ce reprezintă cele patru „fiare” din viziunea lui Daniel? Daniel 7:17,23
jurul mijlocului, umple un vas cu apă, se pleacă în genunchi și spală picioarele murdare ale
MONDIALE ucenicilor Săi (v. 2–5). Apoi, în Ioan 14:9, Isus spune: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe
_______________.”
__________________________________________________________________________

Ce reprezintă „vânturile”? Ieremia 25:32; 49:36-37 _____________________________


În cele din urmă, Isus Se supune de bunăvoie furiei dezlănțuite a celor pe care venise
să-i salveze, oferind în acest fel revelația supremă pentru ceea ce înseamnă caracterul și
Dar „marea”? Apocalipsa 17:15 ______________________________________________
DESCOPERĂ Împărăția lui Dumnezeu. Există un mit cunoscut ca „mitul violenței răscumpărătoare”, care
spune că, pentru a pune capăt violenței, trebuie să răspunzi cu violență. Murind pe cruce,
Citiți acum Daniel 7:4-7. Când scria aceste profeții, Daniel trăia ca rob în Babilon,
Isus a declanșat singurul principiu capabil să oprească cercul vicios al violenței: sacrificiul
fiind sub stăpânirea regelui Nebucadnețar. El a înțeles că, atât capul de aur din visul
de sine, dragostea lipsită de orice urmă de violență, care întoarce numai bine pentru rău.
În lumea în care trăim, asistăm la războiul dintre două împărății Discutați acest principiu așa cum este el explicat în Luca 6:27-38 și 1 Petru 2:21-24. regelui, cât și leul din viziunea lui, simbolizau împărăția Babilonului (2:36-40). Trecând
diferite, două împărății care sunt guvernate după două principii din timpul acela în secolul XXI și privind în urmă în istorie, vedem întreaga succesiune
total opuse, și care au în spatele lor scopuri diametral opuse. Așadar, este clar faptul că Isus Și-a construit biserica pe acest principiu al dragostei care se a împărățiilor.
jertfește. El a manifestat o putere care lucrează de jos în sus, și nu invers, în care măreția se
măsoară prin slujire, iar sacrificiul de sine învinge forța. Aceasta este împărăția pe care am Leul reprezintă Babilonul (Ieremia 4:7; 50:17,43-44). Aripile pe care le are reprezintă
putea să o descriem ca Împărăția cu susul în jos: măreția este definită prin umilință, înălțarea viteza cu care cucerește (Deuteronom 28:49).
O împărăție cu susul în jos prin slujire și puterea prin dragoste. Așa merg lucrurile în Universul creat de Dumnezeu.
Ursul reprezintă Imperiul Medo-Persan, care este „într-o rână” pentru că perșii au fost
În studiul anterior, am văzut că Dumnezeu construiește o comunitate mondială care să
mai puternici decât mezii. Cele trei coaste din gura lui reprezintă cele trei provincii pe
reabiliteze și să descopere dragostea Sa. Noul Testament numește această comunitate
care Imperiul Medo-Persan le-a cucerit: Babilon, Lidia și Egipt.
„Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului” (1 Timotei 3:15). Unicul Lepădarea de credință
adevăr pe care Isus Și-a construit biserica este realitatea dragostei Sale jertfitoare, care În capitolul 2 din a doua Epistolă către Tesaloniceni, Pavel scrie că undeva în viitor urma Pardosul este Imperiul Grec; cele patru aripi pe care le are simbolizează viteza
nu forțează pe nimeni (Matei 16:16-18). Vom vedea în continuare că Biblia a prezis să vină o „lepădare de credință” (v. 3), o apostasia, în limba greacă, termen de la care copleșitoare cu care Alexandru cel Mare a cucerit Imperiul Persan și orice alt imperiu
apariția unei apostazii care va încerca să eclipseze adevărul pe care Isus Și-a întemeiat avem cuvântul apostazie, ceea ce înseamnă a abandona adevărul. Partea perfidă a acestei care-i stătea în cale. Cele patru capete ale leopardului reprezintă cele patru împărății
biserica. apostazii este că nu avea să ia forma unei rebeliuni ostentative și „pe față”, ci presupunea
în care imperiul a fost divizat după moartea lui Alexandru, împărății conduse de cei
înființarea unei biserici false care pretinde că este cea autentică. Pavel arată că apostazia
patru generali ai săi: Casandru, Lisimah, Ptolemeu și Seleuc.
Citiți și discutați pasajul din Luca 22:24-30, folosindu-vă de următoarele întrebări: urma să fie condusă de un personaj plin de sine, descris ca „omul fărădelegii, fiul pierzării,
potrivnicul care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte «Dumnezeu» sau de ce este vrednic
Cea de-a patra fiară, grozav de înspăimântătoare, cu dinții de fier, reprezintă Imperiul
De ce se certau ucenicii? „Care să fie cel mai ___________________________________.” de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (v.
Roman, care a cucerit Grecia. Cele zece coarne reprezintă cele zece regate principale
3 și 4). Pavel a prezis dezvoltarea unui sistem religios fals ce are în centrul lui un om care
ale Europei de Vest care s-au format după desființarea Imperiului Roman: vizigoții
Cum a descris Isus principiul după care împărații acestei lumi își guvernează împărăția? pretinde că ocupă locul lui Dumnezeu. Apoi, el continuă spunând că „taina fărădelegii a și
(Spania), anglo-saxonii (Anglia), francii (Franța), alemanii (Germania), burgunzii
început să lucreze” (v. 7). Această apostazie avea să fie caracterizată de „fărădelege”, sau
„Domnesc ________________________ ele.” (Elveția), lombarzii (Italia), suevii (Portugalia), herulii (care au fost distruși), ostrogoții
anomia, cuvânt care înseamnă împotriva legii, sau fără lege – făcând referire la legea lui
Dumnezeu bazată pe o dragoste care se jertfește. (distruși) și vandalii (distruși).
Dar principiul care stă la baza Împărăției Lui? „Ci cel mai _____________ dintre voi să
fie ca cel mai mic şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce ______________.” Așadar, pentru a identifica acest fals sistem religios, tot ce trebuie să facem este să căutăm După aceste lucruri, Daniel scrie că „un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor” (v. 8).
în istorie o putere religioasă care îl pune pe om în locul lui Dumnezeu și impune propriile O altă putere avea să domine cele zece coarne, adică împărățiile vest-europene.
Care sunt cele două cuvinte pe care Isus le folosește pentru a Se descrie în Matei 11:29, reguli în detrimentul legii Sale. Nu este greu deloc. Înainte să facem acest lucru însă, haideți Ceea ce a prezis Daniel s-a împlinit cu exactitate. După cum istoria ne confirmă că
în calitate de Suveran al Universului? „Eu sunt ___________ şi ___________ cu inima.” să citim și ce scrie profetul Daniel, care, cu mult înaintea lui Pavel, a prezis aceeași apostazie.

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
Cuvântul „rămășiță” nu înseamnă altceva decât materialul, sau cantitatea, apostolică și că va reapărea pe scena lumii la sfârșitul timpului,
care a rămas din ceva. Ideea aceasta este preluată din Vechiul Testament, pentru a predica din nou Evanghelia în forma ei pură.
unde se referă la un grup reprezentativ din poporul Israel, care, după ce
este ocrotit în mijlocul luptei și al captivității, reapare pe scena lumii, fiindu-I
credincios lui Dumnezeu (Isaia 10:20-22; 11:11,16; 37:31-32; Ieremia 23:3). Pavel ne reamintește că trebuie să spunem adevărul „în dragoste” (Efeseni 4:15).
Într-un mod asemănător, „rămășița” din Apocalipsa 12:17 este formată de Conceptul biblic de „rămășiță” este un adevăr deosebit de important care, din
cei care, după 1 260 de ani de persecuție papală, se ridică pentru a duce păcate, poate fi spus în așa manieră încât să-l facă fals în spirit. Ideea biblică de
mai departe Evanghelia pură, așa cum o aveau apostolii. Ioan ne spune că rămășiță nu are nimic de a face cu elitismul; rămășița nu este compusă din oameni
„rămășița” va avea trăsături specifice după care va putea fi identificată – ea va care sunt mai buni decât ceilalți. Dumnezeu nu intenționează să producă în noi
fi compusă din credincioși care „păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia o atitudine arogantă de genul „nu e nimeni ca noi”. Rămășița din Apocalipsa
lui Isus Hristos”. este o mișcare condusă de misiunea pe care o are, din care oricine poate face
parte, pentru că este o chemare de a împărtăși adevărul despre caracterul iubitor
Și de data aceasta, istoria ne confirmă împlinirea profeției. Aproape de finalul al lui Dumnezeu cu toată lumea. Ca ființe umane, cu toții am fost influențați de
secolului al XVIII-lea, supremația papală se încheie datorită impactului cumulat întunericul care umple lumea în care trăim și fiecare dintre noi are nevoie de lumina
pe care îl au Reforma Protestantă, Revoluția Franceză și Revoluția Americană. În dragostei lui Dumnezeu, așa cum este ea descoperită în Isus Hristos. Rămășița
sfârșit, oamenii erau liberi să gândească pentru ei înșiși și să-și declare credința este formată din oameni căzuți și slabi care, la fel ca toți ceilalți, sunt păcătoși 18 Biserica din pustiu
în mod public. Conform profeției, aceasta este perioada în care ar trebui să dependenți de harul lui Dumnezeu. Aceia dintre noi care ajungem să cunoaștem
găsim o rămășiță de oameni care „păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia și să credem profeția despre rămășiță trebuie să ținem de acest adevăr cu umilință
lui Isus Hristos.” Și exact asta găsim! și dragoste, și nu cu aroganță.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, Reforma Protestantă fusese divizată


în numeroase denominațiuni, fiecare având anumite adevăruri pe care le
redescoperise, dar și anumite erori doctrinare moștenite din catolicism. În EXPERIMENTEAZĂ
această perioadă, o nouă mișcare apare pe scena lumii și începe să adune laolaltă
diferitele adevăruri pe care celelalte ramuri ale protestantismului le recuperaseră
și să le sintetizeze pe toate într-un singur sistem teologic. Mișcarea Adventă era
Vreau și eu să fac parte din această mișcare condusă
compusă din credincioși de diferite denominațiuni – baptiști, baptiști de ziua de Dumnezeu și să duc lumii adevărul Evangheliei!
a șaptea, metodiști etc. Aceștia s-au strâns laolaltă și au început să studieze
Biblia. Ca rezultat, un întreg „puzzle” de adevăruri biblice a fost refăcut, piesă cu
piesă, acesta descoperind lumii măreția caracterului lui Dumnezeu cu o claritate Ce privilegiu și ce responsabilitate este să înțelegi profeția din Apocalipsa 12!
apostolică restaurată. „Rămășița” femeii ieșea din pustiu. În următorul studiu Cunoașterea acestor lucruri mă face nerăbdător să învăț și mai multe și mă umple
vom afla și mai multe lucruri despre identitatea și misiunea rămășiței. cu dorința de a împărtăși aceste lucruri cu alții. Mă rog ca Dumnezeu să continue
să-mi deschidă mintea față de adevărurile din Cuvântul Său și să mă ajute să spun
adevărul cu dragoste!

CONECTEAZĂ-TE

© Copyright 2016 [Truth] Link


Este de-a dreptul uimitor faptul că profeția biblică a descoperit
cu câteva sute de ani înainte faptul că biserica lui Hristos va
fi persecutată de un sistem creștin contrafăcut, că va fugi
în pustiu timp de 1 260 de ani pentru a-și păstra credința
descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte” (v. 4). Aici, Isus apare descris legătură directă între războiul care inițial a început în cer și lupta care s-a dat între
ca Fiul legământului lui Dumnezeu, născut în această lume din poporul Israel, așa cum Hristos și Satana la cruce; acest lucru ne arată că, prin viața și moartea Sa, Isus l-a
Biblia arătase că se va întâmpla (Geneza 3:15; 12:1-3; Isaia 42:6). Satana este reprezentat în înfrânt pe Diavol. Pentru a vedea această legătură, citiți și discutați următoarele

BISERICA DIN PUSTIU


profeție sub forma unui dragon care încearcă să mănânce Copilul, crudul Împărat Irod fiind pasaje biblice:
18 instrumentul uman prin care el caută să ducă la îndeplinire acest scop cumplit (Matei 2:16).
Încercarea de a-L ucide eșuează, așa că Isus crește și Își împlinește misiunea de a descoperi Apocalipsa 12:7-12, Ioan 12:31-32 și Coloseni 2:15.
lumii dragostea Tatălui (Ioan 1:14,18; 5:19; 14:9; 16:25-28; 17:3-4); apoi, El este răstignit,
înviază din morți și este „răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie” (Apocalipsa 12:5). Mai departe, în versetele 13–16, viziunea lui Ioan revine la perioada în care biserica
Astfel, biserica Noului Testament este chemată la existență, ca o continuare a poporului este în pustiu. Fiind înfrânt de Hristos la Golgota, Satana urmărește femeia și o
Israel, aceasta fiind formată din toți cei care cred adevărul despre Tatăl, așa cum este el persecută. Și de data aceasta, istoria ne arată lămurit că instituția omenească prin
DESCOPERĂ descoperit prin Isus (Romani 9:6-9; Galateni 3:29). care Satana a luptat împotriva urmașilor lui Hristos a fost nimeni alta decât Biserica
Catolică – moștenitoarea politică a Imperiului Roman păgân ce s-a fărâmițat.
În acest moment, în viziunea lui Ioan, timpul se derulează mult înainte, și el vede „femeia”, Profeția continuă, spunând că urmașii lui Hristos vor fi hrăniți „o vreme, vremi şi
Dumnezeu a avut mereu un popor care să răspândească adică biserica, trecând printr-o perioadă critică: jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui”. În versetul 6, Ioan a menționat
în această lume cunoștința despre adevăratul Său că Dumnezeu a luat femeia în pustiu ca să o hrănească. Hrănirea femeii în pustiu
„Şi femeia a fugit în ______________________________, într-un loc pregătit de Dumnezeu, arată că în timpul secolelor lungi de persecuție papală din Evul Mediu, Dumnezeu
caracter – chiar și în cele mai întunecate perioade din ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile.” (Apocalipsa 12:6) avea să-Și mențină biserica în viață prin Evanghelia pură. Ca împlinire a acestei
istoria acestui pământ și sub cea mai grea persecuție. profeții, vedem pe paginile istoriei diferite comunități care trăiau în pustiu și care au
Aici este descrisă biserica în timpul Evului Mediu, când Biserica Catolică îi persecuta din păstrat credința apostolică în forma ei pură; amintim doar valdenzii, hughenoții și
greu pe urmașii credincioși ai lui Hristos și îi determina să se refugieze în diferite locuri. În albigenzii; la aceștia s-au adăugat multe alte grupuri de credincioși care, generație
profeția biblică, o zi este echivalentă cu un an (Ezechiel 4:6), ceea ce înseamnă că cele 1 260 după generație, au păzit învățăturile Bibliei și și-au educat copiii cu adevărurile ei
Femeia din pustiu de zile sunt de fapt 1 260 de ani. În mod surprinzător, așa cum a fost prezis, istoria confirmă „hrănitoare”.
Apocalipsa 12 este un capitol de-a dreptul remarcabil. Ne prezintă prin simboluri o faptul că perioada de supremație a Bisericii Catolice a fost de 1 260 de ani: aceasta a
imagine profetică prin care este descrisă istoria bisericii lui Dumnezeu, începând cu început cu anul 538 d.Hr., când, prin decretul împăratului roman Iustinian, papa este făcut Această profeție aduce deosebit de multă lumină asupra istoriei, pentru că ne
nașterea lui Hristos și până la sfârșitul acestei lumi pe care o știm atât de bine. Citiți conducătorul oficial și infailibil al creștinătății, și se încheie cu anul 1798, când generalul informează, spre marea noastră bucurie, că marele sistem catolic, așa-numit „creștin”,
întregul capitol, oprindu-vă pentru a aprofunda și pentru a discuta versetele oferite, Louis Alexandre Berthier, aflat în subordinea lui Napoleon, îl detronează și întemnițează pe care prin forță și cruzime a controlat pentru mult timp domenii importante ale acestei
pe măsură ce descoperim ce se află în spatele simbolismului bogat al acestei profeții papa. lumi, nu reprezintă creștinismul autentic. Mai degrabă este o contrafacere care
extraordinare. funcționează după niște principii care-l pun în opoziție cu Hristos și adevărații Săi
urmași. Odată ce înțelegem că adevăratul creștinism a „dispărut” de pe scena lumii
„În cer s-a arătat un semn mare – o ______________ învăluită în _______________, cu în timpul Evului Mediu în „pustiu”, devine evident faptul că Inchiziția, cruciadele
_____________ sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece ____________ pe cap.” și toate acele persecuții sângeroase practicate de Biserica Catolică în Numele lui
(Apocalipsa 12:1)
1 260 DE ANI DE SUPREMAȚIE PAPALĂ Hristos nu au făcut decât să-L prezinte într-un mod greșit, și nu să arate cum este El
în realitate.
În simbolismul biblic, femeia reprezintă biserica (Ieremia 6:2; Isaia 51:16; 2 Corinteni
11:2; Efeseni 5:22-23). Soarele care învăluie biserica reprezintă adevărul vindecător al Decretul lui Iustinian Papa este detronat
dragostei lui Dumnezeu întrupate în Hristos, care este numit „Soarele Neprihănirii” și
„Lumina lumii” (Maleahi 4:2; Ioan 8:12). Luna de sub picioarele ei este un simbol foarte
Rămășița seminței ei
În ultimul verset din Apocalipsa 12, Ioan ne îndreaptă atenția spre un grup de oameni
potrivit pentru lumina mai mică a profețiilor și a simbolurilor Vechiului Testament, care
care, în timpul sfârșitului, țin credința apostolică .
arătau înainte spre Hristos (Evrei 1:1-3; 10:1,5-10).

În continuare, în versetele 7–12, înainte de a descrie ce se întâmplă cu biserica în timpul „Şi balaurul, ________ pe femeie, s-a dus să facă război cu _________ seminţei ei, cu
Pe măsură ce viziunea lui Ioan se derulează, el observă că femeia este însărcinată și
petrecut în pustiu, Ioan face o paranteză în care introduce „războiul” originar dintre bine cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” (Apocalipsa
că este gata să nască (Apocalipsa 12:2). Apoi, în clipa imediat următoare, atenția lui
și rău care a izbucnit în cer, între „Mihail și îngerii lui”, pe de o parte, și „balaur și îngerii 12:17)
Ioan este îndreptată spre un „mare balaur roșu”, pe care-l identifică drept „șarpele cel
vechi, numit Diavolul și Satana” (v. 3 și 9). „Balaurul a stat înaintea femeii care stătea lui”, pe de alta. Ceea ce este deosebit de important să observăm aici este că Ioan face o

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
Spiritul Profetic
În Apocalipsa 19:10, un înger îi spune lui Ioan că „mărturia lui Isus este duhul CONECTEAZĂ-TE
prorociei”. Oare ce a vrut să spună? Cuvântul „duh” se referă la Duhul Sfânt.
El este Cel care a inspirat mintea profeților: „Căci nicio prorocie n-a fost adusă
prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” Minunea existențială și teologică la care este chemată
(2 Petru 1:21). „Duhul prorociei” se referă la un fenomen supraomenesc prin rămășița este unitatea armonioasă dintre Evanghelie și
care o ființă umană primește gânduri inspirate din partea Duhului Sfânt. Apare
deci întrebarea: putem găsi vreo manifestare a „Spiritului profetic” în etapa
Lege și dintre credință și fapte, dragostea manifestându-se
Bisericii numită „perioada rămășiței”? Răspunsul este un „da!” răsunător! printr-o ascultare de bunăvoie față de Legea lui Dumnezeu.
După ce Mișcarea adventă proaspăt formată a început să studieze Biblia cu
toată seriozitatea, o tânără de 17 ani, pe nume Ellen, a început să aibă viziuni Rămășița este chemată să prezinte lumii atât Legea lui Dumnezeu, cât și mărturia
despre diferite subiecte. Comparând cu multă rigurozitate ceea ce ea spunea lui Isus. Ei trebuie să păzească Legea divină în timp ce arată spre dragostea lui
cu adevărul biblic, Mișcarea adventă a fost nevoită să recunoască faptul că Dumnezeu întruchipată în Isus, ca singura cale de a găsi mântuirea. Un pasaj
„Spiritul profetic” fusese oferit acestei domnișoare. În următorii 70 de ani, Ellen paralel cu Apocalipsa 12:17 este Apocalipsa 14:12, unde ni se spune că poporul
White a scris numeroase cărți și articole despre Isus, ca Fiu al lui Dumnezeu și lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului păzește „poruncile lui Dumnezeu şi credinţa 19 Rămășița
Mântuitor al lumii, despre marea luptă dintre Hristos și Satana, despre caracterul lui Isus”. Cea dintâi are loc în contextul imediat al celei de a doua. Poporul lui
lui Dumnezeu și despre lucrarea misionară a bisericii. În timp ce, în repetate Dumnezeu de la sfârșitul timpului păzește Legea lui Dumnezeu nu ca pe un mijloc
rânduri, declară Biblia ca singură sursă pe baza căreia să fie formulate doctrinele, de a câștiga mântuirea, ci ca pe un rod al mântuirii primite în dar prin credința
în scrierile ei îndeamnă la acordarea unei atenții sporite vieții și morții lui Isus, ca în Isus. Cele două nu sunt opuse una alteia. Legea lui Dumnezeu nu exclude
descoperire desăvârșită a dragostei Tatălui. Evanghelia, precum nici Evanghelia nu exclude Legea. Isus a spus: „Dacă Mă
iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.” (Ioan 14:15), iar Pavel declară că „dragostea este
„Hristos, și El răstignit – acesta este adevărul central și măreț pe care trebuie împlinirea Legii” (Romani 13:10). Lucrurile nu sunt deloc complicate: dragostea dă
să-l avem mereu în minte atunci când studiem Biblia. Orice alt adevăr capătă naștere la dragoste – aceasta este întreaga istorie a mântuirii.
influență și autoritate în funcție de relația lui cu această temă.” (The Faith I Live
By, p. 50).

„Se va vedea că slava ce strălucește pe fața lui Isus este slava iubirii ce se EXPERIMENTEAZĂ
jertfește pe sine. În lumina de la Calvar se va vedea că legea iubirii ce renunță
la sine este legea vieții pentru pământ și pentru cer; că iubirea care «nu caută
folosul său» își are izvorul în inima lui Dumnezeu și că în Cel blând și smerit se Înscrieți-mă și pe mine! Vreau și eu să fiu parte din ceea
manifestă caracterul Aceluia care locuiește în lumina de care niciun om nu se
poate apropia.” (Viața lui Isus, p. 19)
ce Dumnezeu face chiar acum în lume prin rămășița Lui.

Tată, Te iubesc pentru că Tu m-ai iubit mai întâi (1 Ioan 4:19). Îți mulțumesc pentru
că mi-ai atras atenția și mi-ai încredințat adevărurile din Cuvântul Tău. Gândindu-
mă la credincioșia Ta față de mine, dă-mi putere să-Ți fiu și eu credincios și să

© Copyright 2016 [Truth] Link


păzesc adevărul în umilință și dragoste.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Exact cum a fost profetizat, Mișcarea adventă, formată în prima parte a secolului al Înainte de toate, cuvântul mărturie se referă la un adevăr pe care o persoană îl
XIX-lea, chiar în contextul marii apostazii antinomianiste, a descoperit adevărul despre experimentează „pe propria-i piele” și pe care-l spune și altora. Ioan Botezătorul
atacul împotriva Legii lui Dumnezeu studiind profețiile biblice. Apoi, aceeași mișcare a declară că Isus a venit în această lume „de sus” cu o mărturie:

RĂMĂȘIȚA
redat creștinismului adevărul despre Legea divină. În timp ce catolicismul și majoritatea
19 bisericilor protestante susțineau că Legea lui Dumnezeu este supusă modificărilor „El _____________________ ce a _____________________ şi a ________________, şi
impuse de oameni, alții susținând chiar că a fost desființată în întregime și că nu mai totuşi nimeni nu primeşte _____________________ Lui. Cine primeşte ___________
are nicio relevanță pentru un creștin, Mișcarea adventă a început să predice natura Lui adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune __________________________.”
neschimbătoare a Legii lui Dumnezeu, Lege care este o descoperire a caracterului Său. (Ioan 3:32,33)
Ei au reafirmat a doua poruncă, respingând astfel orice formă de închinare la imagini și
Isus mărturisește deci despre ceea ce El a văzut și a auzit. Dar care este conținutul,
au avut un rol vital în reașezarea Sabatului în locul pe care-l merită, ca zi pusă deoparte
DESCOPERĂ de Dumnezeu pentru odihnă și închinare. Îndreptând atenția spre Legea lui Dumnezeu,
subiectul, mărturiei lui Isus?
Mișcarea adventă a deschis calea pentru restaurarea cunoștinței despre adevăratul „Nimeni n-a _____________________ vreodată pe ___________________; singurul Lui
caracter plin de dragoste al lui Dumnezeu și pentru înțelegerea subiectelor aflate în Fiu, care este în sânul ______________________, Acela L-a făcut ______________.”
În ultima etapă a istoriei acestui pământ, Dumnezeu va avea un discuție în marea luptă dintre bine și rău. (Ioan 1:18)
popor care va păstra vie cunoștința Legii Lui și Îl va prezenta pe
Isus ca adevărata descoperire a caracterului lui Dumnezeu. „Adevărat, adevărat îţi spun că noi ________________ ce ştim şi _________________
ce am _________________; şi voi nu primiţi mărturia noastră.” (Ioan 3:11)
Mărturia lui Isus
Pe lângă faptul că rămășița păzește poruncile lui Dumnezeu, profeția mai spune și că ea „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât
are „mărturia lui Isus Hristos”. În contextul istoric delimitat de Apocalipsa 12, această ce _____________ pe ______________ făcând şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.”
Păzitori ai Legii caracteristică este deosebit de semnificativă, întrucât Biblia nu atribuie sistemului papal
Folosindu-se de simbolul unei femei învăluite în Soare, Apocalipsa 12 ne spune istoria (Ioan 5:19)
doar caracteristica de antinomianist (împotriva Legii), ci și de antihrist (împotriva Evangheliei
bisericii lui Dumnezeu în trei etape: perioada apostolică, perioada petrecută în pustiu lui Hristos). Apostolul Ioan ne avertizează în această privință: „Aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl, şi Eu Îmi dau viaţa
și perioada rămășiței. În studiul anterior am aprofundat primele două etape și am
pentru oile Mele [...] Lucrările pe care le fac Eu în Numele Tatălui Meu, ele mărturisesc
introdus-o succint pe a treia, urmând ca mai departe să o studiem și pe aceasta pe „Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină antihristul, despre Mine [...] Eu şi Tatăl una suntem. V-am arătat multe lucrări bune, care vin de
larg, examinând două caracteristici-cheie ale rămășiței: să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti – prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe la Tatăl Meu [...].” (Ioan 10:15,25,30,32)
urmă.” (1 Ioan 2:18)
„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei
„Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe __________________________.” (Ioan 14:9)
care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:17) Prefixul „anti-” înseamnă atât împotriva, cât și în locul. Traducerea Amplified a Bibliei
introduce după „antihristul” o notă interpretativă foarte prețioasă: „el se va opune lui „Căci Tatăl Însuşi vă iubeşte...” (Ioan 16:27)
În studiul șaptesprezece am văzut că una dintre trăsăturile caracteristice ale marii Hristos, luând chipul lui Hristos”.
apostazii prezise în profeția biblică este faptul că este un sistem antinomianist, ceea
Concluzionând aceste versete, putem spune că „mărturia lui Isus” este „adevărata”
ce înseamnă că se află în opoziție cu Legea lui Dumnezeu. Pavel numește în mod „Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este descoperire a caracterului pe care Îl are Tatăl, un caracter plin de dragoste și de
intenționat acest sistem „taina fărădelegii”, iar pe liderul lui, „acel nelegiuit” (2 antihristul, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl. jertfire de sine; acesta este caracterul pe care Isus l-a descoperit lumii. În contextul
Tesaloniceni 2:7,8). Am văzut de asemenea că Biserica Catolică a atacat într-un mod Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.” (1 Ioan 2:22,23) mai larg al relatării biblice și mai ales în contextul istoric în care a apărut rămășița,
foarte concret Legea lui Dumnezeu.
mărturia lui Isus este adevărul descoperit de Isus cu privire la caracterul lui Dumnezeu,
Cuvântul grecesc tradus aici cu „tăgăduiește” este folosit atât de Petru, cât și de Iuda în contrast cu mărturia falsă adusă de Satana împotriva Tatălui și de sistemul antihrist
În acest context istoric, faptul că „rămășița” care apare pe scena lumii după perioada pentru a descrie învățătorii falși sau pe cei care pretind că-L reprezintă pe El, în timp ce o care reflectă această mărturie falsă. Spunând că „rămășița… are mărturia lui Isus”,
supremației papale din Evul Mediu este identificată ca o comunitate de credincioși fac într-un mod greșit (2 Petru 2:1; Iuda 1:4). Așa cum declară și Pavel în 2 Tesaloniceni 2:4, Apocalipsa 12:17 declară că rămășița va da o mărturie specială despre caracterul
care „păzesc poruncile lui Dumnezeu” capătă un sens aparte. Cuvântul grecesc folosit antihristul nu Îl respinge în mod deschis pe Hristos, ci „se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, îndreptând atenția oamenilor către Isus, în toată frumusețea Lui,
pentru „a păzi” este tēreō, care are sensul literar de a păstra, a apăra ceva, sugerând dându-se drept Dumnezeu”. Nu trebuie să uităm faptul că în momentul în care Ioan vede ca Martor credincios și adevărat (Apocalipsa 3:14). Iar aceasta ne conduce la o
astfel că lucrul păzit are nevoie să fie apărat de un atac. Așadar, „rămășița” este un „rămășița” venind pe scena lumii ca un popor care are „mărturia lui Isus Hristos”, antihristul manifestare aparte a „mărturiei lui Isus”, pe care Ioan spune că o va avea rămășița
popor care, în contextul istoric dat de „cel nelegiuit”, apără și păstrează Legea lui deja venise și deja Îl reprezentase greșit pe Hristos timp de 1 260 de ani. Vă invit acum să în timpul sfârșitului.
Dumnezeu descoperim din Biblie ce înseamnă această terminologie.

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
4:15,16). El ne deschide calea pentru ca, prin credință, să pătrundem „dincolo
de perdeaua dinăuntrul Templului”, unde găsim „o puternică îmbărbătare”
SANCTUARUL (6:18,19). El împlinește în noi promisiunea noului legământ, scriind legea Sa
în mintea și inima noastră și oferindu-ne iertare în dar pentru „păcatele și
fărădelegile noastre” (8:10-12). El ne curăță „cugetul de faptele moarte” – de
CURTEA faptele făcute sub presiunea vinovăției și a dorinței de a câștiga mântuirea –
LOCUL
ca să „slujim Dumnezeului celui Viu”, liberi de orice simțământ al nevoii de a
PREASFÂNT câștiga favoarea Lui (9:14). Iar prin meritele acestui sacrificiu care a fost adus „o
LOCUL dată pentru totdeauna” pentru orice păcat, El a intrat în Locul Preasfânt pentru
SFÂNT noi, „după ce a căpătat o răscumpărare veșnică”, pentru ca noi să stăm în fața
judecății având asigurarea că ne-a șters păcatele „prin jertfa Sa”. (Evrei 7:27;
9:12,26-28)

EXPERIMENTEAZĂ
20 Ziua Ispășirii
această zi purta numele de Yom Kippur sau Ziua Ispășirii. Apoi, marele-preot Faptul că trăim în timpul Zilei Ispășirii ar trebui să
trimitea în deșert un al doilea țap, cunoscut ca „țapul pentru Azazel”, prin care
era simbolizat momentul când Dumnezeu va încheia definitiv problema răului ne facă atât responsabili, cât și bucuroși.
și distrugerea lui Satana, care este sursa răului. Așadar, Ziua Ispășirii era un
simbol pentru rezolvarea definitivă a problemei păcatului. Profeția lui Daniel
specifica timpul când adevărata Zi a Ispășirii avea să înceapă, iar Ioan a prezis Aleg să-mi pun toată speranța de a sta drept și nevinovat înaintea lui Dumnezeu,
experiența dulce-amară prin care aveau să treacă cercetătorii Bibliei pentru a în jertfa adusă de Isus pentru mine. Aleg să privesc doar la El ca Mijlocitor și Mare-
descoperi acest lucru. Ei și-au dat seama că Ziua Ispășirii și curățirea templului Preot al meu, și-L invit să-mi curețe conștiința de orice simțământ al nevoii de a
erau de fapt unul și același eveniment. În anul 1844, Isus începuse ultima etapă merita harul lui Dumnezeu, invitându-L în același timp să scrie Legea dragostei
a planului de mântuire. În calitate de mare-preot, El a început ultima etapă Sale în mintea și inima mea. Faptul că accept și cunosc iubirea nemăsurată pe care
a istoriei mântuirii, dinaintea celei de a doua veniri – rezolvarea definitivă a El o are pentru mine mă face să capăt îndrăzneală în Ziua Ispășirii (1 Ioan 4:16-18).
problemei păcatului.

CONECTEAZĂ-TE

În calitate de mare-preot, Isus mijlocește pentru noi ca


„singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni” (1 Timotei 2:5)

© Copyright 2016 [Truth] Link


Privind la Isus ca Mare-Preot al nostru, avem parte de niște binecuvântări
capabile să ne transforme întrutotul viața. El „are milă de slăbiciunile noastre”
și ne invită să ne apropiem „cu deplină încredere de scaunul harului ca să
căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei
descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
dintr-o parte în alta, comparând verset cu verset. Ceea ce îngerul îi spune lui Daniel este că Aceasta însemna că un eveniment deosebit de important din punct de vedere
în timpul sfârșitului, „cartea” lui sigilată va fi deschisă pentru înțelegerea multora care vor profetic avea să aibă loc în 1844. Dar care să fie oare? William Miller, precum și alți
cerceta Biblia în această perioadă. cercetători ai Bibliei au tras concluzia că evenimentul așteptat trebuie să fie a doua

ZIUA ISPĂȘIRII
venire a lui Isus. Mesajul: „Isus vine în 1844” a început să circule în lumea întreagă.
20 Același înger care îi spune lui Daniel să-și sigileze cartea vine la apostolul Ioan cu „o cărticică Și totuși, El nu a venit. Exact ca în profeția lui Ioan, ceea ce la început fusese dulce
deschisă” în mână (Apocalipsa 10:2). Apoi îi spune lui Ioan să facă o profeție: „în gură” a devenit amar „în pântece”. Această experiență dureroasă a ajuns să fie
cunoscută ca „Marea Dezamăgire”. Înseamnă deci că Miller și ceilalți așteptători se
„Du-te de ia ______________ ______________ din mâna îngerului [...] Ia-o şi ____________-o; înșelaseră și că totul nu era decât o mare greșeală. Sau poate că nu!
ea îţi va ______________ pântecele, dar în gura ta va fi ____________ ca mierea.” (v. 8, 9)
Citiți Apocalipsa 10:11 și discutați ce a însemnat acest lucru pentru așteptătorii
DESCOPERĂ La sfârșitul timpului, cartea lui Daniel avea să fie „mâncată” sau studiată, iar profețiile ei descurajați ai celei de a doua veniri și ce înseamnă pentru noi, astăzi:
sigilate urmau să fie înțelese. Și totuși această experiență avea să fie dulce-amară.
„Apoi mi-au zis: «Trebuie să proroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri,
Chiar în aceste momente, noi trăim în ultima etapă a Așa cum a fost profetizat, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, pe scena lumii apare un limbi şi împăraţi.»” (Apocalipsa 10:11)
fenomen religios unic, ce este caracterizat de interesul pentru profețiile din Daniel. „Mulți”
istoriei mântuirii, în care Dumnezeu va oferi o rezolvare
au fost cei care alergau „încoace și-ncolo” studiind Biblia. Un personaj-cheie care s-a aflat
finală și deplină pentru problema păcatului. chiar în prim-planul acestei mișcări a fost un predicator american baptist, pe nume William Sanctuarul
Miller. Mulți pastori din întreaga lume au înțeles ceea ce este cunoscut ca principiul zi/ Mai departe, o grupă mică de credincioși adventiști s-a format și au început să reia
an al interpretării profetice (Ezechiel 4:6; Numeri 14:34). Ei știau că cele 2 300 de zile drumul pe care-l parcurseseră în studiul Bibliei. Două lucruri au devenit clare:
din Daniel 8:14 reprezentau 2 300 de ani. Miller a observat că profeția celor șaptezeci de
Sigilând și desigilând săptămâni din Daniel 9 prezenta de fapt desfășurarea unor evenimente din primii 490 de În primul rând, ei consideraseră curățirea sanctuarului despre care vorbea Daniel, un
Dumnezeu este preocupat în permanență de problema comunicării cu noi, pentru că ani ai perioadei de 2 300 de ani (vezi Studiul 6). Acest lucru însemna că evenimentul despre simbol pentru curățirea Pământului prin foc la a doua venire a lui Isus. Acum însă,
Își dorește să știm ceea ce vrea să facă în lumea noastră, ca să fim și noi implicați. În care îngerul Gabriel spusese că va marca începutul profeției celor 490 de ani va marca și și-au dat seama că nu aveau niciun argument din Biblie care măcar să sugereze
continuare, vom studia o profeție despre activitatea lui Dumnezeu din zilele noastre, începutul profeției celor 2 300 de ani. Acest eveniment era „darea poruncii pentru zidirea că Pământul era sanctuarul din profeție. Aceasta era greșeala lor! Timpul pentru
care apelează la dedicarea noastră. din nou a Ierusalimului” care a fost emisă de împăratul persan Artarxerxe, în anul 457 î.Hr. împlinirea profeției era corect, fără nicio îndoială, însă ei așteptaseră evenimentul
(Daniel 9:25; Ezra 7:11,12). Având punctul de început al profeției, Miller și-a dat seama că greșit.
Vom începe prin citirea capitolului 10 din Apocalipsa, după care vom compara cu profeția celor 2 300 de ani avea să se împlinească în anul 1844.
Daniel 8:14,26; 12:4-10. În al doilea rând, au descoperit că sanctuarul construit în vechime de poporul Israel,
era un simbol al adevăratului sanctuar din cer, unde Isus mijlocește pentru noi în
Punctele comune ale acestor pasaje ne arată foarte clar că, deși sunt separați de
aproape 600 de ani, cei doi profeți scriu despre același subiect: sigilarea și desigilarea 2 300 ZILE/ANI calitate de Mare-Preot. Pentru a înțelege această legătură, citiți și discutați Evrei
Daniel 8:14 8:1-5 și Psalmii 102:19. Ei au descoperit că sanctuarul prezenta în mod simbolic o
profețiilor lui Daniel. Printre viziunile sale, este inclusă și cea despre 2 300 de zile, care desfășurare a planului de mântuire care avea să se desfășoare în trei faze istorice: (a)
îl preocupa într-un mod deosebit: 2 300 ANI viața și moartea lui Isus – simbolizate prin curtea sanctuarului; (b) învierea și înălțarea
lui Isus ca Mijlocitor care ne atribuie meritele jertfei Sale ispășitoare – simbolizate de
„Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi ______________________ va 70 SĂPTĂMÂNI = 490 ANI 1 810 ANI Locul Sfânt; și (3) rezolvarea finală a problemei păcatului de către Isus, Marele nostru
fi _____________________!” (Daniel 8:14) Preot – simbolizată prin Locul Preasfânt.
69 SĂPTĂMÂNI = 483 ANI
Când Daniel se roagă să înțeleagă această viziune, îngerul îi spune că profeția are 3,5 3,5 În ceremoniile care se desfășurau la sanctuarul din vechime, animalele erau jertfite
în vedere „niște vremuri îndepărtate”, și nu timpul în care el trăia. Îngerul îi spune în curte și apoi arse pe altar, lucru ce arăta spre jertfa lui Hristos. O parte din sângele
deci: „Tu pecetluieşte vedenia aceasta”, iar mai târziu, i se spune: „Tu însă, Daniele, 457 î.Hr. 27 d.Hr. ︱ 31 d.Hr. ︱ 34 d.Hr. 1844 d.Hr. jertfelor era dus în Locul Sfânt și era folosit pentru a stropi de șapte ori perdeaua
tăinuieşte aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi dinaintea Locului Preasfânt; acest lucru era un simbol pentru faptul că, după înviere,
Ordinul de reconstruire Isus crucificat Curățirea
vor alerga încoace şi încolo şi cunoştinţa va creşte” (Daniel 12:4, Noua Traducere în a Ierusalimului (tăiat) Sanctuarului sacrificiul lui Isus avea să fie o sursă inepuizabilă pentru a face ispășire. Apoi, în luna
Limba Română). Această terminologie se referă la o veche metodă de studiu. Sulurile a zecea a celei de a șaptea luni din calendarul iudaic, marele-preot intra în Locul
pe care era scrisă Scriptura erau derulate pe niște mese lungi, iar cel care studia „alerga” Preasfânt pentru a face ispășire pentru ultima dată, folosind sângele unui țap;

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
4. Ceasul judecății Lui __________________________________________________. Pavel ne spune că Satana caută cu tot dinadinsul să ne împiedice să înțelegem
Evanghelia, ca să nu fim în stare să vedem caracterul lui Dumnezeu, dar în Isus,
Mai departe, primul înger anunță că „a venit ceasul judecății Lui”. Dumnezeu a lumina slavei lui Dumnezeu ne luminează inimile (2 Corinteni 4:3-6). Toate religiile
hotărât un timp pentru judecata finală a acestei lumi, un timp pe care atât Isus, acestei lumi prezintă criza spirituală în care ne găsim ca o situație din care, cu
cât și Pavel îl vedeau undeva în viitor (Matei 12:36; Faptele 17:31). În Faptele eforturi proprii, trebuie să ne ridicăm și să ne apropiem de Dumnezeu, salvându-
24:24,25, Pavel discută cu Felix despre „judecata viitoare”. Primul înger se ne singuri. În contrast, Evanghelia ne spune că Dumnezeu a coborât până la
adresează celor care se află la punctul de întâlnire al unor perioade profetice, noi să ne salveze prin dragostea Sa loială. Religiile omenești nu oferă altceva
când „a venit ceasul judecății Lui”. decât niște sfaturi bune cu privire la ceea ce ar fi bine, ar trebui sau ar fi trebuit
să facă pentru a-și îmbunătăți viața, pentru a se salva și a câștiga favoarea lui
Unii oameni privesc judecata cu ochi răi, dar ea este de fapt o veste bună. Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos este vestea bună a ceea ce Dumnezeu deja a
Profetul Daniel ne spune și de ce. În primul rând, când judecata finală va avea făcut pentru noi prin Hristos, datorită bunătății de nedescris care-L caracterizează.
loc, „fiara” – termenul folosit de Daniel pentru a numi sistemul antihrist care face Sfaturile bune care caută să corecteze comportamentul nu fac altceva decât să
război împotriva lui Dumnezeu și a poporului Său – va fi „ucisă” (Daniel 7:9-11). trezească în noi un simțământ al obligației, determinându-ne să ne străduim și
În al doilea rând, prin judecată se face „dreptate sfinților Celui Preaînalt” (Daniel mai mult, pentru ca, mai târziu, să ne simțim și mai vinovați când greșim. Vestea
7:21,22). În lumina dragostei pline de credincioșie pe care o are Dumnezeu față bună a dragostei loiale a lui Dumnezeu, descoperite prin Hristos, dă naștere la
de noi, putem avea „deplină încredere în ziua judecăţii” (1 Ioan 4:16,17). Acesta un simțământ profund de recunoștință și reverență, trezind în noi dorința de a trăi
este motivul pentru care judecata este o veste bună – pentru că Judecătorul
21 Mesajul primului înger
pentru slava lui Dumnezeu. Motivația firească de autoconservare este înlocuită de
este drept și iubitor în felul cum judecă (Psalmii 9:8; Isaia 33:22). noua motivație a dragostei pentru Dumnezeu, care este o urmare a dragostei Lui
pentru noi.
5. Închinați-vă Celui ce a făcut ___________________________________________.

Această parte din mesajul primului înger este preluată din porunca a patra, care
vorbește despre Sabat. Citiți Exodul 20:8-11 și observați de ce ne atrage atenția
EXPERIMENTEAZĂ
asupra Sabatului acest mesaj oferit pentru cei care trăiesc pe ultima „sută de
metri” a istoriei acestui pământ. În primul rând, Sabatul este singura poruncă
din cele zece, care-I atribuie lui Dumnezeu (sau lui Isus Hristos) calitatea de
Ce mesaj de-a dreptul uimitor! Vreau să
Creator al tuturor lucrurilor (Exodul 20:8-11; Coloseni 1:16, 17; Marcu 2:27,28). contribui și eu la răspândirea Evangheliei!
În al doilea rând, Sabatul ne învață să ne odihnim în dependență de Creatorul
nostru în privința mântuirii, în loc să lucrăm noi înșine pentru a o câștiga; acesta
este adevărul central al Evangheliei (Efeseni 2:8-10). În al treilea rând, Sabatul se Aleg să primesc mesajul primului înger în inima mea și să îl împărtășesc cu cei
încadrează foarte bine în contextul istoric al unui mesaj pentru timpul sfârșitului de lângă mine. Toți oamenii au nevoie să audă vestea bună a dragostei plină
pentru că, după cum am descoperit în Studiul 17, un sistem creștin contrafăcut de credincioșie a lui Dumnezeu, să fie cuceriți de frumusețea Lui, să-I dea slavă
luptă atât împotriva Legii, cât și a Evangheliei. Afirmând Sabatul, primul înger pentru tot ce a făcut pentru a ne salva, să se închine Lui ca Mântuitor și Creator și
atrage atenția lumii la Legea iubirii divine, care este călcată în picioare și la să nu aibă nicio teamă înaintea judecății. Fie ca viața mea să-i îndrepte pe oameni
odihna mântuirii, pe care o găsim doar în Hristos. către El!

CONECTEAZĂ-TE

© Copyright 2016 [Truth] Link


Evanghelia lui Hristos impune minții noastre
o schimbare totală de perspectivă.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Evanghelia neprihănirea lui Dumnezeu este baza mântuirii noastre. Gândiți-vă atent la ceea ce
spune Pavel în acest pasaj, pentru că este cea mai bună veste pe care o veți auzi
1. Evanghelia veșnică ____________________________________________________________. vreodată! Cu toții suntem niște păcătoși vinovați, iar dacă am fi lăsați pe cont propriu,

MESAJUL PRIMULUI ÎNGER


păcatul și vina noastră ne-ar distruge. Și totuși, datorită „neprihănirii lui Dumnezeu”
21 Cuvântul „evanghelie” înseamnă pur și simplu veste bună. Cuvântul „veșnică” arată că un – datorită credincioșiei Sale care Îl îndeamnă să ne iubească în ciuda vinei noastre
lucru este etern sau permanent. Așadar, „Evanghelia veșnică” ne spune un lucru extraordinar –, El a ales să ne ofere starea de nevinovăție deplină înaintea Sa, cu prețul unei
despre Dumnezeu, un lucru care a fost adevărat dintotdeauna și va fi adevărat pentru veșnicie. mari suferințe din partea Lui. Prin neprihănirea lui Dumnezeu, suntem și noi făcuți
Vă întrebați care este acel lucru? Observați cum este folosit cuvântul veșnic în Ieremia 31:3: neprihăniți.

„Te ___________ cu o _______________ veşnică, de aceea îţi păstrez ______________ Mea!” Aceasta, spune Pavel, este vestea cea bună! Și conform pasajului din Apocalipsa
DESCOPERĂ 14, acesta este mesajul pe care poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului îl va
Cuvântul tradus aici prin „bunătatea” este cuvântul ebraic chesed. Acesta înseamnă împărtăși cu fiecare om care trăiește pe acest pământ.
credincioșie sau dragoste statornică. Evanghelia este adevărul despre dragostea plină de
Prin Hristos, Dumnezeu a demonstrat că este fidel relațiilor credincioșie pe care Dumnezeu Și-a exprimat-o prin Fiul Său. Scriind despre conținutul
pe care le are, indiferent care și cât de mare ar fi costul pe Evangheliei, Pavel arată că „în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu” Răspunsul nostru față de Vestea Bună
(Romani 1:17) (n.tr. „în ea este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu” în traducere NKJV). 2. Temeți-vă de Dumnezeu _________________________________________________.
care ar trebui să-l achite. Toți cei care cred Evanghelia I se
Evanghelia este o veste bună pentru că ne arată cum este Dumnezeu în realitate; ea
vor închina cu reverență, vor lăuda frumusețea caracterului descoperă înaintea înțelegerii noastre caracterul Lui și ne dezvăluie felul cum Dumnezeu Care să fie atunci motivul pentru care, în acest context deosebit de pozitiv, primul
Său și vor sta plini de încredere înaintea judecății. gândește, simte și Se poartă față de noi, ca oameni păcătoși. Ea este veste bună pentru că,
înger continuă spunând: „Temeți-vă de Dumnezeu”?
din câte se pare, Dumnezeu este neprihănit în felul cum relaționează cu noi.
Cuvântul „teamă” are în Biblie două sensuri. Primul se referă la o teamă negativă,
un fel de teroare, pe care oamenii răi care se încăpățânează să facă răul o simt sub
„Neprihănire” este un cuvânt folosit în Biblie care este echivalent cu ideea de credincioșie
presiunea gândului unui Dumnezeu drept înaintea căruia trebuie să dea socoteală
Un mesaj pentru lumea întreagă în relații sau un model neschimbător de altruism (Osea 2:19-20; Psalmii 36:5-8; 37:21;
(Psalmii 9:20; 14:4-6; 36:1-3; Isaia 33:14). Al doilea sens al cuvântului este cel al
În Apocalipsa 14:6-12 ne sunt descoperiți trei îngeri care zboară deasupra pământului, 40:10; 143:1). Spunând că Dumnezeu este neprihănit, Biblia arată că El face mereu ce
unei persoane copleșite de mila și bunătatea lui Dumnezeu (Psalmii 22:23; 25:14;
predicând ultimul mesaj de avertizare dat de Dumnezeu lumii; acesta este un simbol este drept pentru alții (Deuteronomul 32:4; Țefania 3:5). Neprihănirea înseamnă a trăi prin 31:19; 33:8,18; 40:3-4; 89:7; 115:11; 130:4). Mesajul „temeți-vă de Dumnezeu”,
pentru lucrarea pe care o va face poporul lui Dumnezeu chiar înainte ca Isus să vină credință (Habacuc 2:4; Romani 1:16) și de asemenea a avea o credință care lucrează prin pe care-l transmite primul înger, poate însemna fie teamă, fie reverență. Ambele
a doua oară (v. 14-20). În studiul acesta vom aprofunda primul dintre aceste trei dragoste (Galateni 5:5,6). Cuvântul neprihănire este strâns legat de ideea credincioșiei în sunt reacții emoționale pe care un om le poate avea față de Dumnezeu. Așa cum
mesaje. cadrul legământului (Isaia 42:6; Daniel 9:4,7). În relația cu noi, Dumnezeu Își face partea, ne spune și Ioan în 1 Ioan 4:16-19, în momentul în care cunoaștem și credem în
menținând integritatea relației indiferent de ce facem noi (Plângerile lui Ieremia 3:22,23; dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi – adică în Evanghelie – acea teamă
Citiți acest mesaj redat în Apocalipsa 14:6,7 și observați cele cinci elemente din care
Isaia 11:5; 2 Timotei 2:13). El ne rămâne credincios oricât de mare ar fi durerea pe care o care poate fi asemănată cu teroarea dispare din inima noastră și este înlocuită
este compus:
implică acest lucru. Acesta este motivul pentru care neprihănirea lui Hristos L-a condus până de încredere. Așadar, în cazul celor care cred Evanghelia, acest prim „înger” ne
1. Evanghelia _____________________________ la cruce (Isaia 53:11; Romani 5:8). Întrebarea la care întregul Univers aștepta un răspuns spune: „În lumina veștii bune a dragostei loiale pe care o are Dumnezeu pentru
era: „Îi iubește Dumnezeu pe alții mai mult decât pe Sine?” Crucea a răspuns la această tine, lasă-te cuprins de reverență pentru ceea ce este El și pentru ceea ce a făcut
2. ________________________ de Dumnezeu întrebare cu un „da!” răsunător. Când Isus Și-a dat ultima suflare în agonia îndurată la Calvar, pentru tine.”
fără să-Și folosească puterea pentru a Se răzbuna sau pentru a reacționa în vreun mod firesc,
3. dați-I ____________________ a devenit clar ca lumina zilei faptul că Dumnezeu îi iubește pe alții mai mult și mai presus 3. Dați-i slavă _____________________________________________________________.
decât pe Sine. Acesta este motivul pentru care Pavel pune semnul egal între moartea plină
4. căci a sosit ceasul ____________________ Lui de jertfire de Sine a lui Hristos și Evanghelie. La cruce, vedem manifestarea supremă a Cuvântul „slavă” (doxa) înseamnă să declari o opinie, o judecată de valoare sau o
neprihănirii caracterului divin, prin faptul că El îi pune pe alții mai presus de Sine (1 Corinteni părere înaltă despre o persoană. În cazul de față, suntem chemați să Îi dăm slavă
5. și ____________________ Celui ce a ________________ cerul și pământul 1:9,17,18; 2:2; 15:1-4). Aceasta este Evanghelia în toată frumusețea ei! lui Dumnezeu în lumina Evangheliei. Slava lui Dumnezeu se referă la caracterul
Său deosebit (Exodul 33:18,19). Să dai slavă lui Dumnezeu înseamnă să predici,
După ce treceți prin fiecare secțiune în parte, întoarceți-vă la începutul fiecăreia și Așadar, ce înseamnă pentru noi neprihănirea lui Dumnezeu (dragostea Lui plină de loialitate) prin cuvânt și faptă, realitatea deosebit de frumoasă a bunătății Lui, mărturisind că
scrieți o explicație proprie a subiectului respectiv. „neprihănirea, sfințirea și răscumpărarea” sunt un dar de la Dumnezeu, la care noi nu
în mod practic? Citiți și discutați Romani 3:20-31, pentru a vedea de ce considera Pavel că
contribuim cu nimic (1 Corinteni 1:30-31; Matei 5:16).
I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
Citiți Apocalipsa 18 și, cu ajutorul acestor întrebări, discutați despre căderea crud, și asta doar din cauza felului în care religia greșită Îl prezintă. Biblia vorbește
Babilonului de la sfârșitul timpului: în mod direct despre religia falsă în general și despre creștinismul fals în particular.
Mesajul celui de-al doilea înger aduce eliberare de toate imaginile lipsite de
Versetul 1 — Căderea Babilonului este precedată de slava unui mesaj care dragoste pe care o religie falsă le impune asupra lumii și ne cheamă pe fiecare
luminează lumea. La ce se referă cuvântul slavă? Comparați cu Exodul 34:18-19; dintre noi să ieșim din confuzie pentru a avea parte de adevărul strălucitor al slavei
2 Corinteni 3:18; 4:6; Coloseni 1:27. lui Dumnezeu, descoperit în Hristos. Și totuși, Babilonul nu este doar un sistem
religios politic undeva acolo, ci se află în fiecare dintre noi. Pavel ne îndeamnă să
Versetul 2 — Care sunt acele influențe neomenești care influențează Babilonul? recunoaștem că „umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva
Comparați Marcu 9:25; Apocalipsa 16:13. lui Dumnezeu” (Romani 8:7), o afirmație care ne cuprinde pe toți. Însuși marele
protestatar Martin Luther a declarat: „Îmi este mai mare teamă de inima mea
Versetele 3, 9–20 — Cât de mult are de a face Babilonul cu sistemul economic decât de papa și de toți cardinalii lui. În mine însumi este cel mai mare papă
al lumii noastre și cu eșecul acestuia de la sfârșitul timpului? – eul.” Papalitatea nu este altceva decât o manifestare colectivă a înclinațiilor
omenești de a pune eul mai presus de Dumnezeu, de a îndreptăți eul în loc de a se
Versetele 4, 5 — Care este chemarea lui Dumnezeu pentru poporul Lui care se odihni în harul lui Dumnezeu care îndreptățește și de a-i controla pe cei de lângă
află în Babilon? Comparați cu Osea 2:23. noi prin forță, în loc de a le oferi libertatea de conștiință.

Versetul 7 — Pe cine slăvește Babilonul și pentru cine trăiește el? Comparați cu 22 Mesajul celui
de-al doilea înger
Ioan 7:18; Evrei 5:5. EXPERIMENTEAZĂ
În concluzie, al doilea înger ne deschide ochii și ne descoperă că acest
sistem așa-zis creștin, care pretinde că este biserica adevărată și mondială a Prin harul lui Dumnezeu, vreau ca viața mea să reflecte
lui Dumnezeu, de fapt a umplut lumea cu întuneric și confuzie cu privire la în toate relațiile pe care le am, dragostea Lui care este
Dumnezeu, impunându-se prin mândrie și forță, la fel ca Babilonul antic.
Vedem, de asemenea, că acest sistem religios este aliat cu un sistem politic mai
gata să se jertfească și nu forțează pe nimeni.
cuprinzător, care include mai multe țări. Cu toate acestea, mesajul celui de-al
doilea înger ne spune că Babilonul de la sfârșitul timpului va cădea în cele din
Ioan spune că Babilonul se „slăvește” pe sine și că „vinde” sufletele oamenilor
urmă, fiind învins de frumusețea adevărului despre Dumnezeu, adus la lumină
(Apocalipsa 18:7,13). Este foarte evident faptul că orice sistem religios care, din
prin predicarea Evangheliei.
mândrie, se așază deasupra altora, este greșit și opus dragostei lui Dumnezeu,
atât de clar descoperită în Hristos. Accept chemarea lui Dumnezeu de a ieși din
acest sistem religios și mă rog ca El să mă facă liber de principiile Babilonului.
CONECTEAZĂ-TE

În Biblie, Babilonul este modelul perfect al împărăției


răului, întruchipând o multitudine de trăsături care
sunt în totală opoziție față de caracterul lui Dumnezeu,

© Copyright 2016 [Truth] Link


în timp ce pretinde că Îl reprezintă pe El.

Contrar opiniei publice creștine, nu ateismul este cel mai rău lucru din lume, ci o
religie falsă. Motivul este evident. Mulți oameni din lumea noastră, fie Îl slujesc
pe Dumnezeu de teamă, ca niște sclavi, fie Îl urăsc, considerându-L un tiran
descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Nimrod. Omenirea ajunsese coruptă aproape în totalitate și era pe punctul de a dispărea din se vorbește despre dorința de înălțare a lui Lucifer, și observați cum aceasta duce în
cauza violenței (Geneza 6:1-13). Dumnezeu a intervenit prin potop, oferind un nou început cele din urmă la distrugerea sa veșnică.
prin Noe. După potop, El a încheiat un legământ cu Noe, prin care îi promitea că nu va

Mesajul celui de-al


mai aduce niciodată potopul peste lume (8:20-22; 9:8-17). În acest context apare Nimrod,
22 rebelul, care se opune lui Dumnezeu și începe construirea unui turn, manifestându-și astfel Babilonul de la finalul istoriei
necredința în promisiunea divină (Geneza 10:8-10). Apocalipsa 17 ne dă o mulțime de informații care să ne ajute să identificăm fără greș

doilea înger 2. Mândria: Alăturându-se răzvrătirii lui Nimrod, locuitorii orașului Babel încearcă să
construiască un turn al cărui vârf să atingă cerul. În loc să accepte promisiunea lui Dumnezeu,
puterea care va reprezenta Babilonul de la finalul istoriei acestui Pământ.

1. Babilonul este descris prin simbolul unei femei desfrânate. În Biblie, poporul lui
caută să se salveze prin propriile fapte de amenințarea unui alt potop, cu toate că Dumnezeu Dumnezeu este simbolizat de o femeie curată sau o mireasă (Ieremia 6:2). Înseamnă,
DESCOPERĂ le promisese că nu va mai fi unul. Ziditorii Turnului Babel și-au stabilit propriul sistem de a deci, că o desfrânată reprezintă o biserică necredincioasă.
câștiga mântuirea (Geneza 11:1-4).
2. Desfrânata „șade pe ape mari”, reprezentând „noroade, gloate, neamuri şi limbi”
Lumea în care trăim este plină de întuneric și confuzie cu privire 3. Confuzia: După ce constructorii Turnului Babel s-au angajat în această inițiativă sfidătoare (v. 15). Acesta este un sistem religios internațional care are în stăpânire o mulțime
pentru a se salva, Dumnezeu le-a încurcat limbile. Imposibilitatea de a comunica a pus pestriță de oameni.
la caracterul lui Dumnezeu și la mijlocul prin care suntem mântuiți.
capăt planurilor lor și a dus la răspândirea oamenilor pe tot pământul, prevenind astfel
Dumnezeu ne cheamă să ieșim din acest haos pentru a avea parte consolidarea puterii și a răului (fenomen ce avusese loc înainte de potop) (Geneza 11:4-9). 3. „Cu ea au curvit împăraţii pământului” (v. 2). Aceasta este o biserică ce se implică
de lumina strălucitoare a dragostei Lui, manifestată în Hristos. în alianțe politice pentru a-și atinge scopul. Mai departe, îngerul îi spune lui Ioan
4. Închinare forțată: Babilonul a atins culmea dezvoltării lui în timpul regelui Nebucadnețar, că femeia pe care a văzut-o este cetatea cea mare care „stăpânește peste împărații
care era întruchiparea fidelă a mândriei, principiu care, de altfel, reprezenta esența acestei pământului” (v. 18). Este o biserică ce funcționează și ca stat în același timp, un stat
În studiul trecut am văzut că Apocalipsa 14:6-12 conține o serie de trei mesaje deosebit cetăți (Daniel 4:30). Fiind condus de acest principiu, Nebucadnețar a construit un sistem care, în perioada domniei lui sfidătoare, are în subordine mai mulți împărați.
de importante pentru toți locuitorii pământului, care-i pregătesc pentru a doua venire de închinare care-l avea pe el în centru, folosindu-se de legi civile și pedepse pentru
a lui Isus Hristos. Primul înger, după cum am văzut, prezintă „Evanghelia veșnică” – 4. Desfrânata era „plină cu nume de hulă” (v. 3). Hula înseamnă că o persoană
a-și consolida autoritatea. El a construit o statuie din aur care simboliza împărăția lui,
vestea bună a dragostei loiale a lui Dumnezeu, care ne este oferită prin Hristos. Mai pretinde să ocupe locul lui Dumnezeu (Ioan 10:33) sau puterea de a ierta păcatele
manifestându-și astfel disprețul față de orice altă împărăție, inclusiv față de Împărăția lui
(Marcu 2:7).
departe, vom studia mesajul celui de-al doilea înger. Dumnezeu. Apoi a poruncit tuturor „popoarelor, neamurilor, oamenilor de toate limbile” să
se plece și să se închine înaintea chipului de aur, fiind amenințați cu pedeapsa cu moartea 5. Ioan spune că desfrânata „ținea în mână un potir plin de spurcăciuni și de necurățiile
„Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: «A căzut, a căzut ________________, (Daniel 3). desfrânării ei” (v. 4). Deci este vorba despre o biserică ce a comis fapte îngrozitoare
______________ cea mare, care a adăpat toate neamurile din _____________ mâniei
de-a lungul manifestărilor ei politice ilicite.
______________ ei! »” (Apocalipsa 14:8) 5. Căderea Babilonului: În Daniel 5 citim despre căderea Babilonului. Regele Belșațar a
organizat o petrecere idolatră, în timpul căreia s-a înălțat pe sine și a rostit blasfemii la 6. Ea era „îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus.” (v. 6). Este
Babilonul este deseori amintit în Biblie. Îl întâlnim mai întâi în contextul Turnului Babel. adresa lui Dumnezeu. În timpul petrecerii, o mână liberă a apărut deodată și a scris pe un o biserică ce a ucis mulți oameni în Numele lui Dumnezeu
Apoi, Babilonul devine un imperiu caracterizat de înălțare de sine și un sistem fals perete „MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN” – arătând că împărăția Babilonului avea să se
de închinare care se prăbușește sub greutatea propriei mândrii. Apoi, în Apocalipsa, încheie și să cadă pradă mezilor și perșilor. Concluzia acestei relatări este că mândria și 7. În cele din urmă, ni se spune că desfrânata este cetatea cea mare, care este așezată
imaginea Babilonului antic este folosită ca un simbol pentru un sistem mondial care va înălțarea de sine vor duce întotdeauna și la distrugerea noastră. din punct de vedere geografic pe „șapte munți” (v. 9, 18).
înșela și va domina lumea în timpul sfârșitului.
6. Din cauza mândriei și a dorinței de a-i stăpâni pe alții, Isaia îl folosește pe împăratul Având în vedere aceste caracteristici, înțelegem că Babilonul este o biserică-stat
Babilonului ca simbol pentru Lucifer însuși (Isaia 17:1-17). Ieremia aseamănă Babilonul cu multinațională, care a pretins că ocupă poziția lui Dumnezeu pe pământ, a format
alianțe politice care au avut consecințe teribile asupra lumii și a vărsat sângele multor
Babilonul antic un dragon, simbolul biblic al lui Satana, accentuând atributul violenței (Ieremia 51:34-35;
martiri. Atunci când Ioan a scris această descriere a Babilonului în primul secol,
Studiați următoarele trăsături ale Babilonului antic, citind și discutând pe îndelete Apocalipsa 12:7-9).
puterea despre care el scria nu exista. Astăzi însă, privind în istorie, este foarte clar
fiecare pasaj biblic oferit:
Citiți și discutați Filipeni 2:5-11, observând cu atenție treptele pe care le coboară Isus, faptul că Ioan vorbea despre Biserica Catolică – singura care se încadrează perfect
trepte care duc în cele din urmă la înălțarea Lui veșnică, demonstrând că umilința și dăruirea în descrierea făcută.
1. Răzvrătire și necredință: Babelul a fost înființat de un om pe nume Nimrod, al cărui
nume înseamnă rebel. În relatarea biblică este dat un context foarte exact al răzvrătirii lui de sine sunt adevăratele principii ale măreției. Apoi, prin contrast, citiți Isaia 14:12-15, unde

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
„Este numai normal ca Biserica Catolică să recunoască faptul că a făcut această
schimbare [de la sâmbătă la duminică]. Lucrul acesta este un semn pentru
puterea ei ecleziastică și pentru autoritatea pe care o are în probleme religioase.”
CONECTEAZĂ-TE
(Faith of Our Fathers [Credința părinților noștri], p. 14, C. F. Thomas, cancelar
al Cardinalului Gibbons). Dragostea lipsită de orice constrângere este esența
Conform Apocalipsa 13, va veni o zi în care America protestantă, în calitate
caracterului lui Dumnezeu și orice sistem religios sau
de aliat politic al Bisericii Catolice, va vorbi ca un balaur și-și va folosi puterea guvernamental care folosește legile civile în materie
politică pentru a impune semnul autorității papale, și anume păzirea duminicii. de conștiință arată că nu Îl reprezintă pe El.
În acel moment, când duminica va fi impusă ca zi de odihnă prin lege, semnul
fiarei va fi fost dat.
Constituția Statelor Unite înglobează două adevăruri esențiale ale Evangheliei: în
primul rând, faptul că toate ființele omenești sunt create egale, anulând în felul
Rezistența acesta dreptul oricărui om, papă sau împărat, de a-și stăpâni aproapele; iar în al
Cel de-al treilea înger își încheie mesajul prezentând niște oameni care rezistă doilea rând, fiecare om este creat liber, recunoscând libertatea de conștiință ca
acestui sistem impus de fiară: stare naturală a umanității și ca un context exclusiv în care adevărata închinare 23 Mesajul celui
de-al treilea înger
poate avea loc. Cu toate acestea, al treilea înger ne avertizează că viziunea
„Aici este ________________ sfinţilor, care păzesc ______________ lui Dumnezeu Americii cu privire la libertate se va schimba. Această mare națiune va promulga
şi __________________ lui Isus.” (Apocalipsa 14:12) legi care vor călca libertatea de conștiință, devenind astfel factori catalizatori care
vor duce la o criză individuală de conștiință și caracter. Vor fi făcute presiuni care
Cuvântul tradus aici prin răbdare, hypomonē, înseamnă perseverență, rezistență, vor pune fiecare persoană în fața unei decizii.
constanță. În acest context, ideea este clară. Dumnezeu va avea un popor care
va rezista în timpul crizei date de semnul fiarei fără să se supună. Însă rezistența
lor nu va ține doar de propria putere a voinței. Acești oameni vor fi mișcați de
„credința lui Isus” pentru a păzi poruncile lui Dumnezeu. Vedem aici îmbinarea EXPERIMENTEAZĂ
vitală a celor doi factori majori care definesc teologia și experiența celor care vor
rezista în această criză. Ei au „credința lui Isus”, se încred în credincioșia Lui față
de om în calitate de Dumnezeu și în credincioșia Lui față de Dumnezeu în calitate Sunt de-a dreptul recunoscător pentru faptul că Dumnezeu vrea
de om – ca singură bază pentru mântuirea lor. Iar această dependență față de inima mea, și nu doar o supunere oarbă împotriva voii mele.
El îi determină să țină poruncile lui Dumnezeu. Ei experimentează credința
în Evanghelia curată pe care Pavel o descrie ca „neprihănire prin credință…,
credință care lucrează prin dragoste” (Galateni 5:5,6). „Căci Domnul este Duhul, şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia”
(2 Corinteni 3:17). Faptul că Dumnezeu mă salvează, păstrându-mi în același timp
Semnul fiarei va veni peste această lume ca o violare a libertății religioase, fiind libertatea, este o veste extraordinar de bună! Îl voi sluji din toată inima mea, nu
bazat pe o imagine greșită a caracterului lui Dumnezeu. În contrast, teologia și pentru că trebuie, ci pentru că așa vreau.
experiența celor care rezistă semnului fiarei îi vor determina să adopte această
poziție, știind că forța și constrângerea distrug adevărata închinare, dragostea

© Copyright 2016 [Truth] Link


fiind singurul lucru care o poate motiva.

descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Versetul 5 — A primit „putere să lucreze patruzeci şi două de luni”. Comparați cu Apocalipsa balaur” „să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor ________________________ icoanei
12:6 și Ezechiel 4:6. fiarei... şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă _________________
acesta” (13:11,15-17).

Mesajul celui de-al


Versetul 6 — „Ea şi-a deschis gura şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu.”
23 Comparați cu Daniel 7:8,11,25. Este clar deci faptul că semnul fiarei are de-a face cu închinarea și va fi impus prin
intermediul legilor civile. Acest lucru capătă sens pentru că, așa cum am văzut, fiara

treilea înger
Versetul 7 — „I s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruie.” Comparați cu Daniel 7:21,25. este un sistem religios fals. Înseamnă deci că semnul fiarei va fi un mijloc prin care
fiara va primi atașament spiritual prin forță.
Care este acea putere din istorie care s-a ridicat din mijlocul a zece împărății populate cu
oameni de diferite limbi, a venit la putere la momentul prezis în profeția lui Daniel despre Al doilea indiciu este faptul că semnul este primit pe „frunte” sau pe „mână”. Pentru
DESCOPERĂ succesiunea împărățiilor, a primit putere politică de la fiara a patra din această profeție că are de a face cu închinarea, implică loialitatea minții sau supunerea trupului. Unii
(Roma), a domnit pentru o perioadă de 1 260 de ani, a rostit hule împotriva lui Dumnezeu oameni vor crede în acest sistem, în timp ce alții se vor supune de teama consecințelor
prin învățăturile ei și și-a exercitat puterea pentru a-i persecuta pe urmașii lui Isus? Nu există amenințătoare.
Tot ceea ce înseamnă închinarea adevărată izvorăște din dragostea decât un răspuns la aceste întrebări: Imperiul Roman Papal. Și chiar dacă acest răspuns poate
noastră față de Dumnezeu, care este o urmare a dragostei pe crea puțin disconfort la început, deschide o cale pentru eliberare, dându-ne permisiunea Al treilea indiciu este „semnul lui Dumnezeu”, despre care ni se spune în Apocalipsa
să credem lucruri mai bune despre Dumnezeu decât acelea pe care le-a transmis biserica că se află pe frunte (7:2-3). Dacă putem înțelege care este semnul lui Dumnezeu,
care El o are pentru noi; doar dragostea poate trezi dragoste. Romei de-a lungul secolelor întunecate și sângeroase. nu ne va fi deloc greu să identificăm semnul fiarei, acestea fiind expresii opuse ale
credinței în două sisteme opuse de închinare. Când Ioan vorbește despre semnul lui
Al treilea înger continuă să ne avertizeze cu privire la „icoana” fiarei. Fiara folosește forța Dumnezeu pus pe frunte, preia ideea din Deuteronomul 6:1-9 și Cântarea cântărilor
în numele lui Dumnezeu; aceasta este trăsătura principală a modului în care ea operează. 8:6,7. Aceste pasaje arată clar că semnul lui Dumnezeu are de-a face cu dragostea
Fiara și chipul ei Înseamnă, deci, că și icoana fiarei va căpăta formă atunci când Biserica Catolică va reuși să și cu Legea Lui care este scrisă în inima noastră (pe frunte) și manifestată în faptele
Expresia „închinare forțată” este o contradicție de termeni. Acolo unde există convingă o putere politică să impună oamenilor autoritatea ei religioasă. Dar care este acea noastre (mâna). Pavel adaugă la acest concept faptul că Duhul Sfânt este agentul
constrângere, închinarea autentică dispare. Când Biblia spune că Dumnezeu este putere politică? Apocalipsa 13:1-15 o identifică foarte clar pentru noi. activ care imprimă în noi sigiliul lui Dumnezeu (Efeseni 1:13,14; 4:30).
iubire, arată că, în esență, Dumnezeu nu-Și dorește decât o relație care să ne respecte
libertatea. Al treilea înger ne avertizează în privința unei crize globale viitoare, în care În timp ce papalitatea este descrisă ca o putere ce se ridică din mare sau dintr-un teritoriu Nu este surprinzător, deci, să descoperim că Legea lui Dumnezeu cuprinde toate
vor fi impuse legi cu privire la închinare de către un sistem creștin contrafăcut. geografic populat, cea de-a doua fiară descrisă în Apocalipsa 13 se ridică „din pământ”, elementele unui sigiliu antic. Cuvântul „semn” vine de la cuvântul grecesc folosit
dintr-un teritoriu nedezvoltat. În timp ce papalitatea este descrisă ca un hibrid de fiare pentru ștampilă sau pecete. În Antichitate, pecetea era folosită de oamenii care
Pentru început, citiți pasajul din Apocalipsa 14:9-12. sălbatice, cea de-a doua fiară este ca un miel – animal care este un simbol al lui Hristos aveau autoritate, pentru a-și imprima semnul distinctiv pe documente și pe legi;
(Ioan 1:29). În timp ce papalitatea este descrisă ca stăpânind un teritoriu geografic cu era un fel de semnătură. Pe aceste peceți erau incluse trei informații deosebit de
În profeția biblică, fiara este un simbol pentru o împărăție (Daniel 7:17,23). Fiara din zece coarne (țări), având pe cele zece coarne, zece coroane – un simbol al monarhiei, fiara importante: numele persoanei a cărei autoritate era reprezentată, titlul și teritoriul pe
mesajul de avertizare al celui de-al treilea înger este identificată în Apocalipsa 13:1-10, asemănătoare unui miel are două coarne fără coroane, indicând o țară fără împărat. Așadar, care îl stăpânea. Aceste lucruri apar, bineînțeles, și în Legea lui Dumnezeu, chiar în
unde sunt date șapte trăsături distinctive: care este acea putere care s-a ridicat după cei 1 260 de ani de supremație papală într-un cadrul poruncii care are de-a face cu închinarea. Citiți Exodul 20:8-11 și numiți cele
teritoriu relativ nedezvoltat, având o structură politică asemănătoare cu a unui miel și care trei elemente care compun sigiliul:
Versetul 1 — Fiara se ridică să stăpânească „din mare”. Comparați cu Apocalipsa 17:15. nu este condusă de un împărat? Este clar faptul că profeția biblică vorbește aici despre
ridicarea Americii protestante. 1. Nume: ____________________________. 2. Titlu: ____________________________.
Versetul 1 — 17:9-10. Fiara avea „zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece
cununi împărăteşti”. Comparați cu Daniel 7:24 și Apocalipsa 17:9,10. 3. Teritoriu: ___________________________.

Versetul 2 — Fiara „semăna cu un leopard, avea labe ca de urs şi gură ca o gură de Semnul fiarei Sabatul este numit semnul dintre Dumnezeu și poporul Lui (Ezechiel 20:12,20).
leu”. Comparați cu Daniel 7:4-6. Putem deduce foarte ușor care este semnul fiarei, observând cuvintele folosite pentru a
Așa cum am descoperit și în Studiul 12, Sabatul este ziua sfântă de odihnă, care ne
descrie natura ei:
amintește că El este atât Creatorul, cât și Răscumpărătorul nostru. De aceea, Sabatul
Versetul 2 — „Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.” este semnul perfect al mântuirii pe care o avem prin harul și credința în Hristos. Prin
Comparați cu Daniel 7:7,8; Apocalipsa 12:9. „Dacă se __________________ cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte _______________ ei pe
frunte sau pe mână...” (Apocalipsa 14:9). Iar fiara care semăna cu un miel „vorbea ca un contrast, observați ce declară Biserica Catolică cu privire la semnul autorității ei:

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
nor L-a ascuns din ochii lor” (v. 9). Citiți acum versetele 10 și 11 și discutați cum altuia. Se complimentează cu exuberanță și tânjesc cu multă pasiune să fie
descriu îngerii felul revenirii lui Isus. împreună. Și înainte să ne gândim că este doar un cântec de dragoste obișnuit
și să ne întrebăm ce caută în Biblie, în punctul culminant al poemului, Sunamita îi
Pentru a avea o imagine și mai clară a revenirii lui Isus, permiteți următoarelor spune iubitului ei: „Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău;
versete biblice să răspundă la o serie de întrebări: căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată ca Locuinţa
morţilor; jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot
Câți oameni vor fi martori la a doua venire? Apocalipsa 1:7 să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile
din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreţ.” Deodată, ajungem să
______________________________________________________________________
realizăm că cea mai profundă formă de dragoste cunoscută oamenilor, aceea care
există între un mire și o mireasă, vorbește inimilor noastre despre dragostea pe
Ce cuvânt folosește Pavel pentru a descrie „arătarea” lui Isus, spunând că va fi
care Însuși Dumnezeu o are pentru noi. Murind pe cruce, Isus ne-a descoperit cu
un eveniment spectaculos? Tit 2:13 _______________________________.
adevărat o dragoste care este mai puternică decât moartea și pe care nicio forță
Conform pasajului din 1 Tesaloniceni 4:13-18, ce se va întâmpla cu cei morți în din lume nu o poate stinge (Romani 8:38,39). Acesta este Isus care a promis că Se
Hristos când Isus Se va întoarce? _______________________________________. va întoarce pe pământ ca să ne ia pentru a fi cu El o veșnicie.
Iar când Isus va reveni, unde Îl vor întâlni credincioșii înviați și cei care vor fi găsiți 24 A doua venire
în viață? ______________________________________________________________.

Câți îngeri Îl vor însoți pe Isus când va reveni? Matei 25:31 EXPERIMENTEAZĂ
______________________________________________________________________
Da, acum și eu privesc cu dor spre a doua venire a lui Isus,
Cel mai important, cum va face Isus diferența între cei credincioși (simbolizați de la fel cum o mireasă tânjește după venirea iubitului ei.
oi) și cei necredincioși (simbolizați de capre)? Matei 25:32-46

______________________________________________________________________ Ce lucru extraordinar a făcut Isus prin faptul că a fost gata să moară pe cruce
pentru a-Și demonstra dragostea față de mine și față de noi toți! Ca o mireasă
______________________________________________________________________ credincioasă, fie ca și noi, ca biserică a Lui, să-I întoarcem dragostea și să fim gata
când va reveni să ne ia, pentru a fi cu El întreaga veșnicie.

CONECTEAZĂ-TE

Dumnezeul Bibliei este Iubitul credincios,


îndrăgostit de fiecare dintre noi.

© Copyright 2016 [Truth] Link


Cântarea cântărilor este un poem profetic de dragoste, care ne deschide
o fereastră spre dragostea lui Hristos pentru biserica Sa. Verset cu verset,
expresiile de dragoste devotată sunt schimbate între Solomon și viitoarea lui
mireasă, Sunamita. Cu un talent poetic, ei își descriu calitățile și virtuțile unul descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Atrage! „Spune-ne, _________ se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi _______ _______
Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:1-3).
Nu poruncește, nici nu forțează, nici nu comandă, ci atrage!

A DOUA VENIRE
Ca răspuns, Isus descrie cel puțin nouă semne care vor precede a doua Sa venire.
24 Acesta este limbajul dragostei. Isus a murit pe cruce purtând vina noastră, pentru a descoperi Citiți Matei 24:4-14 și numiți aceste semne:
cât de mult ne iubește, sperând că frumusețea dragostei Lui ne va cuceri și ne va atrage la
El – Iubitul care este „îndrăgostit” de noi toți. 1. _________________________________ 6. ___________________________________

La scurt timp după ce Isus Își declară intenția de a atrage toată lumea la Sine, descoperind 2. _________________________________ 7. ___________________________________
prin cruce dragostea pe care o are pentru noi, Isus a avut o conversație cu ucenicii Săi, în
DESCOPERĂ care a folosit ilustrații din tradițiile matrimoniale ale vremii: 3. _________________________________ 8. ___________________________________

„Să nu vi se _____________ inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Mine! În 4. _________________________________ 9. ___________________________________
Întreaga relatare biblică se concentrează către un singur punct casa Tatălui Meu sunt multe ________________, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu Mă duc să
culminant care va excela în frumusețe. Isus va reveni să-Și ia vă _______________ un _____________. Și, după ce Mă voi duce și vă voi _____________ un 5. _________________________________

biserica la fel ca pe o mireasă, pentru a fi cu ea întreaga veșnicie. _____________, Mă voi ______________ și vă voi ___________ cu _____________, ca acolo
Este adevărat că toate aceste semne s-au desfășurat de-a lungul timpului, după
_________________ sunt Eu să fiți și voi.” (Ioan 14:1-3)
înălțarea lui Isus. Așa că evenimentele nu sunt unice în ele însele; cu toate acestea,
Isus Se întoarce pe pământ pentru un singur motiv: pentru că are o dragoste profundă, în versetul 8 Isus arată de ce aceste evenimente sunt semne ale venirii Lui: „Toate
arzătoare și plină de pasiune pentru noi și vrea să petreacă întreaga veșnicie într-o relație acestea nu sunt decât începutul durerii”, a spus El. Cuvântul grecesc tradus aici prin
De ce va reveni Isus? strânsă cu fiecare în parte. A doua venire a lui Isus va fi punctul culminant al istoriei umanității „durere” este odin care are sensul literar de „durerile nașterii”, cum este redat în
În timpurile biblice, atunci când un bărbat era îndrăgostit de o femeie și voia ca versiunea English Standard Version. Sunt două caracteristici ale durerilor nașterii.
și împlinirea scopului pe care dragostea Lui îl are pentru biserica Sa.
aceasta să-i devină soție, urma o serie de tradiții matrimoniale specifice acelei Ele devin mai frecvente și mai intense pe măsură ce momentul nașterii se apropie.
culturi. Mai întâi, era etapa de cunoaștere în care interacționa cu femeia într-un Folosind acest simbolism, Isus ne arată că, deși lucruri precum bolile, foametea,
Când apostolul Pavel vorbește despre căsătorie, o folosește ca pe un simbol pentru a descrie
mod foarte respectuos pentru a-i atrage atenția și pentru a observa dacă și ea războiul și dezastrele naturale au afectat întotdeauna lumea într-o anumită măsură,
dragostea lui Hristos pentru biserica Lui. Citiți Efeseni 5:25-33 și căutați să descoperiți noi
este interesată de el. Apoi, treceau la etapa curteniei – o relație exclusivă în care ele vor deveni mai frecvente și mai intense pe măsură ce timpul revenirii Sale se
perspective ale dragostei lui Isus pentru poporul Său.
dragostea reciprocă se dezvolta. După ce o cerea în căsătorie, bărbatul se întorcea apropie.
la familia sa, asigurându-și iubita că se va întoarce curând și spunându-i că pleacă
doar pentru a-i pregăti un loc în casa tatălui. Odată ce pregătirile erau încheiate, se Când va reveni Isus? De asemenea, în 2 Timotei 3:1-15, apostolul Pavel oferă o listă cu douăzeci de
întorcea să-și ia mireasa, se căsătoreau și o aducea în locul pregătit pentru ea, unde Cu puțin timp înainte de moartea Sa, Isus a dat glas unui strigăt amar pentru Ierusalim, factori care ne informează când se apropie venirea lui Isus. Citiți pasajul și discutați
locuiau împreună tot restul vieții. prezicând în același timp a doua Sa venire: în ce măsură definesc aceste lucruri cultura lumii noastre în moduri din ce în ce mai
convingătoare și îndrăznețe.
În diferite pasaje ale Vechiului Testament, Dumnezeu Se descoperă ca un iubit care-și „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte
curtează iubita, sau un „soț” iubitor al poporului Său. Studiați și discutați simbolistica ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că vi Cum va reveni Isus?
bogată din următoarele pasaje biblice: Isaia 54:5; Ezechiel 16:4-8; Osea 2:19-20. se lasă casa pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi
zice: «Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!»” (Matei 23:37-29). După învierea Sa, Isus S-a întâlnit cu ucenicii pentru a defini misiunea bisericii de a
Având în vedere acest frumos context matrimonial, nu este surprinzător faptul că predica vestea bună a harului mântuitor: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile
atunci când Isus a venit în lume, Ioan Botezătorul Îl considera „mirele” venit pentru Ucenicii au fost în mod clar îngrijorați și tulburați de această viziune profetică atât de sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o
mireasa Lui (Ioan 3:29). Pe măsură ce lucrarea lui Isus căpăta amploare, mulțimi de negativă asupra lui Israel. Așa că Îi atrag atenția lui Isus la clădirile Templului. Isus le răspunde putere când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în
oameni erau atrase de El. Iar când lucrarea Sa era pe punctul de a se încheia, Isus spunând: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Faptele 1:8). După ce le-a
a spus: „Și, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toți oamenii” piatră care să nu fie dărâmată.” Fiind curioși cu privire la distrugerea Ierusalimului și la a spus aceste cuvinte de rămas-bun, „pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer şi un
(Ioan 12:32). doua venire, ucenicii Îi pun lui Isus întrebarea:

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
că în timpul Mileniului, Dumnezeu va aduce ființele omenești răscumpărate, într-
un proces de judecată. Acum, aflându-se de cealaltă parte a stăpânirii răului și
fiind pe deplin vindecate de orice impuls egoist, ele sunt pregătite să evalueze
CONECTEAZĂ-TE
toată istoria și informațiile despre cazurile celor care sunt salvați pentru veșnicie
sau pierduți pentru veșnicie. Înainte de a trece la etapa executivă a judecății, Biblia ne învață că Mileniul este bazat pe premisa faptului că
care are loc după Mileniu, Dumnezeu face un lucru remarcabil. El îi invită pe cei
Dumnezeu guvernează cu dreptate și transparență totală.
răscumpărați să judece judecățile Lui, să evalueze pentru ei înșiși istoria marii
lupte dintre bine și rău și factorii care au contribuit la destinul fiecărei persoane.
Cartea lui Isaia se deschide cu o chemare: „Ascultaţi, ceruri, şi ia aminte, pământule,
În timp ce-i mustră pe credincioșii din Corint pentru că au eșuat în a-și exercita
căci Domnul vorbeşte: «Am hrănit şi am crescut nişte copii, dar ei s-au răsculat
judecata cu privire la propriile probleme mici și locale, Pavel le îndreaptă atenția
împotriva Mea»” (Isaia 1:2). Aici, locuitorii raționali ai cerului și ai pământului sunt
spre lucrarea măreață a judecății în care vor fi implicați cei răscumpărați în timpul chemați să judece ei înșiși. Într-un mod uimitor, Dumnezeu cere creaturilor pe
Mileniului: care El le-a făcut să-și folosească mintea pentru a evalua acțiunile Lui. Mai târziu,
în Isaia 5, este intonat un cântec despre dragostea și grija lui Dumnezeu pentru
„Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi Israel și despre răzvrătirea neîntemeiată a lui Israel împotriva Lui: „Judecaţi voi
voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? Nu ştiţi că noi vom între Mine şi via Mea (Israel)! Ce aş mai fi putut face viei Mele şi nu i-am făcut?” 25 Mileniul
judeca pe îngeri?” (1 Corinteni 6:2-3). (Isaia 5:3-4). Aici Dumnezeu le cere oamenilor să gândească și să judece între El și
Israel și să-I spună dacă ar mai fi putut face ceva pentru a fi vrednic de credincioșia
Ideea este că Dumnezeu lucrează după principiul transparenței totale. El nu Lui. Într-un mod incredibil, Dumnezeu le dă socoteală celor pe care i-a creat. El
dorește o supunere forțată sau confuză, ci doar o dragoste benevolă, care vine nu are nicio obligație să facă astfel – sau nicio obligație cu excepția celei impuse
din partea unor oameni care-L înțeleg și Îl apreciază. Dumnezeu cunoaște, de autenticitatea și integritatea a ceea ce este El, iar aici se rezumă tot. Dacă ar fi
desigur, fiecare aspect al cazului unui om și știe că judecățile sale sunt drepte, vrut, ar fi putut foarte simplu să ne domine și să ne distrugă, fără să dea socoteală
însă El dorește ca cei răscumpărați să știe întregul adevăr pentru ei înșiși, având o nimănui. Dacă ar fi vrut! Dar nu a dorit acest lucru. De ce? Ei bine, pentru că
satisfacție deplină. De ce este acest om salvat, iar acela pierdut? Ce oportunități Dumnezeu guvernează prin bunătatea caracterului Său, și nu prin autoritatea
i-a oferit Dumnezeu lui sau ei, și cum a răspuns? Pentru ființele raționale și libere, puterii Lui, prin dreptate, și nu prin putere. Lui nu-I este teamă să fie judecat.
este absolut normal să apară întrebări despre ceea ce este drept și cinstit. În
timpul Mileniului, Dumnezeu ne încurajează să punem întrebări și Se expune
cercetării noastre, știind că-L vom găsi drept și adevărat în toate căile Lui.
EXPERIMENTEAZĂ
„El este Stânca; lucrările Lui sunt __________________. Căci toate _____________
Lui sunt_________________; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate,
El este drept şi curat” (Deuteronomul 32:4).
Sunt copleșit de bunătatea lui Dumnezeu și aleg să
mă încred în El cu privire la judecățile drepte pe care
„Dacă suntem ____________________, totuşi El rămâne ___________________, le face în privința mea și a celorlalți oameni.
căci nu Se poate tăgădui singur” (2 Timotei 2:13).

Dumnezeu este pe deplin consecvent cu El Însuși, rămânând loial, drept și bun. Când Dumnezeu mă așază pe un tron în prezența Lui și mă invită să judec, sunt

© Copyright 2016 [Truth] Link


Timp de o mie de ani, Dumnezeu îi va așeza pe copiii Săi pe tronuri și le va sigur că voi fi întărit de încrederea pe care mi-o pun în El, prin Isus Hristos. Pe
încredința judecata. Fiecare întrebare pe care o au despre conflictul dintre bine măsură ce istoria fiecărui om este revizuită, va deveni clar faptul că Dumnezeu a
și rău va primi un răspuns. Cazul fiecărei persoane va fi evaluat. Toate dovezile făcut tot ce a putut pentru a salva fiecare persoană și că decizia pe care a luat-o
vor fi luate în considerare, iar cei răscumpărați vor declara într-un mod liber și cu privire la fiecare dintre noi este în armonie cu dreptatea care izvorăște constant
rațional că Dumnezeu este drept și adevărat în toate căile Lui (Apocalipsa 15:3; din caracterul Său iubitor.
16:5-7; 19:2).
descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
MILENIUL (1 000 DE ANI) „Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile _____________! Cei ce te văd
se uită ţintă miraţi la tine _____________________________ şi zic: «Acesta este omul
care făcea să se cutremure pământul şi zguduia împărăţiile, care prefăcea lumea în
Distrugerea totală a

MILENIUL
Satana este înlănțuit: Noul Ierusalim coboară pustie, nimicea cetăţile şi nu dădea drumul prinşilor săi de război?»” (Isaia 14:15-17).
25
Pământului în urma acțiunilor Apocalipsa 20:1-3 pe Pământ:
demonice și umane: Isaia 14:15-17 Apocalipsa 20:9; 21:1-2

PRIMA ÎNVIERE

A DOUA ÎNVIERE
Apocalipsa 11:18 ; 20:1
Isaia 14:12-17 ; 24:4-13 Cu alte cuvinte, oamenii își vor da seama că Satana, cu principiile lui bazate pe
Cei răi din toate
Cei răi din toate
egoism, a fost principala forță din spatele distrugerii și a ruinei aduse în lumea
timpurile sunt morți:
A doua venire a lui Hristos: Apocalipsa 19:21 ; 20: 5 timpurile sunt înviați și îl noastră. Adevărul Evangheliei va răzbuna caracterul lui Dumnezeu și va așeza
Apocalipsa 19:11-21 Ieremia 25:33 reîntâlnesc pe Satana:
Matei 24:29-31 Apocalipsa 20:5-8 responsabilitatea principală pentru rău și suferință la locul ei, asupra lui Satana.
1 Tesaloniceni 4:13-18
Pământul este pustiu
ca „adâncul“ Are loc faza executorie

Învierea celor drepți:


(Abyssos, gr., de unde
provine „abis”):
a judecății:
Apocalipsa 20:11-15
Scopul Mileniului?
Apocalipsa 20:4-5 Apocalipsa 20:1 Iată dar ce am înțeles până acum: Mileniul va începe la a doua venire a lui Isus Hristos,
DESCOPERĂ 1 Tesaloniceni 4:16-17 Ieremia 4:23-25
moment în care cei neprihăniți din toate timpurile vor fi răscumpărați și luați la cer
Cei răscumpărați din Satana și cei răi sunt distruși, împreună cu Mântuitorul lor. În acest moment, toți cei necredincioși sunt în mormânt,
toate timpurile se implică, Pământul este curățat prin
Cei răi sunt omorâți la a
împreună cu Hristos, în foc și apoi reînnoit:
așteptând învierea de la sfârșitul Mileniului, iar pământul este ruinat asemenea unui
Dumnezeu va pune capăt răului – nu printr-un doua venire a lui Hristos:
Apocalipsa 19.21
procesul de judecată: Apocalipsa 20:9-21:5 abis, Satana fiind închis aici pentru a contempla lucrarea rea, nemaiavând niciun om
Apocalipsa 20:4 2 Petru 3:10-13
decret, nici prin forță, ci într-un mod care va asigura 2 Tesaloniceni 2:8
1 Corinteni 6:2-3
pe care să-l ispitească sau pe care să-l înșele, timp de o mie de ani.

dispariția lui definitivă – prin descoperirea deplină a Acest lucru ne conduce la o întrebare evidentă și importantă: Care este scopul
caracterului Său iubitor și a dreptății căilor Sale. existenței Mileniului? Ce vor face cei răscumpărați împreună cu Hristos în această
perioadă specială de o mie de ani? Apocalipsa 20:4 ne descoperă răspunsul:

Diavolul înlănțuit „Şi am văzut _________________________; şi celor ce ________________ pe ele li


Ordinea evenimentelor din preajma Mileniului Citiți Apocalipsa 20:1-3. Ce înseamnă faptul că Satana este „legat” cu un lanț mare în s-a dat ____________________. Şi am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din
Când marea luptă dintre bine și rău se va termina, dragostea va fi singurul lucru „adânc” în timpul Mileniului? pricina mărturiei lui Isus şi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi ale celor ce nu se
care va pulsa în fiecare inimă. Pentru a facilita vindecarea completă și refacerea închinaseră fiarei şi icoanei ei şi nu primiseră semnul ei pe frunte şi pe mână. Ei au
emoțională pentru rănile provocate de istoria omenească în general și a fiecărui Această idee își are un corespondent în Vechiul Testament, în ceremonia care se desfășura la înviat şi au împărăţit cu Hristos o mie de ani.”
om în parte, Biblia arată că Dumnezeu va oferi o perioadă specială de 1 000 de sanctuar, cu țapul pentru Azazel, care-l simboliza pe Satana (Leviticul 16). După ce ispășirea
ani, cunoscută sub numele de Mileniu. În acest timp, El îi va implica pe copiii Săi era făcută în mod simbolic prin jertfirea țapului pentru Domnul, care arăta spre moartea Acest adevăr ne oferă o perspectivă uimitoare despre Dumnezeul cu care avem de-a
răscumpărați într-un proces deschis al judecății, în care ei vor evalua pentru ei înșiși ispășitoare a lui Hristos, păcatele oamenilor erau așezate pe țapul pentru Azazel, simbol face, despre felul cum El guvernează și cum dorește să aducă o rezolvare completă
întregul raport al dominației răului din lumea noastră și felul cum Dumnezeu S-a ce arăta că Satana este în mod direct responsabil pentru păcat, fiind sursa și instigatorul la problema răului. În timpul Mileniului, Dumnezeu îi va așeza pe cei răscumpărați pe
purtat pentru a-i pune capăt. acestuia. Apoi, țapul pentru Azazel era condus de un om puternic în pustiu. Conform scaune de domnie și le va încredința judecata. Dar ce înseamnă acest lucru?
acestei ceremonii, va fi un moment în cadrul războiului dintre bine și rău când Satana va
În acest studiu, vom descrie mai întâi diferitele evenimente care vor avea loc în preajma fi prins. Apocalipsa 20 ne descoperă acest moment din demiterea progresivă a lui Satana. În Biblie, cuvântul „judecată” înseamnă în esență a discerne și a face ce este corect”.
Mileniului, după care vom descoperi procesul transparent prin care Dumnezeu Își va Evenimentele care preced Mileniul – cel mai semnificativ fiind descoperirea adevăratului Când spunem că un om judecă bine, spunem că are discernământ, că înțelege bine
conduce copiii Săi răscumpărați în timpul Mileniului. caracter al lui Dumnezeu prin predicarea Evangheliei la nivel mondial – vor sluji pentru ce este corect și ce este greșit în orice situație. În Biblie, un tron reprezintă o poziție
a pune capăt lungii cariere a lui Satana de a înșela lumea. El va fi legat printr-un lanț de de autoritate din care dreptatea și corectitudinea sunt exercitate (Psalmii 97:2; Evrei
Înainte de Mileniu, sunt patru evenimente importante care vor avea loc, alte patru evenimente care-l vor priva de puterea și credibilitatea necesare pentru a înșela neamurile 1:8). Dumnezeu discerne întotdeauna în mod corect și face ce este corect. De aceea
care se vor desfășura în timpul Mileniului, și alte patru care vor avea loc după. Studiați (Apocalipsa 20:3). El domnește mereu cu dreptate (Psalmii 89:4; Isaia 9:7).
fiecare dintre aceste evenimente, citind și discutând versetele oferite:
Profetul Isaia descrie de asemenea acest moment din căderea lui Satana: Ființele omenești căzute sunt lipsite de integritate morală, de înțelegere și de putere
emoțională pentru a îndeplini cu succes o poziție din care să facă dreptate; acest lucru
este evident de-a lungul istoriei monarhiilor căzute ale lumii noastre. Însă vedem aici

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
Dar nu spune Biblia undeva că cei răi vor fi chinuiți pentru veșnicie? Ei bine,
nu. Cu toate acestea, Biblia folosește expresia în vecii vecilor pentru a descrie
distrugerea celor răi, dar o face într-un context biblic specific. Citiți Apocalipsa
CONECTEAZĂ-TE
14:11 și 20:9,10. Acestea sunt două pasaje dificile, care, dacă sunt scoase din
context, contrazic celelalte pasaje care vorbesc în mod clar despre distrugerea Cei nelegiuiți vor fi distruși din cauză că vor
veșnică a celor răi. Însă câteva versete biblice vor îndepărta într-o clipă
ajunge incapabili să mai iubească.
confuzia.

Iona spune că a fost în pântecele peștelui pentru trei zile și trei nopți, numind
Isus îi descrie pe cei care vor fi distruși ca oameni care „săvârșesc nelegiuirea”
această perioadă „pe vecie” (Iona 1:17; 2:6). Ana l-a oferit pe Samuel în slujba
(Matei 13:38-41). „Săvârșesc” este cuvântul grecesc poieō, care înseamnă a crea,
lui Dumnezeu „pentru totdeauna”, ceea ce însemna „atâta timp cât va trăi”
sau a face ceva din nimic. „Săvârșesc” este o traducere bună pentru că redă ideea
(1 Samuel 1:22,28). Dumnezeu îi spune lui Israel că, dacă un om va alege să
de acțiune repetată, care produce o stare de existență. „Nelegiuire” este anomia,
slujească pe cineva pentru toată viața, îl va sluji „pentru totdeauna”, însemnând
care înseamnă a fi fără lege. Legea lui Dumnezeu este „dragoste” (Romani 13:10).
până la moarte (Exodul 21:6). În Biblie, „pentru totdeauna” înseamnă „atâta
Vedem deci că cei nelegiuiți sunt cei care au urmat un stil de viață nelegiuit, lipsit
timp cât un eveniment durează” sau „până ce se încheie”; așadar, focul „veșnic”
de dragoste, până când au ajuns ființe lipsite de orice urmă de iubire, capabile 26 Sfârșitul luptei
va ține până la distrugerea celor răi.
să facă doar răul. Ei sunt pierduți pentru veșnicie, nu pentru o acțiune arbitrară
din partea lui Dumnezeu, ci pentru că au ales să devină corupți în totalitate. Prin
Observați, de asemenea, cum este folosită expresia „foc veșnic” în Biblie:
alegeri egoiste, ei au distrus mecanismele mentale, emoționale și voliționale ale
„Sodoma şi Gomora… ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc
naturii lor, fiindu-le astfel imposibil să mai trăiască pentru alții. De aceea, ca o
veşnic” (Iuda 7). Dar stați puțin! Aceste orașe nu mai ard și astăzi. Petru spune
acțiune care îmbină mila cu dreptatea, Dumnezeu îi va distruge pe cei nelegiuiți
că Dumnezeu „a prefăcut în cenuşă cetăţile Sodoma şi Gomora, ca să slujească
definitiv.
de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire” (2 Petru 2:6). Înseamnă, deci, că Biblia
folosește expresia „foc veșnic” pentru a arăta că efectele focului sunt veșnice,
și nu durata lui.

Promisiunea lui Dumnezeu este că răul va avea sfârșit. Ultima carte a Bibliei ne EXPERIMENTEAZĂ
spune că Dumnezeu va face „un cer nou și un pământ nou”, în care „moartea
nu va mai fi”, „nici tânguire, nici ţipăt, nici durere” (Apocalipsa 21:4). Acest
lucru nu ar putea fi adevărat dacă sufletele pierdute ar fi întemnițate undeva
Ce binecuvântare este să știi că tortura este un
în univers, plângând și suferind într-o tortură veșnică. Pentru că Dumnezeu lucru complet străin caracterului lui Dumnezeu!
este dragoste, Satana și toți cei care continuă să producă durere, din milă
și dreptate, vor fi distruși și vor înceta să existe. Și totuși, chiar și acest lucru
este dureros pentru inima dragostei infinite: „Pe viaţa Mea, zice Domnul, Doamne, cu toată inima mea, Te accept pentru cât ești de bun. Îți mulțumesc
Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui pentru că mântuirea a fost câștigată de Isus pentru toți oamenii, pentru ca niciunul
şi să trăiască” (Ezechiel 33:11). Dumnezeu tânjește după mântuirea fiecăruia, să nu piară, dar și pentru ca Tu să te porți cu dreptate și milă față de cei care
dar nu va forța pe nimeni. aleg răul cu încăpățânare și resping dragostea Ta, ajungând incapabili să se mai
întoarcă.

© Copyright 2016 [Truth] Link


descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
Uau! Sună ca literatura horror a lui Edgar Allan Poe. Dar nu! Este o doctrină religioasă Sfârșitul răului și al celor răi
acceptată: ființe conștiente arzând de vii pentru totdeauna. Este aproape imposibil să-ți Mai întâi, trebuie să știm că la baza doctrinei chinului veșnic, stă doctrina imortalității
imaginezi ceva mai terifiant. Și ceea ce este și mai greu este să-ți imaginezi un Dumnezeu inerente, ideea că sufletul nu poate muri. Din această premisă reiese ideea că oamenii

SFÂRȘITUL LUPTEI
al iubirii făcându-le oamenilor acest lucru! În acest studiu vom vedea că Biblia descrie o nelegiuiți trebuie să trăiască pentru veșnicie undeva în universul lui Dumnezeu, și din
26 imagine complet diferită, descoperindu-ne că Dumnezeu este drept și milostiv în toate moment ce nu pot trăi împreună cu sfinții în rai, ei trebuie să fie în altă parte, unde să
căile Lui, chiar și în felul cum Se va purta cu cei care, prin propriile alegeri, resping darul fie chinuiți. Dar Biblia nu spune nimic de genul acesta.
mântuirii Lui.
Citiți Geneza 3:1-5, observând mai ales versetul 4, pentru a descoperi de unde vine
ideea că oamenii nu pot muri.
Originea păgână a doctrinei despre iad
DESCOPERĂ Interesant este că această doctrină a unui loc al torturii, undeva în centrul pământului Biblia arată în mod clar că doar Dumnezeu are nemurirea inerentă (1 Timotei
sau într-o altă parte a universului, după alte religii, în care sufletele condamnate ajung 6:16). La fel de clar, Biblia declară că Dumnezeu va oferi darul nemuririi celor
atunci când mor, nu se regăsește niciunde în Biblie. Este o doctrină păgână ce-și are răscumpărați, la a doua venire a lui Isus, când ceea ce este „muritor se va îmbrăca
Dumnezeu este dragoste chiar și în modul cum Se originea în vechiul Babilon și apoi se regăsește în toate religiile și cultele Antichității, mai în nemurire” (1 Corinteni 15:54). Nemurirea este un dar pe care Dumnezeu îl oferă
poartă cu cei care vor fi pierduți pentru veșnicie. ales în Egipt, Persia, Grecia și în cele din urmă în Roma, unde păgânismul atinge punctul celor răscumpărați. Ea nu este un lucru pe care oamenii îl au „din oficiu”, fie că
culminant. Apoi, pe măsură ce Biserica Romano-Catolică este integrată treptat în Imperiul sunt mântuiți sau nu. De fapt, declarația repetată a Scripturii este că cei nelegiuiți
Roman păgân ca religie oficială, liderii bisericești au considerat că este un lucru avantajos nu vor trăi veșnic.
din punct de vedere politic să „creștineze” doctrina chinului veșnic, pentru a-și asigura
Incompatibilitatea dintre dreptate și tortură controlul maselor. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
Pe 26 iunie 1987, Convenția Națiunilor Unite împotriva Torturii a devenit aplicabilă ca oricine crede în El să nu ________________, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).
ca legământ între națiuni. Conținutul acestui contract internațional este deosebit de Erau două mari caracteristici ale doctrinei păgâne cu privire la Dumnezeu: (1) nevoia Nimeni să nu piară! Nici vorbă de vreun chin veșnic!
semnificativ, nu doar pentru protecția drepturilor omului, ci și pentru că ne descoperă oamenilor de a-și ispăși păcatele prin diferite ritualuri – inclusiv prin sacrificii umane,
un adevăr despre repulsia generală a oamenilor față de tortură. Pentru că ființele pentru a scăpa de mânia divină și pentru a câștiga favoarea lui Dumnezeu, și (2) „Fiindcă plata păcatului este ___________________ (Romani 6:23). Nu chinul veșnic,
omenești au fost create după chipul moral al lui Dumnezeu, chiar și în starea căzută amenințarea îngrozitoare a chinului veșnic din iad, ca o pedeapsă ce-i așteaptă pe cei ci moartea!
păstrează un simțământ intrinsec de dreptate care în mod natural consideră tortura a fi care mor.
un lucru rău. Când un om este lipsit de simțul dreptății și comite acte de tortură fără să „Păcatul, odată făptuit, aduce ___________________ (Iacov 1:15). Nu o viață veșnică
se simtă vinovat, considerăm acea persoană un psihopat. Pur și simplu știm că tortura În Biblie sunt amintiți câțiva dintre zeii păgâni: Dagon, Moloh, Chemoș, Iștar, Marduc, Tamuz de ars în flăcări!
nu poate fi în armonie cu dreptatea și că o persoană care torturează este, în cel mai bun și Baal. În Ieremia 19:5, singurul și adevăratul Dumnezeu Se pune în contrast cu Baal, un
caz, bolnavă mental, iar în cel mai rău, o persoană malefică. zeu fals, arătând în mod categoric faptul că El nu are nicio legătură cu aducerea sacrificiilor Iar profetul Maleahi, referindu-se la cei care vor locui Noul Pământ, spune despre
umane. oamenii răi: Şi veţi călca în picioare pe cei răi vor fi „_________________________ sub
În ciuda acestor lucruri, mulți oameni i-au învățat pe alții să creadă că Dumnezeu talpa picioarelor voastre”(Maleahi 4:3).
supune milioane de oameni la tortură pentru veșnicie. Cea mai celebră predică ținută „Au zidit şi înălţimi lui Baal, ca să ardă pe copiii lor în foc ca arderi-de-tot lui Baal – lucru pe
vreodată în America este intitulată Păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios, de care nici nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem şi nici nu-Mi trecuse prin minte.” Ezechiel redă cuvintele pe care Dumnezeu i le adresează Diavolului: „Scot din mijlocul
Jonathan Edwards. Câteva rânduri sunt suficiente pentru a ne arăta cât de teribilă era tău un foc care te _______________ şi te prefac în ______________ pe pământ…. şi
ideea predicii: Acest Dumnezeu este diferit! Încercați să-L înțelegeți. Sacrificiile umane sunt un lucru nu vei mai ____________________ niciodată!” (Ezechiel 28:18-19). Așadar, nici chiar
complet străin de caracterul Lui. Ideea aceasta nu I-a trecut niciodată prin minte. Cu cât Diavolul nu va suferi veșnic, ci va înceta să existe.
„Este un lucru înfricoșător să suferi mânia Atotputernicului Dumnezeu – chiar și pentru mai străină de El trebuie să fie ideea de a-i arde pe oameni de vii, fără nicio speranță de a
un moment; dar trebuie să o suferi o veșnicie întreagă… această suferință teribilă și scăpa de flăcările iadului! Iar Obadia, descriind distrugerea celor răi la judecata finală, spune: „Vor fi ca şi când
insuportabilă nu va avea sfârșit… va fi infinită… vei simți o disperare absolută știind n-ar fi fost niciodată” (Obadia 15-16).
că nu vei mai fi scăpat niciodată… veacuri lungi vor trece… te vei lupta cu răzbunarea Așadar, dacă doctrina chinului veșnic își are originea în păgânism. Ce ne învață Biblia cu
nemiloasă și crudă… și apoi…, după ce atât de multe secole vor fi fost petrecute de privire la distrugerea celor răi? Psalmul 37:20 descrie distrugerea celor răi într-un mod foarte asemănător: „Dar
tine în acest fel, vei știi că nu a trecut decât o fărâmă din ce a rămas. Așa că pedeapsa cei răi _______________ şi vrăjmaşii Domnului sunt ca cele mai frumoase păşuni:
ta va fi cu adevărat infinită.” ____________, ____________ ca fumul.”

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.
la starea nobilă în care au fost create, iar pământul nu va mai fi supus relelor pe avea o formă de cub (1 Împărați 6:10). Aici era manifestată slava lui Dumnezeu (1
care oamenii le-au adus. Împărați 8:10-13), iar acesta este și locul despre care Dumnezeu a spus: „Acolo
Mă voi întâlni cu tine; şi de la înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi
„Căci firea a fost supusă ___________________ – nu de voie, ci din pricina celui aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui
ce a supus-o – cu nădejdea însă că şi ea va fi ________________ din ___________ Israel” (Exodul 25:22). Aici, marele-preot, ca mijlocitor între Dumnezeu și oameni,
______________, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar stătea în prezența lui Dumnezeu. Făcând referire la slava lui Dumnezeu care
ştim că, până în ziua de azi, toată firea ______________ şi ____________ durerile ocupa vechiul Templu, Ioan spune despre Noul Ierusalim: „În cetate n-am văzut
naşterii. Şi nu numai ea, dar şi noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, niciun Templu, pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul sunt
_____________ în noi şi aşteptăm înfierea, adică răscumpărarea _____________ Templul ei. Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci
nostru” (Romani 8:20-23). o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul” (Apocalipsa 21:22,23).
Apoi, vorbind despre cei răscumpărați și despre părtășia strânsă pe care o au cu
Lumea materială va fi readusă la starea ei originală. Va fi eliberată de ororile pe Dumnezeu pentru veșnicie, El spune că „ei vor vedea fața Lui” (22:4). Ideea lui
care umanitatea le-a adus asupra ei. Și chiar trupurile noastre vor fi răscumpărate: Ioan este clară. Noul Ierusalim este cea din urmă realitate spre care arăta Locul
Preasfânt. De-abia acum toți copiii lui Dumnezeu vor avea privilegiul să intre și să
„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe
stea în prezența Lui fără mijlocitor. Acesta este de fapt scopul întregului plan de 27 Prieteni pentru veșnicie
Domnul Isus Hristos. El va ________________ trupul __________________ noastre
mântuire: refacerea relației strânse dintre om și Dumnezeu.
_________________ şi-l va face asemenea trupului __________________ Sale”
(Filipeni 3:20,21).

Citiți următoarele versete pentru a înțelege mai bine că, după învierea Sa, Isus,
chiar dacă a avut un trup proslăvit și nemuritor, acesta era un trup fizic: Luca
EXPERIMENTEAZĂ
24:36-43; Ioan 20:17-18, 24-29; 21:1-14.
Dorința mea este să fiu unul dintre viitorii locuitori
Cu trupurile refăcute la starea dinainte de cădere și cu pământul readus la
fericiți ai Noului Pământ și să trăiesc o viață de
starea din Eden, liberi de blestemul păcatului, vom trăi într-o părtășie veșnică cu
Dumnezeu, având parte de plăcerile pe care El le-a avut în minte dintotdeauna.
părtășie strânsă cu Dumnezeu pentru veșnicie.

„[...] Înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta”
(Psalmii 16:11). Doamne, înțeleg că mă iubești, și chiar mă placi, și că vrei să fiu cu Tine pentru
totdeauna. Cu mult dor privesc înainte la viitorul pe care îl vom avea împreună.
Ce viitor extraordinar! Mă supun oricărei pregătiri de care am nevoie pentru a trăi pentru totdeauna în
dragostea Ta.

CONECTEAZĂ-TE

© Copyright 2016 [Truth] Link


Dumnezeu are o singură mare dorință: să fie cu noi.

În Apocalipsa 21:9-27, Ioan descrie capitala Noului Pământ, Ierusalimul,


specificând dimensiunile care-i dau forma unui cub uriaș (v. 16). Cercetând
atent, descoperim că Locul Preasfânt din vechiul Templu al Noului Testament
descoperă.conectează-te.experimentează
w w w.icor - e ud .org
vorbit despre Sine, prezentându-Se ca Mântuitor care ne va lua din această lume de păcat reface lumea după modelul original. Haideți să citim împreună câteva versete-cheie
și suferință, destinația pe care ne-o pune înainte se referă mai mult la o Persoană cu un din Apocalipsa 21 și 22, îmbinate cu alte pasaje, pentru a descoperi viitorul veșnic pe
caracter deosebit de frumos, și mai puțin la un loc plin de lux: care Dumnezeu îl are pregătit pentru noi.

27 PRIETENI PENTRU VEȘNICIE „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine _________ _______________ decât prin
Mine.” (Ioan 14:6)
Apocalipsa 21 începe într-un mod care să ne capteze toată atenția: „Apoi am văzut un
La Tatăl! Acesta este „locul” unde vom merge! Apoi Isus a spus: „Cine M-a văzut pe Mine L-a cer nou şi un pământ nou” (v. 1). Odată curiozitatea noastră stârnită, Ioan continuă,
văzut pe Tatăl”, asigurându-ne de faptul că în Tatăl vom găsi aceeași dragoste prietenoasă accentuând de trei ori un singur lucru:
și amabilă pe care o găsim în El. Isus vrea ca fiecare dintre noi să înțelegem un lucru foarte
DESCOPERĂ important, și anume că „Tatăl Însuși vă iubește” (Ioan 16:27). În Evanghelia după Ioan, cu „Iată cortul lui Dumnezeu ______________! El va locui __________ ei şi ei vor fi poporul
excepția acestei ocazii, de fiecare dată când Isus vorbește despre iubirea pe care o are Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi __________ ei. El va fi Dumnezeul lor.” (v. 3)
Tatăl pentru noi, El folosește cuvântul „agape”, care reprezintă dragostea unilaterală a lui
Dumnezeu ne pune înainte promisiunea unui viitor Dumnezeu, neinfluențată cu nimic de faptul că suntem păcătoși. Dar de data aceasta, Isus Deși pare uimitor, Dumnezeu pur și simplu vrea să fie „cu” noi și să locuiască împreună
definit de o prietenie din ce în ce mai profundă, mai folosește cuvântul „phileo”, care se referă la atașamentul pe care îl simte un om pentru cu noi în această lume, pentru a comunica față în față și de la inimă la inimă.
înfloritoare și mai cuprinzătoare, într-o lume care este prietenul lui. Tatăl nu doar că ne iubește pe fiecare dintre noi, ci ne și place. Într-un mod
Apoi, Ioan continuă descriind o imagine incredibilă a Noului Pământ, ca un cadru
liberă de orice principiu contrar dragostei. uimitor, Creatorul Atotputernic al Universului ne invită să avem parte de o relație veșnică
perfect în care ne putem bucura pentru veșnicie de prietenia cu Dumnezeu. Primul
de prietenie cu El.
lucru pe care El îl face este să șteargă orice lacrimă din ochii noștri. Ceea ce urmează
este de-a dreptul uimitor și atractiv. Citiți versetele 4-8 și alcătuiți o listă cu toate
lucrurile care vor exista pe Noul Pământ.
De la un Eden la altul
O prietenie de durată (veșnică) Atunci când Dumnezeu a creat omul, l-a pus în Grădina Eden (Geneza 2:8). Cuvântul „Eden”
înseamnă plăcere; acest lucru ne oferă o perspectivă cu totul nouă, spunându-ne cine este Sumarizând întreaga descriere, Ioan afirmă succint că:
Imaginează-ți că cel mai bogat om din lume îți oferă în dar o insulă tropicală privată, Dumnezeu în esență și cum ne-a creat. Oricât de ciudat ar părea acest lucru la început − și
pare ciudat, pentru că a fost reprezentat într-un mod greșit de un dușman – Dumnezeu „Nu va mai fi nimic vrednic de ___________ acolo.” (Apocalipsa 22:3)
unde a construit pentru tine o vilă luxoasă, mobilată cu cele mai valoroase articole
imobiliare care ar putea exista, și aprovizionată cu cele mai bune mâncăruri posibile. este creatorul, inventatorul și sursa plăcerii. Geneza 1 și 2 ne arată că Dumnezeu i-a creat
pe oameni adaptați din punct de vedere fizic, mental, emoțional și relațional, pentru a trăi Acest limbaj reprezintă o referire directă la Geneza 3:7-19. Dumnezeu le spune lui
Ți-ar plăcea să o ai? Desigur că da.
o viață caracterizată de plăcere pe mai multe planuri: ochii sunt capabili să distingă forma Adam și Evei că viața și planeta Pământ aveau să fie drastic influențate de păcat la
și culoarea, urechile aud vocea și cântecul, nasul miroase arome deosebite, limba simte orice nivel. Lumea avea să fie blestemată din punct de vedere relațional, biologic și
Dar, după aceea ți-ar zice: „Ți-o dau din toată inima, cu o singură condiție. Tot ceea
gusturile delicioase, simțurile tactile sunt stimulate de îmbrățișarea cățelușilor și de strânsul ecologic. Dar Ioan spune că blestemul va fi retras. Tot ceea ce a stat în calea plăcerii
ce trebuie să faci este să trăiești acolo singur pentru tot restul vieții, fără să-ți mai vezi
mâinilor, mintea explorează misterele creației, emoțiile, care ne ajută să simțim atașamentul pe care Dumnezeu o planificase pentru noi, inclusiv durerea adusă de păcat, va fi
vreodată prietenii sau familia.” Sunt sigur că, într-o clipă, fără să eziți deloc (sau poate
față de alții, și sunt învioarate de bucuria altruismului. Ființa omenească este o minune îndepărtat.
puțin), răspunsul tău ar fi: „Nu, categoric!”
inginerească, având un mare potențial pentru plăcere, fiind construită la fiecare nivel pentru
o interacțiune fericită cu lumea înconjurătoare. Și totuși, plăcerea senzorială nu a fost creată Viziunea lui Isaia despre Noul Pământ implică o descriere foarte frumoasă a animalelor
Dar de ce?
de Dumnezeu cu un scop în sine. Întreaga creație a fost stabilită ca un cadru ideal în care sălbatice, domestice și a copiilor care se joacă împreună cu ele fără nicio urmă de
relațiile să evolueze într-o continuă dezvoltare a dragostei, a bucuriei și a păcii. violență. Citiți Isaia 11:6-9 și discutați ce fel de lume va fi când toate ființele vor locui
Ei bine, pentru că ești conștient de un lucru care se află adânc înrădăcinat în natura
umană. Știi că relațiile apropiate și sănătoase înseamnă mai mult decât orice, că fără ele împreună, fără să se amenințe una pe alta.
Citiți Geneza 1 și 2 și alcătuiți o listă cu lucrurile care înfrumusețează lumea fizică și care
viața nu ar avea niciun sens și că datorită relațiilor, viața are un potențial extraordinar creează un mediu perfect pentru interacțiunea dintre oameni și dintre ei și Dumnezeu. Pavel descrie impactul pe care păcatul îl are asupra lumii, folosind cuvântul
pentru frumusețe și împlinire
„suferințe”, însă continuă, adăugând că ele „nu sunt vrednice să fie puse alături cu
Așa cum primele două capitole din Biblie descriu lumea într-o frumusețe răpitoare înainte
Nu trebuie să ne surprindă deci faptul că, atunci când Biblia vorbește despre destinul slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi” în momentul când planul lui
de căderea omului, ultimele două o descriu după ce problema păcatului va fi rezolvată pe
veșnic al celor răscumpărați, folosește un limbaj din domeniul relațiilor. Când Isus a Dumnezeu pentru lume va fi îndeplinit în întregime. Creația însăși, spune Pavel, se
deplin. O comparație a acestor capitole ne arată că este planul lui Dumnezeu acela de a
află într-o stare afectată și tânjește după ziua în care ființele omenești vor fi readuse

I testi biblici riportati sono stati tratti dalla Bibbia Nuova Riveduta, salvo diversa indicazione.